Няма регистрирани сериозни нарушения на обществения ред преди началото на изборите.

Около 400 служители на ОД МВР-Ловеч и РД ПБЗН-Ловеч участват пряко в охраната на избирателните секции в областта. Охраната на помещения през изминалата нощ протече нормално. Тази сутрин секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на избирателните секции без нарушения и до този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите на територията на областта.

Във всички избирателни секции са извършени предварителни проверки от екипи на полицията и пожарната,  с оглед гарантиране на сигурността на изборния процес.

Напомняме, че в изборните помещения няма да бъдат допускани въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. Служителите на Министерството на вътрешните работи ще се намесват за възстановяване на реда, само когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.
Продължават превантивните и оперативни мероприятия, за предотвратяване и разкриване на престъпления против политическите права на гражданите и осигуряване законосъобразността на вота.

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ловеч, РУ-Троян, РУ-Тетевен и РУ-Луковит ще оказват съдействие на гражданите без валидни документи за самоличност, желаещи да упражнят правото си на глас и на 09 юни 2024 г. от 08.30 ч. до 19.30 ч.
Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. От началото на седмицата до момента са издадени общо 19 удостоверения.

На денонощната телефонна линия 02/9011298, както и на e-mail: izbori2022@mvr.bg, гражданите могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.