Tag Archive : 05-09 октомври

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 05-09 октомври

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 05 октомври – 09 октомври  2020 г,  включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Ловеч  

Община Априлци  

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Априлци,  Общ. Априлци:   Марагидик/Острец/  38, 58, 17, 5, 7, 70, 46, 80, 19, 48, 21, 3, 72, 23, 64, 78, 42, 84, 90, 54а, 56, 32, 36, 88, 62, 11, 68, 9, 86, 40, 74, 50, 44, 54, 76, 1, 60, 13, 34, 30, 82, 92, 15,  Мядна/Острец/  2, 7, 1, 5, 4, 6, 3, 52,  Русалийски Проход/Острец/  65, 60, 45, 41, 73, 52, 50, 47, 66, 58, 59, 39, 31, 64, 11, 61, 54, 51, 56, 48, 63, 57, 33, 43, 53, 35, 55, 29, 71

Община Летница  

На 07.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Крушуна:   Вежен  1, 2, 4, 8, 6, 14, 5, 12, 3,  Вихрен  6, 2, 1, 4,  Вихрен  9, 3,  Ганчо Дочев  3, 5, 15, 1,  Ганчо Дочев  15, 12, 10, 9, 11, 13,  Димитър Попов  6, 8, 7, 12, 4, 10, 2, 5, 3,  Дочо Нейков  1, 8, 2, 3, 4,  Йордан Станчев  4, 1, 2, 3,  Костадин Стойков  2, 6, 16, 3, 21, 22, 9, 5, 11, 8, 4, 19, 7, 15, 23, 18, 13, 1, 10, 20, 12, 11а,  Крайбрежна  4, 2,  Люлин  4, 2,  Маарата  ,  Митю Киров  20, 9, 10, 7, 21, 2, 4, 19, 12, 5, 17, 3, 22, 18, 1, 8, 16, 23, 15, 13, 6, 14, 11,  Моню Ив.Минев  6, 7, 13, 10, 4, 1, 14, 8, 5, 3, 40, 12, 9, 11, 17, 19, 15,  Моню Ив.Минев  34, 28, 29, 39, 24, 37, 15, 35, 31, 30, 22, 26, 8,  Неделчо Генов Христов  3, 2, 4,  Опълченска  8, 10, 6, 2, 4, 1,  Осъм  2, 4,  Петър Червенков  6, 3, 1, 8, 10, 2, 4,  Рила  3, 4, 8, 2, 6, 1,  Сава Попов  2, 4, 10, 6, 8, 1,  Сава Попов  16, 3, 4, 14, 18, 9, 5, 11,  Сакар  3, 4, 1, 2, 5,  Средна Гора  4, 6, 8, 3,  Стара Планина  16, 8, 20, 14, 1, 18, 11, 6, 4,  Стефан Симеонов  10, 1, 4, 8, 7, 2,  Странджа  15, 11, 3, 10, 8, 13, 1,  Христо Плахчев  5, 4, 2, 1, 3

На 05.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Крушуна:   Вежен  1, 2, 4, 8, 6, 14, 5, 12, 3,  Вихрен  9, 3,  Вихрен  6, 2, 1, 4,  Ганчо Дочев  15, 12, 10, 9, 11, 13,  Ганчо Дочев  3, 5, 15, 1,  Димитър Попов  6, 8, 7, 12, 4, 10, 2, 5, 3,  Дочо Нейков  1, 8, 2, 3, 4,  Йордан Станчев  4, 1, 2, 3,  Костадин Стойков  2, 6, 16, 3, 21, 22, 9, 5, 11, 8, 4, 19, 7, 15, 23, 18, 13, 1, 10, 20, 12, 11а,  Крайбрежна  4, 2,  Люлин  4, 2,  Маарата  ,  Митю Киров  20, 9, 10, 7, 21, 2, 4, 19, 12, 5, 17, 3, 22, 18, 1, 8, 16, 23, 15, 13, 6, 14, 11,  Моню Ив.Минев  34, 28, 29, 39, 24, 37, 15, 35, 31, 30, 22, 26, 8,  Моню Ив.Минев  6, 7, 13, 10, 4, 1, 14, 8, 5, 3, 40, 12, 9, 11, 17, 19, 15,  Неделчо Генов Христов  3, 2, 4,  Опълченска  8, 10, 6, 2, 4, 1,  Осъм  2, 4,  Петър Червенков  6, 3, 1, 8, 10, 2, 4,  Рила  3, 4, 8, 2, 6, 1,  Сава Попов  16, 3, 4, 14, 18, 9, 5, 11,  Сава Попов  2, 4, 10, 6, 8, 1,  Сакар  3, 4, 1, 2, 5,  Средна Гора  4, 6, 8, 3,  Стара Планина  16, 8, 20, 14, 1, 18, 11, 6, 4,  Стефан Симеонов  10, 1, 4, 8, 7, 2,  Странджа  15, 11, 3, 10, 8, 13, 1,  Христо Плахчев  5, 4, 2, 1, 3

На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Крушуна:   Вежен  1, 2, 4, 8, 6, 14, 5, 12, 3,  Вихрен  9, 3,  Вихрен  6, 2, 1, 4,  Ганчо Дочев  3, 5, 15, 1,  Ганчо Дочев  15, 12, 10, 9, 11, 13,  Димитър Попов  6, 8, 7, 12, 4, 10, 2, 5, 3,  Дочо Нейков  1, 8, 2, 3, 4,  Йордан Станчев  4, 1, 2, 3,  Костадин Стойков  2, 6, 16, 3, 21, 22, 9, 5, 11, 8, 4, 19, 7, 15, 23, 18, 13, 1, 10, 20, 12, 11а,  Крайбрежна  4, 2,  Люлин  4, 2,  Маарата  ,  Митю Киров  20, 9, 10, 7, 21, 2, 4, 19, 12, 5, 17, 3, 22, 18, 1, 8, 16, 23, 15, 13, 6, 14, 11,  Моню Ив.Минев  34, 28, 29, 39, 24, 37, 15, 35, 31, 30, 22, 26, 8,  Моню Ив.Минев  6, 7, 13, 10, 4, 1, 14, 8, 5, 3, 40, 12, 9, 11, 17, 19, 15,  Неделчо Генов Христов  3, 2, 4,  Опълченска  8, 10, 6, 2, 4, 1,  Осъм  2, 4,  Петър Червенков  6, 3, 1, 8, 10, 2, 4,  Рила  3, 4, 8, 2, 6, 1,  Сава Попов  2, 4, 10, 6, 8, 1,  Сава Попов  16, 3, 4, 14, 18, 9, 5, 11,  Сакар  3, 4, 1, 2, 5,  Средна Гора  4, 6, 8, 3,  Стара Планина  16, 8, 20, 14, 1, 18, 11, 6, 4,  Стефан Симеонов  10, 1, 4, 8, 7, 2,  Странджа  15, 11, 3, 10, 8, 13, 1,  Христо Плахчев  5, 4, 2, 1, 3

На 08.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Крушуна:   Вежен  1, 2, 4, 8, 6, 14, 5, 12, 3,  Вихрен  9, 3,  Вихрен  6, 2, 1, 4,  Ганчо Дочев  3, 5, 15, 1,  Ганчо Дочев  15, 12, 10, 9, 11, 13,  Димитър Попов  6, 8, 7, 12, 4, 10, 2, 5, 3,  Дочо Нейков  1, 8, 2, 3, 4,  Йордан Станчев  4, 1, 2, 3,  Костадин Стойков  2, 6, 16, 3, 21, 22, 9, 5, 11, 8, 4, 19, 7, 15, 23, 18, 13, 1, 10, 20, 12, 11а,  Крайбрежна  4, 2,  Люлин  4, 2,  Маарата  ,  Митю Киров  20, 9, 10, 7, 21, 2, 4, 19, 12, 5, 17, 3, 22, 18, 1, 8, 16, 23, 15, 13, 6, 14, 11,  Моню Ив.Минев  6, 7, 13, 10, 4, 1, 14, 8, 5, 3, 40, 12, 9, 11, 17, 19, 15,  Моню Ив.Минев  34, 28, 29, 39, 24, 37, 15, 35, 31, 30, 22, 26, 8,  Неделчо Генов Христов  3, 2, 4,  Опълченска  8, 10, 6, 2, 4, 1,  Осъм  2, 4,  Петър Червенков  6, 3, 1, 8, 10, 2, 4,  Рила  3, 4, 8, 2, 6, 1,  Сава Попов  2, 4, 10, 6, 8, 1,  Сава Попов  16, 3, 4, 14, 18, 9, 5, 11,  Сакар  3, 4, 1, 2, 5,  Средна Гора  4, 6, 8, 3,  Стара Планина  16, 8, 20, 14, 1, 18, 11, 6, 4,  Стефан Симеонов  10, 1, 4, 8, 7, 2,  Странджа  15, 11, 3, 10, 8, 13, 1,  Христо Плахчев  5, 4, 2, 1, 3

Община Ловеч  

На 06.10.2020 г. /08:46 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Александрово,  Общ. Ловеч:   Xv-108,  Кв.48  ,  Александър Стамболийски  6, 2, 3, 1, 12, 10, 9, 7, 8, 4, 11,  Бачо Киро  4, 8, 6, 19, 17, 9, 1, 10, 18, 11, 3, 5, 2, 14, 13, 15, 15 Уо ТП  27, 16, 12,  Бенковски  7, 5, 3,  Борис Данков  2, 7, 11, 1, 18, 4, 5, 22, 9, 10, 8, 16, 2, 14, 15, 20, 12, 17, 13, 24,  Борислав  3, 7, 4, 1, 6, 2, 8,  Братя Миладинови  4, 3, 5, 7, 2,  Братя Павлови  4, 20, 22, 9, 7, 27, 19, 15, 3, 23, 29, 17, 2, 25, 6, 21, 8, 13, 18, 5, 12, 1,  Бузлуджа  5, 9, 7а, 1, 11,  Васил Априлов  4, 9, 12, 11, 17, 8, 6, 1, 2, 7, 5, 10, 3, 15, 13, 19, 14, 15,  Васил Левски  8, 1, 3, 2, 5, 10, 6, 4,  Витоша  12, 3, 8, 9, 1, 2, 5, 1а, 11, 7, 6, 4,  Владайска  2, 11, 13, 7, 5, 1, 3,  Габровска  1, 1, 6, 12, 10, 8, 5, 11, 9, 3, 4, 17, 14 Уо ТП  11 Ново,  Генерал Скобелев  8, 3, 1, 7, 6, 9, 5, 2, 4,  Гено Димов  1, 22, 17, 24, 20, 26, 34, 50, 62, 23, 56, 40, 40 Уо ТП  2, 36, 32, 52, 38, 33, 21, 64, 35, 54, 44, 9, 25, 31, 30, 46, 48, 58, 42, 13, 28, 19, 60, 29, 27, 37, 6, 18, 3, 11, 8, 17, 9, 7, 5, 10, 4, 12, 15, 14, 13, 2, 16,  Гео Милев  1а, 2, 4а, 8, 7, 4, 1, 6, 3, 24, 5, 15, 14, 17, 7, 18 Уо ТП  12, 12, 13, 19, 20, 22, 9, 16, 26, 22а, 18, 11, 10,  Денчо Влайчев  2, 1, 5, 14, 12, 10, 8, 4, 3, 6, 7, 11, 16, 9,  Димитър Рашков  26, 18, 10, 34, 30, 22, 29, 32, 9, 36, 21, 19, 23, 8, 17, 14, 28, 24, 12, 20, 25, 16, 27, 15, 11, 6, 2, 7, 1, 5, 4,  Дунав  7, 2, 6, 4, 10, 9, 1, 5, 8, 12, 3, 13, 11, 14,  Ивайло  7, 2, 4, 1, 10, 6, 5, 12, 3, 8,  Иван Вазов  11, 20, 4, 8, 12, 1, 14, 6, 3, 9, 16, 18, 7, 5, 10,  Кирил Павлов  7, 17, 12, 10, 16, 4, 5, 18, 13, 8, 14, 6, 1, 15, 2, 19, 3, 11, 9,  Козлодуй  4, 29, 14, 25, 10, 9, 12, 23, 7, 19, 3, 15, 16, 13, 11, 6, 21, 18, 31, 1, 2,  Крайна  8, 29, 25, 9, 18, 31, 12, 10, 27, 21, 39, 41, 1, 4, 13, 8, 1а, 5, 11,  Леге  2, 4,  Лъга  11, 15, 12, 18, 13, 4, 7, 20, 5, 2, 22, 6, 3, 10, 8, 16, 1,  Любен Каравелов  1, 3, 7, 4, 2, 6, 8, 5, 11, 10, 12, 9, 17, 13, 15, 14, 12, 26, 18, 16, 34, 31 Уо ТП  28, 42, 39, 26, 22, 20, 28, 31, 37, 21, 32, 41, 1, 38, 33, 46, 40, 30, 44, 25, 36, 24, 50, 27, 23, 48, 29,  Мадара  9, 15, 19, 24, 13, 21, 20, 12, 14, 18, 22, 16, 11, 5, 10, 4, 2, 8, 7, 6, 1,  Местност Мутьова Поляна  Помпена Станция,  Местност Стопански Двор  Пс,  Местност Ямата  Завод,  Нейко Найденов  8, 10, 4, 2, 7, 8, 3, 6, 5, 1,  Оборище  18, 13, 26, 24, 28, 10, 6, 19,  14, 21, 7, 16, 19, 15, 2, 3, 1, 4, 5, 12, 30, 8, 20, 22, 11,  Одринска  5, 27, 25, 9, 11, 19, 23, 17, 3, 7, 15,  Опълченска  8, 7, 19, 5, 12, 26, 16, 6, 17, 3, 2, 11, 20, 28, 24, 14, 15, 22, 21, 4, 9, 13, 18, 10, 1,  Осъм  9, 11, 5, 7, 1, 33, 31, 25, 23, 27, 21, 19 Уо ТП  23, 17, 19, 15, 13,  Павел Баев  11, 10, 7, 5, 3, 15, 6, 15 Уо ТП  26, 9, 13, 8, 2, 3, 1,  Пиринска  2, 1, 4, 6, 7, 8, 5, 3,  Покой  6, 2, 9, 5, 16, 15, 3, 4, 8, 14, 12, 7, 1, 17, 10,  Поляна  9, 7, 5, 3, 25, 1,  Преслав  4, 3, 7, 6, 8, 5, 2, 10,  Преспа  3, 2, 12, 1, 5, 8, 4, 10, 9, 7, 6, 11, 12, 16, 13, 14,  Райко Даскалов  10, 9, 6, 1, 2, 3, 4, 8, 11, 5, 13,  Райна Княгиня  1, 4, 27,  Район Ж.П.Гара  1, 9, 11 Уо ТП  18, 11, 6, 5, 15, 2, 4, 7, 3,  Раковска  2, 8, 15, 13, 3, 4, 5, 7,  Рачо Радев  9, 14, 10, 8, 26, 5, 25, 3, 16, 7, 17, 27, 1, 20, 22, 23, 15, 13, 19, 2, 28, 6, 29,  Рила  1,  Родопа  5, 6, 3, 2, 1, 7, 4, 1, 12, 8, 10, 9, 11, 8,  Свети Кирил И Методий  19, 18, 17, 10, 7, 3, 8 Ур ТП  1, 1, 9, 16, 8, 14, 24, 11, 13, 20, 5, 4, 8, 2, 6,  Свобода  6, 8, 13, 11, 4, 7, 2, 1, 3, 9, 5,  Сергей Румянцев  8, 6, 4, 2, 3, 1,  Средна Гора  12, 9, 6, 4, 1, 8, 7, 5, 10, 3, 2,  Стара Планина  1, 6, 4, 2, 3, 5,  Стефан Караджа  3, 5, 6, 2, 8, 4, 1,  Страцин  4, 5, 15, 4, 7, 9, 8, 2, 12, 11, 3, 6, 13, 1, 10,  Съединение  1, 13, 15, 5, 3, 11, 9, 17, Клоново Стопанство, 6, 21, 20, 12, 8, 4, 17, 10, 2, 25,  Трети Март  11, 6, 17, 15, 13, 2, 8, 9, 5, 4, 3, 7, 1, 18, 14, 20, 22, 31, 29, 23, 10, 19, 16, 21, 25, 27, 12,  Хаджи Димитър  11, 7, 15, 6, 8, 13, 10, 23, 19, 21, 2, 5, 17, 1, 9, 3, 4,  Хемус  1,  Христо Смирненски  11, 2, 1, 5, 9, 4, 6, 7, 17, 21, 19, 10, 12, 13, 8, 16, 14, 15,  Цанко Церковски  2, 5, 1, 7, 3,  Цар Иван Шишман  1, 3,  Цар Калоян  16, 20, 18, 1 Уо ТП  21 Касета, 4, 5, 8, 16 Уо ТП  21, 6, 2, 12, 3, 14, 10, 1,  Цар Освободител  1, 27, 5, 16, 11, 4, 10, 14, 7, 6, 18, 9, 26, 2, 1, 22, 12, 24, 32, 28, 34, 30, 13, 3, 58, 62, 19, 60, 29, 50, 54, 27, 21, 25, 52, 56, 23, 40, 36, 38, 42, 17, 15, 48, 44, 46,  Цариград  2, 3, 6, 4, 5, 24, 26, 7, 8, 16, 14, 18, 12, 1, 22, 20,  Цоньо Василев  9, 12, 5, 8, 1, 3, 7, 14, 4, 12 Уо ТП  19, 16, 6, 2,  Чайка  1,  Шипка  7, 10, 9, 5, 3, 1, 6, 2, 4, 8,  Явор  3, 4, 6, 1, 2, 5, 7, 9, 11, 1, 7, 10, 15,    4, До Река Осъм

На 07.10.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Баховица:   Александър Стамболийски  2 Уо ТП  1, 1, 6, 3, 5, 4, 2, 10,  Баба Тонка  1, 8, 3, 4, 10, 2,  Баховско шосе  Опитно Поле, Фазанария,  Васил Коларов  20, 13, 12, 6, 8, 16, 1, 4, 10, 7, 2, 18, 5, 14, 11,  Васил Левски  1, 4, 8, Улично Осветление ТП 8, 3, 5, 11, 6, 2, 9, 7,  Витоша  1, 2, 3,  Вълчо Петров  29, 4, 6, 2, 45, 53, 8, 49, 22, 29, 39, 43, 10, 18, 12, 37, 35, 51, 27, 20, 6, 41, 16, 33, 31, 21, 7, 23, 19, 3, 11, 17, 25, 5, 9, 15, 1, 13,  Георги Димитров  54, 53, 52, 58, 49, 51, 56, 105, ТП 12, 1, 8, 6, 3, 7, 10, 5, 4, 9, 2, 49, 57, 76, 66, 83, 87, 100, 78, 75, 94, 68, 64, 79, 95, 85, 65, 62, 98, 72, 104, 108, 74, 91, 90, 73, 59, 106, 82, 69, 89, 81, 81 ТП  7, 88, 60, 63, 92, 67, 77, 80, 61, 70, 71, 84, 18, 47, 42, 17, 25, 36, 27, 47б, 46, 12, 52, 28, 29, 22, 19, 44, 40, 10, 13, 15, 24, 31, 21, 14, 39, 41, 48, 38, 30, 50, 20, 49, 37, 26, 43, 45, 33, 23, 34, 118, 101, 97, 110, 114, 103, 112, 116, 120,  Георги Хаджидинчев  3, 8, 5, 1, 6,  Девети Май  3, 1,  Дунав  2, 1, 3,  Иван Вазов  2, 1, 12, 4, 7, 8, 9, 3, 11, 5, 6,  Иван Драгов  3,  Кокиче  8, 1, 4, 2, 6,  Кътю Драсов  14, 19, 11, 15, 17, 18, 10, 12, 9, 13, 16, 20, 5, 8, 2, 4, 1, 3, 6,  Липа  7, 9, 1, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 11, 12, 13, 10,  Македонска  6, 10, 14, 7, 9, 11, 3, 2, 12, 5, 8, 4, 1,  Никола Й.Вапцаров  2, 4, 3, 1, 10, 6, 8, 13, 5, 16, 7, 14, 12, 11,  Панайот Волов  1, 10, 6, 2, 8,  Петко Славейков  9, 3, 5, 7, 1, 13, 11,  Пирин  2, 4, 6,  Райна Княгиня  1, 3, 6, 2, 4,  Раковска  1, 6, 5, 4, 2, 9а, 13, 3, 11,  Рила  Детска Градина I-Ви Юни, 2, 3, 7, 6,  Свети Кирил И Методий  20, 8, 18, 12, 24, 23, 19, 11, 22, 8а, 14, 10, 16, 25, 9, 15, 13, 21, 17, До Стопански Двор, 4, 1, 7, 3, 2, 5, 6, ТП 3  Стопански Двор, ТП 3,  Сердика  2, 1, 4,  Славянска  3, 2,  Стара Планина  1, 4, 2,  Стефан Караджа  2, 5, 9, 8, 7, 6, 4, 11, 3, 1, 10,  Тодор Каблешков  3, 9, 1, 5, 11,  Тодор Кацаров  3, 2,  Тодор Кирков  2, 1, 2, 4, 6, 3,  Трети Март  22, 24, 21, 2, 14, 15, 17, 26, 16, 8, 12, 4, 19, 13, 1, 9, 10, 20, 11, 6, 3, 18, 10, 32, 28,  Филип-Тотю  1,  Хаджи Димитър  6, 9, 2, 7, 1, 3, 5, 4,  Христо Ботев  30, 23, 35, 36, 27, 29, 24, 33, 25, 18, 45, 14, 20, 43 ТП  5, 22, 31, 39, 32, 16, 26, 37, 17, 13, 21, 12, 8, 19, 10а, 10, 15, 6, ТП 6, 4, 11, 9, 3, 7, 5, 1,  Цвятко Маринов  4, 6, 4,  Шипка  2, 1, 3, 10, 9, 14, 12, 13, 7, 8, 21, 15, 24, 18, 20, 17, 22, 14

На 05.10.2020 г. /08:46 – 16:00 ч.; 08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Българене,  Общ. Ловеч:   Ганчо Начев  6, 3, 1, 2, 4,  Ганчо Павлов  4, 3, 14, 11, 16, 10, 9, 1, 13, 5, 2,  Георги Тинков  1,  Дядо Радоя Мариаша  2, 4, 1, 3, 4, 6, 10, 8 А, 8, 11, 7,  Иванка Карагечева  4, 8, 2,  Илко Ст.Ганков  9, 15, 6, 11, 12, 5, 18, 16, 7, 8, 13, 2, 14, 1, 19, 25, 23, 30, 28, 24, 27, 21,  Йордан Хубавенков  1, 4, 5, 11, 2, 7, 14, 10,  Кулата  1,  Ловджийска  2, 5,  Марин Гърбов  13, 9, 11, 15, 2, 24, 4, 7, 14, 22, 3, 1, 10, 17, 8,  Марин Пенков  68, 63, 67, 71, 76, 64, 69, 70, 62, 61, 36, 30, 21, 4, 28, 8, 12, 3, 32, 10, 18, 20, 14, 34, 22, 19, 17, 7, 26, 16, 13, 54, 45, 58, 50а, 23, 47, 51, 57, 60, 56, 55, 35, Канцелария, 46, 38, Читалище, 25, 36, 49, 37, 40, 21, 44, 33, 52, 39, 43, 27, 29, 31, 41,  Митю Комитата  2,  Мичо Стоянов  2, 6, 3, 5, 4, 1, 8,  Мочор  10, 7, 1, 4,  Неделки  1,  Никола Комитата  5, 3, 1,  Павел Станчев  3, 2, 11, 8, 4, 7,  Пенко Грозев  1, 8, 6, 12, 4, 14, 10, 5, 7,  Пенко Христов  2, 6, 8,  Присоето  4, 49,  Радой Минковски  2, 3, 1,  Селище  1, 2,  Стоян Господински  10, 6, 12, 7, 1, 11, 13, 4, 3, 8, 9,  Стоян Котански  2, 3, 11, 5, 7,  Стоян Луканов  10, 1, 4, 2, 3, 6, 8, 7, 16, 20, 5, 12,  Тодор Цачев  1,  Христо Ботев  10, 3, 6, 2, 11, 12, 14, 70, 17, 9, 13, 19, 18, 16, 15, 7, 4, 5, 8,  Цачо Павлов  1, 6, 2,  Цвятко Пеев  4, 2, 3, 1,  Цвятко Цачев  15, 8, 1, 6, 17, 16, 3, 12, 11, 5, 14, 9,    ТП  1, МТП  До Зъбчето, МТП 4, ТП  2

На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Владиня:   Александър Стамболийски  12, 3, 15, 13, 17, 5, 10, 16, 20, 14, 7, 18, 11, 19,  Александър Стамболийски  6, 8,  Болнична  3,  Болнична  Здравен Дом, 3,  Васил Левски  22, 5, 12, 11, 8, 9, 28, 3, 6, 18, 1, 7, 16, 25, 10, 30, 26, 24, 17, 14,  Георги Бенковски  9, 10, 7, 8,  Георги Бенковски  5, 19, 17, 13, 15,  Георги Раковски  20, 24, 30, 11, 28, 26, 22,  Георги Раковски  5, 9, 14, 7, 6,  Добруджа  1, 3, 4, 2, 6, 5, 7,  Дунав  2,  Дунав  3, 1, 2, 4, 8, 6,  Здравец  5, 7, 1, 4, 3,  Иван Вазов  6, 1,  Кирил И Методий  23, 18, 21, 20, 16, 19, 14,  Кирил И Методий  11, 2, 13, 8, 5, 10, 4, 7, 3, 9, 6,  Любен Каравелов  9,  Любен Каравелов  6, 10, 9, 1, 8, 12,  Маршал Толбухин  19, 13, 15, 9, 23, 1, 11, 17, 27, Бюфет Кръчма, Млекосъбирателен Пункт, 6, 5, 3, 10, 25, 7, 21, 16, 12, 4,  Мизия  16, 14,  Мизия  13, 11, 9,  Пирин  19, 18,  Пирин  1 Уо МТП  Горския,  Пирин  3, 21, 2, 13, 12, 6, 9, 4, 15, 14, 1, 8, 7,  Първи Май  13, 17, 9, 16, 14, 6, 7, 5, 27, 11, 15, 18, 10,  Райна Княгиня  3, 4, 6, 11, 1,  Роза  18, 12, 5, 16, 1, 10, 14, 6, 3, 4, 2, 8,  Роза  5,  Септември  14, 3, 4, 2, 10,  Септември  4,  Сергей Румянцев  23,  Сергей Румянцев  7,  Стара Планина  8, 3, 2, 9, 7, 11, 1, 13, 15, 4, 6,  Стефан Караджа  14, 4, 8, 6, 3, 20,  Страцин  27,  Тодор Каблешков  Уо ТП  Мачтов, 14, 17,  Тодор Каблешков  4, 19, 1, 16, 10, 5, 21, 14, 29, 13, 17, 31, 3, 23, 11, 6, 12, 27, 7, Уо ТП  1, 8,  Тодор Каблешков  20, 35, 18, 45, 33, 16, 43, 39, 37, 31,  Хаджи Димитър  19, 4,  Хан Аспарух  3, 1, 4, 2,  Хан Аспарух  9, 5,  Христо Ботев  19, 4,  Христо Смирненски  7, 5, 4, 8, 6, 1,  Цанко Церковски  5, 4, 1, 8, 6, 9, 2, 10, 7,  Черно Море  6, 2, 8, 4, 10,    2, 10,    4

На 06.10.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Владиня:   Александър Стамболийски  6, 8, 12, 3, 15, 13, 17, 5, 10, 16, 20, 14, 7, 18, 11, 19, 18,  Болнична  3, Здравен Дом, 3,  Васил Левски  22, 5, 12, 11, 8, 9, 28, 3, 6, 18, 1, 7, 16, 25, 10, 30, 26, 24, 17, 14,  Георги Бенковски  9, 10, 7, 8, 5, 19, 17, 13, 15,  Георги Раковски  5, 9, 14, 7, 6, 20, 24, 30, 11, 28, 26, 22,  Добруджа  1, 3, 4, 2, 6, 5, 7,  Дунав  2, 3, 1, 2, 4, 8, 6,  Здравец  5, 7, 1, 4, 3,  Иван Вазов  6, 1, 17, 11, 22, 5, 14, 16, 15, 26, 6, 30, 9, 7, 13, 24, 19,  Кирил и Методий  11, 2, 13, 8, 5, 10, 4, 7, 3, 9, 6, 23, 18, 21, 20, 16, 19, 14,  Кокиче  3, 5, 1, 8,  Любен Каравелов  6, 10, 9, 1, 8, 12, 9,  Маршал Толбухин  19, 13, 15, 9, 23, 1, 11, 17, 27, Бюфет Кръчма, Млекосъбирателен Пункт, 6, 5, 3, 10, 25, 7, 21, 16, 12, 4, 65, 63, 79, 45, 32, 59, 73, 61, 37, 16, 38, 77, 75, 67, 51, 28, 33, 34, 40, 49, 71, Уо ТП  4, 30, 18, 47,  Мизия  13, 11, 9, 16, 14,  Пирин  3, 21, 2, 13, 12, 6, 9, 4, 15, 14, 1, 8, 7, 19, 18, 1 Уо МТП  Горския, Местност Под Селото, 21, Язовир,  Първи Май  13, 17, 9, 16, 14, 6, 7, 5, 27, 11, 15, 18, 10,  Райна Княгиня  3, 4, 6, 11, 1,  Роза  5, 18, 12, 5, 16, 1, 10, 14, 6, 3, 4, 2, 8,  Септември  14, 3, 4, 2, 10, 4,  Сергей Румянцев  23, 7, 23, 7, 24, 9, 22, 13, 5, 17, 12, 18, 21, 28, 16, 2, 10, 15, 26, 1, 19,  Стара Планина  8, 3, 2, 9, 7, 11, 1, 13, 15, 4, 6, 15,  Стефан Караджа  22, 12, 26, 14, 20, 9, 13, 7, 24, 14, 4, 8, 6, 3, 20,  Страцин  27, 7, 3, 1, 2, 5,  Тодор Каблешков  4, 19, 1, 16, 10, 5, 21, 14, 29, 13, 17, 31, 3, 23, 11, 6, 12, 27, 7, Уо ТП  1, 8, Уо ТП  Мачтов, 14, 17, 20, 35, 18, 45, 33, 16, 43, 39, 37, 31,  ТП  №4  ,  Хаджи Димитър  19, 4, 10, 6, 17, 13, 1, 9, 4, 7, 15,  Хан Аспарух  3, 1, 4, 2, 9, 5,  Христо Ботев  19, 4, 18, 14, 19, 3, 5, 6, 1, 10, 4, 2, 7, 17,  Христо Смирненски  7, 5, 4, 8, 6, 1,  Цанко Церковски  5, 4, 1, 8, 6, 9, 2, 10, 7,  Черно Море  6, 2, 8, 4, 10,    4, 2, 10

На 06.10.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Горан:   Алеко Константинов  15, 18, 6, 9, 2, 5, 16, 3, 11, 1, 4, 8, 7, 10, 12,  Александър Стамболийски  10, 6, 9, 7, 11, 20, 8, 1, 3, 4, 2, 14,  Бачо Киро  5, 7, 4, 3, 2,  Бойчо Огнянов  8, 10, 4, 6,  Вардар  3, 1,  Васил Левски  4, 20, 7, 5, ТП  5, 2, 12, 9, 3, 22, 4, 1, 10, 6, 8,  Васил Петлешков  15, 13, 5,  Вит  6, 7, 5, 16, 13, 23, 18, 4, 15, 3, 12, 19, 10, 9, 8, 11, 14, 21, 1,  Вихър  2, 3, 1,  Георги Бенковски  Уо ТП  3, 14, 11, 18, 24, 9, 28, 7, 16, 26, 30, 22, 32, 20, 12, 3, 2, 7, 1, 10, 8,  Дунав  1, 5, 2, 3, 4,  Дяко Иванов  16, 20, 4, 9, 34, 27, 19, 30, 24, 21, 14, 2, 23, 15, 22, 32, 25, 17, 18, 12, 1, 11, 5, 13, 37, 51, 8, 26, 42, 31, 54, 39, 44, 47, 43, 45, 38, 33, 13, 41, 46, 36, 40, 52, 50, 48,  Илия Иванов Яръмов  Уо ТП  1, 6, 9, 8, 15, 13, 1, 3, 18, 14, 17, 10, 19, 7, 88, 11, 5, 25, 2, 8,  Китката  2, 9, 1, 3, 15,  Ловчанска  21, 18, 22, 19, 17, 10, 20, 16, 12, 15, 9, 4, 7, 1, 3, 8, 6, 13, 5, 14, 18, 12, 2а, ТП 2 Стопански Двор,  Любен Каравелов  10, 15, 12, 11, 14, 1, 13, 2, 1, 5, 3, 7, 9,  Марица  4, 5, 1, 11, 12, 12, 14, 18, 8, 16, 10,  Местност Каваците  Пс,  Общинска  5, 7, 4, 2, 9, 3,  Огоста  4, 20, 12, 4, 7, 8, 10, 5, 1, 3,  Опълченска  8, 5, 3, 6, 4, 1,  Освобождение  2, 4, 3, 5,  Осъм  19, 11, 9, 3, 16, 2, 15, 13, 12, 14, 18, 10, 8, 6, 7, 17, 10,  Петко Д. Петков  3, 6, 8, 5, 7,  Петър Иванов Гигилев  3, 1, 14, 7, 11, 6, 8, 2, 37, 4, 12, 5, 10, 16,  Райчо Даскалов  7, 5, 11, 13, 9, 1, 34, 3,  Раковски  2, 5, 1, 3,  Стефан Караджа  3, 1, 2,  Тополите  2, 1,  Трети Март  11, 31, 5, 20, 16, 27, 13, 35, 15, 10, 21, 37, 14, 3, 8, 9, 7, ТП  4, 29, 33, 18, 25, 6, 17, 12, 4, 2, 6,  Училищна  3, 2, 1, 9, 5, 7, 3, 29, 2, 23, 27, 13, 19, 4, 8, 21, 33, 31, 10,  Хаджи Димитър  2, 4, 5,  Христо Ботев  5, 2, 1,  Цочевска  5, 3, 2,  Чучура  7, 2, 1, 5,  Шипка  5, 1, 7, 9, 10, 4, 8, 6,    29, 2

На 08.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Деветаки:   Беласица  13, 15, 1, 14, 2, 19, 16, 20, 17, 11,  Беляновец  5, 11, 7, 13, 15, Уо На ТП 6, 14, 4,  Волов  4, 23, 9, 7, 15, 8, 13, 25, 11,  Волов  1, 3, 2, 5,  Ганчева  1, 11, 2, 3, 15, 8, 17, 9, 13, 6, 4,  Георги Бенковски  10,  Георги Бенковски  3, 6, 14, 10, 12, 4, 11, 7, 1, 17, 2, 9, 5, 19, 13,  Деветашка Пещера  24, 22, 17, 14, 20, 18, 16,  Деветашка Пещера  34, 10, 36, 38, 53, 41, 1, Фурна, 33, 12, 9, 30, Канцелария Кметство, 31, 43, 3, 49, 47, 5, 32, Ресторант, 37, 4, 6, 35, 51, 39, 7, 45, 26, 25,  Иван Вазов  10, 8, 9, 16, 18, 1, 6, 11, 3, 14, 17, 2, 5, 20,  Инж. Павел Петров  4, 2,  Инж. Павел Петров  10, 23, 22, 8, 25, 24, 21, 13, 26, 17, 15, 19, 20, 14, 16, 29, 12, 5, 6, 27, 3,  Искър  3,  Крайполе  10, 5, 9, 8, 3, 1, 11,  Липовец  4, 2,  Марица  10, 1, 12, 2,  Осъм  4, 3, 1, 6, 8, 2,  Отец Паисий  6, 9, 7, 24, 5, 14, 20, 8, 22, 16, 1, 2, 12, 26, 18,  Римна  1, 3, 2, 8,  Росица  2, Уо На ТП 1, 3, 4, 1, 6,  Свети Кирил И Методий  12, 3, 14, 9, 7, 5, 4, 2, 16, 8, 6, 1,  Тодор Каблешков  2, 1, 4, 8,  Черковна  3,  Черна Река  4, 3,  Черна Река  7, 1, 5

На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Дренов:   Александър Стамболийски  14, 28, 25, 26, 32, 34, 21, 17, 15, 20, 22, 13, 23, 24,  Ангел Кънчев  17, 10, 12, 4, 6, 8, 2,  Атанас Ангелов  13, 19, 5, 17, 3, 34, 31, 43, 41, 29, 25, 6, 8, 53, 39, 51,  Баба Тонка  7, 1, 4, 3, 10, 8, 9, 2,  Бадьовец  2,  Баира  2,  Бачо Киро  1, 5, 2, 1,  Васил Априлов  1, 3, 20, 26, 28, 9, 7, 22, 14, 18, 13, 12, 16, 30, 5, 6, 8,  Васил Левски  8, 6, 4, 10,  Ген. Гурко  2, 4, 3, 6, 14, 10, 1, 8, 12, 5,  Ген. Столетов  7, 4, 6, 3, 8, 2, 1, 5,  Ген.Тотлебен  1, 7, 4, 2, 3,  Георги Кирков  10, 2, 8, 12, 6, 4, 14,  Елин Пелин  2, 3, 4, 5,  Иван Вазов  2, 3, 5,  Йордан Йовков  3, 5, 1, 4,  Калето  5, 3, 1,  Крачун Атанасов Конов  3, 1, 5,  Любен Каравелов  3, 2,  Люляци  1,  Марин Дринов  3, 9, 7, 13, 2, 5, 1,  Митю Христов  17, 9, 7, 3, 15, 1, 11, 13,  Никола Вапцаров  2,  Отец Паисий  3, 6, 2,  Панайот Пипков  3, 1, 4, 2,  Патриарх Евтимий  4, 5,  Петър Петров Шантропов  12, 6, 1, 10, 2, 4, 8,  Плиска  2, 4, 6, 1 Уо ТП  9,  Райна Княгиня  17, 10 Уо МТП , 2, 6, 11, 28, 20, 13, 21, 14, 22, 24, 18, 5, 1, 9, 4, 19, 26, 40, 44, 42, 48, 25, 23, 46, 36, 34, 32, 30,  Сан Стефано  8, 4, 1,  Стефан Караджа  1, 4,  Тинтява  3, 13, 1, 7, 15, 11, 19, 21,  Трети Март  46, 36, 22, 26, 34, 32, 38, 40, 44, 24, 20, 42, 30, 28,  Хаджи Димитър  3,  Хаинбоаз  2, 12, 9, 6, 4, 14, 7,  Хан Аспарух  21, 9, 11, 10, 17, 13, 19, 7, 6, 20, 14, 16, 12, 15, 4, 8, 2, 7, 1,  Христо Смирненски  18, 11, 16, 17, 13, 19, 15, 21, 20,  Христо Цонев  10, 1, 3, 2, 4, 12, 6, 8,    УО ТП  8

На 06.10.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дренов:   Александър Стамболийски  8, 9, 7, 6, 12, 4, 5, 3, 2, 1, 28, 25, 26, 32, 34, 21, 17, 15, 20, 22, 13, 23, 24, 14,  Ангел Кънчев  20, 16, 18, 24, 26, 14, 22, 10, 12, 4, 6, 8, 2, 17,  Атанас Ангелов  13, 19, 5, 17, 3, 34, 31, 43, 41, 29, 25, 6, 8, 53, 39, 51,  Баба Тонка  12, 7, 1, 4, 3, 10, 8, 9, 2,  Бадьовец  2,  Баира  2,  Бачо Киро  1, 5, 2, 1,  Бор  4, 8, 2, 10, 14, 6,  Васил Априлов  11, 6, 8, 1, 3, 20, 26, 28, 9, 7, 22, 14, 18, 13, 12, 16, 30, 5,  Васил Левски  8, 6, 4, 10,  Ген. Гурко  2, 4, 3, 6, 14, 10, 1, 8, 12, 5,  Ген. Столетов  7, 4, 6, 3, 8, 2, 1, 5,  Ген.Тотлебен  1, 7, 4, 2, 3,  Георги Кирков  10, 2, 8, 12, 6, 4, 14,  Добри Стоянов  1,  Елин Пелин  2, 3, 4, 5,  Иван Вазов  2, 3, 5,  Йордан Йовков  3, 5, 1, 4,  Калето  5, 3, 1,  Кованлъка  2, 6,  Крачун Атанасов Конов  3, 1, 5,  Любен Каравелов  3, 2,  Люляци  13, 2, 21, 11, 6, 1,  Марин Дринов  3, 9, 7, 13, 2, 5, 1,  Местност Извора  Пс,  Митю Христов  17, 9, 7, 3, 15, 1, 11, 13,  Никола Вапцаров  2,  Опълченска  4, 12, 3, 10, 1, 6, 5,  Отец Паисий  3, 6, 2,  Панайот Пипков  3, 1, 4, 2,  Патриарх Евтимий  1, 2, 3, 4, 5,  Петър Петров Шантропов  12, 6, 1, 10, 2, 4, 8,  Плиска  2, 4, 6, 1 Уо ТП  9,  Райна Княгиня  17, 10 Уо МТП , 2, 6, 11, 28, 20, 13, 21, 14, 22, 24, 18, 5, 1, 9, 4, 19, 26, 40, 44, 42, 48, 25, 23, 46, 36, 34, 32, 30,  Сан Стефано  8, 4, 1,  Стефан Караджа  1, 4,  Тинтява  3, 13, 1, 7, 15, 11, 19, 21,  Трети Март  6, 2, 12, 4, 8, 10, 46, 36, 22, 26, 34, 32, 38, 40, 44, 24, 20, 42, 30, 28,  Хаджи Димитър  3,  Хаинбоаз  2, 12, 9, 6, 4, 14, 7,  Хан Аспарух  21, 9, 11, 10, 17, 13, 19, 7, 6, 20, 14, 16, 12, 15, 4, 8, 2, 7, 1,  Христо Ботев  1, 7, 3, 5, 4,  Христо Смирненски  5, 12, 9, 4, 14, 17, 1, 2 Уо ТП  1, 6, 7, 10, 8, 3, 18, 11, 16, 17, 13, 19, 15, 21, 20,  Христо Цонев  10, 1, 3, 2, 4, 12, 6, 8,    Уо ТП  8

На 05.10.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.; 09:16 – 16:00 ч./ –  Йоглав:   Птицеферма

На 10.10.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./   На 11.10.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ –  Казачево:   Александър Стамболийски  8, 6, 1, 2,  Балканска  3, 1, 7, 9,  Бачо Киро  2, 5, 7,  Васил Левски  11, 21, 9, 5, 17, 7, 8, 6, 14, 12, 4, 3, 35, 28, 34, 41, 38, 13, 15, 36, 19, 31, 32, 39, 23, 17, 22, 30, 29, 26, 20, 33,  Георги Бенковски  14, 8, 4, 10, 2, 12, 6, 1,  Георги С.Раковски  21, 12, 9, 18, 2, 4, 19, 26, 3, 14, 17, 10, 13, 21, 30, 29, 11, 5,  Димитър Грънчаров  7, 5, 11, 8, 1, 9, 15, 4, 19, 2, 23, 13, 3,  Добри Чинтулов  4,  Ж.П.Спирка  1, Цех За Безалкохолни Напитки,  Иван Вазов  3, 1, 3,  Изворче  1,  Къню Маринов  4, 2, 3, 8, 10, 13, 9, 1, 11, 5,  Любен Каравелов  4, 6,  Отец Паисий  1,  Панайот Волов  1,  Поречна  10, 9, 3, 7, 5, 12, 1, 4, 8,  Раевите Ханчета  7, 9, 5, 2, 4, 2а, 8, 1,  Стара Планина  7, 3, 2, 5,  Стефан Караджа  6, 12, 3, 5, 12, 2, 7, 4, 8, 6, 1, 9,  Тодор Каблешков  6, 8, 4, 3, 9, 7, 2, 5, 10,  Трети Март  5, 7, 6, Читалище, Уо ТП  3, 7, Училище, 5, 3,  Хан Крум  10, 7, 16, 1, 3, 2, 9, 6, 11,  Христо Ботев  6, 3, 11, 5, 4, 7, 1,  Централна  2, 36, 8, 5, 23, 3, 10, 30, 12, 20, 11, Здравен Дом, 1, 17, 7, 24, 6, 38, 40, 15, 27, 25, 16, 32, 4, 26, 18, 34, 19, 9, 14, 48, 39, 47, 37, 3, 43, 45, 44, 50, 33, 42, 46, 31, 35, 49,    ТП  1

На 07.10.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Лисец,  Общ. Ловеч:   Албания  10, 8, 2, 4,  Алеко Константинов  8, 8, 6, 4, 2,  Александър Стамболийски  3, 2, 5, 1, Уо ТП 1,  Асен Златаров  9, 3, 22, 18, 8, 16, 11, 14, 12, 5, 7, 6, 2, 10, 4, 1, 20,  Баховски Път  1, 4, 6, 2, 3, 9, 7, 5,  Белия Път  16, 2, 5, 32, 1, 33, 12, 7, 26, 21, 18, 10, 20, 13, 27, 22, 29, 8, 4, 11, Уо ТП  4, 24, 30, 3, 31, 23, 28, 17, 14, 35, 9, 36, 6, 15, 38,  Боцка Могила  3, 1,  Васил Левски  4, 9, 15, 8, 3, 2, 10, 6, 1, 13, 27, 22, 20, 21, 24, 19, 26, 25, 17, 29, 16,  Врани Кладенец  6, 1, 7, 5, 3, 9, 4, 2,  Генко Дерибеев  6, 3, 4, 1, 2,  Георги Бенковски  9, 2, 1, 7, 5, 3,  Георги Раковски  2, 1,  Гладен Рът  1,  Димитър Димов  1, 3,  Дунав  8, 2, 1, 3, 10, 4, 6,  Елин Пелин  7, 1, 5, 4, 9, 2, 6, 3,  Иван Вазов  2, 6, 4, 1,  Йордан Йовков  7, 6, 5, 14, 8, Уо ТП 6, 7, 11, 16, 13, 10, 12, 1, 4, 3, 2,  Кирил И Методий  8, 10, 1, 6, 2, 3, 4,  Климент Охридски  2, 1, 3,  Колю Фичето  2, 1,  Мерашки Път  10, 12, 8, 3, 23, 5, 25, 15, 17, 4, 9, 11, 13, 12, 6, 7, 21, 19, 33, 65, 71, 35, 69, 45, 20, 26, 30, 18, 14, 16, 57, 41, 39, 37, 31, 24, 22, 43, 47, 61, 27, 29, 49, 53, 67, 55, 59, 28, 51,  Мир  2,  Опълченска  5, 13, 36, 62, 29, 38, 37, 11, 44, 46, 7, 19, 40, 23, 17, 28, 20, 32, 54, 25, 34, 52, 27, 35, 31, 15, 1, 48, 18, 3, 21, 42, 56, 47, 39, 84, 76, 90, 70, 80, 49, 82, 64, 74, 86, 72, 92, 68, 66, 43, 78, 41, 51, 45, 2,  Панайот Волов  1, 3, 2,  Панайот Хитов  8, 3, 4, 1, 6,  Раевец  1, 2, 4,  Розова Долина  7, 10, 11, 6, 4, 15, 12, 2, Уо ТП  8, 9, 13, 1, 8,  Росна Могила  3, 6, 2, 4, 7, 5,  Синчец  9, 7,  Стара Планина  19, 17, 5, 7, 8, 4, 11, 13, 15, 1, 2, 9,  Тодор Каблешков  16, 3, 11, 4, 10, 14, 22, 8, 20, 1, 5, 6, 12, 18, 2,  Хаджи Димитър  10, 16, 39, 37, 31, 4, 33, 2, 1, 41, 61, 49, 51, 18, 14, 5, 83, 15, 12, 21, 8, 17, 11, 24, 10, 22,  Христо Ботев  7, 2, 1, 4, 6,  Централна  51, 5, 49, 26, 25, 39, 19, 43, 35, 62, 48, 23, 36, 45, 55, 7, 34, 44, 33, 1a, 46, 17, 21, 42, 57, 3, 41, 28, 40, 27, 60, 50, 29, 64, 9, 56, 11, 30, 38, 47, 12, 54, 1, 32, 31, 53, 16, 20, 18, 22, 15, 14, 52, 24, 37, 114, 105, 109, 116, 101, 110, 112, 136, 107, 113, 121, 118, 97, 103, 106, 104, 99, 117, 140, 173, 172, 147, 160, 164, 154, 169, 133, 142, 145, 170, 152, Уо ТП 7, 135, 150, 162, 125, 138, 158, 157, 271, 148, 151, 149, 163, 141, 129, 153, 156, 137, 134, 136, 168, 139, 3а, 161, 159, 146, 143, 171, 165, 166, 131, 144, 155, 167, 93, 83, 96, 71, 98, 85, 68, 70, 72, 81, 86, 89, 76, 66, 67, 58, 59, 74, 100, 78, 79, 87, 80, 82, 77, 88, 73, 75, 94, 69, 91, 43, 84, 95, 61, 92, 90, 65, 63, 61, 124, 102, 121, 125, 115, 126, 130, 128, 119, 127, 120, 132, 123,  Шипка  3, 1, 5, 7,    336

На 06.10.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Ловеч:   43952.14.25 М. Отсреща,  Плевенско Шосе  1

На 09.10.2020 г. /10:01 – 16:00 ч./ –  Ловеч:   43952.533.118  ,  Гозница  ТП  12,  Местност Червен Бряг  106, 109, 103, 107, 104, 065, 110, 101, 108 Калето, 19, 4а, Мтс Подстанция 1, 105, 95, 111, 17,  Ната Стоянова  38,  Освобождение  6,  Подп.Александър Кусев  23, 21,  Цар Иван Александър  3, 18, 22, 8, 1, 15, 10, 6, 7, 26, 9, 2, 16, 20, 14, 107, 12, 11, 24, 13, 5, 4,  Червен Бряг  Вила Илия Чонев

На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ловеч:   Акад.Анастас Иширков  40, 38, 31,  Александър Стамболийски  40, 34,  Безименна  Уо Бл. Ст. Едрев Пс 20/6,  Генерал Скобелев  22, 33, 20, 29, 14, 16, 25, 15, 21, 19, 31, 23, 13, 35, 18,  Инж.Ненчо Ганев  6, 7, 2, 4, 12, 8, 1, 11, 3, 14, 9, 5, 10,  Клокотница  43, 32, 53, 48, 44, 39, 47, 40, 35, 28, 41, 30, 26, 22, 46, 24, 34, 20, 45, 38, 36, 33, 49, 42, 51, 37,  Маестро Камен Луков  6,  Подп.Александър Кусев  18, 16,  Подп.Тутолмин  8, 18, 16, 14, 36, 28, 10, 26, 32, 12, 22, 24, 4, 20, 34, 30, 6, 2,  Стефан Караджа  32, 45, 39, 41, 37, 43,  Тодор Каблешков  67, 59, 57, 49, 51, 65, 43, 41, 45, 55, 47, 61, 63, 53, 39,  Трети Март  57, 55,  Харманска  40, 38,  Червен Бряг  109,  Червен Бряг  11, 112 Бл

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ловеч:   Акад.Анастас Иширков  40, 38, 31,  Александър Стамболийски  40, 34,  Безименна  Уо Бл. Ст. Едрев Пс 20/6,  Генерал Скобелев  22, 33, 20, 29, 14, 16, 25, 15, 21, 19, 31, 23, 13, 35, 18,  Инж.Ненчо Ганев  6, 7, 2, 4, 12, 8, 1, 11, 3, 14, 9, 5, 10,  Клокотница  43, 32, 53, 48, 44, 39, 47, 40, 35, 28, 41, 30, 26, 22, 46, 24, 34, 20, 45, 38, 36, 33, 49, 42, 51, 37,  Маестро Камен Луков  6,  Подп.Александър Кусев  18, 16,  Подп.Тутолмин  8, 18, 16, 14, 36, 28, 10, 26, 32, 12, 22, 24, 4, 20, 34, 30, 6, 2,  Стефан Караджа  32, 45, 39, 41, 37, 43,  Тодор Каблешков  67, 59, 57, 49, 51, 65, 43, 41, 45, 55, 47, 61, 63, 53, 39,  Трети Март  57, 55,  Харманска  40, 38,  Червен Бряг  11, 112 Бл,  Червен Бряг  109

На 08.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ловеч:   Ана Предич  11, 21, 15, 10, 19, 13, 7, 17, 8, 9,  Младост  Паркинг,  Пастор Стефан Генев  6, 1, 20, 22, 13, 7, 5, 16, 3, 14, 4, 12, 8, 11, 2, 10, 9, 18,  Стара Планина  26, Павилион, 20, 31, Пункт Вторични Суровини, 29, Пункт Изкупуване Вторични Суро,  Уста Колю Фичето  14, 6, 7, 13, 8, 10, 16, 18, 12, 9

На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ловеч:   Вардар  8, 1, 2, 10, 7, 5, 3, 12, 9, 4, 6,  Илинден  1, 2, 8, 3, 5, 7, 4, 6, 12, 10, 9,  Княз Александър I Батенберг  2 Албена,  Княз Имеретински  77, 71 Еньо Костов, 85 Албена, 71 Е Костов Гараж, 85, 75, 71, 81, 85 Албена, 79,  Панайот Хитов  1, 3, 7, 2, 5, 2б, 9, 4, 6, 2,  Цар Асен Първи  33, 35, 33

На 07.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ловеч:   Васил Джабарски  13, 11, 2, 19, 5, 9, 7, 17, 1, 15, 3,  Витоша  2, 11, 4, 7, 5, 9, 6, 10,  Гозница  Уо На ТП 5,  Иван Вазов  32, 3, 9, 7, 16, 42, 20, 24, 1, 25, 30, 27, 23, 4, 33, 50, 18, 44, 21, 6, 15, 38, 11, 34, 10, 13, 103, 46, 40, 19, 28, 22, 17, 31, 14, 26, 29, 2, 12, 8, 35, 48, 5,  Ната Стоянова  9, 18, 14, 10, 2, 12, 7, 6, 4, 8, Цех За Разкрояване И Сглобяван, 3, 11, 1, 16, 5,  Синчец  16,  Цар Иван Александър  34, 17, 29, 42, 28, 38, 36, 30, 40, 21, 27, 19, 25, 32, 23,  Юрий Гагарин  14, 7, 9, 10, 6, 5, 16, 12, 4, 8, 3, 18, 1

На 07.10.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Ловеч:   Васил Джабарски  13, 11, 2, 19, 5, 9, 7, 17, 1, 15, 3,  Витоша  2, 11, 4, 7, 5, 9, 6, 10, 16, 22, 28, 15, 14, 1, 20, 18, 26, 19, 21, 48, 17, 50, 23, 24, 28,  Възрожденска  15, 14, 11, 13, 12,  Върхът  1, 5,  Гозница  УО на ТП 5, УО МТП  10, УО На ТП 6,  Иван Вазов  32, 3, 9, 7, 16, 42, 20, 24, 1, 25, 30, 27, 23, 4, 33, 50, 18, 44, 21, 6, 15, 38, 11, 34, 10, 13, 103, 46, 40, 19, 28, 22, 17, 31, 14, 26, 29, 2, 12, 8, 35, 48, 5, 57, 86, 70, 53, 82, 67, 74, 80, 78, 56, 37, 54, 84, 88, 41, 76, 62, 52, 49, 39, 72, 71, 144, 63, 47, 58, 61, 65, 55, 66, 60, 59, 51, 68, 45, 69, 64, 43, 91, 77, 93, 103, 83, 112, 101, 85, 126, 89, 128, 104, 116, 90, 120, 114, 105, 118, 107, 95, 142, 81, 132, 98, 75, 106, 100, 87, 109, 130, 108, 97, 113, 140, 92, 136, 134, 96, 110, 102, 94, 122, 115, 99, 124, 79, 111,  Лале  19, 2, 8, 7, 6, 4, 5, 1, 3,  Марко Крачунов  10, 6, 12, 2, 4, 1, 3, 5, 8, 19, 11, 17,  Матея Кръстев  1, 8, 2, 4, 12, 10, 3, 14, 6, 5, 7, 21, 28, 8,  Местност Полето   Едноетажна Сграда, 002, 2 А,  Михаил Петков  3, 1, 7, 2, 5,  Момина Сълза  11, 21, 15, 14, 25, 17, 12, 14,  Ната Стоянова  9, 18, 14, 10, 2, 12, 7, 6, 4, 8, Цех За Разкрояване И Сглобяван, 3, 11, 1, 16, 5,  Петър Граматик  4, 2, 1, 10, 3, 5, 6, 8, 12, 9, 16, 14, 3,  Пол.Жребков  25, 5, 4, 1, 32, 24, 3, 30, 8, 20, 17, 19, 16, 7, 5, 13, 9, 24, 23, 32, 22, 11, 14, 26, 25, 28, 15, 21, 44, 68, 41, 66, 48, 54, 34, 27а, 62, 39, 42, 43, 27, 50, 29, 40, 70, 52, 37, 64, 56, 45, 36, 46, 58, 33, 60, 38, 35,  Продимчец  Пазар За Животни, Уо На ТП 5, Вили Стоян Колев, Строеж, Айгърска Бара, Уо На ТП 3, ТП  2, Стопански Двор, Уо На ТП 1, Здравен Пункт,  Рила  3, 6, 1, 4, 2,  Свобода  3, 8, 5, 1, 6, 4, 12, 20, 16, 18, 15, 13, 11, 10, 9, 14, 19,  Северна Индустриална Зона  35, 37,  Синчец  16, 8, 12, 15, 14, 6, 11, 13, 10,  Стоян Цанков  62, 23, 46, 34, 25, 42, 29, 30 Кв Продимчец, 27, 19, 33, 41, 56, 60, 37, 32, 31, 29 А, 43, 35, 40, 36, 44, 45, 2, 1, 28, 15, 5, 13, 4, 8, 17, 18, 11, 22, 24, 14, 31, 26, 3, 9,  Тодор Чернев  4,  Христо Русков  18, 10, 23, 24, 15, 30, 28, 3, 46, 6, 20, 21, 22, 42, 36, 19, 7, 16, 32, 48, 44, 9, 40, 17, 11, 1, 8, 13, 34, 5, 14, 26, 38, 47 Колбасарски Цех, 25, 50, 29, 33, 54, 47, 56, 27, 52, 58, Кафе,  Цар Иван Александър  34, 17, 29, 42, 28, 38, 36, 30, 40, 21, 27, 19, 25, 32, 23,  Чешмата  3, 2, 4, 1 Вила До Казанките,  Юрий Гагарин  14, 7, 9, 10, 6, 5, 16, 12, 4, 8, 3, 18, 1, 21, 36, 30, 48, 22, 29, 15, 34, 31, 38, 62, 58, 32, 54, 17, 40, 26, 46, 25, 60, 64, 28, 56, 11, 50, 20, 52, 42, 23, 19, 27, 49, 110, 66, 74, 82, 72, 43, 112, 96, 68, 92, 35, 41, 116, 55, 90, 86, 104, 57, 94, 51, 80, 39, 100, 76, 114, 88, 98, 37, 84, 78, 106, 70, 102, 45, 53

На 10.10.2020 г. /09:01 – 17:00 ч./   На 11.10.2020 г. /09:01 – 17:00 ч./ –  Ловеч:   Вп Гурово

На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ловеч:   Дикисанска  14, 11, Уо ТП  Дикисан, 4, 6, 13, 8, 2, 9,  Иларион Ловчански  32, 15, 14, 13, 34, 26, 21, 18, 28, 16, 30, 10, 11, 9, 17, 18а, 8, 19,  Княгиня Невинна  7, 12, 13, 8, 14, 19, 11, 17, 10, 9,  Тракийска  8, 13, 4 Ст Едрев, 9, 11, 15, 4 Стоян Едрев,  Цар Иван Шишман  24, 23, 22, 26, 27, 25, 17, 19, 21, 20,  Чаталджа  7, 2, 1, 3, 5, 9

На 10.10.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./   На 11.10.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ –  Ловеч:   Доктор Съйко Съев  56,  Местност Печковец  34, 2 Вили Печковец Клон 2, 1 Вили Печковец, Дом За Стари Хора Върбовка, 33,  Местност Полето  Местн.Хисарско Поле,  Местност Сливешки Ливади  Помпена Станция,  Южна Индустриална Зона  Над Бензиност. Генимекс, Пресов Цех

На 05.10.2020 г. /15:30 – 16:00 ч./ –  Ловеч:   Северна Индустриална Зона  1, Техническа База, Цех Дърводелски, Птицецентър

На 05.10.2020 г. /09:16 – 16:00 ч.; 09:16 – 09:45 ч./ –  Ловеч:   Северна Индустриална Зона  Птицецентър

На 05.10.2020 г. /08:46 – 16:00 ч.; 08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Малиново,  Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски  1 Бензиностанция, 1, 2, 23, 28, 14, 20, 8, 7, 15, Уо ТП 7, 25, 1, 19, 5, 30, 12, 6, 3, 22, 32, 9, 18, 17, 13, 10,  Априлци  1,  Бачо Киро  5, 4, 1, 10, 12, 6, 14,  Бреза  1, 3,  Васил Коларов  48, 3, 4, 16, 17, 40, 20, 12, 8, 30, 38, 24, ТП  10 Мачтов, 36, 26, 32, 42, 22, 7, 48 Уо ТП  3, 2,  Васил Левски  21, 27, 29, 18, 16, 20, 23, 22, 25, 11, 1, 9, 3, 2, 13, 19, 10, 12, 5, 6, 8, 7, 4,  Велковска  11, 17, 19, 14, 15, 6, 27, 3, 10, 12, 9, 23, 25, 7, 5, 21, 1, 13, 8, 31,  Гайдар Кольо  3, 6, 9, 4, 13, 8, 1, 7, 11, 5,  Георги Бенковски  13, 1, 17, 15, 19, 16, 24, 5, 10, 2, 26, 28, 14, 9, 18, 8, 11, 7, 12, 4, 22, 6,  Георги Мамарчев  18, 36, 34, 28, 24, 16, 30, 10, 4, 32, 20, 3, 2, 5, 8, 22, 6, 14, 1,  Георги С.Раковски  5, 10, 8, 15, 9, 11, 12, 3, 4, 13, 16, 2, 6, 14, 1, 36, 38, 44, 34, 18, 24, 19, 25, 23, 57, 41, 35, 47, 20, 21, 51, 43, 59, 22, 39, 49, 29, 61, 27, 30, 26, Уо ТП  9, 45, 37, 53, 28, 31, 33, 65,  Гребена  15, 3, 12, 2, 5, 10, 8, 11, 4, 7, 6, 9,  Даскал Спас  16, 17, 9, 5, 30, 18, 7, 8, 6, 4, 2, 32, 16, 15, 14, 19, 11, 28, 3, 1, 13, 10, 24,  Димитър Талев  4, 2, 5, 6, 8, 9, 7, 1, 13,  Дунав  4, 6, 8, 1,  Захари Стоянов  8, 6, , , 2, 10, 13,  Иван Вазов  12, 8, 13, 22, 1, 23, 18, 33, 31, 29, 3, 7, 4, 14, 6, 25, 9, 20, 27, 16, 15, 10, 5, 19, 37, 11, 17,  Изгрев  9, 10, 11, 12, 23, 13, 2, 1, 8, 4,  Искър  4, 2, 3, 1,  Липа  4, 3, 6, 1, 2,  Любен Каравелов  8, 14, 11, 3, 19, 12, 17, 15, 6, 13, 10, 4, 1, 9, 7, 21, 26, 36, 27, 31, 20, 23, 16, 28, 22, 18, 30, 32, 29, 25,  Люлин  4, 10, 8,  Местност Юртлука  Пс,  Панайот Волов  8, 3, 18, 2, 11, 16, 6, 4, 10, 9, 5, 1, 13,  Патриарх Евтимий  48, 4, 7, 3, 6, 12, 2, 10, 1 Киносалон, 67, 63, 28, 45, 48, 43, 56, 11, 63, 60, 22, 69, 50, 40, 15, 9, Магазин, 59, 47, 55, 41, 13, 57, 35, 32, 68, 19, 44, 33, 27, 26, 14, 36, 66, 62, 24, 18, 65, 53, 38, 21, 25, 58, 46, 39, 70, 54, 34, 16, 42, 29, 31, 49, 64, 30,  Пейо К.Яворов  1, 5, 8, 12, 10, 18, 3, 2, 6, 4, 16,  Пенчо Славейков  2, 1, 12, 18, 20, 5, 6, 3, 4, 22, Уо ТП  5,  Пиперска  14, 3, 18, 10, 5, 1, 2, 12, 16,  Пирин  1, 4, 2,  Плиска  8, 10, 4, 2, 5, 3,  Под Усоито  13, 16, 23, 27, 10, 35, 11, 24, 7, 4, 21, 5, 26, 22, 18, 3, 25, 28, 29, 6, 19, 33, 9, 1, 2, 8, 32, 15, 31,  Росица  6, 10, 5, 3, 2, 4,  Стара Планина  4, 1, 2,  Стоян Заимов  5, 1, 9, 6, 4, 11, 3, 2, 7,  Христо Ботев  16, 2, 6, 8, 3, 11, 7, 17, 14, 4, 10, 1, 5, 12

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Малиново,  Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски  2, 23, 28, 14, 20, 8, 7, 15, Уо ТП 7, 25, 1, 19, 5, 30, 12, 6, 3, 22, 32, 9, 18, 17, 13, 10,  Бреза  1, 3,  Велковска  11, 17, 19, 14, 15, 6, 27, 3, 10, 12, 9, 23, 25, 7, 5, 21, 1, 13, 8, 31,  Георги С.Раковски  36, 38, 44, 34,  Гребена  15, 3, 12, 2, 5, 10, 8, 11, 4, 7, 6, 9,  Даскал Спас  17, 9, 5, 30, 18, 7, 8, 6, 4, 2, 32, 16, 15, 14, 19, 11, 28, 3, 1, 13, 10, 24,  Димитър Талев  4, 2, 5, 6, 8, 9, 7, 1, 13,  Изгрев  9, 10, 11, 12, 23, 13, 2, 1, 8, 4,  Любен Каравелов  26, 36, 27, 31, 20, 23, 16, 28, 22, 18, 30, 32, 29, 25,  Стоян Заимов  5, 1, 9, 6, 4, 11, 3, 2, 7

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Прелом:   Александър Стамболийски  5, 12, 6, 10, 11, 7, 1, 2,  България  2, 21, 9, 12, 17, 23,  Васил Левски  21,  Георги С.Раковски  1, 2, 6, 3, 8,  Местност Хаджовото  Помпена Станция,  Отец Паисий  5, 1, 9, 6, 3, 14, 12, 18, 16, 26, 7,  Панайот Волов  3, 11, 12, 14, 1, 4, 2, 5, 10, 18, 8, 7, 6,  Петко Р.Славейков  5, 20, 28, 2, 8, 15, 21, 25, 13, 6, 18, 3, 33, 11, 24, 23, Улично Осветление ТП  3, 27, 4, 7, 22, 14, 1, 36, 12, 10, 9,  Христо Ботев  9, 4, 2, 1, 7, 5, 11, 3

На 07.10.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Скобелево,  Общ. Ловеч:   Васил Левски  2, 4, 9, 8, 7, 13, 17, 11а, 5, 6, 11, 1, 3,  Ген. Скобелев  11, 1, 9,  Георги Бенковски  2, 2, 3, 1,  Георги С. Раковски  9, 10, 2, 1, 3, 12, 8, 14, 6, 4, 5,  Георги Филчев  2, 4, 11а, 1, 3, 11, 5, 6, 8,  Кирил И Методий  1, 11, 6, 8, 9, 11, 2, 4, 3,  Любен Каравелов  7,  Нешо Рачев  12, 10, 8, 6, 2а, 4,  Оборище  11, 9, 4, 8, 2, 13, 3, 5, 1,  Осми Март  7, 1, 5,  Стара Планина  17, 13, 11, 7, 19, 5, 6, 1, 21, 25, 2, 3, 14, 23, 8, 12, 10, 9, 4,  Стефан Караджа  1, 4, 8,  Тиха  1, 3,  Тихи Кът  10, 14, 5, 2, 6, 4, 8, 3,  Търговска  15, 11, 19, 35, 20, 24, 16, 27, 41, Канцелария, 14, 7, 22, 8, 25, 9, 23, 31, 47а, 47, 5, ТП 1, 13, 21, 10, 33, 18, 40, 39, 43, 45, 29, 6, 12, 1, 4, Детска Градина,  Хисар  7а, 7, 1, 4, 8в, 2, 9, 6, 3, 11, 18, 12, 8,  Христо Ботев  1, 2, 24, 3, 2, 20, 26, 17, 32, 4, 14а, 25а, 9, 38, 23, 30, 18, 28, 11, 7, 12, 25, 5, 8а, 14, 12а, 36, 19, ТП 3, 13

На 07.10.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Славяни:   Александър Стамболийски  1 Общ. Ловеч, 1, 4, 2, 1, 3,  Бачо Киро  6, 1, 2, 4, 1,  Васил Левски  11, 1, 19, 8, 9, 4, 15, 3, 2, 13, 7, 6, 5,  Васил Петлешков  8, 6, 3, 4, 2, 1,  Георги Бенковски  23, 17, 12, 1, 6, 8, 5, 9, 2, 14, 10, 16, 11, 13, 15, 21, 25, 4, 19, 7, 3,  Георги Кирков  1, 3,  Георги С. Раковски  11, 6, 10, 7, 9, 4, 15, 13, 8, 12, 2, 5, 1, 33,  Доктор Петър Берон  6, 7, 3, 2, 4, 1, 8, 5,  Иван Вазов  2, 1, 6, 5, 4, 3,  Изгрев  1, 4, 3, 2, 8а, 8, 4, 6, 9, 5, 2, 11,  Искър  2, 1, 6, 5, 3, 8, 4,  Капитан Мамарчев  1, 2, 4, 6,  Княз Александър I Батемберг  16, 9, 15, 14, 21, 11, 1, 12, 7, 29, 25, 19, 17, 2, 4, 6, 13, 10, 5, 3, 23, 27, 1,  Любен Каравелов  7, 1, 4, 8, 6, 5, 3, 9, 14, 15, 10, 11, 12,  Марица  1, 10, 22, 4, 18, 1, 9, 20, 2, 14, 5, 3, 16, 8, 12, 6, 7,  Мизия  13, 8, 22, 9, 20, 28, 11, 4, 34, 13, 16, 18, 5, 26, 7, 1, 10, 6, 14, 24, 12, 2, 30, 38, 17, 32, 34, 23, 42, 21, 40, 25, 36, 27, 44, 19,  Оборище  2, 3, 16, 6, 1, 24, 14, 2, 18, 8, 20, 10, 22,  Паисий  2, 4,  Панайот Хитов  3, 1,  Патриарх Евтимий  3, 4, 5, 1, 2,  Пейо Яворов  3, 2, 14, 6, 5, 16, 4, 1, 7, 12,  Пенчо Славейков  1, Уо ТП  6,  Пирин  2, 1, 3,  Плиска  6, 9, 5, 2, 4, 3,  Път 35  ,  Райна Княгиня  6, 1, 2, 4,  Свети Иван Рилски  36, 42, 31, 4, 28, 33, 30, 37, 35, 36, 26, 32, 38, 40, 29, 21, 9, 27, 13, 15, 1, 2, 25, 7, 17, 16, 20, 22, 11, 18, 24, 6, 3, 23, 4, 10, 44,  Свети Кирил И Методий  6, 6, 12, 8, 18, 4, 20, 10, 2,  Свети Климент Охридски  30, 14, 34, 6, 11, 8, 18, 20, 26, 12, 1, 13, 9, 2, 7, 3, 4, 24, 28, 42, 38, 17, 15, 40,  Сливница  1, 2,  Спартак  4, 13, 6, 3, 11, 2, 15, 1, 9,  Стефан Караджа  4, 2, 1, 3,  Стефан Стамболов  3, 5, 1, 4, 6,  Съединение  8, Сладкарница, Уо ТП  1, Уо Дежурна Стая, 2, 1, 7, Здравен Дом, 3, 9, 11, 5, 28, 25, Уо Фонтан, 2, 22, 14, 4, 3, 27, 21, 16, 29, 12, 20, 19, 23, 15, 18, 31, 10, 13, 17,  Тракия  13, 19, 8, 6, 3, 12, 1, 7, 9, 14, 4, 11,  Трети Март  2, 10, 7, 5, 4, 9, 3, 6,  Хаджи Димитър  4, 8, 3, 13, 2, 9, 11, 1, 5, 6, 10, 7, 15, 15,  Хан Аспарух  5, 18, 11, 16, 7, 24, 28, 17, 13, 10, 9, 27, 23, 25, 34, 22, 1, 32, 12, 21, 30, 3, 31, 15, 29, 8, 14, 19, 33, 20, 26, 43, 37, 38, 45, 41, 47, 35,  Хан Крум  6, 1, 2,  Хан Омуртаг  2, 1, 6, 8, 4,  Христо Ботев  1, 2, 4,  Черно Море  1, 2,  Шипка  5, 3, 1,    Уо ТП  7, 0, Уо ТП 10, МТП  8

На 07.10.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 09:31 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Слатина,  Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски  1, 11, 8, 2, 3, 18, 5, 4, 12, Уо ТП  6, 10, 9, 13, 7, 73, 18, 15, 21, 32, 12, 19, Уо ТП  8, 17, 28, 22, 25, 20, 38, 49, 53, 61, 95, 44, 27, 36, 55, 51, Уо ТП  7, 33, 37, 67, 43, 69, 41, 57, 40, 65, 47, 35, 46, 34, 42, 48, 63, 39,  Ангел Кънчев  6, 3, 1, 8, 2,  Бачо Киро  8,  Бойчо Огнянов  10, 2, 6,  Васил Левски  38, 27, 44, 35, 27-А, 23, 37, 29, 43, 21-А, 42, 100, 40, 31, 36, 21, 27-Б, 5, 32, 13, 19, 10, 26, 12, 18, 6, 4, 17, 11, 34, 20, 15, 16, 7, 9, 24, 8, 28, 2, 30,  Волга  2, 1, 15, 13, 10, 7, 16, 6, 14,  Георги Бенковски  5, 3, 6, 28, 11, 16, 24, 22, 12, 17, 14, 30, 32, 15, 7, 21, 19, 26, 8, 1, 9, 4, 10, 13, 18, 20,  Георги С. Раковски  Уо ТП  1, 1, 11, 9, 5, 3,  Гоце Делчев  4, 3,  Детелина  1, 4, 7, 1, 6, 3, 2, 5,  Клокотница  15,  Крайна  3, 1, 4, 6, 8, 9, 7, 5, 2,  Любен Каравелов  14, 28, 7, 1, 2, 3, 17, 12, 13, 16, 4, 24, 26, 15, 19, 25, 20, 18, 6, 22, 23, 8, 10, 9, 5,  Марица  6, 9, 4, 5, 7, 2, 1,  Местност Кремъка  ,  Огоста  3, 20, 7, 9,  Паисий  6, 4, 10, 69, 3,  Петко Манев  6, 2, 12, 9, 20, 28, 16, 22, 3, 18, 1, 14, 24, 8, 7, 4,  Петко Р. Славейков  2, 5, 1, 3, 4,  Петър Берон  2, 3, 15, 17, 5, 7, 21, 12, 10, 19,  Първи Май  23, 14, 19, 15, 20, 13, 3, 11, 1, 2, 5, 10, 8, 12, 6, 15, 7,  Пясъка  1,  Рила  12, 14, 6, 25, 10, 8, 4,  Родопа  1, 3,  Свети Климент Охридски  2, 22, 18, 17, 30, 3, 12, 8, 16, 14, 6, 7, 4, 28, 10, 11, 9, 26, 13, 19, 15, 20, 1,  Стара Планина  6, 4, 1, 2, 4, 22,  Стефан Караджа  7, 6, 5, 1, 3, 2,  Тодор Каблешков  3, 7, 5, 12, 1, 4, 2, 9, 6, 10, 8,  Трети Март  3, 1, 5, 23,  Хаджи Димитър  19, 12, 10, 31, 2, 3, 25, 6, 17, 13, 33, 35, 9, 4, 23, 7,  Янтра  7, 9, 2, 6, 8, 14, 10, 3, 4, 12, 5, 16, 15, 34, 23, 32, 21, 27, 31, 36, 30, 33, 28, 31, 20, 22, 19, 11, 15, 13, 28, 26,    8

На 06.10.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Слатина,  Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски  66, 65, 81, 75, 52, 95, 97, 56, 83, 72, 101, 99, Уо ТП  5, 71, 74, 64, 103, 93, 76, 79, 77, 89, 69, 105, 109, 80, 84, 85, 50, 86, 113, 82, 78, 59, 58, 87, 11,  Бачо Киро  3, 5, 8, 4,  Вардар  1, 3, 2, 6,  Васил Левски  70, 81, 50, 6, 48, 75, 17, 45, 60, 79, 77, Уо ТП  14, 64, 55, 69, 12, 66, 54, 51, 47, 68, 53, 56, 63, 49, 67, 62, 61, 58, 73, 65, 71, 70,  Вит  5, 3, 4,  Витоша  7, 4, 5, 2,  Вихър  1, 3, 6,  Дунав  4, 2, 1,  Иван Вазов  17, 1, 7, 6, 4, 3, 21, 11, 12, 20, 15, 9, 5, 13, 16, 2, 22, 8, 19, 24,  Клокотница  17,  Лиляна Бърдарова  4, 6, 1, 5,  Опълченска  8, 7, 5, 17, 15, 4, 3, 12, 9, 2, 10, 6,  Осъм  4, 7, 1, 9, 2, 6, 5,  Панайот Волов  8, 4, 9, 7, 6, 2,  Петко Д. Петков  10, 2, 3, 1, 4, 8, 6,  Петър Берон  14,  Плиска  1, 11, 7, 4,  Пясъка  3, 5, 1, 9, 11, 13, 4,  Райко Даскалов  5, 1,  Стефан Караджа  9, 13, 11, 8, 15, 10, 17, 12,  Трети Март  14, 23, 35, 20, 10, 33, 31, 15, 29, 22, 9, 25, 13, 8, 4, 12, 18, 16, 7, 6, 21, 27,  Хаджи Димитър  18, 47, 49, 24, 16, 41, 30, 57, 37, 55, 22, 34, 28, 45, 43,  Янтра  35,    6

На 10.10.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./   На 11.10.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ –  Сливек:   Вежен  2, 3, 1, 4,  Иван Вазов  7 А, 7, 1, 3, 5, 9,  Любен Каравелов  7, 5, 1, 3, 11, 1 А,  Марин Георгиев  3,  Минерален Извор  15, 3, 2, 17, 5, 7, 9, 13, 1,  Петър Граматик  2, 6,  Стара Планина  2 А, 6, 8, 5, 6б, 4, 2,  Тодор Кирков  8,  Трети Март  2-А, 2-А, 2-А, 6, 12, 8, 13, 30, 10, 38, 36, 9, 32, 14, 28, 17,  Христо Ботев  1, 10, 7, 3, 2, 5, 4,    ТП  3,  Местн Елия

На 05.10.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 08:46 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Стефаново,  Общ. Ловеч:   Априлци  7, 16, 10, 12, 2, 4, 6, 14, 26, 11, 15, 22, 9, 17, 13, 18, 24, 19, 52, 56, 53, 40, 49, 23, 57, 39, Уо ТП  3, 47, Цех, 30, 37, 62, 29, 25, 44, 28, 43, 36, 42, 58, 60, 34,  Васил Левски  26, 15, 28, 4, 9, 11, 5, 2, 7, 26, 8, 10, 3, 1, 28, 6, 4, 2, 1,  Георги Бенковски  10, 11, 1, 13, 3, 2, 9, 47, 15, 17, 55, 59, 41, 35, 12, 7, 45, 39, 23, 14, 18, 28, 49, 21, 22, 10, 19, 24, 20, 57, 31, 33,  Георги Сава Раковски  13, 5, 9, 3, 11,  Двата Бора  14, 4, 3, 10, 1,  Иван Вазов  1, 4, 8, 6, 12, 11, 32, 31, 16, 5, 15, 25, 19, 38, 27, 14, 18, 42, 34, 22, 37, 10, 39, 43, 9, 23, 40, 20, 7, 36, 17,  Иван Йонков Врацанлията  12, 14, 10, 16, 35, 6, 1, 8, 14, 2,  Магильов  8, 14, 5, 12, 1, Уо ТП  1, 3,  Малиновска  7, 1, 16, 14, 8, 6, 10, 4, Уо ТП  6,  Местност Бекерска Кория  Пс,  Пейо К.Яворов  6, 2, 8, 15,  Радой П. Цанков  17, 2, 15, 1, 5, 11, 13, 9,  Райна Княгиня  7, 8, 4, 1, 11, 2, 6,  Растът  1,  Резя  7, 3, 17, 6, 21, 10, 5, 15, 1, 12, 19, 23, Уо ТП  4, 13, 8,  Селищен Дол  1, 5, 8, 3, 6,  Средока  2, 5,  Хаджи Димитър  4, 2, 6,  Хаджийска  5, 3, 26, 1, 1,  Христо Ботев  7, 1,  Церът  38, 10, 13, 5, 36, 35, 28, 11, 30, 15, 22, 7, 8, 3, 40, 12, 1, 20, 37, 8,  Червен Бряг  5, 9, 3, 7, 1, 6,  Шарбанци  27, 21,  Шипка  3, 10, 9, 8, 16, 13, 14, 5, 22, 11, 1, 18, 7, 12,  Яница  4, 1, 8, 5

На 05.10.2020 г. /15:30 – 16:00 ч./ –  Умаревци:   Птицеферма

На 07.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Умаревци:   Александър Македонски  2, 1, 4, 6,  Балатон  5, 1, 2, 3, 4, 8, 6,  Вежен  2, 6, 1, 4,  Генерал Скобелев  1, 2,  Десислава  11, 3, 9, 4,  Драгоман  9, 11,  Дунав  11, 13, 8, 6, 7, 3, 15, 5, 4, 1, 12, 9, 2, 10,  Искра  2,  Кокиче  4, 2, 6, 8, 1,  Кракра  5, 11, 9, 2, 8, 7, 1, 4, 3, Уо ТП 5,  Липа  1, 5, 4, 3, 6, 2, 8,  Люлин  13, 14, 8, 10,  Люлин  2, 1,  Люляк  2, 12, 4, 6, 14,  Никола Помов-Комитата  Пощенска Станция,  Никола Помов-Комитата  6, Здравна Служба, Канцелария, 8, 3, Произв Тестени Изделия, 4, 5, 10, 12,  Опълченска  2,  Опълченска  5, 6, 8, 7,  Осъмска  15, 17, 32, 20, 11, 24, 28, 13, 30, 22, 26,  Осъмска  2, 9, 11, 5, 3, 4, 12, 6, 10, 1, 8, 7, 14,  Проф.Асен Златаров  2, Уо ТП 2, 4, 3,  Рила  6, 9, 3, 2, 7, 5,  Росица  11, 9, 4, 2, 15, 3, 10, 13, 1, 12,  Свети Кирил И Методий  1, 2,  Свети Кирил И Методий  5,  Стара Планина  7, 19, 5, 24, 14, 4, 6, 17, 12, 10, 22, 21, 9, 18, 20, 15, 16, 1,  Стара Планина  2,  Трети Март  14, 11, 12, 4, 13, 15, 6, 5, 2, 1, 9, 10, 7,  Черно Море  7, 5, 3, 9, 1,  Чукалска  2, 4,  Шипка  24

На 10.10.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./   На 11.10.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ –  Хлевене:   Александър Стамболийски  11, 9, 7, 5,  Банчо Еврев  3, 5,  Васил Левски  26, 32, 14, 6, 10, 9, 16, 19, 30, 12, 13, 3, 22, 7, 15, 28, 11, 20, 38, 47, 29, 54, 56, 27, 44, 41, 42, 141, 45, 36, 25, 50, 23, 46, 43, 48, 52, 34, 21,  Великден  2, 12, 4, 1, 6, 10, 8,  Даскал Стефанов  10, 6, 7, 1, 3, 4, 5,  Дълбок Дол  5,  Иван Димов  5, 1, 4, 12, 7, 2, 16, 20, 11, 18, 6, 12,  Капитан Петко Войвода  11а, 9, 17, 5, 19, 11, 16, 15, 13,  Кочо Иванов  2, 10, 18, 6, 1, 22, 14, 20, 12, 16, 8, 4, 24, 13, 34, 30, 17, 26, 15, 36, 28,  Марангозка  3, 5, 2, 7, 1,  Ненко Дачев  3, 12, 2, 8, 10, 6, 1, 4,  Отец Паисий  2, 8, 1, 16, 6, 12, 4, 10, 9, 3, 11, 14, 10 А,  Петко Боев  21, 30, 28, 1, 38, 13, 18, 40, 24, 34, 11, 25, 4, 16, 32, 22, 35, 27, 36, 9, 8, 20, 14, 10, 17, 46, 42, 26, 19, Уо ТП 2, 3, 5,  Поп Георги  2, 5, 3, 1,  Простор  7, 3, 7, 8, 1, 12, 2,  Свирлив Кладенец  12, 19, 5, 3, 13, 10, 26, 2, 14,  Стойчова  2, 5, 9, 4, 11, 2, 1, 30, Уо ТП  4, 32, 24, 16, 15, 18, 3, 28, 17, 7, 22, 14, 20,  Тодор Печев  7, 3, 2, 11, 10, 9, 5, 1, 4, 19, 17,  Трети Март  3, 9, 5, 4, 12, 1, 16, 2, 10, 8, 7, 6, 13, 39, 53, 44, 43, 35, 48, 38, 40, 55, 51, 34, 47, 45, 57, 41, 36, 31, 24, 33, 22, 28, 8, 16, 6, 30, 18, 26, 23, 25, 32, 1, 21, 20, 29,  Хлевенско Шосе  Овчарник, 1,  Христо Ботев  1, 7, 3, 6, 12,    Уо ТП  1

Община Луковит  

На 06.10.2020 г. /08:45 – 16:16 ч./   На 07.10.2020 г. /08:45 – 16:16 ч./   На 09.10.2020 г. /08:45 – 16:16 ч./ –  Бежаново,  Общ. Луковит:   Xxіі  Кв.138,  Васил Левски  8, 26, 40, 21, 3, 5, 10, 11, 1, 38, 4, 18, 9, 24, 22, 34, 12, 2, 42, 7, 44, 17, 16, 46, 28, 15, 20, 30, 36, 19, 13, 14,  Гео Милев  2, 3, 8, 7, 10, 6, 14, 9, 5, 4, 1, 16, 12, 11,  Димитър Дяков  3, 1, 10, 20, 6, 5, 8, 9, 11, 7, 4, 13, 2, 12, 14, 18, 16,  Димитър Полянов  11,  Осми Март  7,  Стублата  26, 45, 64, 55, 63, 67, 38, 74, 49, 17, 32, 62, 13, 70, 58, 47, 16, 76, 15, 29, 28, 19, 36, 40, 46, 27, 72, 51, 53, 20, 24, 68, 31, 18, 60, 57, 56, 25, 50, 23, 43, 52, 34, 14, 21, 66, 54, 48, 65, 42, 41

На 05.10.2020 г. /08:30 – 16:16 ч./ –  Бежаново,  Общ. Луковит:   Алеко  7, 11, 9,  Александър Стамболийски  3, 8, 2, 11, 1, 4, 9, 6, 13, 7, 18, 5,  Ангел Кънчев  4, 2, 3,  Боровец  3, 2,  Бръшлян  12, 11, 7, 18,  Бръшлян  4, 3, 1,  Вит  16, 49, 22, 28, 23, 25, 45, 34, 8, 37, 18, 31, 12, 30, 24, 13, 41, 11, 47, 21, 32, 26, 38, 33, 15, 6, 19, 5, 29, 33а, 10, 4, 43, 35, 1, 2, 39, 40, 14, 3, 20, 17, 7, 9, 55, 59, 51, 36, 57,  Георги Бенковски  21, 5, 1, 32, 11, 33, 37, 14, 20, 15, 17, 30, 12, 7, 22, 9, 2, 4, 3, 13, 18, 10, 19, 8,  Димитър Дяков  1,  Димитър Полянов  1, 10, 2, 8, 3, 4, 11, 12, 5, 6,  Дунав  3, 1, 8,  Иван Вазов  2, 1, 4,  Искър  44, 33, 46, 41, 29, 23, 6, 31, 42, 35, 39, 43,  Клокотница  7, 12, 21, 9, 15, 19, 2, 8, 1, 17, 3,  Любен Каравелов  2, 4,  Мир  2, 1,  Никола Йонков Вапцаров  9, 10, 7, 2, 4, 14, 16, 12, 3, 18, 8, 13, 6, 5, 11,  Никола Цоцов  2,  Никола Цоцов  22, 15, 25, 1, 10, 20, 6, 8, 14, 12, Уо ТП  8, 24, 3, 5, 29, 34, 9, 16, 4,  Осми Март  2, 10, 1, 3, 14, 5, 6, 4, 8,  Панайот Волов  1,  Пейо К.Яворов  10, 14, 7а, 8, 9, 18, 5, 20, 2, 7, 16, 3, 6, 4, 12,  Плевен  82, 84, 94, 75, 61, 71, 90, 63, 74, 77, 76, 67, 65, 66, 86, 92, 78, 73, 69, 88, 72, 70, 66а, 57, 68,  Плевен  108, 103, 83, 99, 132, 102, 136, 91, 120, 119, 124, 134, 89, 115, 96, 93, 104, 95, 107, 81, 111, 109, 87, 100, 126, 104а, 140, 105, 142, 85, 98, 97, 79, 130, 110, 116, 121, 101,  Първи Май  6, 3, 5, 8, 2, 10, 1,  Сливница  1, 2, 4,  Стублата  35, 59, 61, 41,  Филип-Тотю  8, 2, 1, 5, 3, 4, 6,  Христо Ботев  3, 8, 7, 10, 9, 4, 2, 13, 11, 5, 1, 6,  Христо Смирненски  16, 5, 20, 3, 22, 17, 14, 6, 28, 10, 8, 9, 12, 26, 24, 2, 1,  Юрий А. Гагарин  1, 4, 6, 2,  Юрий А.Гагарин  3, 5, 18, 21, 2, 22, 25, 1, 12, 17, 24, 19, 9, 15, 16, 10, 11

На 07.10.2020 г. /08:30 – 16:16 ч./ –  Бежаново,  Общ. Луковит:   Алеко  7, 11, 9,  Александър Стамболийски  3, 8, 2, 11, 1, 4, 9, 6, 13, 7, 18, 5,  Ангел Кънчев  4, 2, 3,  Боровец  3, 2,  Бръшлян  4, 3, 1,  Бръшлян  12, 11, 7, 18,  Вит  16, 49, 22, 28, 23, 25, 45, 34, 8, 37, 18, 31, 12, 30, 24, 13, 41, 11, 47, 21, 32, 26, 38, 33, 15, 6, 19, 5, 29, 33а, 10, 4, 43, 35, 1, 2, 39, 40, 14, 3, 20, 17, 7, 9, 55, 59, 51, 36, 57,  Георги Бенковски  21, 5, 1, 32, 11, 33, 37, 14, 20, 15, 17, 30, 12, 7, 22, 9, 2, 4, 3, 13, 18, 10, 19, 8,  Димитър Дяков  1,  Димитър Полянов  1, 10, 2, 8, 3, 4, 11, 12, 5, 6,  Дунав  3, 1, 8,  Иван Вазов  2, 1, 4,  Искър  44, 33, 46, 41, 29, 23, 6, 31, 42, 35, 39, 43,  Клокотница  7, 12, 21, 9, 15, 19, 2, 8, 1, 17, 3,  Любен Каравелов  2, 4,  Мир  2, 1,  Никола Йонков Вапцаров  9, 10, 7, 2, 4, 14, 16, 12, 3, 18, 8, 13, 6, 5, 11,  Никола Цоцов  2,  Никола Цоцов  22, 15, 25, 1, 10, 20, 6, 8, 14, 12, Уо ТП  8, 24, 3, 5, 29, 34, 9, 16, 4,  Осми Март  2, 10, 1, 3, 14, 5, 6, 4, 8,  Панайот Волов  1,  Пейо К.Яворов  10, 14, 7а, 8, 9, 18, 5, 20, 2, 7, 16, 3, 6, 4, 12,  Плевен  82, 84, 94, 75, 61, 71, 90, 63, 74, 77, 76, 67, 65, 66, 86, 92, 78, 73, 69, 88, 72, 70, 66а, 57, 68,  Плевен  108, 103, 83, 99, 132, 102, 136, 91, 120, 119, 124, 134, 89, 115, 96, 93, 104, 95, 107, 81, 111, 109, 87, 100, 126, 104а, 140, 105, 142, 85, 98, 97, 79, 130, 110, 116, 121, 101,  Първи Май  6, 3, 5, 8, 2, 10, 1,  Сливница  1, 2, 4,  Стублата  35, 59, 61, 41,  Филип-Тотю  8, 2, 1, 5, 3, 4, 6,  Христо Ботев  3, 8, 7, 10, 9, 4, 2, 13, 11, 5, 1, 6,  Христо Смирненски  16, 5, 20, 3, 22, 17, 14, 6, 28, 10, 8, 9, 12, 26, 24, 2, 1,  Юрий А.Гагарин  1, 4, 6, 2,  Юрий А.Гагарин  3, 5, 18, 21, 2, 22, 25, 1, 12, 17, 24, 19, 9, 15, 16, 10, 11

На 09.10.2020 г. /08:30 – 16:16 ч./ –  Бежаново,  Общ. Луковит:   Алеко  7, 11, 9,  Александър Стамболийски  3, 8, 2, 11, 1, 4, 9, 6, 13, 7, 18, 5,  Ангел Кънчев  4, 2, 3,  Боровец  3, 2,  Бръшлян  4, 3, 1,  Бръшлян  12, 11, 7, 18,  Вит  16, 49, 22, 28, 23, 25, 45, 34, 8, 37, 18, 31, 12, 30, 24, 13, 41, 11, 47, 21, 32, 26, 38, 33, 15, 6, 19, 5, 29, 33а, 10, 4, 43, 35, 1, 2, 39, 40, 14, 3, 20, 17, 7, 9, 55, 59, 51, 36, 57,  Георги Бенковски  21, 5, 1, 32, 11, 33, 37, 14, 20, 15, 17, 30, 12, 7, 22, 9, 2, 4, 3, 13, 18, 10, 19, 8,  Димитър Дяков  1,  Димитър Полянов  1, 10, 2, 8, 3, 4, 11, 12, 5, 6,  Дунав  3, 1, 8,  Иван Вазов  2, 1, 4,  Искър  44, 33, 46, 41, 29, 23, 6, 31, 42, 35, 39, 43,  Клокотница  7, 12, 21, 9, 15, 19, 2, 8, 1, 17, 3,  Любен Каравелов  2, 4,  Мир  2, 1,  Никола Йонков Вапцаров  9, 10, 7, 2, 4, 14, 16, 12, 3, 18, 8, 13, 6, 5, 11,  Никола Цоцов  22, 15, 25, 1, 10, 20, 6, 8, 14, 12, Уо ТП  8, 24, 3, 5, 29, 34, 9, 16, 4,  Никола Цоцов  2,  Осми Март  2, 10, 1, 3, 14, 5, 6, 4, 8,  Панайот Волов  1,  Пейо К.Яворов  10, 14, 7а, 8, 9, 18, 5, 20, 2, 7, 16, 3, 6, 4, 12,  Плевен  108, 103, 83, 99, 132, 102, 136, 91, 120, 119, 124, 134, 89, 115, 96, 93, 104, 95, 107, 81, 111, 109, 87, 100, 126, 104а, 140, 105, 142, 85, 98, 97, 79, 130, 110, 116, 121, 101,  Плевен  82, 84, 94, 75, 61, 71, 90, 63, 74, 77, 76, 67, 65, 66, 86, 92, 78, 73, 69, 88, 72, 70, 66а, 57, 68,  Първи Май  6, 3, 5, 8, 2, 10, 1,  Сливница  1, 2, 4,  Стублата  35, 59, 61, 41,  Филип-Тотю  8, 2, 1, 5, 3, 4, 6,  Христо Ботев  3, 8, 7, 10, 9, 4, 2, 13, 11, 5, 1, 6,  Христо Смирненски  16, 5, 20, 3, 22, 17, 14, 6, 28, 10, 8, 9, 12, 26, 24, 2, 1,  Юрий А.Гагарин  3, 5, 18, 21, 2, 22, 25, 1, 12, 17, 24, 19, 9, 15, 16, 10, 11,  Юрий А.Гагарин  1, 4, 6, 2

На 06.10.2020 г. /08:30 – 16:16 ч./   На 08.10.2020 г. /08:30 – 16:16 ч./ –  Бежаново,  Общ. Луковит:   Александър Стамболийски  3, 8, 2, 11, 1, 4, 9, 6, 13, 7, 18, 5,  Ангел Кънчев  4, 2, 3,  Боровец  3, 2,  Бръшлян  4, 3, 1,  Георги Бенковски  21, 5, 1, 32, 11, 33, 37, 14, 20, 15, 17, 30, 12, 7, 22, 9, 2, 4, 3, 13, 18, 10, 19, 8,  Дунав  3, 1, 8,  Иван Вазов  2, 1, 4,  Искър  44, 33, 46, 41, 29, 23, 6, 31, 42, 35, 39, 43,  Клокотница  7, 12, 21, 9, 15, 19, 2, 8, 1, 17, 3,  Никола Йонков Вапцаров  9, 10, 7, 2, 4, 14, 16, 12, 3, 18, 8, 13, 6, 5, 11,  Никола Цоцов  22, 15, 25, 1, 10, 20, 6, 8, 14, 12, Уо ТП  8, 24, 3, 5, 29, 34, 9, 16, 4,  Плевен  108, 103, 83, 99, 132, 102, 136, 91, 120, 119, 124, 134, 89, 115, 96, 93, 104, 95, 107, 81, 111, 109, 87, 100, 126, 104а, 140, 105, 142, 85, 98, 97, 79, 130, 110, 116, 121, 101,  Сливница  1, 2, 4,  Филип-Тотю  8, 2, 1, 5, 3, 4, 6,  Юрий А.Гагарин  3, 5, 18, 21, 2, 22, 25, 1, 12, 17, 24, 19, 9, 15, 16, 10, 11

На 06.10.2020 г. /09:01 – 15:16 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 15:16 ч./ –  Бежаново,  Общ. Луковит:   Аско Махмудов  3, 14, 8, 4, 15, 7, 17, 2, 6, 5, 21,  Бачо Киро  2, 1, 8, 3,  Вежен  2, 8, 4,  Георги С.Раковски  6, 8, 3, 5, 10, 4, 1, 2,  Добри Комитата  16, 1, 25, 6, 27, 14, 10, 3, 12, 5, 23, 4,  Дунав  22, 17, 10, 16, 7, 18, 14, 20,  Искър  16, 17, 8, 14, 3, 4, 1, 22, 38, 28, 34, 11, 6, 21, 15, 26, 2, 20, 36, 40,  Йордан Йовков  1, 3,  Калето  5, 2, 1, 7,  Опълченска  4, 2, 1, 7,  Орелец  2, 1,  Осогово  10, 1, 13, 12, 11, 3, 5, 2, 9, 16, 4, 6, 14, 7,  Отец Паисий  1,  Патриарх Евтимий  6, 4, 1, 3, 2, 7, 5,  Плевен  55,  Сини Вир  12, 14, 8, 11, 13, 15, 4,  Стара Планина  11, 25, 34, 69, 47, 16, 63, 6, 1, 67, 22, 53, 58, 23, 15, 4, 49, 27, 33, 29, 41, 46, 10, 12, 3, 5, 39, 35, 13, 54, 31, 61, 9, 32, 8, 14, 26, 21, 38, 51, 71, 44, 65, 7, 56, 36, 30, 42, 28, 24, 75, 19, 37, 48, 59, 2, 60,  Стефан Караджа  3, 6, 1, 2, 9, 4, 5,  Христо Татарлийски  5, 17, 3, 15, 7, 19, 29, 8, 14, 11, 13, 16, 9, 10, 12,    8

На 07.10.2020 г. /10:16 – 14:00 ч./ –  Дерманци:   079065  ,  Атанасовото  ,  Бяла Вур  4, 6, 2,  Васил Левски  171, 158, 156, Полигон Базал.Плочки, 160, 154, 167, 162, Уо ТП  2, 164, 169, 150, 148, 159, 151, 149, 153, 161, 141, 143, 142, 157, 145, 155, 146,  Вежен  16, 1, 37, 29, 26, 2, 5, 25, 28, 11, 19, 6, 39, 14, 21, 8, 35, 17, 9, 27, 31, 7, 20, 12, 23, 22, 13, 18, 10, 15, 24,  Ивайло  3, 4, 2,  Крайбрежна  52, 58, 48, 54, 46, 42, 44, 56, 50,  Плиска  2, 4,  Преслав  12, 1, 3, 15, 9, 6, 8, 10, 7,  Стадиона  7, 5, 9, 4, 3, 1,  Цар Калоян  33,  Цар Симеон  46, 51, 79, 58, 48, 69, 54, 63, 55, 75, 53, 71, 50, 52, 42, 59, 73, 56, 61, 57,    Казанка, Уо ТП  15

На 09.10.2020 г. /10:31 – 11:00 ч.; 10:31 – 14:16 ч.; 13:00 – 14:16 ч./ –  Пещерна:   Ангел Кънчев  1, 4, 3, 10, 12, 2, 8,  Антон Страшимиров  2,  Васил Левски  20, 28, 8, 6, 26, 11, 13, 16, 23, 5, 21, 17, 10, 1, 24, 15, 12, 14, 1а, 30, 22, 4, 2, 9,  Васил Петлешков  32, 29, 24, 36, 30, 11, 13, 28, 26, 25, 22, 7, 6, 9, 2, 8, 4а, 1, 4, 3, 12, 10, 16, 20,  Витска Долина  32, 15, 38, 20, 19, 11, 35, 12, 21, 3, 7, 22, 26, 23, 14, 13, 29, 30, 10, 27, 31, 34, 33, 17, 5, 36, 16, 18, 8, 6, 24,  Гео Милев  5, 9, 1, 4, 3,  Георги Бенковски  12, 5, 10, 19, 7, 8, 3, 4, 2, 13, 9, 17, 15,  Елин Пелин  1а, 6, 5, 3, 8, 1, 4,  Иван Вазов  20, 20, 18, 10, 24, 26, 22, 7,  Лозарска  4, 2,  Любен Каравелов  4, 1, 6, 2,  Отец Паисий  2, 1,  Панайот Волов  1, 2, 3,  Пейо К.Яворов  7а, 11б, 2, 7, 4, 5, 6, 3, 11в, 11, 3а, 11а, 9, 1,  Пчелиня  12,  Хаджи Димитър  16, 11, 10, 12, 15, 23, 19, 31, 9, 8, 3, 25, 17, 18, 27, 21,  Христо Ботев  3, 9, 2, 1, 5, 7, 6,    ТП 1, База, Цех, ТП 4

На 09.10.2020 г. /10:31 – 11:00 ч.; 10:31 – 14:16 ч.; 13:00 – 14:16 ч./ –  Торос:   157023  ,  43058.336.99  ,  48058  ,  Александър Стамболийски  2, 14, 1, 16, 20, 21, 7, 10, 13, 19, 4, 15, 18, 17, 11, 9, 8, 24, 31, 32, 29, 26, 33, 17, 35,  Априлци  2, 4, 1,  Бреза  7, 8, 6, 13, 23, 12, 14, 21, 2, 15, 25, 27, 4, 9, 2а,  Бузлуджа  10, 17, 9, 25, 5, 11, 18, 4, 16, 2, 23, 1, 19, 14, 3, 15, 7, 8, 6, 12, 13, 21,  Валето  4, 8, 5, 10, 1, 6,  Васил Левски  17, 11, 3, 15, 13, 36, 30, 5, 9, 16, 12, 10, 20, 18, 32, 34, 22, 14, 26, 7, 6, 4, 24, 8, 1,  Витска  12, 13, 15, 11, 19, 20, 16, 33, 10, 6, 15а, 9, 4, 29, 37, 8, 41, 21а, 43, 35, 25, 17, 23, 49, 18, 31, 1,  Вишиндол  7, 19, 2, 9, 5, 10, 17, 8, 13, 15, 3, 1, 4, 6, 25, 12, 11,  Възраждане  1, Читалище, 16, 15, 13а, 1, Аптека, 16,  Вълчо Русковски  3, 5, 13, 11, 7,  Върбан Йотов Теслов  9, 1, 10, 12, 6, 7, 11, 5, 14, 9, 8, 4, 2,  Гатил  1, 8, 6, 12, 15, 3, 13, 10,  Георги Бенковски  11, 7, 12, 22, 6, 13, 5а, 28а, 8, 20, 3, 9, 4, 18, 15, 1, 3а, 28, 24, 30, 2, 16, 26, 32,  Градинска  13, 2, 15, 6, 11, 3, 5, 12, 9, 7, 8, 4, 18, 17, 20, 29, 42, 14, 21, 19, 23, 16,  Грънчар  5, 1, 7, 4, 1а, 2, 6, 3,  Дило Йотов  95, 91, 96, 106, 101, 83, 76а, 103, 89, 87, 97, 98, 85, 93, 99, 79а Поща, 100, 14, 79а, 16б, 92, 94б, 79, 94, 94а, 108, 130, 138, 126, 114, 115, 116, 112, 120, 129, 110, 127, 137, 132, 109, 124, 107, 128, 105, 135, 123, 117, 108а, 134, 141, 139, 121, 119, 113, 66, 73, 64, 36, 46, 44, 88, 70, 74, 47, 32, 39, 76, 86, 53, 31, 38, 61, 69, 37, 77, 64а, 90, 78, 49, 56, 68, 75, 80, 55, 71, 52, 51, 84, 65, 57, 67, 45, 35, 50, 58, 72, 42, 43, 82, 33, 60, 40, 71а, 27, 34, 29, 149, 147, 159, 167, 158, 179, 164, 142, 187, 162, 148, 144, 183, 150, 157, 10, 163, 168, 175, 145, 155, 177, 173, 181, 146, 153, 166, 160, 140, 180, 138, 171, 154, 165, 151, 152, 161, 168а, 156, 182, 185, 17б, 7, 23, 22, 30, 21, 17а, 28, 11, 3, 4, 20, 18, 16, 25, 1, 14, 24, 15, 8, 26, 13, 17, 12, 5, 10, 17в,  Димитър Ковач  4, 2, 1, 3,  Дойчин Димитров  15, 1, 9, 14, 5, 12, 3, 7, 10, 20, 16, 13, 1а, 11, 2, 4,  Еделвайс  3, 10, 6, 4, 12, 5, 8, 1, 2,  Захари Стоянов  8, 9, 3, 7, 6, 4, 2, 1, 5,  Здравец  6, 2, 4, 1, 3,  Кирил И Методий  Фурна, 4, 7, 2, 6, 1, 3, 5,  Китка  21, 12, 34, 36, 26, 25, 29, 38, 14, 20, 18, 23, 3, 10, 24,  Кичера  41, 18, 5, 12, 9, 13, 6, 10, 16, 20, 17, 24, 2, 22, 3, 11, 1, 8, 14, 4, 5а, 7а, 15,  Кокиче  1, 2, 6, 3, 12, 8, 10, 4, 5,  Крайселска  7, 15, 13, 21, 19, 41, 39, 17, 29, 37, 43,  Кулата  3, 1, 5,  Лозарска  50, 23, 51, 1, 61, 24, 5, 63, 41, 17, 46, 38, 10, 49, 35, 31, 36, 56 Вила, 34, 53, 2а, 67, 42, 11, 40, 43, 48, 3, 14, 47, 65, 7, 2а Кино, 2, 52, 28, 9, 4, 39, 59, 57, 55, 44, 8, 19, 15, 27, 12, 16, 13, 45, 21, 54, 26, 22, 29, 32, 30, 1,  Люляк  2, 7, 5, 6, 4, 1, 8, 3, 9,  Марин Табаков  6, 1, 11, 9, 6, 7, 2, 4, 5,  Мелнична  33, 49, 35, 39, 20, 48, 47, 43, 27, 18, 50, 28, 22, 41, 24, 32, 34, 29, 31, 26, 30, 25, 37, 45, 2, 5, 8, 19, 13, 17, 14, 23, 6, 21, 3, 4, 10, 15, 1, 12,  Младост  4, 5, 7, 3, 2, 1, 11, 21, 29, 25, 19, 17, 13, 27, 23, 15, 31,  Незабравка  15, 12, 13, 14, 1, 8, 2, 9, 18,  Нено Върбанов  1, 5, 3,  Никола Вапцаров  8, 2, 3, 12, 13, 5, 11, 15, 4, 1, 19, 17, 27, 24, 18, 4, 23, 29, 16, 28, 30, 20, 25, 26, 22, 31, 38, 34, 37, 31, 39, 36, 40,  Оборище  8, 2, 13, 11, 10, 4, 5, 17, 6, 19, 1, 12, 15, 7, 16, 21, 9, 18,  Опълченска  6, 20, 12, 1, 15, 19, 21, 5, 14, 18, 16, 14 А, 22, 4, 10, 17, 2, 8, 11, 13, 9, 24,  Орешака  7а, 3, 9, 11, 1,  Пейо К.Яворов  13, 11, 3, 15, 7, 17, 19, 1а, 5, 9,  Под.Тарасов  23, 9, 27, 3, 11, 19, 1, 15, 7, 5, 21, 3,  Полето  000373,  Поручик Софронов  2, 1, 3, 4,  Потока  14, 18, 6, 28, 10, 12, 8, 3, 1, 6, 4,  Равнището  13, 9, 5, 41, 25, 1, 17, 6, 14, 4, 21, 2, 16, 10, 8, 19, 23, 7, 15,  Райна Княгиня  4, 1, 1а,  Речна  2, 3, 1,  Стоян Георгиев  56, 38, 46, 42, 28, 36, 32, 40, 29, 44, 34, 30, 26, 13а, 3, 15, 22, 5, 11, 25, 20, 1, 12, 4, 2, 19, 18, 6, 9, 16, 10, 13, 11а, 24, 27, 14, 17, 23, 8, 7,  Теменуга  2, 11, 9, 7, 1, 3,  Торос  39, Сушилна, 50, Краварник, 39, Бензиностанция, 41, 33, 19, 36, 42, 28, 25, 40, 34, 22, 32, 21, 26, 46, 17, 29, 13, Автомивка, 30, 38, 23, 27, 24, 31, 11, 4, 5, 12, 7, 8, 20, 2, 16, 1, 6, 18, 10,  УПИ V  Кв.95,  Филип Бутозов  4, 6а, 5, 8, 3, 1, 2, 6,  Хаджи Димитър  16, 19, 20а, 21, 17, 20, 18, 15, 13, 7, 2, 1, 13, 61, 3, 4, 5, 11, 12, 10,  Хан Аспарух  23, 19, 2, 3, 6, 27, 31, 5, 4, 21, 15, 25, 11, 13, 14, 7, 33, 9, 17, 29, 10, 16, 8, 16, 41, 33, 20,  Христо Ботев  13, 19, 30, 21, 23, 28, 8, 20, 24, 16, 1, 18, 11, 12, 28а, 10, 5, 22, 9, 40, 14, 6, 42, 7, 4, 32, 3, 44, 26, 2,  Христо Смирненски  2, 7, 6, 1, 4, 5, 3, 20, 12, 16, 8, 24, 14, 13, 15, 10, 17, 27, 29, 25, 18,  Цар Симеон  3, 7, 1, 5, 2,  Цвятко Алексиев  1, 6, 3, 5, 2, 4,  Шипка  11, 5, 1, 7, 2, 3, 13,  Явор  5, 9, 7, 3, 1,  Ягода  1, 2, 10, 14, 3, 6, 5, 12,    Уо ТП  1, Хижа, Вимпром, Бикарник, Офцеферма, Уо ТП  16, Уо ТП  13, Уо ТП  10, Уо ТП  8, Фургон, Уо ТП  4, Уо ТП  3

Община Тетевен  

На 06.10.2020 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Бабинци:   001104 С Екатте07884  ,  002105 Екатте 07884  ,  Іv-52  ,  Бабинци  Уо На ТП 10,  Главна  10, 34, 33, 36, 40, 27, 22, 56, 16, 18, 7, 5, 19, 52, 21, 3, 17, 1, 11, 12, 14, 30а, 24, 23, 9, 30, 38а, 29,  Махала Арамлия  1, Къща Мирослав, Къща Асен,  Махала Бадънското  11, 2 Къща Радослава, 3, ,  Къща Ана, 4, 6, 1,  Махала Близнаците  Къща, 4, 12,  Махала Полъта  2, Къща Асен, 3,  Махала Трескавец  Къща Алдин,  Местност Чашката  Пс,  Първа  11, 6, 8, 2, 3, 5, 19, 27, 10, 9, 29, 17, 31, 4, 1, 14, 13, 7, 21

На 08.10.2020 г. /12:46 – 13:00 ч./ –  Български Извор:   110001 Екатте 07357  ,  112005  ,  151001  Александър Стамболийски  60,  38, 46, 60, 40, 50, 25, 31, 42, 23, 27, 21, 58, 54, 33, 44, 9, 17, 20, 34, 4, 24, 11, 36, 28, 30, 19, 13, 32, 14, 7, 26, 18, 10, 1, 3, 2, 12, 15, 16, 6, 22, 5,  Баба Тонка  2, 7, 5, 3, 4, 1,  Бузлуджа  7, 14, 4, 8, 1, 12, 10, 2,  Васил Левски  34, 2, 38, 40, 29, 31, 27, 20, 14, 24, 25, 6, 38, 19, 13, 17, 23, 5, 1, 7, 26, 18, 4, 12, 15, 9, 11, 3, 8, 28, 16, 10,  Вит  2, 1,  Георги Бенковски  23, 7, 22, 3, 31, 16, 30, 15, 14, 5, 21, 28, 18, 4, 19, 29, 32, 6, 1, 8, 36, 10, 13, 34, 17, 26, 35, 33, 20, 27, 24,  Георги Раковски  3, 1, 7,  Демокрация  66, 64, 39, 60, 2, 45, 52, 55, 47, 53, 57, 74, 42, 75, 79, 59, 70, 77, 72, 23, 63, 78, 27, 82, 37, 68, 71, 44, 40, 84, 80, 76, 61, 62, 67, 54, 51, 49, 41, 73, 69, 20, 36, 29, 3, 7, 34, 19, 32, 8, 10, 26, 17, 33, 18, 14, 35, 22, 28, 16, 13, 12, 31, 15, 25, 30, 6, 21, 38, 2, 56, 48, 50, 86, 104, 112, 91, 116, 94, 87, 101, 95, 96, 118, 114, 82, 98, 107, 108, 85, 81, 103, 90, 99, 110, 88, 102, 93, 97, 100, 106, 83, 105, 115, 136, 126, 111, 117, 134, 146, 130, 122, 113, 109, 142, 140, 120, 119, 132, 121, 123, 128, 124,  Дунав  4, 8, 10,  Здравец  6, 1, 4, 8, 2,  Иван Вазов  8, 4, 18, 26, 22, 6, 2, 20, 30, 9, 13, 12, 11, 16, 24, 14, 28, 32, 5,  Извора  8, 1, 9, 15, 3, 19, 17, 4, 2, 16, 7, 11, 5, 14, 1,  Кокиче  1, 9, 5, 3, 7, 6, 2, 4, 8,  Мах.Байовене  ,  Мах.Боаза  Варна София, Къща Румен, Къща, Кошара, Къща Иван, Газостанция, Къща Атанас, Жилищна Сграда,  Мах.Солун  Вила, Къща Ангел, 2, 1 ПИ 076019, 1,  Местност Белилото  Пс,  Местност Боаза  Път I-4 Коритна Севлиево,  Местност Роденец  1, Снек Бар,  Никола Вапцаров  6, 5, 1, 7, 3,  Отец Паисий  1, 2, 11, 1, 8, 4, 5, 6,  Панайот Волов  5, 9, 13, 7, 18, 4, 14, 20, 12, 16, 6, 8, 2,  Пирин  4, 3, 1, 5,  Райна Княгина  14, 27, 8, 33, 31, 35, 10, 29, 25, 18, 37, 39, 16, 12, 6, 1, 8, 7, 046, 5, 21, 23, 9, 17, 4, 2, 13, 14, 3, 15,  Рила  8, 6, 11, 9, 7, 5, 10,  Родопа  8, 13, 19, 25, 23, 14, 15, 2, 21, 7, 6, 5, 17, 11, 9, 1, 3, 16,  Стара Планина  4, 2,  Странджа  5, 3, 1, 2,  Тодор Каблешков  22, 19, 14, 2, 6, 8, 3, 10, 20, 12, 9, 21, 5, 18, 1, 4,  Тракия  7, 5, 1, 11, 8, 17, 4, 6, 13,  Филип-Тотю  2, 3,  Хаджи Димитър  4, 6, 1, 2, 3,  Хемус  7, 5, 12, 6, 8, 3, 13, 10, 4, 1, 2,  Христо Ботев  6, 12, 9, 7, 9 Центъра До Училището, 22, 2, 14, 1, 10, 5, 8, 15, 3, 34, 27, 36, 28, 38, 17, 32, 21, 26, 30, 37, 29, 22, 25, 24, 23, 39, 35, 31, 45, 33, 53, 57, 47, 61, 55, 49,  Черно Море  6, 8, 2, 4,  Шипка  2, 6, 1, 4, 3, 5,  Юрий А.Гагарин  7, 2, 8, 10, 4, 6, 1, 17, 11

На 05.10.2020 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Български Извор:   112005  ,  Александър Стамболийски  9, 17, 20, 34, 4, 24, 11, 36, 28, 30, 19, 13, 32, 14, 7, 26, 18, 10, 1, 3, 2, 12, 15, 16, 6, 22, 5,  Васил Левски  20, 14, 24, 25, 6, 38, 19, 13, 17, 23, 5, 1, 7, 26, 18, 4, 12, 15, 9, 11, 3, 8, 28, 16, 10,  Георги Бенковски  23, 7, 22, 3, 31, 16, 30, 15, 14, 5, 21, 28, 18, 4, 19, 29, 32, 6, 1, 8, 36, 10, 13, 34, 17, 26, 35, 33, 20, 27, 24,  Мах.Солун  Вила, Къща Ангел, 2, 1 ПИ 076019,  Никола Вапцаров  6, 5, 1, 7, 3,  Отец Паисий  11, 1, 8, 4, 5, 6,  Райна Княгина  14, 27, 8, 33, 31, 35, 10, 29, 25, 18, 37, 39, 16, 12,  Хемус  7, 5, 12, 6, 8, 3, 13, 10, 4, 1, 2

На 07.10.2020 г. /10:31 – 14:00 ч./ –  Васильово:   Александър Стамболийски  17, 1, 5, 15, 7, 11, 6, 9,  Васил Левски  1,  Георги Бенковски  115, 107, 1, 12, 10, 22, 16, 3, 7, 4, 14, 9, 24, 20, 5, 23, 15, 11, 27, 18, 29,  Георги Димитров  125, 131, 105, 169, 137, 166, 185, 161, 88, 189, 60, 151, 149, 68, 46, 139, 190, 175, 119, 58, 64, 111, 183, 181, 86, 82, 92, 78, 147, 157, 113, Кметство Центъра, 117, 179, 133, 173, 72, 69, 50, 141, 70, 171, 44, 52, 167, 165, 62, 193, 109, 54, 103, Уо На ТП 1, 159, 3, 25, 27, 29, 16, Уо На ТП 4, 39, 22, 10, 15, 12, 5, 6, 13, 8, 4, 1, 7, 241, 217, 237, 235, 251, 223, 207, 209, 229, 225, 98, 239, 215, 249, 213, 199, 205, 232, Уо На ТП 3, 247, 104, 231, 102, 255, 221, 219, 26, 90, 100, 211, 253, 26, Уо На ТП 2, 30, 89, 67, 43, 79, 99, 59, 77, 32, 28, 61, 57, 49, 51, 44, 93, 85, 81, 38, 47, 40, 34, 69, 91, 72, 83, 41, 87, 24,  Иван Цачев Василев  5, 1, 3,  Илия Кръстев  6, 8, 2, 4,  Местност Атанашкото  Къща Стоян, Къща Митко, Къща Евгения, Къща Калин, Къща Стефан, Къща Иванка, Къща Марин, Къща Димитър,  Суходолска  2, 153, 154,  Христо Андреев  17, 15, 25, 21, 23, 27,  Юрий А.Гагарин  2, 4, 10, 16, 8,    Лагер

На 08.10.2020 г. /12:46 – 13:00 ч./ –  Галата:   036003  ,  045001  ,  048041 Екатте 14386  ,  Александър Стамболийски  18, 6, 7, 9, 12, 2, 22, 10, 16, 26, 3, 5, 14, 1, 20, 4, 8, 1,  Антон Иванов  7, 15, 3, 1, 17, 11, 13, 5,  Бялка  2, 6, 1, 3,  Васил Левски  30, 44, 36, 48, 1, 6, 47, 33, 53, 43, 57, 41, 24, 37, 46, 49, 56, 58, 52, 34, 42, 35, 51, 32, 29, 38, 40, 60, 39, 4, 50, 62, 45, 100, 1, 9, 20, 18, 4, 7, 11, 17, 14, 5, 22, 15, 23, 16, 21, 19, 10, 29, 27, 12, 13, 103, 8, 25, 13а, 41, 32, 108, 125, 115, 117, 105, 131, 124, 126, 135, 119, 104, 122, 136, 106, 109, 113, 134, 112, 90, 118, 130, 141, 111, 137, 101, 102, 133, 138, 116, 121, 123, 129, 127, 139, 107, 85, 68, 78, 51, 82, 64, 93, 70, 81, 79, 83, 98, 74, 71, 73, 63, 97, 69, 76, 96, 77, 92, 89, 94, 9, 104, 88, 87, 75, 62, 59, 65, 67, 99, 95, 91, 86, 102, 80, 72,  Вела Пеева  13, 15, 2, 3, 6, 4, 7, 5, 1, 11,  Габаре  3, 11,  Георги Бенковски  15, 21, 22, 24, 19, 26, 2, 8, 16, 12, 11, 23, 18, 1, 13, 20, 6, 17, 9, 10, 4, 3, 5, 26,  Георги Кирков  1,  Гергана  1, 3, 4, 2,  Димитър Благоев  6, 9, 2, 21, 22, 4, 17, 20, 25, 5, 19, 7, 11, 13, 12, 16, 23, 6, 21,  Димитър Полянов  15, 10, 8, 13, 3, 2, 6, 5,  Еделвайс  8, 14, 12, 6, 10, 4,  Иван Козарев  6, 4, 1, 3,  Иван Туйков  10, 1, 8, 5, 18, 14, 12, 16,  Йордан Йовков  22, 13, 5, 26, 17, 15, 11, 20, 27, 24,  Йорданка Николова  14, 21, 6, 19, 18, 16, 25, 24, 17, 12, 27, 8, 1, 23, 10, 4, 13, 5, 2, 7, 9, 22, 20, 28, 26, 11,  Капитан Петко Войвода  11, 1, 3, 2, 9, 5, 7, 8, 4, 14, 12, 22, 15, 20, 10, 25, 23,  Лазар Станев  6, 2, 8, 17, 10, 3, 18, 4, 2а, 11, 14, 7, 1, 5, 12,  Лиляна Димитрова  16, 20, 19, 23, 11, 21, 13, 6, 17, 15, 14, 22, 12, 5, 1, 9, 2, 10, 12, 11, 7, 3, 8, 4,  Малина  1, 5,  Малчика  14, 13, 10, 11, 2, 16, 4, 6, 22, 1, 20, 8, 18, 3,  Митко Палаузов  4, 3, 6, 12, 8, 5, 2,  Никола Вапцаров  8, 10, 1, 6, 2, 4,  Никола Парапунов  5, 1, 3, 7,  Пейо К.Яворов  15, 13, 31, 7, 27, 19, 10, 25, 11, 1, 2, 23, 33, 4, 21, 12, 8, 6,  Пенка Михайлова  8, 2, 13, 11, 1, 5, 12, 4, 3, 9, 14, 10,  Пеньо Пенев  1, 5, 9, 2, 3, 7, 3,  Пещера  2, 10, 6, 9, 11, 8, 3, 7, 13, 1, 4, 5,  Свилен Русев  1, 5, 8, 4, 6, 16, 7, 3, 10, 2,  Сергей Румянцев  11, 4, 1, 5, 9, 3, 6, 7,  Стефан Караджа  4, 5, 6, 1, 11, 3, 2,  Стоян Едрев  8, 9, 1, 3, 10, 12, 7, 14, 11, 5, 6,  Хаджи Димитър  14, 12, 4, 20, 18, 16, 2, 10, 6,  Хан Аспарух  13, 5, 11, 4, 6, 1,  Христо Ботев  61, 55, 57, 11, 22, 17, 1, 55, 25, 21, 13, 45, 3, 8, 6, 41, 2, 4, 33, 53, 37, 26, 28, 39, 15, 42, 77, 58, 95, 68, 63, 59, 79, 62, 85, 54, 40, 71, 48, 44, 89, 34, 56, 91, 57, 60, 67, 50, 87, 66, 70, 64, 69, 36, 72,  Христо Кърпачев  3, 9, 4, 18, 7, 37, 32, 29, 25, 28, 39, 23, 31, 22, 12, 21, 10, 19, 35, 5, 30, 2, 8, 15, 20, 24, 26, 27,  Христо Смирненски  15, 4, 7, 13, 5, 6, 2, 9, 8, 17,  Цар Самуил  1, 4, 2,  Цар Симеон  1, 3, 2, 5

На 08.10.2020 г. /12:46 – 13:00 ч./ –  Глогово:   020009  ,  2204  ,  Водна  18, 36, 16, 13, 14, 22, 9, 1, 20, 12, 5, 7, 10, 11, 11,  Георги Бенковски  5, 3, 1, 7,  Еделвайс  17, 13, 21, 19, 16, 4, 14, 3, 11, 9, 5, 8, 7, 12, 1, 13,  Елов Дол  1, 12, 7, 3, 10, 5, 6, 9,  Иван Вазов  6, 10, 2, 8, 4, 1, 12, 3,  Иван Туйков  12, 3, 8, 10, 1, 2, 6, 4,  Къдрева  4, 28, 26, 13, 2, 1, 16, 12, 18, 9, 22, 7, 5, 15, 14, 20, 10, 11, 24, 6,  Люляк  2,  М. Езерото  ,  Мах. Водна  20,  Мах. Джебин Трап  5, 3, 7, 10,  Мах. Къдря  2, Къща Диляна, Къща Валентин, Вила, 3,  Мах. Равнището  Къща Севдалин, Къща Румен, 1, Вила,  Мах. Ръбя  1,  Местн. Три Могили  14, 14, 21, 12, 10, 16, Къща Асен, Къща Къдрьо, Къща Юри, 15, 19, 4, 8, 13, 7,  Местн. Широки Трап  7, 8, 6, 9, 11, 4, 5,  Местност Мастяк  Вила,  Местност Ратлака  Къща Антон, Къща Ивайло, 16, Къща Лиляна, Къща Асен, Къща Къдри,  Пенка Михайлова  2,  Хаджи Димитър  6, 1, 3, 5,  Христо Ботев  41, 23, 16, 12, 13, 51, 1, 24, 14, 35, 11, 17, 38, 40, 2, 3, 44, 68, 37, 64, 62, 30, 60, 66, 33, 56, 18, 8, 15, 21, 32, 7, 28, 10, 45, 27, 46, 50, 4, 70, 20, 52, 9, 96, 29, 7а, 58, 31, 47, 47, 49, 45, 99, 61, 100, 108, 140, 63, 55, 101, 53, 65, 95, 59, 104, 98, 75, 55а, 74, 51, 85, 96, 87, 90, 79, 84, 69, 57, 88, 82, 91, 92, 93, 72, 97, 71, 86, 124, 101б, 101, 119, 122, 123, 105, 118, 115, 111, 126, 138, 109, 120, 75, 114, 140, 116, 117, 96, 136, 128, 121, 110, 130, 103,  Христо Кърпачев  30, 17, 1, ТП 4, 21, 25, 8, 24, 11, 12, 7, 15, 23, 6, 4, 9, 16, 13, 29, 31, 14, 28, 2,  Христо Смирненски  14, 6, 24, 1, 38, 12, 7, 26, 3, 32, 18, 10, 30, 28, 34, 11, 2, 3а, 5, 16, 4, 23,  Юрий А.Гагарин  3

На 08.10.2020 г. /12:46 – 13:00 ч./ –  Гложене,  Общ. Тетевен:   101001

На 05.10.2020 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Голям Извор,  Общ. Тетевен:   Дълга Ливада  10, 6, 15, 19, 14, 20, 24, 11, 16, 21, 17, 1, 5, 26, 2, 28, 7, 9, 12, 13, 18, 25, 22, 3, 15а,  Кривина  9, 18, 21, 2, 8, 5, 14, 22, 16, 3, 19, 26, 7, 24, 20, 10, 25, 15, 4, 6, 13, 1, 12,  Махала Кривина  ,  Махала Тулешевец  Къща Марин, Къща Цветана, Къща Димитър, Къща Цочо, Къща Танчо, Вила, Къща Лако, 5 Къща Йото, Магазин, Къща Николай, Къща Мирчо, Къща Георги, Къща Младен,  Местност Тулюшовец  Пс

На 08.10.2020 г. /12:46 – 13:00 ч./ –  Градежница:   Александър Стамболийски  3, 13, 49, 69, 67, 37, 45, 43, 75, 51, 39, 73, 47, 71, 63, 57, 61, 53, 41, 65, 101, 99, 97, 77, 85, 93, 95, 103,  Асен Стипцов  13, 5, 7, 3, 9, 11, 1,  Бръшлян  2, 5, 3, 1,  Васил Априлов  10, 16, 4, 18,  Васил Левски  28, 30, 24, 20, 22, 3, 10, 4, 24, 11, 2, 18, 9, 19, 1, 5,  Вежен  1,  Габъра  1, 3, 5,  Георги Бенковски  3,  Градинките  20, 26, 24, 22,  Двадесет И Втори Септември  6, 14, 10, 3, 2,  Еделвайс  4, 7, 4,  Здравец  4, 8,  Зольовото  ,  Иван Вазов  118, 84, 158, 172, 117, 140, 141, 152, 166, 144, 186, 97, 127, 132, ТП №1, 136, 162, 126, 147, 123, 116, 180, 178, 115, 150, 119, 111, 131, 164, 168, 125, 145, 137, 139, 133, 142, 159, 160, 148, 154, 134, 146, 91, 114, 156, 153, 161, 144а, 124, 130, 138, 120, 129, 122, 99, 170, 121, 109, 89, 85, 105, 103, 112, 112,  83, 106, 87, 194, 98, 110, 331, 102, 96, 100, 101, 81, 108, 104, 110а, 120, 110б, 225, 320, 349, 302, 353, 274, 314, 280, 20, 357, 276, 317, 305, 339, 335, 288, 306, 299, 318, 224, 351, 315, 347, 311, 313, 355, 345, 279, 337, 343, 331, 304, 284, 286, 301, 293, 312, 333, 187, 206, 169, 208, 193, 185, 167, 196, 210, 198, 183, 195, 204, 198а, 192, 177, 179, 175, 181, 173, 194, 202, 109, 5, 69, 40, 41, 27, 17, 38, 54, 25, 57, 52, 51, 26, 11, 18, 59, 55, 62, 7, 70, 8, 35, 46, 36, 75, 5, 92, 9, 49, 44, 12, 73, 23, 22, 66, 56, 74, 65, 88, 34, 24, 39, 78, 45, 60, 94, 3, 48, 80, 77, 19, 67, 76, 14, 53, 71, 86, 6, 72, 13, 10, 21, 37, 50, 28, 4, 84, 29, 42, 58, 27а, 215, 261, 281, 285, 205, 220, 293, 224а, 146, 242, 269, 0201, 239, 222, 257, 223, 263, 25, 232, 221, 241, 197, 254, 289, 219, 207, 273, 287, 201, 267, 216, 271, 275, 283, 227, 277, 247, 224, 213,  К.Горна Ливада  1,  Кирил И Методий  8,  Косовец  42, 30, 32, 12, 16, 6, 14, 34, 5, 11, 17, 2, 4,  Люляк  18, 20, 10, 8, 24, 22, 2, 6, 34, 38, 30, 32, 36, 3, 28, 1, 9, 46, 58, 52, 44, 55, 48, 11, 60, 62, 50, 64, 54, 56, 40,  Мах.Лъма  Къща Иван,  Райна Княгиня  2, 1,  Сава Младенов  10, 2, 8, 12,  Синчец  2,  Стара Планина  3, 4, 10, 14, 7, 2, 12, 6,  Хаджи Димитър  2, 10, 10,  Хан Аспарух  64, 1, 3, 5, 7, 2, 10, 8,  Христо Ботев  4, 2,  Христо Смирненски  2,  Цар Самуил  1, 15, 37, 3, 23, 17, 14, 13, 7, 21, 6, 41, 31, 8, 5, 35, 10, 4, 9, 25, 33, 2, 19,  Юрий А.Гагарин  9, 17, 28, 19

На 08.10.2020 г. /09:46 – 13:00 ч./ –  Малка Желязна:   Александър Стамболийски  14, ТП  1 Центъра, 18, 20, 4, 3, 10, 12, 8,  Бузлуджа  1, 5, 4, 6, 2,  Васил Левски  Центъра Кметството, 12, 3, 1, 5, 8, 11,  Витоша  9, 3, 7, 5, 1,  Двадесет И Трети Септември  2, 5, 7, 1, 6, 4,  Девети Май  11, 21, 2а,  Додьо Маринов  8, 4,  Йото Влахов  32,  Клокотница  10, 12, 8, 2, 5,  Ком  1,  Матей Петков  23, 22, 13, 14, 20, 25, 15, 24, 17, 16, 22а, 21, 28, 22а, 4, 2, 10,  Мах.Байовене  Къща Асен, ТП  4, , , Къща Йорданка, Къща Марин, Овчарник, Къща Бочо, Къща Кольо, Къща Въло, Къща Гергана, Къща Цвятко, Къща Мария, Къща Илиан, Къща Лазар, Къща Станислав, Къща Станиела, Вила, Къща Поля, 44 Къща Тодор, Къща Гена, Къща Тодор,  Мах.Начови Воденици  Къща Мария,  Махала Баевене  ,  Палич  21, 19, 9, Къща, 26, 5, 31, 16, 25, 13, 8, 1, 20, 7, 17, 10,  Панайот Волов  1, 16, 2,  Райко Даскалов  9, 3, 4,  Сава Младенов  28, 14, 2, 23, 17, 9, 21,  Сергей Румянцев  1,  Софийска  10, 1, 2, 4,  Стойко Додев  3, 4,  Христо Рачев  24, 23, 62, 69, 71, 27, 64, 76, 58, 26, 31, 54, 32, 63, 77, 29, 80, 44, 61, 35, 30, 13, 25, 74, 60, 11, 40, 57, 47, 66, 82, 36, 70, 85, 83, 34, 81, 19, 78, 51, 68, 28, 45, 65, 39, 48, 38, 33, 52, 43, 79, 49, 7, 9, 18, 22, 5, 14, 20, 16,  Шипка  50, 6, 2, 7

На 07.10.2020 г. /10:31 – 14:00 ч./ –  Рибарица,  Общ. Тетевен:   62579.150.12  ,  62579.167.3  ,  62579.168.546.1  ,  62579.88.23  ,  Атанашкото  ,  Баба Тонка  21, 1, 9, 5, 23, 13, 21, 19, 15, 3, 11,  Басарим  3, 28, 13, 9, 25, 14, 11, 39, 12, 21, 4, 33, 6, 17, 23, 41, 26, 8, 1, 22, 19, 24, 2, 31, 20, 10, 3,  Брязово  Местност Преграда, 7, 3, 10, 1, 3а, 4, 8, 2, 11, 14, 5, П.И.№ 042033, 9, 16, 23, 17, 16, 27, 22, 30, 73, 14, 58, 55, 44, 75, 38, 20, 34, 42, 28, 54, 40, 64, 39, 65, 33, 24, 36, 71, 51, 18, 32, 47, 25, 15, 62, 45, 43, 29, 50, 21, 37,  Васил Левски  5, 8, 23, 4, 27, 13, 1а, 6, 25, 21, 33, 32, 1, 3, 2, 3,  Вежен  24, 21, 12, 20, 5, 8, 9, 19, 7, 4, 3, 11д, 6, 10, 2,  Върбака  ,  Ген.Владимир Вазов  12, 2, 3, 21, 4,  Георги Бенковски  1, 2, 232, 335, 179, 355, 358, 349, 381, 365, 369, 380, 351, 337, 331, 367, 372, 377а, 339, 347, 377, 382, 366, 371, 373, 370, 363, 362, 330, 247, 182, 410, 407, 410, 436, 432, 411, 395, 428, 420, 409, 397, 418, 387, 405, 406, 415, 408, 426, 424, 417, 412, 430, 393, 403, 413, 401, 400, 392, 383, 402, 385, 388, 384, 386, 381, 379, 394, 317, 302, 298, 295, 352, 327, 309, 321, 312, 308, 294, 273, 348, 319, 329, 299, 305, 287, 279, 283, 300, 271, 358, 350, 338, 289, 328, 324, 325, 292, 277, 306, 286, 267, 290, 293, 322, 320, 315, 316, 340, 288, 332, 297, 354, 303, 307, 344, 314, 311, 269, 336, 330, 304, 313, 326, 301, 226, 229, 276, 270, 237, 233, 263, 236, 250, 265, 240, 259, 231, 249, 257, 239, 282, 248, 261, 256, 258, 244, 272, 241, 232, 238, 253, 235, 262, 230, 243, 242, 255, 260, 252, 264, 280, 219, 211, 183, 191, 225, 204, 213, 218, 190, 244, 207, 193, 221, 206, 185, 195, 212, 187, 217, 203, 209, 208, 436, 202, 210, 186, 198, 188, 85, 224, 201, 216, 192, 223, 181, 215, 205, 194, 200, 196, 214, 176, 222, 189, 173, 177, 175, 179, 174, 114, 112, 112б, 112, 122, 123, 110, 114, 16, 127, 125, 129, 83, 131, 103, 106, 104, 92, 96, 122, 117, 86, 121, 102, 119, 93, 115, 94, 98, 188, 90, 107, 113, 109, 100, 88, 91, 111, 101, 99, 74, 77, 76, 91, 79, 80, 84д, 78, 84, 81, 72, 87, 89, 83, 85, 82, 73, 40, 19, 23, 56, 21, 51, 46, 37, 31, 29, 69, 27, 57, 61, 31 Къща, 67, 48, 32, 49, 36, 58, 35, 55, 75, 39, 60, 44, 71, 65, 38, 54, 66, 53, 70, 62, 42, 34, 45, 25, 59, 33, 17, 9, 3, 7, 6, 5, 14, 13, 4, 30, 15, 11, 18, 22, 10, 8, 20, 11а, 18, 30,  Георги Иванов  3, 5,  Горуньово  15, 20, 10, 1, 2, 8, 4, 7, 5, 6,  Гугла  8, 10, 2, 4,  Даковото  1, 46, 17, 59, 40, 49, 55, 14, 23, 53, 10, 73, 21, 84, 94, 27, 63, 46, 58, 5, 47, 64, 34, 86, 36, 44, 96, 75, 29, 11, 6, 80, 25, 16, 82, 69, 35, 90, 76, 38, 68, 78, 71, 2, 9, 18, 54, 41, 51, 22, 43, 52, 4, 13, 26, 67, 31, 39, 88, 1, 33, 42, 74, 32, 50, 37, 19, 8, 24, 37,  Еделвайс  2, 14, 16, 6,  Заводна  14, 13, 15, 23, 11, 18, 17, 25, 16, 20, 21, 29, 28, 9, 5, 2, 12, 5, 3, 10, 11,  Захари Стоянов  1, 2, 24, 49, 1, 11, 7, 2, 8, 21-21 А, 6, 14, 4, 30, 22, 12, 5, 65, 28, 18, 67, 13, 63, 35, 9, 69, 25, 10, 31, 20,  Иван Вазов  157, 2, 1,  Иван Капетан  19, 6, 21, 25, 23, 15, 17,  Иглика  1, 4, 2, 6, 12, 8,  Кокиче  3, 1, 8, 4,  Костина  128, 11, 17, 47, 1, Сцена За Традиц. Мероприятия, 53, 11, 27, 29, 41, 26, 19, 37, 32, 63, 69, 31, 4, 5, 33, 9, 43, Вила Надежда, 18, 14, 51, 2, 15, 7, 21, 55, 45, 57, 10, 65,  Краището  3,  Крайречна  7, 11, 5, 43, 49, 45, 41, 42,  Лало Войвода  7, 13, 9, 3, 8, 4, 103, 1, 11, 5,  Лъга  3, 2, 5, 1, 6,  Любен Каравелов  3, 8, 21, 1, 14, 12, 11, 2, 4, 5, 7,  Махала Глотното  2, Къща Иван, Бензиностанция,  Махала Скрибътна  Вила, 1 Вила, Вила,  Местност Атанашкото  Къща Минка, Къща Анета, Вила,  Местност Върбака  Къща Куна, Къща Васил, Къща Дидьо, Къща Павел, Вила, Къща Веселин,  Местност Глотното  Къща Тота, Вила, Къща Люба, Къща Цана, Къща Васил, Къща Наталия, Къща Дочо, Къща Тоньо, Къща Марин, Къща Никола, Къща Маргарита, Къща Петко, Къща Тодор,  Местност Павлова Полица  ,  Местност Пейков Дол  Къща Мильо, Къща Иван, Вила, Къща Невяна, Къща Тоньо, Къща Кольо, Къща Васил, Къща Георги,  Местност Преграда  Къща Кольо, Вила, Вила, Бензиностанция, Хотел,  Местност Присоето  Къща Никола, Къща Илия, Къща Пейо, Къща Стефан, Къща Йордан, Къща Иван,  Местност Просеченик  Къща Найден,  Нецов Дол  2, 5, 6, 11, 19, 4, 7, 1 Селскост. Постройка,  Никола Вапцаров  9, 6, 5, 2, 1-3, 12, 15, 10, 11, 8, 13, 17, 19,  Отец Кирил  40, 19, 1, 14, 12, 18, 10, 15, 13, 5, 16, 24, 26, 11, 23, 45, 8,  Отец Паисий  2, 1,  Павлов Дол  16, 7, 14, 5, 12, 4, 10, 9, 8, 3, 15, 14, 18, 20, 22,  Павлова Полица  ,  Пангарата  1, 2,  Пи-62579.164.2  М-Т Копчов Лък,  Преграда  ,  Присойка  13, 30,  Просвета  2,  Стара Рибарица  12, 1, 3, 2, 89, 8, 14, 18, 6, 4, 7, 16, 22, Къща, 13, 10,  Старчов Дол  1, 8, 10, 1, 2, 31, 6, 12,  Студентска  2, 3, 7, 1, 6,  Топилата  1, 2,  Филип Тотьо  2, 11, 7, 9, 1, 15, 212, 5, 13, 10, 24, 26, 23, 29, 27,  Христо Ботев  18, 11, 16, 3, 12, 4, 22, 9, 5, 8, 30, 26,  Христо Пеев  1, 3, 2,  Христо Смирненски  12, 4, 1,  Царичина  13, 5, 11, 3, 15, 1,  Черна Река  4, 2, 1, Фура

На 06.10.2020 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Тетевен:   005041  ,  72343.31.148  ,  72343.31.208  ,  Гечовото  ,  Махала Гечовото  Къща Иван, 35, 47, 56, 39, Къща Маньо, 26, Къща, 23, 29, 41, 19, Къща Севдалин, Къща Русин, 20, Къща Алекси, 24, 32, 46, 40, Къща Атанас, 31, Вила, 22, Къща Калина, Уо На ТП 13, Къща Тодор, 57, Къща Георги, 54, 18, Къща Христо, Къща Петър

На 08.10.2020 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Тетевен:   72343.500.5058  ,  Асен И Петър  41, 35,  Вит  6, 18, 1а, 5, 23, 19, 7, 83, 17, 43, 1, 11, 8, 47,  Девети Май  3, 7, 5, 1, 12,  Люлин  7, 1, 3, 5, 2, 11,  Полатен  Уо На МТП 13,  Явор  4, 3,  Янко Сакъзов  22, 18, 13, 31, 6, 36, 15, 26, 41, 51, 9, 3, 44, 37, 11, 24, 16, 2, 25, 29, 40, 21, 45, 20, 35, 8, 38, 10, 4, 30, 43, 28, 17, 27, 48, 1, 49, 46, 7, 42, 32, 47, 5, 34, 23, 14, 39, 33, 12

На 07.10.2020 г. /10:31 – 14:00 ч./ –  Тетевен:   Гугуновото  ,  Иван Вазов  74,  Люляк  15,  Махала Свидово  Къща Ганьо, Бунгало, , , Къща Петър,  Махала Скрибътна  Къща Радка, Къща Димитър, Разсадник, Къща Теодора, 35, Къща Ничо, Уо На ТП 4, Къща Лазар, Къща Тодор, Къща Йонка, Къща Марин, 61, Къща Стефан, Къща Петър, Къща Цветан, ,  Вила, Вила, Къща Цветанка, Къща Пачо, Къща Иван, Къща, Къща  Цветан, 53, Почивна База, Къща Снежана, Къща Венелина, Къща Стоян, Къща Костадинка, 43, 1, Зелената Резеденция, Къща,  Местност Глотното  Къща Цеца,  Местност Гугуновото  Вила,  Местност Пладнището  Къща Валери, Къща Цочо, Къща Баньо, Къща Никола, Уо На ТП 55,  Местност Преграда  Вила,  Местност Просеченик  Вила, Къща Пенчо, Къща Иван, Павилион,  Местност Скрибътна  Вила,  Пладнището  36, 29, 55, 5, 61, 41, 35, 51, 7, 37, 9, 43, 57, 45, Къща Теодора, 19, 15, 40, 23, 63, 17, 8, 59, 20, 28, 33, 25, 21, 49, 27, 53, 22, 13, 11,  Свидово

На 06.10.2020 г. /09:30 – 14:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Тетевен:   Иван Вазов  20, 11, 7, 1, 17, 3, 27, 35, 9, 25, 21 Касета Уо На ТП 16, 5, 43, 15, 19, 23, 13,  Михал Койчев  18, 14, 8, 20, 7, 2, 4, 12, 6, 16, 9, 3, 10, 5, 11, 5а,  Ненка Павлова  6, 5, 4, 1, 2, 3,  Павел Койчев  4, 2, 1,  Първи Ноември  29, 27, 31,  Хаджи Генчо  6, 4, 2, 7 Касета Уо На ТП 33, 5, 1, 3,  Хиляда Осемстотин И Първа  1

Община Троян  

На 08.10.2020 г. /13:01 – 15:30 ч./   На 09.10.2020 г. /13:01 – 15:30 ч./ –  Врабево:   Васил Левски  8, 16, 12, 1, 4, 10, 3, 6, 14,  Георги Димитров  69, 103, 76, 85, 18, 71, 90, 91, 95, 64, 100, 80, 86, 77, 109, 67, 61, 62, 96, 117, 99, 104, 73, 63, 121, 105, 66, 98, 107, 57, 65, 58, 102, 78, 82, 113, 83, 70, 1, 89, 75, 111, 84, 93, 97, 74, 108, 87, 106, 115, 60, 119, 94, 88, 72,  Димитър Благоев  2,  Ленин  4, 7, 2,  Маршал Толбухин  21,  Първи Май  11, 12, 2, 8, 5, 13, 4, 6, 10, 9, 1,  Св. Св. Кирил и Методий  1, 5, 2,  Стамен Радев  1, 2, 12,  Христо Ботев  17, 1, 6, 10, 4, 8, 5, 7, 12, 13, 15, 9, 3, 2,  Царевец  14, 2, 23, 21, 4, 6, Къща Нено, 13, 8, 9, 11, 10, 16, 12, 26, 20, 19, 25, 15, 1

На 08.10.2020 г. /10:01 – 12:30 ч./   На 09.10.2020 г. /10:01 – 12:30 ч./ –  Врабево:   Георги Димитров  5, 16, 18, 15, 2, 3, 7, 22, 12, 1, 6, 20,  Иван Вазов  3,  Каля-Черква  2, 6, 10, 12, 14,  М. Держика  ,  Маршал Толбухин  39, 38, 40, 37, 44, 34,  Христо Ботев  60, 87, 62, 64, 58, 77, 56, 93, 54, 83, 89, 81, 95, 97, 91, 85, 50, 52, 54а,  Цар Калоян  22, 7, 9, 11, 24, 20, 13,  Черно Море  2, 1, 7, 5,    ТП -4

На 05.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Голяма Желязна:   Мах.Козуря  Осветление Помпена Станция, Помпена Станция, ТП 4,  Петко Доневски  75, 79, 19, 77, 74, 27, 54, 29, 70,  Цано Драголов  9, 12, 39, 5, 69, 51, 53, 64, 40, 66, 22, 7, 68, 42, 37, 14, 49, 11, 50, 16, 1, 60

На 05.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Горно Трапе:   Дочо Гадев  31, 21, 9, 20, 14, 5, 11, 33, 6, 27, 25, 36, 19, 17, 28, 29, 7, 2, 15, 32, 1, 24, 22, 4, 12, 34, 18, 23,  Мичо Димитров-Ганди  26, 19, 13, 15, 44, 29, 5, 34, 37, 35, 40, 38, 14, 22, 30, 32, 33, 9, 28, 20, 17, 48, 7, 56, 42, 21, 1, 10, 6, 47, 36, 24, 45, 16, 43, 12, 3, 27, 25, 23,  Мичо Райковски  21, 8

На 05.10.2020 г. /13:01 – 15:30 ч./ –  Дълбок Дол:   Иван Дончев  1

На 06.10.2020 г. /12:01 – 16:00 ч./ –  Жеравица:   Жеравица  ,  М.Жеравица  55, Къща Цочо, 15 ТП Къща Петко, Вила,  М.Стойновска  Къща Нели

На 05.10.2020 г. /09:31 – 12:00 ч./ –  Калейца:   35290.17.63  ,  Местност Калейшко Ханче

На 05.10.2020 г. /13:01 – 15:30 ч./ –  Ломец:   Александър Стамболийски  15, 54, 11, 43, 53, 57, 52, 61, 22, 12, 35, 27, 30, 16, 60, 40, 20, 24, 10, 51, 59, 19, 56, 31, 17, 38, 9, 44, 47, 50, 33, 46, 62, 36, 45, 26, 043, 21, 32, 29, 55, 7, 2, 34, 48, 41, 13, 66, 67, 74, 72, 68, 64, 71, 6, 92, 88, 8, 63, 37, 91, 70, 65, 76, 99, 1, 69, 93, 89, 2,  Балкан  17,  Бор  1, 3, 7, 2, 5,  Васил Коларов  18, 12, 20, 26, 25, 24, 4, 21, 30, 11, 8, 9, 7, 28, 17, 3, 1, 34, 22, 6, 5, 16, 29, 13, 32, 2, 31, 23, 10,  Васил Левски  12, 1, 7, 20, 18, 13, 22, 2, 5, 16, 3, 11, 9, 25, 27, 28, 10, 8, 21, 12, 19, 23, 17, 24, 26, 14, 30,  Венец  6,  Ганко Стойнов  1,  Георги Димитров  1, 6, 5, 8, 3,  Джура  8, 1,  Дъб  1, 3,  Илия Маринов  1,  Кастроне Состра  7, 15, 6, 1, 10, 19, 8, 13, 3,  Кънчо Христов  7, 20, 26, 22, 34, 30, 3, 32, 28, 14, 24, 2, 5, 1, 9, 4, 12, 18, 6, 4,  Любен Каравелов  56, 40, 19, 12, 11, 20, 13, 8, 16, 7, 2, 4, 6, 15, 9,  Месност Бабин Кладенец  2, 1,  Осъм  1, 13, 2, 5, 3, 9, 15, 4,  Руен  25, 2, 5, 6, 1, 11, 3, 9,  Сергей Румянцев  4, 1, 2,  Стойко Петков  10, 3,  Тинко Симов  10, 4, 2, 12, 8, 6,  Христо Начевски  5, 10, 12, 5, 2, 10, 6, 8, 1, 3,  Христо Смирненски  5, 2, 5, 1,  Цанко Ненов  7, 18, 8, 10, 4, 1, 17, 6, 3, 2, 16

На 07.10.2020 г. /09:46 – 13:00 ч./ –  Троян,  Общ. Троян:   34-Ти Троянски Полк  2,  Захарий Зограф  30, 14, 28, 31, 26, 32, 18, 29, 24, 22, 23, 21, 27, 20,  Симеон Велики  27,  Христо Смирненски  32, 4, 19, 28, 15, 20, 36, 11, 12, 5, 34, 25, 6, 9, 22, 8, 24, 29, 1, 23, 3, 30, 33, 16, 18, 14, 2, 7, 27, 26, 13, 21, 31, 10, 38, 17

На 05.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Троян,  Общ. Троян:   34-Ти Троянски Полк  47, 39, 35, 45, 46, 48, 44, 32, 26, 38, 43, 37, 32, 30 Таван, 28, 53, 50, 42, 41, 24, 34, 51, 36, 49, 43, 40, 30, 52,  Симеон Велики  55, 39, 41, 63, 31, 61, 58, 35, 42, 44, 44, 51, 47, 57, 48, 43, 53, 33, 29, 45, 50, 65, 49, 46, 56, 52, 59, 54, 37, 46, 67

На 08.10.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:01 – 16:30 ч./ –  Троян,  Общ. Троян:   Вежен  71 Къща-Пеньо,  Кв. Балкан  Къща-Бранимир, Кафене, 130, Ел. Пещ, 54, Помпа, ТП 48, Къща -Асен, Помпена Станция, 9, Къща-Радка, Къща-Даниел, Къща-Минчо, Къща-Станислав, 19, Вила, Къща-Пенко, Къща-Бранимир, Къща-Христина, Къща-Цена, Къща-Анчо, Къща-Пенка, Къща-Данко, Къща-Банко, Къща-Георги, Помпена Станция, Къща-Цветомир, Къща-Борис, Къща-Маргарита, Къща-Вачо, Къща-Марияна, Къща -Иван, Къща-Недко, Строеж, Къща-Надка, Къща-Мария, Къща-Бойко, Къща -Георгица, Къща-Мичо, Къща-Ивелина, Къща-Илия, Къща-Милко, Къща-Стефана, Къща-Дона, Къща-Цветанка, Къща-Дочо, Къща-Пена, Къща-Начо, ТП 83, Къща-Колю, Къща-Богомил, Къща-Павли, Къща-Мита, Къща-Красимира, Къща-Пенчо, Къща-Тодорина, Къща-Спаска, Къща-Иван, Къща-Боро, 21, Къща -Власи, Къща-Пламен, 22, Къща-Добринка, Къща-Власи,  Македония  2, 46,  Мах.Средно Трапе  Къща-Кино, Къща-Дона, Къща-Милко, Къща-Васил, Къща-Минко, Къща-Пламен, Къща-Стефана, Стоп-Постройка, Къща-Христо, Къща-Тодор, Къща-Младен, Къща-Ангел, Къща-Гена, Къща-Койно, Къща-Пена, Къща-Пеньо, Къща-Стефко, Паркинг, Къща-Георги, Къща-Петър, Къща-Дочо, Къща-Найден, Къща-Димо, Къща-Пенка, Къща-Иван, Къща-Дилян, Работилница, Къща-Николай, Къща-Цона, Къща-Боро, 42 Къща-Йонета, Къща-Цанко, Къща -Въло, Къща-Иванка, Къща-Коста, Къща-Цочо, 90, Къща-Пенчо, Общ.Сграда, Къща-Веселин, Къща-Дина, Къща-Калю, Къща-Теодосий, Къща-Красимир

Община Угърчин  

На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Катунец:   Асен Златаров  15,  Буковец  4, 10, 5, 2, 8, 20, 22, 6, 14, 16, 3, 12,  Васил Левски  5, 11, 1, 4, 2, 7,  Георги Бенковски  1, 2, 3, 5,  Георги С.Раковски  14, 10, 5, 12, 4, 1, 16, 2,  Евлоги Георгиев  1, 5, 4, 3,  Иван Вазов  6, 1, 4,  Искър  3, 8, 2, 1, 4, 11, 10, 7, 6, 13,  Казанджийска  8, 9, 11, 4, 3, 7, 6,  Кирил И Методий  3, 1, 6, 10, 8, 2, 4, 12,  Македонска  2, 1, 10,  Места  8, 16, 12, 14, 10, 20,  Осъм  3, 4, 9, 2, 7, 5, 8,  Републиканска  4, 2, 14, 1, 6, 10, 12,  Рила  5, 3, 1, 4,  Стефан Караджа  6, 1, 5, 2, 4,  Струма  3, 2, 1, 4,  Топалска  5, 3,  Трети Март  89, 125, 75, 124, 50, 122, 127, 49, Клуб На Пенсионера, 137, 108, 133, 97, 126, 76, 64, 73, 99, 78, 117, 115, 77, 60, 48, 71, 120, 52, 128, 51, 72, 104, 56, 90, 83, 98, 54, 59, 118, 121, 139, 95, 62, 110, 103, 135, 134, 30, 85, 53, 112, 66, 55, 131, 132, 69, 68, 74, 114, 94, 58, 87, 123, 93, 81, 106, 88, 82, 57, 86, 105, 91, 47, 101,  Хаджи Димитър  4, 2,  Черковна  4, 3, 2, 8, 1,  Шипка  3, 2, 8, 7, 1, 9, 4, 17, 5,  Юмрукчал  2,    Улично Осветление ТП  6

На 07.10.2020 г. /10:16 – 14:00 ч./ –  Угърчин:   75054.448.116.1  ,  Акация  1, 32, 11, 6, 14, 1, 22, 3, 8, 18, 10, 2, 30, 13, 5, 1а, 23, 7,  Алеко Константинов  29, 23, 21, 27, 25, 19, 9, 18, 17, 2, 13, 6, 7, 10, 3, 1, 11, 4, 20,  Александър Пушкин  21, 2, 5, 8, 11, 23, 13, 17, 7, 10, 4а, 14, 16, 9, 3, 4, 22,  Александър Стамболийски  1а, 2, 1, 5, 3, 9, 8, 10, 11,  Ангел Кънчев  5, 7, 1, 3, 7, 3, 5, 1,  Антон Чехов  8, 7, 1, 5, 3, 12, 4, 9,  Баба Тонка  6, 4, 2, 4 Складова База, 14, 16, 1, 18,  Бачо Киро  2,  Безименна  9,  Бели Камък  4, 1, 2, 5, 3, 6, 7,  Божур  1, 3, 4, 6, 10, 5, 9, 8, 7, 2,  Бойчо Огнянов  1,  Бяло Море  2, 10, 12, 13, 17, 4, 3, 11, 15,  Васил Друмев  3, 6, 12, 11, 7, 4, 10,  Васил Левски  22, 16, 4, 13, 7, 19, 35а, 29а, 12, 18, 17, 31, 36, 3, 21, 20, 26, Складова База, 41, 31а, 9, 25, 34, 32, 15, 5, 8, 6, 2, 23, 1, 35, 27, 30, 37, 11, 1а, 37, 49, 43, 46, 53, 68, 41, 71, 38, 67, 76, 73, 54, 51, 39, 45, 52, 78а, 80, 74, 66, 42, 58, 40, 81, 69, 82, 61, 84, 57, 44, 65, 64, 55, 48, 72, 59, 246, 210, 257, 236, 222, 245, 242, 251, 247, 240, 230, 253, 226, 249, 224, 238, 220, 255, 151, 149, 123, 123 Пирин, 137, 129, 131, 136 Битов Комбинат, 137а, 141, 138, 133, 125а, Гараж, 15 Еделвайс, 127, 139, 120 Еделвайс, Мекичарница, 1, 118, 85, 121, 119, 117, 109, 86, 102, 101, 92, 104, 113, 112, 99, 96, 94а, 110, 94, 114, 98, 93, 116, 95, 107, 97, 83, 100, 90, 111, 88, 91, 103, 208, 214, 239, 215, 221, 188, 243, 200, 194, 203, 209, 218, 182, 16, 231, 192, 204, 196, 201, 198, 219, 217, 20, 186, 206, 225, 237, 229, 212, 213, 210, 146, 207, 241, 201, 197, 171, 147, 160, 146, 168, 152, 150, 177, 191, 158, 148, 145, 175, 142, 169, 170, 154, 162, 193, 205, 173, 156, 153, 183, 134, 121, 161, 157, 179, 181, 185, 195, 155, 159, 143, 135, 167,  Васил Петлешков  16, 21, 1, 3, 11, 13, 15, 17, 7, 8, 9, 7,  Вежен  10, 5, 7, 8, 12,  Витоша  2, 1,  Вълчо Русковски  27, 38, 36, 21, 34, 32, 29, 19, 5, 8, 12, 13, 10, 4, 16, 7, 3, 9, 17, 26, 25а, 19, 30, 28, 20, 22, 4, 8, 16, 12, 3, 7, 9, 13, 10, 5,  Ген.Гурко  9, 15, 12, 4, 6, 8, 1, 7, 2, 11, 9, 21, 12, 10, 28, 19, 1, 22, 23, 20,  Ген.Сираков  3, 12, 1, 7, 8, 9, 5, 2, 4, 10,  Гео Милев  2,  Георги Бенковски  4, 14, 19, 2, 11, 13, 8, 3, 7, 15, 6, 4, 5, 17, 12, 16, 23, 21, 10, 9,  Георги Иванов  3, 10, 4, 2, 8, 1, 7, 6,  Георги С.Раковски  3, 2, 5, 1, 7, 9, 8, 10, 6, 12, 13, 14, 11,  Гогол  8, 9, 7, 1, 6, 11,  Голи Рът  2, 6, 1, 4,  Горник  2, 1, 9, 7, 3, 4,  Гоце Делчев  2, 4,  Демокрация  10 Поща, 3,  Димитър Полянов  3, 2, 1,  Димчо Дебелянов  8, 19, 12, 9, 17, 13, 15, 11, 6, 14, 7, 16, 1, 4, 5, 10,  Добри Чинтулов  10, 2, 8, 3, 6, 1, 14,  Доростолска  1, 3, 2, 5, 4, 8, 6,  Елин Пелин  17, 5, 16, 4, 18, 9, 2, 1, 13, 12, 14, 15, 6, 10, 3, 7,  Забит Камък  8, 1,  Захари Стоянов  21, 6, 22, 23, 7, 8, 15, 13, 18,  Ивайло  1, 7, 2, 3, 4,  Иван Дял  1, 2,  Иван Рилски  10, 5, 6, 4,  Иглика  2, 3, 1, 4,  Йордан Йовков  45, 33, 37, 28, 29, 25, 23, 43, 35, 17, 16, 31, 30, 22, 12, 26, 18, 41, 15, 20, 21, 39, 24, 14, 23, 26, 17, 28, 39, 37, 22, 18, 41, 43, 29, 21, 33, 35, 12, 24, 16, 15, 45, 20, 25, 14, 31, 30, 5, 2, 6, 9, 1, 7, 10, 3, 11, 4,  Каменка  15, 11, 9а, 9, 2, 14, 6, 8, 4, 5, 12, 10, 3,  Кичира  4, 2, 1а, 3, 1,  Климент Охридски  53, 34, 55, 43, 42, 19, 5, 13, 14а, 9, 25, 30, 1, 11, 4, 16, 17, 14, 28, 24, 22, 6, 10, 12, 21, 29, 15, 7, 8, 27, 20, 3, 31, 23, 47, 36, 38, 45, 40, 51, 81, 86, 66, 79, 83, 77, 84, 62, 80, 74, 64, 73, 68, 67, 63, 73, 65, 48, 1, 54, 52, 58, 61,  Кнежа  6, 4, 1, 2,  Кокиче  3, 3, 1,  Комитска  18, 12, 15, 11, 18, 9, 8, 7, 4, 17, 2, 1, 14, 5, 6, 13, 3,  Кръстю Сарафов  2,  Лев Н.Толстой  8, 6, 5, 10, 3,  Лепетура  4, 6,  Любен Каравелов  8, 4, 6, 2, 14, 12, 9, 10, 3,  Люлин  1, 3, 4, 10, 8, 2,  Македонска  3, 5, 4, 4а, 7, 6, 1, 8, 12,  Максим Горки  11, 2, 15, 3, 9, 1, 5, 13, 17, 19а, 19, 25, 4,  Мара Петлешкова  6, 2, 1,  Маргарец  4, 6,  Марица  10, 14, 10а, 4, 8а, 5, 8, 6, 2, 7, 1,  Маркова Стъпка  6, 8, 23, 20, 4, 2, 21, 11, 12, 17, 10,  Мусала  1, 2,  Незабравка  2, 1, 3, 3, 1, 2,  Неофит Рилски  9, 9, 4, 1, 8, 2а, 3, 10, 6,  Никола Вапцаров  6, 3, 1, 5, 2, 13, 7, 4,  Никола Обретенов  4, 9, 13, 11, 2, 15, 19, 5, 7, 3 Пирин,  Новоселска  1, 4, 2, 3,  Оборище  4, 1, 6, 2, 5,  Околчица  8, 7, 1, 2, 18, 12, 16, 5, 2а, 4, 22, 6, 20, 24,  Опълченска  14, 17а, 15, 11, 16, 8, 17, 12, 7, 3, 13, 5, 10, 17, 26, 29, 22, 35, 23, 27, 31, 37, 21,  Освобождение  65, 67, 73, 63, 50, 69, 71, 32, 10, 4, 2, 14, 18, 16, 9, 6, 1, 13, 5, 15, 11,  Осми Март  1, 4, 2, 3,  Осогово  14, 4, 27, 24, 5, 1, 6, 3, 8, 7, 16, 20, 12, 10, 9, 2, 18,  Осъм  9, 7, 5, 1, 11, 2, 8, 4, 6, 10,  Паисий Хилендарски  3, 19, 29, 15, 24, 13, 49, 37, 44, 6, 20, 4, 40, 48, 35, 22, 33, 52, 36, 98, 1, 50, 2, 16, 42, 46, 18, 21, 27, 32, 9, 26, 15а, 8, 25, 28, 31, 11, 7, 35, 13, 21, 7, 37, 28, 32, 19, 16, 20, 46, 18, 40, 3, 1, 49, 52, 22, 25, 42, 29, 31, 2, 24, 4, 9, 27, 33, 36, 26, 44, 8, 15, 15а, 48, 50, 6, 98, 11, 10,  Панайот Хитов  2, 1, 6, 4,  Патриарх Ефтимий  6, 15, 9, 12, 8, 5, 7, 2, 3, 1, 4,  Пейо К. Яворов  12, 7, 11, 12,  Петко Войвода  10, 19, 7, 15, 6, 17, 18, 13,

Община Ябланица  

На 08.10.2020 г. /12:46 – 13:00 ч./ –  Брестница,  Общ. Ябланица:   Васил Левски  112, 124, 149, 130, 136, 118, 110, 161, 100, 145, 104, 128, 65, 102, 163, 143, 159, 140, 120, 106, 114, 98, 142, 165, 167, 153, 155, 116, 122, 126, 157, 147, 134, 108, 151, 132, 144, 181, 162, 152, 179, 171, 175, 168, 174, 177, 172, 207, 180, 189, 205, 187, 200, 201, 117, 211, 215, 193, 196, 217, 166, 195, 188, 192, 154, 185, 194, 190, 160, 199, 150, 197, 209, 223, 170, 158, 227, 146, 94, 139, 78, 123, 86, 84, 92, 129, 76, 115, 133, 119, 131, 88, 125, 121, 117, 135, 90, 137, 113, 7, 11, 2, 95, 69, 87, 3, 55, 99, 105, 41, 81, 65, 13, 83, 59, 67, 46, 1, 73, 77, 40, 60, 97, 107, 8, 29, 41 Кафе Аперитив, 61, 75, 79, 30, 63, 4, 71, 91, 101, 62, 70, 10, 109, 42, 9, 72, 38, 111, 93,  Вуто Даскала  2, 7, 1,  Вутю Малков  2, 4, 6, 22, 18, 54, 19, 40, 36, 25, 14, 1, 44, 7, 11, 15, 8, 10, 24, 64, 38, 16, 23, 12, 21, 3,  Възраждане  33, 4, 6, 12, 14, 3,  Георги Бенковски  7, 9, 1, 5, 4, 2,  Глоговец  5, 2, 4, 6, 1, 3, 8,  Дачевци  11, 15, 6, 13, 4, 2, 8,  Девети Май  3,  Джорковци  8, 4, 2, 6, 3, 10, 12,  Долна Коритна  6, 8, 12, 5, 14, 22, 20, 16, 1, 4, 18, 11, 10,  Дружба  5, 4, 17, 8, 19, 3,  Дъб  11, 3, 14, 8, 12,  Единство  13, 15, 11, 6, 3, 18, 17, 4, 1, 8, 5, 2,  Заводска  6,  Иван Данов  4, 1, 6,  Кокиче  3, 2, 4,  Коритна  1,  Лало Йотов  2, 8, 4, 16, 14, 10,  Липа  14, 2, 4, 10, 8, 12, 6,  Мильовци  3, 5, 2, 1, 6,  Никола Петков  14, 12, 1, 5, 10, 7, 9, 11, 3, 30, 29, 23, 38, 25, 20, 32, 18,  Оборище  17, 15, 13, 11, 6, 8, 12, 9,  Осми Март  18, 20, 8, 4, 6, 12, 2, 14, 10,  Петър Василев  3, 2, 17, 1, 2,  Печовци  5, 15, 2, 1, 7, 3, 13, 6,  Победа  3, 5, 40, 9, 19, 21, 36, 42,  Прогрес  11,  Равнището  3, 1, 7, 5,  Серванска  8, 6, 3, 1,  Сергей Румянцев  5, 2, 6, 10, 3, 4, 7, 8, 12,  Стара Планина  2, 23, 24, 21, 19, 28, 15, 26, 32,  Стефан Цаков  11, 14, 9, 12, 11, 1, 8, 2, 13, 4, 3,  Стоянковото  2, 4,  Съева Пещера  4, 10, 31, 53, 37, 47, 7, 51, 49, 33, 3, 57,  Теменуга  9, 11, 13, 15,  Темеров Дол  ,  Трети Март  6, 7, 1, 5, 35, 14, 8, 29, 9, 13, 23, 16, 12, 27, 10,  Тълкийското  2, 17, 19, 15, 13, 7,  Цоло Гетов  3, 7, 2, 1, 5,  Шипка  5

На 09.10.2020 г. /10:31 – 11:00 ч.; 13:00 – 14:16 ч./ –  Голяма Брестница:   Александър Стамболийски  120, 1, 106, 75, 74, 79, 70, 47, 67, 77, 76, 112, 120, 96, 61, 80, 62, 63, 59, 114, 69, 102, 54, 58, 50, 55, 85, 60, 84, 110, 73, 122, 116, 82, 98, 87, 78, 88, 71, 57, 51, 86, 89, 65, 5, 17, 15, 21, 10, 43, 27, 9, 34, 25, 23, 3, 24, 22, 28, 35, 1, 33, 2, 26, 11, 29, 30, 40, 36, 46, 48, 32, 31, 1,  Биволарника  6, 8, 3, 4, 9, 7, 1,  Васил Левски  9, 11, 4, 5, 8, 7, 3, 2,  Геновци  7, 12, 2,  Георги С.Раковска  4, 1, 2, 10, 6, 2,  Гетовци  36, 38, 40, 32, 2, 9, 8, 5, 25, 1, 7, 20а, 4, 28, 3, 10, 6, 21,  Двадесет И Трети Декември  6, 4, 2,  Девети Септември  1, 2, 6, 4,  Жидевица  4, 4, 1, 19, 7, 8, 5, 12, 25, 21, 22, 2, 3, 10, 23, 20, 11, 15,  Кокиче  6, 1, 3, 8,  Любен Каравелов  12, 22, 25, 23, 3, 11, 9, 1, 7, 20, 18, 4, 5, 21,  Местност Данчова Могила  Водоем,  Местност Жидевица  Пс,  Никола Й.Вапцаров  15, 19, 17, 2, 7, 1, 21,  Ниновци  8, 5, 1, 2, 12, 3, 14,  Опълченска  3, 1,  Панайот Волов  6, 8, 5, 4, 2, 3, 1,  Петър Берон  2, 6, 1, 3,  Пирин  1,  Родината  3, 10, 1, 2, 7, 8,  Стефан Караджа  1, 10, 9, 2, 8, 19,  Хаджи Димитър  3, 2, 5, 1,  Хан Крум  9, 12, 16, 3, 2, 14, 6, 7, 8, 10, 4,  Христо Ботев  13, 2, 9, 5, 8, 7, 3, 21, 11,  Христо Смирненски  2, 1

На 05.10.2020 г. /09:15 – 16:01 ч./   На 06.10.2020 г. /09:15 – 16:01 ч./   На 07.10.2020 г. /09:15 – 16:01 ч./   На 08.10.2020 г. /09:15 – 16:01 ч./   На 09.10.2020 г. /09:15 – 16:01 ч./ –  Голяма Брестница:   Александър Стамболийски  5, 17, 15, 21, 10, 43, 27, 9, 34, 25, 23, 3, 24, 22, 28, 35, 1, 33, 2, 26, 11, 29, 30, 40, 36, 46, 48, 32, 31,  Биволарника  6, 8, 3, 4, 9, 7, 1,  Геновци  7, 12, 2,  Стефан Караджа  1, 10, 9, 2, 8, 19,  Хаджи Димитър  3, 2, 5, 1

На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Орешене,  Общ. Ябланица:   Александър Стамболийски  51, 26, 45, 55, 47, 22, 49, 24,  Богданка  2,  Богой  8, 5, 6,  Васил Левски  34, 16, 15, 7, 21, 26, 9, 11, 17, 30, 13, 18, 22, 5, 14, 26а, 24,  Васил Петлешков  7, 6, 5, 15, 2, 9, 4,  Ген.Столетов  1, 2, 7, 6, 8, 4,  Георги Бенковски  5, 3, 4,  Георги Раковски  2, 17, 3,  Грозданка  4,  Захари Стоянов  2,  Иглика  4, 14,  Кокиче  1, 4, 3,  Любен Каравелов  1,  Оборище  16, 2, 8, 6, 3, 1,  Петър Берон  2,  Присоето  2, 3, 5, 8, 6, 4,  Първи Май  7, 6,  Софроний Врачански  2, 5,  Съединение  4, 6, 8,  Тодор Каблешков  1, 5, 2,  Трети Март  1, 15, 19, 17, 13, 2, 9, 3, 7, 11,  Хаджи Димитър  6, 10, 2, 1, 7а, 3, 7, 5,  Христо Ботев  4, 12, 6, 2, 8, 10,  Цанко Церковски  4, 7, 27а, 9, 21, 14, 12, 17, 25, 23, 13, 19, 8, 6, 15, 10,  Цар Иван Шишман  1, 2,  Шипка  1, 2, 5, 3.

Област Плевен  

Община Белене  

На 05.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Белене:   Бенковска  9, 8, 5, 10, 12, 6, 7, 11, 3, 24, 14,  Епископ Евгени  Босилков  3а, 13, 9, 13а, 5а, 7, 3, 16, 18, 11, 5,  Милин Камък  3, 1, 2,  Митническа  10, 8, 7, 6, 4, 2, 14, 14а,  Опълченска  6, 5а, 10, 5, 8, 12,  Синчец  2,  Страцин  5, 7

На 05.10.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ –  Белене:   Васил Левски  63, 34а, 36, 49а, 34, 55, 41, 57а, 30, 42а, 57в, 39, 49, 47, 45а, 53, 57, 43, 40, 42, 38, 46, 51, 55в, 59, 59а, 32, 61, 44,  Войнишка  2а,  Възраждане  9а, 32, 7, 30, 34, 9б, 26а, 9в, 34а, 28,  Димитър Благоев  29, 23, 38, 36, 34, 42, 30, 23а, 29а, 13, 48, 15а, 46, 28, 26, 15, 50, 44, 40, 19, 25, 24, 27, 21, 11, 17,  Иван Вазов  21,  Кирил И Методий  28, 29, 23, 19, 38, 38а, 17в, 30, 28а, 32, 22, 31, 21, 17б, 24, 34, 36, 17, 25, 21а, 26, 17а, 18, 20, 27, 31а,  Клокотница  30, 35, 34, 40, 28, 27, 24а, 33, 26, 37а, 36, 35а, 29, 38, 24, 32, 37, 41, 43а, 39, 22, 31, 28а, 25,  Отец Паисий  24, 30, 21, 26а, 18а, 2, 16, 17, 23, 19, 27, 11, 24а, 21а, 13, 32, 28, 20а, 16а, 7, 22, 3а, 17а, 1, 6, 30а, 12, 10, 12а, 9, 4а, 8, 15, 20, 21б, 19а, 18, 26, 14, 3, 25, 5, 4,  Охрид  6, 6а, 8, 7, 1, 14, 4, 10, 12, 3, 3а, 5,  Светлин  2,  Трайчо Костов  13, 12а, 1а, 8, 10, 7, 5, 4, 12, 2, 3, 6, 1, 11, 12б, 9, 2а,  Христо Смирненски  38а, 41, 31, 39, 33а, 38, 48, 40а, 50, 42, 29, 37, 28, 30а, 32, 46, 36, 43, 40, 30, 33, 52, 26, 44, 29а, 34, 35

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Белене:   Вит  1, 7, 2, 5, 3,  Гео Милев  16,  Драва  5, 3, 1, 8, 10, 6, 2, 4,  Дунав  2, 19,  Иван Вазов  26, 28, 28а, 34, 15а, 15, 32, 15б, 30,  Кирил И Методий  33, 37, 52а, 46, 52б, 54а, 48а, 54, 43, 42, 35, 52, 39, 45, 50, 48, 35а, 40, 41, 44,  Клокотница  5, 4, 9, 5а, 11, 1, 10, 7, 6, 8, 3, 2,  Фердинад  Дечев  36, 32, 23, 20а, 25, 26, 20, 27, 18, 23а, 38, 34б, 42, 37, 33, 22, 29, 24, 28, 34а, 39, 31, 40, 35а, 35, 41, 26а,  Фердинанд  Дечев  21,  Христо Смирненски  17, 24а, 23, 27, 18а, 12а, 14, 22, 11, 20, 25, 13а, 12, 6, 24, 21, 19, 17а, 8, 18

На 05.10.2020 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Белене:   Витоша  6, 4, 1, 5, 5а, 4а,  Възраждане  52, 62,  Гео Милев  50, 46а, 42, 37а, 34, 54, 43, 58, 60, 35, 31, 33, 51, 53, 38, 46, 56, 41, 39, 39а, 50а, 40, 47 Мбал, 29а, 55, 48, 52, 44а, 49, 37, 32, 36,  Димитър Благоев  33а, 56, 54, 56а, 33, 54а, 31, 52, 35,  Иван Вазов  23, 50, 35а, 29, 44а, 35, 25а, 38а, 48, 48а, 40, 42, 33а, 44, 46а, 46, 27, 23а,  Първи Май  48, 44,  Столетов  3, 15, 10, 5, 4, 11, 17, 7, 17а, 13, 4а, 9, 15а, 19, 1, 2, 4б,  Странджа  7, 1а, 8, 1б, 1, 22, 2, 6а, 14, 24, 9, 20, 2а, 15а, 5, 15, 18, 3, 16, 13, 11, 4а, 4, 10,  Цанко Церковски  24

На 07.10.2020 г. /09:16 – 15:00 ч.; 14:00 – 15:30 ч./ –  Петокладенци:   189004  ,  Веселин Чунев  5, 4, 9, 15, 22, 8, 7,  Витоша  18, 19, 20, 26, 24, 22, 38, 56, 34, 52, 37, 53, 44, 48, 47, 49, 46, 54, 55, 13, 43, 36, 40, 51, 17, 31, 41, 33, 35, 57, 15, 45, 39, 42, 30, 11, 10, 6, 27, 2а, 12, 4, 29, 32, 25, 1, 7, 3, 8, 14, 2, 9, 5, 16, 21, 28, 19, 23, 63, 61, 58, 62, 64, 71, 73, 59, 65, 69,  Дунав  12, 28, 10, 36, 30, 22, 14, 4, 6, 20, 84, 18, 82, 16, 2, 32,  Евлоги Чунев  11, 3, 2, 10, 5, 15, 8, 9, 6, 16, 4, 19, 7, 24, 30, 26, 5,  Крум Христов  11, 5, 7, 9, 8, 27, 10, 19, 9, 12, 15, 20, 17, 16, 18, 14, 21, 33, 40, 42, 34, 25, 35, 38, 44, 22, 21, 36, 30, 32, 23, 28, 26, 54, 65, 75, 74, 47, 60, 57, 78, 48, 55, 59, 58, 62, 67, 69, 56, 50, 43, 45, 77, 41, 76, 49, 68, 61, 72, 70, 52, 66,  Огоста  9, 15, 11, 20, 23, 21, 37, 33, 1, 6, 29, 5, 8, 13, 7, 16, 22, 25, 12, 3, 35, 11,  Осъм  64, 22, 48, 54, 56, 44, 40, 46, 42, 30, 32, 26, 50, 62, 60, 34, 28, 52, 66, 20, 26, 14, 3, 5, 18, 2а, 24, 7, 9, 10, 16, 11, 12, 2, 22, 6,  Петко Блажев  1, 3, 20, 10, 2, 4, 5, 8,  Пирин  6, 40, 1, 44, 46, 42, 13, 11, 1, 8, 22, 16, 29, 18, 20, 21, 27, 23, 31,  Първи Стоп Двор  ,  Рила  2, 5, 8, 1,  Христо Генов  15, 32, 5, 36, 42, 40, 13, 11, 12, 34, 14, 8, 44, 30, 2, 1, 4, 3, 28,  Шипка  32, 12, 1, 21, 16, 2, 8, 3, 11, 9, 7, 22, 19, 36, 24, 28, 18, 4, 14, 20, 6, 15, 17, 34, 22,  Янтра  5, 3, 14, 5а, 1, 7, 19, 20, 16, 14,    Стр Кв 73-74, 1

На 07.10.2020 г. /14:00 – 15:30 ч./ –  Татари:   177014  ,  Алеко Константинов  1, 2, 7, 3, 17, 14, 15, 11, 21, 5, 16, 6,  Бузлуджа  1, 4, 2, 8,  Васил Друмев  1, 3,  Васил Коларов  24, 27, 20, 22, 29, 35, 31, 25, 15, 5, 4, 21, 1, 19, 9, 3, 17, 18, 12, 11, 23, 14,  Васил Левски  5,  Витоша  2, 8, 6,  г. С. Раковски  1, 4, 11, 5, 6, 3,  Генерал Гурко  9, 5, 1, 4, 13, 7,  Генерал Скобелев  1а, 3, 5,  Георги Бенковски  2, 7, 8, 5, 9, 1, 6,  Георги Димитров  22, 57, 41, 24, 59, 55, 51, 30, 43, 26, 65, 47, 45, 53а, 63, 28, 39, 6, 36, 37, 8, 10, 33, 31, 35, 54, 80, 72, 103, 83а, 42, 40, 74, 48, 95, 52, 97, 60, 75, 44, 70, 58, 81, 46, 85, 56, 87, 73, 91, 79, 67, 62, 101, 78, 68, 77, 64, 65, 89, 68а, 50, 13, 19а, 23, 29, 5, 7, 21, 27, 9, 25, 4, 1,  Димчо Дебелянов  1, 2, 9, 7,  Дойран  5, 7а, 9, 14, 7,  Илинден  1, 2, 5, 3,  Кирил И Методий  2, 6, 1,  Коста Шишманов  70, 37, 72, 66, 42, 47, 68, 60, 54, 58, 48, 52, 43, 40, 38, 46, 64, 31, 18, 34, 22, 2, 32, 14, 28, 19, 23, 36, 29, 20, 15, 4, 6, 26, 24, 27, 12, 17, 10, 25,  Крум Тончев  35, 29, 31, 14, 7, 11, 21, 18, 6, 2, 25, 23, 16, 19, 9,  Любен Каравелов  13, 4, 9, 10, 2, 3, 11, 5, 1,  Н.Й.Вапцаров  4, 18, 5, 10, 6, 3, 14, 21, 1, 12, 8, 7, 2, Помпена Ст-Я, 11, 20, 13, 15, 32, 36, 28, 9, 34, 26, 30, 17, 22, 24,  Отец Паисий Хилендарски  2, 4, 1,  П.Р.Славейков  8, 4, 7, 5, 10, 16, 2, 12, 14,  Панайот Волов  2, 6, 4,  Първи Стоп Двор  ,  Радецки  7, 1, 4, 10, 9, 5, 12,  Рила  2, 7, 1, 9, 5,  Слави Алексиев  7, 4, 11, 8, 7а, 6, 5,  Стефан Караджа  2, 9, 13, 6, 3, 10, 11, 19,  Странджа  8, 9, 6, 20, 10, 13, 18, 15, 12, 4, 3, 2, 11,  Хаджи Димитър  4, 5, 11, 1,  Хр.Смирненски  2, 8, 1,  Христо Кърпачев  1, 9, 2, 4, 7, 3, 8, 6, 5,  Цветан Спасов  7, 3, 2, 1,  Шипка  3, 5, 1, 7, 11, 15,    М-Та Край Село

Община Гулянци  

На 05.10.2020 г. /11:00 – 11:30 ч./ –  Гиген:   Ан Кънчев  4, 5, 3, 6, 2,  Байкалска  10, 4, 22, 30, 12, 16, 6, 24,  Вит  3, 1,  Волга  5, 2, 1, 7, 3,  Г Димитров  ,  Д Благоев  67, 72, 3, 63, 49, 77, 69, 51, 47, 58, 55, 76, 52, 39, 70, 54, 43, 57, 60, 53, 75, 41, 35, 48, 84, 80, 82, 68, 45, 90, 86, 65, 37, 50, 79, 59, 74, 71, 46, 72 А, 78,  Й Николова  2, 20, 8, 4, 10, 12, 5, 7, 18, 14, 3, 16, 1, 11,  Козлодуй  15, 8, 13, 17, 4, 11, 6, 5, 19,  М Палаузов  6, 3, 8 А, 1,  Н. Гигенски  12, 1 А, 3, 2, 1,  Н. Дуканов  7,  Осъм  10, 14, 16, 2, 8, 6, 12, 4,  П Евтимий  4, 2, 3, 5, 6, 1,  Панега  3, 7, 1, 2, 4, 6,  Раковска  3, 5, 1,  Силистра  9, 7, 5, 4, 2, 3, 1,  Скопие  1,  Тодор Каблешков  6, 4, 2, 3,  Троянска  1 А, 11, 16, 22, 5, 2, 12, 10, 14, 6, 4, 18, 3,  Трън  1, 6, 8, 5, 3, 12, 10

На 05.10.2020 г. /09:00 – 09:30 ч./ –  Гулянци:   Ал Стамболийски  30, 53, 34, 45, 51, 49, 47, 32,  Баба Неделя  16, 8, 2, 5, 4, 3, 6,  В. Левски  83, 76, 90, 51, 55, 67, 106, 112, 104, 116, 77, 57, 92, 53, 69, 100, 85, 80, 73, 88, 98, 59, 74, 75, 84, 78, 65, 81, 63, 114, 102, 79, 94, 108, 82, 118, 71, 120, 110,  Възраждане  10, 5, 8, 1, 3,  Демокрация  9, 10, 6, 7, 2, 12, 4,  Камчия  1,  Николай Хрелков  3, 1, 2, 4,  Оборище  6, 4, 3, 1, 10, 8,  П. К. Яворов  5, 7, 2, 3, 1, 4,  Панайот Хитов  1,  Петко Каравелов  3, 6, 9, 7, 8, 12, 2, 1, 4, 10, 5, 11, 14,  Радецки  4, 6, 10, 5, 12, 2,  Роза  20,  Страцин  2, 6, 4, 1,  Цар Симеон  14, 4, 9, 10, 2, 11, 1, 22, 16, 18, 27, 13, 29, 20, 15, 23, 5, 3, 17, 6, 8, 7, 19, 21, 12, 24

На 05.10.2020 г. /09:00 – 15:30 ч./   На 06.10.2020 г. /09:00 – 15:30 ч./   На 07.10.2020 г. /09:00 – 15:30 ч./   На 08.10.2020 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Гулянци:   Бачо Киро  20, 16, 17, 14,  Бузлуджа  2,  г. С. Раковски  48, 34, 47, 44, 43, 55, 50, 30, 2, 51, 31, 46, 40, 57, 32, 42, 38, 53, 59, 36, 49, 45,  Гецов Геран  ,  Зора  6, 2,  Иван Вазов  14, 2, 26, 24, 16, 20, 6, 18, 22, 10, 4,  Крайречна  2, 4,  Любен Каравелов  6, 4, 1, 10, 2, 3, 8,  Мизия  18, 3, 24, 22, 16, 5, 8, 20, 14, 8а, 10, 26,  Московска  8, 7, 13, 12, 1, 6, 5, 11, 11а, 9, 3, 15, 2, 17, 16,  Неофит Рилски  1,  Никола Вапцаров  5,  Никола Ракитин  17, 1, 12, 13, 7, 14, 23, 18, 11, 8, 5, 10, 4, 16, 20, 19, 2, 15, 21, 6, 25, 9,  Опълченска  1, 4, 14, 20, 12, 2, 13, 12 А, 9, 6, 5, 23, 8, 27, 17, 19, 22, 25, 11, 21, 3, 7, 10,  Плевен  26, 29, 22, 27, 16, 21 А, 28, 23, 25, 14, 20, 32, 16 А, 24, 12, 30, 18 А, 34,  Рила  8, 13, 7, 10, 5, 14, 1, 6, 12, 3, 2, 11,  Софроний Врачански  12,  Филип Тотю  3, 7, 1, 2, 9,  Хаджи Димитър  3, 4, 1, 6,  Христо Ботев  9, 29 А, 19, 10, 4, 15, 31, 35, 13, 1, 8, 20, 12, 11, 26, 25, 22, 16, 21, 24, 7, 33, 5, 29, 2, 17, 37, 14, 23, 27, 3,  Чайковска  2, 8, 10, 4, 6, 9, 7, 11, 3, 5,  Яне Сандански  14, 16, 7, 11, 17, 10, 5, 19, 3, 1, 21, 2, 23, 15, 20, 29, 18, 27, 9

На 05.10.2020 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Милковица:   В Левски  9, 3а, 5 А, 1, 1а, 7, 3, 2, 5,  Веслец  19, 12, 16, 5, 2, 30, 1, 22, 24, 26, 31, 20, 11, 6, 9, 13, 18, 21, 15, 17, 23, 4,  Гурко  15, 20, 28,  Изгрев  16, 4,  Мир  2, 4, 10, 6, 12, 7, 3, 9,  П. К. Яворов  7, 6 А, 10, 6, 2, 5, 8, 4, 8 А, 11, 1, 9,  Победа  15, 7, 9, 19, 5 А, 5, 25, 21, 37, 18, 14, 6, 23, 10, 12, 8, 10 А, 27, 4 А, 11, 1, 3, 13, 16, 2,  Преслав  3, 14, 6, 28 А, 13, 16, 1, 17, 9, 18, 24, 25, 36, 10, 32, 22, 7, 20, 15, 26, 38, 28, 8, 12, 2, 11, 30,  Ралица  1, 3, 12, 16, 6, 4, 5, 7, 2, 15, 10,  Свобода  4 А, 2 А, 2, 6, 1, 3, 8,  Тулча  9, 13, 1, 17, 23, 11, 3, 6, 5, 21, 19,  Христо Ботев  1, 24, 19, 15, 20, 21, 11, 13, 2, 5, 8, 22, 14, 23, 2а, 3, 1а, 6, 7, 9, 18, 4, 5а, 12,  Шипка  2, 1, 33, 2а, 12, 37, 21, 43, 25, 23, 30, 19, 3, 27, 39, 15, 6, 41, 5, 17, 10, 18, 8, 31, 13, 29, 7, 35,    Упи-І-549,  Кв. 2

Община Долна Митрополия  

На 05.10.2020 г. /09:00 – 15:30 ч./   На 06.10.2020 г. /09:00 – 15:30 ч./   На 07.10.2020 г. /09:00 – 15:30 ч./   На 08.10.2020 г. /09:00 – 15:30 ч./   На 09.10.2020 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Комарево,  Общ. Долна Митрополия:   Ангел Кънчев  2,  Бяло Море  4, 1, 2, 3,  Вит  21, 23, 15, 25, 17, 31, 19, 27, 13, 11, 29,  Витоша  23,  Възраждане  1, 3, 4, 6, 2, 5,  Железничарска  5, 19, 17, 7, 3, 1, 13, 9, 15,  Иглика  2,  Искър  6, 10, 4, 2,  Китка  10, 6, 1, 2, 8, 4,  Лозица  1,  Люляк  1,  Мусала  2,  Нач.У-Ще  4, 1,  Незабравка  6, 28, 6 А, 4, 2,  Осъм  9, 21, 11, 13, 27, 3, 23, 19, 5, 15, 29, 1, 25, 7, 17,  Раковски  16, 4, 6, 22, 24, 2, 20, 26, 18, 12, 14, 10, 8, 32,  Росица  1,  Слави Алексиев  37, 9, 5, 31, 33, 17, 3, 15, 25, 11, 7, 13, 29, 35,  Ср Гора  6, 8, 4, 10, 12, 14, 16,  Стара Планина  1, 5, 3, 7,  Тракия  21,  УПИ І-42 Стр.Кв.98  ,  Хан Кубрат  19, 27, 32, 22, 20а, 34, 12, 28, 39, 16, 44, 40, 24,  Хан Омуртаг  21,  Черни Връх  6, 2, 4,  Шар Планина  3, 1,  Шипка  10, 1, 5, 3, 2, 6, 12, 7, 4, 11, 8

На 05.10.2020 г. /12:30 – 13:00 ч./ –  Комарево,  Общ. Долна Митрополия:   Винарска  1, 2, 4, 6,  Волга  11 А, 14, 7, 13, 1, 15, 11, 9, 2, 3, 17,  Лъката  1, 3, 4,  Надежда  30, 18, 22, 32, 6, 24

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ставерци:   Александър Стамболийски  9, 5, 11, 7, 1,  Батак  14, 12, 4, 5, 13, 3, 15,  Будапеща  2, 8, 7, 4, 6, 3, 5,  Г.С.Раковски  1, 10,  Гео Милев  8,  Георги Бенковски  13,  Георги Димитров  4, 6, 7, 5, 3, 2, 13,  Д-Р Петър Берон  5, 7, 11, 1,  Д.Грънчаров  5, 4, 10, 2, 8,  Козлодуй  6,  Н.Й.Вапцаров  16, 14, 18,  Освобождение  3, 1,  Петко Д.Петков  2, 6, 5, 3, 9,  Победа  1, 7, 2,  Правда  3, 1, 11, 9, 19, 7, 17, 15, 13, 5,  Прага  5, 7, 1, 3, 2, 6,  Райна Княгиня  3,  Ракета  4,  Св.Параскева  13, 5, 19, 2,  Средна Гора  15, 25,  Стара Планина  1, 13,  Трети Март  16, 15, 6, 7, 2, 10, 12, 4, 1,  Христо Михайлов  12, 6, 2, 4, 1, 8, 14, 3, 10, 16, 5,  Цанко Церковски  5, 33, 7, 11, 29, 17, 23,  Шейново  1, 9

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ставерци:   Беласица  4, 1, 3, 6,  В Иванов  25, 14, 12, 7, 28, 3, 32, 24, 8, 4, 34, 6, 21,  Гаврил Генов  5, 2,  Иван Вазов  2, 23, 27,  Калето  5, 11, .19, 2, 7, 8, 25, 9, 13, 21, 4, 23, 12, 3, 6, 14, 1,  Кирил И Методий  12,  Кочо Честименски  4, 5, 11, 1, 17, 2, 3, 15, 7, 9, 26, 30, 14, 12, 32,  Лев Толстой  4, 3,  Максим Горки  12, 15, 8, 17,  Неофит Рилски  11,  Отец Паисий  13, 11, 15, 12, 10,  Славянска  2,  Хан Аспарух  1, 3,  Цветан Гевезовски  10

Община Долни Дъбник  

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Горни Дъбник:   Ал Стамболийски  2, 3, 8, 4,  Баба Тонка  11, 24, 9, 15, 5, 12, 7, 22, 6,  Васил Левски  1,  Вела Пеева  8,  Виктор Юго  2,  Вл Заимов  15, 9, 11, 13,  Вл. И. Ленин  26, 23, 37, 40, 36, 33, 2, 17, 9, 35, 32, 16, 19, 45, 27, 39а, 34, 30, 7, 11,  Г Бенковски  12, 10, 6, 8,  Г. Г. Деж  33,  Г Димитров  81, 73а, 56, 80, 79 Центъра, 14, 54, 52, 83, 75, 48, 102, 100,  98, 84, 77, 64, 79, 88, 96, 58, 86, 2,  П Пенев  5, 2, 3, 15, 9, 7, 22, 12, 8, 20, 26, 6, 24, 16,  П Р Славейков  14, 5, 4, 17, 9, 10,  Петър Берон  6, 1, 3,  Ст Караджа  2, 8, 10, 9, 5,  Христо Смирненски  14, 13, 20, 18,  Черковна  1

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петърница:   Александър Стамболийски  12, 22,  Арда  8а, 7, 18, 10, 20, 13, 14, 19, 3, 8, 10а, 4, 6, 2, 16, 5, 15, 12а, 17, 9,  Босфора  2, 5, 4, 3, 6, 1, 7, 1а,  Бузлуджа  9, 13, 16, 4, 8, 24, 5, 2, 6, 12, 22, 1, 10, 3, 7, 15, 14,  Букурещ  3, 11, 1, 4, 9, 8, 2,  Васил Коларов  22,  Дунав  4, 6, 2, 5, 8, 10, 1, 3,  Н. Хикмет  5, 10, 2, 4, 11, 9, 6, 3, 12, 13, 1,  Плачковска  4, 8, 6, 11, 1, 5, 10, 9,  Плевен  17, 1, 6, 15, 8, 4, 2,  Тунджа  2, 6, 5, 7, 3, 9,  Хаджи Димитър  52, 15, 24, 7, 13, 17, 11, 16, 12, 10, 18, 6, 9, 20, 4, 14, 8, 1,  Христо Смирненски  6,  Шейново  1, 12, 2, 8, 3, 7, 4, 9, 5, 10

На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петърница:   В Левски  12, 5, 14, 18, 3, 8, 6, 7, 1, 4, 2, 20,  Георги Кирков  17, 20, 12, 25, 23, 19, 22, 18, 21,  Девети Септември  15, 7, 13, 3, 2, 17, 9, 6, 5, 11, 10, 8, 4, 12, 1,  Димитър Димитров  12, 6, 4, 14, 10, 18, 3, 5, 2, 8, 20, 22, 24,  Еделвайс  2, 6, 3, 4, 1,  Иван Генов Пеев  2, 1, 5,  Иван Павлов Атанасов  10, 7а, 11, 4, 8, 6а, 6, 2, 9,  Маршал Толбухин  27, 25,  Москва  12, 3,  Мусала  1, 2, 3, 5,  Рила  4, 1, 5, 3,  Стара Планина  1,  Стефан Караджа  3, 1, 9, 7, 8, 21а, 2, 6, 5, 19, 17, 13а, 4, 15, 13, 11, 23,  Студентска  4,  Христо Ботев  33, 23, 8, 39, 37, 25, 35, 18, 12, 10, 16

На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Садовец:   Ал. Батенберг  67,  Барата  2а, 6,  Беласица  4, 10, 6, 8, 2, 3,  Врабче  16, 12, 26, 14, 22, 20, 24, 32, 34, 30,  Гъмза  1, 6, 7, 3, 5, 8, 4,  Гъмза  9,  Захари Стоянов  ,  Иван Асен II  39, 29, 43, 42, 41, 10, 18, 6, 19, 47, 15, 24, 28, 16, 49, 45, 35, 4, 26, 37, 32, 27, 25, 23, 21, 55, 5а, 51, 20, 53, 12, 34, 13, 36, 57, 40, 14, 30, 8, 22,  Осогово  11, 9, 10, 8,  Паисий  12, 23, 27, 16, 31, 26, 19, 10, 29, 14, 21,  Пеевска  1,  Пробива  1, 4, 2,  Рила  13, 11,  Руски  2, 6, 1, 4,  Св. Св. Кирил и Методий  1, 7а, 11, 9, 3а, 1а, 2, 10, 5, 13, 12, 7, 3,  Светулка  3, 9, 7, 5,  Стамболийски  23, 19, 10, 4, 27, 6, 21, 25, 12, 29, 17,  Стефан Караджа  14, 7, 9, 3, 10, 8, 1, 12, 6, 4, 2, 11, 5,  Стоян Заимов  2, 11, 15, 5, 4, 3, 9, 13,  Странджа  1, 3,  Съединение  2,  Съединение  1,  Усойна  5, 7, 3, 1, 4, 2,  Хан Аспарух  19,  Хан Омуртаг  5, 3, 6, 8, 2,  Христо Ботев  19,  Христо Ботев  25, 27, 23, 21, 10,  Ю. А. Гагарин  7, 6, 10, 3, 8, 2, 4,  Яйчарски Баир  6, 10, 8, 2, 4, 7, 2а, 12, 5, 1, 3

На 05.10.2020 г. /08:30 – 16:00 ч.; 09:00 – 16:16 ч./   На 07.10.2020 г. /09:00 – 16:16 ч./ –  Садовец:   Ангел Кънчев  7, 4а, 13, 5, 11, 8, 6, 11а, 4, 1, 3, 2, 14а, 12, 9, 15, 14, 10,  Арда  10, 2а, 4, 29, 33, 20, 17, 7, 37, 21, 1, 12, 11, 6, 18, 31, 13, 9, 14, 5, 16, 2, 3, 25, 23,  Бор  1, 2, 4,  Карпати  1, 7, 5, 13, 11, 15, 3,  Кремениш  1, 5, 3,  Леска  6, 2, 4,  Пирин  8, 11, 10, 23, 6, 1а, 2, 14, 15, 9а, 5, 9, 3, 16, 4, 1, 12,  Роза  3, 20, 10, 5, 16, 1, 8, 1а, 14, 2, 7, 22, 12, 6, 4, 24,  Стефан Караджа  31, 43, 23, 59, 16, 34, 13, 17, 25а, 19, 21, 40, 30, 47, 24, 51, 35, 37, 33, 42, 39, 22, 49, 38, 45, 15, 36, 41, 20, 18, 28, 53, 32, 26,  Стоян Заимов  19, 4, 2, 6, 17

На 05.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Садовец:   Барата  2а, 6,  Гъмза  9,  Иван Асен II  39, 29, 43, 42, 41, 10, 18, 6, 19, 47, 15, 24, 28, 16, 49, 45, 35, 4, 26, 37, 32, 27, 25, 23, 21, 55, 5а, 51, 20, 53, 12, 34, 13, 36, 57, 40, 14, 30, 8, 22,  Осогово  11, 9, 10, 8,  Паисий  12, 23, 27, 16, 31, 26, 19, 10, 29, 14, 21,  Пеевска  1,  Пробива  1, 4, 2,  Руски  2, 6, 1, 4,  Стамболийски  23, 19, 10, 4, 27, 6, 21, 25, 12, 29, 17,  Съединение  2,  Усойна  5, 7, 3, 1, 4, 2,  Хан Аспарух  19,  Хан Омуртаг  5, 3, 6, 8, 2,  Христо Ботев  19,  Ю. А. Гагарин  7, 6, 10, 3, 8, 2, 4,  Яйчарски Баир  6, 10, 8, 2, 4, 7, 2а, 12, 5, 1, 3

Община Искър  

На 06.10.2020 г. /08:46 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /08:31 – 09:15 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Искър,  Общ. Искър:   Ал Димитров  2, 1, 3, 4, 2а, 12, 6, 5, 7, 14, 10,  Ас Халачев  22, 16, 18, 24, 20,  Байкал  2, 6, 4,  Балкан  3, 5, 13, 1,  Балчик  15, 11, 13, 1, 7, 5, 3, 9,  Бр. Миладинови  67, 73, 62, 68, 66, 64, 69, 91, 91а, 97, 79, 93, 83, 95, 75, 81, 87, 85, 77, 89, 71, 52, 63, 50, 48, 46, 42, 59, 40, 44, 44а, 58, 61, 54,  Бузлуджа  15, 11, 13, 17, 19,  Валентина Терешкова  30, 27, 22, 40, 44, 42, 41, 37, 36, 39, 24, 20, 29, 38, 26, 32, 35, 34, 31, 33,  Вапцаров  21, 26, 28, 24, 22, 6, 4, 8, 3, 16, 17, 5, 14, 13, 9, 20, 15, 11, 12, 7, 1, 10,  Васил Коларов  30, 10, 24, 9, 22, 20, 18, 15, 7, 28, 16, 26, 14, 13,  Велико Търново  4, 8, 10, 18, 2,  Велко Кръстев  4, 3, 10, 14, 15, 1, 17, 5,  Въло Йончев  45, 50, 72, 43, 66, 35, 58, 86, 27, 56, 29, 44, 52, 68, 78, 47, 39, 82, 80, 62, 48, 49, 76, 54, 51, 70, 25, 64, 46, 37, 74, 34, 32, 38, 13, 19, 24, 23, 42, 26, 15, 17, 28, 36, 40, 11, 21,  Георги Димитров  17,  Искър  6, 4, 2,  Калинин  11, 3, 6, 17, 8а, 8, 14, 13, 12, 4, 2, 7, 9, 1, 5,  Кирил и Методий  20, 26, 22, 23, 19, 25, 27, 21, 24, 1, 37, 43, 31, 29, 41, 28, 39, 33, 11, 15, 4, 9, 13, 28, 10, 5, 16, 3, 17, 6,  Лиляна Димитрова  36, 53, 40, 27, 62, 42, 35, 60, 25, 38, 56, 29, 37, 31, 51, 55, 2, 3, 18, 10, 20, 12, 14, 1, 16, 4, 8, 6,  Любен Каравелов  15,  М. Край Село ПИ 40052  ,  Малчика  29, 33, 36, 32, 25, 17, 19, 35, 31, 38, 30, 27, 28, 34, 15, 2, 11, 22, 3, 4, 7, 10, 6, 20, 14, 8, 18, 9, 5, 12, 24, 16, 1,  Мара Денчева  12, 3, 6, 1, 5, 4, 8, 2,  Маркс  1, 3,  Николай Петрини  18, 5, 20, 4, 14, 16а, 13, 3, 7а, 2, 10, 11, 8, 11а, 9,  Петлешков  2, 4, 3, 5, 7, 1, 9, 6,  Пирин  5, 10, 7, 6, 12, 7а, 4, 1, 2, 8, 9, 14, 13,  Преслав  1, 3,  Първи Май  6, 8,  Райко Даскалов  31, 15, 13, 21, 31,  Рила  7, 2, 3, 6, 16, 8, 12, 10, 14, 9, 1, 4, 5,  Силистра  7, 9, 12, 4, 2, 5, 16, 8, 11, 6, 1,  Слави Алексиев  2, 9, 4, 7, 5, 3, 11,  Стоян Заимов  7, 3, 1, 6, 8, 5, 9,  Тодор Каблешков  8, 5, 10, 7, 1, 6, 2, 9,  Трифон Ангелов  25, 29, 27, 28,  Тулча  14, 5, 8, 13, 7, 2, 1, 11, 6, 12, 3,  Тунджа  2, 22, 28, 21, 17, 8, 12, 5, 14, 1, 10, 19, 24, 11, 6, 20, 18, 3, 16, 26, 9, 13, 15, 23, 36, 40, 29, 28а, 41, 33, 38, 30, 32, 45, 39, 31, 25, 34, 37, 35, 46, 42, 27, 44, 43,  Тутракан  2, 8, 31, 27, 4, 23, 6, 29, 17, 13, 7, 1, 15, 11,  УПИ Iкв 10а  ,  Урал  11, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 12, 14, 8, 6, 4, 7,  Христо Ботев  7, 58, 13, 30, 26, 66, 34, 44, 32, 22, 38, 18, 5, 54, 60, 19, 37, 25, 48, 62, 35, 27, 39, 21, 64, 42, 33а, 56, 36, 24б, 11, 52, 24а, 20, 40, 31, 50, 18, 14, 12, , , 8, 92, 70, 80, 86, 72, 78, 84а, 74, 68, 76, 82, 84,  Христо Наумов  27, 29, 25, 34, 36, 14, 7, 16, 1, 17, 8, 5, 2, 26, 23, 11, 18, 13, 12, 4, 28, 21, 19, 20, 6, 3,  Христо Смирненски  4, 1, 2, 8, 3, 6,  Цветан Спасов  9, 3, 8, 13, 2, 10, 4, 18, 1, 5, 16, 17, 11, 6, 14, 15, 12,  Цвятко Георгиев  23, 31, 21, 16, 28, 43, 27, 39, 18, 26, 25, 33, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 32, 49, 24, 22, 20, 47, 30, 34, 45, 51, 9, 6, 5, 12, 2, 4, 11, 10, 15, 8, 7, 1, 17, 3, 14, 13, 17,  Чавдарци  12,  Чапаев  4, 12, 3, 7, 1, 6,  Чаталджа  8, 6, 12, 8а, 28, 22, 26, 24, 18, 30,  Яне Сандански  17, 7, 2, 8, 6, 13, 3а, 1, 4, 14, 16, 3, 15, 12, 18, 22, 10, 20, 17а, 5,  Янтра  3, 1,    Улично Осв. ТП  27, М-Та Писаровска Бара

На 08.10.2020 г. /08:31 – 16:00 ч./ –  Искър,  Общ. Искър:   Ас Халачев  22, 16, 18, 24, 20,  Васил Коларов  30, 10, 24, 9, 22, 20, 18, 15, 7, 28, 16, 26, 14, 13,  Велико Търново  4, 8, 10, 18, 2,  Лиляна Димитрова  2, 3, 18, 10, 20, 12, 14, 1, 16, 4, 8, 6,  Райко Даскалов  31, 15, 13, 21,  Трифон Ангелов  25, 29, 27, 28,  Христо Смирненски  4, 1, 2, 8, 3, 6,    Улично Осв. ТП  27, М-Та Писаровска Бара

На 06.10.2020 г. /08:46 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /08:31 – 16:00 ч./ –  Искър,  Общ. Искър ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

Община Кнежа  

На 08.10.2020 г. /09:00 – 10:16 ч.; 15:00 – 16:16 ч./ –  Кнежа – Ф-МА УHИТИ, ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА , ЕН ТАБАКО ЕООД

Община Левски  

На 07.10.2020 г. /14:00 – 15:30 ч./ –  Божурлук:   Албатрос  9, 8, 11, 7, 13, 2, 4, 5, 1, 14,  Албена  3, 1,  Виктория  3, 7, 1, 2,  Даскал Ников  1, 3, 4, 10, 1а, 32, 2, 5, 33, 7, 21, 19, 17, 23а, 28, 14, 9, 29, 23б, 6, 30, 20, 22, 26, 13, 11, 25, 27, 12, 8, 18, 15, 32, 16, 31, 23,  Зорница  6, 1, 4,  Йордан Миланов  30, 34, 23, 37, 48, 35, 26, 40, 21, 32, 27, 24, 22, 39, 42, 20, 17, 19, 38, 50, 36, 52, 25, 33, 41, 4, 13, 14, 9, 3, 2, 6, 10, 5, 15, 1, 8, 16, 12, 7,  Лом  2, 1,  Мургаш  1, 4, 2,  Никола Петков Караников  28, 11, 21, 22, 26, 14, 2, 20, 15, 33, 5, 16, 9, 6, 3, 8, 12, 24, 18, 19, 10, 7, 4, 1, 13, 35, 29, 31, 23,  Огоста  2,  Осъм  1,  Пирин  10,  Прохлада  6, 1, 4, 2, 8, 14,  Рожен  1,  Ропотамо  2,  Сидер Юнак  20, 14, 10, 12, 8, 4, 6, 18, 16,  Средна Гора  11,  Тунджа  3, 1, 2,  Хвойна  4, 1, 2, 3,  Черни Връх  2, 3,  Шипка  7, 3, 1, 2, 6

На 05.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Варана:   Александър Филипов  3, 4, 13, 5, 7, 1, 15,  Витоша  5, 7, 6, 4, 3,  Дунав  2, 5, 8, 3, 7,  Елията  14, 11, 16, 15, 7, 9, 5, 3,  Иван Колев  1, 9, 3, 8, 6,  Лом  1, 2, 4, 8, 6, 9,  Огоста  5, 1, 2,  Острицата  2,  Осъм  10, 2, 1,  Рашко Колев  1,  Рила  6, 11, 25, 19, 18, 31, 21, 28, 13, 9, 10, 8, 26,  Родопи  1, 4,  Ропотамо  12, 5, 8, 2, 3, 7, 4, 13, 1,  Росица  4,  Странджа  6, 8,  Струма  2, 5, 4, 1, 3,  Хемус  10, 21, 18, 7, 8, 3, 19, 23, 9, 12

На 08.10.2020 г. /09:31 – 15:00 ч./ –  Малчика:   Ал. Стамболийски  10, 8, 12, 19, 13, 6, 4, 3, 9, 7, 11, 2, 1, 5, 14, 13, 15,  Бачо Киро  2, 7, 4, 1, 5, 3, 32, 6, 20, 9, 12, 18, 17, 26, 19, 21, 14, 23, 25, 30, 15, 13, 10, 8, 9а, 28,  Вапцаров  2, 3, 5, 11, 8, 1, 20, 13, 17, 15, 10, 14, 18, 9, 12, 6, 4, 16, 7,  Васил Левски  39, 37а, 36, 50, 41, 51, 48, 46, 44, 45, 43, 38, 37, 43а, 54, 56, 58, 52, 40, 42, O, 47, 34, 49, 66, 7, 10, 4, 8, 5, 12, 2, 6, 1, 9, 3, 11, 69, 59, 74, 70, 55, 57, 65, 72, 67, 62, 64, 53, 68, 66, 63, O, 17, 33а, O, 16, 33, 14, 23, 69, 25, 20, 29, 27, 18, 24, 31, 23а, 28, 22, 26, 21, 32, 15, 30, 13,  Дружба  39, 40, 56, 50, 36, 31, 48, 52, 35, 37, 54, 46, 1, 27, 33, 29, 42, 36, 7, 26, 40, 17, 13, 30, 22, 15, 20, 32, 28, 11, 19, 9, 34, 24, 18, 8, 3, 4, 1, 6, 2, 14, 12, 16, 10,  Евгени Босилков  6, 4, 33, 30а, 12, 6, 5, 14, 26, 3, 24, 4, 16, 7, 10, 30, 29, 28, 9, 1, 31, 27, 33а, 34, 13, 17, 11, 15, 20, 21, 22,  Заря  3, 2, 6, 5, 1, 4, 8, 7, 10,  Ив. Вазов  8, 29, 7, 9, 23, 15, 4, 19, 17, 11, 13, 21, 6, 25, 14, 29, 27, 24, 35, 16, 37, 33, 10, 26, 22, 18, 20, 12, 3, 5, 2, 5а,  Мир  7, 8, 5, 9, 11, 2, 15, 3, 1, 13, 6, 4, 10, 33, 21, 29, 23, 35, 37, 26, 31, 24, 27, 32, 32а, 25, 28, 30, 22, 17, 14, 16, 20, 18, 12, 19,  Осъм  19, 25, 29, O, 39, 17, 35, 21, 31, 33, 27, 37, 23, 39а, 10, 16, 14, 12, 39б, 31, 15, 8, 13, 2, 7, 4, 11, 1, 5, 9, 6, 3,  Панайот Хитов  51, 30, 32, 49, 53, 34, 28, 47а, 23, 13, 15, 25, 47, 41а, 6, 17, 43, 49, 21, 11, 24, 8, 20, 19, 25а, 2, 4, 37, 3, 33, 29, 31, 18, 9, 16, 27, 22а, 12, 5, 14, 1, 10, 20, 35, 7, 22, 39, 20а,  Петър Берон  14, 28, 2, 12, 22, 3а, 9, 11, 10, 26, 3, 15, 18, 24, 8, 21, 17, 13, 20, 5, 19, 6, 7, 4,  Площад  ,  Стара Планина  37, 33, 38в, 36, 39, 35, 29, 40, 41, 34, 43, 42, 31, 38, 10, 22, 13, 30, 16, 23, 28, 32, 19, 4, 18, 21, 24, 6, 2, 11, 17, 20, 30а, 25, 15, 6а, 27, 34, 8, 3, 9, 7, 26, 14, 12, 1,  Столетов  29, 31, 41, 37, 27, 35, 10, 39, 22, 12, 18, 27а, 25, 19, 21, 2, 6, 14, 33, 8, 16, 23, 4, 1, 22, 30, 63, 36, 24, 28, 71, 65, 53, 49, 34, 43, 57, 32, 51, 45, 61, 67, 47, 26, 55, 20, 69, 5, 9, 17, 11, 13, 3,  Хан Аспарух  8, 15, 13, 13а, 5, 28, 22, 32, 4, 1, 12, 7, 14а, 29, 9, 11, 3, 24, 10, 6, 18, 2, 20а, 14, 30, 16, 20, 19, 26, 34, 14, 54, 40, 50, 58, 21, 25, 46б, 42, 38, 35, 39, 37, 27, 36, 31, 29, 52, 44, 48, 23, 33, 56,  Христо Ботев  9, 11, 2, 3, 1, 7, 8, 4, 6, 13, 15, 10, 14, 16, 12, 18,  Христо Смирненски  2, 11, 26, 17, 22, 15, 28, 30, 18, 16, 9, 20, 32, 13, 24, 10, 8, 7, 6, 14, 1б, 4, 3, 12, 5, 1а, 10, 1, 34,  Цветан Спасов  16, 12, 14, 22, 24, 28, 26, 13, 2, 23, 7, 3, 11, 15, 10, 4, 35, 29, 33, 19, 21, 9, 31, 27, 37, 5, 17, 6, 1,  Шипка  9, 8, 6, 5а, 5, 14, 12, 18, 3, 16, 4, 20, 7, 10, 11, 2, 4,  Ю. А. Гагарин  1, 6а, 5, 8, 2, 4, 6, 3, 7, 9, 11, 5а, 13, 31, 29, 17, 27, 21, 10, 25, 12, 23, 15, 33, 19, 35,    1

На 05.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Обнова:   9-Ти Септември  67, 71, 69, 73,  Вела Пеева  18, 7, 10, 14, 16, 4, 5, 3, 2, 1, 8,  Гробарска  3,  Кирил И Методий  3, 22, 26, 15, 2, 4, 34, 18, 13, 5, 20, 6, 7, 28, 38, 10, 16, 30, 1, 32, 11, 17, 44, 19, 8, 9,  Козлодуй  33, 29, 37, 22, 35, 25, 27,  Мусала  6, 7, 1, 8, 4, 5, 3, 9, 2,  Осъм  4, 1, 3, 6, 2, 5, 7,  Христо Ботев  2, 7, 4, 5, 69, 10, 1, 8, 6, 3

На 05.10.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ –  Обнова:   Васил Петлешков  3, 1,  Волга  16, 24, 23, 10, 14, 20, 22, 12, 19, 21,  Заря  50, 79, 89, 87, 54, 65, 85, 44, 56, 73, 69, 75, 77, 46, 52, 81, 71,  Люляк  4, 2,  Рила  9, 7, 13, 2, 5, 3, 10, 6, 4, 17, 15, 11, 1,  Родопи  2,  С. Румянцев  6, 3, 1, 5, 7, 2,  Тодор Каблешков  1, 2,  Чавдар  3,  Червенобрежка  1, 3,  Ю. А. Гагарин  30, 28, 32

На 05.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Обнова:   Витоша  1, 2,  Г Бенковски  3, 5, 4, 58, 2, 45, 60, 56,  Еделвайс  28, 26, 9, 22, 14, 34, 38, 36, 7, 3, 1, 5, 18, 32, 24, 30,  Заря  18,  Клисура  14, 10, 12,  Н. Рилски  10, 12, 13, 11, 21а, 18, 2, 16, 6, 21, 9, 25, 15, 7, 29, 23, 14, 27, 20, 17, 4, 8, 19, 24,  П. Р. Славейков  2, 1а, 6, 4, 3,  Пионерска  49, 41, 62, 47, 45а, 42, 48, 52, 66, 61, 43, 53, 46, 51, 55, 50, 54, 39, 44,  Преслав  11, 5, 13, 1, 9, 1а, 3, 7,  Ракета  64а, 21, 13, 63, 19, 4, 7, 59, 63а, 15, 11, 9, 64, 15а, 57,  Раковски  10, 6, 8, 3

На 07.10.2020 г. /14:00 – 15:30 ч./ –  Стежерово:   Аксаков  2, 4, 11, 1, 1,  Ал. Константинов  21, 27, 45, 35, 6, 31, 4, 13, 9, 7, 2, 41, 29, 5, 47, 43, 17, 23, 11, 33, 3, 19, 15, 49, 71, 75, 51, 57, 87, 85, 53, 55, 89, 79, 81, 67, 61, 77, 59, 69,  Антон Страшимиров  5, 2,  Асен Златаров  11, 4, 16, 6, 9, 17, 1, 12, 5, 18, 8, 7, 22,  Асен Халачев  9, 5, 2, 11, 3, 7,  Балкан  5, 10, 8, 11, 9, 12, 8, 22, 14,  Беласица  9,  Борко  12, 9, 2, 1, 6, 4, 3, 7, 9, 11,  Вапцаров  5, 4, 12, 8, 2, 20, 18,  Васил Левски  6, 6, 2,  Вежен  1, 3,  Вела Пеева  12, 6, 16, 8, 11, 4, 2, 10,  Виктория  13, 2, 5, 3,  Вл. Заимов  6, 1, 5, 4, 9,  Вл. Тричков  1, 11, 7, 9, 17, 13, 4, 15,  Г. Бенковски  6, 3, 22, 24, 18, 13, 11, 20,  Г. Кирков  11а, 9, 11, 2, 3, 4, 1, 7,  Гатю Коларов  6, 8, 12, 10, 16, 2, 14, 4, 26, 17, 28, 9, 34, 18, 24, 15, 5, 20, 38, 19, 21, 7, 25, 22,  Гео Милев  6, 4,  Гоце Делчев  6, 25, 9, 11, 13, 15, 18, 3, 19, 1, 4, 7, 21, 17, 12, 5, 8,  Д.Бендерски  1,  Д. Грънчаров  3, 1,  Данко Великов  3, 7, 5, 15, 1,  Димо Хаджидимов  4, 6, 10, 8,  Дунав  6, 9, 33, 21, 35, 31, 27, 25, 29, 23,  Жданов  3, 6, 1, 9, 10,  Ив. Вазов  23, 20, 4, 14, 36а, 12, 24, 35, 13, 16, 42, 44, 19, 27, 6, 32, 18, 11, 30, 33, 7, 37, 9, 10, 34, 28, 2, 29, 31, 40, 17, 8, 36, 26, 22, 15, 52, 54, 50, 39,  Йорданка Николова  10, 4, 3а, 6, 7, 1,  Л. Каравелов  8, 10, 12, 10,  Л.Станев  1,  Люляк  8, 6, 2, 1, 3, 16,  Малчика  3, 5, 9, 2,  Маршал Толбухин  5, 3, 2, 4, 1,  Младен Блажев  1, 2, 4, 10, 11, 7, 12, 3, 5,  Морава  2, 5, 1, 6, 4,  Николай Корнев  21, 46, 36, 48, 44, 38, 50, 27, 31, 35, 23, 37, 42, 34, 17, 14, 4, 16, 20а, 3, 30, 24, 13, 32, 18, 5, 15, 18а, 12, 13б, 9, 7, 22, 38, 10,  Петко Денев  20, 17, 3, 1, 8, 7, 4, 11, 15, 13, 19а, 10,  Петко Напетов  16,  Пирин  12,  Райко Даскалов  6, 2,  Рила  2, 1, 6, 8,  Ропотамо  1,  Сенко  13, 9, 2, 4, 7, 15, 3, 1, 3,  Стара Планина  1, 10, 3, 2, 6, 15, 7, 4, 5, 12,  Стела Благоева  9, 10, 8, 1, 6, 7, 2, 3, 4,  УПИ VIII-720,  Кв.119.  ,  Христо Ботев  9, 25, 2а, 29, 21, 11, 13, 3, 17, 15, 19, 27, 2, 23, 31а, 35, 33, 43, 31, 41, 37,  Христо Кабакчиев  4, 1, 5,  Христо Смирненски  4, 8, 1, 2, 3, 7,  Цанко Церковски  4, 1, 20,  Яне Сандански  6,    Vt. 5515

На 05.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Стежерово:   Асен Златаров  11, 4, 16, 6, 9, 17, 1, 12, 5, 18, 8, 7,  Вапцаров  5, 4, 12, 8, 2,  Вл. Тричков  1,  Г. Бенковски  6, 3,  Жданов  3, 6, 1, 9,  Л. Станев  1,  Маршал Толбухин  5, 3, 2, 4, 1,  Морава  2, 5, 1, 6, 4,  Петко Напетов  16,  Райко Даскалов  6,  УПИ VIII-720,  Кв.119.  ,  Христо Ботев  31а, 35, 33, 43, 31, 41, 37,  Христо Смирненски  4, 8, 1, 2, 3, 7

На 05.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 09.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Стежерово:   Беласица  9,  Борко  7, 9, 11,  Вежен  1, 3,  Вл. Заимов  6, 1, 5, 4, 9,  г.Кирков  11а, 9, 11, 2, 3, 4, 1, 7,  Данко Великов  3, 7, 5, 15, 1,  Люляк  16,  Николай Корнев  21, 46, 36, 48, 44, 38, 50, 27, 31, 35, 23, 37, 42,  Петко Денев  20, 17, 3, 1, 8, 7, 4, 11, 15, 13, 19а, 10,  Рила  2, 1, 6, 8,  Сенко  1, 3,  Стела Благоева  9, 10, 8, 1, 6, 7, 2, 3, 4,  Яне Сандански  6

Община Никопол  

На 05.10.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./ –  Лозица,  Общ. Никопол:   Борис Ганев  45, 37, 20, 14, 42, 16, 29, 31, 38, 43, 12, 24, 49, 28, 34, 47 Здравна Слузба, 18, 56, 36, 50б, 27, 40, 39, 35, 48, 55, 44, 25, 51, 53, 26, 58, 33, 22, 30, 50,  Г.С.Раковски  6а, 19, 23, 26, 8а, 13, 16, 40, 47, 2, 30, 21, 1, 14, 9, 43, 32, 20, 15, 31, 29, 18, 28, 3, 6, 17, 24, 45, 11, 22, 8, 12, 2а, 36, 34, 25,  Георги Бенковски  2,  Иван Вазов  30, 21, 13, 33, 33,  15, 37, 25, 17 Къща, 23, 31, 29, 27,  Христо Енчев  27, 2, 19, 11, 10, 7, 23, 29, 4, 13, 8, 3, 25, 17, 1, 6, 1а, 5, 9

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Муселиево:   Беласица  1, 5, 3, 7, 6, 4, 8, 2,  Бенковски  1, 7, 5,  В Коларов  20, 24, 23, 22, 18, 19, 15, 25, 21, 17, 27,  Искър  36, 30, 29, 24, 19, 20, 25, 34, 17, 38, 32, 28, 23, 13, 21, 22,  Кирил И Методий  27, 23, 20, 9, 22, 13, 10, 19, 6а, 15, 24, 14, 12, 8, 19а, 17, 18, 21, 11, 7,  Люлин  19, 12, 10, 11, 16, 7, 17, 21, 13, 15, 23, 25,  Малчика  6а, 6, 4,  Местн.Кантона  Кладенец,  Христо Ботев  31, 38, 36, 27, 42, 35, 33, 29, 46, 40, 48,    29

На 07.10.2020 г. /14:00 – 15:30 ч./ –  Татари ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

Община Плевен  

На 05.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Бохот ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД, АкваМакс ЕООД

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гривица:   Букурещ  4, 6, 7, 9, 1, 2, 3,  Валтер Мъръчиняну  3, 5, 7, 12, 8, 10, 16, 6, 2, 4, 1, 14,  Гео Милев  6, 4, 5, 8, 10, 2, 1,  Георги Кирков  8, 16, 13, 2, 4, 13а, 12, 11, 10, 5, 6, 14, 9,  Георги Кочев  15, 7, 17, 13, 3, 5,  Димитър Благоев  2,  Дунавия  3, 1,  Изгрев  2, 4,  Искър  11, 4, 15, 9, 11а, 13, 1, 7, 3, 2, 5,  Любен Каравелов  1, 2, 6, 7, 4, 3,  Майор Шонцу  3, 9, 6, 7, 9а, 5, 4, 1, 10, 2, 8, 8а,  Москва  1, 7, 3,  Подполк Николае Нанкович  1,  Редник Грегоре Йон  8, 9, 2, 1, 6а, 11, 5, 3, 7, 10, 4,  Христо Ботев  9, 2, 1, 7, 5, 3

На 07.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Николаево,  Общ. Плевен:   Алабин  11, 5, 10, 14, 22, 2, 12, 19, 21, 23, 7, 18, 4, 15, 9, 17, 27, 16, 8, 20, 31, 3, 25, 29, 13,  Васил Левски  10,  Вит  1, 7, 8, 9, 3, 5, 2,  Дунав  3, 8, 2, 6, 7, 5, 4, 9, 1,  Елин Пелин  6, 10, 4, 2, 8,  Исперих  16, 7, 1, 4, 2, 12, 3, 5, 8, 11, 9, 10,  Кирил И Методий  14, 26, 6, 18, 19, 17, 21, 12, 7, 30, 20, 24, 9, 1, 2, 13, 4, 3, 22, 32, 10, 5, 11, 16, 8,  Марица  2, 6, 8, 4, 1,  Огоста  1, 3,  Отец Паисий  2,  П.Хитов  4, 2,  Раковски  3,  Сливница  3, 1, 7, 5,  Хан Омуртаг  8, 2, 1, 4,  Хан.Аспарух  2, 5, 20, 24, 22, 6, 28, 7, 13, 3, 26, 9, 19, 17, 8, 1, 12, 10, 15, 16, 11, 18, 14,  Христо Ботев  15, 13, 20, 9, 17, 18, 34, 32, 12, 24, 22, 29, 19, 16, 23, 6, 11

На 05.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Николаево,  Общ. Плевен ТЕТРАДОН, БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

На 05.10.2020 г. /13:45 – 14:15 ч./ –  Опанец,  Общ. Плевен:   Александър Стамболийски  134 А, 128, 110, 74, 94, 132, 146, 130, 77, 120, 144, 55, 47, 122, 106, 134, 102, 49, 97, 65, 100, 67, 51, 89, 69, 124, 73, 108, 98, 118, 140, 138, 45, 81, 79, 114, 148, 152, 126, 57 А, 96, 72, 116, 112, 104 А, 93, 3, 83, 104, 53, 136,  Бузлуджа  10, 1, 6, 8, 7, 5, 2, 4,  Вит  15, 12, 3, 6, 19, 17, 4, 11 А, 9, 10, 13,  Георги Бенковски  17, 15, 8, 14, 11, 9, 2, 10, 4, 1,  Гьола  ,  Иван Нанов  13, 11,  Кирил И Методий  23,  Панайот Волов  1, 5, 2, 3,  Петър Габровски  21,  Рила  4, 2, 6, 16, 18, 10, 8, 12, 20, 7, 1, 14,  Старо Село  ,  Съгласие  5,  Трети Март  55, 78, 63,  Хаджи Димитър  5, 9, 7, 6, 14, 17, 13, 11, 10, 4, 18, 15, 3, 16, 1, 8, 2,  Цветан Спасов  2, 12, 8, 10, 4, 3, 14, 1, 5, 6, 13,  Янко Забунов  1, 6, 10, 3, 2, 8, 4

На 07.10.2020 г. /09:01 – 13:31 ч./ –  Плевен:   Асен Златаров  26, 24, 30, 25, 28,  Веслец  9, 5, 7, 4, 4, 9 Тв, 6, 1,  Осогово  23, 21, 16, 27, 25, 29, 31, 19,  Христо Ботев  102, 98, 87, 75, 104, 71, 77, 85, 89 А, 100, 73, 89, 69

На 08.10.2020 г. /12:01 – 16:31 ч./ –  Плевен:   Асен Златаров  43, 44, 45, 33, 38, 36, 47, 40, 49, 42, 34, 41, 35, 37,  Веслец  16, 14, 8, 12,  Генерал Ганецки  75а, 34, 60, 56, 41, 54, 64, 44, 36, 59, 52, 63, 71, 57, 75, 53, 42, 58, 77, 67, 69, 32, 47, 73, 37, 65, 40, 35, 61, 49, 39, 45, 38, 62, 55, 48, 43,  Десети Декември  37, 41а, 41, 45, 44, 42, 38, 38 Гж, 40, 38 А,  Осогово  35, 37,  Пловдив  4, 2, 10, 6, 8,  Христо Ботев  115 Гж, 105, 115, 101, Пред 115, 85 А, 105 Гж

На 05.10.2020 г. /09:16 – 14:31 ч./ –  Плевен:   Бузлуджа  42, 35, 37, 39,  Витоша  28, 29, 20а, 23, 31, 30, 26, 33, 24, 27, 35, 20, 25,  Илю Войвода  10, 6, 8, 4, 11,  Мара Денчева  21,  Хаджи Бенчо  19,  Христо Ботев  13, 7, 9, 3, 10, 12, 5, 170, 14, 1,  Юрий Гагарин  9, 6, 11, 8, 4, 15, 13

На 11.10.2020 г. /08:16 – 13:31 ч./ –  Плевен:   Бъкстон  5 Магазин 2, 5 Офис 7, 5 Офис 35, 5 Адвокатска Кантора, 5 Офис 20, 5 Офис 5, 5 Офис 29, 5 Офис 10, 5 Офис 11, 5 Магазин 6, 1, 5 Офис 16, 5 Офис 24, 5 Офис 19, 3, 5 Офис 13, 5 Офис 14, 5 Кафе Аперитив, 5 Магазин 5, 5 Офис 9, 5 Офис 18, 5 Офис 33, 5 Офис 31, 5 Магазин 3, 5, 5 Офис 3, 5 Ресторант, 5 Офис 30, 5 Офис 22, 5 Магазин 7, 5 Офис 15, 5 Офис 21, 5 Офис 34, 5 Офис 25, 5 Офис 17, 5 Офис 28, 5 Офис 4, 5 Магазин 1, 5 Офис 6, 5 Офис 27, 5 Офис 23, 5 Офис 8, 5 Магазин 9, 5 Офис 26,  Васил Левски/Г.Димитр/  15 Магазин 12, 19, 15 Магазин 22, 15 Офис 9, 15 Офис 5, 15 Офис 3, 15 Оф, 15 Офис 6, 11, 15 Общ, 15 Магазин 2, 15 Магазин 14, 17, 15 Магазин 15, 13, 15 Магазин 17, 15 Магазин, 15 Офис 1, 189в, 15 Офис 7, 15 Магазин 23, 15 Магазин 18, 15 Магазин 16, 15 Магазин 10, 15 Магазин 13, 185, 9, 15 Магазин 8, 15 Офис 8

На 06.10.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 09:16 – 13:31 ч.; 12:45 – 13:31 ч./ –  Плевен:   Вит  7, 20, 9, 1,  Втора Задгарова  26,  Георги Кочев  84,  Индустриална Зона  Улично Осветление,  Осъм  /Бала Баир/  47, 63а, 11, 55, 45, 53а, 27, 17а, 48, 63, 51а, 10, 32, 39, 14, 51, 52, 20, 9, 37, 38, 11а, 54а, 31, 34, 38а, 31а, 43, 24, 36, 53, 59, 54, 55б, 67, 26, 29, 11б, 50а, 57, 15, 21, 22, 18, 33, 42, 28, 46, 41, 61, 35, 30, 58а, 6, 65, 62, 60

На 05.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Плевен:   Генерал Владимир Вазов  57,  Гургулят  68, 60, 64, 46, 48, 70, 62, 50, 42, 66, 40, 44, 58, 72,  Емил Димитров/Марица/  70, 72, 71, 76, 74, 73, 75,  Кукуш  8,  Мур/Болшевик/  45, 52, 28, 42, 38, 31, 21, 35, 39, 46, 30, 28а, 32, 33, 44, 24, 23, 16, 19, 22, 37, 40, 43, 27, 17, 36, 25, 50, 20а, 20, 54, 48, 34, 41, 29, 26,  Странджа  62, 67,  Цар Иван Шишман  3, 1, 30, 19, 5, 55

На 05.10.2020 г. /13:30 – 16:31 ч./ –  Плевен:   Генерал Колев  13, 4, 2, 14, 3,  Любен Каравелов  14, 20,  Петко Каравелов  18, 22, 16, 20, 14,  Сан Стефано  46, 54, 40, 48, 42, 44, 29, 58, 60, 68, 56, 62, 52, 27, 50, 31

На 05.10.2020 г. /09:01 – 12:00 ч./ –  Плевен:   Георги Кочев   До Калорина Оф, Улично Осветление,  Здравец  1, 2,  Кара Колю  15, Раб. За Форм.Хартия,    Здравец №2, 

На 08.10.2020 г. /09:16 – 14:00 ч./ –  Плевен:   Георги Кочев  106,  Иван Миндиликов  /Република/  Гара Плевен Запад,  Индустриална Зона  Сторко,  Местн.Западна Идустриална Зона  Кв.610, Цех За Колбаси,  Сторгозия  9 Жп, 11 Жп, 7 Жп, 10 Жп

На 09.10.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./ –  Плевен:   Георги Кочев  61 Гж, Кръстовище г.Кочев И Н.Рилски, 59, 69, 67, Кръстовище г.Бенковски, 63, 61, 71, 39, 65 Оф, 65,  Гренадирска  119,  Неофит Рилски  1, 5, 11

На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Плевен:   Д-Р Г.М.Димитров /Н.Гиг/  59а, 56а, 71, 48а, 46, 58, 40а, 59, 63, 69, 62, 69а, 54, 57а, 42, 42а, 61, 56, 44, 52, 48, 50, 60, 40, 65, 75, 67, 73,  Захари Стоянов  44, 42, 51, 40, 49, 47,  Кокиче  1,  Котел  9, 3, 7, 1, 5,  Кръстец  9, 11, 15, 4, 5, 7, 13, 1, 6, 12, 16, 14,  Лайка  3, 15, 9, 10, 16, 24, 6, 25а, 29а, 39, 2, 33, 27, 8, 1, 29, 2а, 33а, 39а, 22, 35б, 35, 12, 35а, 5, 13, 26, 37, 4, 11, 7, 25,  Орлица  47, 56а, 50, 42, 38, 54, 49, 40, 41, 46, 48, 44, 52, 58,  Петър Берон  19,  Ст.Стамболов/Черв.Звез/  20,  Стефан Стамболов  15, 16, 14, 20, 13, 17, 18,  Сторгозия  55, 54а, 55, 55а

На 06.10.2020 г. /09:01 – 13:31 ч./ –  Плевен:   Катя Попова  27, 27а, 29,  Руй  13,  Христо Ботев  112, 110, 120, 114,  Шар Планина  15, 16, 12, 21, 13, 9, 17, 7, 5, 3, 19, 11, 1, 14

На 09.10.2020 г. /09:00 – 13:31 ч./ –  Плевен:   Христо Ботев  120,  Шипка  27

На 08.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Тодорово,  Общ. Плевен:   Ал.Стамболийски  12, 31, 27, 7, 18, 14, 6, 21, 1, 23, 16, 10, 22, 11, 13, 4, 29, 33, 25, 19, 8, 2, 15,  Батак  2, 11, 6, 3, 7, 1, 5, 4,  Беласица  4, 1, 2,  Васил Левски  19, 26, 21, 15, 2, 22, 14, 17, 25, 4, 24, 10, 28 Края На Селото, 18, 1, 6, 27, 16, 23, Уо ТП  1, 20, 13,  Витоша  4, 6, 3, 7, 2, 9,  Георги Бенковски  1,  Дунав  9,  Иван Вазов  7, 10, 3, Център, 1, 13, 11, 16, 5, 9, 14, 8,  Камен Христов  3, 5, 6, 4,  Кирил И Методий  6, 13, 14, 20, 1, 9, 3, 10, 15, 2, 5, 8, 11, 7, 4, 12, 18,  Крали Марко  8, 1,  Оборище  5, 1, 3,  Панайот Волов  3, 5, 8, 1, 2, 4, 7, 6,  Петко Костов  8, 1, 3, 2, 4, 12, 10, 6,  Пирин  2,  Стефан Караджа  2, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7,  Сторгозия  28,  Хаджи Димитър  4, 3, 1,  Шар Планина  2, 3, 4, 1, 5, 6, 8,  Шейново  11, 10

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Търнене:   Ал.Стамболийски  21, 17, 14, 12, 23,  Вит  2, 4, 3, 1,  Върбишка  1, 8, 6, 10, 24, 5, 26, 22, 16, 18, 7, 9, 12, 20, 3, 14,  г.Кирков  1,  Ив.Митов  9, 32, 12, 7, 8, 11, 13, 16, 6, 33, 22, 18, 15, 19, 38, 20, 10, 1, 17, 24, 30, 35, 14, 5, 34, 26, 31, 3,  Ивайло  5, 1, 3, 11, 6,  Лато Лачев  17, 15, 22,  Найден Рачев  14,  Опълченска  2,  Христо Ботев  5, 9, 2, 3, 7, 1

На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ясен,  Общ. Плевен:   Вила  ,  Витоша  4, 1а, 10, 8, 12, 2, 5, 3а, 3, 6, 1, 7,  Генерал Колев  20, 18, 16, 22, 11, 7,  Генерал Скобелев  2а, 4, 2б, 2, 6, 4а, 1,  Георги Димитров  49, 67, 65, 53, 57, 84, 51, 63, 78, 96, 100, 59, 82, 90, 55, 106, 80, 80а, 94, 92, 104, 76, 102, 61, 86, 88, 98,  Иван Тод. Христов  9, 2, 14, 4, 18, 6, 5, 1, 12, 3, 8, 11, 13, 16, 7, 10,  Локомотив  7, 2, 1, 3, 6, 5,  М-Ст  Над Село  ,  Никола Тинков  5, 1, 9, 7, 12, 4, 6, 11, 10, 8,  Тимок  30,  Ю.А.Гагарин  13

Община Пордим  

На 07.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Вълчитрън:   001005  ,  001005  ,  Ангел Кънчев  9, 6, 7, 4, 1, 8, 2, 3, 11,  Ангел Кънчев  9, 6, 7, 4, 1, 8, 2, 3, 11,  Балкан  86, 69, 87, 84, 83, 75, 77, 73, 82, 72, 70, 80, 79, 81, 76, 85,  Балкан  86, 69, 87, 84, 83, 75, 77, 73, 82, 72, 70, 80, 79, 81, 76, 85,  Витоша  42, 36, 40, 29, 34, 33, 31, 27, 44, 38,  Витоша  42, 36, 40, 29, 34, 33, 31, 27, 44, 38,  Гео Милев  8, 12, 5, 10, 16, 6, 4, 14,  Екатте 12601  ,  Екатте 12601  ,  Екзарх Йосиф  1, 7, 6, 3, 8, 12, 22, 14, 11, 5, 9, 16, 4, 20, 10, 18,  Иван Рилски  12, 20, 17, 19, 35, 22, 6, 29, 26, 18, 8, 9, 37, 11, 16, 13, 15, 21, 22а, 31, 33, 14, 23, 10,  Лачко Ангелов  21, 5, 7, 14, 16, 19, 3, 12, 23, 18, 15, 27, 17, 11, 25, 10, 31, 13, 33, 9,  Мусала  12, 23, 19, 9, 17, 5, 10, 7, 13, 25, 8, 15,  Мусала  12, 23, 19, 9, 17, 5, 10, 7, 13, 25, 8, 15,  Мусала  4,  Оборище  9, 14, 1, 34, 21, 28, 32, 30, 5, 26, 3, 22, 24, 18, 20, 16, 11, 17, 7, 19, 13, 15,  Опълченска  3, 5, 6, 2, 4,  Опълченска  3, 5, 6, 2, 4,  Плиска  5, 12, 7, 15, 13, 11, 14, 8, 9, 3,  Плиска  2,  Плиска  5, 12, 7, 15, 13, 11, 14, 8, 9, 3,  Раковски  5, 1, 10, 2, 18, 14, 12, 3, 24, 7а, 26, 4, 22, 8, 6, 20, 7,  Раковски  5, 1, 10, 2, 18, 14, 12, 3, 24, 7а, 26, 4, 22, 8, 6, 20, 7,  Тодор Каблешков  9,  Тодор Каблешков  5, 6, 2, 4, 8, 1, 7,  Тодор Каблешков  9,  Янтра  22, 18, 39, 35, 41, 16, 37, 20,  Янтра  22, 18, 39, 35, 41, 16, 37, 20

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Вълчитрън:   001005  ,  Ангел Кънчев  9, 6, 7, 4, 1, 8, 2, 3, 11,  Балкан  86, 69, 87, 84, 83, 75, 77, 73, 82, 72, 70, 80, 79, 81, 76, 85,  Балкан  9, 2, 7, 8, 4, 3, 6, 5,  Васил Левски  23, 4, 12, 25, 7, 3, 6, 2, 17, 10, 15, 8, 14,  Витоша  42, 36, 40, 29, 34, 33, 31, 27, 44, 38,  Гео Милев  8, 12, 5, 10, 16, 6, 4, 14,  Екатте 12601  ,  Екзарх Йосиф  1, 7, 6, 3, 8, 12, 22, 14, 11, 5, 9, 16, 4, 20, 10, 18,  Иван Рилски  12, 20, 17, 19, 35, 22, 6, 29, 26, 18, 8, 9, 37, 11, 16, 13, 15, 21, 22а, 31, 33, 14, 23, 10,  Лачко Ангелов  21, 5, 7, 14, 16, 19, 3, 12, 23, 18, 15, 27, 17, 11, 25, 10, 31, 13, 33, 9,  Мусала  12, 23, 19, 9, 17, 5, 10, 7, 13, 25, 8, 15,  Мусала  4,  Оборище  9, 14, 1, 34, 21, 28, 32, 30, 5, 26, 3, 22, 24, 18, 20, 16, 11, 17, 7, 19, 13, 15,  Огоста  15а, 8, 12, 3, 15, 6, 1, 2, 10, 9, 20, 18, 16, 14, 11, 4, 7, 13,  Опълченска  3, 5, 6, 2, 4,  Плиска  5, 12, 7, 15, 13, 11, 14, 8, 9, 3,  Плиска  2,  Раковски  5, 1, 10, 2, 18, 14, 12, 3, 24, 7а, 26, 4, 22, 8, 6, 20, 7,  Св. Св. Кирил и Методий  3, 1, 2,  Стефан Караджа  1, 6, 8, 2, 10, 4,  Тодор Каблешков  9,  Тодор Каблешков  5, 6, 2, 4, 8, 1, 7,  Тунджа  33, 43, 51, 41, 47, 45, 31, 49, 59, 37, 25, 55, 27, 35, 57, 53, 39, 29,  Хаджи Димитър  36, 23, 29, 17, 26, 22, 33, 18, 20, 21, 35, 34, 32, 15, 27, 25, 28, 37, 30, 31, 24, 38,  Янтра  22, 18, 39, 35, 41, 16, 37, 20

На 08.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Вълчитрън:   001005  ,  Ангел Кънчев  9, 6, 7, 4, 1, 8, 2, 3, 11,  Балкан  86, 69, 87, 84, 83, 75, 77, 73, 82, 72, 70, 80, 79, 81, 76, 85,  Витоша  42, 36, 40, 29, 34, 33, 31, 27, 44, 38,  Гео Милев  8, 12, 5, 10, 16, 6, 4, 14,  Екатте 12601  ,  Екзарх Йосиф  1, 7, 6, 3, 8, 12, 22, 14, 11, 5, 9, 16, 4, 20, 10, 18,  Иван Рилски  12, 20, 17, 19, 35, 22, 6, 29, 26, 18, 8, 9, 37, 11, 16, 13, 15, 21, 22а, 31, 33, 14, 23, 10,  Лачко Ангелов  21, 5, 7, 14, 16, 19, 3, 12, 23, 18, 15, 27, 17, 11, 25, 10, 31, 13, 33, 9,  Мусала  12, 23, 19, 9, 17, 5, 10, 7, 13, 25, 8, 15,  Мусала  4,  Оборище  9, 14, 1, 34, 21, 28, 32, 30, 5, 26, 3, 22, 24, 18, 20, 16, 11, 17, 7, 19, 13, 15,  Опълченска  3, 5, 6, 2, 4,  Плиска  5, 12, 7, 15, 13, 11, 14, 8, 9, 3,  Плиска  2,  Раковски  5, 1, 10, 2, 18, 14, 12, 3, 24, 7а, 26, 4, 22, 8, 6, 20, 7,  Тодор Каблешков  5, 6, 2, 4, 8, 1, 7,  Тодор Каблешков  9,  Янтра  22, 18, 39, 35, 41, 16, 37, 20

На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Вълчитрън:   001005  ,  Ангел Кънчев  9, 6, 7, 4, 1, 8, 2, 3, 11,  Балкан  86, 69, 87, 84, 83, 75, 77, 73, 82, 72, 70, 80, 79, 81, 76, 85,  Витоша  42, 36, 40, 29, 34, 33, 31, 27, 44, 38,  Гео Милев  8, 12, 5, 10, 16, 6, 4, 14,  Екатте 12601  ,  Екзарх Йосиф  1, 7, 6, 3, 8, 12, 22, 14, 11, 5, 9, 16, 4, 20, 10, 18,  Иван Рилски  12, 20, 17, 19, 35, 22, 6, 29, 26, 18, 8, 9, 37, 11, 16, 13, 15, 21, 22а, 31, 33, 14, 23, 10,  Лачко Ангелов  21, 5, 7, 14, 16, 19, 3, 12, 23, 18, 15, 27, 17, 11, 25, 10, 31, 13, 33, 9,  Мусала  12, 23, 19, 9, 17, 5, 10, 7, 13, 25, 8, 15,  Мусала  4,  Оборище  9, 14, 1, 34, 21, 28, 32, 30, 5, 26, 3, 22, 24, 18, 20, 16, 11, 17, 7, 19, 13, 15,  Опълченска  3, 5, 6, 2, 4,  Плиска  5, 12, 7, 15, 13, 11, 14, 8, 9, 3,  Плиска  2,  Раковски  5, 1, 10, 2, 18, 14, 12, 3, 24, 7а, 26, 4, 22, 8, 6, 20, 7,  Тодор Каблешков  9,  Тодор Каблешков  5, 6, 2, 4, 8, 1, 7,  Янтра  22, 18, 39, 35, 41, 16, 37, 20

На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Вълчитрън:   001005  ,  Ангел Кънчев  9, 6, 7, 4, 1, 8, 2, 3, 11,  Балкан  86, 69, 87, 84, 83, 75, 77, 73, 82, 72, 70, 80, 79, 81, 76, 85,  Витоша  42, 36, 40, 29, 34, 33, 31, 27, 44, 38,  Гео Милев  8, 12, 5, 10, 16, 6, 4, 14,  Екатте 12601  ,  Екзарх Йосиф  1, 7, 6, 3, 8, 12, 22, 14, 11, 5, 9, 16, 4, 20, 10, 18,  Иван Рилски  12, 20, 17, 19, 35, 22, 6, 29, 26, 18, 8, 9, 37, 11, 16, 13, 15, 21, 22а, 31, 33, 14, 23, 10,  Лачко Ангелов  21, 5, 7, 14, 16, 19, 3, 12, 23, 18, 15, 27, 17, 11, 25, 10, 31, 13, 33, 9,  Мусала  4,  Мусала  12, 23, 19, 9, 17, 5, 10, 7, 13, 25, 8, 15,  Оборище  9, 14, 1, 34, 21, 28, 32, 30, 5, 26, 3, 22, 24, 18, 20, 16, 11, 17, 7, 19, 13, 15,  Опълченска  3, 5, 6, 2, 4,  Плиска  2,  Плиска  5, 12, 7, 15, 13, 11, 14, 8, 9, 3,  Раковски  5, 1, 10, 2, 18, 14, 12, 3, 24, 7а, 26, 4, 22, 8, 6, 20, 7,  Тодор Каблешков  5, 6, 2, 4, 8, 1, 7,  Тодор Каблешков  9,  Янтра  22, 18, 39, 35, 41, 16, 37, 20

На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 09.10.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Вълчитрън:   Балкан  9, 2, 7, 8, 4, 3, 6, 5,  Васил Левски  23, 4, 12, 25, 7, 3, 6, 2, 17, 10, 15, 8, 14,  Огоста  15а, 8, 12, 3, 15, 6, 1, 2, 10, 9, 20, 18, 16, 14, 11, 4, 7, 13,  Св. Св. Кирил и Методий  3, 1, 2,  Стефан Караджа  1, 6, 8, 2, 10, 4,  Тунджа  33, 43, 51, 41, 47, 45, 31, 49, 59, 37, 25, 55, 27, 35, 57, 53, 39, 29,  Хаджи Димитър  36, 23, 29, 17, 26, 22, 33, 18, 20, 21, 35, 34, 32, 15, 27, 25, 28, 37, 30, 31, 24, 38

На 08.10.2020 г. /13:01 – 16:00 ч./ –  Вълчитрън:   Над Село Стопански Двор

На 08.10.2020 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Одърне

На 07.10.2020 г. /08:46 – 16:00 ч./ –  Пордим:   IX Кв.5  ,  VIII-1004  ,  Ал Стамболийски  1, 23, 8, 6, 14, 12, 1, 7, 5, 9, 3, 11,  Ангел Кънчев  7, 4,  Арда  2, 4,  Бачо Киро  1, 3, 4, 5,  Беласица  5, 8, 4, 7, 2, 6, 3,  Бенковски  1, 2, 3, 5,  Вапцаров  5а, 7, 2, 5, 4, 9,  Вит  1, 3, 5, 2, 8, 6, 4,  Димчо Дебелянов  3, 16, 14, 10, 5, 6, 4, 12, 2, 1а, 8, 1,  Дренска  9, 18, 13, 10, 8, 4, 14, 16, 1, 5, 8а, 7, 6, 11, 20, 2,  Зора  5, 2, 7, 4, 1, 11, 9, 8, 18, 15а, 17, 19, 10, 13, 15, 6, 12,  Иван Божинов  8, 14, 16, 3, 4, 11, 6, 21, 7, 12, 29, 23, 21, 27,  Имот 600006,  Стопански Двор  Извън Регулация,  Искър  16, 8, 12, 5, 2, 18, 13, 15, 10, 7, 6, 22, 9, 3, 4, 17, 14, 1, 20,  Кала Тепе  9, 3а, 3, 17, 11, 16, 19, 7, 21, 8, 5, 14, 2, 13, 23, 14а, 15,  Капитан Галпер  2, 5, 15, 22, 6, 21, 25, 19, 10, 23, 20, 14, 8, 17, 18, 13, 3, 9, 11, 7, 4, 12, 16,  Кирил И Методий  2, 12, 14, 5, 10, 11, 4, 16, 9, 1, 15, 7, 13, 8, 3, 6,  Климент  23, 16, 19, 17, 21, 18, 39, 26, 37, 33, 29, 20, 31, 22, 35, 24, 25, 27, 5, 15, 4, 7, 13, 6, 9, 1, 10, 12, 3, 8, 11,  Люлин  1,  Марин Дринов  5, 7, 1,  Марица  5, 7, 4, 1, 2, 3,  Местн.Над Града  Зърнобаза Слънчев Дар,  Местн.Селището  Промишлена Зона,  Мусала  5, 3, 2,  Неофит Рилски  7, 3, 9, 5, 15, 11, 13, 15,  Одеса  16, 19, 17, 15, 21, 18, 13, 20,  Осъм  7, 3,  Отец Паисий  18, 20, 16, 8, 1, 4, 3, 5, 6, 2, 7,  П.К. Яворов  13, 1, 11, 5, 15, 2, 3, 4, 10, 8, 7, 14,  Раковски  18, 7, 16, 22, 5, 13, 11, 20, 14,  Рила  7, 6, 8, 10, 3, 4, 5, 1, 2,  Родопи  11, 7, 9, 10, 4, 1, 3, 5, 8, 6,  Сан Стефано  9, 11, 1, 21, 4, 8, 12, 23, 3, 17, 2, 6, 7, 7а, 13, 10, 15,  Славейков  21, 17, 19, 14, 15, 23, 10, 11, 5, 9, 6, 12, 14, 8, 13, 3, 7,  Солун  2, 3, 2а, 11, 5, 4, 9, 1, 7,  Средна Гора  22, 10, 18, 3, 7, 16, 4, 1, 2, 20, 5, 14, 6,  Струмица  5, 8, 7, 10, 1, 12, 14, 4, 2, 6,  Тунджа  2, 4, 7, 6, 3, 5, 1, 8,  УПИ-VІІІ-362, Кв.62  ,  Христо Ботев  30, 27, 3, 16, 2, 25, 13, 21, 8, 22а, 10, 15, 12, 24, 20, 19, 17, 22, 14, 26, 6, 1, 7, 11, 9а, 23, 18, 28, 5, 9, 4,  Христо Смирненски  8, 4, 2, 4а, 6, 7, 12, 18, 10, 9,  Цанко Церковски  1а, 2, 6, 14, 10, 8,  Цар Освободител  36, 47, 28, 18, 1, 3, 6, 4, 7, 2, Спортна Площадка, 32, 41, 35, 29, 31, 23, 21, 24, 22, 18, 28, 20, 39, 43, 34, 30, 26, 33, 19, 15, 45, 37, 17, 14, 12, 16, 25,  Централна  38, 27, 42, 32, 36, 44, 40, 6, 1, 14, 23, 19, 25, 12, 24, Църква Св.Димитър, 17, 15, 7, 10, 16, 4, 18, 9, 26, 11, 22, 8, 20, Къща Музей,  Черно Море  8, 11, 14, 10, 15, 9, 7, 11а, 5, 2, 12, 1, 4, 13, 6, 2а,  Шипка  7а, 4, 7, 5, 3, 1, 9, 2,  Янтра  3, 8, 6, 4, 1, 5, 7, 2,    Кв.71 УПИ – XI, ТП -25, Паркасъссамолета

На 05.10.2020 г. /08:46 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 07.10.2020 г. /08:46 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Пордим:   IX Кв.5  ,  VIII-1004  ,  Ал Стамболийски  1, 23, 8, 6, 14, 12, 1, 7, 5, 9, 3, 11, 22,  Ангел Кънчев  7, 4,  Арда  2, 4,  Бачо Киро  1, 3, 4, 5,  Беласица  5, 8, 4, 7, 2, 6, 3,  Бенковски  1, 2, 3, 5,  Вапцаров  5а, 7, 2, 5, 4, 9,  Вит  1, 3, 5, 2, 8, 6, 4,  Димчо Дебелянов  3, 16, 14, 10, 5, 6, 4, 12, 2, 1а, 8, 1,  Дренска  9, 18, 13, 10, 8, 4, 14, 16, 1, 5, 8а, 7, 6, 11, 20, 2,  Зора  5, 2, 7, 4, 1, 11, 9, 8, 18, 15а, 17, 19, 10, 13, 15, 6, 12,  Иван Божинов  8, 14, 16, 3, 4, 11, 6, 21, 7, 12, 29, 23, 21, 27,  Имот 600006,  Стопански Двор  Извън Регулация,  Искър  16, 8, 12, 5, 2, 18, 13, 15, 10, 7, 6, 22, 9, 3, 4, 17, 14, 1, 20,  Кала Тепе  9, 3а, 3, 17, 11, 16, 19, 7, 21, 8, 5, 14, 2, 13, 23, 14а, 15,  Капитан Галпер  2, 5, 15, 22, 6, 21, 25, 19, 10, 23, 20, 14, 8, 17, 18, 13, 3, 9, 11, 7, 4, 12, 16,  Кирил И Методий  2, 12, 14, 5, 10, 11, 4, 16, 9, 1, 15, 7, 13, 8, 3, 6,  Климент  23, 16, 19, 17, 21, 18, 39, 26, 37, 33, 29, 20, 31, 22, 35, 24, 25, 27, 5, 15, 4, 7, 13, 6, 9, 1, 10, 12, 3, 8, 11,  Люлин  1,  Марин Дринов  5, 7, 1,  Марица  5, 7, 4, 1, 2, 3,  Местн.Над Града  Зърнобаза Слънчев Дар,  Местн.Селището  Промишлена Зона,  Мусала  5, 3, 2,  Неофит Рилски  7, 3, 9, 5, 15, 11, 13, 15,  Одеса  16, 19, 17, 15, 21, 18, 13, 20,  Осъм  7, 3,  Отец Паисий  18, 20, 16, 8, 1, 4, 3, 5, 6, 2, 7,  П.К.Яворов  13, 1, 11, 5, 15, 2, 3, 4, 10, 8, 7, 14,  Раковски  18, 7, 16, 22, 5, 13, 11, 20, 14,  Рила  7, 6, 8, 10, 3, 4, 5, 1, 2,  Родопи  11, 7, 9, 10, 4, 1, 3, 5, 8, 6,  Сан Стефано  9, 11, 1, 21, 4, 8, 12, 23, 3, 17, 2, 6, 7, 7а, 13, 10, 15,  Славейков  21, 17, 19, 14, 15, 23, 10, 11, 5, 9, 6, 12, 14, 8, 13, 3, 7,  Солун  2, 3, 2а, 11, 5, 4, 9, 1, 7,  Средна Гора  22, 10, 18, 3, 7, 16, 4, 1, 2, 20, 5, 14, 6,  Струмица  5, 8, 7, 10, 1, 12, 14, 4, 2, 6,  Тунджа  2, 4, 7, 6, 3, 5, 1, 8,  УПИ-VІІІ-362, Кв.62  ,  Христо Ботев  30, 27, 3, 16, 2, 25, 13, 21, 8, 22а, 10, 15, 12, 24, 20, 19, 17, 22, 14, 26, 6, 1, 7, 11, 9а, 23, 18, 28, 5, 9, 4,  Христо Смирненски  8, 4, 2, 4а, 6, 7, 12, 18, 10, 9,  Цанко Церковски  1а, 2, 6, 14, 10, 8,  Цар Освободител  36, 47, 28, 18, 1, 3, 6, 4, 7, 2, Спортна Площадка, 32, 41, 35, 29, 31, 23, 21, 24, 22, 18, 28, 20, 39, 43, 34, 30, 26, 33, 19, 15, 45, 37, 17, 14, 12, 16, 25,  Централна  38, 27, 42, 32, 36, 44, 40, 6, 1, 14, 23, 19, 25, 12, 24, Църква Св.Димитър, 17, 15, 7, 10, 16, 4, 18, 9, 26, 11, 22, 8, 20, Къща Музей,  Черно Море  8, 11, 14, 10, 15, 9, 7, 11а, 5, 2, 12, 1, 4, 13, 6, 2а,  Шипка  7а, 4, 7, 5, 3, 1, 9, 2,  Янтра  3, 8, 6, 4, 1, 5, 7, 2,    Кв.71 УПИ – Xi, ТП -25, Паркасъссамолета

На 05.10.2020 г. /08:46 – 16:00 ч./ –  Пордим:   Ал Стамболийски  22

На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Тотлебен:   Александър Стамболийски  19, 9, 2, 4, 6, 12, 5, 14, 15, 7, 17, 8, 11, 1, 13, 10, 2а, 3,  Асен Халачев  1, 3, 4, 6, 7, 5, 2,  Георги Бенковски  12, 2а, 4, 1, 7, 3, 10, 5, 2,  Девети Септември  5, 1,  Иван Рилски  2, 4,  Иларион Макариополски  1, 3,  Каварна  7, 3, 5, 2, 1,  Кирил И Методий  14, 19, 10, 17, 6, 5, 9, 12, 11, 21, 23, 4, 13, 1, 7, 2, 3, 8,  Крум Страшни  23, 15, 17, 14, 21, 19, 12, 10, 10а,  Люле Бургас  2, 4, 1, 3,  Местн.Над Село  ,  Местност Над Село  П.Р.Славейков  8, 5, 4, 6а, 12, 10, 6, 3,  ПИ 200023  ,  Ростов  2,  Софроний Врачански  4, 8, 2, 3, 1,  Хаджи Димитър  17, 15,  Христо Ботев  23, 15, 19, 30, 17, 36, 21, 34,  Чорлу  1, 2

На 05.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Тотлебен:   Александър Стамболийски  19, 9, 2, 4, 6, 12, 5, 14, 15, 7, 17, 8, 11, 1, 13, 10, 2а, 3,  Асен Халачев  1, 3, 4, 6, 7, 5, 2,  Георги Бенковски  12, 2а, 4, 1, 7, 3, 10, 5, 2,  Иван Рилски  2, 4,  Иларион Макариополски  1, 3,  Каварна  7, 3, 5, 2, 1,  Кирил И Методий  14, 19, 10, 17, 6, 5, 9, 12, 11, 21, 23, 4, 13, 1, 7, 2, 3, 8,  Люле Бургас  2, 4, 1, 3,  П.Р.  Славейков  8, 5, 4, 6а, 12, 10, 6, 3,  Хаджи Димитър  17, 15,  Христо Ботев  23, 15, 19, 30, 17, 36, 21, 34,  Чорлу  1, 2

На 09.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Тотлебен:   Ангел Кънчев  14, 8, 2, 12, 10,  г.С.Раковски  10, 5, 4, 12, 7, 6,  Димитър Благоев  4, 12, 3, 2, 6, 1, 8, 10,  Добрич  7, 5, 4, 1, 9, 6, 3, 2,  Иларион Макариополски  7, 9,  Любен Каравелов  6, 8, 2, 4, 3, 10,  П.Р.Славейков  9, 20, 7, 22, 18, 16,  Сопот  1, 3,  Средна Гора  6, 4,  Хаджи Димитър  22, 34, 23, 18, 19, 33, 29, 20, 26, 27, 32а, 25, 30, 31, 16, 30а, 32, 24

На 07.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Тотлебен:   Васил Априлов  2,  Крум Страшни  9, 3, 5, 11, 2, 7, 4, 8, 1, 6,  Крушева  5, 2, 3, 1,  Лагерна  2, 4,  Мизия  2, 6, 4,  Отец Паисий Хилендарски  23, 1, 25, 34, 14, 26, 18, 15, 4, 8, 20, 12, 42, 21, 44, 10, 6, 7, 48, 22, 7а, 38, 40, 19, 30, 9, 32, 28, 17, 46,  Панайот Хитов  2,  Прилеп  4, 3, 7, 2, 5, 1,  Скопие  1, 3, 6, 4,  Средна Гора  2,  Тетевен  2, 8, 4, 3, 6, 1,  Хаджи Димитър  10, 13, 3, 7, 11, 4, 1, 2, 5, 14, 9, 6, 12,  Христо Ботев  6, 2, 4,  Цар Освободител  11, 5, 17, 7, 9, 1, 13, 15, 3, 19,  Цариброд  3, 1

На 08.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Тотлебен:   Васил Априлов  7, 16, 3, 10, 5, 14, 8, 1, 6, 12, 9, 4,  Васил Левски  7, 1, 14, 8, 10, 5, 3, 2, 4, 12, 6,  Девети Септември  1, 2, 6, 12, 14, 8, 10, 4,  Каварна  15, 4, 6, 8, 13,  Крум Страшни  13,  Ростов  3, 4, 7, 5, 14, 1, 10, 8, 6, 12,  Христо Ботев  3, 8, 24, 5, 11, 1, 7, 18, 22, 10, 13, 20, 9, 14, 26, 16

Община Червен бряг  

На 05.10.2020 г. /09:46 – 10:46 ч.; 09:46 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Бресте:   Александър Стамболийски  4а, 9, 7, 4, 2, 1, 3, 2, 4,  Антон Страшимиров  1, 7, 3, 5, 9,  Васил Коларов  6, 4, 5, 2, 1, 3, 7,  Васил Левски  7, 1, 5, 3,  Върбан Йотов  2, 6, 7, 5, 9, 3, 13, 11, 4,  Ген. Вл. Заимов  32а, 56, 15, 8, 2, 10, 1, 3, 6,  Георги Бенковски  3, 1, 8, 6,  Георги Димитров  8, 27, 9, 4, 6, 25, 13, 10, 3, 5, 23, 7, 21, 17, 11, 15, 50, 45а, 49, 64, 30, 66, 24, 58, 52, 34, 12, 20, 18, 54, 38, 36, 26, 60, 46, 51, 45, 29, 48, 31, 62, 41, 43, 22, 42, 39, 44, 35, 40, 47, 14, 37, 33, 28,  Двадесет И Шести Юни  6, 36, 28, 3, 26, 30, 1, 2, 4, 12, 32, 34, 34,  Девети Септември  5, 3, 11, 1, 16, 9, 7, 6, 2, 8, 4,  Димитър Кьосовски  1а, 9, 27, 29, 63, 8, 17, 3, 11, 14, 23, 37, 21, 22, 41, 7а, 31, 33, 7, 10, 24, 20, 39, 13, 35, 12, 2, 53, 34, 10, 28, 32, 59, 51, 47, 55, 45, 26, 49,  Иван Вазов  2, 3, 4, 1,  Иван Диловски  10,  Иван Чифлигарски  4, 15, 6, 13, 17, 11, 7, 2, 1, 3,  Илия Стоянов  1, 2, 3, 5, 13, 7, 9, 11, 13,  Любен Каравелов  1, 4, 9, 10, 6, 5, 11, 12, 15, 7, 3, 17,  Мито Гачев  4, 6, 2,  Н. Й. Вапцаров  7, 5, 3,  Никола Горанов  8, 25, 23, 21, 6, 1, 10, 2, 12, 3,  Отец Паисий Хилендарски  9, 4, 3, 5, 2, 7,  П. Р. Славейков  1, 6, 3, 2, 5, 4,  Рила  4, 2,  Хаджи Димитър  2, 14, 3, 1, 11, 13, 8, 6, 4, 7, 9, 12,  Христо Ботев  1, 2, 11, 3, 5, 9, 4, 7, 17, 39, 26, 22, 23, 33, 21, 12, 8а, 16, 27, 41, 15, 8, 29, 18, 31, 35, 37, 10, 14, 24, 20, 19, 25, 28,  Христо Смирненски  4, 6, 16, 14, 10, 2, 12, 7, 3, 1, 5,  Чудна  4, 1, 2,    Улично Осветление

На 05.10.2020 г. /09:46 – 10:46 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Горник:   Бузлуджа  22, 13, 1, 2, 20, 21, 18, 14, 6, 15, 10, 7, 17, 5, 16, 9, 11, 19, 12, 4, 24, 8,  Вихрен  3, 1, 2,  Втора  1а, 9, 1, 7, 3, 5,  Г Бенковски  6, 2, 13, 8, 9, 5, 10, 3, 12, 14, 1, 4, 11, 16,  Горник  ,  Дванадесета  1, 2, 5, 3,  Девета  2, 8, 4, 6,  Десета  2, 3, 1, 4, 2,  Дунав  5, 1, 3, 9, 13, 11, 7, 19, 21, 35, 25, 27, 15, 31, 29, 17, 23,  Дядо Вълко  24, 25, 10, 19, 6, 21, 12, 16, 5, 20, 4, 7, 23, 22, 3, 14, 2, 1, 11, 8,  Елена  18, 11, 20, 5, 17, 21, 15, 19, 13, 8, 9, 1, 12, 16, 23, 22,  Иван Вазов  10, 16, 18, 20, 8, 2, 2а, 1, 12, 14, 5, 6, 3, 17, 4, 16в,  Искър  19, 23, 27, 25, 15, 17, 29, 35, 51, 43, 47, 2, 6, 45, 39, 37, 41, 49,  Осемнадесета  1,  Осма  2, 1,  Партизанска  21, 3, 5, 13, 23, 19, 11, 15, 7, 1,  Пета  2, 4,  Петко Горанов  3, 1, 7, 4, 2, 5,  Петко Хр Петков  44, 49, 57, 50, 63, 62, 51, 52, 65, 64, 55, 46, 48, 66, 60, 59, 68, 70, 61, 31, 17, 29, 19, 24, 43, 18, 37, 20 Офис Кт, 40, 47, 21, 34, 26, 35, 20, 38, 41, 45, 22, 16, 25, 23, 36, 27, 33, 92, 85, 75, 101, 111, 86, 81, 103, 69, 93, 97, 67, 107, 82, 77, 89, 99, 88, 80, 94, 91, 83, 79, 117, 87, 74, 109, 90, 113, 95, 71, 115, 105,  Пирин  10, 8, 6,  Първа  1,  Рила  18, 7, 9, 4, 2, 15, 16, 13, 17, 11, 5, 3, 6, 19, 12,  Родопи  4а, 1, 5, 6, 4, 8,  Седма  2, 3, 4, 1,  Средна Гора  11, 3, 15, 8, 10, 13, 9, 5, 7, 12, 2, 4, 1,  Стара Планина  1, 10, 8, 9, 12, 15, 19, 2, 7, 3, 5, 4, 17, 13, 6, 11,  Стефан Караджа  4, 46, 5, 10, 2, 8, 3, 7, 12, 1,  Филип-Тотю  2, 1, 17, 15, 13, 7, 3,  Христо Ботев  8, 4а, 3, 11, 8, 6, 7, 9, 1, 4, 5,  Христо Ненов  10, 15, 20, 12, 18, 22, 24, 26, 14, 2, 9, 7, 11, 24, 3, 6, 5, 1, 4,  Цвятко Иванов  7, 2, 5, 1, 12, 6, 11, 10, 4, 9, 16, 8,  Четвърта  2, 1, 4,  Шеста  1, 2, 4, 3,  Янка Митова  3, 4,  Янтра  1, 4, 7, 5, 3, 9

На 06.10.2020 г. /09:31 – 15:30 ч./   На 08.10.2020 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Девенци:   000246  ,  1-Ви Май  5, 2, 3, 4, 1,  Ал Стамболийски  7, 6, 2, 4, 3, 5, 1, 9,  Байкал  6, 2, 8, 4, 2а, 10, 1,  Бенковски  4, 1, 3, 2,  Бузлуджа  2, 4, 7,  В Левски  26, 52, 24, 15, 50, 20, 17, 22, 7, 44, 46, 28, 11, 40, 13, 48, 32, 9, 42, 36, 38, 16, 18, 34, 14, 10, 8, 3, 4, 2, 12, 6, 5, 1,  Васил Петлешков  12, 10, 4, 8, 6, 15, 11, 13, 9, 7,  Волга  1, 7, 27, 5, 3, 23, 25, 13, 9,  Г Димитров  62, 51, 48, 63, 65, 53, 71, 50, 44, 56, 54, 69, 40, 52, 59, 47, 46, 75, 42, 66, 64, 57, 72, 55, 74, 70, 73, 68, 61, 7, 10, 3, 25, 8, 41, 37, 21, 18, 16, 30, 43, 26, 9, 1, 41а, 15, 11, 28, 29, 14, 35, 17, 2, 19, 34, 12, 20, 13, 22, 24, 26а, 32, 36, 5, 4а, 27, 39, 6, 45, 31, 4, 38,  Ген Скобелев  12, 5, 2, 6, 3, 11, 7, 1, 9, 4, 8, 10,  Д Благоев  4, 8, 13, 9, 1, 3, 19, 21, 17, 15, 7, 11, 5, 10, 6,  Д Дебелянов  2, 8, 4, 6, 3, 1,  Девети Май  1, 6 Офис Кт, 6, 2, 5, 4,  Добруджа  3, 2, 1,  Драва  21, 19, 9, 17, 31, 23а, 29, 13, 25, 15, 7, 27, 3, 35, 39, 23, 37,  Дунав  21, 19, 23, 11, 6, 3, 10, 5, 2, 8, 13, 15,  Крайна-2  2, 4,  Л Бенов  44, 50, 46, 67, 69, 61, 59, 42, 54, 63, 48, 52, 55, 65, 40, 56, 57, 14, 28, 15, 32, 17, 25, 53, 4, 31, 19, 1, 5, 21, 37, 47, 27, 45, 36, 39, 22, 20, 7, 12, 30, 43, 26, 2, 41, 24, 3, 6, 10, 8, 9, 49, 13, 33, 29, 51, 35, 11,  Л Каравелов  6, 4, 1, 3, 5,  М Дринов  11, 10, 3, 16, 9, 5, 12, 7, 8, 6, 14, 18, 4,  Мато Стефанов  11, 24, 13, 5, 20, 15, 19, 3, 2, 26, 22, 8, 17, 6, 7, 9, 10, 4, 18, 12,  Местност  Велчов Геран  ,  Мур  5, 7, 2, 3, 1,  Ниш  20, 31, 6а, 22, 17а, 12, 25, 8, 9, 34, 37, 29, 11, 1, 28, 21, 6, 43, 33, 15а, 39, 27а, 24, 13, 32, 19, 30, 2, 3, 18, 27, 26, 35, 14, 4, 15, 41,  П Яворов  9, 1, 8, 5, 3,  Пирот  2, 5, 7,  С Киров  5, 3, 1,  Сливница  15, 14, 6, 13, 17, 10, 7, 3, 5, 9, 1, 2, 4, 8, 12, 11, 22, 24, 17, 25, 23, 14, 27, 18,  Ст Караджа  8, 15, 31, 8, 23, 21, 13, 2, 33, 11, 41, 7, 6, 3, 27, 37, 7а, 1, 9, 4, 35, 5, 39, 29, 25,  Тодор Каблешков  16, 10, 5, 12, 3,  Украйна  5, 3, 2, 7, 1,  Хаджи Димитър  2, 1, 4, 6, 3,  Христо Ботев  3, 2, 16, 8, 11, 15, 14, 13, 12, 6, 4, 7, 1, 5, 10,  Христо Смирненски  2, 6, 7, 1, 4, 5, 6, 7,     Стопански Двор

На 07.10.2020 г. /10:31 – 11:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Лепица:   080011  ,  43311  ,  Втора  3, 6, 10, 1, 12, 8, 4, 2,  Двадесет И Втора  15а, 22, 13, 19, 21, 14, 15, 16, 17, 11, 3, 10, 7, 8, 1, 4, 2, 6,  Двадесет И Девета  6, 4, 2, 1, 6,  Двадесет И Осма  25, 6,  Двадесет И Пета  2,  Двадесет И Първа  3, 4, 10, 8, 6,  Двадесет И Седма  4, 6,  Двадесет И Трета  15, 38, 40, 28, 18, 30, 19а, 14, 16, 10, 17, 23, 32, 12, 13, 34, 1, 2, 8, 6, 5, 3,  Двадесет И Четвърта  7а, 10, 2, 19, 12, 5, 7, 14, 8, 13, 11, 18, 3, 6, 9, 1, 16,  Двадесет И Шеста  3, 1,  Двадесета  6, 4, 1, 3, 2,  Дванадесета  3, 10, 6, 7, 1, 5, 8,  Девета  6, 5, 1, 4, 3, 2,  Деветнадесета  2, 4,  Десета  4, 1, 2, 3, 5, 9, 7,  Единадесета  3, 1,  Осемнадесета  2, 14, 12, 5, 8, 3, 9, 6, 1, 11, 4,  Осма  12, 6, 5, 2, 7, 3, 10, 1, 8, 6а, 23, 13, 12, 14, 11, 21, 9, 19, 15, 20, 16, 18, 27, 17,  Пета  15, 4, 6, 8а, 25, 10, 19, 23, 17, 21, 12, 29, 21а, 8, 9, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 4, 2,  Петнадесета  6, 4, 1, 3, 7, 2, 5, 15,  Първа  2, 21, 16, 18, 19, 12, 9, 5, 4, 26, 1, 13, 17, 11, 24, 25а, 14, 20, 8, 7, 25, 30, 23, 37, 34, Здравна Служба, 31, 27, 29, 72, 42, 35, 32, 86, 46, 80, 54, 94, 88, 74, 69, 82, 53а, 41, 93, 91, 78, 58, 85, 66, 75, 77, 68, 81, 62, 104, 76, 84, 83, 87, 43, 48, 63, 90, 98, 47, 89, 95, 79, 72, 50, 61, 60, 49, 53, 51, 45, 73, 57, 59, 64, 5, 96, 70, 106, 56, 44, 102, 71,  Седемнадесета  1, 6, 3, 5, 4, 2,  Седма  6, 4, 2,  Трета  2,  Тридесет и Втора  6, 8, 3, 5, 7,  Тридесет и Първа  3, 2, 5, 6, 4, 7, 1,  Тридесет и Трета  2, 8, 6, 4,  Тридесет и Четвърта  1, 3, 4, 2а, 6, 2,  Тридесет и Шеста  2,  Тридесета  3, 1, 2,   Тринадесета  5, 8, 1, 3, 4, 7, 6, 2, 5,  Четвърта  1, 7, 11, 5, 3 Офис Кт,  Четиринадесета  5, 1, 3, 2,  Шеста  3, 5, 7, 2,  Шестнадесета  2, 4, 9, 7, 13, 1, 5, 6

На 05.10.2020 г. /08:31 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 07.10.2020 г. /08:31 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 08.10.2020 г. /08:31 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 09.10.2020 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Рупци,  Общ. Червен Бряг:   095059  ,  206034  ,  Ал Момчилов  7, 4, 1, 9, 10, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 5, 13, 27, 34, 23, 20, 21, 22, 14, 30, 15, 36, 32, 29, 16, 29а, 26, 24, 19, 38, 18, 28,  Ал. Стамболийски  6, 5, 4, 3, 2, 1,  Асен Златаров  10, 5, 6, 2, 1, 1а, 6, 4, 3,  В Левски  5, 4, 3, 1, 6,  Витоша  9, 1, 7, 2, 3, 6, 4,  Вл. Заимов  12, 10, 6, 8, 4, 1,  Г Бенковски  6, 2, 8, 12, 7, 5, 10,  Г Димитров  49, 51, 33, 41а, 36, 28, 34, 53, 44, 52, 41, 58, 27, 43, 38, 32, 50, 56, 45, 35, 48, 47, 25, 31, 46, 29, 54, 15, 13, 11, 19, 24, 6, 10, 4, 5, 7, 9, 17, 16, 8, 28, 1, 25, 2, 12, 18, 21, 26, 20, 14, 23, 22, 66, 64, 70, 55, 57, 61, 62, 63, 68, 53, 60, 59, 99, 82, 103, 104, 79, 72, 97, 86, 67, 76, 89, 69, 102, 93, 91, 92, 65, 77, 80, 107, 75, 101, 90, 74, 78, 84, 88, 73, 85, 94, 95,  Г Милев  25, 1, 21, 7, 12, 17, 6, 10, 23, 14, 4, 8, 29, 26, 19, 16, 24, 2, 11, 13, 18, 20а, 27, 9, 15,  Г Стойчев  3, 2, 7, 1, 5, 4, 6, 11, 8, 13, 9, 55, 41а, 31, 15, 49, 51, 28, 53, 24, 18а, 41, 33, 18, 20, 29, 19, 25, 17, 27, 26, 12, 21, 23, 14, 47, 22, 30,  Д Благоев  2, 3, 1, 5, 8, 12, 6, 4,  Д-Р П Берон  1а, 2, 3, 1, 4,  Девети Май  3, 8, 46, 25, 22, 26, 20, 18, 50, 44, 15, 48, 24, 52, 29, 40, 27, 36, 34, 30, 28, 38, 31,  Девети Септември  2, 13, 6, 1, 5, 10, 7, 8, 12, 16, 23, 4, 6, 10, 1, 8, 2, 7, 9,  Дружба  6, 9, 5, 8,  Дядо Иван Комитата  14, 18, 16, 17, 10, 20, 13, 22, 5, 24, 11, 15, 9, 7, 4, 6, 3, 1,  Зл Панега  1, 5, 3, 9, 2, 7,  Ив Вазов  2, 4, 1, 3,  К И Методий  1, 3, 6, 5, 4, 10, 8, 2,  М Палаузов  1, 4, 5, 7, 9, 2, 6, 8, 3, 13, 15,  Малчика  4, 1, 3, 2, 7,  Млада Гвардия  7, 2, 12, 5, 1, 10, 14, 6, 3, 8, 4,  Пирин  10, 8, 12, 14, 4 Къщичка, 3 Къщичка, 4 Къщичка-Стълби, 1, 2 Къщичка, 1 Къщичка,  Рила  6, 1а, 2, 5, 3,  Ст Планина  2, 10, 6, 11, 21, 8, 15, 19, 9, 7, 1, 4, 5,  Странджа  5, 3, 13,  Т. Йорданов  2, 7, 5, 5а, 1, 6, 4, 9,  Хаджи Димитър  6, 7, 5, 1, 8, 9, 3, 2 19, 2 1, 2, 19, 19,  Христо Ботев  6, 5, 9, 15, 2, 4, 3, 7, 1, 13, 11,  Христо Смирненски  4, 3, 6, 1, 2,  Ю. А. Гагарин  10, 14, 20, 4, 12, 6, 1,     Жижа,  Обор, 4 Къщичка, Улично Осветление

На 05.10.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./   На 08.10.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ –  Рупци,  Общ. Червен Бряг:   095059  ,  Ал Момчилов  13, 27, 34, 23, 20, 21, 22, 14, 30, 15, 36, 32, 29, 16, 29а, 26, 24, 19, 38, 18, 28,  Ал Стамболийски  3, 2, 1,  Асен Златаров  2, 1, 1а, 6, 4, 3,  Витоша  9, 1, 7, 2, 3, 6, 4,  Г Димитров  15, 13, 11, 19, 24, 6, 10, 4, 5, 7, 9, 17, 16, 8, 28, 1, 25, 2, 12, 18, 21, 26, 20, 14, 23, 22,  Д Благоев  2, 3, 1, 5, 8, 12, 6, 4,  Д-Р П Берон  1а, 2, 3, 1, 4,  Девети Май  29, 40, 27, 36, 34, 30, 28, 38, 31, 46, 25, 22, 26, 20, 18, 50, 44, 15, 48, 24, 52,  Девети Септември  4, 6, 10, 1, 8, 2, 7, 9, 23,  Дядо Иван Комитата  14, 18, 16, 17, 10, 20, 13, 22, 5, 24, 11, 15, 9, 7,  Зл Панега  1, 5, 3, 9, 2, 7,  Ив Вазов  2, 4, 1, 3,  Пирин  10, 8, 12, 14, 4 Къщичка, 3 Къщичка, 4 Къщичка-Стълби, 1, 2 Къщичка, 1 Къщичка,  Рила  6, 1а, 2, 5, 3,  Ст Планина  2, 10, 6, 11, 21, 8, 15, 19, 9, 7, 1, 4, 5,  Странджа  13,  Т.Йорданов  2, 7, 5, 5а, 1, 6, 4, 9,  Хаджи Димитър  2 19, 2 1, 2, 19, 19,    Улично Осветление,  Обор, 4 Къщичка

На 07.10.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ –  Рупци,  Общ. Червен Бряг:   206034  ,  Ал Момчилов  7, 4, 1, 9, 10, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 5,  Ал Стамболийски  6, 5, 4,  Асен Златаров  10, 5, 6,  В Левски  5, 4, 3, 1, 6,  Вл Заимов  12, 10, 6, 8, 4, 1,  Г Бенковски  6, 2, 8, 12, 7, 5, 10,  Г Димитров  49, 51, 33, 41а, 36, 28, 34, 53, 44, 52, 41, 58, 27, 43, 38, 32, 50, 56, 45, 35, 48, 47, 25, 31, 46, 29, 54, 66, 64, 70, 55, 57, 61, 62, 63, 68, 53, 60, 59, 99, 82, 103, 104, 79, 72, 97, 86, 67, 76, 89, 69, 102, 93, 91, 92, 65, 77, 80, 107, 75, 101, 90, 74, 78, 84, 88, 73, 85, 94, 95,  Г Милев  25, 1, 21, 7, 12, 17, 6, 10, 23, 14, 4, 8, 29, 26, 19, 16, 24, 2, 11, 13, 18, 20а, 27, 9, 15,  Г Стойчев  3, 2, 7, 1, 5, 4, 6, 11, 8, 13, 9, 55, 41а, 31, 15, 49, 51, 28, 53, 24, 18а, 41, 33, 18, 20, 29, 19, 25, 17, 27, 26, 12, 21, 23, 14, 47, 22, 30,  Девети Май  3, 8,  Девети Септември  2, 13, 6, 1, 5, 10, 7, 8, 12, 16,  Дружба  6, 9, 5, 8,  Дядо Иван Комитата  4, 6, 3, 1,  К И Методий  1, 3, 6, 5, 4, 10, 8, 2,  М Палаузов  1, 4, 5, 7, 9, 2, 6, 8, 3, 13, 15,  Малчика  4, 1, 3, 2, 7,  Млада Гвардия  7, 2, 12, 5, 1, 10, 14, 6, 3, 8, 4,  Странджа  5, 3,  Хаджи Димитър  6, 7, 5, 1, 8, 9, 3,  Христо Ботев  6, 5, 9, 15, 2, 4, 3, 7, 1, 13, 11,  Христо Смирненски  4, 3, 6, 1, 2,  Ю.А.Гагарин  10, 14, 20, 4, 12, 6, 1,     Жижа

На 05.10.2020 г. /09:46 – 10:46 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Сухаче:   Ал Стамболийски  8, 12, 13, 3, 1, 16, 7, 24, 5, 20, 17, 22, 6, 22а, 18,  Асен Златаров  1а, 10, 3, 5, 8, 2, 1, 7, 19, 11,  Баба Мария  7, 20, 6, 21, 25, 23, 11, 19, 5, 9, 27, 29, 2, 1, 4, 17, 31, 22, 15, 12, 18,  Баба Тонка  14, 7, 15, 17, 2, 9, 1, 13, 19, 11, 4, 7, 8, 5, 3,  Безименна  1, 3,  Вешка Данова  6, 44, 25, 13, 54, 10, 15, 34, 9, 27, 48, 38, 35, 5, 50, 12, 29, 36, 20, 32, 30, 28, 22, 33, 40, 21, 7, 19, 30а, 46, 16, 52, 14, 3, 17, 11, 24, 62, 47, 70, 66, 42, 57, 63, 53, 55, 33, 51, 41, 59, 49, 31, 37, 43, 35, 58, 60, 39, 61, 68, 2, 4, 1,  Г Тошев  12, 8, 14а, 14г, 2, 10, 14б, 14, Стопански Двор, 14в, 4, 6,  Ген Заимов  40, 2, 7, 4, 9, 12, 5, 1,  Девети Септември  1а, 6, 3, 13, 20, 14, 18, 8, 1 А, 15, 17, 10, 16а, 1, 12, 7, 9, 5,  Дядо Вълко  46, 33, 36, 11, 27, 50, 28, 42, 13, 29, 26, 44, 54, 15, 3, 9, 32, 40, 38, 24, 19, 21, 52, 17, 34, 5, 22, 23, 64, 37, 70, 62, 47, 35, 58, 56, 43, 66, 45, 68, 39, 12, 10, 4, 6, 16, 1, 14, 18,  Л Димитрова  5, 11, 1, 6, 4, 15,  Л Каравелов  9, 11, 2, 7, 1, 6, 8,  Маршал Толбухин  4, 2,  Паисий  6, 8, 11, 3, 15, 2, 13, 1, 9,  Партизанска  4, 8, 11, 2, 1, 6, 3, 7, 10, 9, 5,  Петко Д Петков  11, 7, 13, 1, 8, 3, 16, 4, 10, 15, 6, 5, 14, 12,  Петко Напетов  3, 1,  Стефан Караджа  3, 7, 1, 2, 4, 5,  Христо Ботев  3а, 1, 2, 7, 5, 3, 54, 52, 58, 60, 56, 50,  Христо Михайлов  2, 3, 7,  Христо Смирненски  5, 6, 4, 15, 9, 2, 13, 7, 3, 1, 17,  Цвятко Радойнов  6

На 07.10.2020 г. /10:31 – 11:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Сухаче:   В Левски  32, 10, 30, 3, 39, 7, 38, 4, 15, 41, 9, 25, 37, 21, 18, 31, 2, 13, 27, 14, 29, 16, 24, 26, 34, 11, 1, 20, 33, 28, 5, 6, 17, 4а, 35, 31а, 23,  В Петлешков  4, 6, 11, 9, 14, 16а, 18, 12, 16, 8, 10, 13, 1, 5,  Вешка Данова  23, 52,  Г Бенковски  4, 6, 2, 1,  Г Тошев  2,  Девети Септември  22, 25, 27, 35, 15, 38, 32, 40, 26, 41, 23, 36, 30, 33, 24, 19,  Ив Вазов  30, 8, 22а, 8а, 11, 18, 12, 16, 1, 17, 9, 3, 4, 10, 7, 5, 14, 2, 20, 15, 6, 19, 22б, 26, 24, 13,  М. Мильов Връх-Извън Регулация  ,  Маршал Толбухин  12, 53, 28, 8, 15, 9, 10, 14, 4а, 19, 26, 24, 55, 51, 5, 38, 44, 1, 18, 22, 43, 47, 20, 11, 30, 3, 36, 6,  Н Вапцаров  2, 3, 4, 1,  Райко Даскалов  5, 2, 7,  Ст Едрев  7, 5, 3, 1,  Стефан Караджа  10, 6, 9, 12,  Христо Ботев  21а, 24, 13б, 37, 36, 35, 10, 16, 15, 38, 27, 31, 4, 29, 28, 40, 8, 12, 22, 18, 17, 6, 21, 26, 13, 14, 44, 9, 25, 42, 32, 46, 33, 34, 50

На 05.10.2020 г. /08:31 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 07.10.2020 г. /08:31 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 08.10.2020 г. /08:31 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 09.10.2020 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Червен Бряг:   510001  ,  V Кв.  ,  Ал Стамболийски  1а, 29, 12а, 23, 24, 16, 21, 6, 25, 18, 10, 4, 2, 11, 17, 21а, 15, 19, 13, 12, 9, 5, 1, 22, 13а, 12б,  Барбарати  6, 5, 4,  Бено Вълчев  12, 43, 26, 27, 29, 32, 28, 2, 45, 12а, 31, 5а, 19, 21, 13, 11, 17, 18, 24, 41, 8, 20, 1, 3, 30, 3а, 6, 5, 42, 37,  Братя Миладинови  4, 37, 7, 13, 25а, 26, 5, 6, 9, 19, 46, 2, 1, 21, 3, 11, 24, 35,  Бузлуджа  2, 9, 4, 5, 11, 7, 1, 15,  Гоце Делчев  10, 15, 16, 18, 13,  Гурко  17, 12, 7, 20, 11, 19, 8, 9, 18, 4, 13, Жил. Сграда, 14, 6,  Ивайло  40, 30, 18, 24, 32, 36, 26, 34, 16, 6, 38,  Илю Войвода  30, 36, 34, 25, 26, 32, 15, 7, 19, 23, 9, 12, 10а, 23а, 20, 5, 27, 18, 22, 17, 21а, 24, 21, 3, 10,  Княз Александър Батенберг  5,  Лазар Ръжанов  17, 10, 2, 13, 9, 16, 5, 3, 14,  Лалка Батова  6, 15, 5, 9, 1а, 7, 17, 8, 4, 3, 1, 10, 2, 13,  Марица  15, 13, 11, 5, 15а, 7,  Сава Младенов  36, 42, 34, 30, 27, 14, 32, 35,  Странджа  9, 9а, 11а, 5, 7, 17, 15, 19, 1, 10, 2, 8, 11б,  Чавдар Войвода  2, 1,  Яворов Изток  17, 15, 7, 9, 1а, 5, 13, 11а, 2, 12, 1, 8, 10, 3, 11, 4, 14, 13а, 9а

На 05.10.2020 г. /09:31 – 16:30 ч./   На 07.10.2020 г. /09:45 – 16:30 ч./ –  Червен Бряг:   V 291 Кв 61  Ал Стамболийски  53, 30, 37, 51,  Братя Миладинови  2,  Бузлуджа  33а, 37, 17, 14, 8, 32, 30, 12, 47, 22, 49, 51,  Митко Палаузов  8, 2, 7, 17, 16а, 12,  Охрид  7а, 14, 1а, 12, 8, 2, 20, 9,  Панайот Волов  41, 47, 55, 61, 73, 62, 70, 59, 75, 51, 69, 53, 43, 64, 60, 45, 70а, 63, 67, 65, 49, 66, 83, 79, 81, 85, 74, 76, 78,  Сава Младенов  10,  Струма  7, 6, 4, 8, 10, 5, 3,  Тунджа  9,  Християнска  68, 78, 64, 53, 49в, 51, 55а, 66, 49, 72, 76б, 55, 80а, 66а, 76, 68а, 74, 101, 86, 73, 103, 82, 92, 121, 100, 116, 71, 89, 90, 59, 104, 85, 123, 75, 110, 63, 79, 91а, 88, 81, 101а, 106, 96а, 77, 97, 87, 61, 57, 108, 112, 111, 96, 91, 118, 105, 65, 114, 115, 86а, 67, 102, 31,  Цар Симеон  3, 14, 1, 5,    Помпа, Гробищен Комплекс

На 06.10.2020 г. /08:31 – 16:16 ч./   На 08.10.2020 г. /10:15 – 16:16 ч./ –  Червен Бряг:   Маркова Могила  Вила, Вили,    Бетонов Възел, Вила, Марковамогила

На 07.10.2020 г. /10:31 – 14:00 ч./ –  Чомаковци:   10-та 4, 3, 1, 6,  11-та 1, 4, 2,  12-та 4,  14-та 2, 4,  15-та 3, 7, 5,  17-та 2, 6, 8, 1,  18-та 5, 7, 29, 3,  19-та 13, 1,  23-та 6, 4, 2, 8,  24-та 5,  42-ра 3, 1,  44-та 5,  47-ма 6, 12, 4, 8, 1,  50-та 3, 5, 4, 9, 1, 2,  51-ва 1,  54-та 5, 4, 9, 15, 13, 7, 2, 11, 6,  55-та 10, 1, 8, 6, 3, 2, 1,  56-та 8, 4, 6, 10,  58-ма 23, 21, 11, 10, 6, 31, 9, 2, 33, 17, 29, 13, 37, 15, 19, 4,  59-та 4,  6-та 13, 11, 8, 6, 3, 2, 10, 1, 4, 9,  62-ра 8,  8-ма 14, 19, 6, 31, 23, 3, 4, 5, 21, 35, 15, 1, 14, 16, 29, 2, 13, 11, 33, 17, 25, 8, 7,  Александър Стамболийски  1, 3, 17, 4, 10, 7, 14, 5, 15, 12, 2, 13, 9, 6, 8, 19, 11,  Асен Златаров  1, 4, 6, 2, 6,  Васил Левски  30, 22, 5, 16, 10, 38, 1, 28, 36, 9, 7, 11, 26, 14, 37, 18, 6, 20, 41, 3, 12, 39, 24, 4, 8,  Гео Милев  1, 21, 23, 19, 7, 11, 12, 2, 8, 11а, 9, 4, 1, 13, 5, 3, 10,  Георги Бенковски  10, 5, 3, 45, 14, 4, 8, 2, 11, 12, 7, 13, 6,  Двадесет И Втора  6, 2, 3, 4, 1,  Двадесет И Първа  2,  Двадесета  3, 4, 5, 2, 1,  Дружба  3,  Иван Вазов  3, 5, 2, 4,  Калето  34, 27, 16, 26, 3, 17, 13, 6, 25, 4, 37, 18, 23, 2, 43, 22, 32, 19, 10, 24, 38, 45, 36, 15, 35, 1, 28, 29, 21, 33,  Любен Каравелов  3, 8, 11, 6, 9, 2, 4, 7, 13, 1,  П К Яворов  9, 11, 13, 22, 25, 24, 18, 26, 12, 21, 14, 4, 27, 16, 19, 29, 23, 8, 17, 6, 15, 3,  Петдесет И Втора  4, 6, 2,  Плиска  1, 4, 2, 6, 7, 3, 12, 8, 10, 5,  Тринадесета  2, 5, 4, 1,  Христо Ботев  43,  Ц. Кръстев  21, 18, 23, 3, 5, 2, 17, 15, 9, 16, 7, 6, 14, 12, 20, 13, 19, 4, 8, 1,    Свинеферма

На 07.10.2020 г. /10:31 – 11:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Чомаковци:   10-та 4, 3, 1, 6,  11-та 1, 4, 2,  12-та 4,  14-та 2, 4,  15-та 3, 7, 5,  17-та 2, 6, 8, 1,  18-та 5, 7, 29, 3, 2, 1,  19-та 13, 1, 6, 9, 3, 11, 4, 7,  23-та 6, 4, 2, 8,  24-та 5, 1, 3, 4, 2, 5, 6,  25-та 8, 4, 3, 6, 1,  26-та 6, 4, 2, 6,  27-ма 6, 1, 3, 2, 4,  29-та 1,  30-та 1, 7, 3,  35-та 12, 5, 1, 3, 14, 2, 8,  39-та 2, 8, 7, 3, 6, 4, 5,  40-та 4, 14, 7, 18, 3, 9, 10, 1, 6, 2, 16,  41-ва 5, 2, 4, 1, 3, 16, 6,  42-ра 6, 2, 4, 1, 3, 1,  44-та 3, 8, 6, 10, 5,  46-та 5, 3, 1, 7,  47-ма 6, 12, 4, 8, 1,  50-та 3, 5, 4, 9, 1, 2,  51-ва 1,  54-та 5, 4, 9, 15, 13, 7, 2, 11, 6,  55-та 10, 1, 8, 6, 3, 2, 1,  56-та 8, 4, 6, 10,  58-ма 23, 21, 11, 10, 6, 31, 9, 2, 33, 17, 29, 13, 37, 15, 19, 4,  59-та 4, 9, 8, 6, 7, 10, 5,  6-та 13, 11, 8, 6, 3, 2, 10, 1, 4, 9,  62-ра 8, 6, 8, 11, 1, 4, 9, 3, 5, 7, 2, 10,  63-та 1, 2, 3,  64-та 3, 4, 5,  65-та 5, 10, 1, 4, 2, 8, 7, 12,  66-та 2, 3,  67-ма 4, 2,  68-ма 7, 2, 5, 1, 3,  69-та 2, 4, 3, 1,  70-та 4, 1, 3, 6, 2, 16, 9, 14,  71-ва 2, 8, 1, 3, 4, 8,  72-ра 3, 1,  74-та 8, 10, 6,  75-та 6, 7, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 8,  77-ма 3, 1,  78-ма 4, 2, 6, 7, 14, 5, 16, 3, 1, 4,  8-ма 14, 19, 6, 31, 23, 3, 4, 5, 21, 35, 15, 1, 14, 16, 29, 2, 13, 11, 33, 17, 25, 8, 7,  80-та 2, 1,  81-ва 1,  Александър Стамболийски  1, 3, 17, 4, 10, 7, 14, 5, 15, 12, 2, 13, 9, 6, 8, 19, 11,  Асен Златаров  1, 4, 6, 2, 18, 10, 14, 12, 7, 11, 16, 9, 6,  Васил Априлов  9, 11, 17, 2, 18, 12, 15, 4, 8, 10, 16, 19, 13, 1, 14, 6, 3, 7, 5,  Васил Левски  30, 22, 5, 16, 10, 38, 1, 28, 36, 9, 7, 11, 26, 14, 37, 18, 6, 20, 41, 3, 12, 39, 24, 4, 8,  Г С Раковски  4, 9, 15, 5, 4а, 8, 3, 7, 14, 21, 10, 19, 12, 17, 23,  Гео Милев  1, 21, 23, 19, 7, 11, 12, 2, 8, 11а, 9, 4, 1, 13, 5, 3, 10,  Георги Бенковски  2, 10, 5, 3, 45, 14, 4, 8, 2, 11, 12, 7, 13, 6, 11, 13,  Двадесет И Втора  6, 2, 3, 4, 1,  Двадесет И Осма  3,  Двадесет И Първа  2,  Двадесета  3, 4, 5, 2, 1, 13, 8, 9, 7,  Дружба  3, 2, 20, 22, 14, 17, 15, 9, 18, 11, 13, 16, 2, 4, 5, 6, 1, 8, 3,  Иван Вазов  3, 5, 2, 4, 15, 10, 23, 13, 9, 16, 8, 17, 7, 19, 18, 21, 12, 14, 20,  Калето  34, 27, 16, 26, 3, 17, 13, 6, 25, 4, 37, 18, 23, 2, 43, 22, 32, 19, 10, 24, 38, 45, 36, 15, 35, 1, 28, 29, 21, 33, 7, 9, 5, 1, 3,  Кирил И Методий  3, 7, 10, 2, 4, 6, 8, 5, 16, 9, 12, 18, 7, 11, 14,  Любен Каравелов  3, 8, 11, 6, 9, 2, 4, 7, 13, 1,  П Волов  20, 8, 1, 9, 2, 16, 24, 7, 5, 6, 14, 22, 3, 18, 4, 10,  П К Яворов  9, 11, 13, 22, 25, 24, 18, 26, 12, 21, 14, 4, 27, 16, 19, 29, 23, 8, 17, 6, 15, 3,  Петдесет И Втора  4, 6, 2,  Плиска  1, 4, 2, 6, 7, 3, 12, 8, 10, 5,  Тридесет и седма  5, 1, 3, 7, 9, 2,  Тринадесета  2, 5, 4, 1, 1,  Хан Аспарух  1, 14, 5, 6, 3, 8, 16, 10, 4, 2, 9, 7,  Христо Ботев  54, 46, 42, 58, 51, 38, 45, 44, 48, 56, 52, 40, 43, 41, 49, 4, 10, 22, 18, 21, 6, 34, 1, 8, 14, 2, 13, 31, 17, 7, 20, 76, 27, 12, 15, 26, 5, 36, 29, 11, 3, 23, 9, 28, 25, 19, 32, 16, 33, 62, 72, 57, 59, 61, 74, 75, 69, 71, 78, 53, 55, 51, 70, 66, 60, 68, 76, 63, 64, 67, 43,  Христо Смирненски  9, 19, 17, 7, 2, 11, 13, 8, 3, 4, 15,  Ц. Кръстев  21, 18, 23, 3, 5, 2, 17, 15, 9, 16, 7, 6, 14, 12, 20, 13, 19, 4, 8, 1,  Четиридесет и трета  4, 9, 2, 6, 5, 11,  Шипка  1, 16, 17, 11, 2, 8, 14, 3, 6, 13, 7, 5, 10, 9, 12, 15, 20, 4, 18, 19,  Ю. А. Гагарин  4, 5, 7, 8, 6, 3, 1, 8, 13, 12, 11,    2, Работилница, Свинеферма

На 06.10.2020 г. /09:31 – 15:30 ч./   На 08.10.2020 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Чомаковци   101002 Месокомбинат

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. 

Text Box:              CEZ GROUP