Изсъхнали чинари, потенциално застрашаващи безопасността на преминаващите по бул. „Данаил Попов“ в централната градска част и на чакащите на спирката на масовия обществен транспорт срещу бившия Дом на книгата в Плевен, бяха отстранени днес.

На 05 юли е планирано служителите на „Паркстрой да отстранят пълзящи растения, които са достигнали на височина до третия етаж на сградата на ДКЦ II – Плевен.