Община Троян е против одържавяването на общинското ВиК дружество

Община Троян е против одържавяването на общинското ВиК дружество

Председателят на парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление Любен Татарски, покани на среща през седмицата зам.-министъра на МРРБ Добромир Симидчиев и зам.-министъра на МОСВ Ивелина Василева, кмета на Троян Донка Михайлова и кметовете на Русе и Търговище за обсъждане на промените в Закона за водите, който в близките дни предстои да влезе в Народното събрание. Г-жа Михайлова изрази позицията на НСОРБ и на местната власт в Троян, че предлаганитите промени в Закона за водите и практическото одържавяване на общинските ВиК дружества не са в интерес на жителите на общините и имат за цел: трансформиране на част от публичната общинска собственост на ВиК системите и съоръженията в публична държавна собственост; пълен контрол и регулиране на отношенията във ВиК сектора от държавата и свеждане до минимум ролята на общините; прекратяване на общинските ВиК дружества или влизането им в холдингови дружества, които на практика ще се управляват от държавата.
С предлаганите промени общината ще загуби възможността:
– Да развива базисната ВиК инфраструктура, с което да се повишава качеството на живот на населението;
– Да съгласува своята политика в изграждането на ВиК системите на територията на общината с инвестиционната политика по изграждането на надземната инфраструктура;
– Да води част от своята социална политика;
Предоставянето на ВиК услугите от оператор, различен от общинското дружество, ще доведе до увеличаване цената на водата. Кметът на Троян посочи, че в момента във “ВиК “Стенето” ЕООД – Троян, тя е 0,94 лв/куб.м., без ДДС, при цена на водата във “ВиК” АД, гр.Ловеч от 1,32 лв./куб.м., без ДДС.
И още – в общини, които години наред са водили целенасочена и правилна политика във ВиК услугите със собствени средства и чрез своите търговски дружества, инвестициите ще намалеят. Не може да не отбележим, че в Община Троян няма режим на водоснабдяване, че със собствени средства троянското ВиК е сменило почти половината водопроводна мрежа и са издадени разрешителни за водоползване на всички водоизточници. Влаганите от общинското дружество инвестиции възлизат на 600 – 700 хил.лв. годишно. Своето становище Община Троян е изпратила и до Националното сдружение на общините в Република България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.