Home / НОВИНИ / Шестдесет докторанти, специализанти и млади учени на МУ-Плевен участват в квалификационни курсове и академична мобилност в чужбина за подпомагане на тяхното развитие

Шестдесет докторанти, специализанти и млади учени на МУ-Плевен участват в квалификационни курсове и академична мобилност в чужбина за подпомагане на тяхното развитие

Възможностите за академична мобилност ще обогатят научния им профил и ще повишат професионалната им квалификация, като им позволят да обменят опит с колеги от други институции в страната и чужбина. Мобилността се реализира чрез участие в научни форуми в страната и чужбина (конгреси, конференции или специализирани обучения), както и чрез обучителни курсове. По този начин младите лекари и учени получават достъп за работа със специализирана апаратура и оборудване под ръководството на водещи специалисти в страната и чужбина.
В края на м. януари 2018 г. в град Любляна, Словения д-р Цветомир Иванов проведе академична мобилност под формата на практически курс по колоректална хирургия при рак на дебелото черво. Д-р Иванов е възпитаник на Медицински университет – Плевен, млад лекар – специализант и редовен докторант по Обща хирургия. Той е хоноруван асистент по обща хирургия към катедра „Хирургични болести“ на МУ-Плевен с интереси в минимално инвазивната хирургия. Д-р Иванов сподели: „В курса участвах заедно с още специализанти и млади специалисти от Европа – Италия, Испания, Полша, Румъния и Дания. Обучението беше разделено на няколко теоретични части, след всяка от които следваха практически занимания. Лекторите бяха известни специалисти от водещи клиники в Европа – видни професори от Германия, Италия, Холандия и Словения.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.