В Община Ловеч обсъдиха реализиране на спортни дейности

В Община Ловеч обсъдиха реализиране на спортни дейности

На 25 януари 2022 год. в град Ловеч се проведе партньорско ателие „Местни политики за развитие на спорт“. Идеята на срещата е граждани и представители на местната власт да обсъдят важни за общината въпроси по неформален, но конструктивен начин.

Така представители на общинската администрация, медии, НПО и граждани обсъдиха предизвикателствата пред практикуването на масов и организиран спорт на територията на общината и набелязаха първи стъпки за насърчаването на реализиране на спортни дейности.

Кметът на Община Ловеч, г-жа Корнелия Маринова, представи партньорски проекти и инициативи, които в момента се реализират от Общината и подчерта важното значение на гражданското участие във формулирането на местни политики – обществени и консултативни съвети. Сред стратегически цели и приоритети на Общината е и развитието на физическо възпитание и спорт. Заложените мерки за постигането на тези цели са недостатъчни, ако не се постигне ефективно партньорство и не се насърчат различни съвместни инициативи. Сред предизвикателствата бяха споменати липсата на спортна култура, недостатъчен брой спортни специалисти, състояние на спортната база, недостатъчно промотиране на възможностите за организиран спорт и спортни клубове и др.

Въпреки желанието за повече спорт и спортни успехи в община Ловеч, предизвикателствата и липсата на целенасочени финансови средства за спорт на национално ниво се отразяват и на местните бюджети. Участниците в срещата обаче се фокусираха върху това, което трябва да се направи на местно ниво незабавно.

  • Иницииране на разговори и съвместни срещи с ръководствата на детски градини и училища, за да се формира спортна култура в ранна детска възраст;
  • Организиране на общински спортен детски празник;
  • Срещи със спортни клубове за промотиране на дейността им, включително списък с контакти на страницата на Община Ловеч, организиране на демонстрации и други;
  • Срещи с РУО, РЗИ, НПО, спортни клубове и Община Ловеч за обединение около визия за спорт в община Ловеч и обсъждане на конкретни съвместни местни спортни инициативи;
  • Промотиране на спорта в публичното пространство.

Ролята и отговорността на всеки от участниците е важна, за да се формират трайни спортни навици и спортна култура у децата и младите хора.

Партньорските ателиета се организират в рамките на проект „Гражданско участие за прозрачно местно управление“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.