Зам.-министър Евдокия Манева и областният управител обсъдиха бъдещето на Деветашката пещера

Зам.-министър Евдокия Манева и областният управител обсъдиха бъдещето на Деветашката пещера

В Областна администрация Ловеч се проведе работна среща на тема: „Бъдещето на Деветашката пещера”. Тя бе организирана от Министерство на Околната среда и водите, РИОСВ – Плевен и областния управител Ваня Събчева. В нея участваха и експерти от министерството, сдружение „Деветашко плато”, природозащитни организации, община Ловеч.
Искам да изразя огромната си благодарност към Министерството на околната среда и водите. Не е необходимо да казвам какво представлява Деветашката пещера, сигурна съм, че всички сме наясно с това. Тя е природно чудо и днес с общи усилия трябва да намерим най-законосъобразния път за стопанисването и съхранението на пещерата, като важна част в това решение е бъдещото й управление като значима природна забележителност и местообитание на редки животински видове със световна значимост, каза Събчева при откриването на срещата.
На форума, в който участваха зам.-министър Евдокия Манева, Михаил Михайлов – директор на дирекция в МОСВ, началник отделите Митко Стоев и Николай Недялков – експерти, в чийто ресори е и темата с Деветашката пещера, Рени Атанасова – директор на РИОСВ-Плевен, Корнелия Маринова – председател на общинския съвет в Ловеч, Младен Младенов – зам.-кмет на община Ловеч, Регионален исторически музей бяха обсъдени начините за подобряване на стопанисването и опазването на пещерата, промяна на режима на опазване на пещерата, както и законови регламентации за пещерите чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.
Необходимо е обединяване на усилията за опазване на Деветашката пещера и други обекти със статут на защитени територии. В тази връзка МОСВ проучи кои институции желаят и имат възможност да управляват Защитена територия „Деветашка пещера”. Понеже статутът на обекта към настоящия момент е публична държавна собственост, становището на МОСВ е, че той може да бъде предоставен за управление само на държавна институция или община, а не на стопански организации или НПО. В същото време общината има пълното право и възможност да упражнява контрол по ЗЗТ и ЗБР, бе становището на МОСВ, изразено на срещата от зам.-министър Манева, която подчерта още, че режимите на контрол се осъществяват на три нива – ЗЗТ и ЗБР; второ ниво – заповеди от компетентен орган (МОСВ) и трето ниво – План за управление на защитената територия.
Досега не са използвани всички законови възможности и ние вярваме, че чрез добро взаимодействие между институциите на различни нива – министерства, областен управител и общини, ще се достигне до успешно управление на тази защитена територия, заяви още Манева.
Община Ловеч има възможности и желание да стопанисва и управлява Деветашката пещера, като обмисля варианти за управление на обекта, за да го превърне в атрактивна туристическа дестинация при опазване на нейната биологична и историческа стойност, бе категоричен зам.-кметът на Ловеч Младен Младенов, който получи уверението на МОСВ, че ще може да разчита на помощ по осъществяване присъщите функции по управление на обекта.
Кой ще поеме отговорност за сегашното състояние на пещерата. Има ли достатъчна експертиза общината да осъществява контрол по режимите и по отношение на материята за опазване на видовете. След като за пръв път в България управлението на пещера се предоставя на община как ще се урегулира материята нормативно. Как общината ще финансира управлението на защитената територия и прилежащия терен. Как ще се гарантира опазването на пещерата като национален археологически паметник на културата. Законосъобразно ли е възстановяването на моста. Има ли интерес общината да изгражда инфраструктура и какви туристически атракции се предвиждат. Това бяха част от поставените въпроси от НПО, участвали във форума.
Министерството ще осъществява своите функции и ще бъде в постоянен контакт с общината – ще предоставя консултации и обучения; както и очаква помощ от НПО и дирекциите на Националните паркове в областта на опазване на видовете. Относно финансирането общината ще може да вземе самостоятелно решение за събиране на входни такси или подобно решение, което да е законосъобразно. Тя освен права ще има и задължения. Във връзка с опазването на пещерата като исторически паметник няма да бъдат допуснати действия, които не са съгласувани с Министерство на културата и които да увреждат нейната археологическа стойност. МОСВ има две споразумения с МК. Всички проекти на решения на МС се съгласуват с всички компетентни органи и министерства, обясни зам.-министър Манева в отговор на поставените въпроси.
Община Ловеч поема стопанисването и управлението на Деветашката пещера, стана ясно след края на обсъждането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.