Първото измиване на улиците в гр. Плевен за тази година започна с началото на месец април. Възложено е и почистване на регули и отводнителните шахти.

Дейностите се осъществяват от АСА „Клийнинг“ ДЗЗД /„Уейст Солюшънс България” ЕООД, „Чистота Плевен” ООД и „Екосервиз България“ ООД/ в рамките на договор „Поддържане на чистотата – метене, миене на улици, тротоари, площадни пространства, спирки на обществения транспорт, подлези и почистване на отводнителните оттоци в гр. Плевен”.

И тази година уличната мрежа на Плевен ще бъде измита три пъти. Миенето се извършва в периода от м. март до м. октомври – при благоприятни метеорологични условия.