Представиха програмата за хуманитарна помощ на Министерство на отбраната на САЩ

Представиха програмата за хуманитарна помощ на Министерство на отбраната на САЩ

Марк Имблум – капитан II ранг към Военен отдел на посолството на САЩ и Весела Терзиева – експерт в посолството представиха в Областна администрация Ловеч Програмата за хуманитарна помощ на Министерството на отбраната на САЩ. На презентацията присъстваха областни, зам.-областни управители и експерти от Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч, както и представители на местните власти от 8-те общини от Ловешка област. Областният управител Ваня Събчева прие гостите в кабинета си и разговаря с тях по темата.
Програмата за хуманитарна помощ на Министерството на отбраната на САЩ, която се предоставя за България чрез Отдела за военно сътрудничество в Посолството на САЩ в София, е част от Международната помощ при хуманитарни кризи и гражданска помощ.
Целите на хуманитарната помощ са засилване на двустранното сътрудничество, демонстрация на добра воля и подкрепа на усилията за развитие на регионите, популяризиране на публичната дипломация.
Целите на предстоящата среща са освен предоставяне на информация за програмата за хуманитарна помощ, чрез диалог с местните власти и представители на гражданското общество да бъде осигурен цялостен и справедлив подход в процеса на договаряне и предоставяне на помощта, да се получат идеи и запитвания и да се осигурят възможности за публично-частни партньорства.
Програмата за хуманитарна помощ в България стартира през 1996 г. До декември 2011 г. са отпуснати около 7 милиона долара. Целият процес на договаряне се води от представители на Американската агенция за възлагане към военоморските сили на САЩ.
Хуманитарната помощ финансира частични строителни работи, реновиране на публични сгради като клиники, училища, домове за деца, центрове за реакция при бедствия и кризи.
Отделните проекти трябва да бъдат на стойност от 10 000 до 450 000 долара. Американското правителство осигурява финансирането, а местните партньори осъществяват дейностите. Срокът за изпълнение на проектите е 2 години.
Проекти на стойност от 10 000 до 150 000 долара имат най-големи шансове да бъдат одобрени и финансирани. В България вниманието се фокусира над проекти, подобряващи живота на младежи в неравностойно положение, обучение, управление при кризи. През фискалната 2013 година ще се финансират максимум 5 проекта. Финансирането е ограничено, тъй като България е член на Европейския съюз и не попада сред приоритетите за финансиране.
Типовете проекти, с които може да се кандидатства, са оказване на хуманитарна помощ на гражданското население – осъществява се по време на съвместни учения. Американски военнослужещи строят или ремонтират обществени сгради. Провежда се в отдалечени, селски райони с недостатъчно обслужване. Финансирането покрива единствено закупуването на материали и не е дарение към дадена община или краен получател (10,000-15,000 щ.д ). Има едногодишен цикъл на планиране и изпълнение.
Второто направление е хуманитарна помощ от освободено имущество – безвъзмездно дарение, като невисоко технологично медицинско и училищно оборудване и мебели, както и консумативи. Проектите се представят в Американското посолство ежегодно. Предимство имат проекти, които отговарят на следните условия – партньорство с неправителствени и граждански организации, местни власти, обща стойност до 150 000 долара, по-голям брой крайни бенефициенти, ясно описани желани цели и резултати, добра устойчивост. Не се финансира изграждане на затвори, игрални зали, интернет кафета, електрификация на отдалечени райони, пътно строителство и ремонт, публични радиа и телевизии, заплати и консумативи за местните власти, религиозни групи и спортни съоръжения
Проектите се подават писмено на английски на хартия и в електронен формат до 1 март 2012 година. Информация за одобрените проекти след 1 май 2012 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.