Готов е окончателния списък за настаняване в общински жилища за 2012 г.

Готов е окончателния списък за настаняване в общински жилища за 2012 г.

Окончателният списък за жилищно настаняване на гражданите, картотекирани за настаняване в общински жилища в Ловеч през 2012 година е готов. Желаещите да получат информация дали попадат в него могат да направят справка на сайта на Община Ловеч. В окончателния списък влизат общо 105 души. Окончателният списък е приет на заседание на Комисията по жилищно настаняване с протокол от 10 февруари тази година и може да бъде обжалван пред Общински съвет – Ловеч в 7-дневен срок. На сайта на Общината е публикуван и списък на гражданите, на които е отказано включване в окончателния списък за настаняване в общински жилища през 2012 г. В него попадат седем души, като причините за отказа са продадени жилища, липса на настоящ адрес, притежаване на собствено жилище и други. И този списък може да бъде обжалван в рамките на 14 –дневен срок от обявяването му, съгласно Наредбата за общински жилища.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.