Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ

В Ловеч се проведе обществено обсъждане на разходите за събиране на битови отпадъци. План-сметката за 2020 година предвижда почти 4 млн. лева за тази дейност

Обществено обсъждане се проведе на 13 декември вечерта в Община Ловеч на тема разходите за 2020г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

За да се срещнат с гражданите в заседателната зала на Община Ловеч бяха представители на администрацията, включително заместник-кметът Цветан Георгиев.

План-сметката за 2020 г. предвижда за пълния обем на работа общо 3 998 415 лева. Част от сумите, които влизат тук, са за събиране на битови отпадъци и извозването им  – 1 047518 лв., за поддържане на чистота и за зимно почистване на улиците  – 1 461 309 лв., и други суми. Целият доклад е достъпен  на адрес

https://www.lovech.bg/uploads/posts/documentqmz1hydf.pdf

Целта на обсъждането бе гражданите на общината и заинтересованите страни да изкажат свободно своите мнения, което и стана в продължение на един час и половина. Важно беше да се чуят предложения и различни становища по темата, въз основа на които Общинският съвет да вземе информирано решение.

Предварително в общината не бяха постъпили никакви мнения, становища и предложения, но присъстващите граждани и общински съветници дойдоха сериозно подготвени. Направени бяха множество предложения, прогнози и идея. Неизбежно беше да има и известен обучителен елемент за част от гостите.  Регистърът на изказванията варираше от пълно отричане на план-сметката до съгласието, че екологията е скъпо занимание, но е необходимо.

Предстои план-сметката да бъде обсъдена и приета от Общинския съвет.

Община Ловеч, пресцентър

13.12.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването в Ловешка и Плевенска области за периода 16 – 20 декември

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16 – 20 декември 2019 г., включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Ловеч  

Община Априлци  

На 16.12.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./ –  Априлци, Общ. Априлци:   Ковашка/Острец/  3,1, Марагидик/Острец/  14,28,8,24,18,12,6,22,2,10,16,4,20, Отдих/Острец/  4,59,35,16,43,15,29,10,39,31,3,61,51,17,25,23,2,33,53,1,27,6,47,5,63,21,37,41,49,9,13,12,14,58,8,

11,19,7, Русалийски Проход/Острец/  4,16,7,14,2,5,6 Уо-Тп-38,1,20,3,8,9,12,6,18,13,11,10,22, Сенковчица/Острец/  21,5,18,9,16,2,1,6,3,11,7,17,13,12,15,14, Събевска/Острец/  4, Топола/Острец/  3,4,2, Цанко Дюстабанов/Острец/  14,21,25,13,10,1,4,3,27,6,2,8,12,23

Община Ловеч  

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Александрово, Общ. Ловеч:   Бачо Киро  4,8,6,19,17,9,1,10,18,11,3,5,2,14,13,15,15 Уо Тп 27,16,12, Васил Априлов  13,19,14,15, Денчо Влайчев  2,1,5,14,12,10,8,4,3,6,7, Опълченска  10, Свобода  7,2,1,3,9,5, Трети Март  23,10,19,16,21,25,27,12, Цар Освободител  40,36,38,42,17,15,48,44,46

За Периода 16-19.12.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Ловеч:   Безименна  Уо Тр 3 Вец, Безименна  Уо Светофари,Уо Касета Хавана, България  15,9, България  10,5,3, Васил Джабарски  13,11,2,19,5,9,7,17,1,15,3, Васил Йонков-Гложенеца  10, Васил Левски  70,143,96,68,153,66,90,133,127,151,72,74,86,100,84,137,94,149,147,131,114,125,98,123,76,64,145,139,122, Витоша  2,11,4,7,5,9,6,10, Генерал Скобелев  11,12,14,6,5,1,9,3,10,2 Сираков,7,8, Гозница  Ул. На Тп5, Димитър Пъшков  22,20,22 Еделвайс, Доктор Съйко Съев  2, Доктор Съйко Съев  10,5,6,8,4,3,1,14,16,18,12,2, Доктор Съйко Съев  23,29,21,48,52,46,3,Тото Пункт,40,19,15,29 Изход София,17,Уо На Тп Хеи,50,42,17-А,44,Нафтопункт,25, Доктор Съйко Съев  13 Кристал 2,15,11а Кристал,13 Кристал,11 Кристал,15 Кристал, Иван Вазов  32,3,9,7,16,42,20,24,1,25,30,27,23,4,33,50,18,44,21,6,15,38,11,34,10,13,103,46,40,19,28,22,17,31,14,26,29,2,12,8,35,48,5, Княз Александър I Батенберг  2 Здравец,2,2 Албена, Княз Имеретински  20,27,22,У Светофари,25,29,28,24,26, Лале  19,2,8,7,6,4,5,1,3, Марко Крачунов  10,6,12,2,4,1,3,5,8, Матея Кръстев  1,8,2,4,12,10,3,14,6,5,7, Матея Кръстев  8, Местност Печковец  Уо Башбунар, Митропол.Дионисий Ловчански  2, Михаил Петков  3,1,7,2,5, Ната Стоянова  9,18,14,10,2,12,7,6,4,8,Цех За Разкрояване И Сглобяван,3,11,1,16,5, Неофит Рилски  11,24 Росица,28 А,9,22 Росица,13,28, Никола Петков  28,36, Никола Петков  2 Пролет,2,2 Жк Пролет, Никола Цвятков  2,8,1,4,9,7,6, Отец Паисий  2, Патриарх Евтимий  17,19,13,15,8, Петър Граматик  4,2,1,10,3,5,6,8,12, Петър Граматик  3, Пол.Жребков  25,5,4,1,32,24,3,30,8, Пол.Жребков  44,68,41,66,48,54,34,27а,62,39,42,43,27,50,29,40,70,52,37,64,56,45,36,46,58,33,60,38,35, Продимчец  Уо На Тп1,Здравен Пункт, Продимчец  Уо На Тп3, Рила  3,6,1,4,2, Свобода  3,8,5,1,6,4, Свобода  , Синчец  16, Сирко Станчев  5,3,7,1, Стоян Цанков  62,23,46,34,25,42,29,30 Кв Продимчец,27,19,33,41,56,60,37,32,31,29 А,43,35,40,36,44,45, Тома Давидов  2,1,4,3, Търговска  45, Хан Крум  30,22,13,24,15,11,26,9,22 Янтра-Гараж,7,22 Янтра,20,28, Христо Русков  18,10,23,24,15,30,28,3,46,6,20,21,22,42,36,19,7,16,32,48,44,9,40,17,11,1,8,13,34,5,14,26,38, Христо Русков  47 Колбасарски Цех,25,50,29,33,54,47,56,27,52,58, Цар Асен Първи  1, Цар Иван Александър  34,17,29,42,28,38,36,30,40,21,27,19,25,32,23, Цачо Шишков  14,5,16,11 Комуна,12,2,10,15,13 Еделвайс,1,17,3,3 Албена,18, Цачо Шишков  29 7 Ноември,30,31,28,22,26,38 Изгрев,23,35 А,34,36 Бреза,32 Иван Вазов,37,38,20,25,35,24,21,27,19,34 Иван Вазов, Чешмата  3,2,4, Юрий Гагарин  14,7,9,10,6,5,16,12,4,8,3,18,1,   Ресторант Юзината

За Периода 16-20.12.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ –  Ловеч:   България  57,53,57,55 Амбарица,55,Уо Касета Вежен, Княз Имеретински  62, Панайот Волов  21 Бенковски,19,21, Тодор Каблешков  26,26 Вежен,15,17,30 Мусала,28 Родопи, Христо Ботев  42,40,55

За Периода 16-20.12.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Ловеч:   34-Ти Пехотен Полк  2,4, Алеко Константинов  5,3,4,2,7,1, Александър Стамболийски  17,15, Балканска  2,3,4, Безименна  Уо Касета Винарна,Уо Касета Нов Мост, Васил Левски  27,31,12,8,Съюз На Българските Художници,12 А,10,29,Уо Касета Космонавта На Тп 180, Васил Левски  12,27,Механа Галерия,29,Изложбена Зала, Васил Левски  79,73,115,63,87,121,77,105,46,107,50,71,111,93,109,91,40,97,56,67,83,103,65,75,58,69,99,36,48,

60,113,85,62,119,44,38,81,101,52,95,42, Велики Преслав  10,9,5,8,15,7,11, Генерал Скобелев  27, Георги Бенковски  1 Детска Градина М. Сиркова, Даскал Манол  6,11,10,8,2,9, Дикисанска  10, Димитър Пъшков  29, Димитър Пъшков  14,10,29,31,24,23,12,18,27, Доктор Васил Каракановски  6,16,11,5,9,4,15,10,14,8, Доктор Съйко Съев  5, Иван Драсов  39,37,25,31,33,29, Иларион Ловчански  5,7,5 Хризантема,2а,4,2,1 Октомври, Княз Имеретински  Уо На Тп1а,66,103,64, Мадара  17,13,7,1,4,5,9,11,2, Марин Поплуканов  8,5,1,7, Марин Поплуканов  4,2,3,5,6, Митропол.Дионисий Ловчански  1, Мостова  Покрит Мост Електромер 1,Покрит Мост Ел.15,1,Уо Пл. Тодор Кирков,Покрит Мост Електромер 10,Покрит Мост Ел.13,Покрит Мост Ел.14,Покрит Мост Електромер 2,4,Покрит Мост Електромер 9,Магазин Електромер 3,Покрит Мос Електромер 7,Покрит Мост Кафе Склад,Покрит Мост Ел.12,Покрит Мост Сбх,Покрит Мост Електромер 4,Покрит Мост Електромер 11,Покрит Мост Златарско Ателие,13, Никола Петков  19а Кв. Дикисана,23,21,19,25,26,15,17,27, Никола Петков  18 Устрем,14,12,20 Устрем,1,17,24, Николчо Терзиев  10,5,4,7,11,9,8,2,3, Оборище  4,6,1,2,5,3 А,3, Осъмска  9 Ивайло,8,6 Калоян,1, Отец Паисий  9,4,20,27,17,25,19,3а,13,11,16,3,6,5,18,10,15,3 160,14,12,21,23,8, Панайот Волов  29,46,40,42,38-40,44,27, Патриарх Евтимий  26,21,18,24б,31,29,25,20,23,22,16,41,27,39,24 Б,37,33,35,24, Патриарх Евтимий  8,6,21, Плиска  10,25,8,29,23, Стефан Караджа  2, Тодор Кирков  1,Сграда 6,Кафе Бурето,Бръснарница,Кафе Марион,10,5,Тото Пункт,16 Магазин Велур,1 Мансарден Етаж,13,18,14,Фурна,Ет Нели,Магазин Копчета,1 Партер,Ирландски Пъб, Тодор Кирков  8, Тракийска  17, Трети Март  До Тп 128/1а/, Трети Март И Княз Имеритински  Уо Светофари, Хаджи Димитър  1,5,4,2,3,6,7, Хаджиненчева  5,2,3, Хан Крум  5, Хисарска  3,8,9,7,15,4,13,5,10,6,11,2,1, Хисарска  43,59,41,55,31,57,33,49,45,51, Христо Иванов-Големия  17,19,15,16, Христо Иванов-Големия  13,Янкова Къща,11, Цар Освободител  30 Самуил,Цар Освободител Партер,38, Цачо Шишков  13,7, Червен Бряг  ,   Кв. Вароша На Отградата На Училището

За Периода 16-22.12.2019  /08:00 – 15:30/ –  Ловеч:   Доктор Съйко Съев  20,22,28,26,24, Княз Имеретински  7,1,13,18,17,3,5,12,14,16,15,10,9,8,11, Княз Имеритински И Д-Р С Съев  , Неофит Рилски  16,5,1а Трапезица,12,8,20,18,9,14,1,3,7,10,1 Пробив, Сливница  1,2, Цар Асен Първи  1

За Периода 16-22.12.2019 /08:00 – 16:30/ –  Ловеч:   Акад.Анастас Иширков  41,33,42,48,37,43,39,50,46,44, Акад.Анастас Иширков  28,26,32,29,36,34,Обб,38,27,26 Б,30, Александър Стамболийски  10 Мур,8 Драва,6, Александър Стамболийски  17,15, Александър Стамболийски  23 Бълг Гъба,19,54,50,25,21,52, Алексей Куропаткин  2,13,4,3,5,16,18,11,20,14,6,9,15,7, Безименна  Уо На Тп Стара Баня, Безименна  Уо Крепост Хисаря, България  96, България  19,35,21,27,29,33,23,25,31, България  1, България  88,86,90, Васил Йонков-Гложенеца  12,Уо Касета Стара Митрополия,1,7,14,5 А, Васил Левски  Уо Тп Нова Банка, Васил Левски  4 Ленин,4,2 Г Димитров, Васил Левски  7,19,13,11,9,17,5,12 Покрит Гараж,1, Васил Левски  41,22,37,57,53,20,49,24,16,51,Нафтопункт Вароша,26,59,39,28,69,55,30,18,32,45,47,61,43, Васил Левски  106,157,189,201,199,213,191,179,169,215,207,161,193а,205,203,209,175,211,177,217,165,187,195,159,197,Уо На Тп Дръстене,183,193,173, Васил Петлешков  2 Петлешков,1,6,3, Велики Преслав  4, Велики Преслав  10,9,5,8,15,7,11, Величка Хашнова  8,6,10,14,12,2, Величка Хашнова  20,24,2,18, Ген.Гембицки  5,6,8,10, Ген.Столетов  10,6,5,8,3,2, Генерал Скобелев  27, Георги Бенковски  Одз М. Сиркова,7,1,2,1 Д.Градина М.Сиркова,13,Д.Градина М. Сиркова,11, Георги Бенковски  9,15,17,Асоциация Феномени Асфен, Даскал Никола  10,3,1,14,8,5,7,12,6,9,2,4, Даскал Никола  11,16,13,18,24,22,20, Двадесет И Втори Август  Уо Касета Ул. Двадесет И Втори Август,12,11,14,13, Дикисанска  5,3,7, Димитър Пъшков  8,11,8а,6,15,13,4, Димитър Пъшков  29, Доктор Съйко Съев  5, Дунав  27 Люлин,25 Люлин, Дунав  21,30,32, Иван Драсов  7,5,9,11,13,23,24,19,17,21, Иларион Макариополски  5,4,4 Девети Септември,6, Княз Имеретински  47,53,48 Звезда,48,34,55,35,45,49,51,57,44,40,41, Мадара  19,86,67,59,70,63,100,21,64,39,94,98,72,26,31,66,73,33,52,71,56,88,34,20,51,24,40,54,62,96,60,28,41,90,53,58,42,45,81,80,61,50,55,68,69,84,75,37,25,65,16,48,29,32,18,79,43,76,47,12,44,38, Маестро Камен Луков  2 Бисер,1,3,2, Марин Поплуканов  18, Марин Поплуканов  12,15,29,10,16,27,41,17,14,25,37,19,39,31,35,6,23,33, Михаил Попович  2,4,6, Мишева  3,8,12,13,6,5,18,7,9,1 Б,15,4,16,10,14,1,2, Мостова  2, Мостова  Уо Тп Ленин 84, Неофит Рилски  40,17,44,34,32,31,25,29,21,38,19,36,42,27,23, Никола Петков  1,5,10,11,8,7,15,13,1а,3,2 Пролет,9, Никола Петков  18 Устрем,14,12,20 Устрем,1,17,24, Оборище  6, Панайот Волов  10,12,18, Панайот Волов  6,3,8,4,6 Кв,2,1, Панайот Волов  11,14,5,9,13,16,7,18, Патриарх Евтимий  26,21,18,24б,31,29,25,20,23,22,16,41,27,39,24 Б,37,33,35,24, Плиска  9,13,4,19,6, Райна Княгиня  17,13,20,1,26,19,24,7,21,18,22,15,16,38 Гео Милев, Свети Свети Кирил И Методи  16,5,2,9,20,3,13,8,15,1,12,7,10,11,6 Лястовица,18,22,4, Сирко Станчев  9,11, Съйко Съйчев  1,2,4,6, Тодор Каблешков  11,13,12,7,16 Пирин,11 А,5,14,18 Пирин,9,10, Тодор Каблешков  10,3,8,6,9,4,5, Тодор Кирков  4,2, Тодор Кирков  Кафе Момина Сълза,1,Уо Тп Мулетаров Цветно Фото,Вароша,5 Вароша,5, Тодор Стратиев  19,11,6,8,13,16,2,10,22,1,24,5,15,12,18,14,7,3,9,17,4, Тракийска  7, Търговска  54 Надежда,63,54,67,134 Надежда,69,65 Партерен Етаж В Жск Сердика, Търговска  3,19,11,15,5,13,4,2,6,8,7,21,17,1, Търговска  93,101 Благоев,89,183 Димитър Благоев,95,99,101,101,91,93 Таван,97, Търговска  105,105 Райна Княгиня,105,Уо Касета Тп 166 Бл. Райна Княгиня,105 Райна Княгиня,103 Волов,105 Райна Княгиня-Партер,103, Търговска  41,43, Търговска  Касета Уо, Феликс Каниц  1,2, Хаджи Димитър  9,15,13,19,11,17, Хан Крум  4,4-Тинко,1а,3,6,1,1а Стратеш,14,10,2,16,8,12, Хан Крум  5, Хисарска  20,18,22,16, Хисарска  19,17,14, Христо Ботев  25,16,22,14,27,20,18,29,18а,23,33,21,19,31,12 Теменуга, Христо Ботев  42,57,46,Уо Тп 209 Реконструкция И Модернизация, Христо Иванов-Големия  4,6, Христо Иванов-Големия  13, Цар Асен Първи  30,32,26, Цар Иван Шишман  13,15, Цачо Шишков  26, Цачо Шишков  2, Черковна  7,4,2,3,5,1,   Упи 1, Кв. 203 Бл. Вароша

На 16.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 18.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Гостиня:   Алеко Константинов  9,4,7,6,1,3,5, Александър Стамболийски  3,12,6,10,8,20,1,2,5, Васил Левски  12,7,8,4,9,2,14,3,6,10,1, Георги Бенковски  1,2,5, Илия Симеонов  12,22,6,24,18,10,16,20,8,2,26,14, Кирил И Методий  2,1,3, Княз Борис 1  1,3,2,4, Любен Каравелов  2,1,11,3, Михо Нечев  7,3,6,4, Никола Вапцаров  2,1,4,3, Панайот Волов  2, Тодор Каблешков  6,4, Хаджи Димитър  2,4, Хан Аспарух  Уо Тп 3,43,34,47,40,45,30,38, Христо Ботев  10,8,2,6,3,9,5,4,7,1, Христо Смирненски  3,2,13,7,11,9,1,17,15,5, Яким Груев  4,5,6,10,1,3,2

На 16.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Ловеч:   Александър Стамболийски  42,30 Спартак 3, Ангел Кънчев  5,2,3,6,4,1, България  88,86,90, Генерал Скобелев  28,26,35,37,26 Скобелев,28 Гурко, Дунав  27 Люлин,25 Люлин, Здравец  Хранителен Магазин Ахат,Павилион,50,202,До Блок 202,49,Между Блок 201 И 202,Магазин Промишлени Стоки,34, Здравец  204,Уо Подлез Мизия,Кафе Аперитив, Здравец  Кафе Аперитив,5,203,1,2,7,211,Магазин 10,5,4,3,17, Здравец  До Блок 213,213,Бл 213,201, Кантон 11 12  1 Жк. Здравец  Бл.213, Местност Синан Тепе  Вила Марин,Вила Илия,Вила Димка,Вила Рангел,Вила Михню,193,436,Вила Събчо,384 Вила Цветомир,21,Вила Богдан,28,Вила Дафинка,Вила Мирослав,Вила Христина,222,Вила Христо,597,Вила Николай,Вила Рена,Вила Йончо,182 Вила Кадрие,192,Вила Мария,Вила Виолетка,Вила Петко,214 Вила Иван,1,Вила Пенчо,659,Вила Йосиф,177,Вила Георги,Вили Върхът,Вила Ивайло,Вили Светлина Над Комунални,Вила Виолета,Вила Лазар,Вила Кирил,Вила Валентин,Вила Глория,315 Вила Пламен Петков,Вила Тодор,Вила Стефан,Вила Сергей,Вила Никола,Вила Вълко,Вила Любомир,315,Вила Янко,Кл Еко,Вила Васил,584,19,Вила Димитър,182,67,165,657,Вила Йочко Йочев,41,37,Вила Красимир,Вила Румяна,Вила Стоян,35,430,Вила Юлка,2 Вила Тотю,Вила Стойко,Вила Невена,473,Вила Ангел,Светлина Върхът,671,574,Вила Миладин,Вила Тодор Джачков, Мизия  Уо Касета До Бл. Жилища,Уо Касета Бл. 24 И Бл. 25,23, Мизия  Ж.К. Здравец,Уо Касета Бл. 203,203, Мизия  11,201,Уо Касета Тп 112,Уо Касета Бл. 213, Неофит Рилски  41,58,52,37,39,56,45,35,48,50,43, Осъмска  35,31,30,32,25,36,34,29,27,33,26,28, Панайот Волов  11,14,5,9,13,16,7,18, Свети Свети Кирил И Методи  34,33.,35,32,33,36, Тодор Каблешков  11,13,12,7,16 Пирин,11 А,5,14,18 Пирин,9,10, Тодор Каблешков  1 Рила,1,Уо Касета Пазара, Търговска  70, Хан Кубрат  2 Уо На Тп Кат,5,2а,2,9 Скривалище,8, Христо Ботев  42,57,46,Уо Тп 209 Реконструкция И Модернизация, Цар Освободител  82,45,74,86,78,80

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Ловеч:   Кантон 11 12  1 Жк. Младост Бл.318-Д, Младост   319,Уо Кв. 7, Упи І,319,318,319,320, Стара Планина  Склад За Търговия На Едро И Др,35,37

На 16.12.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ –  Ловеч:   Безименна  Болница, Ген.Гембицки  2, Доктор Съйко Съев  29,27,31, Психоболница  Склад Pvc Дограма Саламандър

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Изворче:   43952.525.0050  , Здравец  1,8,30,32,34,16,38,7,5,4,6,26,2,18, Зеленика  8,10, Иглика  6 Канцелария Кметството,27,19,13,11,21,39,5,44,10,17,31,33,15,35,7,2,45,1,25,9, Минзухар  2, Незабравка  3, Синчец  1, Софийска  1,18,20,22,34,38,9,24,26,28,Крайпътно Заведение,Тп 3,16,11,32, Теменуга  21,20,31,9,11,10,12,8

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Брестово, Общ. Ловеч:   Вежен  2, Дойран  6,4,1, Канаджийска  15,13, Крайхристовска  4,2,6,3,1, Могилска  4,24,17,14,10,8,1,7,9,16,3,22,11,15,13, Оборище  3,10,5,9,18,2,8, Отец Паисий  6, Пряспа  4, Селище  3,6, Хаджи Димитър  10,20, Чурковска  2,4

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Горно Павликене:   Александър Стамболийски  2,10,8,7,5,4,1,11,5а,6, Антон Иванов  9,7,1, Бачо Киро  4,2, Васил Левски  1, Васил Петлешков  5, Велко Баев  6, Георги С.Раковски  4,6,1, Димитър Благоев  10,15,7,8,11,3,4,9,2, Любен Каравелов  3,1,12, Никола Вапцаров  2,17,1,4,5,10,19, Патриарх Евтимий  29,4,17,6,25,16,30,15,39,33,,,11,12,26,46,Улично Осветление Тп 6,27,3,9,19,34,22,40,23,18,32,2,37,5,10, Петко Петков  3,5,1, Професор Кънчо Цафаров  1,4,2,3, Сергей Румянцев  2,14,10,6, Тодор Михов Христов  2, Янко Забунов  2

На 18.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Ловеч:   Александър Стамболийски  42,30 Спартак 3, Ангел Кънчев  5,2,3,6,4,1, България  88,86,90, Генерал Скобелев  28,26,35,37,26 Скобелев,28 Гурко, Дунав  27 Люлин,25 Люлин, Здравец  Кафе Аперитив,5,203,1,2,7,211,Магазин 10,5,4,3,17, Здравец  До Блок 213,213,Бл 213,201, Здравец  Хранителен Магазин Ахат,Павилион,50,202,До Блок 202,49,Между Блок 201 И 202,Магазин Промишлени Стоки,34, Здравец  204,Уо Подлез Мизия,Кафе Аперитив, Кантон 11 12  1 Жк. Здравец  Бл.213, Местност Синан Тепе  Вила Марин,Вила Илия,Вила Димка,Вила Рангел,Вила Михню,193,436,Вила Събчо,384 Вила Цветомир,21,Вила Богдан,28,Вила Дафинка,Вила Мирослав,Вила Христина,222,Вила Христо,597,Вила Николай,Вила Рена,Вила Йончо,182 Вила Кадрие,192,Вила Мария,Вила Виолетка,Вила Петко,214 Вила Иван,1,Вила Пенчо,659,Вила Йосиф,177,Вила Георги,Вили Върхът,Вила Ивайло,Вили Светлина Над Комунални,Вила Виолета,Вила Лазар,Вила Кирил,Вила Валентин,Вила Глория,315 Вила Пламен Петков,Вила Тодор,Вила Стефан,Вила Сергей,Вила Никола,Вила Вълко,Вила Любомир,315,Вила Янко,Кл Еко,Вила Васил,584,19,Вила Димитър,182,67,165,657,Вила Йочко Йочев,41,37,Вила Красимир,Вила Румяна,Вила Стоян,35,430,Вила Юлка,2 Вила Тотю,Вила Стойко,Вила Невена,473,Вила Ангел,Светлина Върхът,671,574,Вила Миладин,Вила Тодор Джачков, Мизия  Ж.К. Здравец,Уо Касета Бл. 203,203, Мизия  11,201,Уо Касета Тп 112,Уо Касета Бл. 213, Мизия  Уо Касета До Бл. Жилища,Уо Касета Бл. 24 И Бл. 25,23, Неофит Рилски  41,58,52,37,39,56,45,35,48,50,43, Осъмска  35,31,30,32,25,36,34,29,27,33,26,28, Панайот Волов  11,14,5,9,13,16,7,18, Свети Свети Кирил И Методи  34,33.,35,32,33,36, Тодор Каблешков  11,13,12,7,16 Пирин,11 А,5,14,18 Пирин,9,10, Тодор Каблешков  1 Рила,1,Уо Касета Пазара, Търговска  70, Хан Кубрат  2 Уо На Тп Кат,5,2а,2,9 Скривалище,8, Христо Ботев  42,57,46,Уо Тп 209 Реконструкция И Модернизация, Цар Освободител  82,45,74,86,78,80

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Хлевене:   Александър Стамболийски  11,9,7, Александър Стамболийски  5, Васил Левски  26,32,14,6,10,9,16,19,30,12,13,3,22,7,15,28,11,20, Великден  2,12,4,1,6,10,8, Даскал Стефанов  10,6, Даскал Стефанов  1,3,4,5, Иван Димов  5,1,4,12,7,2, Иван Димов  16,20,11,18,6,12, Капитан Петко Войвода  11а,9,17,5,19,11,16,15, Капитан Петко Войвода  13, Кочо Иванов  2,10,18,6,1,22,14,20,12,16,8,4, Марангозка  3,5,2,7,1, Ненко Дачев  3,12,2,8,10,6,1,4, Отец Паисий  2,8,1,16,6,12,4,10,9,3,11,14, Петко Боев  21,30,28,1,38,13,18,40,24,34,11,25,4,16,32,22,35,27,36,9,8,20,14,10,17,46,42,26,19,Уо Тп2,3,5, Поп Георги  2,5,3,1, Простор  7, Простор  3,7,8,1,12,2, Стойчова  2, Тодор Печев  7,3,2,11,10,9,5,1,4,19,17, Трети Март  3,9,5,4,12,1,16,2,10,8,7,6,13, Трети Март  31,24,33,22,28,8,16,6,30,18,26,23,25,32,1,21,20,29, Христо Ботев  1,7,3,6,12,   Уо Тп 1

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Ловеч:   Княз Александър I Батенберг  3,1, Никола Петков  27,25, Отец Паисий  10, Тракийска  12,19,21

На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Слатина, Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски  38,49,53,61,95,44,27,36,55,51,Уо Тп 7,33,37,67,43,69,41,57,40,65,47,35,46,34,42,48,63,39, Волга  2,1, Георги С. Раковски  11,9,5,3, Детелина  1,4, Крайна  3,1,4,6,8,9,7,5,2, Любен Каравелов  14,28,7,1,2,3,17,12,13,16,4,24,26,15,19,25,20,18,6,22,23,8,10,9,5, Марица  6,9,4,5,7,2,1, Петър Берон  15,17,5,7,21,12,10,19, Стара Планина  4, Стефан Караджа  7,6,5,1,3,2, Тодор Каблешков  3,7,5,12,1,4,2,9,6,10,8, Трети Март  23, Хаджи Димитър  19,12,10,31,2,3,25,6,17,13,33,35,9,4,23,7, Янтра  31

Община Луковит  

На 16.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 17.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 18.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ –  Дъбен:   Вутевска  30,14,16,9,17,23,28,22,13,19,42,24,46,12,8,29,44,2,5,48,38,25,32,26,18, Иван Вазов  33,29,20,72,66,54,13,64,15,11,10,3,60,78,70,39,58,8,12,68,14,9, Кральовска  2,3,1, Пейо Яворов  5,14,10,7,18,12,2,4,15,8,9,13,11,20,Тп 1,1, Петко Славейков  2,1,8,10, Петър Берон  4,2,3,10,6, Поповска  25,5,1,21,11,3,7,17,19,15,4,9,23, Сергей Румянцев  24,18,1,16,21,2,8,13,17,12,32,14,35,26,30, Урушка  4,12, Цоковска  4,21,2,35,24,23,26,25,17,33,30

На 16.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 18.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Луковит:   Бор  1,2, Кокиче  42,25,35,21,46,19,47,39,27а,37,22,34,41а,17,41,24,20,48,43а,27,29,36а,30,28а,18,40,16,23,26,36,32,44,28,31,33,38,50, Лале  39,24,33,35,43,37,47,31,25,28,26,17,8,27,22,13,19,41,30,20,38,21,11,16,24а,14,29,10,12,15,18, Лилия  2,1, Лозарска  27,35,15,25,10,4а,22,21,14,20,28,33,31,12,36,20а,39,8,45,23,50,19,46,6,20б,18,42,16, Мак  3а,4,6,3,2,1,59, Местност Голия Връх  , Начална  10,43,18,37,23,42,22,17,19,32,36,30,27,28,33,24,21,38,31,16,20,41,14,26,25,35,12,29, Пролет  27,25,17,15,46,38,28,36,40,21,19,13,26,42,30,44а,23,34,32, Теменуга  23а,29,25,10,57,18,22,41,19,4,33,8,45,14,27,23,35,6,31,16,21,   Тп57

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ –  Бежаново, Общ. Луковит:   Xxіі  Кв.138, Алеко  7,11,9, Александър Стамболийски  3,8,2,11,1,4,9,6,13,7,18,5, Ангел Кънчев  4,2,3, Асен Златаров  5,4,8,9,3,7,6,10, Аско Махмудов  3,14,8,4,15,7,17,2,6,5,21, Бачо Киро  2,1,8,3, Беласица  2,12,9,11,7,17,18,28,51,20,6,27,47,15,14,10,19,4,53,30,3,1,13,26, Боровец  3,2, Бръшлян  12,11,7,18,4,3,1, Васил Левски  50,8,26,40,21,3,5,10,11,1,38,4,18,9,24,22,34,12,2,42,7,44,17,16,46,28,15,20,30,36,19,13,14,1,8,4,6, Вежен  2,8,4, Вит  16,49,22,28,23,25,45,34,8,37,18,31,12,30,24,13,41,11,47,21,32,26,38,33,15,6,19,5,29,33а,10,4,43,35,1,2,39,40,14,3,20,17,7,9,55,59,51,36,57,46 Свинеферма, Гео Милев  2,3,8,7,10,6,14,9,5,4,1,16,12,11, Георги Бенковски  21,5,1,32,11,33,37,14,20,15,17,30,12,7,22,9,2,4,3,13,18,10,19,8, Георги С.Раковски  6,8,3,5,10,4,1,2, Димитър Дяков  1,3,1,10,20,6,5,8,9,11,7,4,13,2,12,14,18,16, Димитър Полянов  1,10,2,8,3,4,11,12,5,6,11, Добри Комитата  16,1,25,6,27,14,10,3,12,5,23,4, Дунав  3,1,8,22,17,10,16,7,18,14,20, Иван Вазов  2,1,4, Иван Иванов  7,14,9,5,11,12,2,1,3,4,10,13,8, Иван Роснев  9,3,7,13,1, Искър  44,33,46,41,29,23,6,31,42,35,39,43,16,17,8,14,3,4,1,22,38,28,34,11,6,21,15,26,2,20,36,40, Йордан Йовков  1,3, Калето  5,2,1,7, Клокотница  7,12,21,9,15,19,2,8,1,17,3, Козлодуй  5,15,11,21,17,13,7,19,1, Кокиче  6,4,2,1,8,12, Любен Каравелов  2,4, Местност Куньовското  Пс, Мир  2,1, Никола Йонков Вапцаров  9,10,7,2,4,14,16,12,3,18,8,13,6,5,11, Никола Цоцов  2,22,15,25,1,10,20,6,8,14,12,Уо Тп 8,24,3,5,29,34,9,16,4, Опълченска  4,2,1,7, Орелец  2,1, Осми Март  2,10,1,3,14,5,6,4,8,7, Осогово  10,1,13,12,11,3,5,2,9,16,4,6,14,7, Отец Паисий  1, Панайот Волов  1, Патриарх Евтимий  6,4,1,3,2,7,5, Пейо К.Яворов  10,14,7а,8,9,18,5,20,2,7,16,3,6,4,12, Плевен  82,84,94,75,61,71,90,63,74,77,76,67,65,66,86,92,78,73,69,88,72,70,66а,57,68,55,108,103,83,99,132,102,136,91,120,119,124,134,89,115,96,93,104,95,107,81,111,109,87,100,126,104а,140,105,142,85,98,97,79,130,110,116,121,101,148,150,28,4,74,35,22,20,3,17,13,9,1а Казанка,32,19,14,1,46,41,18,39,25,6,44,26,2,21,51,16,15,36,30,56,12,43,48,23,33,54,29,11,5,58,31,45,62,42,27,38,7,34, Първи Май  6,3,5,8,2,10,1, Сергей Румянцев  1,15,9,13,19,16,3,6,5,4,8,7,2,12,17,21, Сини Вир  12,14,8,11,13,15,4, Сливница  1,2,4, Стара Планина  11,25,34,69,47,16,63,6,1,67,22,53,58,23,15,4,49,27,33,29,41,46,10,12,3,5,39,35,13,54,31,61,9,32,8,14,26,21,38,51,71,44,65,7,56,36,30,42,28,24,75,19,37,48,59,2,60, Стефан Караджа  3,6,1,2,9,4,5, Стублата  35,59,61,41,26,45,64,55,63,67,38,74,49,17,32,62,13,70,58,47,16,76,15,29,28,19,36,40,46,27,72,51,53,20,24,68,31,18,60,57,56,25,50,23,43,52,34,14,21,66,54,48,65,42,41,2,6,7,1,5,8,3,9, Филип-Тотю  8,2,1,5,3,4,6, Христо Ботев  3,8,7,10,9,4,2,13,11,5,1,6, Христо Смирненски  16,5,20,3,22,17,14,6,28,10,8,9,12,26,24,2,1, Христо Татарлийски  5,17,3,15,7,19,29,8,14,11,13,16,9,10,12, Юрий А.Гагарин  1,4,6,2,3,5,18,21,2,22,25,1,12,17,24,19,9,15,16,10,11,   Стоп.Двор,8,Вила

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ –  Дерманци:   Александър Стамболийски  51,36,41,49,43,39, Васил Левски  22, Георги Бенковски  21,15,12,16,24,25,29,27,22,11,5,13,7,19,10,14,23,20,17,9, Георги Раковски  29,48,64,33,50,52,39,35,62,60,31,56,40а,46,37,41, Крайна  4,5,10,12,3,6,8,11,13,17,1, Куделин  14,11,1,9,13,10,8,12,7, Любен Каравелов  47,38,41,37,56,25,54,43,27,36,52,29,45,31,48,50, Мизия  34,36,32,27,29, Околовръстна  44,48,Уо Тп 14,42,54,34,35,40,21,27,30,15,32,26,37,25,33,19,28,23,46,29,56,45,36, Скобелев  16,15,7,27,23,3,19,13,8,32,34,26,29,25,12,22,24,18,20,4,30,17,9,6,11,28,5, Цар Борис 1  54,32,37,34,36,31,45,46,47,43,38,42,49,41,29,48,40,50,35,39,33,52,51

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ –  Драгана:   V-114  Кв.9, V-114, Кв, 9  Пи-230060.500.114, Александър Стамболийски  17,2в,18,10,2б,5,4,2,15,14а,6,3,12,11,13,1,19,14,9,16,2а, Беклемето  10,6,3,7,14,12,8,2,5,1а,4,1,9,11, Васил Коларов  32,9,3,14,1,4,2,8,11,10,16,5,12, Васил Левски  4,13,11,8,5,10,6,14,12,3,1,16,2,9,18, Гео Милев  2,4,1 А,3,1, Георги Бенковски  8,9,10,17,7,13,6,3,19,21,11,2,1,15,2а,5,25,35,44,37,39,34,12,36,16,65,14,28,52,67,46,42,49,29,33,22,45,26,43,48,20,27,31,47,32,53,30,61,38,63,41,18,40,59, Горник  5,3, Гороглед  10,18,1,8,6,20,2,3,12, Гоце Делчев  16,15,1,2,10,8,17,18,13,6,9,11,12, Иван Вазов  8,3,10,12,4,14,6, Изгрев  7,32а,8,19,15,3,14,36,32,1,20,23,22,17,25,27,34,10,11,21,24,9,18,13,12,34а,29,2,28,16,26, Калето  16,1,6,4, Каменица  22,8,12,14,18,10,26,6,4,2,24,16, Коларска  23,10,7,22,2,18,29,14,1,27,15,24,35,4,25,20,5,19,13,31,9,17,6, Ловешка  2,25,12,5,19,8,29,27,Упи Vii, Кв.42,3,21,13,31,1,4,11,15,23,33, Любен Каравелов  22,13,24,14,20,34,9,36,16,11,18, Местност Езерото  Пс, Оборище  6,2,2б,8,4, Освобождение  6,5,7, Отец Паисий  5,1,20,11,3,14,2,13,30,22,8,26,15,4,7,24,34, Панайот Волов  10,34,22,15,8,13,26,20,24,23,32,14,12,28,25,17,16,4,2,7,11,3,21,30,38, Пенчо Славейков  1,5, Раковска  2,11,1,13,7,9, Сан Стефано  2,3,1,4,32,48,10,7,45,34,55,36,15,50,27,11,42,23,17,31,18,13,28,38,16,21,40,37,6,9,19,26,51,49,52,25,22,53,30,58,44,60,46,14,35,5,20,24,64,54,12,56,57,42, Стефан Караджа  3, Стоян Заимов  1, Тинтява  13,1,11,8,4,9,2, Хаджийска  1,3,2, Христо Ботев  8,10,18,21,16,12,2,4,20,6,22, Христо Смирненски  4,10,12,14,1,8,6,2,16, Шаферска  3,10,4,7,13,15,11,7а,9,2,6,5,1,19,24,25,12, Яне Сандански  12,17,11,16,19,5,10,6,9,23,1,14,7,3

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ –  Дъбен:   Васил Левски  34,31,26,46,3,32,22,27,12,36,18,19,8,28,17,5,25,1,23,15, Вутевска  30,14,16,9,17,23,28,22,13,19,42,24,46,12,8,29,44,2,5,48,38,25,32,26,18, Диевска  2,1,11,6,3,13, Захари Стоянов  28,22,11,14,3,20,16,6,9,8,15,18,13,24, Иван Вазов  33,29,20,72,66,54,13,64,15,11,10,3,60,78,70,39,58,8,12,68,14,9, Кральовска  2,3,1,88,98,64,54,60,Уо Тп 4,52,53,68,94,47,59,78,66,100,104,86,99,106,101,90,58,96,84,72,56,48,55, Пейо Яворов  5,14,10,7,18,12,2,4,15,8,9,13,11,20,Тп 1,1, Песовска  41,15,14,47,16,12,20,22,18,44,30,45,33,11,26,21,29,32,34,31,24,28,38,23,36,27,17,8,10,25, Петко Славейков  2,1,8,10,53,40,51, Петър Берон  4,2,3,10,6, Поповска  25,5,1,21,11,3,7,17,19,15,4,9,23,16,27,14,29,22,18 А,31,20, Сергей Румянцев  24,18,1,16,21,2,8,13,17,12,32,14,35,26,30, Урушка  4,12, Хаджи Димитър  3,5,1, Цоковска  4,21,2,35,24,23,26,25,17,33,30,   Уо Тп 3

На 16.12.2019  /09:00 – 11:00 По Искане На „Есо“ Еад/ –  Тодоричене:   Баба Тонка  2,4,6,14,10,23,5,11,7, Васил Петлешков  3,7,5,11,15,1,17,14,19,2,4,10,6,12, Георги Бенковски  3,7,11,4,6,16,18,1,9,5,14,12, Георги Сава Раковски  2,8,6,1,13,4,3, Добри Войников  27,19,21,4,13,8,17,5,14,10,23,6,25, Иван Вазов  16,5,6,9,26,18,19,10,1,20,7,4,8,2, Капитан Дядо Никола  3,6,1, Любен Каравелов  6,83,12,1а,1,79,2,7, Мочура  23,5,32,34,18,17,20,10,1,6,12,3,9,36,2,16,21,8,4,11,15,19, Петко Р.Славейков  37,28,21,20,18,30,16,14,26,35,23,32,19,22,24,29,15,17, Райна Княгиня  25,13,14, Рибарица  2,7,9,11,13,6,4,8,1, Старо Шосе  19,7,30,5,14,17,32,11,18,8,13,16,22,6,9,26,21,20,28,27,10,15, Стефан Караджа  2,8,3,7,6,5,4,94, Филип Тотю  5,11,6,9,2,8, Хаджи Димитър  105,78,96,95,85,103,97,87,90,108,110,91,94,89,102,99,80,92,101,107,93,81,77, Христо Ботев  17,20,83,6,8,15,4,14,13,19,10,11,24,16,2,22,12,3,9,5,   27

На 16.12.2019  /09:00 – 11:00 По Искане На „Есо“ Еад/ –  Ъглен:   Ангел Каралийчев  4,6,2,8,14,10, Ангел Кънчев  2,4, Баба Илийца  9,7, Баба Тонка  1,4,6, Васил Левски  26,32,37,36,35,33,24,22,10,9,4,3,14,20,5,2,15,17,16,31,19,12,23,8,25,21,11,7,27,29,6,18, Васил Петлешков  1,5,3, Вратеник  22,18,33,32,26,9,1,31,19,43,13,20,16,14,11,3,6,42,21,38,17,15,7,11а,8,5,40, Ген.Гурко  4,1,2, Георги Раковски  5,7, Дуловска  5,11,15,9,7,3,1,13, Еделвайс  3,6,5,4, Елин Пелин  1,3,5,2, Иван Вазов  8,12,9,14,7,5,10,2а,1,2,4,6,3,18,20,22,13,16, Иглен  2,10,38,49,47,42,39,45,51,26,43,55,24,61,32,31,29,36,33,27,35,41,42а,34,28,23,40,37,3,15,14,18,19,16,9,5,6,11,13,12,17,20,21,4,1,7,22, Изгрев  1, Изток  5,7,1, Илинден  1,3, Илия Волен  15,28,45,35,16,11,26,10,27,29,21,22,12,18,8,14,17,49,24,47,31,13,33,44,25,43,37,39,20,34,48а,69,40,51,65,53,38,63,57,44,63а,61,42,46,9,2,3,7,4,1, Капитан Петко Войвода  16,14,13,19,5,11,6,21,17,18,10,9,3,1,15,23,12,8,41,50,24,49,40,31,27,42,52,44,36,33,25,20,30,43,51,46,48,22,29,32,45,38,26, Кирил И Методий  2,5,4,3,8,1,6, Кокаланска  1,2, Криволак  3,1,5, Лиляна Димитрова  1, Любен Каравелов  6,8,11,12,3,16,4,9,14,1,20,10,22,13,2,13а,15, Люляк  1, Мизия  1,5,12,3,7,10,14, Освобождение  12а,9,6,8,13,11,10,4,15,14,25,23,31,60,36,33,38,37,40,35,54,64,27,50,42,Църква,56,68,52,29,44,48,58,62,66,46,18, Осми Март  1,2, Отец Паисий  18,26,14,6,10,24,8,16,22,20,12, Пейо К.Яворов  4, Упи Хvі-456, Кв.47  , Хан Крум  3,4,2,1а,1,10, Цанко Церковски  4,2, Цар Калоян  9,2,4,6,5,7, Цар Симеон  2,3,13,1,21,15,19,25,11,27,4,23,2а,7,17,29,33,6,8, Чайка  10,12,1,6,18,13,11,4,2а,2,3, Шипка  9,7,11,13,6, Шопска  10,8,6,7,12,5,4,2,1,   Уо Тп-1,Уо Тп 14,Уо Тп 10,Уо Тп 8,Уо Тп-4

На 16.12.2019 /09:00 – 11:00/ –  Ъглен:   143035  , Александър Стамболийски  23,43,22,38,24,17,20,47,12,3,5,16,15,51,4,40,28,27,11,14,41,49,6,30,33,39,25,21,29,7,36,8,26,9,19,35, Бачо Киро  4,1,2, Белия Бряг  4,3,2,1, Витска  4,14,20,9,10,8,2,3,12,22,7,28,18,24,6,1,17,26,2, Въло Войвода  2,2,6,8,4, Ген.Столетов  7,4,5,9,6,3,2,1, Георги Бенковски  1,5,8,6,7,4, Здравец  1, Ивайло  1, Иглен  24,28,30,26, Каменица  1,3,8,10,6,2,4, Местност Дачовското  Пс, Местност Долни Лозя  , Никола Вапцаров  4,2,3,1, Освобождение  80,78,79,19а,9,20,22,32,17,43,68,72,41,21,70,74, Отец Паисий  2,4, Панайот Волов  5,1,4,2,9, Панайот Хитов  6,4,8,1,2, Сергей Румянцев  1,8,7,20,5,3,14,10,12,24,16,2,22, Стефан Караджа  9,17,4,6,13,15,5,3,1,2, Трети Март  14,10,34, Хаджи Димитър  3,18,14,20,1а,1,6,2,12,8,10,16, Хан Аспарух  1,18,12,16,4,3а,5,10,6,3,8,22,20,14, Христо Ботев  2,26,1,12,6,22,28,15,19,3,18,20,34,9,11,7,8,10,13,24,4,36,5,30,8а,38,32,16, Цар Борис 1  47,18,22,4,1,2,11,20,6,3,14,10,16, Цар Иван-Асен Втори  3,1,   Стоп.Двор,Цех,Уо Тп 13,Газ Станция,Ограда,Уо Тп 5

На 16.12.2019  /09:00 – 15:30 /   На 17.12.2019  /09:00 – 15:30 /   На 18.12.2019 /09:00 – 15:30/   На 19.12.2019  /09:00 – 15:30 / –  Луковит:   Александър Теодоров-Балан  12,10,4,1,6а,5,9,2,6,8,11,11а,7, Будевец  14,23,22,18,15,25,12,16,21,24,21а,26,13,20,23а, Георги С.Раковски  47, Кирил И Методий  45,56, Предел  88,82,53,86,57,84,55, Росица  11а,9,12а,10а,10,18,14,16а,7а,2,8,13,16,4,12,3,5,1,11,6, Сливница  33а,25а,8,41,22,26,20,37,12,35,25,39,27,18,33,14,24,16,28,29,10,43,31, Фурка  18,17а,21,10,13,15,16,14,23,12,19, Христо Михайлов  14,8,11,7,13,5,1б,3а,17,1,15,15а,10,9,2,   Тп52

На 16.12.2019  /09:00 – 16:15/ –  Беленци:   Бузлуджа  12,2,10,9,11,8,6,17,1,4,15,3,13, Георги Бенковски  26,15,12,14,10,16,20,17,23,13,24,18,21, Главна  62,83,50,31,27,75,59,41,65,49,79,82,40,44,57,53,63,78,42,37,56,52,5,70,51,76,38,45,80,48,68,84,43,73,39,54,46,29,33,4,79а, Деница  3,2,1,4,5, Каноското  14,20,19,21,22,10,13,29,15,9, Обзор  11,10,7,13,12,8,3,6,2,1, Оборище  8,11,5,1,2,6,3, Пазара  5,7,3, Ратица  1,3,7,5,2, Рила  1,3, Свети Илия  4, Синчец  8,3,6, Стара Планина  8,32,4,6,14,12,7, Тодоришка  10,3,8,6,7,4,14,5,2,13,9,11, Чавдар  8,16,15,10,21,12,4,11,18,9,13,14,1,19, Шипка  5,7,3

На 16.12.2019 /09:15 – 16:00 / –  Угърчин:   Васил Левски  208,214,239,215,221,188,243,200,194,203,209,218,182,16,231,192,204,196,201,198,219,217,20,186,206,225,237,229,212,213,210,146,207,241, Ген.Гурко  1,22,23,20, Елин Пелин  17, Климент Охридски  67,63,73,65,48,1,54,52,58,61, Комитска  18, Лев Н.Толстой  8,6,5,10,3, Никола Вапцаров  6,3,1,5,2,13,7,4, Рила  7,6,3,8,10,5, Тодор Каблешков  28, Топалска  8,4,2, Хан Аспарух  34,26,30,27,5,7,13,9,29,19,32,10,7а,12,14,15,1,25.,16,20,28,22,21,17, Христо Ботев  53,57,63,67,65,55,69,45,47, Юрий И.Венелин  3,5,7,2

На 16.12.2019  /11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00/   На 19.12.2019 /14:00 – 14:30; 15:30 – 16:00/ –  Беленци:   Батак  2,6,3,14,5,1, Беласица  6,1,4,2, Боровец  4,6,2, Бузлуджа  12,2,10,9,11,8,6,17,1,4,15,3,13, Васил Левски  22,23,27,20,3, Втори Юни  4,2, Георги Бенковски  6а,9,11,6,1,2,5,4,3,7,26,15,12,14,10,16,20,17,23,13,24,18,21, Главна  12,36,9,23,28,21,13,8,11,7,17,25,32,22,10,19,14,20,1,34,24,5,26,62,83,50,31,27,75,59,41,65,49,79,82,40,44,57,53,63,78,42,37,56,52,5,70,51,76,38,45,80,48,68,84,43,73,39,54,46,29,33,4,79а, Деница  3,2,1,4,5, Изгрев  1,3,2,4, Каноското  14,20,19,21,22,10,13,29,15,9, Кошута  4,8,2,6, Местност Селския Връх  Пс, Могилата  6,8,10,12,5, Обзор  11,10,7,13,12,8,3,6,2,1, Оборище  8,11,5,1,2,6,3, Пазара  5,7,3, Първи Май  2,1, Ратица  1,3,7,5,2, Рила  2,4,1,3, Свети Илия  4, Синчец  8,3,6, Стара Планина  8,32,4,6,14,12,7, Тодоришка  10,3,8,6,7,4,14,5,2,13,9,11, Христо Ботев  3,1,2,4, Чавдар  8,16,15,10,21,12,4,11,18,9,13,14,1,19, Чуканска  8,6,1,4,3,5, Шипка  5,7,3

На 16.12.2019  /11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00/   На 19.12.2019 /14:00 – 14:30; 15:30 – 16:00/ –  Горник:   Делницата  096005

На 16.12.2019  /11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00/   На 19.12.2019 /14:00 – 14:30; 15:30 – 16:00/ –  Карлуково:   119044  , 36511  , 44327  , Александър Стамболийски  1,37,16,2,11,9,18,25,5,41,29,8,21,13,4,3,6,1,12,23,15, Ален Мак  2,5,7, Ангел Кънчев  4,3,6,5, Баба Тонка  2,4, Байкал  8,6,3,12,10,1,2, Бачището  2,6,4,1, Бачо Киро  11,5,3,12,14,4,7,2,6, Бор  6,4,7,3,5а,1,5, Бузлуджа  13,6 /Ул. Хаджи Димитър1,4,7,3,2,8, Васил Левски  18,13,7,15,14,17а,5,2,11,17,12,21,6,16,19,3, Вежен  8,1,6,3,3а,5,1а,6а, Георги Бенковски  2,3,6,5,1,4,7, Георги Иванов  13,5,9,6,1а,2,3,7,12,16 Къща,14,10, Георги Раковски  5,12,2,10,6,4,3,14,16,1, Градище  5,2,17,8,3,15,9,4,13,6,10, Девети Май  2,5,3,10,8,4,1, Детска Песен  3,6,1,4а,4, Дико Илиев  5,10,4,9,8,7,13,2а,3,1,20,21,14,24,18,15,2,17, Дунав  5,3, Железничарска  8,6,10,14,1, Желю Войвода  3,6,2,4, Здравец  24а,24,21,23,28,27,26,17,4,13,22,14,20а,7,10,6,16,5,11,15,8,9,12,18,3,1, Иван Ангелов  10,6,3,8,5,16,14,18,19,11,21,20,24,22,28,15,13,26,17, Изгрев  1,3,5,7, Искър  2,1,5,7,3,8,12,17, Искъра-Сладината  64, Кап Петко Войвода  9,1,5,2,3,13,17,15, Кирил И Методий  1,3,5, Кокиче  5,4,8,6,10,3, Лале  2,5,12,10,1,6, Латко Лилов  5,2,1,3,10,7,6, Местност Григора  Пс,Пс, Младост  10,26,11,20,23,16,24,18,21,14,12,8,1,5,2,7,4,9,6,3, Оборище  6,1,4, Орляк  4,21,11,13,1,15,2,19,3,6,10,14,12,17, Отец Паисий  2,23,3,1, Петко Петков  5,2, Петър Берон  1,2, Петър Трантеев  2,3,11,6,5,8,1,4,9,13,7, Пи-018035  , Пролет  24,22а,18,8,1,12,22, Проходна  1,4,2,3,5,1а, Първи Май  2,4,13,6,11,1, Работническа  13,11,7,1,2,3,5,4, Райна Княгиня  3,5,7,4,2, Сергей Румянцев  10,4,15,13,1,3,8,12,6,2,7, Софроний Врачански  4,1,6,2, Стара Планина  16,9,7,5,11,1,2,12,14,17,15,10,3,8,20,13,18, Стефан Караджа  6,9,1,4,5, Трети Март  1,4, Хаджи Димитър  7, Христо Андреев  7,3,5, Христо Ботев  1,2,7,9,7а,6,12,16,2а,3,10,18,14,4,5,8, Юрий А.Гагарин  2,4,1,5,3,8,10,6,   Хижа,Уо Тп 6,Къща Местност Садината

На 16.12.2019 /11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00/   На 19.12.2019 /14:00 – 14:30; 15:30 – 16:00/ –  Луковит:   Бяло Поле  , Възраждане  1,139, Местност Бяло Поле  Стрелбище, Местност Искъра  Свинарник,Пчелин,Вила,Овощ.Градина,Помпа,Хижа, Стопански Двор

На 16.12.2019  /11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00/   На 19.12.2019 /14:00 – 14:30; 15:30 – 16:00/ –  Петревене:   045009  , Александър Стамболийски  11,6,3,12,8а,17,5,16,1,13,21,4,2,15,8,20,25,23,24,22,39,24а,33,26,35,2а,31,27, Бор  1,2, Бреза  3,5,1, Васил Левски  5,2,1, Витиня  6,8,5,4,7,1,3, Ген.Гурко  21,27,10,18,15,13,20,9,29,22,25,19,17,8,5,3, Георги Иванов  5,1,2,7,4,6,3, Георги Сава Раковски  7,54,52,4,18,6,8,3,30,20,15,10,46,12,1а,22,24,28,1,5,16,36,48,2,40,14,44,58,26,13,50,70,68,76,72,64,60,84,62, Здравец  1,7,3,10,2, Златна Панега  1,2, Иван Вазов  10,7,3,6,1,10, Иван Стефанов  2,1, Изгрев  7,3,1,10,5,2,6,6 А,8,4, Местност Жп Спирка  Катодна Станция,Пс, Местност При Панега  034042, Опълченец Стоев  2, Отец Паисий  11,3,6,1,9,4,5,7,2, Радецки  4,1,8,2, Райна Княгиня  9,2,5, Рила  7,10,15,20,6,2,14,3,8, Розова Долина  17,11,25,27,15,29,8,5,1,31,7,6,19,9,21,13,39,36,37,20,28,35а,22,41,35,26,16,37а,38,34,24,33, Сергей Румянцев  5,1,3,2, Синчец  1, Софроний Врачански  22,24,11,15,18,10,4,17,2,13, Стара Планина  8,1,7,2,6,9,10,4,5,11,3, Хаджи Димитър  67,56,57,48а,66а,68,70,71,65,64,54,63,62,60,69,52,50,98,74,83,90,94,95,110,99,76,79,77,78,89,92,88,82,114,97,105,100,91,103,87,116,75,84,80,84а,102,108,106,81,73,96,86,14,33,38,51,27,42,46,17,8,55,19,2,44,48,12,20,9,31,24,37,53,41,5,13,49,23,29,15,47,16,22,7,21,3,35,40,1,43,4,39,28,36,6, Хан Аспарух  7,14,10,26,12,5,4,3,24,18,28,16,6 А,6,30,34, Христо Ботев  8,18,6,14,13,1,32,16,21,10,11,4,19,5,3,17,2,9,15, Цар Освободител  15,2,14,1,4,12,3,16,8,13,6,11, Шипка  3,8,5,11,4,2, Юрий А.Гагарин  2,4,5,7,1, Явор  1,3,   Обор

На 16.12.2019 /11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00 /   На 19.12.2019 /14:00 – 14:30; 15:30 – 16:00/ –  Румянцево:   069012 М. Лъките  , 088074  , Бела Лъка  8,1а,6,4,8а,3,2,1,1, Божур  4, Бузлуджа  2,3,1, Веслец  2,9,5,10,4,1,8,6,7,3, Гергана  9,10,8,1,7,12,5,3,2,6,4, Гробарска  8а,6,2,4, Дунав  1, Златинска  13,7,17,16,12,25,10,5,20,4,18,19,14,21,24,1,6, Златна Панега  24,36,26,16,1 Павилион,14,44,10,8,18,32,1,8а,4,28,2,2а,30,40,22,6,20,12,3,38, Искър  2,11,9,3,1,5,7, Йоловска  7,1,3,5,11, Йорговска  1, Капитан Стефан Павлов  44,26,54,51,35,20,34,19,47,23,18,30,33,41,60,17,36,29,49,25 A,13,56,31,50,43,45,39,21,27,25,37,42,38,15,28,48,40,53,4а,14,2,9,16,4,7,6,8,11,5, Карлуковска  14,12,5,3а,13,1,7,17,18,16,5а,20,10,9,15,2, Кокиче  3,4,5,2,9,6,7, Коларска  3,6,5,7,2,4, Крайще  12,7,4,1,10,2, Кракра  5,10,9,8,2,4, Лозарска  2,5,4,10,7, Люлин  2,1, Маркони  14,22,8,38,1а,26,28,12,2,36,1б,34,32,18,24,2а,10,4, Милин Камък  3,2,1, Момин Проход  2,1,8, Петър Берон  4,5,3,19,8,17,15,7,13,16,5а,29,2,12,21,14,10,31, Пирот  1,11,15,17,6,2,19,7,5,9,21,8, Предел  14,2,4,8,1,10, Разделна  6,8,1,2,10,7,11,3, Рила  1, Родина  5,8,1,10,4,12, Родопа  5,7,1, Росица  2, Сергей Румянцев  6,5,1,4,2,7,3,8,19,56,38,23,30,9,70,40,16,60,76,59,55 А,27,44,36,32,52,42,46,15,43,51,48,11,53,21,10,28,41,58,24,17,12а,47,20,74,26,54,29,63,45,14,57,33,18,31,78,22,37, Сливница  4,2,3а,18,4а,10,11,25,13а,1,23,6,16,21а,5,15а,7,15,17,8, Стара Планина  6,25,3,12,9,20,5,2,8, Странджа  1,9,2,4,6,8,3,5, Страцин  48,43,72,1,70,30,78,34,24,45,5,4,13,19,15,28,22,60,32,58,46,20,40,38,49,41,26,23,21,62,36,11,84,

16,3,52,18,17,68,56,50,50, Съединение  1,5,7,11,3,12,13, Тутракан  2,15,13,4,1,7, Цачевска  4,6,11,3,9,8,7, Централна  3,1 A,7,3 А,1,1в,1б,25,15,20,23,7,37,35,11,45,21,51,12,14,19,16,39,10,18,53,9,4,2,31,33,6,43,25а,49,27,17,61,73,38,57,32,65,50,67,63,109,79,95,113,72,115,36,59,30,62,89,69,53,97,26,40,28,81,71,22,68,91,24,105,52,87,58,42,64,101,60,34,44,75, Чукара  4, Шипка  2,5,1,3,11,9,   1 М. &Quot;Кичера&Quot;  Пи № 2010034,М-Т Зад Камъка

На 16.12.2019  /11:00 – 13:00 По Искане На „Есо“ Еад/   На 19.12.2019 /14:00 – 16:00  По Искане На „Есо“ Еад/ –  Карлуково

На 16.12.2019  /11:00 – 13:00  По Искане На „Есо“ Еад/   На 19.12.2019 /14:00 – 16:00  По Искане На „Есо“ Еад/ –  Луковит:   Бяло Поле  , Възраждане  1,139, Местност Бяло Поле  Стрелбище

На 16.12.2019 /11:00 – 13:00  По Искане На „Есо“ Еад; 11:00 – 11:30 ; 12:30 – 13:00/   На 19.12.2019  /14:00 – 14:30 ; 14:00 – 16:00  По Искане На „Есо“ Еад; 15:30 – 16:00/ –  Тодоричене:   116009  , Бачо Киро  9,6,21,16,10,4,3,12,27,33,25,35,17,23,5,1,37,29,15,7,13,19,8,11, Васил Левски  7,8,10,3,1,6,4,5,13, Добри Войников  3,7,9,1,2,11,5, Капитан Петко Войвода  6,2,4,1,7,5а,12,8,3,10,5,18,13,20,14, Кочо Честименски  14,12,4,15,10,1,2, Никола Обретенов  4,10,2,7,1, Панайот Хитов  8,5,3,1,4,6,2, Петко Р.Славейков  2,6,7,12,10,13,51,1,5,11, Райна Княгиня  13,11,9,19,21,2,1,12,3,5,15, Старо Шосе  2,4,3, Тодор Каблешков  31,2,24,17,37,36,43,4,11,12,41,9,32,16,28,10,13,15,7,5,33,34, Филип Тотю  15,17, Хаджи Димитър  69,66,61,53,64,71,67,57,63,29,74,27,56,65,48,46,52,44,54,72,60,68,23,58,35,18,15,19,8,36,33,37,38,42,1,12,26,20,47,30,11,22,4,2,34,49,9,14,16,6,41,5,45,31,7,24,1а, Христо Ботев  31,36,76,68,42,72,60,44,90,70,80,74,88,86,82,40,52,30,38,84,   Упи -Іх-174, Кв.12

На 17.12.2019  /09:00 – 16:15 / –  Дерманци:   Ген.Столетов  11,9,20, Иван Вазов  1,2,3, Керамична  2, Козлодуй  5, Къчовското  , Околовръстна  39,94,57,72,92,70,41,61,69,65,63,53,76,55,59,51,67,86,58,71,43,49,75,45,60,68,64,90,84,80,78,62,74,73,47,66, Панайот Волов  5,12,8,6,3,2, Райко Даскалов  2,4, Свети Свети Кирил И Методи  5,10,12,7,9,11,6,2,3,8, Филчов Връх  2, Хаджи Димитър  5,2,13,7,10,11,16,12,1,4,3,6,17,8,14,9,15, Хан Крум  1,4,2, Христо Ботев  50,46,45,57,47,56,61,41,60,67,37,66,44,54,58,48, Цар Борис 1  15,25,26,13,23,14,9,16,20,30,5,27,18,21,11,19,24,7,17

Община Тетевен  

На 16.12.2019 Г. /09:30 – 14:00 Ч./ –  Тетевен:   72343.500.5058  , Асен И Петър  41,35, Вит  6,18,1а,5,23,19,7,83,17,43,1,11,8,47, Девети Май  3,7,5,1,12, Люлин  7,1,3,5,2,11, Полатен  Уо На Мтп13, Явор  4,3, Янко Сакъзов  22,18,13,31,6,36,15,26,41,51,9,3,44,37,11,24,16,2,25,29,40,21,45,20,35,8,38,10,4,30,43,28,17,27,48,1,49,46,7,42,32,47,5,34,23,14,39,33,12

На 16.12.2019 Г. /09:30 – 14:30 Ч./ –  Български Извор:   112005  , Александър Стамболийски  9,17,20,34,4,24,11,36,28,30,19,13,32,14,7,26,18,10,1,3,2,12,15,16,6,22,5, Васил Левски  20,14,24,25,6,38,19,13,17,23,5,1,7,26,18,4,12,15,9,11,3,8,28,16,10, Георги Бенковски  23,7,22,3,31,16,30,15,14,5,21,28,18,4,19,29,32,6,1,8,36,10,13,34,17,26,35,33,20,27,24, Мах.Солун  Вила,Къща Ангел,2,1 Пи 076019, Никола Вапцаров  6,5,1,7,3, Отец Паисий  11,1,8,4,5,6, Райна Княгина  14,27,8,33,31,35,10,29,25,18,37,39,16,12, Хемус  7,5,12,6,8,3,13,10,4,1,2

На 16.12.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./ –  Тетевен:   Гугуновото  , М. Скрибътна  , Махала Свидово  Къща Ганьо,Бунгало,,,Къща Петър, Махала Скрибътна  Къща Радка,Къща Димитър,Разсадник,Къща Теодора,35,Къща Ничо,Уо На Тп4,Къща Лазар,Къща Тодор,Къща Йонка,Къща Марин,61,Къща Стефан,Къща Петър,Къща Цветан,, Вила,Вила,Къща Цветанка,Къща Пачо,Къща Иван,Къща,Къща  Цветан,53,Почивна База,Къща Снежана,Къща Венелина,Къща Стоян,Къща Костадинка,43, Местност Глотното  Къща Цеца, Местност Гугуновото  Вила, Местност Пладнището  Къща Валери,Къща Цочо,Къща Баньо,Къща Никола, Местност Преграда  Вила, Местност Просеченик  Вила,Къща Пенчо, Местност Скрибътна  Вила, Свидово

На 17.12.2019 Г. /09:30 – 13:00 Ч./ –  Тетевен:   Вит  12 Общежитие Полатен Тп2, Кап.Петко Войвода  2, Махала Моновци  Къща Роси,Вила,Къща Иван,Къща Милка,Къща Цана,Къща Крачун,Къща Петко,Къща Маньо,4,12, Отец Паисий  8,4,30,10, Павел Лалов  2, Полатен  Уо На Тп2, Стария Мост  2а,4,2,8,6,10, Страхил Войвода  18,10,11,4,14,6,12,3,2,5,1,8, Трите Езера  1,4,6, Янко Сакъзов  101а,96,107,83,82,97,104,87,81,101,90,79,89,88,80,98,106,95,99,102,86,103,105,85,100,94

На 17.12.2019 Г. /09:30 – 15:00 Ч./ –  Тетевен:   Дванадесети Конгрес  4,5,19, Дончовци  9,12,1,7, Махала Моновци  Къща Съйко,Къща Георги,Къща Васил,Къща Иванка,58,5,Къща Марийка,Къща Върбан,36,Къща Радка,Къща Стоян,Къща Мариета,32,Къща Симеонка,Къща Христо,11,Вила,Уо На Тп7,Къща Диана,Къща Лазар,Къща Йона,3,Къща Стоичко,Къща Веселина,Къща Пенка,Къща Василка,Къща Ивайло,Къща Румен,Къща Валери, Отец Паисий  9,4, Павел Лалов  64,34,23,35,19,39,76

На 18.12.2019 Г. /08:45 – 12:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /13:00 – 16:30 Ч./ –  Малък Извор, Общ. Ябланица:   Бор  6, Бреза  30,27,19,10,1,13,5,3,7,14,4, Здравец  9,8,13,2,10,12,6,1,4,5,3,7, Зора  2,5,3, Изгрев  1,3,5,2,7, Леге  7,10,1,3,5,9,4,12,2,8,6, Лиса Могила  3,5,2,1, Лисец  29,24,4,23,Тп1,32,12,40,1,10,42,28,34,36,13,20,2,17,21,38,22,31,25,14,9,16,11,44,26,33,6,30,8,19,18,70,35,64,72.,56,78,6,82,68,66,84,86,88,Тп5,41,46,43,53,51,47,54,52,76,48,39,50,45,60,62,37,Тп3, Мах.Длабе  5,4,2,3,1, Мах.Миревец  28,4,5,3,11,25,37,8,13,Къща Съйко,24,36,27,9,30,14,26,29,Вила,20,6,21,15,1,2,16,23,17, Мах.Ханове  3,9,Тп2,8,2,6,1,Къща Стоян,4,5, Местност Езерото  Пс, Миразчийска  23,25,6,12,14,4,21,9,19,17,7,10,5,1,2,11,3, Опаленик  4,6,,,2, Присойка  16,5,25,13,18,15,7,8,11,1,24,19,9,12,20,40,54,42,60,Тп4,38,48,58,29,31,36,32,35,28,46,27,44,26, Слатина  , Чобаните  15,8,9,7,10,29,4,5,25,21,6,11,13

Община Троян  

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Орешак, Общ. Троян:   13-Та  5,7,9,3, 15-Та  8,6, 16-Та  3,6,5,1,4,8,2, 53707.504.148  , Архимадрит Хаджи Макарий  2,11, Данчо Василешки  7,16,2,45,28,35а,4,25,30,31,32,14,12,44,55а,37,39,49,15,18,13,6,55,43,24,55б,9,35,40,33,17,59,34,19,8,29,27,47,41,51,21,11,53,48,36,26, Иван Лалев  1, Иван Павлов  54,56,68, Иван Полендаков  5,15,4, Пенко Йотов  3, Стара Планина  52,77,88,54,49,43,79,51,87,68,65,62,82,70,80,59,55,72,56,89,50,74,57,61,83,84,78,94,75,46,81,63,90,48,76,85,92,47,96, Христо Ботев  6,8,17,16,11,21,19,13,4, Цочо Стоянов  2,1,10,12,7

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Черни Осъм:   Акациева  2,77,5,3,8,4,71, Амбарица  9,6,4,2, Бай Паскал  11,7,25,16,10,12,18,6,19,1,21,5,4,3,23,14,16 Уо-Тп-4,17,13,8, Врачовска  7,15,23,21,11,8,10,12,17,25,3,13,19,9,6,1, Девети Септември  28,22,10,15,26,18,14,12,20,13,9,2,21,8,6,4,11,17,16,19, Дружба  4,2 Баня,5,1,2,8,3,4 Фурна,7,10, Първи Май  1,3, Стара Планина  75,78,62,128,46,40,120,84,28,66,125,26,98,112,70,86,10,131,103,42,73,149,124,79,122,97,129,119,95,48,54,121,69,65 Дом-Изложба,60,105,101,34,113,30,74,83 Далекосъобщения,149 Лавка,58,65 Здравна Служба,107,111,83 Културен Дом,93,104,56,147,116,135,76,8,91,81,36,102,50,99,100,92,110,108,85,71,145,88,44,115,126,72,118,83,52,68,89,106,87,38, Цонка Дамянова  1,10,3,6,11,2,4,7,8,5

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Орешак, Общ. Троян:   Балкан  8,12,18,20,39,27,34,22,13,15,32,30,25,2,6,19,29,14,26,33,10,11,35,41,43,31,36,17, Данчо Василешки  1,5, Иван Павлов  128,139,165,118,129,106,94,157,122,141,126,143,104,174,169,150,115,101,91,171,93,163,102,103,127,147,144,82б,99,123,82,162,125,173,107,86,124,168,159,96,146,155,161,109,136,164,105,130,151,156,95,112,3,121,97,138,140,134,153,152,148,142, Неофит Калчев  8

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Троян, Общ. Троян:   Ген.Карцов  79,96,90,77,94,88,75,92, Димитър Гимиджийски  22,35,37,24,33,29,31, Дъскотина  14,12,3,10,6,5,9,2,7, Кокиче  12, Криволак  3,45,41,33,35,34,27,Павилион,44,40,28,31,38,21,4,1,20,22,19,39,26,7,24,18,2,37,9,23,10,29,8,43,6,30,25,32,42,36,5, Расташка  , Стенето  6,2,4, Христо Ботев  290

На 16.12.2019 Г. /12:00 – 14:00 Ч./ –  Балабанско:   Местн.Габърска  Къща Иван,Къща Пепа,Къща Стелияна,Къща Венелин,Къща Вълко,Къща Пенчо,Магазин,Къща Ценета,Къща Пенко,Къща Цонка,Къща Марийка,Каща Мария,Къща Дамян,72 Ул. Габърска,Къща Милена,Къща Митко,Къща Нено,Къща Дилян,Къща Гаца,Къща Велика,Къща Станимир,Къща Стана,Къща Илия,Къща Дана,Къща Тодора,Къща Камен,Къща Минко,Къща Дочо,Къща Елена,Къща Мирослав,Къща Димка,Къща Цочо,Къща Кальо,Къща Петко,103,Къща Васил,Къща Маргарита,Къща Симеон,5,54 Вила,Къща Гечо,Къща Любен,Къща Райна,Къща Тончо,Къща Стою,Къща Мария,Къща Мара,Къща Дона,Тп18,Къща Стойчо,Къща Нанко,Къща Калю,Къща Найден,Къща Мадлена

На 16.12.2019 Г. /12:00 – 14:00 Ч./ –  Троян, Общ. Троян:   Мах.Длъжковска  Вила

На 17.12.2019 Г. /12:00 – 14:00 Ч./ –  Орешак, Общ. Троян:   11-Та  25,28,10,21,30,8,20,17,22,19,4,14,32,24,6,7,26,2,9, 12-Та  11,22,14,24,26,15,18, 13-Та  3,1, 9-Та  20,9,3,14,24,6,12,16,26,22,11,28,30,17, Авксентий Дацин  24,15,23,13,19,2,18,12, Димитър Никифоров  12,10,8,25,21,20,17,9,7, Иван Донев  5,1,18, Прохлада  13, Стара Планина  128,120,115,121,130,95,100,127,106,131,101,105,97,109,93,114,108,129,111,112,123,117,126,132,113,98,116,104,110,124,88,102,133,107, Хемус  76,72,68б,74,68,68в

На 18.12.2019 Г. /13:15 – 16:00 Ч./ –  Добродан:   Гара Добродан  5,24,17, Местн.Доброданското  13,13,19,18,13,17

На 18.12.2019 Г. /13:15 – 16:00 Ч./ –  Калейца:   Васил Ватев  96,78, Калейшко Ханче  94, Местност Калейшко Ханче  Вила, Упи I-009165

На 18.12.2019 Г. /13:15 – 16:00 Ч./ –  Ломец:   Александър Стамболийски  1, Васил Коларов  17, Джура  8, Кастроне Состра  5,13,1,10,7,11,12,8,2,15,19,27

На 18.12.2019 Г. /13:15 – 16:00 Ч./ –  Троян, Общ. Троян:   Разклон Калейца  94

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Борима:   Бочо Дуковски  7,6,3,10,5,11,2,14,12,16, Васил Левски  25,93,8,37,45,44,47,23,26,42,32,22,28,35,24,31,34,29,39,51,67,46,66,21,41,19,33,55,67,61,59,63,53,52,24,37,51,48,65,46,56,57,69,54,22,2,4,6,18,1,3, Васил Поппавлов  4,5, Васильов  2,8,1,6,18,14,16,10,12, Ген.Скобелев  7,9,6, Генерал Тотлебен  6,21,8,6, Георги Бенковски  4, Георги Попов  12,10,68,7,3,5, Георги С.Раковски  2,4,36,8,6, Гурко  7,6,48,9,3,5, Девети Септември  1,15,32,48,2,7,40,34,42,8,22,44,13,21,14,11,36,3,38,43,31,18,46,9,19,10,24,4,33,17,29,35,23,26,5,20,30,120,116,83,106,99,108,93,98,109,92,88,82,87,114,104,85,100,86,103,118,107,97,95,81,91,94,89,112,105,101,101,10,67,45,37,10,54,55,35,52,51,60,47,66,36,43,53,50,41,56,39,58,49,1,97,69,61,59,62,76,65,64,70,74,27,66,12,63,68,71,78, Димитър Рачев  2,5,7,11,3,1,11, Дочо Съев  15,10,20,14,9,24,7,12,8,28,6,3,26,19,17,22,16,5,4, Дъбрава  3, Есперанто  6,8,4,10,1,2,12,1,8, Здравец  6,2,4, Иван Дочев  2,7,10,8,3,4,6, Илия Маринов  11,10, Кап.Петко Войвода  5,9,19,16,48,5,3,11,8,60,21,4,12,56,14,20,29, Кирил И Методий  30,26,17,22,4,11,6,12,13,1,24,19,33,10,23,2,28,15, Кокиче  10,8,6,11, Колю Кацаров  2,1,4, Колю Колев  2,8,6,4, Космос  4,9,11,12,3,5,7,13,2,1,2, Марин Банковски  1,3,2,6,16,2,5,3,14,8,10,11,9,7, Марин Стафунски  1,2,5,1,9,4,11,3,2, Минзухар  1, Минко Дочев  18,13,9,11,20,26,4,5,14,12,6,24,8,10,2,1,3,26, Освобождение  3,6,8,4,12,11,2,2, Пашалан  4,10,1,3,454,7,2,3, Пенка Стафунска  6,5,1,3,8, Петко Дочев  3,5,2,9,8,12,7,5,10, Петър Грошев  13,17,23,11,7,22,16,26,9,3,4,20,12,24,28,6,18,15,12,1, Победа  10,1,16,6,4,2,8,12,14,9, Райна Княгиня  3,8,1,48,7, Синчец  3, Стара Планина  5,6,8,20,15,52,3,25,27,9,29,17,13,12,31,14,11,23,21,46,5,19,33,16,35,37, Стефан Караджа  10,2,1,3,8,5,6,3, Тинко Симов  4,5,3,2, Тотка Съева  1,2,1а,4,10,7, Трети Март  2,8,3,6,10,7,5,1,12, Урсел  3,6,7,11,5,21,1,9,213, Хаджи Димитър  3,1, Христо Ботев  18,36,12,6,22,42,30,16,20,24,34,10,32,4,40,38,44,14, Цанко Патарински  26,23,32,21,24,39,2,30,11,28,15,19,46,24,20,4,2,6,1,   Тп-4,Тп-2

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Герман:   Хан Крум/31-Ва/  9

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Голяма Желязна:   15703.44.5  , Август 1926 Г.  8,24,32,15,16,26,33,47,13,1,5,12,34,44, Братя Попски  13,2,1,11, Възраждане  4,1,2,3, Ганчо Моев  36,6,20,30,25,8,3,32,19,4,17,28,18,29,7,41,38,7 Тп1,5,23,27,12,21, Георги Бенковски  4,7,3,8,8,13,14,16,18,20, Дачо Михайлов  9,14,5,3,7,12,4,2,16,23,12,20,17,19,15, Девети Септември  3 Катодна Защита,2,4,1,1 Кметство,Поща,3, Желязвенска Комуна  20,14,34,23,99,21,35,8,15,19,2,36,20,39,7,18,10,38,11,5,17,13,3,4, Колю Владов  24,31,9,16,21,20,18,5,23,6 Тп5,1,22,38,19,26,25,15,2,33,35,17,30, Късера  38,24,34,4,32,6,18,8,7,36, Марин Гачев  7,1,5,3, Марин Ив Кинкин  22,8,5,9,7,20,11,8,2, Мах.Испирско  Вила,8, Мах.Козуря  Осветление Помпена Станция,Помпена Станция,Тп4, Мах.Лъките  12,Вила,15,1,4,1 Вила,Вила,6, Мах.Разсадищата  1,11,Вила,4,10,8,9,12,3,6,7,28, Мах.Сойчанско  Вила,Къща Цано,Къща Георги,Къща Краю,Къща Мирчо,Къща Николина,Къща Димитър,Къща Найден,Къща Румен,Къща Коста,Къща Виолета,Къща Ценко,Къща Даниела,Къща Тянко,Вила,Къща Марин,Къща Цанко,Къща Димка,Къща Милчо,Къща Иван,Къща Милко,55 Вила,Къща Петко,Къща Ценка,Къща Мария,Къща Борис,Къща Венелин,Къща Георги,Къща Мою, Мах.Топля  18,52,55,213,Вила,51,213,214, Мах.Чербин  42,36,41,22,Вила, Мах.Чолдарско  Вила,28,40,25,33,2,36,32,Вила,38,25,29,23,7,1,76,11,28,42,5,27,26,13,33,34,40,74,17,4,3,37,41,9,12,10,18,83,31,15,30,35,21,16,6,8,104,39,77,14,63,19,Вила,33,65,64,49,60,Вила,33, Мирчо Филипов  32,21,1,5,10,26,25,9,27,2,23,4,18,13,7,12,16,21,18,37, Михал Дочев  2,7,15,10,13,12, Октомврийска  21,8,3,4,2,24,7,5,1,23,6,16,9,18, Петко Доневски  10,14,16,13,15,17,13,3,1,2,12,11,31,75,79,19,77,74,27,54,29,70,30,33,1,72,37,6,3,70,76,26,28,35, Разсадищата  35 Къща Милка, Симеон Маринов  1,7,11,15,13, Стамен Мирчев  32,8,13,78,48,35,36,10,23,80,40 Тп6,15,63,22,54,27,38,19,79,75,14,20,59,28,31,24,56,63 Касета,6,71,30,57,72,16,41,11,42,70,51,68,74,18,52,44,61,29,76,53,67, Стойко Хаджиев  2,1,5,9,11,15,21, Тодор Чипарски  20,17,9,6,3,4,5,56,25,23,1,21,8,12,19, Тринайсет Века България  76,8,68,42,15,55,52,56,5,43,17,40,21,22,7,31,50,46,10,90,2,45,32,14,1,25,49,72,58,33,37,51,86,82,38,24,48,74,39,35,27,89,30,66,34,36,16,62,26,9,80,64,84,44,41,28,47,23,19,137,140,2,104,79,9,3,99,5,106,6,96,1,8,92,15,18, Цанко Станчев  85,71,62,3,46,33,63,25,50,1,70,7,52,12,30,75,4,69,15,48,84,54,5,2,64,51,55,77,78,24,27,21,36,6,28,74,65,37,32,61,60,31,76,47,80,42,23, Цано Драголов  5,1,3,8,4,9,12,39,5,69,51,53,64,40,66,22,7,68,42,37,14,49,11,50,16,1,60,64 Вила, Цано Кадийски  27,6,32,15,51,24,53,7,4,48,26,46,1,16,3,44,14,016,13,30,18,25,19,12,86,77,68,81,87,84,60,88,93,89,69,76,90,37,71,63,75,73,83,43,45 Тп7,85,65,82,61,58, Цвятко Георгиев  1,11,9,3,15,21,23,7,14,2,29,10,4,25,13,8,11,   Мест.Башов Рът

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Дълбок Дол:   Божур  5,17,1,14,23,13,7,3,15,21,16,11,8,19,25,12,18, Бор  5,7,6,9,3,5,1,1,1, Бреза  2,5,7,1,3,7,2,5,4, Васил Мочев  4,6,2,8,10, Васил Събчев  8,7,2,15,6,3,5, Васил Христов  2,21,19,4,1,3,1, Гробарска  1,4,23,5,3,13,38,9,19,24,25,21,10,11,27,17,22,28,29,33,15,26,12, Дъб  10,2,4,8,6, Дълбокдолска Комуна  2,5,1,3,7, Иван Дончев  2,61,23,59,49,16,41,10,15,13,19,43,55,21,25,7,8,1,35,12,5,9,37,14,47,29,33,6,45,4,53,31,17,27,51,57,39,1,111,93,65,67,63,18,105,79,103,78,97,107,71,22,20,40,91,89,42,87,95,30,28,81,101,109,24,044,38,36,83,44,69,85,75,77,46,54,2, Иван Иванчев  3,5,4,7,41,2, Изворът  6, Извънградска  1, Крайречна  6,16,4,10,2,12,14, Кузманица  10,3,15,12,4,20,1,14,2,5,8,13,16,7, Лале  7,11,5,4,3,1, Марин Дол  1, Мерата  9,11,13,15,1, Местност Поляната  , Момчилов Кладенец  2,4,1, Орех  12,10,16,6,8,14,4, Петър Стойков  1,20,2,7,25,5,14,16,22,18,26,12,5,6,2,10,8,4, Поникът  5,8,2,1,3,7,10,6,4,12,16, Пчелинът  2,1, Първи Май  13,25,17,14,23,18,12,3,2,11,8,21,9,6,10,1,16,7,4,17, Ракита  1,3,8,5, Местност Ракитито, Средни Дял  2,14,16,13,1,17,12,10,8,9,18,19,3,4,7,40,9, Старата Чешма  5,1,4,8,7,2,13,12,9,11, Стойко Цочев  17,7,13,14,10,15,5,4,6,9,2,186,3,1,11,8,21,19,16,1, Суха  1,9, Теменуга  6,2,8,4, Тошко Тодоров  5,3,8,9,14,2,7,6,11,4,12,12, Трифонова Усойна  4,6, Чучура  3,7,10,1,9,11,5,3,2,10,   Преди Селото В Ляво

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Калейца:   35290.17.63  , Местност Калейшко Ханче

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Лешница, Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски  8,6, Балкан  4,2,3,1, Васил Левски  2,5,14,3,4,6,10,11,1,12, Витоша  4,1,6,2, Дунав  7, Иван Вазов  3,5,1,4,2, Иван Марков Марковски  7,2,5,3,9,1, Искър  6,4, Кап. Илия Цанков  14,6,1,18,10,8,12,2,4,3,16,3, Кокиче  3,5,1, Любен Каравелов  6,3,1,2, Минко Раевски  6,8,16,4,14,14, Осъмска  42,1,30,4,15,43,68,22,3,13,49,96,52,37,6,11,47,40,64,14,44,21,62,38,23,20,27,54,90,24,36,60,57,18,29,9,55,7,50,17,25,56,58,41,28,39,19,20а,51,53,5,80,66,92,94,88,82,84,96,72,86,78,2,76,90, Рила  2,1, Свети Иван Рилски  17,28,26,20,15,19,23,35,30,21,29,13,27,18,7,28,1,7,3,9,2,5,11, Стара Планина  Здравна Служба,79,72,88,94,92,103,58,90,74,82,97,64,109,77,107,75,5,91,84,68,101,105,86,83,95,80,76,87,81,66,73,62,54,71,55,89,50,45,36,69,42,40,35,33,48,43,61,34,55,49,39,52,44,67,57,37,31,59,38,41,3,29,22,4,20,8,69,9,24,5,28,21,18,27,16,19,11,26,17,10,1,7,15,25,36,23, Трети Март  7,4,5,1,3,10,2,9,13,6, Хаджи Димитър  8,7,4,5,6,3,2, Хан Крум  1,12,2,3,9,11, Христо Ботев  23,17,13,25,15,19,21,20,2,4,1, Черно Море  1,15,19,13,7,3,9,5,11,17,6,6,   Тп 1,Уо Тп4,Уо Тп 3

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Ломец:   Александър Стамболийски  15,54,11,43,53,57,52,61,22,12,35,27,30,16,60,40,20,24,10,51,59,19,56,31,17,38,9,44,47,50,33,46,62,36,45,26,043,21,32,29,55,7,2,34,48,41,13,66,67,74,72,68,64,71,6,92,88,8,63,37,91,70,65,76,99,1,69,93,89,2, Балкан  17, Бор  1,3,7,2,5, Васил Коларов  18,12,20,26,25,24,4,21,30,11,8,9,7,28,17,3,1,34,22,6,5,16,29,13,32,2,31,23,10, Васил Левски  12,1,7,20,18,13,22,2,5,16,3,11,9,25,27,28,10,8,21,12,19,23,17,24,26,14,30, Венец  6, Ганко Стойнов  1, Георги Димитров  1,6,5,8,3, Джура  8,1, Дъб  1,3, Илия Маринов  1, Кастроне Состра  7,15,6,1,10,19,8,13,3, Кънчо Христов  7,20,26,22,34,30,3,32,28,14,24,2,5,1,9,4,12,18,6,4, Любен Каравелов  56,40,19,12,11,20,13,8,16,7,2,4,6,15,9, Месност Бабин Кладенец  2,1, Осъм  1,13,2,5,3,9,15,4, Руен  25,2,5,6,1,11,3,9, Сергей Румянцев  4,1,2, Стойко Петков  10,3, Тинко Симов  10,4,2,12,8,6, Христо Начевски  5,10,12,5,2,10,6,8,1,3, Христо Смирненски  5,2,5,1, Цанко Ненов  7,18,8,10,4,1,17,6,3,2,16

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Старо Село, Общ. Троян:   Калник  4,18,8,6,1,10,15,138,12,16, Мах.Шарбан  22, Мест.Стопански Двор  Ферма, Местн.Трапът  1, Ралчевска  10,73,46,113,38,115,45,107,48,32,26,7,23,16,69,13,30,19,42,53,103,4,25,49,55,109,89,5,14,40,34,33,64,66,56,21,81,17,60,35,80,71,36,12,24,27,57,70,22,2,110,8,31,102,1,97,50,61,51,44,68,28,99,82,11,37,29,87,15, Софийска  40,38, Централна  44,86,52,33,70,96,95,87,59,28,119,42,139,88,49,143,123,11,83,41,34,99,135,27,129,105,35,45,141,63,29,68,94,102,55,21,117,101,51,26,137,103,82,91,60,17,92,89,127,74,107,65,54,72,71,16,39,57,76,79,78,113,85,98,111,58,75,115,121,38,133,80,131,97,48,31,56,77,16,9.,17,5,13,14,12,3,20,11,1,8,7,116,15,10,6,6,5,9,7,2,1,8,13,3,4,11,151,161,145,112,116,146,114,124,35,148,147,163,165,126,149,142,140,106,134,153,120,132,157,108,118,122,155,128, Шарбан  64,4,10,5,62,8,3,51,31,54,29,12,63,73,16,47,61,69,67,25,27,76,35,75,74,41,30,14,33,21,43,19,45,79,39,58,40,17,15,22,48,56,55,49,57,71

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Троян, Общ. Троян:   Разклон Калейца

На 19.12.2019 Г. /12:00 – 14:00 Ч./ –  Терзийско, Общ. Троян:   Баба Тонка  7,5,2,4,9,1, Васил Левски  3,1, Девети Септември  143,158,55,148,117,131,135,153,111,146,178,147,116,120,87,53,89,139,132,113,105,69,118,166,57,101,91,2,168,152,180,176,99,174,125,97,154,144,172,110,150,151,137,124,164,130,81,126,149,134,123,85,156,112,59,114,115,141,93,162,95,145,122,160,83,133,142,103, Изгрев  14,3,2,5,11,13,9, Караулна Четворка  6,4,7,1,9,5,15,2,8,3,13, Ковачовец  49,47,29,35,39,14,17,41,27,33,45,19,25, Коман  6,3,1,8,7,4, Стойко Л.Донковски  14,12,2,8,18,1,9,16,10,4,5,6, Терзийска  7,2,13,12,20,17,22,11,5,26,24,3,4,1,14,15, Хаджи Димитър  1,2,4

Община Угърчин  

За Периода 17-19.12.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ –  Угърчин:   Ул.Вассил Левски  137

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Угърчин:   Бачо Киро  2, Бели Камък  4,1,2,5,3,6,7, Витоша  2,1, Георги С.Раковски  12,13,14,11, Димчо Дебелянов  8,19,12,9,17,13,15,11,6,14,7,16,1,4,5,10, Ивайло  1,7,2,3,4, Каменка  2,14,6,8,4,5,12,10,3, Климент Охридски  19,5,13,14а,9,25,30,1,11,4,16,17,14,28,24,22,6,10,12,21,29,15,7,8,27,20,3,31,23, Марица  4,8а,5,8,6,2,7,1, Оборище  4,1,6,2,5, Околчица  8,7,1,2,18,12,16,5,2а,4,22,6,20,24, Панайот Хитов  2,1,6,4, Свобода  7,5,6, Христо Ботев  22,14,21,33,27,10,30,25,24,35,28,15а,17,12,31,29,26,20,39,15,32,18,016

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 15:15 Ч./ –  Угърчин:   Васил Левски  208,214,239,215,221,188,243,200,194,203,209,218,182,16,231,192,204,196,201,198,219,217,20,186,206,225,237,229,212,213,210,146,207,241, Ген.Гурко  1,22,23,20, Елин Пелин  17, Климент Охридски  67,63,73,65,48,1,54,52,58,61, Комитска  18, Лев Н.Толстой  8,6,5,10,3, Никола Вапцаров  6,3,1,5,2,13,7,4, Рила  7,6,3,8,10,5, Тодор Каблешков  28, Топалска  8,4,2, Хан Аспарух  34,26,30,27,5,7,13,9,29,19,32,10,7а,12,14,15,1,25.,16,20,28,22,21,17, Христо Ботев  53,57,63,67,65,55,69,45,47, Юрий И.Венелин  3,5,7,2

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Голец:   Александър Стамболийски  1, Ангел Кънчев  1, Бакърска  13, Васил Левски  3,80,143,51,93,151,92,122,109,153,95,85,114,135,119,129,79,130,87,82,113,133,155,4,107,126,117,5,148,72,125,149,89,102,91,68,Улично Осветление Тп 8,159,75,94,55,70,137,118,103,76,65,147,77,140,9,127,106,66,121,8,88,144,70а,132,63,74,116,81,86,115,111,64,69,57,105,104,146,134,123,90,53,1,67, Георги Бенковски  2,3,1, Иван Карапанчев  2,6,3,10,8, Княз Борис Първи  4,6,1,5,2,3, Кокиче  6,10,2,12, Лиляна Бърдарова  5,7,2,1,10,6,14,3,8,12, Никола Григоров  13,6,1,4,11,9,3, Панайот Волов  5,1,3, Петко Панчев  1,5,8,2,4, Свинево  12,20,6,10,28,16,2,14,5,24,4, Стара Планина  8,6,23,16,17,12,25,13,4,27,19,18,10,11,29,5,9,31,7,21,15,1, Хан Крум  10,1, Цанко Фиденков  1, Цар Симеон  31,21,26,43,35,53,37,4,23,55,39,   Пи 185016 М. &Quot;Свинево&Quot;

На 17.12.2019 Г. /09:30 – 15:00 Ч./ –  Кирчево:   Александър Стамболийски  43,11,25,1,46,18,12,17,40,6,33,5,14,48,41,13,10,29,47,23,36,50,53,20,51,16,26,2,49,52,24,15,21,37,34,22,35,30,27,3,38,32,45,28,19, Бачо Киро  4,17,2,13,3,5,20,16,18,12,1,6,22,8,10,14, Васил Левски  1,41,33,39,23,44,13,12,51,16,19,7,9,35,53,49,10,21,27,37,26,55,18,28,47,31,5,15,29,17,45,43, Веселина Черкезова  2, Георги Бенковски  14,4, Комитска  3,4,8,6 А,10,12,6,20,14,2, Никола Вапцаров  4,2,6, Панайот Волов  7,3,9,5,1, Пенчо Славейков  7,12,18,20,13,14,5,10,16,6,11,4,8, Пеньо Пенев  1, Площа  34,17,7,5,14,15,9,10,3,2,12, Стара Планина  3,1,7,5,9, Стефан Караджа  3,11,2,5,7,9,4, Тодор Каблешков  1,5,3, Хіі Кв.5  , Хаджи Димитър  5,12,4,7,10,13,3,9,1,2, Хан Аспарух  10

На 17.12.2019 Г. /09:30 – 15:00 Ч./ –  Лесидрен:   Местност Берча  Колиба

Община Ябланица  

На 18.12.2019 Г. /13:00 – 16:30 Ч./ –  Ябланица, Общ. Ябланица:   067316  , 075133  , 87017  , Iii-10 Кв.13  Вр.За Стр., Xv-549, Кв.20  , Александър Стамболийски  67,16 Тп8,54,84,26,77,90,71,3,62,26,27,12,72 Тп33, Борьов Дол  3,Къща,2,1, Доктор Ради Цанов  11, Местност Братевец  Вила, Местност Гераня  Къща Йордан, Местност Девет Дола  , Местност Ламбовци  Къща Нино,5,59,65,3 Паянтова Жилищна Сграда,47,70,3,68,45,Вила,Къща Найда,Къща Иван,3,Къща Цецка,Тп34,Къща Петър,17 Павилион,25,Къща Симеон,1 Къща Петър,Вила Иван,Къща Милка,Къща Драгомир,Къща Гета,Къща Мария,Къща Никола,Вила,Къща Цона,Къща Мирослава, Местност Пали Лула  86,52,83б,10,Тп30, Местност Шумака  Къща Мариан,Къща Даринка,3,94,Вила,Къща Снежана,Къща Мария,Къща Виолета,Къща Найден,Къща Хрисо,Работилница За Боза,Къща Стойка,Къща Нейко,Къща Лазар,3,Къща Христина,Вила,,,Къща Иван,Къща Димитра, Местност Шумнене  Къща Мариана,Къща Сашо,Къща Михаил,Къща Кирил,Къща Васил,Къща Веселина,Къща Съйко,Къща Николай,Вила,Къща Цвятко,Къща Надежда,Къща Дона,Къща Стефан,Къща Георги,Къща Иван,Тп4,Къща Димитър,Къща Мария,Къща Марин,Къща Райко,Къща Любчо,Къща Рени,Къща Дончо,Къща Лако,Къща Христина,Къща Лазар,Къща Петър,Къща  Вутьо,Къща Иванил,Къща Радка,Къща Цветан,Къща Венцислав,Къща Рашко,Къща Рашка,Къща Никола,Къща Йордана,Къща Начко,Къща Стоян,Къща Веселина,3,Вила,Къща Цончо,Къща Никола,Къща Василка,Къща Дако,Вило,Къща Мая,Къща Брайко,Къща Мария,Пс,Къща Надка,Склад,Къща Петя,Къща Тинка,Къща Маргарита,Къща Венелин,Къща Иван,Къща Юлиян,Къща Дица,Къща Лазар,,,Вила,Къща Райна,Къща Лили,Къща Найден,Къща Стефан,Къща Борислав,Къща Райко,Къща Васил,Къща Димитър,Къща Кръстьо,Къща Борис,Вила,Къща Пенка,1,3,Къща Павлина,Къща Иван,Къща Михаил,Къща Цано,Къща Марин,Къща Стефан,Вила,3,Къща,Къща Гена, Пеловска Ливада  3,4,32, Ширевец  70,12, Шумнене  ,   3 Къща,8

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Брестница, Общ. Ябланица:   Васил Левски  112,124,149,130,136,118,110,161,100,145,104,128,65,102,163,143,159,140,120,106,114,98,142,165,167,153,155,116,122,126,157,147,134,108,151,132,144,181,162,152,179,171,175,168,174,177,172,207,180,189,205,187,200,201,117,211,215,193,196,217,166,195,188,192,154,185,194,190,160,199,150,197,209,223,170,158,227,146,94,139,78,123,86,84,92,129,76,115,133,119,131,88,125,121,117,135,90,137,113,7,11,2,95,69,87,3,55,99,105,41,81,65,13,83,59,67,46,1,73,77,40,60,97,107,8,29,41 Кафе Аперитив,61,75,79,30,63,4,71,91,101,62,70,10,109,42,9,72,38,111,93, Вуто Даскала  2,7,1, Вутю Малков  2,4,6,22,18,54,19,40,36,25,14,1,44,7,11,15,8,10,24,64,38,16,23,12,21,3, Възраждане  33,4,6,12,14,3, Георги Бенковски  7,9,1,5,4,2, Глоговец  5,2,4,6,1,3,8, Дачевци  11,15,6,13,4,2,8, Девети Май  3, Джорковци  8,4,2,6,3,10,12, Долна Коритна  6,8,12,5,14,22,20,16,1,4,18,11,10, Дружба  5,4,17,8,19,3, Дъб  11,3,14,8,12, Единство  13,15,11,6,3,18,17,4,1,8,5,2, Заводска  6, Иван Данов  4,1,6, Кокиче  3,2,4, Коритна  1, Лало Йотов  2,8,4,16,14,10, Липа  14,2,4,10,8,12,6, Мильовци  3,5,2,1,6, Никола Петков  14,12,1,5,10,7,9,11,3,30,29,23,38,25,20,32,18, Оборище  17,15,13,11,6,8,12,9, Осми Март  18,20,8,4,6,12,2,14,10, Петър Василев  3,2,17,1,2, Печовци  5,15,2,1,7,3,13,6, Победа  3,5,40,9,19,21,36,42, Прогрес  11, Равнището  3,1,7,5, Серванска  8,6,3,1, Сергей Румянцев  5,2,6,10,3,4,7,8,12, Стара Планина  2,23,24,21,19,28,15,26,32, Стефан Цаков  11,14,9,12,11,1,8,2,13,4,3, Стоянковото  2,4, Съева Пещера  4,10,31,53,37,47,7,51,49,33,3,57, Теменуга  9,11,13,15, Темеров Дол  , Трети Март  6,7,1,5,35,14,8,29,9,13,23,16,12,27,10, Тълкийското  2,17,19,15,13,7, Цоло Гетов  3,7,2,1,5, Шипка  5

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Български Извор:   110001 Екатте 07357  , 112005  , 151001  , Александър Стамболийски  60.,38,46,60,40,50,25,31,42,23,27,21,58,54,33,44,9,17,20,34,4,24,11,36,28,30,19,13,32,14,7,26,18,10,1,3,2,12,15,16,6,22,5, Баба Тонка  2,7,5,3,4,1, Бузлуджа  7,14,4,8,1,12,10,2, Васил Левски  34,2,38,40,29,31,27,20,14,24,25,6,38,19,13,17,23,5,1,7,26,18,4,12,15,9,11,3,8,28,16,10, Вит  2,1, Георги Бенковски  23,7,22,3,31,16,30,15,14,5,21,28,18,4,19,29,32,6,1,8,36,10,13,34,17,26,35,33,20,27,24, Георги Раковски  3,1,7, Демокрация  66,64,39,60,2,45,52,55,47,53,57,74,42,75,79,59,70,77,72,23,63,78,27,82,37,68,71,44,40,84,80,76,61,62,67,54,51,49,41,73,69,20,36,29,3,7,34,19,32,8,10,26,17,33,18,14,35,22,28,16,13,12,31,15,25,30,6,21,38,2,56,48,50,86,104,112,91,116,94,87,101,95,96,118,114,82,98,107,108,85,81,103,90,99,110,88,102,93,97,100,106,83,105,115,136,126,111,117,134,146,130,122,113,109,142,140,120,119,132,121,123,128,124, Дунав  4,8,10, Здравец  6,1,4,8,2, Иван Вазов  8,4,18,26,22,6,2,20,30,9,13,12,11,16,24,14,28,32,5, Извора  8,1,9,15,3,19,17,4,2,16,7,11,5,14,1, Кокиче  1,9,5,3,7,6,2,4,8, Мах.Боаза  Варна София,Къща Румен,Къща,Кошара,Къща Иван,Газостанция,Къща Атанас,Жилищна Сграда, Мах.Начови Воденици  Къща Мария, Мах.Солун  Вила,Къща Ангел,2,1 Пи 076019,1, Местност Белилото  Пс, Местност Боаза  Път I-4 Коритна Севлиево, Местност Роденец  1,Снек Бар, Никола Вапцаров  6,5,1,7,3, Отец Паисий  1,2,11,1,8,4,5,6, Панайот Волов  5,9,13,7,18,4,14,20,12,16,6,8,2, Пирин  4,3,1,5, Райна Княгина  14,27,8,33,31,35,10,29,25,18,37,39,16,12,6,1,8,7,046,5,21,23,9,17,4,2,13,14,3,15, Рила  8,6,11,9,7,5,10, Родопа  8,13,19,25,23,14,15,2,21,7,6,5,17,11,9,1,3,16, Стара Планина  4,2, Странджа  5,3,1,2, Тодор Каблешков  22,19,14,2,6,8,3,10,20,12,9,21,5,18,1,4, Тракия  7,5,1,11,8,17,4,6,13, Филип-Тотю  2,3, Хаджи Димитър  4,6,1,2,3, Хемус  7,5,12,6,8,3,13,10,4,1,2, Христо Ботев  6,12,9,7,9 Центъра До Училището,22,2,14,1,10,5,8,15,3,34,27,36,28,38,17,32,21,26,30,37,29,22,25,24,23,39,35,31,45,33,53,57,47,61,55,49, Черно Море  6,8,2,4, Шипка  2,6,1,4,3,5, Юрий А.Гагарин  7,2,8,10,4,6,1,17,11

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Галата:   036003  , 045001  , 048041 Екатте 14386  , Александър Стамболийски  18,6,7,9,12,2,22,10,16,26,3,5,14,1,20,4,8,1, Антон Иванов  7,15,3,1,17,11,13,5, Бялка  2,6,1,3, Васил Левски  30,44,36,48,1,6,47,33,53,43,57,41,24,37,46,49,56,58,52,34,42,35,51,32,29,38,40,60,39,4,50,62,45,100,1,9,20,18,4,7,11,17,14,5,22,15,23,16,21,19,10,29,27,12,13,103,8,25,13а,41,32,108,125,115,117,105,131,124,126,135,119,104,122,136,106,109,113,134,112,90,118,130,141,111,137,101,102,133,138,116,121,123,129,127,139,107,85,68,78,51,82,64,93,70,81,79,83,98,74,71,73,63,97,69,76,96,77,92,89,94,9,104,88,87,75,62,59,65,67,99,95,91,86,102,80,72, Вела Пеева  13,15,2,3,6,4,7,5,1,11, Габаре  3,11, Георги Бенковски  15,21,22,24,19,26,2,8,16,12,11,23,18,1,13,20,6,17,9,10,4,3,5,26, Георги Кирков  1, Гергана  1,3,4,2, Димитър Благоев  6,9,2,21,22,4,17,20,25,5,19,7,11,13,12,16,23,6,21, Димитър Полянов  15,10,8,13,3,2,6,5, Еделвайс  8,14,12,6,10,4, Иван Козарев  6,4,1,3, Иван Туйков  10,1,8,5,18,14,12,16, Йордан Йовков  22,13,5,26,17,15,11,20,27,24, Йорданка Николова  14,21,6,19,18,16,25,24,17,12,27,8,1,23,10,4,13,5,2,7,9,22,20,28,26,11, Капитан Петко Войвода  11,1,3,2,9,5,7,8,4,14,12,22,15,20,10,25,23, Лазар Станев  6,2,8,17,10,3,18,4,2а,11,14,7,1,5,12, Лиляна Димитрова  16,20,19,23,11,21,13,6,17,15,14,22,12,5,1,9,2,10,12,11,7,3,8,4, Малина  1,5, Малчика  14,13,10,11,2,16,4,6,22,1,20,8,18,3, Митко Палаузов  4,3,6,12,8,5,2, Никола Вапцаров  8,10,1,6,2,4, Никола Парапунов  5,1,3,7, Пейо К.Яворов  15,13,31,7,27,19,10,25,11,1,2,23,33,4,21,12,8,6, Пенка Михайлова  8,2,13,11,1,5,12,4,3,9,14,10, Пеньо Пенев  1,5,9,2,3,7,3, Пещера  2,10,6,9,11,8,3,7,13,1,4,5, Свилен Русев  1,5,8,4,6,16,7,3,10,2, Сергей Румянцев  11,4,1,5,9,3,6,7, Стефан Караджа  4,5,6,1,11,3,2, Стоян Едрев  8,9,1,3,10,12,7,14,11,5,6, Хаджи Димитър  14,12,4,20,18,16,2,10,6, Хан Аспарух  13,5,11,4,6,1, Христо Ботев  61,55,57,11,22,17,1,55,25,21,13,45,3,8,6,41,2,4,33,53,37,26,28,39,15,42,77,58,95,68,63,59,79,62,85,54,40,71,48,44,89,34,56,91,57,60,67,50,87,66,70,64,69,36,72, Христо Кърпачев  3,9,4,18,7,37,32,29,25,28,39,23,31,22,12,21,10,19,35,5,30,2,8,15,20,24,26,27, Христо Смирненски  15,4,7,13,5,6,2,9,8,17, Цар Самуил  1,4,2, Цар Симеон  1,3,2,5

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Глогово:   020009  , 2204  , Водна  18,36,16,13,14,22,9,1,20,12,5,7,10,11,11, Георги Бенковски  5,3,1,7, Еделвайс  17,13,21,19,16,4,14,3,11,9,5,8,7,12,1,13, Елов Дол  1,12,7,3,10,5,6,9, Иван Вазов  6,10,2,8,4,1,12,3, Иван Туйков  12,3,8,10,1,2,6,4, Къдрева  4,28,26,13,2,1,16,12,18,9,22,7,5,15,14,20,10,11,24,6, Люляк  2, М.Езерото  , Мах.Водна  20, Мах.Джебин Трап  5,3,7,10, Мах.Къдря  2,Къща Диляна,Къща Валентин,Вила,3, Мах.Равнището  Къща Севдалин,Къща Румен,1,Вила, Мах.Ръбя  1, Местн.Три Могили  14,14,21,12,10,16,Къща Асен,Къща Къдрьо,Къща Юри,15,19,4,8,13,7, Местн.Широки Трап  7,8,6,9,11,4,5, Местност Мастяк  Вила, Местност Ратлака  Къща Антон,Къща Ивайло,16,Къща Лиляна,Къща Асен,Къща Къдри, Пенка Михайлова  2, Хаджи Димитър  6,1,3,5, Христо Ботев  41,23,16,12,13,51,1,24,14,35,11,17,38,40,2,3,44,68,37,64,62,30,60,66,33,56,18,8,15,21,32,7,28,10,45,27,46,50,4,70,20,52,9,96,29,7а,58,31,47,47,49,45,99,61,100,108,140,63,55,101,53,65,95,59,104,98,75,55а,74,51,85,96,87,90,79,84,69,57,88,82,91,92,93,72,97,71,86,124,101б,101,119,122,123,105,118,115,111,126,138,109,120,75,114,140,116,117,96,136,128,121,110,130,103, Христо Кърпачев  30,17,1,Тп4,21,25,8,24,11,12,7,15,23,6,4,9,16,13,29,31,14,28,2, Христо Смирненски  14,6,24,1,38,12,7,26,3,32,18,10,30,28,34,11,2,3а,5,16,4,23, Юрий А.Гагарин  3

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Гложене, Общ. Тетевен:   101001

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Голяма Желязна:   Дачо Михайлов  2

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Градежница:   Александър Стамболийски  3,13,49,69,67,37,45,43,75,51,39,73,47,71,63,57,61,53,41,65,101,99,97,77,85,93,95,103, Асен Стипцов  13,5,7,3,9,11,1, Бръшлян  2,5,3,1, Васил Априлов  10,16,4,18, Васил Левски  28,30,24,20,22,3,10,4,24,11,2,18,9,19,1,5, Вежен  1, Габъра  1,3,5, Георги Бенковски  3, Градинките  20,26,24,22, Двадесет И Втори Септември  6,14,10,3,2, Еделвайс  4,7,4, Здравец  4,8, Зольовото  , Иван Вазов  118,84,158,172,117,140,141,152,166,144,186,97,127,132,Тп№1,136,162,126,147,123,116,180,178,115,150,119,111,131,164,168,125,145,137,139,133,142,159,160,148,154,134,146,91,114,156,153,161,144а,124,130,138,120,129,122,99,170,121,109,89,85,105,103,112,112.,83,106,87,194,98,110,331,102,96,100,101,81,108,104,110а,120,225,320,349,302,353,274,314,280,20,357,276,317,305,339,335,288,306,299,318,224,351,315,347,311,313,355,345,279,337,343,331,304,284,286,301,293,312,333,187,206,169,208,193,185,167,196,210,198,183,195,204,198а,192,177,179,175,181,173,194,202,109,5,69,40,41,27,17,38,54,25,57,52,51,26,11,18,59,55,62,7,70,8,35,46,36,75,5,92,9,49,44,12,73,23,22,66,56,74,65,88,34,24,39,78,45,60,94,3,48,80,77,19,67,76,14,53,71,86,6,72,13,10,21,37,50,28,4,84,29,42,58,215,261,281,285,205,220,293,224а,146,242,269,0201,239,222,257,223,263,25,232,221,241,197,254,289,219,207,273,287,201,267,216,271,275,283,227,277,247,224,213, К.Горна Ливада  1, Кирил И Методий  8, Косовец  42,30,32,12,16,6,14,34,5,11,17,2,4, Люляк  18,20,10,8,24,22,2,6,34,38,30,32,36,3,28,1,9,46,58,52,44,55,48,11,60,62,50,64,54,56,40, Мах.Лъма  Къща Иван, Райна Княгиня  2,1, Сава Младенов  10,2,8,12, Синчец  2, Стара Планина  3,4,10,14,7,2,12,6, Хаджи Димитър  2,10,10, Хан Аспарух  64,1,3,5,7,2,10,8, Христо Ботев  4,2, Христо Смирненски  2, Цар Самуил  1,15,37,3,23,17,14,13,7,21,6,41,31,8,5,35,10,4,9,25,33,2,19, Юрий А.Гагарин  9,17,28,19

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Кирчево:   Александър Стамболийски  43,11,25,1,46,18,12,17,40,6,33,5,14,48,41,13,10,29,47,23,36,50,53,20,51,16,26,2,49,52,24,15,21,37,34,22,35,30,27,3,38,32,45,28,19,152,156,169,147,187,185,158,163,155,191,164,210,196,194,189,193,220,149,204,197,161,214,208,168,203,212,202,177,167,180,166,216,176,159,183,190,172а,181,165,160,182,151,157,188,186,184,173,162,145,179,172,207,175,170,206,178,61,81,70,56,78,77,65,72,87,74,63,75,73,57,60,66,62,83,80,85,79,69,67,68,71,120,92,108,144,117,115,129,102,82,150,146,139,114,111,128,90,142,131,143,106,101,132,113,135,125,136,124,97,14,84,140,145,112,122,126,123,127,107,134 А,134,110,99,93,86,100,88,119,89,91,137,105,95,133,116,109,121,94,98,118,103,104, Бачо Киро  4,17,2,13,3,5,20,16,18,12,1,6,22,8,10,14, Васил Левски  1,41,33,39,23,44,13,12,51,16,19,7,9,35,53,49,10,21,27,37,26,55,18,28,47,31,5,15,29,17,45,43,65, Веселина Черкезова  2,7, Георги Бенковски  14,4, Иван Вазов  19,21,22,26,9,11,24,25,23,15,4,2,28,17,7,6,13,12,10,5,22,8, Комитска  3,4,8,6 А,10,12,6,20,14,2, Местност Площа  Пс, Никола Вапцаров  4,2,6, Панайот Волов  7,3,9,5,1,13,15, Пенчо Славейков  7,12,18,20,13,14,5,10,16,6,11,4,8,25,21,32,36,28,38,34,44,29,46,26,19,30,17, Пеньо Пенев  1, Площа  34,17,7,5,14,15,9,10,3,2,12, Стара Планина  3,1,7,5,9,1, Стефан Караджа  3,11,2,5,7,9,4, Тодор Каблешков  1,5,3, Хіі Кв.5  , Хаджи Димитър  5,12,4,7,10,13,3,9,1,2, Хан Аспарух  10,4,6,3,8,2,1,5, Хан Омуртаг  4,3,2,1, Христо Ботев  3,4, Черно Море  3,4,2,   Зелка

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Лесидрен:   43325.10.23  , 43325.10.61  , 43325.10.832.1  , Калника  , Кол.Барашки  , Кол.Коник  24 Вила, Кол.Ябълчака  Къща Бальо, Местност Берча  Колиба,Колиба,Къща Черньо,Къща Кольо, Местност Енча  31 Вила,Къща Филип,Къща Съйо,Къща Ангел,Къща Йото,Къща Дочо,Къща Банчо,Вила,Къща Стойко,Къща Иван, Местност Камъка Правец  , Местност Коника  Пс, Местност Ябълчака  Къща Иван,Къща Тодор,Къща Борис,Къща Светла,Къща Цочо,Къща Борис,Къща Велка,Къща Дора,Къща Велико,Къща Дочо,Къща Христо,Къща Петър,Къща Цонка,Къща Иван,Къща Цоко,Вила,Къща Никола,Къща Йото,Стопанска Постройка,Къща Крайо,Къща Петко,Къща Марин,Къща Дишо, Местност Язовир Сопот  Къща Цветана,Къща Петър,Къща Надежда,Къща Додьо,Къща Димитър,Къща Михал,Къща Найден,Къща Катя,Къща Продан,Фургон,Къща Николай,Къща Ивайло,Вила,Къща Веселина,Къща Димо,Къща Цветана,Къща Димитър,Къща Пепа,Къща Каньо,Къща Радослав,Къща Стойко,Къща Мирчо,Къща Въто,Къща Лъчезар,Къща Върбан,Къща Цветелина,Вила,20,Къща Радка,Къща Найден,Къща Марин,Къща Кольо,Къща Дочо,Къща Христо,Къща Додьо,Къща Илинка,Къща Борислав,Къща Мария,Къща Димитър,Къща Въло,Вила,   Къща Евгени

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Малка Желязна:   Александър Стамболийски  14,Тп 1 Центъра,18,20,4,3,10,12,8, Бузлуджа  1,5,4,6,2, Васил Левски  Центъра Кметството,12,3,1,5,8,11, Витоша  9,3,7,5,1, Двадесет И Трети Септември  2,5,7,1,6,4, Девети Май  11,21,2а, Додьо Маринов  8,4, Йото Влахов  32, Клокотница  10,12,8,2,5, Ком  1, Матей Петков  23,22,13,14,20,25,15,24,17,16,22а,21,28,22а,4,2,10, Мах.Байовене  Къща Асен,Тп 4,Къща Йорданка,Къща Марин,Овчарник,Къща Бочо,Къща Кольо,Къща Въло,Къща Гергана,Къща Цвятко,Къща Мария,Къща Илиан,Къща Лазар,Къща Станислав,Къща Станиела,Вила,Къща Поля,44 Къща Тодор,Къща Гена,Къща Тодор, Махала Баевене  , Палич  21,19,9,Къща,26,5,31,16,25,13,8,1,20,7,17,10, Панайот Волов  1,16,2, Райко Даскалов  9,3,4, Сава Младенов  28,14,2,23,17,9,21, Сергей Румянцев  1, Софийска  10,1,2,4, Стойко Додев  3,4, Христо Рачев  24,23,62,69,71,27,64,76,58,26,31,54,32,63,77,29,80,44,61,35,30,13,25,74,60,11,40,57,47,66,82,36,70,85,83,34,81,19,78,51,68,28,45,65,39,48,38,33,52,43,79,49,7,9,18,22,5,14,20,16, Шипка  50,6,2,7

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Славщица:   67057.31.37  , Александър Стамболийски  5,9,8,14,7,1,12,6,20,18,11,9,22,24, Балканска  3,2,1,6,5, Васил Левски  3,20,8,9,25,17,18,10,21,29,19,27,5,31,11,15,16,6,13,4,47,26,33,28,41,43,30,35, Видинска  6,3,5,1,4,9, Въндевска  Тп 4,5,1, Георги С.Раковски  18,7,10,12,28,24,5,9,26,8,14,2,3,6,20, Даловска  5,3,1, Иван Вазов  17,8,36,20,53,38,12,32,30,15,10,2,6,26,16,4,34,18,1,39,25,48,45,68,53,65,41,21,54,55,29,59,27,52,51,42,23,66,35,37,63,47,44,33,46,60,62,70,43,40,57,31, Кирил И Методий  4,6,2, Колевска  6,4,1,12,15,5,11,13,10,2,7,3, Корканска  6,4, Кьосовска  1, Марковска  4,58,6, Местност Зелка  Пс, Моновска  3,2,1,8,7,4, Московска  6,5,2,4, Нечовска  8,3,5, Никола Д. Петков  2,7,11,3,8,1,6,9,4,5, Паисий Хилендарски  4,7,5,1,6,3,2, Палангурска  4,6,3, Последна  1, Рачовска  6,2,10,9,4,1,12,5,8,14, Свобода  4,2, Хаджи Димитър  4,6,8, Христо Ботев  35,8,10,37,23,1,13,12,31,7,5,25,22,14,21,4,24,9,20,33,15,16,3,39,26,6,19,28,29,   Жилищна Сграда

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Сопот, Общ. Угърчин:   68076.291.106  , Аврамовска  6,7,3,25,1, Балча  18,21,25,8,33,7,26,38,13,6,1,39,36,3,48, Васил Левски  5,1,7,11,13,4,10,8, Възраждане  13,8,9,15,12,2,4,16,11,10,14, Герганица  1,4,2,3, Горунака  , Димитър Пъшков  2,12,27,16,58,70,44,28,37,40,54,22,32,30,50,20,33,14,1 Б,18,5,52,26,3,31,39,7,24,1,20,85,134,133,81,164,69,95,72,70,99,73,169,61 Тп2,88,68,55,157,138,139,97,86,82,84,98,103,79,83,100,109,91,161,165,57,140,110,132,45,93,1,136,56,61,102,167,107,137,195,104,65,163, Ендешка  2, Ланзовица  3,1, Мах.Съевска  Къща Дико,Къща Нешо,Къща Васил,Къща Тинка,Къща Съйо,Къща Йордан,Къща Юри,79,22,Къща Христо,Вила,Къща Мая,Къща Николай,Къща Вълка,Къща Снежана,Къща Стойка,Къща Петко,24,9 Къща Съба,Къща Йото,Къща Въло,Къща Ставри,Къща Неда,Къща,Къща Димитър,Къща Лиляна,Мтп10,Къща Марин,Къща Иля,Къща Нейка,Къща Милка,77,78,Магазин,Станция,Къща Стойко,13,81, Мах.Шумака  Местн Суар,Къща Кольо,22,35,23,26,Къща Кольо,Къща Григор,Къща Въло,Къща Йона,19, Николовска  7,10,2,12,5,1,6, Оборище  6,26,3,20,24,5,16,2,11,12,9,1,8,10,4, Пердевойка  7,3,18,13,12,19,17,8,11,10,5,14,26,20,16,22,4,9,6,15,21, Петриш  6,4,13,10,2,3,7,8, Подене  51,64,7,48,58,50,49,5,2,18,12,3, Попенец  16,4,1,8,14,6,3,5, Последна Поляна  , Радковец  25,2,1,4,19, Софийска  9,8,1, Станковска  1,2, Троян  8, Угърчинска  10,22,19,1,6,33,7,12,15,26,8,9,31,5,11,2,16,4,16,15,19,17,14,Тп4, Упи Іі-346  , Чепля  21,8,22,11,15,13,10,16,45,47,18,20,4,6,5,2, Шойка  1,5,   Къща

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Тетевен:   Иван Вазов  27а,110б

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 12:00 Ч./ –  Брестница, Общ. Ябланица:   Васил Левски  112,124,149,130,136,118,110,161,100,145,104,128,65,102,163,143,159,140,120,106,114,98,142,165,167,153,155,116,122,126,157,147,134,108,151,132,144,94,139,78,123,86,84,92,129,76,115,133,119,131,88,125,121,117,135,90,137,113,7,11,2,95,69,87,3,55,99,105,41,81,65,13,83,59,67,46,1,73,77,40,60,97,107,8,29,41 Кафе Аперитив,61,75,79,30,63,4,71,91,101,62,70,10,109,42,9,72,38,111,93, Вуто Даскала  2,7,1, Вутю Малков  2,4,6,22,18,54,19,40,36,25,14,1,44,7,11,15,8,10,24,64,38,16,23,12,21,3, Възраждане  33,4,6,12,14,3, Глоговец  5,2,4,6,1,3,8, Дачевци  11,15,6,13,4,2,8, Долна Коритна  6,8,12,5,14,22,20,16,1,4,18,11,10, Дружба  5,4,17,8,19,3, Дъб  11,3,14,8,12, Единство  13,15,11,6,3,18,17,4,1,8,5,2, Заводска  6, Иван Данов  4,1,6, Кокиче  3,2,4, Коритна  1, Липа  14,2,4,10,8,12,6, Никола Петков  14,12,1,5,10,7,9,11,3,30,29,23,38,25,20,32,18, Оборище  17,15,13,11,6,8,12,9, Петър Василев  3,2,17,1,2, Печовци  5,15,2,1,7,3,13,6, Победа  3, Равнището  3,1,7,5, Стара Планина  2,23,24,21,19,28,15,26,32, Стефан Цаков  11,14,9,12,11,1,8,2,13,4,3, Стоянковото  2,4, Съева Пещера  4,10,31,53,37,47,7,51,49,33,3,57, Теменуга  9,11,13,15, Трети Март  6,7,1,5,35,14,8,29,9,13,23,16,12,27,10, Тълкийското  2,17,19,15,13,7, Цоло Гетов  3,7,2,1,5, Шипка  5

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

                           CEZ GROUP  

Област Плевен  

Община Белене  

На 17.12.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 08:30 – 12:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Бяла Вода, Общ. Белене:   Александър Стамболийски  25а, Васил Левски  29,31,54,64,27,21,19,23,58,56,25, Георги Бенковски  11, Дунав  1,12,6,2,8,3,10,14,4, Н.Й.Вапцаров  3,12,14,10, Хаджи Димитър  3,10,22,16,20,14,9,24,18,11,7,26,12,13,5, Христо Ботев  25,14, Христо Смирненски  7,15,9,13,8,2,5,4,12,10,11,3,6

Община Долна Митрополия  

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Биволаре:   Бяло Море  1,5,8,1 А,4,2,3,6 Б,6 А, Васил Левски  8,14,12,10 Б,10 А,6,3,1,4, Вит  2,1,5, Витоша  12,30,1,8,7,14,16,5,26,3,36, Г.С.Раковски  12,4,14,5,10,8,9,6,7,1,3, Градинарска  2,4,1, Кирил И Методий  18,28,20,22,30 А,3,9 А,4,5,24,13,11,32,95,34,26, Марица  1, Освобождение  1,2, Пирин  7,3,10,6,5,4,1,8,2,9,12, Плевен  3,2,1, Републиканска  27,29,44,46,34,55,36,42,28,38,31,40, Родопи  8,12,1 А,6,2,5,3,10,7,1, Славяни  6,4,2,1, Христо Ботев  3,11,6,4,9,1,10,7,5,2, Черно Море  5,28

Община Кнежа  

На 16.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 17.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 18.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ –  Кнежа:   Бузлуджа  11,3,2,4,7,1,9,5,4а,6, Вит  2,1,17,6,21,8,3,15,6а,23,10,7,9,19,4,5,12,13,11, Гостиля  50,42,52,44,46,46а, Презвитер Кузма  4,3, Стефан Цанов  40,38,48

На 16.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 17.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 18.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ –  Кнежа:   Калиакра  1,18,12,10,8,14,16,20,22, Кресна  1,2,9,12,7,11,8,10а,5,3,12а,6,8а, Чайка  14,9,24,22,7,6,10,11,8,3,18,12,26,1,16,12а,20,5

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Бреница, Общ. Кнежа:   Алеко Константинов  16,4,7,11,1,9,10,6,12,14,3, Георги Димитров  47,40,45,44,49,41,46,48,36,39,43, Георги С. Раковски  9,8,16,12,14,7,10,11, Михаил Йончев  6,12,4,8,1, Трапезица  1, Царевец  10,13,7,8,6,14,4,3,12

На 16.12.2019 Г. /09:15 – 09:45 Ч.; 15:15 – 15:45 Ч./ –  Бреница, Общ. Кнежа:   23-Ти Септември  1,10а,12,3,Тп №14,13,4,9,5,16,14,24,17,15,20,10,2,8, Алеко Константинов  26,17,24,15,22,13,20,19,16,4,7,11,1,9,10,6,12,14,3,32,34,30,28,36, Александър Стамболийски  42,8,12,1,2,6,10,24,21,9,38,3,7,33,14,31,37,39,19,23,5,16,17,15,25,28,27,26,11,13,18,41,35а,32, Арда  10,6,2,4,12,8,3,5,31,15,32,16,25,7,23,26,17,19,29,18,28,36,30,24,21,22,9,11,34, Батак  2,5,7,1,3, Бачо Киро  3,1,2,4,5, Бреза  1, Васил Априлов  10,12,Кошара,8,17, Васил Коларов  26,13,17,3,1,23,5,15,11,21,7,19,19,10,11,26,6,1,16,21,4,17,23,12,27,15,14,20,10,2,24,22,18,12,16,4,8, Васил Левски  7,2,20,4,9,5,6 Къща,8,12,15,22,23,14,19,16,1,10,11,21,13,2а, Вела Пеева  6,1,2,4,1а,3,8, Вит  3,1,2, Витоша  2,6,8,10,6а,3, Възраждане  10,12,10,6,8,3,9,3,5,4,11,6,8,Тп №15,1,7, Въча  3,2,5,4, Ген. Владимир Заимов  51,61,31,41,33,37,40,57,55,43,39,34,35,47,49,36,59,38,63,27,25,28,18,26,19,24,20,23,32,29,10,15,5,1,3,2,11, Георги Бенковски  13,9,6,7,3,5,4,1,2,22,11,10,19,16,8,21,18,12,15,23,14,17, Георги Димитров  73,75,70,68,72,77,79,71,66,47,40,45,44,49,41,46,48,36,39,43,63,61,57,13,17,7,18,17а,16,6,12,8,20,15,10,5,19,3,22,1,24,52,51,54а,56,53,54,58,32,30,35,23,29,26,25,21,28,34,27,31,36, Георги С. Раковски  18,20,15,23,17,19,37,22,21,16,24,Уо 2,4,1,6,3,9,8,16,12,14,7,10,11,25,36,33,32,30,39,35,31,29,34,28,27, Гоце Делчев  8,13,14,11,1,6,10,5,12,9,4,2,7, Д-Р Петър Берон  4,6,5,8,2,3,1, Димитър Благоев  7,9,14,12,1,10,4,3,8,5, Димитър Попценов  43,15,16,17,41,39,24,48,45,20,14,30,32,23,33,31,27,35,26,29,37,34а,47,25,12,22,9,11,21,1,4,7,13,6,2,5,3,38, Дунав  18,15,8,14,30,28,23,24,7,29,26,13,34,20,2,19,1,4,12,17,5,21,11,31,9,32,10, Етъра  1,3,4,2, Зоя Космодемянская  1,5,4,6,3,3, Ивайло  7,4,6,2, Иван Ангелов  10,23,15,9,14,19,17,6,12,4,8,13,27,11,13а,7,2,21,19а, Искър  12,5,10,7,4,14,22,1,6,18,8,16,33,38,27,23,37,21,25,13,19,17,15,26,22,30,Уо 22,24,28,35,9,31, Йордан Каменополски  6,9,2,4,1,7,5,3,15,14,29,14а,11,13,19,8,22,23,10,25,21,27,26,17,24, Йорданка Чанкова  2,7,1,4,6,3,9,11,5,15,18,23,14,17,12,16,21,15,19, Кап. Петко Войвода  6,7,23,5,8,1,20,6а,19,9,4,12,21,14,2,3,17,11,16, Климент Охридски  3,11,6,9,1,2,4,5,7, Кочо Чистеменски  17,23,26,24,18,22,20,15,16,11,19,21,30,32,35,36,27,31,31 Къща,33,34,8,4,3,6,5,7,10,1,12,14, Кънчо Пешунов  10,5,11,9,3,2,16,12,1,20,8,17,15,22,18,4,6,13,7, Лиляна Димитрова  4,2,1,3, Любен Каравелов  25,13,20, Малчика  14,11,23,12,2,25,16,5,27,3,17,18,8,13,20,24,7, Марин Пешев  8,5,1,2,4,6, Марица  4,7,5,1,2,3, Милин Камък  11,24,12,19,8,9,17,1,18,14,5,6,23,13,25,2,22,15,21,4,3, Михаил Йончев  17,26,28,14,32,20,15,18,24,9,22,3,6,12,4,8,1, Неофит Бозвели  4,1,6,2, Огоста  32,13,12,19,9,34,5,8,26,15,30,28,6,7,2,3,29,22,25,36,18,21,4,16,17,10,23, Одрин  1,3, Опълченска  16,6,14,18,10,4,12,8,42,38,40,34,50,46,36,52,44,54,28,24,30,32, Осъм  6,2,5,1,3, Паисий Хилендарски  3,13,2,4,6,5, Пейо Яворов  11,17,2,14,5,1,13,3,12,7,8,10,4,19,9,6, Пирин  6,23,10,4,17,25,13,15,14,16,18,12,16а,21,1,28,33,27,30,24,29,31,37, Поп Харитон  18,6,26,24,6,10,12,1,2,7,5,8,9,16,4,14,3,11, Рила  1,3,4,2, Руен  10,6,1,3,9,7,15,12,11,14,4,5,13, Свилен Русев  9,8,2,4, Сидер Войвода  Уо 7,2,9,5,7, Скът  34,5,2,1,1а,4,6,3,32, Солун  4,14,6,8, Спартак  16,9,10,7,2,14,8,12,6,3,4,11, Средна Гора  7,5,11,28а,20,9,26,18,28,3,22,14,30,32,16,24,34,10,1,4,8,6, Стара Планина  3,5,6а,6,1, Стефан Караджа  5,8,11,7,4,2,1,9,24,28,56, Стефан Кратунски  91,109,89,72,78,58,70,101,64,77,68,107,88,111,81,69,1,83,75,79,99,103,76,73,84,71,62,85,86,60,87,66,105,82,92,123,119,98,100,115,104,96,113,102,117,94,127,44,12,26,55,39,57,47,18,34,37,46,30,53,35,43,33,41,22,29,51,20,31,40,28,32,38,63,48,54,61,52,67,56,50,15,19,2,5,21,9,13,8,4,6,17,91, Стопански Двор  , Стоян Михайловски  16,22,19,24,11,10,8,2,18,9,1,7,25, Странджа  1,2,7,10,4,11,8,12,5,9, Струма  10а,7,1,5,8,10,9,4,3,6,11,21,14,19,15, Трапезица  1, Филип Тотю  1,4,6,3,5,2, Хаджи Димитър  5,6,4,7,16,1,3,10а,2,8а,9, Хан Крум  5,7,3,9, Христо Ботев  5,7,6,4,9,3,1,1а,2,8,39,41,35,31,12,13а,11,10,29,21,11а,17,31,27,19,23,29а,25,

На 16.12.2019 Г. /09:15 – 09:45 Ч.; 15:15 – 15:45 Ч./ –  Еница:   000191  , 9-Ти Септември  Уотп №2,2,3,1,1,8,6,5,10,14,20,16, Александър Стамболийски  4,24а,7,9,14,16,12,24,10,28,21,13,6,5,22,1,15,3,18,11,20а,19,17,26,20, Ангел Кънчев  3,7,1,9,6,14,15,2,4,13,11а,10,12,11,8, Антон Иванов  1,2,9,3,5а,4,14,5,8, Батак  22,12,1,8,18,16,10,6,20,4,2,14, Бачо Киро  5,7,2,14,16,13,3,9,1,8,4,11, Безименна  1, Бистрица  20,18,24,14,10,8,16,12,26,4,2, Бузлуджа  7,9,8,6,5,2,4,11,7а,1, Васил Коларов  21,14,31,29,11,16,15,17,18,23,20,9а,12,27,19,31а,13,25,3,8,4,6,1,9,10,2,7,5, Васил Левски  5,8а,7,11,19,15,13,8,4,17,3,2,6,10,12,1,9, Вежен  10,7,14,18,4,2,12,20,6,1,8, Вит  Местност Смрадликите  Упи-260002,1,3, Витоша  6,7,5,8, Вихрен  1,4,2,6, Гаврил Генов  5,8,13,6,17,10,15,11,7,9,4,13а,1, Ген. Столетов  1,3,6, Ген. Тотлебен  26,1,21,5,15,24,20,19,18,9,14,17,7,2,16,3,6,4,12, Гео Милев  2,10,5,7,6,3,1,8,5а, Георги Бенковски  9б,9,5,10,7,4, Георги Димитров  45,31,48,26,29,57,46,38,33,52,51,36,28,39,54,37,44,42,34,50,35,43,40,44а,49,30,55,21,16,24б,17,20,22,15,19,18,64,63,58,79.,61,62,56,59,60,68,70,67,71,76,73,69,66,75,65,77,11,1,4,9,3,13,8,2,10,7,14,12,6,5, Георги Михайлов  1,4,2, Георги С. Раковски  1,10,6,8,3,4,2,12,7, Иван Вазов  3,1,6,2,4, Йордан Лютибродски  2, Карл Маркс  29,25,11,20,9,27,4,18,13а,21,19,16,13,17,23,14,15,14а,7, Кирил И Методий  10,13,11,3,2,8,12,4,1,10,5,6,7,4,5,2,3,6, Клокотница  12,16,10а,4,8,14,6,10,18, Коста Гергов  12,10,1,2,5,6,4,3,8, Лазар Станев  12,2,18,4,5а,14,20,3,16,9,10,8,13,11,15, Ленин  14,11,6,9,17,7,10а,8,10,12,2,13,15,21,10,23,25,19,20,1, Любен Каравелов  12,5,4,8,7,3,6,9,10, Малчика  8,4,5,1,12,6,10,14,7,2,3, Митко Палаузов  13,19,11,2,3, Никола Вапцаров  12,3,5,1,6,4,2,10, Одрин  3,12,6,10,4а,2,16,4,8,28,20,48,22,32,18,7,24,56,26,44,54,38,30,42,46,34,9,5,36, Паисий Хилендарски  3,5,7,2,4,13,11,17,1,9,6,15, Партизанска  5,2,6,3,1,8,9,7,10,4, С.Еница  , Станке Димитров  1,2,10,5,4,8,3,6,2а, Хан Аспарух  3,4а,5,8,1,6,7,2,11, Христо Ботев  10,13,24,32,34,22,36,19,28,30,26,21,16,18,15,20,2,4,9,6,1,3,5, Христо Михайлов  8,12,1,6,6а,10,2,3,4, Цар Калоян  2,4, Чапаев  8,6,1,4,2, Шипка  7,6,1,3,5,12,9,2,10

На 16.12.2019 Г. /09:15 – 09:45 Ч.; 15:15 – 15:45 Ч./ –  Кнежа

На 16.12.2019 Г. /09:15 – 09:45 Ч.; 15:15 – 15:45 Ч./ –  Лазарово:   23-Ти Септември  9,6,5,7,25,23,13,11,21,19,2,3, 9-Ти Септември  14,10,5,6,1,16,12,18,9,3, Александър Стамболийски  1б,32,1,2,5,27,14,8,7,23,13,29,22,17,11,19,16,3,9,20,30,18,21, Арда  14,2,18,16,10,8,6,4,12, Батак  1, Бачо Киро  11,13,8,10,1,6, Васил Левски  33,11,39,18,25,12,14,21,23,10,6,1,7,3, Васил Петлешков  7,15,5,1, Верила  8,12,10,7,2,4,14,6, Вит  2,4, Витоша  7,6,4,3,9,5, Владая  2, Гаврил Генов  3,5,4,15,6, Гео Милев  3, Георги Бенковски  46,6,16,20,13,14,3,18,1,12,22,5а,17,5, Георги Димитров  2,4,28,19,14,20,27,60а,54,32,10,51,23,44,30,52,49,47,21,34,55,6,59,18,50,53,35,8,25,60,12,41,3,5,11,13,7,15,1,9,13,19, Георги С. Раковски  20,19,28,9,26,21,7,13,22,15,6,30,2,12,8,18,16, Димитър Цонов  17,5,7,6,13,19,14,10,8,21,2,2б,16,1,12,23, Дунав  1,7,6,5,4,2,9,13,7, Елин Пелин  5,1, Иван Вазов  1,5,2,7,4,3,15,13,17,11,6, Ильо Войвода  5,3,1,9,11,13,7, Искър  3,5,1,2,8, Кирил И Методий  10,2,4,13,3,15,5, Ком  3,1, Лазар Митов  9,3,8,7,10,2,5,11,22,28,20,13,27,14,45,31,18,32,26,23,16,12,34,36,17,25,15,24, Маршал Толбухин  3,12,24,16,17,22,20,30,23,10,19,15,8,9,2,21,13,1,11,26,7,6, Мургаш  3, Около Село  109005, Осогово  2,4, Панайот Хитов  6,11,5,2,4,9,3,7, Пирин  2,11,3,1,6,9,7,4,5, Поп Богомил  45,1,2, Река Амур  3,2, Рила  15,3,18,22,5,10,6,7,1,12,8,13,24, Родопи  5,3,4,6,2,1, Софроний Врачански  9,5,6,7,4,8, Стара Планина  5,3,2,12,7,17,14,6,10,9,11,4,16,8, Странджа  7,1,4,5,2, Тодор Каблешков  11,12,9,6,13,15,4,1,2, Хаджи Димитър  3,1,5, Христо Ботев  8,2,9,1,6, Христо Смирненски  24,5,13,1,12,10,3,9,14,18,11,6,15,7, Цар Симеон I-Ви  4,6,7,4,2, Юрий Гагарин  19,10,21,15,18,17,3,1,7,5,   До Кв 33

На 16.12.2019 Г. /09:15 – 09:45 Ч.; 15:15 – 15:45 Ч./ –  Търнак:   9-Ти Септември  4,13,Тп№14 Уо,1,6,2,3,12,68,14,16,9,8,11, І-529, Кв. 43а  Местност Кметство С. Търнак, Айра  8,12,6,2,17, Ален Мак  2,5,4,6,8,3, Байкал  4,6,2, Батак  1, Бачо Киро  2,3,1,18,6,4, Божур  4,1,2,6, Васил Кънчев  10,2,11,22,20,13,7,6,18,15,14,34,8,10,1,16,3,12, Васил Нинов  23,25,21,27,13,6,8,15,3,17,2,11,10,4,5,19,1,9,5а, Васил Тодоров  1,5,4, Вит  2,1, Владая  1, Вълю Симеонов  14,2,4,13,1,7,11,9,10,3,8,6,5, Гено Петров  6,4 Упи Ii-811, Кв.10,7,3,4,5,1,17,11,15,14,13,9,8,2, Гео Милев  12,8,6,4,1,2,10, Георги Димитров  10,8,21,4,6,1,9,3,2,5, Георги С. Раковски  10,14,3,8,5,20,6,15,16,2,1,Тп 7 Уо,4,26,12,28,24,13,9,30, Граф Игнатиев  32,23,38,41,25,40,36,30,15,34,27,28,30,26,4,2,8,24,22,10,18,9,14,1,3,12,11,5,6,20,7,15,13, Д-Р Петър Берон  12,11,14,13,19,17,4,5,11,9,2,8,7,1,3,6, Дако Даковски  2,8,4, Димитър Благоев  3,8,5,10,6,13, Иван Бонов  8,4,1,31,7,3,6,5,2,9, Иван Вазов  5,27,31,20,16,22,3,35,17,6,14,26,4,25,1,15,18,12,9,10,13,7,34,23,33,19,36,34,43,39,1,2, Иван Ненов  13,8,3,16,7,6,4,17,11,10,15,12,14, Иван Нивянин  20,25,18,5,16,22,4,33,21,29,35,39,31,6,27,23,1,5,6,11,34,15,44,9,12,23,4,14,7,10,19,40,3,21,32,36, Илия Станев  4,19,7,18,12,3,14,6,17,10,5,9,8,11,1,13,16,20, Ком  5,2,1,3, Крайбрежна  12,10,8, Крайна  8,6,10,76,4,27,74,31,72,33,19,17,21,3,7,62,82,48а,5,62,44,3,9,2,1, Кръстовище Ив. Ненов  Г. Петров  , Ленин  6,12,14,20,11,24,9,13,12,3,4,6, Марин Стоянов  27,44,29,42,12,10,4,6,16,9,7,3,2,Тп 11,5,18,1,8,14,30,26,35,15,23,28,13,11,36,21,52,17,31,19,34,22,20,24, Месност Белослатенски Път  Кланица, Местност Печов Вир  Пс, Мир  9,1,7,11,5,3,2, Обнова  Тп№10 Уо,2,7,17,18,4,13,1,9,3,26,22,14,5,12,8,10,6,11,24,15,4, Оборище  1,5а,5, Опълченска  10,4,3, Плиска  2,1,3,6,5,1,4, Речка  2,4, Ропотамо  4,3,2,1,6, Сан Стефано  2,9,7,1,6,3,5,11,17,32,8,21,19,6,13,15,29,16,Тп13 Уо,37,25,14,4, Септемврийци  62,25,27,26,2,40,13,29,36,17,19,44,46,32,9,34,62,7,48,54,56,28,52,3,15,11,30,23,20,16,10,18,14,6,4,22,66,37,80,25,31,29,33,70,62,86,74,21,64,27,76,35,82,84,108, Стопански Двор  Стопански Двор, Тодор Каблешков  5,2,3,7,4, Хан Аспарух  6,3,5,4,9,2,7,10, Христо Ботев  5,18,2,32,28,1,38,16,9,14,7,12,4,26,24,6,10,30,36,20,8,22,3, Христо Смирненски  20,26,24,25,23,22,3,16,5,10,20,1,2,8,14,40, Цар Асен  17,16,6,18,14,7,8,10,5,4,20,9,17,2,22,3,23,1,19,12, Цар Калоян  4,3,6,5,2,8,13,17,15,13, Цар Симеон I-Ви  10,6,7,4,1, Шейново  7,1,9,15,21,5,3,13,11, Шипка  7,4,12,10,3,5,6,16,13,2,11,14, Юрий Гагарин  15,21,47,6,4,5,2,10,1,3,13,7,   Упи Vіі – 252, Кв.21

На 16.12.2019 Г. /09:15 – 15:45 Ч./ –  Търнак:   І-529, Кв. 43а  Местност Кметство С. Търнак, Айра  8,12,6,2,17, Байкал  4,6,2, Батак  1, Божур  4,1,2, Васил Кънчев  10,2,11,22,20,13,7,6,18,15,14,34,8,10,1,16,3,12, Васил Нинов  23,25,21,27,13,6,8,15,3,17,2,11,10,4,5,19,1,9,5а, Вит  2,1, Георги Димитров  10,8,21,4,6,1,9,3,2,5, Граф Игнатиев  32,23,38,41,25,40,36,30,15,34,27,28,26,4,2,8,24,22,10,18,9,14,1,3,12,11,5,6,20,7,15,13, Д-Р Петър Берон  12,11,14,13,19,17,4,5,11,9,2,8,7,1,3,6, Дако Даковски  2,8,4, Иван Бонов  8,4,1,31,7,3,6,5,2,9, Иван Вазов  1,2, Ком  5,2,1,3, Крайна  48а,5,62,44,3,9,2, Ленин  3,4,6, Марин Стоянов  27,44,29,42,12,10,4,6,16,9,7,3,2,Тп 11,5,18,1,8,14,30,26,35,15,23,28,13,11,36,21,52,17,31,19,34,22,20,24, Мир  9,1,7,11,5,3,2, Обнова  Тп№10 Уо,4, Плиска  2,1,3,6,5,1,4, Септемврийци  62,25,27,26,2,40,13,29,36,17,19,44,46,32,9,34,62,7,48,54,56,28,52,3,15,11,30,23, Христо Ботев  5,18,2,32,28,1,38,16,9,14,7,12,4,26,24,6,10,30,36,20,8,22,3, Цар Асен  17

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Бреница, Общ. Кнежа:   Алеко Константинов  16,4,7,11,1,9,10,6,12,14,3, Васил Коларов  14,20,10,2,24,22,18,12,16,4,8, Васил Левски  7,2,20,4,9,5,6 Къща,8,12,15,22,23,14,19,16,1,10,11,21,13,2а, Георги Димитров  47,40,45,44,49,41,46,48,36,39,43, Георги С. Раковски  9,8,16,12,14,7,10,11, Михаил Йончев  6,12,4,8,1, Рила  1,3,4,2, Трапезица  1, Хаджи Димитър  5,6,4,7,16,1,3,10а,2,8а,9, Христо Ботев  12,13а,11,10,29,21,11а,17,31,27,19,23,29а,25,15,/Одз/, Царевец  10,13,7,8,6,14,4,3,12, Черно Море  3,4,7,5

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Бреница, Общ. Кнежа:   Александър Стамболийски  8,12,1,2,6,10, Арда  15,32,16,25,7,23,26,17,19,29,18,28,36,30,24,21,22,9,11,34, Васил Априлов  17, Вит  3,1,2, Витоша  2,6,8,10,6а,3, Възраждане  3, Георги Димитров  63,61,57, Георги Димитров  58, Димитър Благоев  7,9,14, Димитър Попценов  9,11,21,1,4,7,13,6,2,5,3, Димитър Попценов  43,15,16,17,41,39,24,48,45,20,14,30,32,23,33,31,27,35,26,29,37,34а,47,25,12,22, Зоя Космодемянская  1,5,4,6,3, Ивайло  7,4,6,2, Йорданка Чанкова  18,23,14,17,12,16,21,15,19, Кочо Чистеменски  8,4,3,6,5,7,10,1,12, Малчика  14,11,23,12,2,25,16,5,27,3,17,18,8,13,20,24,7, Неофит Бозвели  4,1,6,2, Осъм  6,2,5,1,3, Паисий Хилендарски  3,13,2,4,6,5, Стефан Караджа  56, Стефан Кратунски  63,48,54,61,52,67,56,50, Царевец  2,1, Яне Сандански  8,9,5,10,3,6,1,4,7,2

На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Бреница, Общ. Кнежа:   Арда  10,6,2,4,12,8,3,5, Васил Коларов  26,13,17,3,1,23,5,15,11,21,7,19, Вела Пеева  6,1,2,4,1а,3,8, Д-Р Петър Берон  4,6,5,8,2,3,1, Лиляна Димитрова  4,2,1,3, Пейо Яворов  11,17,2,14,5,1,13,3,12,7,8,10,4,19,9,6, Стефан Кратунски  91,109,89,72,78,58,70,101,64,77,68,107,88,111,81,69,1,83,75,79,99,103,76,73,84,71,62,85,86,60,87,66,105,82, Струма  10а,7,1,5,8,10,9,4,3,6,11, Христо Ботев  5,7,6,4,9,3,1,1а,2,8, Цар Калоян  20,6,10,11,8,4,7,18,8а,13,14,1,15,9, Цар Самуил  6,4

Община Левски  

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 09:15 Ч./ –  Обнова:   9-Ти Септември  9 А, Б.Анастасов  58,32,46,42,44,54,36,50,7,25,34,26,52,38,40, Вежен  4,3,6,2,1, Вит  3,34,5,18,40,22,8,15,12,16,46,20,4,9,6,13,2,10,42,14,1,11,7,36,28,38,32,30, Дунав  9,11,10,6,7,13, Кирил И Методий  25, Козлодуй  16,17,21,23,19,18, Нов Живот  2, П.Р.Славейков  30,12,3,6,24,16,10,5,4,22,8,15,2,13,26,20, Радецки  4,7,1,10,6,16,8,14,12,2,3, Сакар  1,5,3, Христо Ботев  10, Янтра  6,9,3,2,7,4,1

Община Плевен  

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ –  Плевен:   Вит  1, Втора Задгарова  19

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Плевен:   Букурещ  10,11,9,12,10а, Дружба  Кв. 1, Ем.Васкидович/Аврора/  2,5,16,24,34а,4,11а,18а,29,21,13,25,18,3а,11,27,33,28,32а,6а,9,14,31,8,17,34,15,32,6,10,23,12,3,19,22,7,30,26, Жеравна/А.Стоянов/  6,7,3а,10,4,12,3, Сергей Румянцев  51, Сирма Войвода/Ст.Димит/  10,3,12,2,9,5,8,7,6,4, Стоян Михайловски  44а,47,35а,38,56,51,42а,48,41,50а,31,50,37,54,58,36,39,39а,30,31а,58а,42,44,39,47а,52,40а,35,49а,55,30а,45,36а,40,28а,29,49,27,34,59,32,28,53,46,45,55а,43, Тирана  6,7,11,15,8,2,5,13,9,4,3,6а, Трети Март  33

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Николаево, Общ. Плевен:   Алабин  1, Варна  2,5,4,6,1,10, Васил Левски  5,17,8,6,15,12,7,24,26,23,25,14,19,21,4,16,18,22,9, Васил Левски  37,38,34,32,31,27,46,36,58,52,45,30,39,28,29,43,56,50,42,44,41,60,40,54, Волга  2,5,3,6,4, Гоце Делчев  4,8,10,3,2,1, Дон  2,1, Иван Вазов  5,39,25,37,31,35,10,9,29,14,7,12,17,21,15,19, Латинка  2, Места  2,4, Никола Вапцаров  2,6,8,3,1, Одеса  2, Отец Паисий  13,11,9,18,14,7, Отец Паисий  8,6,1,4,5,3,10, Панайот Волов  4,1,2, Пирин  7,5,1,13,9,17,19,11,3, Полтава  11,9, Полтава  7,4,2,3,10,8,1,6, Рила  13, Родопи  6,2,4, Росица  3а,10,17,21,12,7,9,4,24,28,6,34,22,30,20,14,15,11,23,3,16,13,18,25,2,26,19,8, Сергей Румянцев  11,10,21,23,6,8,14,13,15,12,4,20, София  12,6,2,17,10,13,16,20,4,3,19,14,9,1,18,5,7,24,8,11, Странджа  10,11,16,15,1,7,2,5,3,6, Струма  12,15,17,2,4,6,9,16,10,14,7, Тимок  1, Тунджа  6,2,1, Хаджи Димитър  3,27,23,39,25,46,9,32,28,13,21,4,14,29,36,18,17,11,43,22,8,62,5,М-Ст Върха,10,31,20,41,34,26,15,2,19,55,30,12,7,57,16,47,1,53,37,44, Хан.Аспарух  40,34,27,44,38,30,36,42,32,25,21, Христо Ботев  3,4, Чернялка  9,12,14,7,11,13, Чернялка  32,24,26, Шипка  23,33,2,19,9,21,5,17,10,11,32,12,6,25,15,3, Ю.А.Гагарин  41,31,43,38,47,39,48,34,36,35,25,27,44,37,29,45,46,40, Янтра  2,4,6

На 16.12.2019 Г. /09:30 – 13:00 Ч./ –  Опанец, Общ. Плевен:   Александър Стамболийски  134 А,128,110,74,94,132,146,130,77,120,144,55,47,122,106,134,102,49,97,65,100,67,51,89,69,124,73,108,98,118,140,138,45,81,79,114,148,152,126,57 А,96,72,116,112,104 А,93,3,83,104,53,136,60,23,27,56,64,66,48,37,25,29,52,72,68,21,50,33,35,41,31,74,70,76,62,54,19,46,2,17,26,30,14,20,38,36,13,15,28,3,24,7,44,16,34,12,11,32,9,6,4,39,2,5,18,22,8,1,92,43,90,94,87,84,86,78,82,80,88, Асен Халачев  2,4,3,1, Бузлуджа  10,1,6,8,7,5,2,4, Васил Левски  42,36,44,38,28,1,4,32,22,14,30,8,12,18,10,20,17,6,2,16,26,24, Вит  15,12,3,6,19,17,4,11 А,9,10,13, Витска Ялия  , Георги Бенковски  17,15,8,14,11,9,2,10,4,1, Георги Кирков  13,1,7,11,3,4,9,5, Гьола  , Дружба  8,1а,2,1,1в,3, Иван Нанов  13,11,3,4,1,14,21,7,17,12,6,5,8,9,15,11,13, Каменна Могила  , Кирил И Методий  23,13,8,11,3,7,15,16,9,18а,42,4,12,14,17,19,23,10,6,2,5,20,21,22,18,1,24,28,36,40,26,38,34,32,30,42, Местност Под Село  1, Панайот Волов  1,5,2,3, Петър Габровски  21,20,3,9,15,11,4,7,2,13,12,17,6,8,1,10,1а,19,5, Рила  4,2,6,16,18,10,8,12,20,7,1,14, Старо Село  , Стопански Двор  , Съгласие  5,4,3,2,11,15,7,13,19,9,10,17,8,6,1,12, Трети Март  55,78,63,25,29,21,35,19,17,27,11,15,13,9а,31,23,9,33,44,45,59,37,60,47,51,55,56,54,57,41,39,53,46,50,43,48,49,52,58,42,40а,22,18,4,8,32,40,1,5,10,6,30,28,26,2,14,34,24,36,12,20,16,38,7,3, Хаджи Димитър  5,9,7,6,14,17,13,11,10,4,18,15,3,16,1,8,2, Христо Ботев  7,3,6,14,11,15,1,17,8,12,10,9, Христо Сръбски  10,15,8,2,3,14,1,11,16,6,9,17,7,13,4,5,12,32,35,34,38,30,25,33,55,45,28,39,61,31,20,24,53,48,63,42,18,22,37,47,19,59,27,23а,29,40,21,65,51,56,23,60,57,58,54,41,46,62,43, Цветан Спасов  2,12,8,10,4,3,14,1,5,6,13,20,26,22,28,32,34,18,30,24, Янко Забунов  1,6,10,3,2,8,4

На 16.12.2019 Г. /10:00 – 13:00 Ч./ –  Плевен:   Браила  4,3,5,7,12, К.Охридски/Карл Маркс/  9,11, Москва  11,23а,17,1,15,13а,2,7,25,23,5,15,13,9,29,19,15 Тп 282,15а,31,21, Републиканска  19,9,8,16,6,3,1,15,10,4,13,12,21,23, Русе/Д-Р Бешев/  36,46,42,44, Сергей Румянцев  3,2,15а,5,13,4,69,12а,7,17,15,12,19,14,11,6, Спартак  5,6,4,10,8,10 Стълб 11 На Тп282 Клон Б,1,7,2, Христо Ясенов  5,3,1

На 17.12.2019 Г. /08:00 – 08:15 Ч./ –  Плевен:   Берковица  26,20,21,26а,25,28,19а,23, Владимир Бурмов  3, Елин Пелин  11,22а,1,7,10,23,16,15,8,7а,21,13,20а,14,25,22,28,26,12,20,24,5,17,27,19, Захари Зограф/Л.Станев/  2,10,45,25,4,43,41а,35,41,6,25 Ж.С.К.Република,33,29,2а,12,8,39,31, Захари Стоянов  22,4,19,21,22а,17,20,21а, Лозенка  13,50,42,34,52,46,44,42а,17,40, Мелник  9,7,8,4а,4,6,3а,1,5,3,2, Орлица  6,4,18,13,18а,2,11-13,4а,8,1,14

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Плевен:   Асен Златаров  1,7,18,13,21,19,3,9,20,11,17,5,6,22,13, Генерал Ганецки  11,7,21,8,10а,15,1,9а,29,3,22,19,31,20,26,10,9,6,13,25,23,17,15а,12,4,5,24,20а,27, Гривица  5,9,13,6,8,7,10,3,4, К.Охридски/Карл Маркс/  2,5,3,4,7, Осогово  3,14,7,10,6,12,8,4,1,1 А,9,11,1а,2,5,13, Републиканска  27,32,38,24,31,36,29,29,35,30,33,26,37,24а,28,34, Рила/Ю.Гагарин/  15,12,9,7а,3,11,5,7,Двуфамилна Жилищна Сграда,4,2,14,8,11а,10,16,13,1,6, Фридрих Енгелс  5,5,4а,3, Христо Ботев  49,51, Христо Ясенов  22

На 17.12.2019 Г. /09:15 – 12:00 Ч./ –  Бръшляница:   М-Та Райчов Дол

На 17.12.2019 Г. /09:15 – 12:00 Ч./ –  Буковлък

На 17.12.2019 Г. /09:15 – 12:00 Ч./ –  Върбица, Общ. Плевен:   Іv , Кв. 1  , Адил Дервишев  4,1, Александър Стамболийски  2,5,4,3,1,3б,6,9,7,4, Арда  2,4,1,1а, Асен Халачев  17,12,15,5,3,6,11,18,14,2,7,13,8,4,18а, Бачо Киро  4,2,6,1,3, Братя Миладинови  1,3,5, В.И.Ленин  3,1,2, Васил Коларов  4,3,1,5,13,8,15,2,6,9,7а,14,11,12,18,19,19а,7,1, Васил Левски  8,4,12,13,2,17,9а,14,6,18,7,11,10,3,5,9,16,15, Вит  1,5,3, Витоша  1б,1,2, Г.С.Раковски  7,1,4,3,2, Генерал Гурко  11,5, Гео Милев  1,3,2,10,4,6,5,7,8,8а, Георги Бенковски  10,12,4,5,1,8,7,3,6, Георги Димитров  6,3,8,12,18,19,5,14,20,10а,3,7,16,9,1,11,24,28,22,32,13а,30,26,17,17а,15, Дамян Груев  1,4,6, Димитър Благоев  5, Димка Пенчева  9,3,28,2,4,20а,2а,11,7,16,22,13,26,8,6,1,14,20,12,24,5,18,10, Дунав  6,6а,1,3,8,2, Ивайло  2,5,3,1, Иван Вазов  17,4а,13,9,8,2,6,11,19,1а,15,7,1,5,3,4, Иван Тотев  2,1,7,10,11,9,3,10,5,6,4,2а, Искър  1,12,10,6,5,4,9,7, Катя Попова  1, Кирил И Методий  15,11,2,10,17,18,3,6,19,9,22,3а,5,8,16,14,1, Ком  3,1,5, Коста Златарев  14,12,3,6,8,2,16,13,18,1,19,7,25,4,5,10,9,23,21,23а,11,1а,20, Кракра Пернишки  2а,6,1,3, Лиляна Бърдарова  8,9,6,6а,7,10,2,5,1,11,4,3, Любен Каравелов  1,3,5,6,2,4, Люлин  9,5,7,1, Марица  6,8,3,1,4, Н.Й.Вапцаров  2а,2,1а,5,9,8,6,7,1,13,11,12,10, Неофит Рилски  1,7,2,5,3, Оборище  3,5,1, Освободител  5,4,2,7,3,1, Осогово  3,2,1, П.К.Яворов  7а,3,4,11,9,7,5,8,6,2,1, Пирин  12,2,3,9,6,5,13,11,10,4,14,1,8,7, Прилеп  2,1, Райко Даскалов  5,10,23,18,6,21,3,16,4,19,14,15,11,12,20,7,9,13,1,2,29,31,24,28,26а,25,26, Рила  8,1,13,4,16,2а,5,7,3,19,15,20,3а,17,21,18,11,2,14,22,1а,12,6,24,10,11а,23,9, Родопи  6,2,4,1, Свобода  4,5,1,6,4, София  1,3, Софроний Врачански  7,2,4,3,5,1, Средна Гора  1,2,3,7,5, Стара Планина  3, Странджа  2а,5,4,3а,2,1,3, Суворов  2,4,1, Тодор Луканов  5,3,1, Тунджа  4,2а,1,2, Хаджи Димитър  3,4,11,2,5,13,1,7,27,15,25,6,8,23,17,9,31,10,29,10а, Христо Ботев  1,7,12,6,14а,5,10,8,14,3,12а,4,16,9,1а, Христо Кърпачев  3,1,9,11,15,17,5,19,13, Христо Смирненски  3,1, Шипка  1,2,8,2,14,10,6,4,17,8а,5,   Тп2,472

На 17.12.2019 Г. /09:15 – 12:00 Ч./ –  Коиловци:   000412  , 9-Ти Септември  3,1,6, № I- 143  , Акалан  11,6,7,9,8,19,16,18,21,13,12,17,15,1,4,2,10,23,3, Ал Стамболийски  7,1,5,3,25,11,31,44,26,2,15,39,37,47,27,35,10,43,30,19,16,29,13,22,4,41,28,33,17,12,20,8,24,12, Балкан  2,1,4, Бенковски  4,3,11,6а,1,5,6,7,9,2, Божин Гърков  2,8,8а,12,18,4,9,10,7,3,1,6,11,14,5, Борис Бардушев  2а,10,15,41,24,20,14,28,12,21,47,15,53,41а,37,16,43,51,45,33,27,22,57,29,47а,43а,26,19,55,30,35,59,10,6,3,9,11,2,7,1а,11а,1,1б,8,5, Боровец  3а,5,1,7,13,3,9,11,2,4, Братя Гъркови  70,68,50,19,48,56,58,11,9,66,60,64,53,13,52,9а,46,62,15,17,18,28,5,24,44,22,10,26а,8,20,42,36,12,6,3,38,26,13,40,34,1, Братя Миладинови  7а,3,5,1, Васил Априлов  1,3, Васил Коларов  9,16,1,8,3,2,5,13,7,12,20,10,6,15, Васил Топалски  2,1, Витоша  11,1,4,3,2,1а,1б,7,9, Владимир Заимов  6,8,2,4,1, Г Димитров  24а,15,9,16,8,26,28,11,24,5,14,5а,17,2,19,12,3,20,30а,21,7,30,6,22,1,13,48,31,38,33,32,40,25,54,52,34,35,50,46,29,44,42,36,27, Гео Милев  2,1, Георги С Раковски  18,32,2,8,28,24,12,6,20,9,3,13,7,10,30,5,14,34,22,4,4а,26,1а,11,1,16, Дунав  13,6а,3,12,8,9,6,14,5,7,1а,10,11,1,4, Здравко Бойчинов  4,26,4а,30,20,12,14,10а,2,3,24,8,5,10,22,28,18,1,16, Иван Вазов  7,31,21,17,13,4,2,19,25,23,11,15,29,5,27,35,8,6,33,18,10,16,41,33,12,18,37,43,14, Кирил И Методий  9,5,7,15,11,13, Ламби Кръстев  16,7,10,2,6,14,5,11,4,9,1,3,8,12, Ленин  2,1а,26,14,27,10,11,2,19,21,6,25,17,15,4,8,29,23, Ленко Мишев  2,5,8,1,6,3, Любен Каравелов  5,4,2,3,6,1, Люлин  1,3,2, Марица  3,1,2а,10,5,11,8,7,3,4,9, Маршал Толбухин  23,16,17,13,24,26,11,10,8,12,18,7,19,30,28,14,20,1,21,25,27,4,15,22,2, Местност Байнова Могила  Водна Кула,Помпена Станция, Местност Биширица  Помп.Станция, Морава  5,8,11,15,9,3,1, Мусала  3,58,5,2,8,4,1,6, Неофит Рилски  3,1,2,4, Одрин  5,3,1,4,7, Опълченска  11,16,5,4,8,17,14,7,1б,12,15,3,13,9,1,10,18,2,6,2а, Панайот Волов  9,1,5,2,37,13,9,21,13а,31,29,27,15,9,7,14,35а, Пенчо Славейков  3,1,5, Петър Берон  1,2, Пирин  3,10,5,14,13,9,4,6,7,11,2, Плевен  1,4,2, Райко Даскалов  2,4,3,1,12,9,10,6,7,14,15,13,5,11,3, Ресен  4,17,13,12,11,7,1,6,3,2,9,5,15а,15,7а,10,8, Родопи  2а,7,5,3,8,4а,6, Сергей Румянцев  9,10,16,4,2,18,20,1,14,6,11,12,7,8,3,5, Скобелев  6,5,1,2,3,4, Слави Алексиев  5,3,1,8,4,6,7, София  3,8,6,10,1,5,1, Средна Гора  4,2,4а,3,6,1,18а,32а,26,24а,24,30,32,14,28,34,12,18,36,20,10,38, Стара Планина  23,9,14б,11,13а,13,12,10а,3,25,4,14а,22,7,2,20,21,17,6,19,10,16,8,14,5,2, Тинтява  7,2,9,4,6, Тича  9,7,11,15,13,1,5,3, Хаджи Димитър  2,1, Христо Ботев  14,10,18,20,22,5,3,12,6,4,10,1а,1, Цанко Церковски  3,9,7,1,5, Цветан Спасов  1а,1,14,4,19,6а,16,25,23,15,13,4а,6,2,12,8,9,17,21,10,3,7,5, Чаталджа  1а,1,4,2,6,3,5, Черно Море  9,4,2,5,6,8,1а,3,1,9,7, Шипка  1,3,5, Янко Сакъзов  2,1,1а

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 20.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Николаево, Общ. Плевен:   Алабин  1, Варна  2,5,4,6,1,10, Васил Левски  5,17,8,6,15,12,7,24,26,23,25,14,19,21,4,16,18,22,9, Иван Вазов  5,39,25,37,31,35,10,9,29,14,7,12,17,21,15,19, Латинка  2, Места  2,4, Никола Вапцаров  2,6,8,3,1, Отец Паисий  13,11,9,18,14,7, Пирин  7,5,1,13,9,17,19,11,3, Полтава  11,9, Тимок  1, Хаджи Димитър  3,27,23,39,25,46,9,32,28,13,21,4,14,29,36,18,17,11,43,22,8,62,5,М-Ст Върха,10,31,20,41,34,26,15,2,19,55,30,12,7,57,16,47,1,53,37,44, Христо Ботев  3,4, Чернялка  9,12,14,7,11,13, Шипка  23,33,2,19,9,21,5,17,10,11,32,12,6,25,15,3, Янтра  2,4,6

Община Червен Бряг  

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч.; 15:45 – 16:00 Ч./ –  Бежаново, Общ. Луковит:   Гарван Дол

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч.; 15:45 – 16:00 Ч./ –  Садовец:   634  , I-Ри Стопански Двор  012008, Ал.Батенберг  67,3,12,10,4,5,1,6, Ангел Кънчев  7,4а,13,5,11,8,6,11а,4,1,3,2,14а,12,9,15,14,10, Арда  10,2а,4,29,33,20,17,7,37,21,1,12,11,6,18,31,13,9,14,5,16,2,3,25,23,2а, Барата  2а,6, Батак  10,3,6,5,4,8,14,1,12, Бачо Киро  2,5,11,20,3,6,10,12,8,7,14, Беласица  4,10,6,8,2,3,14, Бор  1,2,4, Бреза  2,4,8,1а,10,1,5, Брест  2,3,1,6,4, Вазов  4,10,8,1,6,3,2, Васил Левски  19,52,17,13,48,54,34,14,18,28,16,10,6,22,2,36,46,38,32,3,20,40,42,5,12,30,44, Вит  3,5,11, Витоша  11,16,4,12,20,2,8,6,3,1,13,5,7,14,18,10,1а,16, Волов  12,9,1,7,13,5,3, Врабче  16,12,26,14,22,20,24,32,34,30,2,10,5,4,6,1,9,12,3,8, Върба  3,5,1, Г Бенковски  20,14,16,7,19,9,2,1,21,8,10,24,23,6,13,15,3,29,5,4,22,11,2а,27,25, Гарвандолска  1,3, Генерал Тотлебен  5,10,12,16,6,4,14,18,2,8,3,20, Гергана  10,4,9,12,13,14,2,5,11,8,7,6,3,1,18, Гургулят  3,6,16,7,8,2,1,10,14,4,5,20, Гъмза  1,6,7,3,5,8,4,9, Демокрация  1,2,6, Драва  1,8,3,4,2,10,7, Дунав  7,16,9,18,20,5,3,2,14,12,10,8,1,6,4, Дълбок Дол  3,1, Еверест  3,1,6,7,8,4,5, Еделвайс  3, Запад  4,2, Заря  5,1,3, Захари Стоянов  39,25,35,37,20,23,33,27,12,7,2,8,13,6,14,1,5,16,3,4,10,11,7а,17,9,15, Иван Асен Ii  72,95,77,83,79,60,91,76,81,93,89,80,107,105,97,66,33а,78,87,103,64,99,74,62,58,109,85,56,75,68,70,1,2а,3а,3,40,9,5,7,39,29,43,42,41,10,18,6,19,47,15,24,28,16,49,45,35,4,26,37,32,27,25,23,21,55,5а,51,20,53,12,34,13,36,57,40,14,30,8,22,44,46,65,61,52,59,67,50,63,69,48, Искър  7,8,2,12,1,6,10,9,4,5,14,3, Камчия  9,18,20,16,4,3,7,6,1,2,10,11,8, Каравелов  16,42,30а,24,30,4,44,40,28,34,8,38,22,3,2а,32,10,16,18,36,26,2,14,12,20, Карпати  1,7,5,13,11,15,3,2, Княз Борис I  31,32,50,49,29,19,58,43,60,36,33,35,23,30,25,53,52,45,46,30а,38,34,42,35 А,40,47,41,51,54,17,27,56,39,48,21,55,9,1,15,28,3,18,20,6,24,13,26,8,5,7,12,2,10,4,11,16,14, Кокиче  8,3,7,9,4,2,1,5, Крайна  1,3, Кремениш  1,5,3, Лале  8,2,4,6, Леска  6,2,4, Люлин  11,1,2,15,4а,3,8,19,4,6,9, Македонска  7,8,6,3,1,5, Малина  1,3, Марица  19,11,2,8,6,3,12,9,15,10,1,7,13,5, Месност Бончовец  , Мусала  6,4,2,3,1,10, Оборище  7,6,12,3,11,1,8,9,13, Огоста  3,2,19,17,15,9,23,11,13,5,7, Одрин  4,7,2,3, Омайниче  3,1, Опълченска  2,8,1,3,9,5, Орех  4,8,26,3,1, Орляк  3,10,1,8,6,2, Осогово  4,3,2,5,7,1,11,9,10,8, Осъм  8,4,7,3,5,1,10,8а, П.К.Яворов  6, Паисий  12,23,27,16,31,26,19,10,29,14,21,11,4,3,13,8,9,5,6,1,2, Пеевска  1,3,2, Перущица  2,6,6а,1,3,5,4, Пирин  8,11,10,23,6,1а,2,14,15,9а,5,9,3,16,4,1,12, Плевен  8,2,10,5,4,3,7, Победа  1, Пробива  1,4,2,5,14, Пчелина  15,9,2,3,6,7,5,1, Първомайска  1,4,3,5,7,2,6, Район Циглена Фабрика  2,6, Раковски  4,12,8,18,2,16,10,20,6, Рила  13,11,3,9,18,10,7,6,5,2,1,22,20,16,8,12,16а,14,4, Родопи  11,7,6,16,5,10,8,4,2,1,9,12,3, Роза  3,20,10,5,16,1,8,1а,14,2,7,22,12,6,4,24, Росица  5,8,3,4,6,1,10, Ружа  6, Руски  2,6,1,4, Св.Св.Кирил И Методий  1,7а,11,9,3а,1а,2,10,5,13,12,7,3,18,33,25,22а,23,4,31,16,8,19,20,22,17,29,24,14,6,35,21,39,15,26,37,63,36,49,65,58,42,38,50,48,41,28,32,34,54,57,67,45,30,59,69,40,55,44,61,46,52,51,43,56, Светулка  3,9,7,5, Синчец  3, Скобелев  2,4,1,6,12,8,5,3, Славейче  7,1,2,9,3,5, Сливница  11,16,2,24,13,10,1,18,9,15,3,20,5,7,14,22,4,11,12, София  5,3,1, Стамболийски  23,19,10,4,27,6,21,25,12,29,17,2а,22,9,29,13,5,15,3,11,24,9а, Стари Кладенец  7,13,5,1,3, Стефан Караджа  14,7,9,3,10,8,1,12,6,4,2,11,5,31,43,23,59,16,34,13,17,25а,19,21,40,30,47,24,51,35,37,33,42,39,22,49,38,45,15,36,41,20,18,28,53,32,26, Столетов  5,9,7, Стоян Заимов  2,11,15,5,4,3,9,13,19,4,2,6,17, Странджа  1,3, Струма  5,6,1,7,3,2, Студенец  14,13,17,21,19,5,7,25,20,24,4,6,3,22,10,15,1,23,29,12,9,18, Съединение  1,15,5,3,1,7,2, Теменуга  5,1,2,7,4,6, Усойна  5,7,3,1,4,2, Хаджи Димитър  19,12,2,17,8,16,5,4,15,10а,20,10,14,11,18,1,6,9,13,7,3,46,37,52,35,42,44,48,38,40,25,31,36,34,30,23,28,33,26,21,29,27,24а,24,22,32, Хайдушко Изворче  7,3,2,5, Хан Аспарух  19,1,10,8,4,2,12,14,6,5, Хан Крум  3,5,1,7, Хан Кубрат  1,3,1а,6,4,12, Хан Омуртаг  5,3,6,8,2, Хан Тервел  6,2,3, Христо Ботев  25,27,23,21,10

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Садовец:   Ал.Батенберг  67, Беласица  4,10,6,8,2,3, Врабче  16,12,26,14,22,20,24,32,34,30, Гъмза  1,6,7,3,5,8,4, Захари Стоянов  , Рила  13,11, Св.Св.Кирил И Методий  1,7а,11,9,3а,1а,2,10,5,13,12,7,3, Светулка  3,9,7,5, Стефан Караджа  14,7,9,3,10,8,1,12,6,4,2,11,5, Стоян Заимов  2,11,15,5,4,3,9,13, Странджа  1,3, Съединение  1, Христо Ботев  25,27,23,21,10

На 18.12.2019 Г. /09:45 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:00 Ч./ –  Ракита, Общ. Червен Бряг:   Помпена Станция,Помпена Станция

На 18.12.2019 Г. /09:45 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:00 Ч./ –  Телиш:   Ал Стамболийски  22,15,10,17,3,7,11,16,26,24,21,20,23,1,28,18,8,12,2,31,25,4,13,6,19,27,33,57,44,40,56,38,48,36,47,25,43,42,53,29,59,49,35,46,30,45,34,28,Ракетна Площадка,32,41,39,51,55,26, Бежанска  10,7,34б,9,3,8,4,12,1,11,5,46, Богдан Димитров  50,13,21,10,22,5,18,15,4,12,8,14,20,6,16,2,7,17,24,34б,42,32,40,21,30,26, В Друмев  8,13,17,10,12,18,7,11,15,1,6,4,1,5,3, В Йотов  4,2,5,11,3,6,13,8,10,9, В Михайлова  25,27,31,21,13,1,21,5,15,3,2,23,6,19, Васил Коларов  12,8,10,14,4,1,2,2а,9,24,2а,46,42, Вежен  7,3,4,4а,6,1,5, Витоша  4,9,6,5,3,8, Гео Милев  6,4,1,3а,2,34,23,21,21б,36,34а,33,31,38,29,27,19,26,24,12,15,14,17,7,19,33,10,6,13,15, Георги Дамянов  4,2,10,7,25,13,1,12,21,27,3,20,19,11,18,9,17,16,31,28б,24,22,36,59,38,53,40,35,28а,52,51,46,49,29,65,34,67,32,41,43,45,63,55,57,48,47,18,44,20,50,37,17,69,64,79,56,80,66,58,71, Георги Димитров  53,13,21,14,20,29,2,9,4,27,35,22,23,26,5,25,6,39,16а,16,3,33,10,24,43,47,59,8,45,55,18,43а,57,15,31,121,74 4,70,48,72,85,54,67,86,91,42,125,76,38,60,99,74 1,63,78 6,119,129,109а,103,127,93,76а,50,131,68,47,101,71,36,89,52,117,69,77,109б,73,74 2,115,123,83,100,82,40,90,66,111,81,107,87,78 5,95,70а,105,76 4,65,9,66,100,90,84,92,94,98,157,88,96,135,102, Георги Раковски  33,31,20,19,22,17,25,13,18,14,15,24,29,27,23,6,2а,5,11,9,2,7,8,3,4, Девети Септември  7,2а,3,4,5,26,14,36,51,57,28б,30,45,24,20,53,47,55,22,15,30а,16,6,23,15,12,31,13,17,25,28,27,39,

43,11,37,21,19,10,33,59, Димитър Грънчаров  3,22,20,7,14,18,5,6,1, Дунав  41,29,37,23,5,33,15,1,19,9,31,21,3,35,17,13,8,4,6, Езерна  3,20,9,24,28,26,22,2,4,8,10,12,6, Иван Вазов  3,9,7,11,1,5,13,17,19,23,15, Индустриална  2,12,6,2,10,4,8, К И Методий  7,2,5,34,9,12,7,10,4,13,8,30,24,29,27,20,25,22,17,21,19,18,28,31,32, Л Димитрова  12,2,4,8,6,5,7, Любен Каравелов  1,40,12,4,48,21,10,22,14,9,1а,8,31,32,18,30,29,38,13а,5,50,19,7,35,35а,11,37,39,28,20,15,27,44,24,13,25,17,36,33,43, Марица  5,22,8,2,6,7,14,26,1,12,18,16, Маршал Толбухин  30,21,28,18,26,11,13,19,11а,15,16,20,25,32,23,27,33,37,29,31,35,45,44,39,48,40,46,42,50,36,10,8,14,9,12,5,27а,7,16,3,6, Митко Палаузов  6,2,4,1,3,5, Никола Вапцаров  15,37,17,18,19,9,16,27,22,21,6,24,11,2,23,7,13,12,4,10,14,3,25,8,5,1, Пело Пеловски  1,2,18,11,9,13,8,14,8б,3,6,12,4,16,10, Перпелицин  8,4, Пръвчанска Рампа  , Р Даскалов  3,4,2,7,1, С Румянцев  7,6,8,9,5,3,1,4,10,2,22,15,21,18,13,11,29,12,14,19,23,28,26,16,24,27,17,25, Средния Връх  , Странджа  1,2,6, Страцин  12,1,6,16,10,3,8,3а,2,14, Тодор Луканов  5,22,19,23,8,29,17,13,11,7,20,18,21,27,16,6,3,2,1, Филип-Тотю  2,4,3,6,7, Х.Витков  3,13,8,15,1,2,10,6,4,9, Хаджи Димитър  4,15,17,23,9,3,2,5,19,7,11,13,21,6,1,4,57,49,55,25,35,43б,51,27,61,45,33,41,39,6,47,29,37,69,65, Христо Ботев  2,3,5,11,6,10,7,1,11,9,22,8,17,15,4,16,21,19,13, Христо Кърпачев  29,11,3,15,13,32,21,38,31,33,24,36,40,9,37,39,7,30,19,5,17,16,8,14, Цанко Церковски  13б,16,18,11,21,24,22,20,14а,15,9,17,5,16,22,3,20,12,14,2,1,10, Цветан Спасов  7,10,5,3,4,1,6,38,27а,19а,33,13,45,25,37,29,23,57,14,12,43,15,49,Помпена Ст,11,8,17,47,35,41,27,31,10,16,21,3а,53, Цеко Ненов  17,4,12,15,9,18,19,6,5,11,7,13,2,14,10,8, Шипка  8,6,3,2, Янко Забунов  7,10,6,25,14,12,51,19,29,23,53,18,15,16,5,11,20,12а,8,33,17,49,31,4,9а,21,9,2,27,3,13,37,30,26,49,41,35,28,32,45,43,34,38,42,53,39,   Снегоринна База,Помпена Станция

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

                           CEZ GROUP  

Общински съвет – Ловеч разглежда размера такса битови отпадъци на 19 декември

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов, на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква третото заседание на ОбС Ловеч на 19 декември, четвъртък, от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Проекто-дневният ред  включва  предложение за приемане на план-сметка за разходи за 2020 година, определяне на размера на такса битови отпадъци, наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч, актуализация на капиталовите разходи, информация за дейността на общинските фирми  „Еко“ и  „Общински пазари“ и други.

Арестуваха двама мъже за множество кражби в Ловеч

На 11 декември криминалисти от РУ Ловеч са установили и задържали за срок от 24 часа двама криминално проявени мъже, съответно 30-годишен от Ловеч и 26-годишен от с.Дойренци, по подозрение в извършването на множество кражби на територията на града.

В хода на проведени оперативно издирвателни мероприятия служителите на РУ Ловеч са установили, че в периода от м. септември до края на м.ноември 2019 година, двамата мъже поотделно или в съучастие са извършили кражба на: около 110 литра дизелово гориво, резервоар за дизелово гориво, 10 колани за укрепване на товари и 3 акумулаторни батерии от 4 МПС паркирани в Ловеч; от дърводелски цех в ж.к. „Здравец“ е извършена кражба на различни по вид и модели електрически, дървообработващи инструменти;  счупено предно панорамно стъкло на лек автомобил „Хонда“, паркиран на бул. „България“; кражба на 4 автомобилни гуми, сгъваема шатра и 4 сгъваеми маси от апартамент в ж.к „Здравец“;  взломяване на входна врата и проникване в магазин за „Домашни потреби“ в ж.к „Здравец“, откъдето са отнети различни по вид, марка и количество козметика, перилни препарати, ароматизатори, детски играчки и др. вещи на обща стойност около 2000 лв. 

Част от инкриминираните вещи са иззети по надлежния ред и работа по образуваните досъдебни производства продължават служители на  РУ Ловеч.

Общинският съвет в Ловеч избра членове на шест постоянни комисии

Общинският съвет в Ловеч избра членове на шест постоянни комисии за мандат 2019-2023 г.

За членове на постоянната комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси в състав от 10 члена:

1. Анатолий Георгиев Иванов;

2. Ангел Маринов Заимов;

3. Антон Ангелов Долапчиев;

4. Валентина Янкова Митева;

5. Детелина Димитрова Сотирова;

6. Доротея Миленова Цанкова;

7. Младен Минков Близнаков;

8. Петър Цолов Николов;

9. Росица Димитрова Маринова;     

10. Теодор Антонов Арсов

Избира за председател на постоянната комисия Детелина Димитрова Сотирова.

 Избира за членове на постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти в състав от 9 члена:

3.1. Валентина Янкова Митева;

3.2. Виктор Василев Стойчев;

3.3. Ертан Хюсеин Хасан;

3.4. Ирина Любенова Митева ;

3.5 Мариан Василев Василев;

3.6. Минчо Стойков Казанджиев;

3.7. Нели Веселинова Читинова;

3.8. Пенко Михайлов Михайлов;

3.9. Петко Тинков Петков;

3.10. Избира за председател на постоянната комисия Ирина Любенова Митева.

4. Избира за членове на постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика в състав от 11 члена: 

4.1. Борислав Игнатов Игнев;

4.2. Георги Цанков Карамишев;

4.3. Иван Иванов Минков;

4.4. Иван Николаев Николов;

4.5. Иваничка Пенева Каменова;

4.6. Калин Петков Кръстев;

4.7. Младен Минков Близнаков;

4.8. Николай Петков Стоянов;

4.9. Николай Тодоров Джачков;

4.10. Петър Цолов Николов;

4.11. Юнал Джелалов Мъстънов;

4.12. Избира за председател на постоянната комисия Георги Цанков Карамишев.

5. Избира за членове на постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество в състав от 13 члена:

5.1. Анатолий Георгиев Иванов;

5.2. Виктор Василев Стойчев;

5.3. Георги Николов Митев;

5.4. Георги Цанков Карамишев;

5.5. Ертан Хюсеин Хасан;

5.6. Иваничка Пенева Каменова;

5.7. Кирил Владимиров Гумнеров;

5.8. Мариан Василев Василев;

5.9. Минчо Стойков Казанджиев;

5.10. Николай Петков Стоянов;

5.11. Пенко Михайлов Михайлов;

5.12. Петко Тинков Петков;

5.13. Цоло Гачев Христов;

5.14. Избира за председател на постоянната комисия Минчо Стойков Казанджиев.

6. Избира за членове на  постоянната комисия  по  социална дейност, демографска политика и здравеопазване в състав от 11 члена:

6.1. Ангел Маринов Заимов;

6.2. Борислав Игнатов Игнев;

6.3. Георги Николов Митев;

6.4. Детелина Димитрова Сотирова;

6.5. Доротея Миленова Цанкова;

6.6. Ирина Любенова Митева;

6.7. Мария Илиева Съева;

6.8. Радослав Христов Хитов;

6.9. Страцимир Веселинов Петков;

6.10. Цоло Гачев Христов;

6.11. Юнал Джелалов Мъстънов;

6.12. Избира за председател на постоянната комисия Борислав Игнатов Игнев.

7. Избира за членове на  постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО в състав от 12 члена:

7.1. Антон Ангелов Долапчиев;

7.2. Иван Иванов Минков;

7.3. Иван Николаев Николов;

7.4. Калин Петков Кръстев;

7.5. Кирил Владимиров Гумнеров;

7.6. Мария Илиева Съева;

7.7. Нели Веселинова Читинова;

7.8. Николай Тодоров Джачков;

7.9. Радослав Христов Хитов;

7.10. Росица Димитрова Маринова;

7.11. Страцимир Веселинов Петков;

7.12. Теодор Антонов Арсов;

7.13. Избира за председател на постоянната комисия Страцимир Веселинов Петков.

Община Ловеч организира среща в понеделник за избор на спортист и треньор на годината

Община Ловеч отправя покана до всички медии и  спортните клубове в града във връзка с процедурата по избор на „Треньор на годината“ и  „Спортист на годината“.

Поканата е техни представители да вземат участие в работна среща за попълване на анкета с имената на всички номинирани състезатели. Предложенията за изготвяне на анкетата бяха представени от спортните клубове с изявили се през годината треньори  и състезатели по тяхна преценка.

Работната среща ще се проведе на 16 декември 2019 г., понеделник, от 16,15 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Съгласно т.7.4 от Статута за ежегодна персонална награда  „Треньор на годината“ и „Спортист на годината“, приет с Решение №484/27.07.2017 г. на Общински съвет – Ловеч, на срещата се канят представители на всички медии и спортни клубове на територията на Община Ловеч.

Организаторите разчитат на Вашето съдействие!

Общинският съвет в Ловеч избра Ирина Митева за член на Областния съвет за развитие

Общинският съвет в Ловеч избра Ирина Митева за член на Областния съвет за развитие на Област Ловеч с 23 гласа „За“, без гласове „Против“ и пет гласа „Въздържал се“. Другото предложение бе за Николай Стоянов, но то събра по-малко гласове.

Същевременно Общинският съвет гласува освобождаването на Цветослава Банева като член, представляващ Общински съвет – Ловеч в Областния съвет за развитие на Област Ловеч. Освобождаването се налага поради факта, че тя вече не е общински съветник.

Още на 13.11.2019 г.  Ваня  Събчева – Областен управител на Област Ловеч, е изпратила писмо, с което напомня, че на основание чл.62.ал.3 и чл.63 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е необходимо Общински съвет да вземе решение за определяне на представител в Областния съвет за развитие на Област Ловеч.

Така на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.62, ал.3 и чл.63 от Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие,  Общински съвет-Ловеч определи за член на Областния съвет за развитие на Област Ловеч Ирина Митева, общински съветник, като представител на Общински съвет-Ловеч.

Общински съвет Ловеч, пресцентър

12.12.2019 г.

289 глобени и 4 спрени от движение автомобила в акция „Зима“ в Ловешко

Общо 21 специализирани полицейски операции са провели служителите на ОД МВР-Ловеч в рамките на акция „Зима” през тази година. Общият брой на проверените пътни превозни средства е 1713, като от тях: велосипеди-23, ППС с животинска тяга -33, селскостопанска техника – 10, малогабаритна техника – 6, леки автомобили – 1468, товарни автомобили – 154, мотоциклети – 17 и мотопеди – 2. Общия брой на констатираните неизправности на ППС е 76. 27 неизправности са установени по осветителните системи и сигнализация, 1 неизправност по устройствата за измиване на предното стъкло, 10 случая на управление с разкъсани или износени гуми, 2 установени неизправности на велосипеди и 36 други.  

По отношение на наказателната дейност са наложени общо 293 мерки, от които:

–          АУАН – 46;

–          глоби с фиш – 243

–          спиране от движение на ППС – 4;

Спрямо велосипедисти са взети 2 мерки, като на водачите им са съставени 2 глоби с фиш, към водачи на ППС с животинска тяга са приложени 3 мерки  и са им наложени 3 глоби с фиш, а спрямо пешеходци мерките са 5 , като и на петимата са съставени също глоби с фиш.

Акция „Зима“ започна на 1 ноември и приключи на 30 ноември. Тя бе разделена на три етапа, като всеки един от тях обхвана по една десетдневка и бе насочен към различните участници в движението по пътищата – водачи на моторни превозни средства, велосипедисти, пешеходци и водачи на пътни превозни средства, задвижвани от животинска тяга.

Избраха заместници на председателя на Общински съвет – Ловеч

Избраха четирима заместници на председателя на Общински съвет  в Ловеч Петър Цолов и това са Росица Маринова (ГЕРБ), Валентина Янкова (БСП), Николай Джачков (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“) и  Ертан Хасан (ДПС). Те бяха избрани на 12 декември  по време на второто заседания на новия Общински съвет с голямо мнозинство от своите колеги.

Определени са и членовете на постоянните комисии към Общинския съвет, чиито състав ще бъде съобщен на сайта на институцията. Комисиите вече са по-малко на брой от тези в миналия мандат – от десет стават шест, но имат повече членове и са с повече ресори.

Приет беше и Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година. Към първоначалния вариант бяха направени няколко корекции от общинските съветници Мариян Василев и Младен Близнаков с цел по-голяма оперативност.

В първото си за мандата работно заседание общинските съветници показаха желание за бърза и плодотворна работа без излишна политическа показност. В унисон с приближаващите празници залата на Общинския съвет пък бе с подходяща коледна украса.

Общински съвет Ловеч, пресцентър

Второто заседание за новия мандат на Общински съвет-Ловеч

Второто заседание за новия мандат на Общински съвет-Ловеч се провежда днес. Проекто-дневният ред включва осем точки. Заседанието ще започне с питане на общинския съветник Мариан Василев относно ремонт на платен паркинг на ул. “Осъмска“ №1. Съветниците ще приемат Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година. Те ще дискутират и промяна в  числеността и  структурата на общинската администрация на Община Ловеч, считано от 28.10.2019 година. Предстои определяне на представител на Общински съвет-Ловеч в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България и на представител на Общински съвет-Ловеч в Областен съвет за развитие на Област Ловеч. Съветниците трябва да дадат съгласие председателят на Общински съвет-Ловеч да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, както и да одобрят кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Ловеч.

198 лица са преминали през мобилния кабинет на РЗИ-Ловеч за седмица

В изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции и отбелязване на Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатит, както и Световен ден за борба със СПИН – 1 ви декември, РЗИ гр. Ловеч проведе кампания под надслов „Промените се правят от общности“. Кампанията се организира съвместно с БЧК/БМЧК в  Ловеч. Проведе се анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ (с бърз едноминутен тест) в изнесен мобилен кабинет за граждани и млади хора от 4 професионални гимназии и СУ „Тодор Кирков“ в Ловеч. На гражданите се предостави информация от доброволци на БМЧК как и къде всеки може да провери своя статус с цел ранно откриване на заразени лица  и своевременното им насочване за лечение. Седмица на отворени врати се проведе в РЗИ с безплатно изследване и консултиране за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис. За посоченият период през мобилния кабинет са преминали 198 лица.

Община Ловеч назначи вътрешна проверка по случая със сигнал за насилие над дете в детска ясла

Община Ловеч се е самосезирала от публикации в медиите на 11 декември и назначава вътрешна проверка по случая с дъщерята на Маргарита Стоянова. Майката твърди за проявено насилие срещу дъщеря й в детска ясла „Патиланци“.До момента в общината не е постъпвало оплакване от родителите, макар случката да е станала преди повече от месец. За това информират от администрацията.

ПОДРОБНО ЗА СЛУЧАЯ:

Районната прокуратура в Ловеч е образувала досъдебно производство за причиняване на лека телесна повреда на двегодишно дете във втора група на детска ясла „Патиланци“. В прокуратурата е постъпила жалба от майката на момиченцето. Според нея детето се е прибрало от яслата с голяма синина на рамото, впоследсвие се е променило и поведението му.

Майката на детето – Маргарита Стоянова разказа, че като отишла да вземе момиченцето от яслата, го заварила със зачервени очи  и плачещо. Не могла да получи отвор от леличката на какво се дължи това състояние на детето и предположила, че е заради смяната на режима му.   

За Зетра  Маргарита Стоянова каза: „Взехме я от детската градина, тръгнахме на площадка, тя не искаше да играе и се прибрахме вкъщи. Почна да плаче от баба си, от познати, които виждахме, приятели. Като се прибрахме вкъщи аз исках да я преоблека, да я измия. Като започнах да я събличам, тя започна да пищи и да реве, да не дава да я вкарвам в банята.”

Вечерта родителите забелязали, че рамото на детето е посиняло.  На другия ден Маргарита отишла в детската ясла, за да научи повече са случилото се с дъщеря й.

Маргарита Стоянова сподели още: „Изчаках директорката, тя закъсняваше, отказа да ме срещне с персонала, категорично отрече да се е случило каквото и да било. Аз я попитах дали може да се е ударила, да се е бутала с някое от другите деца, тя каза, че другите деца в групата са по-малки и няма как. Показах й снимка на синьото рамо на Мария и тя не ми даде никакъв отговор, каза, че ще си провери случая вътрешно.Исках да говоря с персонала, който се е грижил за нея предния ден. Помолих я да говоря с персонала и с лелите, тя каза, че няма как да ме срещне и аз си тръгнах. След това ми се обади и каза, че никой не е видял да пхада, да се удря и че никой не й направил никаква синина. И за мен случая до там приключи, обаче детето продължи много да реве през деня, не искаше да излезе от вкъщи. Обадих се на педиатъра ти. Тя ни посъветва да отидем на съдебен лекар и изписа успокоителни. И вече след като отидохме на съдебен лекар, съдебната лекарка, като видя детето, потвърди моите съмнения, които аз, честно казано, не ми се искаше да са верни, че детето е насилено, натиснато от възрастен човек. То петното беше доста голяма, на цялото рамо.Вече два месеца тя не ми дава да я къпя, не искаше да сяда на гърне, не искаше да говори, спря да говори, спря да иска да излиза навън. Чисто човеишки я помолих да провери персонала си, казах й, че има някакъв проблем в персонала на втора група. Факт е, че детето има голяма промяна в самото му поведение, тя сега почва да се пооправя, ние ходихме на психолог, стараем се да не я насилваме, не споменаваме вкъщи детска ясла, детска градина, щото тя почва да реве и казва – не искам. Пре всяко качване в колата казва – няма да ходя на градина, реве, като види дрехите, с които е ходила на детска градина, пищи, и това се случва на втория ден. Не знам, ако беше ходила месец, два, какво щеше да се случи с нея. И ако не беше посиняла.”

Родителите на малката Мария, посети съдебен лекар, а след това подали и жалба в прокуратурата. Директорът на детската ясла Магдалена Баева твърди, че детето е била само два дни в детското заведение и насилие не е имало.

За Зетра Магдалена Баева, директор на ДЯ „Патиланци”каза: „Детето е било на 30 септември и 1 октомври в яслата.Детето беше абсолютно спокойто и двата дни. Просто майката искаше детето да бъде в друга група и след като там нямащше места, се случиха всички тези неща. Тече разследване, аз съм спокойна и се надявам органите на властта да си свършат работата добре. Няма оплаквания от родители. Друго дете, което не може да свикне, майката го отписа след това. Учителки в яслата не работят, работят мед.сестри и гледат децата, като свои. Аз лично съм била във всички групи, това са нови деца, детето е идвало точно два дена в яслата. Обвинението е според мен неправомерно – за насилие върху дете. Устно обвинение, което няма писмена жалба към мен.”

Работата по случая продължава, потвърдиха от прокуратурата.

Разследват лека телесна повреда на двегодишно дете в детска ясла „Патиланци“в Ловеч

Районната прокуратура в Ловеч е образувала досъдебно производство за причиняване на лека телесна повреда на двегодишно дете в детска ясла „Патиланци“ в областния град, потвърди за БТА говорителят на Окръжната прокуратура Кирил Петров.
В прокуратурата е постъпила жалба от майката на момиченцето – Маргарита Стоянова, преди месец. Тя разказа за БТА, че след като е взела дъщеря си от ясла е забелязала на рамото й голяма синина, променило се и поведението на детето, което е започнало да изпада в крайни емоционални състояния, без видими причини.
Според съдебния лекар Мери Газемба, която е извършила преглед на детето и е издала съдебно медицинско свидетелство, на двегодишната дете е причинено кръвонасядане от притискане с ръка, като има и следи от нокти. „Детето действително беше много изнервено. Това не може да се получи от падане. Личи, че са пръсти, притиснато с по-голяма сила, за да остави такива следи“, добави съдебният лекар.
Маргарита Стоянова се е консултирала и с детски психолог, който също е установил промяна в поведението на дъщеря й.
Директорът на детската ясла Магдалена Баева отрече над двегодишното дете да е упражнявано насилие от персонала.
Работата по случая продължава, добавиха от прокуратурата.


Малките полицаи на Ловеч бяха приети от кмета на града


Възпитаниците на Детското полицейско управление при СУ „Тодор Кирков“ в Ловеч бяха на гости на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова на 11 декември сутринта. В навечерието на Коледа те изненадаха кмета с ръчно изработени от тях сурвакници, както и със снимка в рамка от съвместната дейност.

В кметския кабинет децата Александър Конов, Младен Александров, Паоло Скрипко, Иван Горанов, Вилислава Калинова и Елица Каменова бяха почерпени с шоколадови бонбони и сок. Заедно с малчуганите бяха главен инспектор Златин Михайлов, началник на РУ на МВР Ловеч, старши инспектор Виолета Маринова, областен координатор на програмата, и старши учител Детелина Карапетрова.

Те изказаха своята благодарност към Община Ловеч и лично на кмета за партньорството и постоянна помощ. Визитата стана ден след като малките полицаи за трета поредна година спечелиха призови места и участваха в церемония по награждаване в конкурса за рисунка на тема „Аз и Детско полицейско управление“. Александър Панчев от ОУ „Христо Никифоров“ е удостоен със специална награда в конкурса, а Мартин Сираков от СУ „Тодор Кирков“ е отличен с първа поощрителна награда.

Малчуганите изказаха впечатленията си от неотдавнашното запалване на светлините на коледната елха и богато украсения град. От своя страна кметът каза:  „Вашата г-жа Детелина Карапетрова е уникална като начин на работа, като отношение и активност, като човек и затова й се получават нещата. Без  Виолета Маринова, без Златин Михайлов, без хората в самата полиция, няма как да станете истински полицаи, нали? Защото само полицията може да ви научи на това. Това е професия, която се учи с години, придобиват се умения, изгражда се характер. И трябва мама и татко също да са съпричастни. Всички чакаме на вас, които растете, които се учите и за които съм сигурна, че ще станете още добри полицаи. Обществото разчита на вас, деца. А ние в Ловеч сме готови да помагаме с всичко, което е необходимо, за да се случват нещата

Стара градска баня „Дели Хамам“ и Зоопаркът в Ловеч с празнично работно време

По време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници туристическите обекти Стара градска баня „Дели Хамам“ и Зоопарк в Ловеч ще работят с променен график.  

На 24, 25 и 26 декември 2019 година те ще са отворени за посетители от 9.00 до 15.00 часа.

На 31 декември ще работят от 9.00 до 13.00 часа, а на 1 януари 2020 година – от 13.00 до 17.00 часа.

Община Ловеч, пресцентър

Ловчанско читалище „Наука – 1870“ отбеляза 150-годишен юбилей

За всички нас е чест, че можем да присъстваме на този 150-годишен юбилей и това е само началото от серия събития през следващите месеци, посветени на годишнината. Това каза  кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова  след празничния концерт, състоял се на 10 декември вечерта в салона на Ловчанско читалище „Наука – 1870“ по повод половинвековния юбилей.

Кметът обърна специално внимание на архивната фотография, отпечатана върху поканата.Тя показва, че около новопостроената читалищна сграда  тогава не е имало никакви други. „Това ни подсказва, че читалището е първообразът, от който тръгват всички останали културни институции в един град“, каза Корнелия Маринова. След това тя посочи къде другаде отбелязват същия юбилей –  във Велико Търново, Казанлък, Калофер – все възрожденски градове, какъвто всъщност е и Ловеч.

Кметът припомни многото отличия на институцията, като посочи наградата „Партньор на общините“ от НСОРБ (2017 г.) и почетния плакет на общината „Св. св. Кирил и Методий“ за принос в културния живот на Ловеч (2019 г.) Подаръкът на кмета – лаптоп и букет цветя, бяха връчени съответно на Стоян Георгиев – председател на читалището, и Пенка Стаменова – секретар.

Бяха прочетени и множество поздравителни адреси, включително от министъра на културата Боил Банов. Имаше и още много подаръци и цветя. А събитието започна с молебен, отслужен от отец Кънчо Кабадийски. Водещ на изявата бе Юлиана Близнакова.

В празничната програма бяха включени изпълнители, представящи богатия спектър на дейностите в читалището. Това са Александър Готев – пиано, Евелин Берова – цигулка, клавирното трио Петя  Петкова, Симона Вълчева и Марко Моев, дуото Иван Калов / Валерий Хомякав – цигулка  и пиано, Стела Драгоманска – пиано,  Иванеса – акордеон, музикален проект Ambient Folklore със средновековни песни – Петър Делчев и Таня Йосифова, смесен хор „Панайот Пипков“ към ЛЧ „Наука-1870“ с диригент  Теодора Николова, „Принцесата и граховото зърно“ – фрагмент с актьори от Куклен театър към читалището,  ДВГ „Пееща дъга“ с ръководител Юлиана Близнакова. Концертът завърши с изпълнение на „Многая лета“ от Смесения хор „Панайот Пипков“ .

Кметът на Ловеч се включи в информационен ден за прилагане на програми за пострадали от домашно насилие. За Ловеч е открит телефон за консултации

За Ловеч е открит телефон 0876 974 944 за консултации, като линията е вход към новосъздадената консултативна услуга с кризисно настаняване

През 2018 година 38 жени у нас са загубили живота си от ръка на техен съпруг, бивш или настоящ, а за тази година убитите жени вече са 25.  Тези тревожни данни  цитира кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова, която се включи на 10 декември в информационния ден по проект: „Прилагане на програми за пострадали от домашно насилие и услуги за работа с извършители на домашно насилие в Ловешки съдебен район“. Събитието бе организирано от Община Ловеч и Фондация „Център Отворена врата“ по техен проект.  

Кметът направи преглед какво досега е направено във връзка с превенцията и борбата с насилието  – създаване на Обществен съвет още през 2016 г., два обекта от типа „Синя стая“,  като единият е Център за обществена подкрепа, Кризисен център, Център за социална рехабилитация и интеграция за лица и деца, жертви на насилие, с места за кризисно настаняване и други. Корнелия Маринова каза още:

„Повишаването на информираността по тези проблеми и подобряването на съвместната работа между неправителствения сектор и ангажираните институции са ключови действия за справяне с насилието. А днешното събитие е една важна стъпка към успешното междуинституциално сътрудничество.“

Психологът Златка Мачева, директор на фондация „Център Отворена врата“, която миналия месец откри Център за социална рехабилитация и интеграция за лица и деца, жертви на насилие в Ловеч, направи презентация по темата. Тя се спря върху явлението фемицид (женоубийство), което е вид престъпление от омраза, както и върху неговите разновидности. Тя похвали Община Ловеч, че още преди три години е създала Обществен съвет за превенция и защита на жертвите на домашно насилие. Шест мерки предвижда Законът за защита от домашно насилие (ЗЗДН), които бяха представени подробно.

„Ние в началото не обърнахме достатъчно внимание , че насилието има две страни – жертва и насилник.  Не може да помагаш само на единия, защото той после се връща в същата стара ситуация и всичко се повтаря. Разбрахме, че извършителят трябва да бъде включен в специализирана програма и да се работи с него. Така още през 2009 година нашият екип написа първата програма за страната и вече десет години я прилагаме в няколко града.“, разказа още Златка Мачева.

Съобщено бе, че за Ловеч е открит телефон за консултации, като линията е вход към новосъздадената консултативна услуга с кризисно настаняване. Номерът е 0876 974 944, има и мейл: opendoor_lovech@abv.bg

На събитието бяха цитирани практики в съдебната система по прилагане на ЗЗДН и програми, свързани с изпълнението на закона. В заседателната зала на Община Ловеч присъстваха представители на държавните институции, неправителствените организации и журналисти.

Община Ловеч, пресцентър

10.12.2019 г.

Десетки глобени при полицейски операции

РУ Ловеч – На 09 декември служители на местното районно управление, Участък–Летница и ЗЖУ-Плевен са провели специализирана операция на територията на общините Ловеч и Летница. В хода на предприетите действия са обходени 20 населeни места, проверени са 100 МПС и 139 лица, констатирани са 37 нарушения за които са съставени  5 акта по ЗДВП, 1 акт по КЗ и 31 глоби с фиш.

РУ Тетевен – в периода от 02 до 09 декември на територията обслужвана от местното полицейско управление е проведена специализирана опрерация, в хода на която  са проверени 311 лица, 235 МПС и 5 търговски обекти, като за установени нарушения са съставени 11 акта, наложени са 73 глоби по фиш, посетени са 16 сигнали, задържани са 2 лица и са образувани 1 бързо и 3 досъдебни производства.

РУ Троян – По повод студентския празник за времето от 06 до 09 декември служители на РУ Троян са извършили проверка на 23 хотели, 24 къщи за гости,7 увеселителни заведения, 110 МПС и 131 лица, като за установени нарушения са съставили 18 акта и 26 глоби с фиш и са образували 4 бързи производства.

А само през вчерашния ден троянските служители на реда са проверили 57 лица и 52 МПС, като за констатирани нередности са съставили 5 акта и 35 глоби с фиш.

РУ  Ябланица – от 06 до 09 декември служители на РУ Ябланица  са извършили проверка на 1 заложна къща, 1 пункт за изкупуване на черни и цветни метали,  103 лица и  87 МПС, образувано е 1 досъдебно производство и са съставени 5 акта и 15 глоби с фиш.

Героите от „Мечо Пух“ оживяха в ДГ „Слънце“ в Ловеч в откъс, четен от кмета

Героите от книжката „Мечо Пух“ оживяха в ДГ „Слънце“ в Ловеч през откъса „Тигър в беда“, който на 10 декември сутринта бе прочетен на децата лично от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова. Това се случи в групата, носеща името на известното мече от книгата на  А.А. Милн.

Събитието е част от Националната седмица на четенето (9 – 13 декември). Коледното настроение бе подсилено от малки подаръци и разглеждане на празничната украса на помещенията. Директорът на „слънчевата“ детска градина в ж.к. „Червен бряг“ Христина Христова запозна кмета на общината с предстоящите прояви за идващите празници.

В рамките на седмицата на четенето се провеждат още срещи с актьор от кукления театър при Ловчанското читалище „Наука – 1870“, събития с библиотеката „Проф. Б. Цонев“,  детска работилница „Коледно вълшебство“, размяна на книги, рисуване на любими герои, изложба от рисунки и други.

Община Ловеч, пресцентър

10.12.2019 г.

Хванаха млад крадец в Ловеч

В РУ Ловеч е образувано бързо производство срещу 19-годишен младеж от града, който е заподозрян, че около 05.30ч. на 09 декември на ул. „Иван Урумов“ в града е отнел дамска чанта със сумата от 20 лева, лични документи, телефон и очила от 63 годишна жена. Работата по случая продължават служители на РУ Ловеч.

56 граждански организации настояват Законът за социалните услуги да влезе в действие

56 граждански организации настояват Законът за социалните услуги да влезе в действиеи да се пристъпи към разработване на подзаконовата нормативна база.

Това става ясно от изпратено до държавни институци и медии отворено писмо.  

Пълен текст :

ДО

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРИНИ КОМИСИИ

КОПИЕ:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ДО

ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ДО

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: Намеренията за отлагането на влизането в сила на Закона за социалните услуги

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ДОСПОДА,

Ние, долуподписаните 56 граждански организации, категорично настояваме Законът за социалните услуги да влезе в действие и да се пристъпи към разработване на подзаконовата нормативна база.

Нашите организации сме ангажирани от години с подкрепата на уязвимите групи в нашето общество – деца в риск и техните семейства, възрастни хора, хора с увреждания, хора с психични разстройства, хора, преживели кризисни ситуации, жертви на насилие и др.

През последните три месеца сме свидетели на целенасочена кампания срещу Закона за социалните услуги, който бе приет през февруари 2019 г. след повече от 5 години дебати и обсъждане на различни концепции за реформа в социалната сфера. Законът все още не е влязъл в сила, а в Народното събрание са депозирани три законопроекта: единият е за неговата отмяна, а другият – за съществени изменения, а третият – за отлагане.

Дебатите и наличието на различни гледни точки щяха да са нормална част от демократичния плуралистичен процес, ако не бяха злонамерените атаки, насаждането на внушения, които са далеч от истината, както и тенденцията да се използват манипулативно страховете и притесненията на хората.

Социалната система в страната е в застой, налице са редица нерешени проблеми – съществуват цели райони, в които услугите са недостатъчни или напълно липсват, при голяма част от услугите подкрепата е частична, недостатъчна, хаотична и е често твърде закъсняла. За съжаление, в голяма част от случаите социалните услуги се предоставят само на хора, които имат вече сериозен проблем. Почти липсват превенция, ранна интервенция и прилагане на принципа за навременна помощ.

Напълно съгласни сме с гласовете в общественото пространство, които твърдят, че семейството не е достатъчно подкрепено, че липсва интегриране на социалните услуги и социалните плащания в секторите здравеопазване, образование, полиция, което би осигурило съвместна и съгласувана работа на отделните системи в подкрепа на семейството, детето или възрастния човек.

Виждаме и алармираме за сериозни проблеми в структурите на Агенцията за социално помагане – ниско заплащане и текучество, липса на подкрепящи мерки и обучителни програми за повишаване на квалификацията и мотивацията на социалните служители, бюрократичен подход към нуждаещите се, което води и до многото случаи, към които обществото е критично.

Настояваме това да се промени.

Необходима е нормативна промяна, която да постави основите за предоставяне на достъпна, навременна, индивидуализирана, компетентна и качествена подкрепа на нуждаещите се. Такава промяна е заложена в Закона за социалните услуги.

Това е причината да настояваме Законът за социалните услуги да влезе в действие и да се пристъпи към разработване на подзаконовата нормативна база.

Отказът от Закона за социалните услуги ще доведе системата до срив, това ще е отказ от реформа в сферата на социалната политика. Реформа, която всички ние очакваме от години!

Законът за социалните услуги въвежда за първи път изисквания към работната сила в социалната система що се отнася до заплащане, образование, обучение на работното място, превенция на професионалното прегаряне и др.

За първи път се поставя и изискването за лицензиране на всички частни доставчици. Досега единствено доставчиците на услуги за деца и семейства бяха лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето. Увеличават се изискванията за отчетност и ефективност на социалната работа, прецизират се дефинициите, въвежда се изискване за стандарти и се създава Агенция за качеството, която да осъществява контрола върху качеството.

Многократно през годините сме поставяли от различни трибуни въпроса за липсата на услуги за превенция, услуги, които да се предоставят преди проблемът да се е изявил или да спомагат за неговото ранно разпознаване и за оказването на навременна подкрепа. Това са услугите, благодарение на които всеки човек – родител, осиновител, човек с увреждане, възрастен човек, може да получи информация, да бъде консултиран по въпросите, които го интересуват, да бъде включен в обучения за развиване на необходимите му умения и пр. Подобни услуги са курсовете за грижа за възрастни в тежко състояние, превенцията на зависимости, общностната работа и др. 

През последното десетилетие често се оплакваме, че хората, семействата, децата биват изоставяни от системите, а институциите не си вършат работата. За първи път законът дава възможност нуждаещите се да получат интегрирана подкрепа в рамките на няколко вида социални услуги или от различни системи – социалната, образователната, здравната и др., като посочва начините, по които те да работят заедно в интерес на човека. Става дума вече за задължение, а не за пожелателна функция на държавните институции. 

Разпространяват се заблуди, че едва с новия Закон за социалните услуги се дава право на частни доставчици от страната и от страни членки на ЕС да предоставят услуги. През последните 13 години социалните услуги в България се предоставят от общини и частни доставчици, на които общините са възложили тази работа. Това са както стопански, така и нестопански организации. Някои от тези нестопански организации създадоха първите социални услуги в страната още през 1993 г., те спомогнаха за извеждането на първите хора с увреждания от специализираните институции, като същевременно развиват и пилотират най-новите и добри модели за подкрепа. От 2007 г., с членството на България в Европейския съюз, всички регистрирани доставчици в страни членски на съюза и на Европейското икономическо пространство имат правото да предоставят услуги в нашата страна. Дали има опашка от желаещи? Не, няма нито един.

Прокарва се заблуждението, че Законът за социалните услуги ще позволи на някакви злонамерени към българското дете и семейство организации да влязат в страната и да създадат затруднения и проблеми на хората. Законът за социалните услуги регламентира, че социалните услуги, независимо дали се предоставят от община или от доставчик, се предоставят при ясни правила, като се изискват прозрачност и отчетност на дейността.

Ако Законът за социалните услуги не влезе в сила, това ще бъде знак за отказ от реформи: уязвимите групи, които зависят от помощи, ще станат още по-зависими и безпомощни; услугите ще бъдат все така неравномерно разпределени; с оглед на демографските проблеми на страната все повече ще се задълбочават социалните различния и ще се увеличава бюджетът за социални плащания.

Законът за социалните услуги трябва да влезе в сила и да се пристъпи към разработване на подзаконовата нормативна база.

ПОДКРЕПЕНО ОТ:

НГИ СИСТЕМАТА НИ УБИВА ВСИЧКИ

СДРУЖЕНИЕ ОБЩНОСТ МОСТОВЕ

ФОНДАЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ“

БЪЛГАРСКИ АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

КАРИН ДОМ

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ

АУТИЗЪМ ДНЕС

ФОНДАЦИЯ „ЛУМОС“

ФОНДАЦИЯ „ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ“

БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО

СНЦ „ЕКВИЛИБРИУМ“

ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА СЛУЖБА – БЪЛГАРИЯ“

СДРУЖЕНИЕ „ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“

ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА

ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ АУТИЗЪМ”

ФОНДАЦИЯ „ЛАЛЕ“

СДРУЖЕНИЕ БАЛИЗ-ПЛЕВЕН

НАДЕЖДА И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦАТА – КЛОН БЪЛГАРИЯ

ФОНДАЦИЯ „СИЙДЪР“

ФОНДАЦИЯ „МИСИЯ КРИЛЕ“,

ФОНДАЦИЯ „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА

ФОНДАЦИЯ “АСОЦИАЦИЯ АНИМУС”

СДРУЖЕНИЕ „ДРУЖЕСТВО ЗА УМСТВЕНО И ПСИХИЧЕСКИ УВРЕДЕНИ ЛИЦА“ – ГР.ДРЯНОВО

СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА ГР. ПАЗАРДЖИК

СНЦ „НАДЕЖДА ЗА ДОБРО БЪДЕЩЕ“

АГАПЕДИЯ БЪЛГАРИЯ

СДРУЖЕНИЕ „САМАРЯНИ“

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

РУСЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – БАЛИЗ

СНЦ „ИНОВАЦИЯ“

ФОНДАЦИЯ „ФОРУМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ“

ФОНДАЦИЯ „ЖИВО СЕЛО“

СДРУЖЕНИЕ „МИСИЯ ИНОВАЦИЯ ГРАЖДАНСТВО“ 

СДРУЖЕНИЕ „МИСИЯ. ИНОВАЦИИ.ГРАЖДАНСТВО – МИГ“ – ЛОВЕЧ

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ“

„ХУМАННОСТ И ДЪЛГОЛЕТИЕ“ ООД

 ФОНДАЦИЯ „СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ“

СДРУЖЕНИЕ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, ШУМЕН

СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ- ГР. ЛОВЕЧ“

ФОНДАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА В РИСК ПО СВЕТА

ФОНДАЦИЯ “СИМВОЛ НА ЛЮБОВТА”

СДРУЖЕНИЕ БАЛИЗ-ПЕТРИЧ

ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

СДРУЖЕНИЕ“РАВЕН СТАРТ- 2008″ – ГР. ГАБРОВО

СДРУЖЕНИЕ „ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО“

СДРУЖЕНИЕ „СЕМЕЕН ЦЕНТЪР МАРИЯ“

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ФОНДАЦИЯ „НАДЕЖДА“

СДРУЖЕНИЕ “ БЪДЕЩЕ И ЗАКРИЛА НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“ ГР. ГАБРОВО

ФИЦЕ – БЪЛГАРИЯ

НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР КЪМ НБУ

06.12.2020 г.