Община Летница стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

Община Летница стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

От началото на 2021г. Община Летница стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, съобщиха от общинската администрация.  Услугата ще се предоставя на хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни с такива увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Грижата за всеки потребител ще бъде определена съобразно индивидуална оценка на неговите потребности. Максималната продължителност за ползване на новата социална услуга е до 4 часа дневно всеки работен ден за един потребител. Одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат назначени на пълен работен ден. Един социален асистент ще предоставя подкрепа на минимум двама потребители, уточниха от общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.