12 безработни започнаха работа в община Ловеч по Регионалната програма за заетост 2024. Девет от тях ще работят в селата по облагородяването и почистването на публични площи, а останалите трима ще поддържат гробищните паркове в града. 

Средствата за разкритите работни места по програмата са от държавния бюджет. Наетите са безработни младежи до 29 години, продължително безработни, включително над 55 години, и хора с трайни увреждания. Всички те са на пълен работен ден.

Субсидираната заетост е за пет месеца – до края на ноември.