София поиска Ловешкото депо да приеме още отпадъци

София поиска Ловешкото депо да приеме още отпадъци

Кметовете на Ловеч, Летница и Угърчин да проведат среща с кмета на София Йорданка Фандъкова и министъра на околната среда и водите. Около това се обединиха на общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Ловеч кметовете Минчо Казанджиев (Ловеч), Красимир Джонев (Летница) и Валентин Вълчев (Угърчин). Срещата е продиктувана от искането на Столична община Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин да приеме и депонира още 50 хил. тона балирани софийски отпадъци. Регионалното сдружение има правото само да вземе решение за това, но по предложение на неговия председател – Минчо Казанджиев, в крайна сметка ще се произнесат общинските съвети в трите града след преценяване капацитета на действащата в момента клетка на депото и след разговорите в София, на които ще се обсъдят условията и цената за депониране на столичните отпадъци.
Приетите вече 40 хил. тона софийски отпадъци не са се отразили на обема на депото, няма отражение и върху екологичната обстановка, обяви на събранието изпълнителният директор на оператора на депото „Еко – Ловеч” АД – Ловеч, Антоанела Дончева. Това потвърди пред колегите си и кметът на Ловеч. Казанджиев, Джонев и Вълчев изразиха принципното си съгласие за приемане на новите 50 хил. тона, но възложиха на оператора на депото да представи пред Регионалното сдружение геодезическо заснемане, за да се установи точното количество депонирани отпадъци до момента и да се изчисли остатъчният капацитет на клетката.
Първата клетка на депото може да поеме 400 хил. тона. От май до декември м. г. от трите общини там са постъпили 12 хил. тона.
Кметовете коментираха на общото събрание още преразпределението на средствата, акумулирани вследствие на разликата между договорената цена за тон депониран отпадък между община Ловеч и Столична община и разходите на оператора „Еко – Ловеч” АД. Тази разлика за приетите вече 40 000 тона е в размер на 140 800 лв (3.52 лв/тон). Казанджиев, Джонев и Вълчев решиха с част от акумулираните средства да се финансира изготвянето на инвестиционни проекти за сепарираща и компостираща инсталации в размер общо на 91 450 лв. Пак с пари от тази разлика ще бъдат компенсирани транспортните разходи за превоз на отпадъците до депото в Ловеч на общините Летница и Угърчин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.