До края на годината Троян ще има защитна стена срещу наводненията

До края на годината Троян ще има защитна стена срещу наводненията

Със символична първа копка и шампанско в град Троян вчера бе даден старт на европейски проект за превенция срещу наводненията. Проект „Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнения“, съгласно ДБФП № BG161РО001/1.4-06/2010/004, ще бъде осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на дейностите за корекцията на речното корито възлизат на 1 002 882,89 лв., от които 852 450,46 лв. (85% от общите разходи) е съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, 100 288,29 лв. (10% от общите разходи по проекта) е съфинансиране от Държавния бюджет, а 50 144,14 лв. (5% от общите допустими разходи) е задължителният собствен принос на Бенефициента – Община Троян. Проектът е със срок 18 месеца, като началото е 03.06.2011 г., а краят – 03.12.2012 година.
Изпълнителите за съответните дейности по проекта са определени след проведени процедури по Закона за обществените поръчки. Строителните дейности ще се изпълняват от „ЮНГ ПРОЕКТ“ ООД, гр. София. За извършване на авторски надзор е избрана фирма „Водоконсулт инженеринг” ЕООД, която е и автор на проекта. Строителният надзор е поверен на троянската фирма „ТРОЯ КОНСУЛТ“ ЕООД.
„Удоволствие е да даваш старт на проект, особено когато той има социална значимост и е толкова актуален в контекста на трагичните събития в село Бисер от преди няколко месеца“, подчерта на специална пресконференция в Троян кметът на общината г-жа Донка Михайлова. Тя посочи, че в Общинския съвет вече се водят задълбочени разговори за изпълнение на дългосрочна програма, чрез която да бъде защитено здравето и животът на гражданите. Проектът е особено важен за града, защото, според хидроложки доклади, ако не бъде изградена цялостна защитна стена, евентуалният разлив на реката ще бъде между 60 и 90 см на първите три редици сгради. Освен това ще бъде намален рискът от замърсяване на речните води с битови и други вредни отпадъци, а брегът ще бъде предпазен от ерозия.
Ръководителят на проекта инж. Милена Петкова обяви, че до края на годината ще бъде изградена подпорна стена по левия бряг на река Бели Осъм в централната градска част, в участъка от хотел „Троян Плаза” до въжения мост при ул. “Васил Спасов”. Общата дължина на трасето е 186.2 метра. Ще бъдат монтирани и съответните предпазни парапети. Инж. Петкова допълни, че ще се работи по иновативна технология за поставяне на еластичен кофраж, чрез която ще се създаде реалистичен ефект на реден камък. Този нов облик ще е в унисон със стените с каменна зидария на десния бряг на реката и в същото време няма да оскъпи строително-монтажните работи.
Управителят на софийската фирма „ЮНГ ПРОЕКТ“ ООД Николай Пенев, която е изпълнител на строителните дейности, заяви, че проектът изисква голяма прецизност поради факта, че от едната страна на строителната площадка има жилищни сгради, а от другата страна е реката. След завършване на строителните дейности живущите ще получат прекрасно съоръжение, което ще допълни градското пространство с благоустроена зона за отдих и с възможности за още паркоместа в тази част на града, обеща г-н Пенев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.