В Ловеч се проведе първото за годината заседание на комисията по заетост към областния съвет за развитие. В него взеха участие областният управител Виктор Стойчев, заместник – кметът на община Ловеч д-р Алдин Начков, началникът на РУО – Ловеч д-р Иваничка Буровска, представители на 8 – те общини в областта, на бюрата по труда от област Ловеч, както и представители на работодателски организации и синдикатите. На срещата присъстваха част от педагогическия състав на СУ“ Св. Климент Охридски“- Ловеч и членове на училищното настоятелство.

На заседанието д-р Буровска представи държавния план – прием такъв, какъвто се очаква да бъде през учебната 2024/2025 г. Планираните паралелки са резултат от заявените намерения на училищните и общински ръководства на 8 – те общини в Ловешка област. Регионалното управление на образованието се е съобразило с изказаните мнения по време на проведените през месец декември миналата година обсъждания, заедно с представители на бизнеса, на бюрата по труда и други партньорски организации. Целта е обучението и подготовката на учениците в Ловешка област да бъде в такива професионални направления, че да съответстват в максимална степен на изискванията на бизнеса. Всичко това е свързано с бъдещата им реализация на пазара на труда. Това е само началото на процеса по утвърждаване на план – приема за 2024/2025 г. Предстои най-тежката част, а именно защита на този план – прием в Министерство на образованието и науката, и едва след това ще може да се представят конкретно паралелките, специалностите и училищата, които ще реализират прием през есента на 2024 г. За момента става ясно, че всички общини, включително и община Ловеч, са удовлетворени от предложението, което в днешният ден беше гласувано и остават с надежда да бъде одобрено от Министъра на образованието.

„Почти всички общини в Ловешка област се стремят към балансираност на образователната си структура. Очаквам през следващата учебна година новото ръководство на община Ловеч и общинските съветници да извършат подробен анализ и да предложат на обществото адекватни решения.“ – заяви в края на заседанието областният управител Виктор Стойчев