Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

На 27 април в „Клуб на инвалида”-Вароша млади и възрастни червенокръстците отбелязаха Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията съвместно с представители от РЗИ-Ловеч, клуба на инвалида, туристите ветерани и др. На кръглата маса бе представена дейността на червенокръстците по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права ” както и съвместни дейности с БМЧК и партньори. Младите червенокръстци подариха на възрастните доброволци изработен от тях колаж със снимки на съвместни мероприятия и си пожелаха по-честа да са заедно. Възрастните доброволци получиха подаръци и от Секретариата на ОС на БЧК-Ловеч.2012 – Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията -Идеята на годината е да се повиши осведомеността за приноса на възрастните хора към обществото. Тя има за цел да се насърчат създателите на политики и заинтересованите лица на всички равнища да предприемат действия за осигуряване на по-добри възможности за активен живот на възрастните хора и засилване на солидарността между поколенията. Активен живот на възрастните хора е стремежът да остаряваме в добро здраве като пълноправни членове на обществото и да се чувстваме по-удовлетворени на работно си място, по-независими в ежедневието и по-ангажирани като граждани. Няма значение на каква възраст сме, все още можем да изпълняваме своята роля в обществото и да се радваме на по-добро качество на живот. Предизвикателството е да извлечем максимума от огромния потенциал, който притежаваме дори в по-напреднала възраст.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.