От ДЗЗД АСА КЛИЙНИНГ, които са изпълнители съгласно договор за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност „Поддържане на чистотата – метене, миене на улици, тротоари, площадни пространства, спирки на обществения транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци в гр. Плевен“, уведомяват за графика за миене на улици в Плевен на 11 и 12 юни 2024 г., както следва:

11 юни, вторник:  

 • ул. „Кл. Охридски“ – до ул. „Десети декември“;
 • ул. „Десети декември“ – до ул. „Кл. Охридски“;
 • ул. „Ст. Михайловски“;
 • ул. „Е. Васкидович“;
 • ул. ,„Българска авиация“ – от „Кайлъка ресурс“ до КАТ – Плевен.
 •  

12 юни, сряда:

 • ул. „Йордан Йовков“;
 • ул. „Браила“;
 • ул. „Одеса“;
 • ул. „Христо Ясенов“;
 • ул. „Сергей Румянцев“ – до ул. „Рила“;
 • ул. „Десети декември“;
 • ул. „Републиканска“;
 • От Колелото на ул. „Българска авиация“ – до магазин Метро

Обръщаме се с призив към гражданите да освободят улиците от паркираните си автомобили, за да бъде постигнато ефикасно почистване и измиване.