Седмицата на гората (1 – 7 април) бе официално открита днес в Ловеч от Държавното горско стопанство (ДГС). Лесовъдите поднесоха венец пред паметника на лесничея Никола Василев на алеята „Баш бунар“, на която той е създател и първи залесител. Василев е лесовъд и инициатор на първите организирани залесявания по склоноветe на Стара планина.

Горските служители засадиха край паметника три фиданки от вида обикновена ела.

Празника честити на колегите си и на всички от лесовъдската колегия директорът на ДГС инж. Младен Миков. Той пожела здраве, твърдост, упоритост и успех.

Седмицата на гората е традиционен празник на българската гора и на лесовъдите в България. Отбелязва се всяка година през първата цяла седмица на април, като началото е поставено през 1925 г. В този период горските структури в цялата страна организират кампании, свързани със залесяване и почистване на горски територии. Провеждат се и събития с деца от училища и детски градини.

ДГС – Ловеч, вече извърши в края на март залесяване с ученици от СУ „Тодор Кирков“ в зоопарка с участието и на кмета Страцимир Петков. На 9 април дръвчета ще засаждат в разсадника на ДГС в с. Сливек 60 ученици от четири училища – ОУ „ Проф. Димитър Димов“, ОУ „Христо Никифоров“,  ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ и ПГМЕТ. Това се прави в изпълнение на дейността „Засади дърво“ от Общинската програма за превенция на дигиталната зависимост 2023-2024 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ловеч.

По-рано през март горските служители почистиха от храстова растителност туристическата пътека „Римски път“ над Ловеч и парка в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания в с. Сливек.