Безработни от Община Троян завършиха своето обучение

Безработни от Община Троян завършиха своето обучение

На 2 май, в салона на Община Троян, бяха връчени Удостоверенията за завършено професионално обучение на 100 безработни лица от общината за професии с общополезен характер: озеленяване и цветарство – 50 човека и пъддръжка на пътищата също 50. Това е израз на грижата на общината за хората, които продължително време са безработни и социално слоби. Обучението бе реализирано по проект “Нов избор – развитие и реализация”, по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Програмата е за обучение и последваща заетост. Предстои назначаване на обучените лица в населените места на общината за 9 месеца. Кметът на общината Донка Михайлова изрази своята убеденост, че участниците в тази програма имат възможността да излязат от състоянието на изолация и трайна безработица и от друга страна, да бъдат в помощ на себе си и на своите близки. Тя им пожела тази временна заетост да бъде път към една постоянна трудова ангажираност на територията на общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.