Планирате ли повишаване на местните данъци и такси през следващата година и каква е събираемостта им към момента?

-И през 2022г. в община Тетевен няма да има повишение на данъците и на такса смет. Припомням, че те не са променяни от 2016 г. Отчитам икономическата криза, която настъпва и трудностите, пред които ще се изправят хората. Считам, че евентуално повишаване на данъците няма да повиши значително приходите и че трябва да насочим усилия към събиране на дължимите данъци от възможно повече данъкоплатци. За съжаление има граждани и фирми, които на са плащали задълженията си години наред. Гражданите трябва да знаят, че освен права имат и задължения, които трябва да изпълняват съвестно.

Активно работим за увеличаване на събираемостта и за събиране на просрочените задължения и мисля, че можем да се поздравим с добри резултати. Въпреки пандемията и редица други фактори, трябва да отбележим, че за деветмесечието на 2021г. събраните приходи от данъци и от такса битови отпадъци са близо 2 660 000 лв., което почти се равнява на събраните средства за цялата 2020 г., както и на тези от цялата предходната 2019г.  Бележи се тенденция и за повишаване на събираемостта при недоборите/непостъпили плащания от данъци и такси от предишни години/, като само до 30 септември 2021 г. са събрани 530 570 лв., а за сравнение през цялата 2020 г. са събрани 488 хил. лв., за 2019 г. събраната сумата е 517 хил. лв.Мисля, че това е добре свършена работа, с която можем да се похвалим.

Кои са основните обекти в инвестиционната програма на Общината за 2021 г. и на какъв етап е тяхното изпълнение?

-Един от нашите приоритети като общинското ръководство е подобряване на техническата инфраструктура. Инвестиционната програма на Община Тетевен за 2021 г. е на обща стойност 11 039 375 лв. в т.ч.: разчетени разходи за инвестиции от общинския бюджет – 5 363 992 лв. и капиталови разходи, финансирани от ЕС – 5 675 383 лв. Трябва да отбележа, че програмата обхваща обекти както в град Тетевен, така и във всички останали населени места на общината.

Към този момент повече от обектите са готови, а останалите са в процес на работа. Един от ключовите проекти в град Тетевен е продължаването на пешеходната зона по главната улица на града, ул. „Иван Вазов“ и оформяне на паркинг и зелени площи на площад „Първи ноември“. По този обект активно се работи и ще бъде завършен в предвидения срок.

Друг основен обект е ул. „Отец Паисий“ в кв. Полатен, която до този момент не беше асфалтирана. Това е една от най-дългите улици в квартала – 648 м. Тук се извършва основен ремонт, като вече са изградени подпорни стени, направени са тротоари и бордюри, както и отводнителни съоръжения, а съвсем скоро ще бъде положена и асфалтовата настилка.

По ул. „Иван Фурнаджиев“ в гр. Тетевен бяха подменени водопроводната и канализационна мрежа, вече е изградено уличното трасе и е поставена бетоновата настилка, като остава да бъдат извършени финални строителни дейности. По-рано през годината основно бе ремонтирана и ул. „Лечо Гайдаря“ в града.

Значителен ремонт бе извършен и на моста в кв. Пеновото, който е строен през 70 години, а сега бе направен първият му ремонт оттогава. Бе подменена бетоновата замазка, положи се нова асфалтова настилка, като се поставиха нови тротоарни блокове и парапети. Обектът е връзката на живущите в един от големите ни квартали с главния път към центъра на града. Съвсем скоро мостът бе отворен за движение.

Други новоасфалтирани улици са „Извора“ в с. Български извор, „Христо Кърпачев“, „Юри Гагарин“ и „Иван Туйков“ в с. Глогово, „Найден Стоянов“,  „Гецо Атанасов“ и „Илия Пандурски“ в с. Гложене и „Равна“ в с. Голям извор. На всички тях бе извършен основен ремонт. Основни ремонти бяха направени и на улиците „Хан Крум“ в с. Черни Вит, „Пангарата“ и „Филип Тотьо“ в с. Рибарица. Предстои основният ремонт и на ул. „Ал. Стамболийски“ в Галата и улиците „Люляк“, „Ал. Стамболийски“ и „В. Левски“ в Градежница.

Направихме ремонт и на стъпалата на ул. „Симеон Куманов“, водещи към една от забележителностите на града ни – манастира „Свети Илия“. Бяха оформени алеи, изградена бе ограда и стъпала в новата част на гробищния парк в Тетевен.

Построихме две нови детски площадки в гр. Тетевен и с. Дивчовото, за които Община Тетевен получи финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. Бяха извършени дейности по  реновиране и на други детски площадки на територията на града.

В курорта Рибарица започнахме изграждане на тротоари с дължина близо 4 км. Завършва Ремонтът на  главния път Тетевен – Рибарица и тротоарите ще придадат завършен вид на този път, осигурявайки една съвременна визия на планинския ни курорт и разбира се, по-голяма сигурност за пешеходците.

Като превенция от наводнения в с. Глогово, в рисков участък, бяха изградени подпорни стени от двете страни на реката с обща дължина близо 330 м.

В инвестиционната програма влиза и ремонт на покривните конструкции на Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен, на училището в с. Глогово и в с. Български извор, както и на детската градина в с. Глогово.

Направен бе частичен ремонт на водопроводната мрежа в Галата, Градежница, Голям извор, Васильово и Тетевен. Изградени са водостоци и отводнителни съоръжения, а в гр. Тетевен е извършен и текущ ремонт на канализационната система. В процес на изграждане са резервоари за питейна вода в селата Галата и Глогово.

 В НЧ „Хаджи Генчо“ в Тетевен предстои да започне построяване на помещение за хранене – нова свободностояща сграда в границите на парцела, която ще осигури място за хранене на 60-70 деца.

Видяхме, че са поставени камери на множество места в град Тетевен. Това ще осигури ли по-голямо спокойствие на гражданите?

През изминалите месеци изградихме съвременна и модерна система за видео наблюдение с оптично трасе, която на този етап включва 46 камери, разположени на възлови места. Две от камерите се намират на входа и изхода на град Тетевен и имат функцията да записват регистрационните табели на автомобилите. Останалите 44 устройства са монтирани на ключови точки като централната градска част, пешеходни зони, кръстовища и други публични площи. Камерите са с разделителна способност, осигуряваща високо качество на изображението.

Сигурността на гражданите е сред ключовите приоритети в нашата работа и считам че новата система за видеонаблюдение ще осигури по-високо ниво на защита и превенция на престъпленията и ще има важна роля за разкриване на престъпления, при случаи на пътно-транспортни произшествия, за противодействие на престъпността, за опазване на обществения ред и сигурност.

През следващата година имаме намерение да надградим системата с допълнителни камери, за да обхванем още по-голяма част от града. 

Наскоро получихте две награди за „Успешно популяризиране на българските традиции и обичаи“ и за „Принос в развитието на местното самоуправление“, разкажете ни повече за тях.

За мен бе чест да получа тези награди, които са признание за труда на ръководния екип на Общината и на цялата Общинска администрация през последните години. Това ми дава увереност и самочувствие, че вървим в правилната посока и че резултатите от свършената работа са видими.

Благодаря на Националното сдружение на общините в Република България Персоналната награда за „Принос в развитието на местното самоуправление“, за оценката на моята работа и за признанието. Тази награда е плод на усилена работа, постоянство и стремеж към развитие на местната власт и на община Тетевен в интерес на гражданите. Тя е резултат и от добрата работа на Общинската администрация и успешното взаимодействие и подкрепа на Общинския съвет.

Община Тетевен бе удостоена и с наградата „Успешно популяризиране на българските традиции и обичаи“ за 2021 г. от медийна компания „К и П Адвъртайзинг“, издател на списание Дестинация България. Тази награда е оценка и признание за труда на Общинска администрация през последните години за развитието на туризма, възраждане на местните традициите и обичаи, както и за нашите партньори – кметствата и читалищата на територията на общината. За нас като местна власт е важно да развиваме туризма, да възраждаме местните традиции и обичаи, както и да запазим идентичността на община Тетевен. Затова не е случайно, че основни акценти от културните програми в общината са празници, в които освен чисто развлекателния елемент се чувства и вековният дух на балканджиите – тетевенци – с техния бит и поминък, с тяхното родолюбие.

Наскоро подписахте меморандум за сътрудничество с УНСС. Разкажете ни за какво включва той и има ли и други университети, с които си сътрудничите?

Преди дни подписахме меморандум за сътрудничество между Община Тетевен и Университета за национално и световно стопанство. За нас сътрудничеството с УНСС ще бъде изключително полезно, защото имаме нужда както от квалифицирани специалисти за общинската администрация, публичния сектор, горското и селско стопанство, така също и от проучвания и изследвания в различни социални направления. Университетът има богат опит в подготовката на анализи и концепции за развитието на общините и регионите, а стратегиите за устойчиво развитие на местно ниво са неразривно свързани с образованието и бъдещето на младите хора. Меморандумът е за срок от 3 години. Чрез него Общината и УНСС декларират съгласието си за сътрудничество и изразяват готовност и желание за осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи в техен интерес. Партньорството ще се реализира и при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация и местното самоуправление, чрез организиране на публични лекции и дискусии, чрез съвместно кандидатстване по проекти и програми, чрез организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение в тази област, както и обмен на информация.

В началото на годината подписахме и едногодишен договор с Лесотехнически университет (ЛТУ) – София за провеждане на кандидат-инженерен стаж на студенти от специалност „Горско стопанство“ в отдел Управление и стопанисване на общински гори в Община Тетевен. С подписването на договора ние осигуряваме възможност за допълнително развитие и израстване на тези студенти, като подготовка за бъдещата им работа, която може да се окаже именно тук в Тетевен.

Общината е отворена и готова да съдейства винаги, когато става въпрос за предложения, каузи, инициативи, събития и др., носещи своите позитиви за хората, в частност за младото поколение.