Гората.бг подарява дръвчета в Плевен

Гората.бг подарява дръвчета в Плевен

Гората.бг, ще подари 60 000 дръвчета, от които над 55 000 медоносни, в подкрепа на пчелите, пчеларите и природата, като ги раздава директно на всеки желаещ.

Ето какво съобщават от Гората.бг:

 Ще подаряваме медоносни – липа (30 хиляди), гледичия, бяла акация, явори, ясени люляци. Плодни-медоносни – кайсия, сливи (жълта афъзка), дюли, ябълки (подложка), махалебки (дива череша), И още – орехи, дъбове и др.

 Ще помогнем на пчелите и пчеларите с над 200 хиляди медоносни дървета само за 15 дни и първите 55 000+ са в Плевен!

 От 10:30 ч., в събота, ще Ви чакаме на пчеларското изложение, Търговски център „Мания тауър“ до автогарата (бивш хотел Плевен), локация: https://goo.gl/maps/JZ9Uu7i4g7oLtxeN6

 Този сезон засаждаме още 1 милион дървета, за 5 месеца!

 А и ще продължим към голямата ни цел, общо 5 милиона дървета в България до 2025, засадени с доброволци, вече сме засадили над 2.6 милиона.

 Повечето фиданки (млади дръвчета) са 40-130 см., оптимални за прихващане и лесни за засаждане, като има и такива до 2 метра. Сливите (жълта афъзка), дюлите и орехите са директно плододаващи, ябълките и черешите НЕ са облагородени (подложни са) и следва да се облагородят/ашладисат. Размерите варират.

 Ще получите инструкции за съхранение, засаждане и грижа. Ще бъде качена и тук в събитието.

 Да, ще може да получите по колкото искате дръвчета – 10, 20 или колкото можете да засадите .

 С участието в кампанията Вие сте се съгласили, че:
1. Ще извършите засаждането на фиданките законно и на подходящи за дървесния вид места, съобразявайки се с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за горите и всяко приложимо законодателство, в това число и общински наредби за градска среда.
2. Ще положите максималната грижа, с цел оцеляването на колкото се може повече дръвчета.
3. По никакъв начин няма да продавате предоставените дръвчета.
4. При възможност ще споделите снимки от засаждането/развитието на дръвчетата директно в нашата група: Гората.бг – група.
6. В случай, че приемате дръвчета за други хора–се задължавате да ги информирате за волята на дарителя и ще носите отговорност за техните действия или бездействия като за свои.
7. Ще ни информирате своевременно за всичко важно, което би могло да доведе до нарушаване на закона, добрите практики или ще нанесе вреда на биоразнообразието, природата или хората.
8. Ваши снимки и снимки/видеа с Вас от събитието по раздаване и последващо засаждане, могат да бъдат споделяни в социалните мрежи.