Отборът на ОУ „Проф. Д. Димов” победител в състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

Отборът на ОУ „Проф. Д. Димов” победител в състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

Отборът на ОУ „Проф. Димитър Димов” спечели вчера ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. В общинския етап от надпреварата участваха отбори от пет училища в община Ловеч, целта бе проверка на уменията и навиците за действие при възникване на бедствия и пожари и възпитаване на чувство на взаимопомощ и работа в екип при бедствени ситуации.Организатори на състезанието са община Ловеч, областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” и секретариатът на областния съвет на БЧК в Ловеч.
Общинското състезание се проведе в два етапа. В първия етап участниците решаваха индивидуален тест, чрез който се цели проверка на знанията по изучаваните теми от учебната програма. Най-добър резултат беше постигнат от отбора на ОУ „Проф. Димитър Димов”.
Вторият етап, съдържащ състезателни игри, беше разпределен в 5 учебни центъра: „Защита при бедствия”, „Индивидуални средства за защита”, „Защита при промишлени аварии”, „Първа помощ” и „Пожарна безопасност”. Чрез тези игри се проверяват практическите умения на участниците, тяхната бързина и  съобразителност. И тук първото място спечели ОУ „Проф. Димитър Димов“. Втори се класираха участниците от ОУ „Христо Никифоров“, а трети – от ОУ „Васил Левски“.
В състезанието участваха още СОУ „Тодор Кирков” и СОУ „Панайот Пипков”.
Класираните на първо и второ място отбори ще представят община Ловеч на областното съревнование, което ще се проведе на 26 април т. г.
Община Ловеч