Home / Author Archives: Администратор

Author Archives: Администратор

В Ловеч се проведе обществено обсъждане на разходите за събиране на битови отпадъци. План-сметката за 2020 година предвижда почти 4 млн. лева за тази дейност

Обществено обсъждане се проведе на 13 декември вечерта в Община Ловеч на тема разходите за 2020г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

За да се срещнат с гражданите в заседателната зала на Община Ловеч бяха представители на администрацията, включително заместник-кметът Цветан Георгиев.

План-сметката за 2020 г. предвижда за пълния обем на работа общо 3 998 415 лева. Част от сумите, които влизат тук, са за събиране на битови отпадъци и извозването им  – 1 047518 лв., за поддържане на чистота и за зимно почистване на улиците  – 1 461 309 лв., и други суми. Целият доклад е достъпен  на адрес

https://www.lovech.bg/uploads/posts/documentqmz1hydf.pdf

Целта на обсъждането бе гражданите на общината и заинтересованите страни да изкажат свободно своите мнения, което и стана в продължение на един час и половина. Важно беше да се чуят предложения и различни становища по темата, въз основа на които Общинският съвет да вземе информирано решение.

Предварително в общината не бяха постъпили никакви мнения, становища и предложения, но присъстващите граждани и общински съветници дойдоха сериозно подготвени. Направени бяха множество предложения, прогнози и идея. Неизбежно беше да има и известен обучителен елемент за част от гостите.  Регистърът на изказванията варираше от пълно отричане на план-сметката до съгласието, че екологията е скъпо занимание, но е необходимо.

Предстои план-сметката да бъде обсъдена и приета от Общинския съвет.

Община Ловеч, пресцентър

13.12.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването в Ловешка и Плевенска области за периода 16 – 20 декември

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16 – 20 декември 2019 г., включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Ловеч  

Община Априлци  

На 16.12.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./ –  Априлци, Общ. Априлци:   Ковашка/Острец/  3,1, Марагидик/Острец/  14,28,8,24,18,12,6,22,2,10,16,4,20, Отдих/Острец/  4,59,35,16,43,15,29,10,39,31,3,61,51,17,25,23,2,33,53,1,27,6,47,5,63,21,37,41,49,9,13,12,14,58,8,

11,19,7, Русалийски Проход/Острец/  4,16,7,14,2,5,6 Уо-Тп-38,1,20,3,8,9,12,6,18,13,11,10,22, Сенковчица/Острец/  21,5,18,9,16,2,1,6,3,11,7,17,13,12,15,14, Събевска/Острец/  4, Топола/Острец/  3,4,2, Цанко Дюстабанов/Острец/  14,21,25,13,10,1,4,3,27,6,2,8,12,23

Община Ловеч  

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Александрово, Общ. Ловеч:   Бачо Киро  4,8,6,19,17,9,1,10,18,11,3,5,2,14,13,15,15 Уо Тп 27,16,12, Васил Априлов  13,19,14,15, Денчо Влайчев  2,1,5,14,12,10,8,4,3,6,7, Опълченска  10, Свобода  7,2,1,3,9,5, Трети Март  23,10,19,16,21,25,27,12, Цар Освободител  40,36,38,42,17,15,48,44,46

За Периода 16-19.12.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Ловеч:   Безименна  Уо Тр 3 Вец, Безименна  Уо Светофари,Уо Касета Хавана, България  15,9, България  10,5,3, Васил Джабарски  13,11,2,19,5,9,7,17,1,15,3, Васил Йонков-Гложенеца  10, Васил Левски  70,143,96,68,153,66,90,133,127,151,72,74,86,100,84,137,94,149,147,131,114,125,98,123,76,64,145,139,122, Витоша  2,11,4,7,5,9,6,10, Генерал Скобелев  11,12,14,6,5,1,9,3,10,2 Сираков,7,8, Гозница  Ул. На Тп5, Димитър Пъшков  22,20,22 Еделвайс, Доктор Съйко Съев  2, Доктор Съйко Съев  10,5,6,8,4,3,1,14,16,18,12,2, Доктор Съйко Съев  23,29,21,48,52,46,3,Тото Пункт,40,19,15,29 Изход София,17,Уо На Тп Хеи,50,42,17-А,44,Нафтопункт,25, Доктор Съйко Съев  13 Кристал 2,15,11а Кристал,13 Кристал,11 Кристал,15 Кристал, Иван Вазов  32,3,9,7,16,42,20,24,1,25,30,27,23,4,33,50,18,44,21,6,15,38,11,34,10,13,103,46,40,19,28,22,17,31,14,26,29,2,12,8,35,48,5, Княз Александър I Батенберг  2 Здравец,2,2 Албена, Княз Имеретински  20,27,22,У Светофари,25,29,28,24,26, Лале  19,2,8,7,6,4,5,1,3, Марко Крачунов  10,6,12,2,4,1,3,5,8, Матея Кръстев  1,8,2,4,12,10,3,14,6,5,7, Матея Кръстев  8, Местност Печковец  Уо Башбунар, Митропол.Дионисий Ловчански  2, Михаил Петков  3,1,7,2,5, Ната Стоянова  9,18,14,10,2,12,7,6,4,8,Цех За Разкрояване И Сглобяван,3,11,1,16,5, Неофит Рилски  11,24 Росица,28 А,9,22 Росица,13,28, Никола Петков  28,36, Никола Петков  2 Пролет,2,2 Жк Пролет, Никола Цвятков  2,8,1,4,9,7,6, Отец Паисий  2, Патриарх Евтимий  17,19,13,15,8, Петър Граматик  4,2,1,10,3,5,6,8,12, Петър Граматик  3, Пол.Жребков  25,5,4,1,32,24,3,30,8, Пол.Жребков  44,68,41,66,48,54,34,27а,62,39,42,43,27,50,29,40,70,52,37,64,56,45,36,46,58,33,60,38,35, Продимчец  Уо На Тп1,Здравен Пункт, Продимчец  Уо На Тп3, Рила  3,6,1,4,2, Свобода  3,8,5,1,6,4, Свобода  , Синчец  16, Сирко Станчев  5,3,7,1, Стоян Цанков  62,23,46,34,25,42,29,30 Кв Продимчец,27,19,33,41,56,60,37,32,31,29 А,43,35,40,36,44,45, Тома Давидов  2,1,4,3, Търговска  45, Хан Крум  30,22,13,24,15,11,26,9,22 Янтра-Гараж,7,22 Янтра,20,28, Христо Русков  18,10,23,24,15,30,28,3,46,6,20,21,22,42,36,19,7,16,32,48,44,9,40,17,11,1,8,13,34,5,14,26,38, Христо Русков  47 Колбасарски Цех,25,50,29,33,54,47,56,27,52,58, Цар Асен Първи  1, Цар Иван Александър  34,17,29,42,28,38,36,30,40,21,27,19,25,32,23, Цачо Шишков  14,5,16,11 Комуна,12,2,10,15,13 Еделвайс,1,17,3,3 Албена,18, Цачо Шишков  29 7 Ноември,30,31,28,22,26,38 Изгрев,23,35 А,34,36 Бреза,32 Иван Вазов,37,38,20,25,35,24,21,27,19,34 Иван Вазов, Чешмата  3,2,4, Юрий Гагарин  14,7,9,10,6,5,16,12,4,8,3,18,1,   Ресторант Юзината

За Периода 16-20.12.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ –  Ловеч:   България  57,53,57,55 Амбарица,55,Уо Касета Вежен, Княз Имеретински  62, Панайот Волов  21 Бенковски,19,21, Тодор Каблешков  26,26 Вежен,15,17,30 Мусала,28 Родопи, Христо Ботев  42,40,55

За Периода 16-20.12.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Ловеч:   34-Ти Пехотен Полк  2,4, Алеко Константинов  5,3,4,2,7,1, Александър Стамболийски  17,15, Балканска  2,3,4, Безименна  Уо Касета Винарна,Уо Касета Нов Мост, Васил Левски  27,31,12,8,Съюз На Българските Художници,12 А,10,29,Уо Касета Космонавта На Тп 180, Васил Левски  12,27,Механа Галерия,29,Изложбена Зала, Васил Левски  79,73,115,63,87,121,77,105,46,107,50,71,111,93,109,91,40,97,56,67,83,103,65,75,58,69,99,36,48,

60,113,85,62,119,44,38,81,101,52,95,42, Велики Преслав  10,9,5,8,15,7,11, Генерал Скобелев  27, Георги Бенковски  1 Детска Градина М. Сиркова, Даскал Манол  6,11,10,8,2,9, Дикисанска  10, Димитър Пъшков  29, Димитър Пъшков  14,10,29,31,24,23,12,18,27, Доктор Васил Каракановски  6,16,11,5,9,4,15,10,14,8, Доктор Съйко Съев  5, Иван Драсов  39,37,25,31,33,29, Иларион Ловчански  5,7,5 Хризантема,2а,4,2,1 Октомври, Княз Имеретински  Уо На Тп1а,66,103,64, Мадара  17,13,7,1,4,5,9,11,2, Марин Поплуканов  8,5,1,7, Марин Поплуканов  4,2,3,5,6, Митропол.Дионисий Ловчански  1, Мостова  Покрит Мост Електромер 1,Покрит Мост Ел.15,1,Уо Пл. Тодор Кирков,Покрит Мост Електромер 10,Покрит Мост Ел.13,Покрит Мост Ел.14,Покрит Мост Електромер 2,4,Покрит Мост Електромер 9,Магазин Електромер 3,Покрит Мос Електромер 7,Покрит Мост Кафе Склад,Покрит Мост Ел.12,Покрит Мост Сбх,Покрит Мост Електромер 4,Покрит Мост Електромер 11,Покрит Мост Златарско Ателие,13, Никола Петков  19а Кв. Дикисана,23,21,19,25,26,15,17,27, Никола Петков  18 Устрем,14,12,20 Устрем,1,17,24, Николчо Терзиев  10,5,4,7,11,9,8,2,3, Оборище  4,6,1,2,5,3 А,3, Осъмска  9 Ивайло,8,6 Калоян,1, Отец Паисий  9,4,20,27,17,25,19,3а,13,11,16,3,6,5,18,10,15,3 160,14,12,21,23,8, Панайот Волов  29,46,40,42,38-40,44,27, Патриарх Евтимий  26,21,18,24б,31,29,25,20,23,22,16,41,27,39,24 Б,37,33,35,24, Патриарх Евтимий  8,6,21, Плиска  10,25,8,29,23, Стефан Караджа  2, Тодор Кирков  1,Сграда 6,Кафе Бурето,Бръснарница,Кафе Марион,10,5,Тото Пункт,16 Магазин Велур,1 Мансарден Етаж,13,18,14,Фурна,Ет Нели,Магазин Копчета,1 Партер,Ирландски Пъб, Тодор Кирков  8, Тракийска  17, Трети Март  До Тп 128/1а/, Трети Март И Княз Имеритински  Уо Светофари, Хаджи Димитър  1,5,4,2,3,6,7, Хаджиненчева  5,2,3, Хан Крум  5, Хисарска  3,8,9,7,15,4,13,5,10,6,11,2,1, Хисарска  43,59,41,55,31,57,33,49,45,51, Христо Иванов-Големия  17,19,15,16, Христо Иванов-Големия  13,Янкова Къща,11, Цар Освободител  30 Самуил,Цар Освободител Партер,38, Цачо Шишков  13,7, Червен Бряг  ,   Кв. Вароша На Отградата На Училището

За Периода 16-22.12.2019  /08:00 – 15:30/ –  Ловеч:   Доктор Съйко Съев  20,22,28,26,24, Княз Имеретински  7,1,13,18,17,3,5,12,14,16,15,10,9,8,11, Княз Имеритински И Д-Р С Съев  , Неофит Рилски  16,5,1а Трапезица,12,8,20,18,9,14,1,3,7,10,1 Пробив, Сливница  1,2, Цар Асен Първи  1

За Периода 16-22.12.2019 /08:00 – 16:30/ –  Ловеч:   Акад.Анастас Иширков  41,33,42,48,37,43,39,50,46,44, Акад.Анастас Иширков  28,26,32,29,36,34,Обб,38,27,26 Б,30, Александър Стамболийски  10 Мур,8 Драва,6, Александър Стамболийски  17,15, Александър Стамболийски  23 Бълг Гъба,19,54,50,25,21,52, Алексей Куропаткин  2,13,4,3,5,16,18,11,20,14,6,9,15,7, Безименна  Уо На Тп Стара Баня, Безименна  Уо Крепост Хисаря, България  96, България  19,35,21,27,29,33,23,25,31, България  1, България  88,86,90, Васил Йонков-Гложенеца  12,Уо Касета Стара Митрополия,1,7,14,5 А, Васил Левски  Уо Тп Нова Банка, Васил Левски  4 Ленин,4,2 Г Димитров, Васил Левски  7,19,13,11,9,17,5,12 Покрит Гараж,1, Васил Левски  41,22,37,57,53,20,49,24,16,51,Нафтопункт Вароша,26,59,39,28,69,55,30,18,32,45,47,61,43, Васил Левски  106,157,189,201,199,213,191,179,169,215,207,161,193а,205,203,209,175,211,177,217,165,187,195,159,197,Уо На Тп Дръстене,183,193,173, Васил Петлешков  2 Петлешков,1,6,3, Велики Преслав  4, Велики Преслав  10,9,5,8,15,7,11, Величка Хашнова  8,6,10,14,12,2, Величка Хашнова  20,24,2,18, Ген.Гембицки  5,6,8,10, Ген.Столетов  10,6,5,8,3,2, Генерал Скобелев  27, Георги Бенковски  Одз М. Сиркова,7,1,2,1 Д.Градина М.Сиркова,13,Д.Градина М. Сиркова,11, Георги Бенковски  9,15,17,Асоциация Феномени Асфен, Даскал Никола  10,3,1,14,8,5,7,12,6,9,2,4, Даскал Никола  11,16,13,18,24,22,20, Двадесет И Втори Август  Уо Касета Ул. Двадесет И Втори Август,12,11,14,13, Дикисанска  5,3,7, Димитър Пъшков  8,11,8а,6,15,13,4, Димитър Пъшков  29, Доктор Съйко Съев  5, Дунав  27 Люлин,25 Люлин, Дунав  21,30,32, Иван Драсов  7,5,9,11,13,23,24,19,17,21, Иларион Макариополски  5,4,4 Девети Септември,6, Княз Имеретински  47,53,48 Звезда,48,34,55,35,45,49,51,57,44,40,41, Мадара  19,86,67,59,70,63,100,21,64,39,94,98,72,26,31,66,73,33,52,71,56,88,34,20,51,24,40,54,62,96,60,28,41,90,53,58,42,45,81,80,61,50,55,68,69,84,75,37,25,65,16,48,29,32,18,79,43,76,47,12,44,38, Маестро Камен Луков  2 Бисер,1,3,2, Марин Поплуканов  18, Марин Поплуканов  12,15,29,10,16,27,41,17,14,25,37,19,39,31,35,6,23,33, Михаил Попович  2,4,6, Мишева  3,8,12,13,6,5,18,7,9,1 Б,15,4,16,10,14,1,2, Мостова  2, Мостова  Уо Тп Ленин 84, Неофит Рилски  40,17,44,34,32,31,25,29,21,38,19,36,42,27,23, Никола Петков  1,5,10,11,8,7,15,13,1а,3,2 Пролет,9, Никола Петков  18 Устрем,14,12,20 Устрем,1,17,24, Оборище  6, Панайот Волов  10,12,18, Панайот Волов  6,3,8,4,6 Кв,2,1, Панайот Волов  11,14,5,9,13,16,7,18, Патриарх Евтимий  26,21,18,24б,31,29,25,20,23,22,16,41,27,39,24 Б,37,33,35,24, Плиска  9,13,4,19,6, Райна Княгиня  17,13,20,1,26,19,24,7,21,18,22,15,16,38 Гео Милев, Свети Свети Кирил И Методи  16,5,2,9,20,3,13,8,15,1,12,7,10,11,6 Лястовица,18,22,4, Сирко Станчев  9,11, Съйко Съйчев  1,2,4,6, Тодор Каблешков  11,13,12,7,16 Пирин,11 А,5,14,18 Пирин,9,10, Тодор Каблешков  10,3,8,6,9,4,5, Тодор Кирков  4,2, Тодор Кирков  Кафе Момина Сълза,1,Уо Тп Мулетаров Цветно Фото,Вароша,5 Вароша,5, Тодор Стратиев  19,11,6,8,13,16,2,10,22,1,24,5,15,12,18,14,7,3,9,17,4, Тракийска  7, Търговска  54 Надежда,63,54,67,134 Надежда,69,65 Партерен Етаж В Жск Сердика, Търговска  3,19,11,15,5,13,4,2,6,8,7,21,17,1, Търговска  93,101 Благоев,89,183 Димитър Благоев,95,99,101,101,91,93 Таван,97, Търговска  105,105 Райна Княгиня,105,Уо Касета Тп 166 Бл. Райна Княгиня,105 Райна Княгиня,103 Волов,105 Райна Княгиня-Партер,103, Търговска  41,43, Търговска  Касета Уо, Феликс Каниц  1,2, Хаджи Димитър  9,15,13,19,11,17, Хан Крум  4,4-Тинко,1а,3,6,1,1а Стратеш,14,10,2,16,8,12, Хан Крум  5, Хисарска  20,18,22,16, Хисарска  19,17,14, Христо Ботев  25,16,22,14,27,20,18,29,18а,23,33,21,19,31,12 Теменуга, Христо Ботев  42,57,46,Уо Тп 209 Реконструкция И Модернизация, Христо Иванов-Големия  4,6, Христо Иванов-Големия  13, Цар Асен Първи  30,32,26, Цар Иван Шишман  13,15, Цачо Шишков  26, Цачо Шишков  2, Черковна  7,4,2,3,5,1,   Упи 1, Кв. 203 Бл. Вароша

На 16.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 18.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Гостиня:   Алеко Константинов  9,4,7,6,1,3,5, Александър Стамболийски  3,12,6,10,8,20,1,2,5, Васил Левски  12,7,8,4,9,2,14,3,6,10,1, Георги Бенковски  1,2,5, Илия Симеонов  12,22,6,24,18,10,16,20,8,2,26,14, Кирил И Методий  2,1,3, Княз Борис 1  1,3,2,4, Любен Каравелов  2,1,11,3, Михо Нечев  7,3,6,4, Никола Вапцаров  2,1,4,3, Панайот Волов  2, Тодор Каблешков  6,4, Хаджи Димитър  2,4, Хан Аспарух  Уо Тп 3,43,34,47,40,45,30,38, Христо Ботев  10,8,2,6,3,9,5,4,7,1, Христо Смирненски  3,2,13,7,11,9,1,17,15,5, Яким Груев  4,5,6,10,1,3,2

На 16.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Ловеч:   Александър Стамболийски  42,30 Спартак 3, Ангел Кънчев  5,2,3,6,4,1, България  88,86,90, Генерал Скобелев  28,26,35,37,26 Скобелев,28 Гурко, Дунав  27 Люлин,25 Люлин, Здравец  Хранителен Магазин Ахат,Павилион,50,202,До Блок 202,49,Между Блок 201 И 202,Магазин Промишлени Стоки,34, Здравец  204,Уо Подлез Мизия,Кафе Аперитив, Здравец  Кафе Аперитив,5,203,1,2,7,211,Магазин 10,5,4,3,17, Здравец  До Блок 213,213,Бл 213,201, Кантон 11 12  1 Жк. Здравец  Бл.213, Местност Синан Тепе  Вила Марин,Вила Илия,Вила Димка,Вила Рангел,Вила Михню,193,436,Вила Събчо,384 Вила Цветомир,21,Вила Богдан,28,Вила Дафинка,Вила Мирослав,Вила Христина,222,Вила Христо,597,Вила Николай,Вила Рена,Вила Йончо,182 Вила Кадрие,192,Вила Мария,Вила Виолетка,Вила Петко,214 Вила Иван,1,Вила Пенчо,659,Вила Йосиф,177,Вила Георги,Вили Върхът,Вила Ивайло,Вили Светлина Над Комунални,Вила Виолета,Вила Лазар,Вила Кирил,Вила Валентин,Вила Глория,315 Вила Пламен Петков,Вила Тодор,Вила Стефан,Вила Сергей,Вила Никола,Вила Вълко,Вила Любомир,315,Вила Янко,Кл Еко,Вила Васил,584,19,Вила Димитър,182,67,165,657,Вила Йочко Йочев,41,37,Вила Красимир,Вила Румяна,Вила Стоян,35,430,Вила Юлка,2 Вила Тотю,Вила Стойко,Вила Невена,473,Вила Ангел,Светлина Върхът,671,574,Вила Миладин,Вила Тодор Джачков, Мизия  Уо Касета До Бл. Жилища,Уо Касета Бл. 24 И Бл. 25,23, Мизия  Ж.К. Здравец,Уо Касета Бл. 203,203, Мизия  11,201,Уо Касета Тп 112,Уо Касета Бл. 213, Неофит Рилски  41,58,52,37,39,56,45,35,48,50,43, Осъмска  35,31,30,32,25,36,34,29,27,33,26,28, Панайот Волов  11,14,5,9,13,16,7,18, Свети Свети Кирил И Методи  34,33.,35,32,33,36, Тодор Каблешков  11,13,12,7,16 Пирин,11 А,5,14,18 Пирин,9,10, Тодор Каблешков  1 Рила,1,Уо Касета Пазара, Търговска  70, Хан Кубрат  2 Уо На Тп Кат,5,2а,2,9 Скривалище,8, Христо Ботев  42,57,46,Уо Тп 209 Реконструкция И Модернизация, Цар Освободител  82,45,74,86,78,80

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Ловеч:   Кантон 11 12  1 Жк. Младост Бл.318-Д, Младост   319,Уо Кв. 7, Упи І,319,318,319,320, Стара Планина  Склад За Търговия На Едро И Др,35,37

На 16.12.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ –  Ловеч:   Безименна  Болница, Ген.Гембицки  2, Доктор Съйко Съев  29,27,31, Психоболница  Склад Pvc Дограма Саламандър

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Изворче:   43952.525.0050  , Здравец  1,8,30,32,34,16,38,7,5,4,6,26,2,18, Зеленика  8,10, Иглика  6 Канцелария Кметството,27,19,13,11,21,39,5,44,10,17,31,33,15,35,7,2,45,1,25,9, Минзухар  2, Незабравка  3, Синчец  1, Софийска  1,18,20,22,34,38,9,24,26,28,Крайпътно Заведение,Тп 3,16,11,32, Теменуга  21,20,31,9,11,10,12,8

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Брестово, Общ. Ловеч:   Вежен  2, Дойран  6,4,1, Канаджийска  15,13, Крайхристовска  4,2,6,3,1, Могилска  4,24,17,14,10,8,1,7,9,16,3,22,11,15,13, Оборище  3,10,5,9,18,2,8, Отец Паисий  6, Пряспа  4, Селище  3,6, Хаджи Димитър  10,20, Чурковска  2,4

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Горно Павликене:   Александър Стамболийски  2,10,8,7,5,4,1,11,5а,6, Антон Иванов  9,7,1, Бачо Киро  4,2, Васил Левски  1, Васил Петлешков  5, Велко Баев  6, Георги С.Раковски  4,6,1, Димитър Благоев  10,15,7,8,11,3,4,9,2, Любен Каравелов  3,1,12, Никола Вапцаров  2,17,1,4,5,10,19, Патриарх Евтимий  29,4,17,6,25,16,30,15,39,33,,,11,12,26,46,Улично Осветление Тп 6,27,3,9,19,34,22,40,23,18,32,2,37,5,10, Петко Петков  3,5,1, Професор Кънчо Цафаров  1,4,2,3, Сергей Румянцев  2,14,10,6, Тодор Михов Христов  2, Янко Забунов  2

На 18.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Ловеч:   Александър Стамболийски  42,30 Спартак 3, Ангел Кънчев  5,2,3,6,4,1, България  88,86,90, Генерал Скобелев  28,26,35,37,26 Скобелев,28 Гурко, Дунав  27 Люлин,25 Люлин, Здравец  Кафе Аперитив,5,203,1,2,7,211,Магазин 10,5,4,3,17, Здравец  До Блок 213,213,Бл 213,201, Здравец  Хранителен Магазин Ахат,Павилион,50,202,До Блок 202,49,Между Блок 201 И 202,Магазин Промишлени Стоки,34, Здравец  204,Уо Подлез Мизия,Кафе Аперитив, Кантон 11 12  1 Жк. Здравец  Бл.213, Местност Синан Тепе  Вила Марин,Вила Илия,Вила Димка,Вила Рангел,Вила Михню,193,436,Вила Събчо,384 Вила Цветомир,21,Вила Богдан,28,Вила Дафинка,Вила Мирослав,Вила Христина,222,Вила Христо,597,Вила Николай,Вила Рена,Вила Йончо,182 Вила Кадрие,192,Вила Мария,Вила Виолетка,Вила Петко,214 Вила Иван,1,Вила Пенчо,659,Вила Йосиф,177,Вила Георги,Вили Върхът,Вила Ивайло,Вили Светлина Над Комунални,Вила Виолета,Вила Лазар,Вила Кирил,Вила Валентин,Вила Глория,315 Вила Пламен Петков,Вила Тодор,Вила Стефан,Вила Сергей,Вила Никола,Вила Вълко,Вила Любомир,315,Вила Янко,Кл Еко,Вила Васил,584,19,Вила Димитър,182,67,165,657,Вила Йочко Йочев,41,37,Вила Красимир,Вила Румяна,Вила Стоян,35,430,Вила Юлка,2 Вила Тотю,Вила Стойко,Вила Невена,473,Вила Ангел,Светлина Върхът,671,574,Вила Миладин,Вила Тодор Джачков, Мизия  Ж.К. Здравец,Уо Касета Бл. 203,203, Мизия  11,201,Уо Касета Тп 112,Уо Касета Бл. 213, Мизия  Уо Касета До Бл. Жилища,Уо Касета Бл. 24 И Бл. 25,23, Неофит Рилски  41,58,52,37,39,56,45,35,48,50,43, Осъмска  35,31,30,32,25,36,34,29,27,33,26,28, Панайот Волов  11,14,5,9,13,16,7,18, Свети Свети Кирил И Методи  34,33.,35,32,33,36, Тодор Каблешков  11,13,12,7,16 Пирин,11 А,5,14,18 Пирин,9,10, Тодор Каблешков  1 Рила,1,Уо Касета Пазара, Търговска  70, Хан Кубрат  2 Уо На Тп Кат,5,2а,2,9 Скривалище,8, Христо Ботев  42,57,46,Уо Тп 209 Реконструкция И Модернизация, Цар Освободител  82,45,74,86,78,80

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Хлевене:   Александър Стамболийски  11,9,7, Александър Стамболийски  5, Васил Левски  26,32,14,6,10,9,16,19,30,12,13,3,22,7,15,28,11,20, Великден  2,12,4,1,6,10,8, Даскал Стефанов  10,6, Даскал Стефанов  1,3,4,5, Иван Димов  5,1,4,12,7,2, Иван Димов  16,20,11,18,6,12, Капитан Петко Войвода  11а,9,17,5,19,11,16,15, Капитан Петко Войвода  13, Кочо Иванов  2,10,18,6,1,22,14,20,12,16,8,4, Марангозка  3,5,2,7,1, Ненко Дачев  3,12,2,8,10,6,1,4, Отец Паисий  2,8,1,16,6,12,4,10,9,3,11,14, Петко Боев  21,30,28,1,38,13,18,40,24,34,11,25,4,16,32,22,35,27,36,9,8,20,14,10,17,46,42,26,19,Уо Тп2,3,5, Поп Георги  2,5,3,1, Простор  7, Простор  3,7,8,1,12,2, Стойчова  2, Тодор Печев  7,3,2,11,10,9,5,1,4,19,17, Трети Март  3,9,5,4,12,1,16,2,10,8,7,6,13, Трети Март  31,24,33,22,28,8,16,6,30,18,26,23,25,32,1,21,20,29, Христо Ботев  1,7,3,6,12,   Уо Тп 1

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Ловеч:   Княз Александър I Батенберг  3,1, Никола Петков  27,25, Отец Паисий  10, Тракийска  12,19,21

На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Слатина, Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски  38,49,53,61,95,44,27,36,55,51,Уо Тп 7,33,37,67,43,69,41,57,40,65,47,35,46,34,42,48,63,39, Волга  2,1, Георги С. Раковски  11,9,5,3, Детелина  1,4, Крайна  3,1,4,6,8,9,7,5,2, Любен Каравелов  14,28,7,1,2,3,17,12,13,16,4,24,26,15,19,25,20,18,6,22,23,8,10,9,5, Марица  6,9,4,5,7,2,1, Петър Берон  15,17,5,7,21,12,10,19, Стара Планина  4, Стефан Караджа  7,6,5,1,3,2, Тодор Каблешков  3,7,5,12,1,4,2,9,6,10,8, Трети Март  23, Хаджи Димитър  19,12,10,31,2,3,25,6,17,13,33,35,9,4,23,7, Янтра  31

Община Луковит  

На 16.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 17.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 18.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ –  Дъбен:   Вутевска  30,14,16,9,17,23,28,22,13,19,42,24,46,12,8,29,44,2,5,48,38,25,32,26,18, Иван Вазов  33,29,20,72,66,54,13,64,15,11,10,3,60,78,70,39,58,8,12,68,14,9, Кральовска  2,3,1, Пейо Яворов  5,14,10,7,18,12,2,4,15,8,9,13,11,20,Тп 1,1, Петко Славейков  2,1,8,10, Петър Берон  4,2,3,10,6, Поповска  25,5,1,21,11,3,7,17,19,15,4,9,23, Сергей Румянцев  24,18,1,16,21,2,8,13,17,12,32,14,35,26,30, Урушка  4,12, Цоковска  4,21,2,35,24,23,26,25,17,33,30

На 16.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 18.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Луковит:   Бор  1,2, Кокиче  42,25,35,21,46,19,47,39,27а,37,22,34,41а,17,41,24,20,48,43а,27,29,36а,30,28а,18,40,16,23,26,36,32,44,28,31,33,38,50, Лале  39,24,33,35,43,37,47,31,25,28,26,17,8,27,22,13,19,41,30,20,38,21,11,16,24а,14,29,10,12,15,18, Лилия  2,1, Лозарска  27,35,15,25,10,4а,22,21,14,20,28,33,31,12,36,20а,39,8,45,23,50,19,46,6,20б,18,42,16, Мак  3а,4,6,3,2,1,59, Местност Голия Връх  , Начална  10,43,18,37,23,42,22,17,19,32,36,30,27,28,33,24,21,38,31,16,20,41,14,26,25,35,12,29, Пролет  27,25,17,15,46,38,28,36,40,21,19,13,26,42,30,44а,23,34,32, Теменуга  23а,29,25,10,57,18,22,41,19,4,33,8,45,14,27,23,35,6,31,16,21,   Тп57

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ –  Бежаново, Общ. Луковит:   Xxіі  Кв.138, Алеко  7,11,9, Александър Стамболийски  3,8,2,11,1,4,9,6,13,7,18,5, Ангел Кънчев  4,2,3, Асен Златаров  5,4,8,9,3,7,6,10, Аско Махмудов  3,14,8,4,15,7,17,2,6,5,21, Бачо Киро  2,1,8,3, Беласица  2,12,9,11,7,17,18,28,51,20,6,27,47,15,14,10,19,4,53,30,3,1,13,26, Боровец  3,2, Бръшлян  12,11,7,18,4,3,1, Васил Левски  50,8,26,40,21,3,5,10,11,1,38,4,18,9,24,22,34,12,2,42,7,44,17,16,46,28,15,20,30,36,19,13,14,1,8,4,6, Вежен  2,8,4, Вит  16,49,22,28,23,25,45,34,8,37,18,31,12,30,24,13,41,11,47,21,32,26,38,33,15,6,19,5,29,33а,10,4,43,35,1,2,39,40,14,3,20,17,7,9,55,59,51,36,57,46 Свинеферма, Гео Милев  2,3,8,7,10,6,14,9,5,4,1,16,12,11, Георги Бенковски  21,5,1,32,11,33,37,14,20,15,17,30,12,7,22,9,2,4,3,13,18,10,19,8, Георги С.Раковски  6,8,3,5,10,4,1,2, Димитър Дяков  1,3,1,10,20,6,5,8,9,11,7,4,13,2,12,14,18,16, Димитър Полянов  1,10,2,8,3,4,11,12,5,6,11, Добри Комитата  16,1,25,6,27,14,10,3,12,5,23,4, Дунав  3,1,8,22,17,10,16,7,18,14,20, Иван Вазов  2,1,4, Иван Иванов  7,14,9,5,11,12,2,1,3,4,10,13,8, Иван Роснев  9,3,7,13,1, Искър  44,33,46,41,29,23,6,31,42,35,39,43,16,17,8,14,3,4,1,22,38,28,34,11,6,21,15,26,2,20,36,40, Йордан Йовков  1,3, Калето  5,2,1,7, Клокотница  7,12,21,9,15,19,2,8,1,17,3, Козлодуй  5,15,11,21,17,13,7,19,1, Кокиче  6,4,2,1,8,12, Любен Каравелов  2,4, Местност Куньовското  Пс, Мир  2,1, Никола Йонков Вапцаров  9,10,7,2,4,14,16,12,3,18,8,13,6,5,11, Никола Цоцов  2,22,15,25,1,10,20,6,8,14,12,Уо Тп 8,24,3,5,29,34,9,16,4, Опълченска  4,2,1,7, Орелец  2,1, Осми Март  2,10,1,3,14,5,6,4,8,7, Осогово  10,1,13,12,11,3,5,2,9,16,4,6,14,7, Отец Паисий  1, Панайот Волов  1, Патриарх Евтимий  6,4,1,3,2,7,5, Пейо К.Яворов  10,14,7а,8,9,18,5,20,2,7,16,3,6,4,12, Плевен  82,84,94,75,61,71,90,63,74,77,76,67,65,66,86,92,78,73,69,88,72,70,66а,57,68,55,108,103,83,99,132,102,136,91,120,119,124,134,89,115,96,93,104,95,107,81,111,109,87,100,126,104а,140,105,142,85,98,97,79,130,110,116,121,101,148,150,28,4,74,35,22,20,3,17,13,9,1а Казанка,32,19,14,1,46,41,18,39,25,6,44,26,2,21,51,16,15,36,30,56,12,43,48,23,33,54,29,11,5,58,31,45,62,42,27,38,7,34, Първи Май  6,3,5,8,2,10,1, Сергей Румянцев  1,15,9,13,19,16,3,6,5,4,8,7,2,12,17,21, Сини Вир  12,14,8,11,13,15,4, Сливница  1,2,4, Стара Планина  11,25,34,69,47,16,63,6,1,67,22,53,58,23,15,4,49,27,33,29,41,46,10,12,3,5,39,35,13,54,31,61,9,32,8,14,26,21,38,51,71,44,65,7,56,36,30,42,28,24,75,19,37,48,59,2,60, Стефан Караджа  3,6,1,2,9,4,5, Стублата  35,59,61,41,26,45,64,55,63,67,38,74,49,17,32,62,13,70,58,47,16,76,15,29,28,19,36,40,46,27,72,51,53,20,24,68,31,18,60,57,56,25,50,23,43,52,34,14,21,66,54,48,65,42,41,2,6,7,1,5,8,3,9, Филип-Тотю  8,2,1,5,3,4,6, Христо Ботев  3,8,7,10,9,4,2,13,11,5,1,6, Христо Смирненски  16,5,20,3,22,17,14,6,28,10,8,9,12,26,24,2,1, Христо Татарлийски  5,17,3,15,7,19,29,8,14,11,13,16,9,10,12, Юрий А.Гагарин  1,4,6,2,3,5,18,21,2,22,25,1,12,17,24,19,9,15,16,10,11,   Стоп.Двор,8,Вила

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ –  Дерманци:   Александър Стамболийски  51,36,41,49,43,39, Васил Левски  22, Георги Бенковски  21,15,12,16,24,25,29,27,22,11,5,13,7,19,10,14,23,20,17,9, Георги Раковски  29,48,64,33,50,52,39,35,62,60,31,56,40а,46,37,41, Крайна  4,5,10,12,3,6,8,11,13,17,1, Куделин  14,11,1,9,13,10,8,12,7, Любен Каравелов  47,38,41,37,56,25,54,43,27,36,52,29,45,31,48,50, Мизия  34,36,32,27,29, Околовръстна  44,48,Уо Тп 14,42,54,34,35,40,21,27,30,15,32,26,37,25,33,19,28,23,46,29,56,45,36, Скобелев  16,15,7,27,23,3,19,13,8,32,34,26,29,25,12,22,24,18,20,4,30,17,9,6,11,28,5, Цар Борис 1  54,32,37,34,36,31,45,46,47,43,38,42,49,41,29,48,40,50,35,39,33,52,51

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ –  Драгана:   V-114  Кв.9, V-114, Кв, 9  Пи-230060.500.114, Александър Стамболийски  17,2в,18,10,2б,5,4,2,15,14а,6,3,12,11,13,1,19,14,9,16,2а, Беклемето  10,6,3,7,14,12,8,2,5,1а,4,1,9,11, Васил Коларов  32,9,3,14,1,4,2,8,11,10,16,5,12, Васил Левски  4,13,11,8,5,10,6,14,12,3,1,16,2,9,18, Гео Милев  2,4,1 А,3,1, Георги Бенковски  8,9,10,17,7,13,6,3,19,21,11,2,1,15,2а,5,25,35,44,37,39,34,12,36,16,65,14,28,52,67,46,42,49,29,33,22,45,26,43,48,20,27,31,47,32,53,30,61,38,63,41,18,40,59, Горник  5,3, Гороглед  10,18,1,8,6,20,2,3,12, Гоце Делчев  16,15,1,2,10,8,17,18,13,6,9,11,12, Иван Вазов  8,3,10,12,4,14,6, Изгрев  7,32а,8,19,15,3,14,36,32,1,20,23,22,17,25,27,34,10,11,21,24,9,18,13,12,34а,29,2,28,16,26, Калето  16,1,6,4, Каменица  22,8,12,14,18,10,26,6,4,2,24,16, Коларска  23,10,7,22,2,18,29,14,1,27,15,24,35,4,25,20,5,19,13,31,9,17,6, Ловешка  2,25,12,5,19,8,29,27,Упи Vii, Кв.42,3,21,13,31,1,4,11,15,23,33, Любен Каравелов  22,13,24,14,20,34,9,36,16,11,18, Местност Езерото  Пс, Оборище  6,2,2б,8,4, Освобождение  6,5,7, Отец Паисий  5,1,20,11,3,14,2,13,30,22,8,26,15,4,7,24,34, Панайот Волов  10,34,22,15,8,13,26,20,24,23,32,14,12,28,25,17,16,4,2,7,11,3,21,30,38, Пенчо Славейков  1,5, Раковска  2,11,1,13,7,9, Сан Стефано  2,3,1,4,32,48,10,7,45,34,55,36,15,50,27,11,42,23,17,31,18,13,28,38,16,21,40,37,6,9,19,26,51,49,52,25,22,53,30,58,44,60,46,14,35,5,20,24,64,54,12,56,57,42, Стефан Караджа  3, Стоян Заимов  1, Тинтява  13,1,11,8,4,9,2, Хаджийска  1,3,2, Христо Ботев  8,10,18,21,16,12,2,4,20,6,22, Христо Смирненски  4,10,12,14,1,8,6,2,16, Шаферска  3,10,4,7,13,15,11,7а,9,2,6,5,1,19,24,25,12, Яне Сандански  12,17,11,16,19,5,10,6,9,23,1,14,7,3

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ –  Дъбен:   Васил Левски  34,31,26,46,3,32,22,27,12,36,18,19,8,28,17,5,25,1,23,15, Вутевска  30,14,16,9,17,23,28,22,13,19,42,24,46,12,8,29,44,2,5,48,38,25,32,26,18, Диевска  2,1,11,6,3,13, Захари Стоянов  28,22,11,14,3,20,16,6,9,8,15,18,13,24, Иван Вазов  33,29,20,72,66,54,13,64,15,11,10,3,60,78,70,39,58,8,12,68,14,9, Кральовска  2,3,1,88,98,64,54,60,Уо Тп 4,52,53,68,94,47,59,78,66,100,104,86,99,106,101,90,58,96,84,72,56,48,55, Пейо Яворов  5,14,10,7,18,12,2,4,15,8,9,13,11,20,Тп 1,1, Песовска  41,15,14,47,16,12,20,22,18,44,30,45,33,11,26,21,29,32,34,31,24,28,38,23,36,27,17,8,10,25, Петко Славейков  2,1,8,10,53,40,51, Петър Берон  4,2,3,10,6, Поповска  25,5,1,21,11,3,7,17,19,15,4,9,23,16,27,14,29,22,18 А,31,20, Сергей Румянцев  24,18,1,16,21,2,8,13,17,12,32,14,35,26,30, Урушка  4,12, Хаджи Димитър  3,5,1, Цоковска  4,21,2,35,24,23,26,25,17,33,30,   Уо Тп 3

На 16.12.2019  /09:00 – 11:00 По Искане На „Есо“ Еад/ –  Тодоричене:   Баба Тонка  2,4,6,14,10,23,5,11,7, Васил Петлешков  3,7,5,11,15,1,17,14,19,2,4,10,6,12, Георги Бенковски  3,7,11,4,6,16,18,1,9,5,14,12, Георги Сава Раковски  2,8,6,1,13,4,3, Добри Войников  27,19,21,4,13,8,17,5,14,10,23,6,25, Иван Вазов  16,5,6,9,26,18,19,10,1,20,7,4,8,2, Капитан Дядо Никола  3,6,1, Любен Каравелов  6,83,12,1а,1,79,2,7, Мочура  23,5,32,34,18,17,20,10,1,6,12,3,9,36,2,16,21,8,4,11,15,19, Петко Р.Славейков  37,28,21,20,18,30,16,14,26,35,23,32,19,22,24,29,15,17, Райна Княгиня  25,13,14, Рибарица  2,7,9,11,13,6,4,8,1, Старо Шосе  19,7,30,5,14,17,32,11,18,8,13,16,22,6,9,26,21,20,28,27,10,15, Стефан Караджа  2,8,3,7,6,5,4,94, Филип Тотю  5,11,6,9,2,8, Хаджи Димитър  105,78,96,95,85,103,97,87,90,108,110,91,94,89,102,99,80,92,101,107,93,81,77, Христо Ботев  17,20,83,6,8,15,4,14,13,19,10,11,24,16,2,22,12,3,9,5,   27

На 16.12.2019  /09:00 – 11:00 По Искане На „Есо“ Еад/ –  Ъглен:   Ангел Каралийчев  4,6,2,8,14,10, Ангел Кънчев  2,4, Баба Илийца  9,7, Баба Тонка  1,4,6, Васил Левски  26,32,37,36,35,33,24,22,10,9,4,3,14,20,5,2,15,17,16,31,19,12,23,8,25,21,11,7,27,29,6,18, Васил Петлешков  1,5,3, Вратеник  22,18,33,32,26,9,1,31,19,43,13,20,16,14,11,3,6,42,21,38,17,15,7,11а,8,5,40, Ген.Гурко  4,1,2, Георги Раковски  5,7, Дуловска  5,11,15,9,7,3,1,13, Еделвайс  3,6,5,4, Елин Пелин  1,3,5,2, Иван Вазов  8,12,9,14,7,5,10,2а,1,2,4,6,3,18,20,22,13,16, Иглен  2,10,38,49,47,42,39,45,51,26,43,55,24,61,32,31,29,36,33,27,35,41,42а,34,28,23,40,37,3,15,14,18,19,16,9,5,6,11,13,12,17,20,21,4,1,7,22, Изгрев  1, Изток  5,7,1, Илинден  1,3, Илия Волен  15,28,45,35,16,11,26,10,27,29,21,22,12,18,8,14,17,49,24,47,31,13,33,44,25,43,37,39,20,34,48а,69,40,51,65,53,38,63,57,44,63а,61,42,46,9,2,3,7,4,1, Капитан Петко Войвода  16,14,13,19,5,11,6,21,17,18,10,9,3,1,15,23,12,8,41,50,24,49,40,31,27,42,52,44,36,33,25,20,30,43,51,46,48,22,29,32,45,38,26, Кирил И Методий  2,5,4,3,8,1,6, Кокаланска  1,2, Криволак  3,1,5, Лиляна Димитрова  1, Любен Каравелов  6,8,11,12,3,16,4,9,14,1,20,10,22,13,2,13а,15, Люляк  1, Мизия  1,5,12,3,7,10,14, Освобождение  12а,9,6,8,13,11,10,4,15,14,25,23,31,60,36,33,38,37,40,35,54,64,27,50,42,Църква,56,68,52,29,44,48,58,62,66,46,18, Осми Март  1,2, Отец Паисий  18,26,14,6,10,24,8,16,22,20,12, Пейо К.Яворов  4, Упи Хvі-456, Кв.47  , Хан Крум  3,4,2,1а,1,10, Цанко Церковски  4,2, Цар Калоян  9,2,4,6,5,7, Цар Симеон  2,3,13,1,21,15,19,25,11,27,4,23,2а,7,17,29,33,6,8, Чайка  10,12,1,6,18,13,11,4,2а,2,3, Шипка  9,7,11,13,6, Шопска  10,8,6,7,12,5,4,2,1,   Уо Тп-1,Уо Тп 14,Уо Тп 10,Уо Тп 8,Уо Тп-4

На 16.12.2019 /09:00 – 11:00/ –  Ъглен:   143035  , Александър Стамболийски  23,43,22,38,24,17,20,47,12,3,5,16,15,51,4,40,28,27,11,14,41,49,6,30,33,39,25,21,29,7,36,8,26,9,19,35, Бачо Киро  4,1,2, Белия Бряг  4,3,2,1, Витска  4,14,20,9,10,8,2,3,12,22,7,28,18,24,6,1,17,26,2, Въло Войвода  2,2,6,8,4, Ген.Столетов  7,4,5,9,6,3,2,1, Георги Бенковски  1,5,8,6,7,4, Здравец  1, Ивайло  1, Иглен  24,28,30,26, Каменица  1,3,8,10,6,2,4, Местност Дачовското  Пс, Местност Долни Лозя  , Никола Вапцаров  4,2,3,1, Освобождение  80,78,79,19а,9,20,22,32,17,43,68,72,41,21,70,74, Отец Паисий  2,4, Панайот Волов  5,1,4,2,9, Панайот Хитов  6,4,8,1,2, Сергей Румянцев  1,8,7,20,5,3,14,10,12,24,16,2,22, Стефан Караджа  9,17,4,6,13,15,5,3,1,2, Трети Март  14,10,34, Хаджи Димитър  3,18,14,20,1а,1,6,2,12,8,10,16, Хан Аспарух  1,18,12,16,4,3а,5,10,6,3,8,22,20,14, Христо Ботев  2,26,1,12,6,22,28,15,19,3,18,20,34,9,11,7,8,10,13,24,4,36,5,30,8а,38,32,16, Цар Борис 1  47,18,22,4,1,2,11,20,6,3,14,10,16, Цар Иван-Асен Втори  3,1,   Стоп.Двор,Цех,Уо Тп 13,Газ Станция,Ограда,Уо Тп 5

На 16.12.2019  /09:00 – 15:30 /   На 17.12.2019  /09:00 – 15:30 /   На 18.12.2019 /09:00 – 15:30/   На 19.12.2019  /09:00 – 15:30 / –  Луковит:   Александър Теодоров-Балан  12,10,4,1,6а,5,9,2,6,8,11,11а,7, Будевец  14,23,22,18,15,25,12,16,21,24,21а,26,13,20,23а, Георги С.Раковски  47, Кирил И Методий  45,56, Предел  88,82,53,86,57,84,55, Росица  11а,9,12а,10а,10,18,14,16а,7а,2,8,13,16,4,12,3,5,1,11,6, Сливница  33а,25а,8,41,22,26,20,37,12,35,25,39,27,18,33,14,24,16,28,29,10,43,31, Фурка  18,17а,21,10,13,15,16,14,23,12,19, Христо Михайлов  14,8,11,7,13,5,1б,3а,17,1,15,15а,10,9,2,   Тп52

На 16.12.2019  /09:00 – 16:15/ –  Беленци:   Бузлуджа  12,2,10,9,11,8,6,17,1,4,15,3,13, Георги Бенковски  26,15,12,14,10,16,20,17,23,13,24,18,21, Главна  62,83,50,31,27,75,59,41,65,49,79,82,40,44,57,53,63,78,42,37,56,52,5,70,51,76,38,45,80,48,68,84,43,73,39,54,46,29,33,4,79а, Деница  3,2,1,4,5, Каноското  14,20,19,21,22,10,13,29,15,9, Обзор  11,10,7,13,12,8,3,6,2,1, Оборище  8,11,5,1,2,6,3, Пазара  5,7,3, Ратица  1,3,7,5,2, Рила  1,3, Свети Илия  4, Синчец  8,3,6, Стара Планина  8,32,4,6,14,12,7, Тодоришка  10,3,8,6,7,4,14,5,2,13,9,11, Чавдар  8,16,15,10,21,12,4,11,18,9,13,14,1,19, Шипка  5,7,3

На 16.12.2019 /09:15 – 16:00 / –  Угърчин:   Васил Левски  208,214,239,215,221,188,243,200,194,203,209,218,182,16,231,192,204,196,201,198,219,217,20,186,206,225,237,229,212,213,210,146,207,241, Ген.Гурко  1,22,23,20, Елин Пелин  17, Климент Охридски  67,63,73,65,48,1,54,52,58,61, Комитска  18, Лев Н.Толстой  8,6,5,10,3, Никола Вапцаров  6,3,1,5,2,13,7,4, Рила  7,6,3,8,10,5, Тодор Каблешков  28, Топалска  8,4,2, Хан Аспарух  34,26,30,27,5,7,13,9,29,19,32,10,7а,12,14,15,1,25.,16,20,28,22,21,17, Христо Ботев  53,57,63,67,65,55,69,45,47, Юрий И.Венелин  3,5,7,2

На 16.12.2019  /11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00/   На 19.12.2019 /14:00 – 14:30; 15:30 – 16:00/ –  Беленци:   Батак  2,6,3,14,5,1, Беласица  6,1,4,2, Боровец  4,6,2, Бузлуджа  12,2,10,9,11,8,6,17,1,4,15,3,13, Васил Левски  22,23,27,20,3, Втори Юни  4,2, Георги Бенковски  6а,9,11,6,1,2,5,4,3,7,26,15,12,14,10,16,20,17,23,13,24,18,21, Главна  12,36,9,23,28,21,13,8,11,7,17,25,32,22,10,19,14,20,1,34,24,5,26,62,83,50,31,27,75,59,41,65,49,79,82,40,44,57,53,63,78,42,37,56,52,5,70,51,76,38,45,80,48,68,84,43,73,39,54,46,29,33,4,79а, Деница  3,2,1,4,5, Изгрев  1,3,2,4, Каноското  14,20,19,21,22,10,13,29,15,9, Кошута  4,8,2,6, Местност Селския Връх  Пс, Могилата  6,8,10,12,5, Обзор  11,10,7,13,12,8,3,6,2,1, Оборище  8,11,5,1,2,6,3, Пазара  5,7,3, Първи Май  2,1, Ратица  1,3,7,5,2, Рила  2,4,1,3, Свети Илия  4, Синчец  8,3,6, Стара Планина  8,32,4,6,14,12,7, Тодоришка  10,3,8,6,7,4,14,5,2,13,9,11, Христо Ботев  3,1,2,4, Чавдар  8,16,15,10,21,12,4,11,18,9,13,14,1,19, Чуканска  8,6,1,4,3,5, Шипка  5,7,3

На 16.12.2019  /11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00/   На 19.12.2019 /14:00 – 14:30; 15:30 – 16:00/ –  Горник:   Делницата  096005

На 16.12.2019  /11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00/   На 19.12.2019 /14:00 – 14:30; 15:30 – 16:00/ –  Карлуково:   119044  , 36511  , 44327  , Александър Стамболийски  1,37,16,2,11,9,18,25,5,41,29,8,21,13,4,3,6,1,12,23,15, Ален Мак  2,5,7, Ангел Кънчев  4,3,6,5, Баба Тонка  2,4, Байкал  8,6,3,12,10,1,2, Бачището  2,6,4,1, Бачо Киро  11,5,3,12,14,4,7,2,6, Бор  6,4,7,3,5а,1,5, Бузлуджа  13,6 /Ул. Хаджи Димитър1,4,7,3,2,8, Васил Левски  18,13,7,15,14,17а,5,2,11,17,12,21,6,16,19,3, Вежен  8,1,6,3,3а,5,1а,6а, Георги Бенковски  2,3,6,5,1,4,7, Георги Иванов  13,5,9,6,1а,2,3,7,12,16 Къща,14,10, Георги Раковски  5,12,2,10,6,4,3,14,16,1, Градище  5,2,17,8,3,15,9,4,13,6,10, Девети Май  2,5,3,10,8,4,1, Детска Песен  3,6,1,4а,4, Дико Илиев  5,10,4,9,8,7,13,2а,3,1,20,21,14,24,18,15,2,17, Дунав  5,3, Железничарска  8,6,10,14,1, Желю Войвода  3,6,2,4, Здравец  24а,24,21,23,28,27,26,17,4,13,22,14,20а,7,10,6,16,5,11,15,8,9,12,18,3,1, Иван Ангелов  10,6,3,8,5,16,14,18,19,11,21,20,24,22,28,15,13,26,17, Изгрев  1,3,5,7, Искър  2,1,5,7,3,8,12,17, Искъра-Сладината  64, Кап Петко Войвода  9,1,5,2,3,13,17,15, Кирил И Методий  1,3,5, Кокиче  5,4,8,6,10,3, Лале  2,5,12,10,1,6, Латко Лилов  5,2,1,3,10,7,6, Местност Григора  Пс,Пс, Младост  10,26,11,20,23,16,24,18,21,14,12,8,1,5,2,7,4,9,6,3, Оборище  6,1,4, Орляк  4,21,11,13,1,15,2,19,3,6,10,14,12,17, Отец Паисий  2,23,3,1, Петко Петков  5,2, Петър Берон  1,2, Петър Трантеев  2,3,11,6,5,8,1,4,9,13,7, Пи-018035  , Пролет  24,22а,18,8,1,12,22, Проходна  1,4,2,3,5,1а, Първи Май  2,4,13,6,11,1, Работническа  13,11,7,1,2,3,5,4, Райна Княгиня  3,5,7,4,2, Сергей Румянцев  10,4,15,13,1,3,8,12,6,2,7, Софроний Врачански  4,1,6,2, Стара Планина  16,9,7,5,11,1,2,12,14,17,15,10,3,8,20,13,18, Стефан Караджа  6,9,1,4,5, Трети Март  1,4, Хаджи Димитър  7, Христо Андреев  7,3,5, Христо Ботев  1,2,7,9,7а,6,12,16,2а,3,10,18,14,4,5,8, Юрий А.Гагарин  2,4,1,5,3,8,10,6,   Хижа,Уо Тп 6,Къща Местност Садината

На 16.12.2019 /11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00/   На 19.12.2019 /14:00 – 14:30; 15:30 – 16:00/ –  Луковит:   Бяло Поле  , Възраждане  1,139, Местност Бяло Поле  Стрелбище, Местност Искъра  Свинарник,Пчелин,Вила,Овощ.Градина,Помпа,Хижа, Стопански Двор

На 16.12.2019  /11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00/   На 19.12.2019 /14:00 – 14:30; 15:30 – 16:00/ –  Петревене:   045009  , Александър Стамболийски  11,6,3,12,8а,17,5,16,1,13,21,4,2,15,8,20,25,23,24,22,39,24а,33,26,35,2а,31,27, Бор  1,2, Бреза  3,5,1, Васил Левски  5,2,1, Витиня  6,8,5,4,7,1,3, Ген.Гурко  21,27,10,18,15,13,20,9,29,22,25,19,17,8,5,3, Георги Иванов  5,1,2,7,4,6,3, Георги Сава Раковски  7,54,52,4,18,6,8,3,30,20,15,10,46,12,1а,22,24,28,1,5,16,36,48,2,40,14,44,58,26,13,50,70,68,76,72,64,60,84,62, Здравец  1,7,3,10,2, Златна Панега  1,2, Иван Вазов  10,7,3,6,1,10, Иван Стефанов  2,1, Изгрев  7,3,1,10,5,2,6,6 А,8,4, Местност Жп Спирка  Катодна Станция,Пс, Местност При Панега  034042, Опълченец Стоев  2, Отец Паисий  11,3,6,1,9,4,5,7,2, Радецки  4,1,8,2, Райна Княгиня  9,2,5, Рила  7,10,15,20,6,2,14,3,8, Розова Долина  17,11,25,27,15,29,8,5,1,31,7,6,19,9,21,13,39,36,37,20,28,35а,22,41,35,26,16,37а,38,34,24,33, Сергей Румянцев  5,1,3,2, Синчец  1, Софроний Врачански  22,24,11,15,18,10,4,17,2,13, Стара Планина  8,1,7,2,6,9,10,4,5,11,3, Хаджи Димитър  67,56,57,48а,66а,68,70,71,65,64,54,63,62,60,69,52,50,98,74,83,90,94,95,110,99,76,79,77,78,89,92,88,82,114,97,105,100,91,103,87,116,75,84,80,84а,102,108,106,81,73,96,86,14,33,38,51,27,42,46,17,8,55,19,2,44,48,12,20,9,31,24,37,53,41,5,13,49,23,29,15,47,16,22,7,21,3,35,40,1,43,4,39,28,36,6, Хан Аспарух  7,14,10,26,12,5,4,3,24,18,28,16,6 А,6,30,34, Христо Ботев  8,18,6,14,13,1,32,16,21,10,11,4,19,5,3,17,2,9,15, Цар Освободител  15,2,14,1,4,12,3,16,8,13,6,11, Шипка  3,8,5,11,4,2, Юрий А.Гагарин  2,4,5,7,1, Явор  1,3,   Обор

На 16.12.2019 /11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00 /   На 19.12.2019 /14:00 – 14:30; 15:30 – 16:00/ –  Румянцево:   069012 М. Лъките  , 088074  , Бела Лъка  8,1а,6,4,8а,3,2,1,1, Божур  4, Бузлуджа  2,3,1, Веслец  2,9,5,10,4,1,8,6,7,3, Гергана  9,10,8,1,7,12,5,3,2,6,4, Гробарска  8а,6,2,4, Дунав  1, Златинска  13,7,17,16,12,25,10,5,20,4,18,19,14,21,24,1,6, Златна Панега  24,36,26,16,1 Павилион,14,44,10,8,18,32,1,8а,4,28,2,2а,30,40,22,6,20,12,3,38, Искър  2,11,9,3,1,5,7, Йоловска  7,1,3,5,11, Йорговска  1, Капитан Стефан Павлов  44,26,54,51,35,20,34,19,47,23,18,30,33,41,60,17,36,29,49,25 A,13,56,31,50,43,45,39,21,27,25,37,42,38,15,28,48,40,53,4а,14,2,9,16,4,7,6,8,11,5, Карлуковска  14,12,5,3а,13,1,7,17,18,16,5а,20,10,9,15,2, Кокиче  3,4,5,2,9,6,7, Коларска  3,6,5,7,2,4, Крайще  12,7,4,1,10,2, Кракра  5,10,9,8,2,4, Лозарска  2,5,4,10,7, Люлин  2,1, Маркони  14,22,8,38,1а,26,28,12,2,36,1б,34,32,18,24,2а,10,4, Милин Камък  3,2,1, Момин Проход  2,1,8, Петър Берон  4,5,3,19,8,17,15,7,13,16,5а,29,2,12,21,14,10,31, Пирот  1,11,15,17,6,2,19,7,5,9,21,8, Предел  14,2,4,8,1,10, Разделна  6,8,1,2,10,7,11,3, Рила  1, Родина  5,8,1,10,4,12, Родопа  5,7,1, Росица  2, Сергей Румянцев  6,5,1,4,2,7,3,8,19,56,38,23,30,9,70,40,16,60,76,59,55 А,27,44,36,32,52,42,46,15,43,51,48,11,53,21,10,28,41,58,24,17,12а,47,20,74,26,54,29,63,45,14,57,33,18,31,78,22,37, Сливница  4,2,3а,18,4а,10,11,25,13а,1,23,6,16,21а,5,15а,7,15,17,8, Стара Планина  6,25,3,12,9,20,5,2,8, Странджа  1,9,2,4,6,8,3,5, Страцин  48,43,72,1,70,30,78,34,24,45,5,4,13,19,15,28,22,60,32,58,46,20,40,38,49,41,26,23,21,62,36,11,84,

16,3,52,18,17,68,56,50,50, Съединение  1,5,7,11,3,12,13, Тутракан  2,15,13,4,1,7, Цачевска  4,6,11,3,9,8,7, Централна  3,1 A,7,3 А,1,1в,1б,25,15,20,23,7,37,35,11,45,21,51,12,14,19,16,39,10,18,53,9,4,2,31,33,6,43,25а,49,27,17,61,73,38,57,32,65,50,67,63,109,79,95,113,72,115,36,59,30,62,89,69,53,97,26,40,28,81,71,22,68,91,24,105,52,87,58,42,64,101,60,34,44,75, Чукара  4, Шипка  2,5,1,3,11,9,   1 М. &Quot;Кичера&Quot;  Пи № 2010034,М-Т Зад Камъка

На 16.12.2019  /11:00 – 13:00 По Искане На „Есо“ Еад/   На 19.12.2019 /14:00 – 16:00  По Искане На „Есо“ Еад/ –  Карлуково

На 16.12.2019  /11:00 – 13:00  По Искане На „Есо“ Еад/   На 19.12.2019 /14:00 – 16:00  По Искане На „Есо“ Еад/ –  Луковит:   Бяло Поле  , Възраждане  1,139, Местност Бяло Поле  Стрелбище

На 16.12.2019 /11:00 – 13:00  По Искане На „Есо“ Еад; 11:00 – 11:30 ; 12:30 – 13:00/   На 19.12.2019  /14:00 – 14:30 ; 14:00 – 16:00  По Искане На „Есо“ Еад; 15:30 – 16:00/ –  Тодоричене:   116009  , Бачо Киро  9,6,21,16,10,4,3,12,27,33,25,35,17,23,5,1,37,29,15,7,13,19,8,11, Васил Левски  7,8,10,3,1,6,4,5,13, Добри Войников  3,7,9,1,2,11,5, Капитан Петко Войвода  6,2,4,1,7,5а,12,8,3,10,5,18,13,20,14, Кочо Честименски  14,12,4,15,10,1,2, Никола Обретенов  4,10,2,7,1, Панайот Хитов  8,5,3,1,4,6,2, Петко Р.Славейков  2,6,7,12,10,13,51,1,5,11, Райна Княгиня  13,11,9,19,21,2,1,12,3,5,15, Старо Шосе  2,4,3, Тодор Каблешков  31,2,24,17,37,36,43,4,11,12,41,9,32,16,28,10,13,15,7,5,33,34, Филип Тотю  15,17, Хаджи Димитър  69,66,61,53,64,71,67,57,63,29,74,27,56,65,48,46,52,44,54,72,60,68,23,58,35,18,15,19,8,36,33,37,38,42,1,12,26,20,47,30,11,22,4,2,34,49,9,14,16,6,41,5,45,31,7,24,1а, Христо Ботев  31,36,76,68,42,72,60,44,90,70,80,74,88,86,82,40,52,30,38,84,   Упи -Іх-174, Кв.12

На 17.12.2019  /09:00 – 16:15 / –  Дерманци:   Ген.Столетов  11,9,20, Иван Вазов  1,2,3, Керамична  2, Козлодуй  5, Къчовското  , Околовръстна  39,94,57,72,92,70,41,61,69,65,63,53,76,55,59,51,67,86,58,71,43,49,75,45,60,68,64,90,84,80,78,62,74,73,47,66, Панайот Волов  5,12,8,6,3,2, Райко Даскалов  2,4, Свети Свети Кирил И Методи  5,10,12,7,9,11,6,2,3,8, Филчов Връх  2, Хаджи Димитър  5,2,13,7,10,11,16,12,1,4,3,6,17,8,14,9,15, Хан Крум  1,4,2, Христо Ботев  50,46,45,57,47,56,61,41,60,67,37,66,44,54,58,48, Цар Борис 1  15,25,26,13,23,14,9,16,20,30,5,27,18,21,11,19,24,7,17

Община Тетевен  

На 16.12.2019 Г. /09:30 – 14:00 Ч./ –  Тетевен:   72343.500.5058  , Асен И Петър  41,35, Вит  6,18,1а,5,23,19,7,83,17,43,1,11,8,47, Девети Май  3,7,5,1,12, Люлин  7,1,3,5,2,11, Полатен  Уо На Мтп13, Явор  4,3, Янко Сакъзов  22,18,13,31,6,36,15,26,41,51,9,3,44,37,11,24,16,2,25,29,40,21,45,20,35,8,38,10,4,30,43,28,17,27,48,1,49,46,7,42,32,47,5,34,23,14,39,33,12

На 16.12.2019 Г. /09:30 – 14:30 Ч./ –  Български Извор:   112005  , Александър Стамболийски  9,17,20,34,4,24,11,36,28,30,19,13,32,14,7,26,18,10,1,3,2,12,15,16,6,22,5, Васил Левски  20,14,24,25,6,38,19,13,17,23,5,1,7,26,18,4,12,15,9,11,3,8,28,16,10, Георги Бенковски  23,7,22,3,31,16,30,15,14,5,21,28,18,4,19,29,32,6,1,8,36,10,13,34,17,26,35,33,20,27,24, Мах.Солун  Вила,Къща Ангел,2,1 Пи 076019, Никола Вапцаров  6,5,1,7,3, Отец Паисий  11,1,8,4,5,6, Райна Княгина  14,27,8,33,31,35,10,29,25,18,37,39,16,12, Хемус  7,5,12,6,8,3,13,10,4,1,2

На 16.12.2019 Г. /09:30 – 15:30 Ч./ –  Тетевен:   Гугуновото  , М. Скрибътна  , Махала Свидово  Къща Ганьо,Бунгало,,,Къща Петър, Махала Скрибътна  Къща Радка,Къща Димитър,Разсадник,Къща Теодора,35,Къща Ничо,Уо На Тп4,Къща Лазар,Къща Тодор,Къща Йонка,Къща Марин,61,Къща Стефан,Къща Петър,Къща Цветан,, Вила,Вила,Къща Цветанка,Къща Пачо,Къща Иван,Къща,Къща  Цветан,53,Почивна База,Къща Снежана,Къща Венелина,Къща Стоян,Къща Костадинка,43, Местност Глотното  Къща Цеца, Местност Гугуновото  Вила, Местност Пладнището  Къща Валери,Къща Цочо,Къща Баньо,Къща Никола, Местност Преграда  Вила, Местност Просеченик  Вила,Къща Пенчо, Местност Скрибътна  Вила, Свидово

На 17.12.2019 Г. /09:30 – 13:00 Ч./ –  Тетевен:   Вит  12 Общежитие Полатен Тп2, Кап.Петко Войвода  2, Махала Моновци  Къща Роси,Вила,Къща Иван,Къща Милка,Къща Цана,Къща Крачун,Къща Петко,Къща Маньо,4,12, Отец Паисий  8,4,30,10, Павел Лалов  2, Полатен  Уо На Тп2, Стария Мост  2а,4,2,8,6,10, Страхил Войвода  18,10,11,4,14,6,12,3,2,5,1,8, Трите Езера  1,4,6, Янко Сакъзов  101а,96,107,83,82,97,104,87,81,101,90,79,89,88,80,98,106,95,99,102,86,103,105,85,100,94

На 17.12.2019 Г. /09:30 – 15:00 Ч./ –  Тетевен:   Дванадесети Конгрес  4,5,19, Дончовци  9,12,1,7, Махала Моновци  Къща Съйко,Къща Георги,Къща Васил,Къща Иванка,58,5,Къща Марийка,Къща Върбан,36,Къща Радка,Къща Стоян,Къща Мариета,32,Къща Симеонка,Къща Христо,11,Вила,Уо На Тп7,Къща Диана,Къща Лазар,Къща Йона,3,Къща Стоичко,Къща Веселина,Къща Пенка,Къща Василка,Къща Ивайло,Къща Румен,Къща Валери, Отец Паисий  9,4, Павел Лалов  64,34,23,35,19,39,76

На 18.12.2019 Г. /08:45 – 12:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /13:00 – 16:30 Ч./ –  Малък Извор, Общ. Ябланица:   Бор  6, Бреза  30,27,19,10,1,13,5,3,7,14,4, Здравец  9,8,13,2,10,12,6,1,4,5,3,7, Зора  2,5,3, Изгрев  1,3,5,2,7, Леге  7,10,1,3,5,9,4,12,2,8,6, Лиса Могила  3,5,2,1, Лисец  29,24,4,23,Тп1,32,12,40,1,10,42,28,34,36,13,20,2,17,21,38,22,31,25,14,9,16,11,44,26,33,6,30,8,19,18,70,35,64,72.,56,78,6,82,68,66,84,86,88,Тп5,41,46,43,53,51,47,54,52,76,48,39,50,45,60,62,37,Тп3, Мах.Длабе  5,4,2,3,1, Мах.Миревец  28,4,5,3,11,25,37,8,13,Къща Съйко,24,36,27,9,30,14,26,29,Вила,20,6,21,15,1,2,16,23,17, Мах.Ханове  3,9,Тп2,8,2,6,1,Къща Стоян,4,5, Местност Езерото  Пс, Миразчийска  23,25,6,12,14,4,21,9,19,17,7,10,5,1,2,11,3, Опаленик  4,6,,,2, Присойка  16,5,25,13,18,15,7,8,11,1,24,19,9,12,20,40,54,42,60,Тп4,38,48,58,29,31,36,32,35,28,46,27,44,26, Слатина  , Чобаните  15,8,9,7,10,29,4,5,25,21,6,11,13

Община Троян  

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Орешак, Общ. Троян:   13-Та  5,7,9,3, 15-Та  8,6, 16-Та  3,6,5,1,4,8,2, 53707.504.148  , Архимадрит Хаджи Макарий  2,11, Данчо Василешки  7,16,2,45,28,35а,4,25,30,31,32,14,12,44,55а,37,39,49,15,18,13,6,55,43,24,55б,9,35,40,33,17,59,34,19,8,29,27,47,41,51,21,11,53,48,36,26, Иван Лалев  1, Иван Павлов  54,56,68, Иван Полендаков  5,15,4, Пенко Йотов  3, Стара Планина  52,77,88,54,49,43,79,51,87,68,65,62,82,70,80,59,55,72,56,89,50,74,57,61,83,84,78,94,75,46,81,63,90,48,76,85,92,47,96, Христо Ботев  6,8,17,16,11,21,19,13,4, Цочо Стоянов  2,1,10,12,7

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Черни Осъм:   Акациева  2,77,5,3,8,4,71, Амбарица  9,6,4,2, Бай Паскал  11,7,25,16,10,12,18,6,19,1,21,5,4,3,23,14,16 Уо-Тп-4,17,13,8, Врачовска  7,15,23,21,11,8,10,12,17,25,3,13,19,9,6,1, Девети Септември  28,22,10,15,26,18,14,12,20,13,9,2,21,8,6,4,11,17,16,19, Дружба  4,2 Баня,5,1,2,8,3,4 Фурна,7,10, Първи Май  1,3, Стара Планина  75,78,62,128,46,40,120,84,28,66,125,26,98,112,70,86,10,131,103,42,73,149,124,79,122,97,129,119,95,48,54,121,69,65 Дом-Изложба,60,105,101,34,113,30,74,83 Далекосъобщения,149 Лавка,58,65 Здравна Служба,107,111,83 Културен Дом,93,104,56,147,116,135,76,8,91,81,36,102,50,99,100,92,110,108,85,71,145,88,44,115,126,72,118,83,52,68,89,106,87,38, Цонка Дамянова  1,10,3,6,11,2,4,7,8,5

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Орешак, Общ. Троян:   Балкан  8,12,18,20,39,27,34,22,13,15,32,30,25,2,6,19,29,14,26,33,10,11,35,41,43,31,36,17, Данчо Василешки  1,5, Иван Павлов  128,139,165,118,129,106,94,157,122,141,126,143,104,174,169,150,115,101,91,171,93,163,102,103,127,147,144,82б,99,123,82,162,125,173,107,86,124,168,159,96,146,155,161,109,136,164,105,130,151,156,95,112,3,121,97,138,140,134,153,152,148,142, Неофит Калчев  8

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Троян, Общ. Троян:   Ген.Карцов  79,96,90,77,94,88,75,92, Димитър Гимиджийски  22,35,37,24,33,29,31, Дъскотина  14,12,3,10,6,5,9,2,7, Кокиче  12, Криволак  3,45,41,33,35,34,27,Павилион,44,40,28,31,38,21,4,1,20,22,19,39,26,7,24,18,2,37,9,23,10,29,8,43,6,30,25,32,42,36,5, Расташка  , Стенето  6,2,4, Христо Ботев  290

На 16.12.2019 Г. /12:00 – 14:00 Ч./ –  Балабанско:   Местн.Габърска  Къща Иван,Къща Пепа,Къща Стелияна,Къща Венелин,Къща Вълко,Къща Пенчо,Магазин,Къща Ценета,Къща Пенко,Къща Цонка,Къща Марийка,Каща Мария,Къща Дамян,72 Ул. Габърска,Къща Милена,Къща Митко,Къща Нено,Къща Дилян,Къща Гаца,Къща Велика,Къща Станимир,Къща Стана,Къща Илия,Къща Дана,Къща Тодора,Къща Камен,Къща Минко,Къща Дочо,Къща Елена,Къща Мирослав,Къща Димка,Къща Цочо,Къща Кальо,Къща Петко,103,Къща Васил,Къща Маргарита,Къща Симеон,5,54 Вила,Къща Гечо,Къща Любен,Къща Райна,Къща Тончо,Къща Стою,Къща Мария,Къща Мара,Къща Дона,Тп18,Къща Стойчо,Къща Нанко,Къща Калю,Къща Найден,Къща Мадлена

На 16.12.2019 Г. /12:00 – 14:00 Ч./ –  Троян, Общ. Троян:   Мах.Длъжковска  Вила

На 17.12.2019 Г. /12:00 – 14:00 Ч./ –  Орешак, Общ. Троян:   11-Та  25,28,10,21,30,8,20,17,22,19,4,14,32,24,6,7,26,2,9, 12-Та  11,22,14,24,26,15,18, 13-Та  3,1, 9-Та  20,9,3,14,24,6,12,16,26,22,11,28,30,17, Авксентий Дацин  24,15,23,13,19,2,18,12, Димитър Никифоров  12,10,8,25,21,20,17,9,7, Иван Донев  5,1,18, Прохлада  13, Стара Планина  128,120,115,121,130,95,100,127,106,131,101,105,97,109,93,114,108,129,111,112,123,117,126,132,113,98,116,104,110,124,88,102,133,107, Хемус  76,72,68б,74,68,68в

На 18.12.2019 Г. /13:15 – 16:00 Ч./ –  Добродан:   Гара Добродан  5,24,17, Местн.Доброданското  13,13,19,18,13,17

На 18.12.2019 Г. /13:15 – 16:00 Ч./ –  Калейца:   Васил Ватев  96,78, Калейшко Ханче  94, Местност Калейшко Ханче  Вила, Упи I-009165

На 18.12.2019 Г. /13:15 – 16:00 Ч./ –  Ломец:   Александър Стамболийски  1, Васил Коларов  17, Джура  8, Кастроне Состра  5,13,1,10,7,11,12,8,2,15,19,27

На 18.12.2019 Г. /13:15 – 16:00 Ч./ –  Троян, Общ. Троян:   Разклон Калейца  94

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Борима:   Бочо Дуковски  7,6,3,10,5,11,2,14,12,16, Васил Левски  25,93,8,37,45,44,47,23,26,42,32,22,28,35,24,31,34,29,39,51,67,46,66,21,41,19,33,55,67,61,59,63,53,52,24,37,51,48,65,46,56,57,69,54,22,2,4,6,18,1,3, Васил Поппавлов  4,5, Васильов  2,8,1,6,18,14,16,10,12, Ген.Скобелев  7,9,6, Генерал Тотлебен  6,21,8,6, Георги Бенковски  4, Георги Попов  12,10,68,7,3,5, Георги С.Раковски  2,4,36,8,6, Гурко  7,6,48,9,3,5, Девети Септември  1,15,32,48,2,7,40,34,42,8,22,44,13,21,14,11,36,3,38,43,31,18,46,9,19,10,24,4,33,17,29,35,23,26,5,20,30,120,116,83,106,99,108,93,98,109,92,88,82,87,114,104,85,100,86,103,118,107,97,95,81,91,94,89,112,105,101,101,10,67,45,37,10,54,55,35,52,51,60,47,66,36,43,53,50,41,56,39,58,49,1,97,69,61,59,62,76,65,64,70,74,27,66,12,63,68,71,78, Димитър Рачев  2,5,7,11,3,1,11, Дочо Съев  15,10,20,14,9,24,7,12,8,28,6,3,26,19,17,22,16,5,4, Дъбрава  3, Есперанто  6,8,4,10,1,2,12,1,8, Здравец  6,2,4, Иван Дочев  2,7,10,8,3,4,6, Илия Маринов  11,10, Кап.Петко Войвода  5,9,19,16,48,5,3,11,8,60,21,4,12,56,14,20,29, Кирил И Методий  30,26,17,22,4,11,6,12,13,1,24,19,33,10,23,2,28,15, Кокиче  10,8,6,11, Колю Кацаров  2,1,4, Колю Колев  2,8,6,4, Космос  4,9,11,12,3,5,7,13,2,1,2, Марин Банковски  1,3,2,6,16,2,5,3,14,8,10,11,9,7, Марин Стафунски  1,2,5,1,9,4,11,3,2, Минзухар  1, Минко Дочев  18,13,9,11,20,26,4,5,14,12,6,24,8,10,2,1,3,26, Освобождение  3,6,8,4,12,11,2,2, Пашалан  4,10,1,3,454,7,2,3, Пенка Стафунска  6,5,1,3,8, Петко Дочев  3,5,2,9,8,12,7,5,10, Петър Грошев  13,17,23,11,7,22,16,26,9,3,4,20,12,24,28,6,18,15,12,1, Победа  10,1,16,6,4,2,8,12,14,9, Райна Княгиня  3,8,1,48,7, Синчец  3, Стара Планина  5,6,8,20,15,52,3,25,27,9,29,17,13,12,31,14,11,23,21,46,5,19,33,16,35,37, Стефан Караджа  10,2,1,3,8,5,6,3, Тинко Симов  4,5,3,2, Тотка Съева  1,2,1а,4,10,7, Трети Март  2,8,3,6,10,7,5,1,12, Урсел  3,6,7,11,5,21,1,9,213, Хаджи Димитър  3,1, Христо Ботев  18,36,12,6,22,42,30,16,20,24,34,10,32,4,40,38,44,14, Цанко Патарински  26,23,32,21,24,39,2,30,11,28,15,19,46,24,20,4,2,6,1,   Тп-4,Тп-2

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Герман:   Хан Крум/31-Ва/  9

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Голяма Желязна:   15703.44.5  , Август 1926 Г.  8,24,32,15,16,26,33,47,13,1,5,12,34,44, Братя Попски  13,2,1,11, Възраждане  4,1,2,3, Ганчо Моев  36,6,20,30,25,8,3,32,19,4,17,28,18,29,7,41,38,7 Тп1,5,23,27,12,21, Георги Бенковски  4,7,3,8,8,13,14,16,18,20, Дачо Михайлов  9,14,5,3,7,12,4,2,16,23,12,20,17,19,15, Девети Септември  3 Катодна Защита,2,4,1,1 Кметство,Поща,3, Желязвенска Комуна  20,14,34,23,99,21,35,8,15,19,2,36,20,39,7,18,10,38,11,5,17,13,3,4, Колю Владов  24,31,9,16,21,20,18,5,23,6 Тп5,1,22,38,19,26,25,15,2,33,35,17,30, Късера  38,24,34,4,32,6,18,8,7,36, Марин Гачев  7,1,5,3, Марин Ив Кинкин  22,8,5,9,7,20,11,8,2, Мах.Испирско  Вила,8, Мах.Козуря  Осветление Помпена Станция,Помпена Станция,Тп4, Мах.Лъките  12,Вила,15,1,4,1 Вила,Вила,6, Мах.Разсадищата  1,11,Вила,4,10,8,9,12,3,6,7,28, Мах.Сойчанско  Вила,Къща Цано,Къща Георги,Къща Краю,Къща Мирчо,Къща Николина,Къща Димитър,Къща Найден,Къща Румен,Къща Коста,Къща Виолета,Къща Ценко,Къща Даниела,Къща Тянко,Вила,Къща Марин,Къща Цанко,Къща Димка,Къща Милчо,Къща Иван,Къща Милко,55 Вила,Къща Петко,Къща Ценка,Къща Мария,Къща Борис,Къща Венелин,Къща Георги,Къща Мою, Мах.Топля  18,52,55,213,Вила,51,213,214, Мах.Чербин  42,36,41,22,Вила, Мах.Чолдарско  Вила,28,40,25,33,2,36,32,Вила,38,25,29,23,7,1,76,11,28,42,5,27,26,13,33,34,40,74,17,4,3,37,41,9,12,10,18,83,31,15,30,35,21,16,6,8,104,39,77,14,63,19,Вила,33,65,64,49,60,Вила,33, Мирчо Филипов  32,21,1,5,10,26,25,9,27,2,23,4,18,13,7,12,16,21,18,37, Михал Дочев  2,7,15,10,13,12, Октомврийска  21,8,3,4,2,24,7,5,1,23,6,16,9,18, Петко Доневски  10,14,16,13,15,17,13,3,1,2,12,11,31,75,79,19,77,74,27,54,29,70,30,33,1,72,37,6,3,70,76,26,28,35, Разсадищата  35 Къща Милка, Симеон Маринов  1,7,11,15,13, Стамен Мирчев  32,8,13,78,48,35,36,10,23,80,40 Тп6,15,63,22,54,27,38,19,79,75,14,20,59,28,31,24,56,63 Касета,6,71,30,57,72,16,41,11,42,70,51,68,74,18,52,44,61,29,76,53,67, Стойко Хаджиев  2,1,5,9,11,15,21, Тодор Чипарски  20,17,9,6,3,4,5,56,25,23,1,21,8,12,19, Тринайсет Века България  76,8,68,42,15,55,52,56,5,43,17,40,21,22,7,31,50,46,10,90,2,45,32,14,1,25,49,72,58,33,37,51,86,82,38,24,48,74,39,35,27,89,30,66,34,36,16,62,26,9,80,64,84,44,41,28,47,23,19,137,140,2,104,79,9,3,99,5,106,6,96,1,8,92,15,18, Цанко Станчев  85,71,62,3,46,33,63,25,50,1,70,7,52,12,30,75,4,69,15,48,84,54,5,2,64,51,55,77,78,24,27,21,36,6,28,74,65,37,32,61,60,31,76,47,80,42,23, Цано Драголов  5,1,3,8,4,9,12,39,5,69,51,53,64,40,66,22,7,68,42,37,14,49,11,50,16,1,60,64 Вила, Цано Кадийски  27,6,32,15,51,24,53,7,4,48,26,46,1,16,3,44,14,016,13,30,18,25,19,12,86,77,68,81,87,84,60,88,93,89,69,76,90,37,71,63,75,73,83,43,45 Тп7,85,65,82,61,58, Цвятко Георгиев  1,11,9,3,15,21,23,7,14,2,29,10,4,25,13,8,11,   Мест.Башов Рът

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Дълбок Дол:   Божур  5,17,1,14,23,13,7,3,15,21,16,11,8,19,25,12,18, Бор  5,7,6,9,3,5,1,1,1, Бреза  2,5,7,1,3,7,2,5,4, Васил Мочев  4,6,2,8,10, Васил Събчев  8,7,2,15,6,3,5, Васил Христов  2,21,19,4,1,3,1, Гробарска  1,4,23,5,3,13,38,9,19,24,25,21,10,11,27,17,22,28,29,33,15,26,12, Дъб  10,2,4,8,6, Дълбокдолска Комуна  2,5,1,3,7, Иван Дончев  2,61,23,59,49,16,41,10,15,13,19,43,55,21,25,7,8,1,35,12,5,9,37,14,47,29,33,6,45,4,53,31,17,27,51,57,39,1,111,93,65,67,63,18,105,79,103,78,97,107,71,22,20,40,91,89,42,87,95,30,28,81,101,109,24,044,38,36,83,44,69,85,75,77,46,54,2, Иван Иванчев  3,5,4,7,41,2, Изворът  6, Извънградска  1, Крайречна  6,16,4,10,2,12,14, Кузманица  10,3,15,12,4,20,1,14,2,5,8,13,16,7, Лале  7,11,5,4,3,1, Марин Дол  1, Мерата  9,11,13,15,1, Местност Поляната  , Момчилов Кладенец  2,4,1, Орех  12,10,16,6,8,14,4, Петър Стойков  1,20,2,7,25,5,14,16,22,18,26,12,5,6,2,10,8,4, Поникът  5,8,2,1,3,7,10,6,4,12,16, Пчелинът  2,1, Първи Май  13,25,17,14,23,18,12,3,2,11,8,21,9,6,10,1,16,7,4,17, Ракита  1,3,8,5, Местност Ракитито, Средни Дял  2,14,16,13,1,17,12,10,8,9,18,19,3,4,7,40,9, Старата Чешма  5,1,4,8,7,2,13,12,9,11, Стойко Цочев  17,7,13,14,10,15,5,4,6,9,2,186,3,1,11,8,21,19,16,1, Суха  1,9, Теменуга  6,2,8,4, Тошко Тодоров  5,3,8,9,14,2,7,6,11,4,12,12, Трифонова Усойна  4,6, Чучура  3,7,10,1,9,11,5,3,2,10,   Преди Селото В Ляво

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Калейца:   35290.17.63  , Местност Калейшко Ханче

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Лешница, Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски  8,6, Балкан  4,2,3,1, Васил Левски  2,5,14,3,4,6,10,11,1,12, Витоша  4,1,6,2, Дунав  7, Иван Вазов  3,5,1,4,2, Иван Марков Марковски  7,2,5,3,9,1, Искър  6,4, Кап. Илия Цанков  14,6,1,18,10,8,12,2,4,3,16,3, Кокиче  3,5,1, Любен Каравелов  6,3,1,2, Минко Раевски  6,8,16,4,14,14, Осъмска  42,1,30,4,15,43,68,22,3,13,49,96,52,37,6,11,47,40,64,14,44,21,62,38,23,20,27,54,90,24,36,60,57,18,29,9,55,7,50,17,25,56,58,41,28,39,19,20а,51,53,5,80,66,92,94,88,82,84,96,72,86,78,2,76,90, Рила  2,1, Свети Иван Рилски  17,28,26,20,15,19,23,35,30,21,29,13,27,18,7,28,1,7,3,9,2,5,11, Стара Планина  Здравна Служба,79,72,88,94,92,103,58,90,74,82,97,64,109,77,107,75,5,91,84,68,101,105,86,83,95,80,76,87,81,66,73,62,54,71,55,89,50,45,36,69,42,40,35,33,48,43,61,34,55,49,39,52,44,67,57,37,31,59,38,41,3,29,22,4,20,8,69,9,24,5,28,21,18,27,16,19,11,26,17,10,1,7,15,25,36,23, Трети Март  7,4,5,1,3,10,2,9,13,6, Хаджи Димитър  8,7,4,5,6,3,2, Хан Крум  1,12,2,3,9,11, Христо Ботев  23,17,13,25,15,19,21,20,2,4,1, Черно Море  1,15,19,13,7,3,9,5,11,17,6,6,   Тп 1,Уо Тп4,Уо Тп 3

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Ломец:   Александър Стамболийски  15,54,11,43,53,57,52,61,22,12,35,27,30,16,60,40,20,24,10,51,59,19,56,31,17,38,9,44,47,50,33,46,62,36,45,26,043,21,32,29,55,7,2,34,48,41,13,66,67,74,72,68,64,71,6,92,88,8,63,37,91,70,65,76,99,1,69,93,89,2, Балкан  17, Бор  1,3,7,2,5, Васил Коларов  18,12,20,26,25,24,4,21,30,11,8,9,7,28,17,3,1,34,22,6,5,16,29,13,32,2,31,23,10, Васил Левски  12,1,7,20,18,13,22,2,5,16,3,11,9,25,27,28,10,8,21,12,19,23,17,24,26,14,30, Венец  6, Ганко Стойнов  1, Георги Димитров  1,6,5,8,3, Джура  8,1, Дъб  1,3, Илия Маринов  1, Кастроне Состра  7,15,6,1,10,19,8,13,3, Кънчо Христов  7,20,26,22,34,30,3,32,28,14,24,2,5,1,9,4,12,18,6,4, Любен Каравелов  56,40,19,12,11,20,13,8,16,7,2,4,6,15,9, Месност Бабин Кладенец  2,1, Осъм  1,13,2,5,3,9,15,4, Руен  25,2,5,6,1,11,3,9, Сергей Румянцев  4,1,2, Стойко Петков  10,3, Тинко Симов  10,4,2,12,8,6, Христо Начевски  5,10,12,5,2,10,6,8,1,3, Христо Смирненски  5,2,5,1, Цанко Ненов  7,18,8,10,4,1,17,6,3,2,16

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Старо Село, Общ. Троян:   Калник  4,18,8,6,1,10,15,138,12,16, Мах.Шарбан  22, Мест.Стопански Двор  Ферма, Местн.Трапът  1, Ралчевска  10,73,46,113,38,115,45,107,48,32,26,7,23,16,69,13,30,19,42,53,103,4,25,49,55,109,89,5,14,40,34,33,64,66,56,21,81,17,60,35,80,71,36,12,24,27,57,70,22,2,110,8,31,102,1,97,50,61,51,44,68,28,99,82,11,37,29,87,15, Софийска  40,38, Централна  44,86,52,33,70,96,95,87,59,28,119,42,139,88,49,143,123,11,83,41,34,99,135,27,129,105,35,45,141,63,29,68,94,102,55,21,117,101,51,26,137,103,82,91,60,17,92,89,127,74,107,65,54,72,71,16,39,57,76,79,78,113,85,98,111,58,75,115,121,38,133,80,131,97,48,31,56,77,16,9.,17,5,13,14,12,3,20,11,1,8,7,116,15,10,6,6,5,9,7,2,1,8,13,3,4,11,151,161,145,112,116,146,114,124,35,148,147,163,165,126,149,142,140,106,134,153,120,132,157,108,118,122,155,128, Шарбан  64,4,10,5,62,8,3,51,31,54,29,12,63,73,16,47,61,69,67,25,27,76,35,75,74,41,30,14,33,21,43,19,45,79,39,58,40,17,15,22,48,56,55,49,57,71

На 18.12.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ –  Троян, Общ. Троян:   Разклон Калейца

На 19.12.2019 Г. /12:00 – 14:00 Ч./ –  Терзийско, Общ. Троян:   Баба Тонка  7,5,2,4,9,1, Васил Левски  3,1, Девети Септември  143,158,55,148,117,131,135,153,111,146,178,147,116,120,87,53,89,139,132,113,105,69,118,166,57,101,91,2,168,152,180,176,99,174,125,97,154,144,172,110,150,151,137,124,164,130,81,126,149,134,123,85,156,112,59,114,115,141,93,162,95,145,122,160,83,133,142,103, Изгрев  14,3,2,5,11,13,9, Караулна Четворка  6,4,7,1,9,5,15,2,8,3,13, Ковачовец  49,47,29,35,39,14,17,41,27,33,45,19,25, Коман  6,3,1,8,7,4, Стойко Л.Донковски  14,12,2,8,18,1,9,16,10,4,5,6, Терзийска  7,2,13,12,20,17,22,11,5,26,24,3,4,1,14,15, Хаджи Димитър  1,2,4

Община Угърчин  

За Периода 17-19.12.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ –  Угърчин:   Ул.Вассил Левски  137

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Угърчин:   Бачо Киро  2, Бели Камък  4,1,2,5,3,6,7, Витоша  2,1, Георги С.Раковски  12,13,14,11, Димчо Дебелянов  8,19,12,9,17,13,15,11,6,14,7,16,1,4,5,10, Ивайло  1,7,2,3,4, Каменка  2,14,6,8,4,5,12,10,3, Климент Охридски  19,5,13,14а,9,25,30,1,11,4,16,17,14,28,24,22,6,10,12,21,29,15,7,8,27,20,3,31,23, Марица  4,8а,5,8,6,2,7,1, Оборище  4,1,6,2,5, Околчица  8,7,1,2,18,12,16,5,2а,4,22,6,20,24, Панайот Хитов  2,1,6,4, Свобода  7,5,6, Христо Ботев  22,14,21,33,27,10,30,25,24,35,28,15а,17,12,31,29,26,20,39,15,32,18,016

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 15:15 Ч./ –  Угърчин:   Васил Левски  208,214,239,215,221,188,243,200,194,203,209,218,182,16,231,192,204,196,201,198,219,217,20,186,206,225,237,229,212,213,210,146,207,241, Ген.Гурко  1,22,23,20, Елин Пелин  17, Климент Охридски  67,63,73,65,48,1,54,52,58,61, Комитска  18, Лев Н.Толстой  8,6,5,10,3, Никола Вапцаров  6,3,1,5,2,13,7,4, Рила  7,6,3,8,10,5, Тодор Каблешков  28, Топалска  8,4,2, Хан Аспарух  34,26,30,27,5,7,13,9,29,19,32,10,7а,12,14,15,1,25.,16,20,28,22,21,17, Христо Ботев  53,57,63,67,65,55,69,45,47, Юрий И.Венелин  3,5,7,2

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Голец:   Александър Стамболийски  1, Ангел Кънчев  1, Бакърска  13, Васил Левски  3,80,143,51,93,151,92,122,109,153,95,85,114,135,119,129,79,130,87,82,113,133,155,4,107,126,117,5,148,72,125,149,89,102,91,68,Улично Осветление Тп 8,159,75,94,55,70,137,118,103,76,65,147,77,140,9,127,106,66,121,8,88,144,70а,132,63,74,116,81,86,115,111,64,69,57,105,104,146,134,123,90,53,1,67, Георги Бенковски  2,3,1, Иван Карапанчев  2,6,3,10,8, Княз Борис Първи  4,6,1,5,2,3, Кокиче  6,10,2,12, Лиляна Бърдарова  5,7,2,1,10,6,14,3,8,12, Никола Григоров  13,6,1,4,11,9,3, Панайот Волов  5,1,3, Петко Панчев  1,5,8,2,4, Свинево  12,20,6,10,28,16,2,14,5,24,4, Стара Планина  8,6,23,16,17,12,25,13,4,27,19,18,10,11,29,5,9,31,7,21,15,1, Хан Крум  10,1, Цанко Фиденков  1, Цар Симеон  31,21,26,43,35,53,37,4,23,55,39,   Пи 185016 М. &Quot;Свинево&Quot;

На 17.12.2019 Г. /09:30 – 15:00 Ч./ –  Кирчево:   Александър Стамболийски  43,11,25,1,46,18,12,17,40,6,33,5,14,48,41,13,10,29,47,23,36,50,53,20,51,16,26,2,49,52,24,15,21,37,34,22,35,30,27,3,38,32,45,28,19, Бачо Киро  4,17,2,13,3,5,20,16,18,12,1,6,22,8,10,14, Васил Левски  1,41,33,39,23,44,13,12,51,16,19,7,9,35,53,49,10,21,27,37,26,55,18,28,47,31,5,15,29,17,45,43, Веселина Черкезова  2, Георги Бенковски  14,4, Комитска  3,4,8,6 А,10,12,6,20,14,2, Никола Вапцаров  4,2,6, Панайот Волов  7,3,9,5,1, Пенчо Славейков  7,12,18,20,13,14,5,10,16,6,11,4,8, Пеньо Пенев  1, Площа  34,17,7,5,14,15,9,10,3,2,12, Стара Планина  3,1,7,5,9, Стефан Караджа  3,11,2,5,7,9,4, Тодор Каблешков  1,5,3, Хіі Кв.5  , Хаджи Димитър  5,12,4,7,10,13,3,9,1,2, Хан Аспарух  10

На 17.12.2019 Г. /09:30 – 15:00 Ч./ –  Лесидрен:   Местност Берча  Колиба

Община Ябланица  

На 18.12.2019 Г. /13:00 – 16:30 Ч./ –  Ябланица, Общ. Ябланица:   067316  , 075133  , 87017  , Iii-10 Кв.13  Вр.За Стр., Xv-549, Кв.20  , Александър Стамболийски  67,16 Тп8,54,84,26,77,90,71,3,62,26,27,12,72 Тп33, Борьов Дол  3,Къща,2,1, Доктор Ради Цанов  11, Местност Братевец  Вила, Местност Гераня  Къща Йордан, Местност Девет Дола  , Местност Ламбовци  Къща Нино,5,59,65,3 Паянтова Жилищна Сграда,47,70,3,68,45,Вила,Къща Найда,Къща Иван,3,Къща Цецка,Тп34,Къща Петър,17 Павилион,25,Къща Симеон,1 Къща Петър,Вила Иван,Къща Милка,Къща Драгомир,Къща Гета,Къща Мария,Къща Никола,Вила,Къща Цона,Къща Мирослава, Местност Пали Лула  86,52,83б,10,Тп30, Местност Шумака  Къща Мариан,Къща Даринка,3,94,Вила,Къща Снежана,Къща Мария,Къща Виолета,Къща Найден,Къща Хрисо,Работилница За Боза,Къща Стойка,Къща Нейко,Къща Лазар,3,Къща Христина,Вила,,,Къща Иван,Къща Димитра, Местност Шумнене  Къща Мариана,Къща Сашо,Къща Михаил,Къща Кирил,Къща Васил,Къща Веселина,Къща Съйко,Къща Николай,Вила,Къща Цвятко,Къща Надежда,Къща Дона,Къща Стефан,Къща Георги,Къща Иван,Тп4,Къща Димитър,Къща Мария,Къща Марин,Къща Райко,Къща Любчо,Къща Рени,Къща Дончо,Къща Лако,Къща Христина,Къща Лазар,Къща Петър,Къща  Вутьо,Къща Иванил,Къща Радка,Къща Цветан,Къща Венцислав,Къща Рашко,Къща Рашка,Къща Никола,Къща Йордана,Къща Начко,Къща Стоян,Къща Веселина,3,Вила,Къща Цончо,Къща Никола,Къща Василка,Къща Дако,Вило,Къща Мая,Къща Брайко,Къща Мария,Пс,Къща Надка,Склад,Къща Петя,Къща Тинка,Къща Маргарита,Къща Венелин,Къща Иван,Къща Юлиян,Къща Дица,Къща Лазар,,,Вила,Къща Райна,Къща Лили,Къща Найден,Къща Стефан,Къща Борислав,Къща Райко,Къща Васил,Къща Димитър,Къща Кръстьо,Къща Борис,Вила,Къща Пенка,1,3,Къща Павлина,Къща Иван,Къща Михаил,Къща Цано,Къща Марин,Къща Стефан,Вила,3,Къща,Къща Гена, Пеловска Ливада  3,4,32, Ширевец  70,12, Шумнене  ,   3 Къща,8

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Брестница, Общ. Ябланица:   Васил Левски  112,124,149,130,136,118,110,161,100,145,104,128,65,102,163,143,159,140,120,106,114,98,142,165,167,153,155,116,122,126,157,147,134,108,151,132,144,181,162,152,179,171,175,168,174,177,172,207,180,189,205,187,200,201,117,211,215,193,196,217,166,195,188,192,154,185,194,190,160,199,150,197,209,223,170,158,227,146,94,139,78,123,86,84,92,129,76,115,133,119,131,88,125,121,117,135,90,137,113,7,11,2,95,69,87,3,55,99,105,41,81,65,13,83,59,67,46,1,73,77,40,60,97,107,8,29,41 Кафе Аперитив,61,75,79,30,63,4,71,91,101,62,70,10,109,42,9,72,38,111,93, Вуто Даскала  2,7,1, Вутю Малков  2,4,6,22,18,54,19,40,36,25,14,1,44,7,11,15,8,10,24,64,38,16,23,12,21,3, Възраждане  33,4,6,12,14,3, Георги Бенковски  7,9,1,5,4,2, Глоговец  5,2,4,6,1,3,8, Дачевци  11,15,6,13,4,2,8, Девети Май  3, Джорковци  8,4,2,6,3,10,12, Долна Коритна  6,8,12,5,14,22,20,16,1,4,18,11,10, Дружба  5,4,17,8,19,3, Дъб  11,3,14,8,12, Единство  13,15,11,6,3,18,17,4,1,8,5,2, Заводска  6, Иван Данов  4,1,6, Кокиче  3,2,4, Коритна  1, Лало Йотов  2,8,4,16,14,10, Липа  14,2,4,10,8,12,6, Мильовци  3,5,2,1,6, Никола Петков  14,12,1,5,10,7,9,11,3,30,29,23,38,25,20,32,18, Оборище  17,15,13,11,6,8,12,9, Осми Март  18,20,8,4,6,12,2,14,10, Петър Василев  3,2,17,1,2, Печовци  5,15,2,1,7,3,13,6, Победа  3,5,40,9,19,21,36,42, Прогрес  11, Равнището  3,1,7,5, Серванска  8,6,3,1, Сергей Румянцев  5,2,6,10,3,4,7,8,12, Стара Планина  2,23,24,21,19,28,15,26,32, Стефан Цаков  11,14,9,12,11,1,8,2,13,4,3, Стоянковото  2,4, Съева Пещера  4,10,31,53,37,47,7,51,49,33,3,57, Теменуга  9,11,13,15, Темеров Дол  , Трети Март  6,7,1,5,35,14,8,29,9,13,23,16,12,27,10, Тълкийското  2,17,19,15,13,7, Цоло Гетов  3,7,2,1,5, Шипка  5

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Български Извор:   110001 Екатте 07357  , 112005  , 151001  , Александър Стамболийски  60.,38,46,60,40,50,25,31,42,23,27,21,58,54,33,44,9,17,20,34,4,24,11,36,28,30,19,13,32,14,7,26,18,10,1,3,2,12,15,16,6,22,5, Баба Тонка  2,7,5,3,4,1, Бузлуджа  7,14,4,8,1,12,10,2, Васил Левски  34,2,38,40,29,31,27,20,14,24,25,6,38,19,13,17,23,5,1,7,26,18,4,12,15,9,11,3,8,28,16,10, Вит  2,1, Георги Бенковски  23,7,22,3,31,16,30,15,14,5,21,28,18,4,19,29,32,6,1,8,36,10,13,34,17,26,35,33,20,27,24, Георги Раковски  3,1,7, Демокрация  66,64,39,60,2,45,52,55,47,53,57,74,42,75,79,59,70,77,72,23,63,78,27,82,37,68,71,44,40,84,80,76,61,62,67,54,51,49,41,73,69,20,36,29,3,7,34,19,32,8,10,26,17,33,18,14,35,22,28,16,13,12,31,15,25,30,6,21,38,2,56,48,50,86,104,112,91,116,94,87,101,95,96,118,114,82,98,107,108,85,81,103,90,99,110,88,102,93,97,100,106,83,105,115,136,126,111,117,134,146,130,122,113,109,142,140,120,119,132,121,123,128,124, Дунав  4,8,10, Здравец  6,1,4,8,2, Иван Вазов  8,4,18,26,22,6,2,20,30,9,13,12,11,16,24,14,28,32,5, Извора  8,1,9,15,3,19,17,4,2,16,7,11,5,14,1, Кокиче  1,9,5,3,7,6,2,4,8, Мах.Боаза  Варна София,Къща Румен,Къща,Кошара,Къща Иван,Газостанция,Къща Атанас,Жилищна Сграда, Мах.Начови Воденици  Къща Мария, Мах.Солун  Вила,Къща Ангел,2,1 Пи 076019,1, Местност Белилото  Пс, Местност Боаза  Път I-4 Коритна Севлиево, Местност Роденец  1,Снек Бар, Никола Вапцаров  6,5,1,7,3, Отец Паисий  1,2,11,1,8,4,5,6, Панайот Волов  5,9,13,7,18,4,14,20,12,16,6,8,2, Пирин  4,3,1,5, Райна Княгина  14,27,8,33,31,35,10,29,25,18,37,39,16,12,6,1,8,7,046,5,21,23,9,17,4,2,13,14,3,15, Рила  8,6,11,9,7,5,10, Родопа  8,13,19,25,23,14,15,2,21,7,6,5,17,11,9,1,3,16, Стара Планина  4,2, Странджа  5,3,1,2, Тодор Каблешков  22,19,14,2,6,8,3,10,20,12,9,21,5,18,1,4, Тракия  7,5,1,11,8,17,4,6,13, Филип-Тотю  2,3, Хаджи Димитър  4,6,1,2,3, Хемус  7,5,12,6,8,3,13,10,4,1,2, Христо Ботев  6,12,9,7,9 Центъра До Училището,22,2,14,1,10,5,8,15,3,34,27,36,28,38,17,32,21,26,30,37,29,22,25,24,23,39,35,31,45,33,53,57,47,61,55,49, Черно Море  6,8,2,4, Шипка  2,6,1,4,3,5, Юрий А.Гагарин  7,2,8,10,4,6,1,17,11

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Галата:   036003  , 045001  , 048041 Екатте 14386  , Александър Стамболийски  18,6,7,9,12,2,22,10,16,26,3,5,14,1,20,4,8,1, Антон Иванов  7,15,3,1,17,11,13,5, Бялка  2,6,1,3, Васил Левски  30,44,36,48,1,6,47,33,53,43,57,41,24,37,46,49,56,58,52,34,42,35,51,32,29,38,40,60,39,4,50,62,45,100,1,9,20,18,4,7,11,17,14,5,22,15,23,16,21,19,10,29,27,12,13,103,8,25,13а,41,32,108,125,115,117,105,131,124,126,135,119,104,122,136,106,109,113,134,112,90,118,130,141,111,137,101,102,133,138,116,121,123,129,127,139,107,85,68,78,51,82,64,93,70,81,79,83,98,74,71,73,63,97,69,76,96,77,92,89,94,9,104,88,87,75,62,59,65,67,99,95,91,86,102,80,72, Вела Пеева  13,15,2,3,6,4,7,5,1,11, Габаре  3,11, Георги Бенковски  15,21,22,24,19,26,2,8,16,12,11,23,18,1,13,20,6,17,9,10,4,3,5,26, Георги Кирков  1, Гергана  1,3,4,2, Димитър Благоев  6,9,2,21,22,4,17,20,25,5,19,7,11,13,12,16,23,6,21, Димитър Полянов  15,10,8,13,3,2,6,5, Еделвайс  8,14,12,6,10,4, Иван Козарев  6,4,1,3, Иван Туйков  10,1,8,5,18,14,12,16, Йордан Йовков  22,13,5,26,17,15,11,20,27,24, Йорданка Николова  14,21,6,19,18,16,25,24,17,12,27,8,1,23,10,4,13,5,2,7,9,22,20,28,26,11, Капитан Петко Войвода  11,1,3,2,9,5,7,8,4,14,12,22,15,20,10,25,23, Лазар Станев  6,2,8,17,10,3,18,4,2а,11,14,7,1,5,12, Лиляна Димитрова  16,20,19,23,11,21,13,6,17,15,14,22,12,5,1,9,2,10,12,11,7,3,8,4, Малина  1,5, Малчика  14,13,10,11,2,16,4,6,22,1,20,8,18,3, Митко Палаузов  4,3,6,12,8,5,2, Никола Вапцаров  8,10,1,6,2,4, Никола Парапунов  5,1,3,7, Пейо К.Яворов  15,13,31,7,27,19,10,25,11,1,2,23,33,4,21,12,8,6, Пенка Михайлова  8,2,13,11,1,5,12,4,3,9,14,10, Пеньо Пенев  1,5,9,2,3,7,3, Пещера  2,10,6,9,11,8,3,7,13,1,4,5, Свилен Русев  1,5,8,4,6,16,7,3,10,2, Сергей Румянцев  11,4,1,5,9,3,6,7, Стефан Караджа  4,5,6,1,11,3,2, Стоян Едрев  8,9,1,3,10,12,7,14,11,5,6, Хаджи Димитър  14,12,4,20,18,16,2,10,6, Хан Аспарух  13,5,11,4,6,1, Христо Ботев  61,55,57,11,22,17,1,55,25,21,13,45,3,8,6,41,2,4,33,53,37,26,28,39,15,42,77,58,95,68,63,59,79,62,85,54,40,71,48,44,89,34,56,91,57,60,67,50,87,66,70,64,69,36,72, Христо Кърпачев  3,9,4,18,7,37,32,29,25,28,39,23,31,22,12,21,10,19,35,5,30,2,8,15,20,24,26,27, Христо Смирненски  15,4,7,13,5,6,2,9,8,17, Цар Самуил  1,4,2, Цар Симеон  1,3,2,5

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Глогово:   020009  , 2204  , Водна  18,36,16,13,14,22,9,1,20,12,5,7,10,11,11, Георги Бенковски  5,3,1,7, Еделвайс  17,13,21,19,16,4,14,3,11,9,5,8,7,12,1,13, Елов Дол  1,12,7,3,10,5,6,9, Иван Вазов  6,10,2,8,4,1,12,3, Иван Туйков  12,3,8,10,1,2,6,4, Къдрева  4,28,26,13,2,1,16,12,18,9,22,7,5,15,14,20,10,11,24,6, Люляк  2, М.Езерото  , Мах.Водна  20, Мах.Джебин Трап  5,3,7,10, Мах.Къдря  2,Къща Диляна,Къща Валентин,Вила,3, Мах.Равнището  Къща Севдалин,Къща Румен,1,Вила, Мах.Ръбя  1, Местн.Три Могили  14,14,21,12,10,16,Къща Асен,Къща Къдрьо,Къща Юри,15,19,4,8,13,7, Местн.Широки Трап  7,8,6,9,11,4,5, Местност Мастяк  Вила, Местност Ратлака  Къща Антон,Къща Ивайло,16,Къща Лиляна,Къща Асен,Къща Къдри, Пенка Михайлова  2, Хаджи Димитър  6,1,3,5, Христо Ботев  41,23,16,12,13,51,1,24,14,35,11,17,38,40,2,3,44,68,37,64,62,30,60,66,33,56,18,8,15,21,32,7,28,10,45,27,46,50,4,70,20,52,9,96,29,7а,58,31,47,47,49,45,99,61,100,108,140,63,55,101,53,65,95,59,104,98,75,55а,74,51,85,96,87,90,79,84,69,57,88,82,91,92,93,72,97,71,86,124,101б,101,119,122,123,105,118,115,111,126,138,109,120,75,114,140,116,117,96,136,128,121,110,130,103, Христо Кърпачев  30,17,1,Тп4,21,25,8,24,11,12,7,15,23,6,4,9,16,13,29,31,14,28,2, Христо Смирненски  14,6,24,1,38,12,7,26,3,32,18,10,30,28,34,11,2,3а,5,16,4,23, Юрий А.Гагарин  3

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Гложене, Общ. Тетевен:   101001

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Голяма Желязна:   Дачо Михайлов  2

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Градежница:   Александър Стамболийски  3,13,49,69,67,37,45,43,75,51,39,73,47,71,63,57,61,53,41,65,101,99,97,77,85,93,95,103, Асен Стипцов  13,5,7,3,9,11,1, Бръшлян  2,5,3,1, Васил Априлов  10,16,4,18, Васил Левски  28,30,24,20,22,3,10,4,24,11,2,18,9,19,1,5, Вежен  1, Габъра  1,3,5, Георги Бенковски  3, Градинките  20,26,24,22, Двадесет И Втори Септември  6,14,10,3,2, Еделвайс  4,7,4, Здравец  4,8, Зольовото  , Иван Вазов  118,84,158,172,117,140,141,152,166,144,186,97,127,132,Тп№1,136,162,126,147,123,116,180,178,115,150,119,111,131,164,168,125,145,137,139,133,142,159,160,148,154,134,146,91,114,156,153,161,144а,124,130,138,120,129,122,99,170,121,109,89,85,105,103,112,112.,83,106,87,194,98,110,331,102,96,100,101,81,108,104,110а,120,225,320,349,302,353,274,314,280,20,357,276,317,305,339,335,288,306,299,318,224,351,315,347,311,313,355,345,279,337,343,331,304,284,286,301,293,312,333,187,206,169,208,193,185,167,196,210,198,183,195,204,198а,192,177,179,175,181,173,194,202,109,5,69,40,41,27,17,38,54,25,57,52,51,26,11,18,59,55,62,7,70,8,35,46,36,75,5,92,9,49,44,12,73,23,22,66,56,74,65,88,34,24,39,78,45,60,94,3,48,80,77,19,67,76,14,53,71,86,6,72,13,10,21,37,50,28,4,84,29,42,58,215,261,281,285,205,220,293,224а,146,242,269,0201,239,222,257,223,263,25,232,221,241,197,254,289,219,207,273,287,201,267,216,271,275,283,227,277,247,224,213, К.Горна Ливада  1, Кирил И Методий  8, Косовец  42,30,32,12,16,6,14,34,5,11,17,2,4, Люляк  18,20,10,8,24,22,2,6,34,38,30,32,36,3,28,1,9,46,58,52,44,55,48,11,60,62,50,64,54,56,40, Мах.Лъма  Къща Иван, Райна Княгиня  2,1, Сава Младенов  10,2,8,12, Синчец  2, Стара Планина  3,4,10,14,7,2,12,6, Хаджи Димитър  2,10,10, Хан Аспарух  64,1,3,5,7,2,10,8, Христо Ботев  4,2, Христо Смирненски  2, Цар Самуил  1,15,37,3,23,17,14,13,7,21,6,41,31,8,5,35,10,4,9,25,33,2,19, Юрий А.Гагарин  9,17,28,19

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Кирчево:   Александър Стамболийски  43,11,25,1,46,18,12,17,40,6,33,5,14,48,41,13,10,29,47,23,36,50,53,20,51,16,26,2,49,52,24,15,21,37,34,22,35,30,27,3,38,32,45,28,19,152,156,169,147,187,185,158,163,155,191,164,210,196,194,189,193,220,149,204,197,161,214,208,168,203,212,202,177,167,180,166,216,176,159,183,190,172а,181,165,160,182,151,157,188,186,184,173,162,145,179,172,207,175,170,206,178,61,81,70,56,78,77,65,72,87,74,63,75,73,57,60,66,62,83,80,85,79,69,67,68,71,120,92,108,144,117,115,129,102,82,150,146,139,114,111,128,90,142,131,143,106,101,132,113,135,125,136,124,97,14,84,140,145,112,122,126,123,127,107,134 А,134,110,99,93,86,100,88,119,89,91,137,105,95,133,116,109,121,94,98,118,103,104, Бачо Киро  4,17,2,13,3,5,20,16,18,12,1,6,22,8,10,14, Васил Левски  1,41,33,39,23,44,13,12,51,16,19,7,9,35,53,49,10,21,27,37,26,55,18,28,47,31,5,15,29,17,45,43,65, Веселина Черкезова  2,7, Георги Бенковски  14,4, Иван Вазов  19,21,22,26,9,11,24,25,23,15,4,2,28,17,7,6,13,12,10,5,22,8, Комитска  3,4,8,6 А,10,12,6,20,14,2, Местност Площа  Пс, Никола Вапцаров  4,2,6, Панайот Волов  7,3,9,5,1,13,15, Пенчо Славейков  7,12,18,20,13,14,5,10,16,6,11,4,8,25,21,32,36,28,38,34,44,29,46,26,19,30,17, Пеньо Пенев  1, Площа  34,17,7,5,14,15,9,10,3,2,12, Стара Планина  3,1,7,5,9,1, Стефан Караджа  3,11,2,5,7,9,4, Тодор Каблешков  1,5,3, Хіі Кв.5  , Хаджи Димитър  5,12,4,7,10,13,3,9,1,2, Хан Аспарух  10,4,6,3,8,2,1,5, Хан Омуртаг  4,3,2,1, Христо Ботев  3,4, Черно Море  3,4,2,   Зелка

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Лесидрен:   43325.10.23  , 43325.10.61  , 43325.10.832.1  , Калника  , Кол.Барашки  , Кол.Коник  24 Вила, Кол.Ябълчака  Къща Бальо, Местност Берча  Колиба,Колиба,Къща Черньо,Къща Кольо, Местност Енча  31 Вила,Къща Филип,Къща Съйо,Къща Ангел,Къща Йото,Къща Дочо,Къща Банчо,Вила,Къща Стойко,Къща Иван, Местност Камъка Правец  , Местност Коника  Пс, Местност Ябълчака  Къща Иван,Къща Тодор,Къща Борис,Къща Светла,Къща Цочо,Къща Борис,Къща Велка,Къща Дора,Къща Велико,Къща Дочо,Къща Христо,Къща Петър,Къща Цонка,Къща Иван,Къща Цоко,Вила,Къща Никола,Къща Йото,Стопанска Постройка,Къща Крайо,Къща Петко,Къща Марин,Къща Дишо, Местност Язовир Сопот  Къща Цветана,Къща Петър,Къща Надежда,Къща Додьо,Къща Димитър,Къща Михал,Къща Найден,Къща Катя,Къща Продан,Фургон,Къща Николай,Къща Ивайло,Вила,Къща Веселина,Къща Димо,Къща Цветана,Къща Димитър,Къща Пепа,Къща Каньо,Къща Радослав,Къща Стойко,Къща Мирчо,Къща Въто,Къща Лъчезар,Къща Върбан,Къща Цветелина,Вила,20,Къща Радка,Къща Найден,Къща Марин,Къща Кольо,Къща Дочо,Къща Христо,Къща Додьо,Къща Илинка,Къща Борислав,Къща Мария,Къща Димитър,Къща Въло,Вила,   Къща Евгени

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Малка Желязна:   Александър Стамболийски  14,Тп 1 Центъра,18,20,4,3,10,12,8, Бузлуджа  1,5,4,6,2, Васил Левски  Центъра Кметството,12,3,1,5,8,11, Витоша  9,3,7,5,1, Двадесет И Трети Септември  2,5,7,1,6,4, Девети Май  11,21,2а, Додьо Маринов  8,4, Йото Влахов  32, Клокотница  10,12,8,2,5, Ком  1, Матей Петков  23,22,13,14,20,25,15,24,17,16,22а,21,28,22а,4,2,10, Мах.Байовене  Къща Асен,Тп 4,Къща Йорданка,Къща Марин,Овчарник,Къща Бочо,Къща Кольо,Къща Въло,Къща Гергана,Къща Цвятко,Къща Мария,Къща Илиан,Къща Лазар,Къща Станислав,Къща Станиела,Вила,Къща Поля,44 Къща Тодор,Къща Гена,Къща Тодор, Махала Баевене  , Палич  21,19,9,Къща,26,5,31,16,25,13,8,1,20,7,17,10, Панайот Волов  1,16,2, Райко Даскалов  9,3,4, Сава Младенов  28,14,2,23,17,9,21, Сергей Румянцев  1, Софийска  10,1,2,4, Стойко Додев  3,4, Христо Рачев  24,23,62,69,71,27,64,76,58,26,31,54,32,63,77,29,80,44,61,35,30,13,25,74,60,11,40,57,47,66,82,36,70,85,83,34,81,19,78,51,68,28,45,65,39,48,38,33,52,43,79,49,7,9,18,22,5,14,20,16, Шипка  50,6,2,7

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Славщица:   67057.31.37  , Александър Стамболийски  5,9,8,14,7,1,12,6,20,18,11,9,22,24, Балканска  3,2,1,6,5, Васил Левски  3,20,8,9,25,17,18,10,21,29,19,27,5,31,11,15,16,6,13,4,47,26,33,28,41,43,30,35, Видинска  6,3,5,1,4,9, Въндевска  Тп 4,5,1, Георги С.Раковски  18,7,10,12,28,24,5,9,26,8,14,2,3,6,20, Даловска  5,3,1, Иван Вазов  17,8,36,20,53,38,12,32,30,15,10,2,6,26,16,4,34,18,1,39,25,48,45,68,53,65,41,21,54,55,29,59,27,52,51,42,23,66,35,37,63,47,44,33,46,60,62,70,43,40,57,31, Кирил И Методий  4,6,2, Колевска  6,4,1,12,15,5,11,13,10,2,7,3, Корканска  6,4, Кьосовска  1, Марковска  4,58,6, Местност Зелка  Пс, Моновска  3,2,1,8,7,4, Московска  6,5,2,4, Нечовска  8,3,5, Никола Д. Петков  2,7,11,3,8,1,6,9,4,5, Паисий Хилендарски  4,7,5,1,6,3,2, Палангурска  4,6,3, Последна  1, Рачовска  6,2,10,9,4,1,12,5,8,14, Свобода  4,2, Хаджи Димитър  4,6,8, Христо Ботев  35,8,10,37,23,1,13,12,31,7,5,25,22,14,21,4,24,9,20,33,15,16,3,39,26,6,19,28,29,   Жилищна Сграда

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Сопот, Общ. Угърчин:   68076.291.106  , Аврамовска  6,7,3,25,1, Балча  18,21,25,8,33,7,26,38,13,6,1,39,36,3,48, Васил Левски  5,1,7,11,13,4,10,8, Възраждане  13,8,9,15,12,2,4,16,11,10,14, Герганица  1,4,2,3, Горунака  , Димитър Пъшков  2,12,27,16,58,70,44,28,37,40,54,22,32,30,50,20,33,14,1 Б,18,5,52,26,3,31,39,7,24,1,20,85,134,133,81,164,69,95,72,70,99,73,169,61 Тп2,88,68,55,157,138,139,97,86,82,84,98,103,79,83,100,109,91,161,165,57,140,110,132,45,93,1,136,56,61,102,167,107,137,195,104,65,163, Ендешка  2, Ланзовица  3,1, Мах.Съевска  Къща Дико,Къща Нешо,Къща Васил,Къща Тинка,Къща Съйо,Къща Йордан,Къща Юри,79,22,Къща Христо,Вила,Къща Мая,Къща Николай,Къща Вълка,Къща Снежана,Къща Стойка,Къща Петко,24,9 Къща Съба,Къща Йото,Къща Въло,Къща Ставри,Къща Неда,Къща,Къща Димитър,Къща Лиляна,Мтп10,Къща Марин,Къща Иля,Къща Нейка,Къща Милка,77,78,Магазин,Станция,Къща Стойко,13,81, Мах.Шумака  Местн Суар,Къща Кольо,22,35,23,26,Къща Кольо,Къща Григор,Къща Въло,Къща Йона,19, Николовска  7,10,2,12,5,1,6, Оборище  6,26,3,20,24,5,16,2,11,12,9,1,8,10,4, Пердевойка  7,3,18,13,12,19,17,8,11,10,5,14,26,20,16,22,4,9,6,15,21, Петриш  6,4,13,10,2,3,7,8, Подене  51,64,7,48,58,50,49,5,2,18,12,3, Попенец  16,4,1,8,14,6,3,5, Последна Поляна  , Радковец  25,2,1,4,19, Софийска  9,8,1, Станковска  1,2, Троян  8, Угърчинска  10,22,19,1,6,33,7,12,15,26,8,9,31,5,11,2,16,4,16,15,19,17,14,Тп4, Упи Іі-346  , Чепля  21,8,22,11,15,13,10,16,45,47,18,20,4,6,5,2, Шойка  1,5,   Къща

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 09:00 Ч.; 11:45 – 12:00 Ч./ –  Тетевен:   Иван Вазов  27а,110б

На 19.12.2019 Г. /08:45 – 12:00 Ч./ –  Брестница, Общ. Ябланица:   Васил Левски  112,124,149,130,136,118,110,161,100,145,104,128,65,102,163,143,159,140,120,106,114,98,142,165,167,153,155,116,122,126,157,147,134,108,151,132,144,94,139,78,123,86,84,92,129,76,115,133,119,131,88,125,121,117,135,90,137,113,7,11,2,95,69,87,3,55,99,105,41,81,65,13,83,59,67,46,1,73,77,40,60,97,107,8,29,41 Кафе Аперитив,61,75,79,30,63,4,71,91,101,62,70,10,109,42,9,72,38,111,93, Вуто Даскала  2,7,1, Вутю Малков  2,4,6,22,18,54,19,40,36,25,14,1,44,7,11,15,8,10,24,64,38,16,23,12,21,3, Възраждане  33,4,6,12,14,3, Глоговец  5,2,4,6,1,3,8, Дачевци  11,15,6,13,4,2,8, Долна Коритна  6,8,12,5,14,22,20,16,1,4,18,11,10, Дружба  5,4,17,8,19,3, Дъб  11,3,14,8,12, Единство  13,15,11,6,3,18,17,4,1,8,5,2, Заводска  6, Иван Данов  4,1,6, Кокиче  3,2,4, Коритна  1, Липа  14,2,4,10,8,12,6, Никола Петков  14,12,1,5,10,7,9,11,3,30,29,23,38,25,20,32,18, Оборище  17,15,13,11,6,8,12,9, Петър Василев  3,2,17,1,2, Печовци  5,15,2,1,7,3,13,6, Победа  3, Равнището  3,1,7,5, Стара Планина  2,23,24,21,19,28,15,26,32, Стефан Цаков  11,14,9,12,11,1,8,2,13,4,3, Стоянковото  2,4, Съева Пещера  4,10,31,53,37,47,7,51,49,33,3,57, Теменуга  9,11,13,15, Трети Март  6,7,1,5,35,14,8,29,9,13,23,16,12,27,10, Тълкийското  2,17,19,15,13,7, Цоло Гетов  3,7,2,1,5, Шипка  5

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

                           CEZ GROUP  

Област Плевен  

Община Белене  

На 17.12.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 08:30 – 12:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Бяла Вода, Общ. Белене:   Александър Стамболийски  25а, Васил Левски  29,31,54,64,27,21,19,23,58,56,25, Георги Бенковски  11, Дунав  1,12,6,2,8,3,10,14,4, Н.Й.Вапцаров  3,12,14,10, Хаджи Димитър  3,10,22,16,20,14,9,24,18,11,7,26,12,13,5, Христо Ботев  25,14, Христо Смирненски  7,15,9,13,8,2,5,4,12,10,11,3,6

Община Долна Митрополия  

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Биволаре:   Бяло Море  1,5,8,1 А,4,2,3,6 Б,6 А, Васил Левски  8,14,12,10 Б,10 А,6,3,1,4, Вит  2,1,5, Витоша  12,30,1,8,7,14,16,5,26,3,36, Г.С.Раковски  12,4,14,5,10,8,9,6,7,1,3, Градинарска  2,4,1, Кирил И Методий  18,28,20,22,30 А,3,9 А,4,5,24,13,11,32,95,34,26, Марица  1, Освобождение  1,2, Пирин  7,3,10,6,5,4,1,8,2,9,12, Плевен  3,2,1, Републиканска  27,29,44,46,34,55,36,42,28,38,31,40, Родопи  8,12,1 А,6,2,5,3,10,7,1, Славяни  6,4,2,1, Христо Ботев  3,11,6,4,9,1,10,7,5,2, Черно Море  5,28

Община Кнежа  

На 16.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 17.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 18.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ –  Кнежа:   Бузлуджа  11,3,2,4,7,1,9,5,4а,6, Вит  2,1,17,6,21,8,3,15,6а,23,10,7,9,19,4,5,12,13,11, Гостиля  50,42,52,44,46,46а, Презвитер Кузма  4,3, Стефан Цанов  40,38,48

На 16.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 17.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 18.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ –  Кнежа:   Калиакра  1,18,12,10,8,14,16,20,22, Кресна  1,2,9,12,7,11,8,10а,5,3,12а,6,8а, Чайка  14,9,24,22,7,6,10,11,8,3,18,12,26,1,16,12а,20,5

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Бреница, Общ. Кнежа:   Алеко Константинов  16,4,7,11,1,9,10,6,12,14,3, Георги Димитров  47,40,45,44,49,41,46,48,36,39,43, Георги С. Раковски  9,8,16,12,14,7,10,11, Михаил Йончев  6,12,4,8,1, Трапезица  1, Царевец  10,13,7,8,6,14,4,3,12

На 16.12.2019 Г. /09:15 – 09:45 Ч.; 15:15 – 15:45 Ч./ –  Бреница, Общ. Кнежа:   23-Ти Септември  1,10а,12,3,Тп №14,13,4,9,5,16,14,24,17,15,20,10,2,8, Алеко Константинов  26,17,24,15,22,13,20,19,16,4,7,11,1,9,10,6,12,14,3,32,34,30,28,36, Александър Стамболийски  42,8,12,1,2,6,10,24,21,9,38,3,7,33,14,31,37,39,19,23,5,16,17,15,25,28,27,26,11,13,18,41,35а,32, Арда  10,6,2,4,12,8,3,5,31,15,32,16,25,7,23,26,17,19,29,18,28,36,30,24,21,22,9,11,34, Батак  2,5,7,1,3, Бачо Киро  3,1,2,4,5, Бреза  1, Васил Априлов  10,12,Кошара,8,17, Васил Коларов  26,13,17,3,1,23,5,15,11,21,7,19,19,10,11,26,6,1,16,21,4,17,23,12,27,15,14,20,10,2,24,22,18,12,16,4,8, Васил Левски  7,2,20,4,9,5,6 Къща,8,12,15,22,23,14,19,16,1,10,11,21,13,2а, Вела Пеева  6,1,2,4,1а,3,8, Вит  3,1,2, Витоша  2,6,8,10,6а,3, Възраждане  10,12,10,6,8,3,9,3,5,4,11,6,8,Тп №15,1,7, Въча  3,2,5,4, Ген. Владимир Заимов  51,61,31,41,33,37,40,57,55,43,39,34,35,47,49,36,59,38,63,27,25,28,18,26,19,24,20,23,32,29,10,15,5,1,3,2,11, Георги Бенковски  13,9,6,7,3,5,4,1,2,22,11,10,19,16,8,21,18,12,15,23,14,17, Георги Димитров  73,75,70,68,72,77,79,71,66,47,40,45,44,49,41,46,48,36,39,43,63,61,57,13,17,7,18,17а,16,6,12,8,20,15,10,5,19,3,22,1,24,52,51,54а,56,53,54,58,32,30,35,23,29,26,25,21,28,34,27,31,36, Георги С. Раковски  18,20,15,23,17,19,37,22,21,16,24,Уо 2,4,1,6,3,9,8,16,12,14,7,10,11,25,36,33,32,30,39,35,31,29,34,28,27, Гоце Делчев  8,13,14,11,1,6,10,5,12,9,4,2,7, Д-Р Петър Берон  4,6,5,8,2,3,1, Димитър Благоев  7,9,14,12,1,10,4,3,8,5, Димитър Попценов  43,15,16,17,41,39,24,48,45,20,14,30,32,23,33,31,27,35,26,29,37,34а,47,25,12,22,9,11,21,1,4,7,13,6,2,5,3,38, Дунав  18,15,8,14,30,28,23,24,7,29,26,13,34,20,2,19,1,4,12,17,5,21,11,31,9,32,10, Етъра  1,3,4,2, Зоя Космодемянская  1,5,4,6,3,3, Ивайло  7,4,6,2, Иван Ангелов  10,23,15,9,14,19,17,6,12,4,8,13,27,11,13а,7,2,21,19а, Искър  12,5,10,7,4,14,22,1,6,18,8,16,33,38,27,23,37,21,25,13,19,17,15,26,22,30,Уо 22,24,28,35,9,31, Йордан Каменополски  6,9,2,4,1,7,5,3,15,14,29,14а,11,13,19,8,22,23,10,25,21,27,26,17,24, Йорданка Чанкова  2,7,1,4,6,3,9,11,5,15,18,23,14,17,12,16,21,15,19, Кап. Петко Войвода  6,7,23,5,8,1,20,6а,19,9,4,12,21,14,2,3,17,11,16, Климент Охридски  3,11,6,9,1,2,4,5,7, Кочо Чистеменски  17,23,26,24,18,22,20,15,16,11,19,21,30,32,35,36,27,31,31 Къща,33,34,8,4,3,6,5,7,10,1,12,14, Кънчо Пешунов  10,5,11,9,3,2,16,12,1,20,8,17,15,22,18,4,6,13,7, Лиляна Димитрова  4,2,1,3, Любен Каравелов  25,13,20, Малчика  14,11,23,12,2,25,16,5,27,3,17,18,8,13,20,24,7, Марин Пешев  8,5,1,2,4,6, Марица  4,7,5,1,2,3, Милин Камък  11,24,12,19,8,9,17,1,18,14,5,6,23,13,25,2,22,15,21,4,3, Михаил Йончев  17,26,28,14,32,20,15,18,24,9,22,3,6,12,4,8,1, Неофит Бозвели  4,1,6,2, Огоста  32,13,12,19,9,34,5,8,26,15,30,28,6,7,2,3,29,22,25,36,18,21,4,16,17,10,23, Одрин  1,3, Опълченска  16,6,14,18,10,4,12,8,42,38,40,34,50,46,36,52,44,54,28,24,30,32, Осъм  6,2,5,1,3, Паисий Хилендарски  3,13,2,4,6,5, Пейо Яворов  11,17,2,14,5,1,13,3,12,7,8,10,4,19,9,6, Пирин  6,23,10,4,17,25,13,15,14,16,18,12,16а,21,1,28,33,27,30,24,29,31,37, Поп Харитон  18,6,26,24,6,10,12,1,2,7,5,8,9,16,4,14,3,11, Рила  1,3,4,2, Руен  10,6,1,3,9,7,15,12,11,14,4,5,13, Свилен Русев  9,8,2,4, Сидер Войвода  Уо 7,2,9,5,7, Скът  34,5,2,1,1а,4,6,3,32, Солун  4,14,6,8, Спартак  16,9,10,7,2,14,8,12,6,3,4,11, Средна Гора  7,5,11,28а,20,9,26,18,28,3,22,14,30,32,16,24,34,10,1,4,8,6, Стара Планина  3,5,6а,6,1, Стефан Караджа  5,8,11,7,4,2,1,9,24,28,56, Стефан Кратунски  91,109,89,72,78,58,70,101,64,77,68,107,88,111,81,69,1,83,75,79,99,103,76,73,84,71,62,85,86,60,87,66,105,82,92,123,119,98,100,115,104,96,113,102,117,94,127,44,12,26,55,39,57,47,18,34,37,46,30,53,35,43,33,41,22,29,51,20,31,40,28,32,38,63,48,54,61,52,67,56,50,15,19,2,5,21,9,13,8,4,6,17,91, Стопански Двор  , Стоян Михайловски  16,22,19,24,11,10,8,2,18,9,1,7,25, Странджа  1,2,7,10,4,11,8,12,5,9, Струма  10а,7,1,5,8,10,9,4,3,6,11,21,14,19,15, Трапезица  1, Филип Тотю  1,4,6,3,5,2, Хаджи Димитър  5,6,4,7,16,1,3,10а,2,8а,9, Хан Крум  5,7,3,9, Христо Ботев  5,7,6,4,9,3,1,1а,2,8,39,41,35,31,12,13а,11,10,29,21,11а,17,31,27,19,23,29а,25,

На 16.12.2019 Г. /09:15 – 09:45 Ч.; 15:15 – 15:45 Ч./ –  Еница:   000191  , 9-Ти Септември  Уотп №2,2,3,1,1,8,6,5,10,14,20,16, Александър Стамболийски  4,24а,7,9,14,16,12,24,10,28,21,13,6,5,22,1,15,3,18,11,20а,19,17,26,20, Ангел Кънчев  3,7,1,9,6,14,15,2,4,13,11а,10,12,11,8, Антон Иванов  1,2,9,3,5а,4,14,5,8, Батак  22,12,1,8,18,16,10,6,20,4,2,14, Бачо Киро  5,7,2,14,16,13,3,9,1,8,4,11, Безименна  1, Бистрица  20,18,24,14,10,8,16,12,26,4,2, Бузлуджа  7,9,8,6,5,2,4,11,7а,1, Васил Коларов  21,14,31,29,11,16,15,17,18,23,20,9а,12,27,19,31а,13,25,3,8,4,6,1,9,10,2,7,5, Васил Левски  5,8а,7,11,19,15,13,8,4,17,3,2,6,10,12,1,9, Вежен  10,7,14,18,4,2,12,20,6,1,8, Вит  Местност Смрадликите  Упи-260002,1,3, Витоша  6,7,5,8, Вихрен  1,4,2,6, Гаврил Генов  5,8,13,6,17,10,15,11,7,9,4,13а,1, Ген. Столетов  1,3,6, Ген. Тотлебен  26,1,21,5,15,24,20,19,18,9,14,17,7,2,16,3,6,4,12, Гео Милев  2,10,5,7,6,3,1,8,5а, Георги Бенковски  9б,9,5,10,7,4, Георги Димитров  45,31,48,26,29,57,46,38,33,52,51,36,28,39,54,37,44,42,34,50,35,43,40,44а,49,30,55,21,16,24б,17,20,22,15,19,18,64,63,58,79.,61,62,56,59,60,68,70,67,71,76,73,69,66,75,65,77,11,1,4,9,3,13,8,2,10,7,14,12,6,5, Георги Михайлов  1,4,2, Георги С. Раковски  1,10,6,8,3,4,2,12,7, Иван Вазов  3,1,6,2,4, Йордан Лютибродски  2, Карл Маркс  29,25,11,20,9,27,4,18,13а,21,19,16,13,17,23,14,15,14а,7, Кирил И Методий  10,13,11,3,2,8,12,4,1,10,5,6,7,4,5,2,3,6, Клокотница  12,16,10а,4,8,14,6,10,18, Коста Гергов  12,10,1,2,5,6,4,3,8, Лазар Станев  12,2,18,4,5а,14,20,3,16,9,10,8,13,11,15, Ленин  14,11,6,9,17,7,10а,8,10,12,2,13,15,21,10,23,25,19,20,1, Любен Каравелов  12,5,4,8,7,3,6,9,10, Малчика  8,4,5,1,12,6,10,14,7,2,3, Митко Палаузов  13,19,11,2,3, Никола Вапцаров  12,3,5,1,6,4,2,10, Одрин  3,12,6,10,4а,2,16,4,8,28,20,48,22,32,18,7,24,56,26,44,54,38,30,42,46,34,9,5,36, Паисий Хилендарски  3,5,7,2,4,13,11,17,1,9,6,15, Партизанска  5,2,6,3,1,8,9,7,10,4, С.Еница  , Станке Димитров  1,2,10,5,4,8,3,6,2а, Хан Аспарух  3,4а,5,8,1,6,7,2,11, Христо Ботев  10,13,24,32,34,22,36,19,28,30,26,21,16,18,15,20,2,4,9,6,1,3,5, Христо Михайлов  8,12,1,6,6а,10,2,3,4, Цар Калоян  2,4, Чапаев  8,6,1,4,2, Шипка  7,6,1,3,5,12,9,2,10

На 16.12.2019 Г. /09:15 – 09:45 Ч.; 15:15 – 15:45 Ч./ –  Кнежа

На 16.12.2019 Г. /09:15 – 09:45 Ч.; 15:15 – 15:45 Ч./ –  Лазарово:   23-Ти Септември  9,6,5,7,25,23,13,11,21,19,2,3, 9-Ти Септември  14,10,5,6,1,16,12,18,9,3, Александър Стамболийски  1б,32,1,2,5,27,14,8,7,23,13,29,22,17,11,19,16,3,9,20,30,18,21, Арда  14,2,18,16,10,8,6,4,12, Батак  1, Бачо Киро  11,13,8,10,1,6, Васил Левски  33,11,39,18,25,12,14,21,23,10,6,1,7,3, Васил Петлешков  7,15,5,1, Верила  8,12,10,7,2,4,14,6, Вит  2,4, Витоша  7,6,4,3,9,5, Владая  2, Гаврил Генов  3,5,4,15,6, Гео Милев  3, Георги Бенковски  46,6,16,20,13,14,3,18,1,12,22,5а,17,5, Георги Димитров  2,4,28,19,14,20,27,60а,54,32,10,51,23,44,30,52,49,47,21,34,55,6,59,18,50,53,35,8,25,60,12,41,3,5,11,13,7,15,1,9,13,19, Георги С. Раковски  20,19,28,9,26,21,7,13,22,15,6,30,2,12,8,18,16, Димитър Цонов  17,5,7,6,13,19,14,10,8,21,2,2б,16,1,12,23, Дунав  1,7,6,5,4,2,9,13,7, Елин Пелин  5,1, Иван Вазов  1,5,2,7,4,3,15,13,17,11,6, Ильо Войвода  5,3,1,9,11,13,7, Искър  3,5,1,2,8, Кирил И Методий  10,2,4,13,3,15,5, Ком  3,1, Лазар Митов  9,3,8,7,10,2,5,11,22,28,20,13,27,14,45,31,18,32,26,23,16,12,34,36,17,25,15,24, Маршал Толбухин  3,12,24,16,17,22,20,30,23,10,19,15,8,9,2,21,13,1,11,26,7,6, Мургаш  3, Около Село  109005, Осогово  2,4, Панайот Хитов  6,11,5,2,4,9,3,7, Пирин  2,11,3,1,6,9,7,4,5, Поп Богомил  45,1,2, Река Амур  3,2, Рила  15,3,18,22,5,10,6,7,1,12,8,13,24, Родопи  5,3,4,6,2,1, Софроний Врачански  9,5,6,7,4,8, Стара Планина  5,3,2,12,7,17,14,6,10,9,11,4,16,8, Странджа  7,1,4,5,2, Тодор Каблешков  11,12,9,6,13,15,4,1,2, Хаджи Димитър  3,1,5, Христо Ботев  8,2,9,1,6, Христо Смирненски  24,5,13,1,12,10,3,9,14,18,11,6,15,7, Цар Симеон I-Ви  4,6,7,4,2, Юрий Гагарин  19,10,21,15,18,17,3,1,7,5,   До Кв 33

На 16.12.2019 Г. /09:15 – 09:45 Ч.; 15:15 – 15:45 Ч./ –  Търнак:   9-Ти Септември  4,13,Тп№14 Уо,1,6,2,3,12,68,14,16,9,8,11, І-529, Кв. 43а  Местност Кметство С. Търнак, Айра  8,12,6,2,17, Ален Мак  2,5,4,6,8,3, Байкал  4,6,2, Батак  1, Бачо Киро  2,3,1,18,6,4, Божур  4,1,2,6, Васил Кънчев  10,2,11,22,20,13,7,6,18,15,14,34,8,10,1,16,3,12, Васил Нинов  23,25,21,27,13,6,8,15,3,17,2,11,10,4,5,19,1,9,5а, Васил Тодоров  1,5,4, Вит  2,1, Владая  1, Вълю Симеонов  14,2,4,13,1,7,11,9,10,3,8,6,5, Гено Петров  6,4 Упи Ii-811, Кв.10,7,3,4,5,1,17,11,15,14,13,9,8,2, Гео Милев  12,8,6,4,1,2,10, Георги Димитров  10,8,21,4,6,1,9,3,2,5, Георги С. Раковски  10,14,3,8,5,20,6,15,16,2,1,Тп 7 Уо,4,26,12,28,24,13,9,30, Граф Игнатиев  32,23,38,41,25,40,36,30,15,34,27,28,30,26,4,2,8,24,22,10,18,9,14,1,3,12,11,5,6,20,7,15,13, Д-Р Петър Берон  12,11,14,13,19,17,4,5,11,9,2,8,7,1,3,6, Дако Даковски  2,8,4, Димитър Благоев  3,8,5,10,6,13, Иван Бонов  8,4,1,31,7,3,6,5,2,9, Иван Вазов  5,27,31,20,16,22,3,35,17,6,14,26,4,25,1,15,18,12,9,10,13,7,34,23,33,19,36,34,43,39,1,2, Иван Ненов  13,8,3,16,7,6,4,17,11,10,15,12,14, Иван Нивянин  20,25,18,5,16,22,4,33,21,29,35,39,31,6,27,23,1,5,6,11,34,15,44,9,12,23,4,14,7,10,19,40,3,21,32,36, Илия Станев  4,19,7,18,12,3,14,6,17,10,5,9,8,11,1,13,16,20, Ком  5,2,1,3, Крайбрежна  12,10,8, Крайна  8,6,10,76,4,27,74,31,72,33,19,17,21,3,7,62,82,48а,5,62,44,3,9,2,1, Кръстовище Ив. Ненов  Г. Петров  , Ленин  6,12,14,20,11,24,9,13,12,3,4,6, Марин Стоянов  27,44,29,42,12,10,4,6,16,9,7,3,2,Тп 11,5,18,1,8,14,30,26,35,15,23,28,13,11,36,21,52,17,31,19,34,22,20,24, Месност Белослатенски Път  Кланица, Местност Печов Вир  Пс, Мир  9,1,7,11,5,3,2, Обнова  Тп№10 Уо,2,7,17,18,4,13,1,9,3,26,22,14,5,12,8,10,6,11,24,15,4, Оборище  1,5а,5, Опълченска  10,4,3, Плиска  2,1,3,6,5,1,4, Речка  2,4, Ропотамо  4,3,2,1,6, Сан Стефано  2,9,7,1,6,3,5,11,17,32,8,21,19,6,13,15,29,16,Тп13 Уо,37,25,14,4, Септемврийци  62,25,27,26,2,40,13,29,36,17,19,44,46,32,9,34,62,7,48,54,56,28,52,3,15,11,30,23,20,16,10,18,14,6,4,22,66,37,80,25,31,29,33,70,62,86,74,21,64,27,76,35,82,84,108, Стопански Двор  Стопански Двор, Тодор Каблешков  5,2,3,7,4, Хан Аспарух  6,3,5,4,9,2,7,10, Христо Ботев  5,18,2,32,28,1,38,16,9,14,7,12,4,26,24,6,10,30,36,20,8,22,3, Христо Смирненски  20,26,24,25,23,22,3,16,5,10,20,1,2,8,14,40, Цар Асен  17,16,6,18,14,7,8,10,5,4,20,9,17,2,22,3,23,1,19,12, Цар Калоян  4,3,6,5,2,8,13,17,15,13, Цар Симеон I-Ви  10,6,7,4,1, Шейново  7,1,9,15,21,5,3,13,11, Шипка  7,4,12,10,3,5,6,16,13,2,11,14, Юрий Гагарин  15,21,47,6,4,5,2,10,1,3,13,7,   Упи Vіі – 252, Кв.21

На 16.12.2019 Г. /09:15 – 15:45 Ч./ –  Търнак:   І-529, Кв. 43а  Местност Кметство С. Търнак, Айра  8,12,6,2,17, Байкал  4,6,2, Батак  1, Божур  4,1,2, Васил Кънчев  10,2,11,22,20,13,7,6,18,15,14,34,8,10,1,16,3,12, Васил Нинов  23,25,21,27,13,6,8,15,3,17,2,11,10,4,5,19,1,9,5а, Вит  2,1, Георги Димитров  10,8,21,4,6,1,9,3,2,5, Граф Игнатиев  32,23,38,41,25,40,36,30,15,34,27,28,26,4,2,8,24,22,10,18,9,14,1,3,12,11,5,6,20,7,15,13, Д-Р Петър Берон  12,11,14,13,19,17,4,5,11,9,2,8,7,1,3,6, Дако Даковски  2,8,4, Иван Бонов  8,4,1,31,7,3,6,5,2,9, Иван Вазов  1,2, Ком  5,2,1,3, Крайна  48а,5,62,44,3,9,2, Ленин  3,4,6, Марин Стоянов  27,44,29,42,12,10,4,6,16,9,7,3,2,Тп 11,5,18,1,8,14,30,26,35,15,23,28,13,11,36,21,52,17,31,19,34,22,20,24, Мир  9,1,7,11,5,3,2, Обнова  Тп№10 Уо,4, Плиска  2,1,3,6,5,1,4, Септемврийци  62,25,27,26,2,40,13,29,36,17,19,44,46,32,9,34,62,7,48,54,56,28,52,3,15,11,30,23, Христо Ботев  5,18,2,32,28,1,38,16,9,14,7,12,4,26,24,6,10,30,36,20,8,22,3, Цар Асен  17

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Бреница, Общ. Кнежа:   Алеко Константинов  16,4,7,11,1,9,10,6,12,14,3, Васил Коларов  14,20,10,2,24,22,18,12,16,4,8, Васил Левски  7,2,20,4,9,5,6 Къща,8,12,15,22,23,14,19,16,1,10,11,21,13,2а, Георги Димитров  47,40,45,44,49,41,46,48,36,39,43, Георги С. Раковски  9,8,16,12,14,7,10,11, Михаил Йончев  6,12,4,8,1, Рила  1,3,4,2, Трапезица  1, Хаджи Димитър  5,6,4,7,16,1,3,10а,2,8а,9, Христо Ботев  12,13а,11,10,29,21,11а,17,31,27,19,23,29а,25,15,/Одз/, Царевец  10,13,7,8,6,14,4,3,12, Черно Море  3,4,7,5

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Бреница, Общ. Кнежа:   Александър Стамболийски  8,12,1,2,6,10, Арда  15,32,16,25,7,23,26,17,19,29,18,28,36,30,24,21,22,9,11,34, Васил Априлов  17, Вит  3,1,2, Витоша  2,6,8,10,6а,3, Възраждане  3, Георги Димитров  63,61,57, Георги Димитров  58, Димитър Благоев  7,9,14, Димитър Попценов  9,11,21,1,4,7,13,6,2,5,3, Димитър Попценов  43,15,16,17,41,39,24,48,45,20,14,30,32,23,33,31,27,35,26,29,37,34а,47,25,12,22, Зоя Космодемянская  1,5,4,6,3, Ивайло  7,4,6,2, Йорданка Чанкова  18,23,14,17,12,16,21,15,19, Кочо Чистеменски  8,4,3,6,5,7,10,1,12, Малчика  14,11,23,12,2,25,16,5,27,3,17,18,8,13,20,24,7, Неофит Бозвели  4,1,6,2, Осъм  6,2,5,1,3, Паисий Хилендарски  3,13,2,4,6,5, Стефан Караджа  56, Стефан Кратунски  63,48,54,61,52,67,56,50, Царевец  2,1, Яне Сандански  8,9,5,10,3,6,1,4,7,2

На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Бреница, Общ. Кнежа:   Арда  10,6,2,4,12,8,3,5, Васил Коларов  26,13,17,3,1,23,5,15,11,21,7,19, Вела Пеева  6,1,2,4,1а,3,8, Д-Р Петър Берон  4,6,5,8,2,3,1, Лиляна Димитрова  4,2,1,3, Пейо Яворов  11,17,2,14,5,1,13,3,12,7,8,10,4,19,9,6, Стефан Кратунски  91,109,89,72,78,58,70,101,64,77,68,107,88,111,81,69,1,83,75,79,99,103,76,73,84,71,62,85,86,60,87,66,105,82, Струма  10а,7,1,5,8,10,9,4,3,6,11, Христо Ботев  5,7,6,4,9,3,1,1а,2,8, Цар Калоян  20,6,10,11,8,4,7,18,8а,13,14,1,15,9, Цар Самуил  6,4

Община Левски  

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 09:15 Ч./ –  Обнова:   9-Ти Септември  9 А, Б.Анастасов  58,32,46,42,44,54,36,50,7,25,34,26,52,38,40, Вежен  4,3,6,2,1, Вит  3,34,5,18,40,22,8,15,12,16,46,20,4,9,6,13,2,10,42,14,1,11,7,36,28,38,32,30, Дунав  9,11,10,6,7,13, Кирил И Методий  25, Козлодуй  16,17,21,23,19,18, Нов Живот  2, П.Р.Славейков  30,12,3,6,24,16,10,5,4,22,8,15,2,13,26,20, Радецки  4,7,1,10,6,16,8,14,12,2,3, Сакар  1,5,3, Христо Ботев  10, Янтра  6,9,3,2,7,4,1

Община Плевен  

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ –  Плевен:   Вит  1, Втора Задгарова  19

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Плевен:   Букурещ  10,11,9,12,10а, Дружба  Кв. 1, Ем.Васкидович/Аврора/  2,5,16,24,34а,4,11а,18а,29,21,13,25,18,3а,11,27,33,28,32а,6а,9,14,31,8,17,34,15,32,6,10,23,12,3,19,22,7,30,26, Жеравна/А.Стоянов/  6,7,3а,10,4,12,3, Сергей Румянцев  51, Сирма Войвода/Ст.Димит/  10,3,12,2,9,5,8,7,6,4, Стоян Михайловски  44а,47,35а,38,56,51,42а,48,41,50а,31,50,37,54,58,36,39,39а,30,31а,58а,42,44,39,47а,52,40а,35,49а,55,30а,45,36а,40,28а,29,49,27,34,59,32,28,53,46,45,55а,43, Тирана  6,7,11,15,8,2,5,13,9,4,3,6а, Трети Март  33

На 16.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Николаево, Общ. Плевен:   Алабин  1, Варна  2,5,4,6,1,10, Васил Левски  5,17,8,6,15,12,7,24,26,23,25,14,19,21,4,16,18,22,9, Васил Левски  37,38,34,32,31,27,46,36,58,52,45,30,39,28,29,43,56,50,42,44,41,60,40,54, Волга  2,5,3,6,4, Гоце Делчев  4,8,10,3,2,1, Дон  2,1, Иван Вазов  5,39,25,37,31,35,10,9,29,14,7,12,17,21,15,19, Латинка  2, Места  2,4, Никола Вапцаров  2,6,8,3,1, Одеса  2, Отец Паисий  13,11,9,18,14,7, Отец Паисий  8,6,1,4,5,3,10, Панайот Волов  4,1,2, Пирин  7,5,1,13,9,17,19,11,3, Полтава  11,9, Полтава  7,4,2,3,10,8,1,6, Рила  13, Родопи  6,2,4, Росица  3а,10,17,21,12,7,9,4,24,28,6,34,22,30,20,14,15,11,23,3,16,13,18,25,2,26,19,8, Сергей Румянцев  11,10,21,23,6,8,14,13,15,12,4,20, София  12,6,2,17,10,13,16,20,4,3,19,14,9,1,18,5,7,24,8,11, Странджа  10,11,16,15,1,7,2,5,3,6, Струма  12,15,17,2,4,6,9,16,10,14,7, Тимок  1, Тунджа  6,2,1, Хаджи Димитър  3,27,23,39,25,46,9,32,28,13,21,4,14,29,36,18,17,11,43,22,8,62,5,М-Ст Върха,10,31,20,41,34,26,15,2,19,55,30,12,7,57,16,47,1,53,37,44, Хан.Аспарух  40,34,27,44,38,30,36,42,32,25,21, Христо Ботев  3,4, Чернялка  9,12,14,7,11,13, Чернялка  32,24,26, Шипка  23,33,2,19,9,21,5,17,10,11,32,12,6,25,15,3, Ю.А.Гагарин  41,31,43,38,47,39,48,34,36,35,25,27,44,37,29,45,46,40, Янтра  2,4,6

На 16.12.2019 Г. /09:30 – 13:00 Ч./ –  Опанец, Общ. Плевен:   Александър Стамболийски  134 А,128,110,74,94,132,146,130,77,120,144,55,47,122,106,134,102,49,97,65,100,67,51,89,69,124,73,108,98,118,140,138,45,81,79,114,148,152,126,57 А,96,72,116,112,104 А,93,3,83,104,53,136,60,23,27,56,64,66,48,37,25,29,52,72,68,21,50,33,35,41,31,74,70,76,62,54,19,46,2,17,26,30,14,20,38,36,13,15,28,3,24,7,44,16,34,12,11,32,9,6,4,39,2,5,18,22,8,1,92,43,90,94,87,84,86,78,82,80,88, Асен Халачев  2,4,3,1, Бузлуджа  10,1,6,8,7,5,2,4, Васил Левски  42,36,44,38,28,1,4,32,22,14,30,8,12,18,10,20,17,6,2,16,26,24, Вит  15,12,3,6,19,17,4,11 А,9,10,13, Витска Ялия  , Георги Бенковски  17,15,8,14,11,9,2,10,4,1, Георги Кирков  13,1,7,11,3,4,9,5, Гьола  , Дружба  8,1а,2,1,1в,3, Иван Нанов  13,11,3,4,1,14,21,7,17,12,6,5,8,9,15,11,13, Каменна Могила  , Кирил И Методий  23,13,8,11,3,7,15,16,9,18а,42,4,12,14,17,19,23,10,6,2,5,20,21,22,18,1,24,28,36,40,26,38,34,32,30,42, Местност Под Село  1, Панайот Волов  1,5,2,3, Петър Габровски  21,20,3,9,15,11,4,7,2,13,12,17,6,8,1,10,1а,19,5, Рила  4,2,6,16,18,10,8,12,20,7,1,14, Старо Село  , Стопански Двор  , Съгласие  5,4,3,2,11,15,7,13,19,9,10,17,8,6,1,12, Трети Март  55,78,63,25,29,21,35,19,17,27,11,15,13,9а,31,23,9,33,44,45,59,37,60,47,51,55,56,54,57,41,39,53,46,50,43,48,49,52,58,42,40а,22,18,4,8,32,40,1,5,10,6,30,28,26,2,14,34,24,36,12,20,16,38,7,3, Хаджи Димитър  5,9,7,6,14,17,13,11,10,4,18,15,3,16,1,8,2, Христо Ботев  7,3,6,14,11,15,1,17,8,12,10,9, Христо Сръбски  10,15,8,2,3,14,1,11,16,6,9,17,7,13,4,5,12,32,35,34,38,30,25,33,55,45,28,39,61,31,20,24,53,48,63,42,18,22,37,47,19,59,27,23а,29,40,21,65,51,56,23,60,57,58,54,41,46,62,43, Цветан Спасов  2,12,8,10,4,3,14,1,5,6,13,20,26,22,28,32,34,18,30,24, Янко Забунов  1,6,10,3,2,8,4

На 16.12.2019 Г. /10:00 – 13:00 Ч./ –  Плевен:   Браила  4,3,5,7,12, К.Охридски/Карл Маркс/  9,11, Москва  11,23а,17,1,15,13а,2,7,25,23,5,15,13,9,29,19,15 Тп 282,15а,31,21, Републиканска  19,9,8,16,6,3,1,15,10,4,13,12,21,23, Русе/Д-Р Бешев/  36,46,42,44, Сергей Румянцев  3,2,15а,5,13,4,69,12а,7,17,15,12,19,14,11,6, Спартак  5,6,4,10,8,10 Стълб 11 На Тп282 Клон Б,1,7,2, Христо Ясенов  5,3,1

На 17.12.2019 Г. /08:00 – 08:15 Ч./ –  Плевен:   Берковица  26,20,21,26а,25,28,19а,23, Владимир Бурмов  3, Елин Пелин  11,22а,1,7,10,23,16,15,8,7а,21,13,20а,14,25,22,28,26,12,20,24,5,17,27,19, Захари Зограф/Л.Станев/  2,10,45,25,4,43,41а,35,41,6,25 Ж.С.К.Република,33,29,2а,12,8,39,31, Захари Стоянов  22,4,19,21,22а,17,20,21а, Лозенка  13,50,42,34,52,46,44,42а,17,40, Мелник  9,7,8,4а,4,6,3а,1,5,3,2, Орлица  6,4,18,13,18а,2,11-13,4а,8,1,14

На 17.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Плевен:   Асен Златаров  1,7,18,13,21,19,3,9,20,11,17,5,6,22,13, Генерал Ганецки  11,7,21,8,10а,15,1,9а,29,3,22,19,31,20,26,10,9,6,13,25,23,17,15а,12,4,5,24,20а,27, Гривица  5,9,13,6,8,7,10,3,4, К.Охридски/Карл Маркс/  2,5,3,4,7, Осогово  3,14,7,10,6,12,8,4,1,1 А,9,11,1а,2,5,13, Републиканска  27,32,38,24,31,36,29,29,35,30,33,26,37,24а,28,34, Рила/Ю.Гагарин/  15,12,9,7а,3,11,5,7,Двуфамилна Жилищна Сграда,4,2,14,8,11а,10,16,13,1,6, Фридрих Енгелс  5,5,4а,3, Христо Ботев  49,51, Христо Ясенов  22

На 17.12.2019 Г. /09:15 – 12:00 Ч./ –  Бръшляница:   М-Та Райчов Дол

На 17.12.2019 Г. /09:15 – 12:00 Ч./ –  Буковлък

На 17.12.2019 Г. /09:15 – 12:00 Ч./ –  Върбица, Общ. Плевен:   Іv , Кв. 1  , Адил Дервишев  4,1, Александър Стамболийски  2,5,4,3,1,3б,6,9,7,4, Арда  2,4,1,1а, Асен Халачев  17,12,15,5,3,6,11,18,14,2,7,13,8,4,18а, Бачо Киро  4,2,6,1,3, Братя Миладинови  1,3,5, В.И.Ленин  3,1,2, Васил Коларов  4,3,1,5,13,8,15,2,6,9,7а,14,11,12,18,19,19а,7,1, Васил Левски  8,4,12,13,2,17,9а,14,6,18,7,11,10,3,5,9,16,15, Вит  1,5,3, Витоша  1б,1,2, Г.С.Раковски  7,1,4,3,2, Генерал Гурко  11,5, Гео Милев  1,3,2,10,4,6,5,7,8,8а, Георги Бенковски  10,12,4,5,1,8,7,3,6, Георги Димитров  6,3,8,12,18,19,5,14,20,10а,3,7,16,9,1,11,24,28,22,32,13а,30,26,17,17а,15, Дамян Груев  1,4,6, Димитър Благоев  5, Димка Пенчева  9,3,28,2,4,20а,2а,11,7,16,22,13,26,8,6,1,14,20,12,24,5,18,10, Дунав  6,6а,1,3,8,2, Ивайло  2,5,3,1, Иван Вазов  17,4а,13,9,8,2,6,11,19,1а,15,7,1,5,3,4, Иван Тотев  2,1,7,10,11,9,3,10,5,6,4,2а, Искър  1,12,10,6,5,4,9,7, Катя Попова  1, Кирил И Методий  15,11,2,10,17,18,3,6,19,9,22,3а,5,8,16,14,1, Ком  3,1,5, Коста Златарев  14,12,3,6,8,2,16,13,18,1,19,7,25,4,5,10,9,23,21,23а,11,1а,20, Кракра Пернишки  2а,6,1,3, Лиляна Бърдарова  8,9,6,6а,7,10,2,5,1,11,4,3, Любен Каравелов  1,3,5,6,2,4, Люлин  9,5,7,1, Марица  6,8,3,1,4, Н.Й.Вапцаров  2а,2,1а,5,9,8,6,7,1,13,11,12,10, Неофит Рилски  1,7,2,5,3, Оборище  3,5,1, Освободител  5,4,2,7,3,1, Осогово  3,2,1, П.К.Яворов  7а,3,4,11,9,7,5,8,6,2,1, Пирин  12,2,3,9,6,5,13,11,10,4,14,1,8,7, Прилеп  2,1, Райко Даскалов  5,10,23,18,6,21,3,16,4,19,14,15,11,12,20,7,9,13,1,2,29,31,24,28,26а,25,26, Рила  8,1,13,4,16,2а,5,7,3,19,15,20,3а,17,21,18,11,2,14,22,1а,12,6,24,10,11а,23,9, Родопи  6,2,4,1, Свобода  4,5,1,6,4, София  1,3, Софроний Врачански  7,2,4,3,5,1, Средна Гора  1,2,3,7,5, Стара Планина  3, Странджа  2а,5,4,3а,2,1,3, Суворов  2,4,1, Тодор Луканов  5,3,1, Тунджа  4,2а,1,2, Хаджи Димитър  3,4,11,2,5,13,1,7,27,15,25,6,8,23,17,9,31,10,29,10а, Христо Ботев  1,7,12,6,14а,5,10,8,14,3,12а,4,16,9,1а, Христо Кърпачев  3,1,9,11,15,17,5,19,13, Христо Смирненски  3,1, Шипка  1,2,8,2,14,10,6,4,17,8а,5,   Тп2,472

На 17.12.2019 Г. /09:15 – 12:00 Ч./ –  Коиловци:   000412  , 9-Ти Септември  3,1,6, № I- 143  , Акалан  11,6,7,9,8,19,16,18,21,13,12,17,15,1,4,2,10,23,3, Ал Стамболийски  7,1,5,3,25,11,31,44,26,2,15,39,37,47,27,35,10,43,30,19,16,29,13,22,4,41,28,33,17,12,20,8,24,12, Балкан  2,1,4, Бенковски  4,3,11,6а,1,5,6,7,9,2, Божин Гърков  2,8,8а,12,18,4,9,10,7,3,1,6,11,14,5, Борис Бардушев  2а,10,15,41,24,20,14,28,12,21,47,15,53,41а,37,16,43,51,45,33,27,22,57,29,47а,43а,26,19,55,30,35,59,10,6,3,9,11,2,7,1а,11а,1,1б,8,5, Боровец  3а,5,1,7,13,3,9,11,2,4, Братя Гъркови  70,68,50,19,48,56,58,11,9,66,60,64,53,13,52,9а,46,62,15,17,18,28,5,24,44,22,10,26а,8,20,42,36,12,6,3,38,26,13,40,34,1, Братя Миладинови  7а,3,5,1, Васил Априлов  1,3, Васил Коларов  9,16,1,8,3,2,5,13,7,12,20,10,6,15, Васил Топалски  2,1, Витоша  11,1,4,3,2,1а,1б,7,9, Владимир Заимов  6,8,2,4,1, Г Димитров  24а,15,9,16,8,26,28,11,24,5,14,5а,17,2,19,12,3,20,30а,21,7,30,6,22,1,13,48,31,38,33,32,40,25,54,52,34,35,50,46,29,44,42,36,27, Гео Милев  2,1, Георги С Раковски  18,32,2,8,28,24,12,6,20,9,3,13,7,10,30,5,14,34,22,4,4а,26,1а,11,1,16, Дунав  13,6а,3,12,8,9,6,14,5,7,1а,10,11,1,4, Здравко Бойчинов  4,26,4а,30,20,12,14,10а,2,3,24,8,5,10,22,28,18,1,16, Иван Вазов  7,31,21,17,13,4,2,19,25,23,11,15,29,5,27,35,8,6,33,18,10,16,41,33,12,18,37,43,14, Кирил И Методий  9,5,7,15,11,13, Ламби Кръстев  16,7,10,2,6,14,5,11,4,9,1,3,8,12, Ленин  2,1а,26,14,27,10,11,2,19,21,6,25,17,15,4,8,29,23, Ленко Мишев  2,5,8,1,6,3, Любен Каравелов  5,4,2,3,6,1, Люлин  1,3,2, Марица  3,1,2а,10,5,11,8,7,3,4,9, Маршал Толбухин  23,16,17,13,24,26,11,10,8,12,18,7,19,30,28,14,20,1,21,25,27,4,15,22,2, Местност Байнова Могила  Водна Кула,Помпена Станция, Местност Биширица  Помп.Станция, Морава  5,8,11,15,9,3,1, Мусала  3,58,5,2,8,4,1,6, Неофит Рилски  3,1,2,4, Одрин  5,3,1,4,7, Опълченска  11,16,5,4,8,17,14,7,1б,12,15,3,13,9,1,10,18,2,6,2а, Панайот Волов  9,1,5,2,37,13,9,21,13а,31,29,27,15,9,7,14,35а, Пенчо Славейков  3,1,5, Петър Берон  1,2, Пирин  3,10,5,14,13,9,4,6,7,11,2, Плевен  1,4,2, Райко Даскалов  2,4,3,1,12,9,10,6,7,14,15,13,5,11,3, Ресен  4,17,13,12,11,7,1,6,3,2,9,5,15а,15,7а,10,8, Родопи  2а,7,5,3,8,4а,6, Сергей Румянцев  9,10,16,4,2,18,20,1,14,6,11,12,7,8,3,5, Скобелев  6,5,1,2,3,4, Слави Алексиев  5,3,1,8,4,6,7, София  3,8,6,10,1,5,1, Средна Гора  4,2,4а,3,6,1,18а,32а,26,24а,24,30,32,14,28,34,12,18,36,20,10,38, Стара Планина  23,9,14б,11,13а,13,12,10а,3,25,4,14а,22,7,2,20,21,17,6,19,10,16,8,14,5,2, Тинтява  7,2,9,4,6, Тича  9,7,11,15,13,1,5,3, Хаджи Димитър  2,1, Христо Ботев  14,10,18,20,22,5,3,12,6,4,10,1а,1, Цанко Церковски  3,9,7,1,5, Цветан Спасов  1а,1,14,4,19,6а,16,25,23,15,13,4а,6,2,12,8,9,17,21,10,3,7,5, Чаталджа  1а,1,4,2,6,3,5, Черно Море  9,4,2,5,6,8,1а,3,1,9,7, Шипка  1,3,5, Янко Сакъзов  2,1,1а

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 20.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Николаево, Общ. Плевен:   Алабин  1, Варна  2,5,4,6,1,10, Васил Левски  5,17,8,6,15,12,7,24,26,23,25,14,19,21,4,16,18,22,9, Иван Вазов  5,39,25,37,31,35,10,9,29,14,7,12,17,21,15,19, Латинка  2, Места  2,4, Никола Вапцаров  2,6,8,3,1, Отец Паисий  13,11,9,18,14,7, Пирин  7,5,1,13,9,17,19,11,3, Полтава  11,9, Тимок  1, Хаджи Димитър  3,27,23,39,25,46,9,32,28,13,21,4,14,29,36,18,17,11,43,22,8,62,5,М-Ст Върха,10,31,20,41,34,26,15,2,19,55,30,12,7,57,16,47,1,53,37,44, Христо Ботев  3,4, Чернялка  9,12,14,7,11,13, Шипка  23,33,2,19,9,21,5,17,10,11,32,12,6,25,15,3, Янтра  2,4,6

Община Червен Бряг  

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч.; 15:45 – 16:00 Ч./ –  Бежаново, Общ. Луковит:   Гарван Дол

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч.; 15:45 – 16:00 Ч./ –  Садовец:   634  , I-Ри Стопански Двор  012008, Ал.Батенберг  67,3,12,10,4,5,1,6, Ангел Кънчев  7,4а,13,5,11,8,6,11а,4,1,3,2,14а,12,9,15,14,10, Арда  10,2а,4,29,33,20,17,7,37,21,1,12,11,6,18,31,13,9,14,5,16,2,3,25,23,2а, Барата  2а,6, Батак  10,3,6,5,4,8,14,1,12, Бачо Киро  2,5,11,20,3,6,10,12,8,7,14, Беласица  4,10,6,8,2,3,14, Бор  1,2,4, Бреза  2,4,8,1а,10,1,5, Брест  2,3,1,6,4, Вазов  4,10,8,1,6,3,2, Васил Левски  19,52,17,13,48,54,34,14,18,28,16,10,6,22,2,36,46,38,32,3,20,40,42,5,12,30,44, Вит  3,5,11, Витоша  11,16,4,12,20,2,8,6,3,1,13,5,7,14,18,10,1а,16, Волов  12,9,1,7,13,5,3, Врабче  16,12,26,14,22,20,24,32,34,30,2,10,5,4,6,1,9,12,3,8, Върба  3,5,1, Г Бенковски  20,14,16,7,19,9,2,1,21,8,10,24,23,6,13,15,3,29,5,4,22,11,2а,27,25, Гарвандолска  1,3, Генерал Тотлебен  5,10,12,16,6,4,14,18,2,8,3,20, Гергана  10,4,9,12,13,14,2,5,11,8,7,6,3,1,18, Гургулят  3,6,16,7,8,2,1,10,14,4,5,20, Гъмза  1,6,7,3,5,8,4,9, Демокрация  1,2,6, Драва  1,8,3,4,2,10,7, Дунав  7,16,9,18,20,5,3,2,14,12,10,8,1,6,4, Дълбок Дол  3,1, Еверест  3,1,6,7,8,4,5, Еделвайс  3, Запад  4,2, Заря  5,1,3, Захари Стоянов  39,25,35,37,20,23,33,27,12,7,2,8,13,6,14,1,5,16,3,4,10,11,7а,17,9,15, Иван Асен Ii  72,95,77,83,79,60,91,76,81,93,89,80,107,105,97,66,33а,78,87,103,64,99,74,62,58,109,85,56,75,68,70,1,2а,3а,3,40,9,5,7,39,29,43,42,41,10,18,6,19,47,15,24,28,16,49,45,35,4,26,37,32,27,25,23,21,55,5а,51,20,53,12,34,13,36,57,40,14,30,8,22,44,46,65,61,52,59,67,50,63,69,48, Искър  7,8,2,12,1,6,10,9,4,5,14,3, Камчия  9,18,20,16,4,3,7,6,1,2,10,11,8, Каравелов  16,42,30а,24,30,4,44,40,28,34,8,38,22,3,2а,32,10,16,18,36,26,2,14,12,20, Карпати  1,7,5,13,11,15,3,2, Княз Борис I  31,32,50,49,29,19,58,43,60,36,33,35,23,30,25,53,52,45,46,30а,38,34,42,35 А,40,47,41,51,54,17,27,56,39,48,21,55,9,1,15,28,3,18,20,6,24,13,26,8,5,7,12,2,10,4,11,16,14, Кокиче  8,3,7,9,4,2,1,5, Крайна  1,3, Кремениш  1,5,3, Лале  8,2,4,6, Леска  6,2,4, Люлин  11,1,2,15,4а,3,8,19,4,6,9, Македонска  7,8,6,3,1,5, Малина  1,3, Марица  19,11,2,8,6,3,12,9,15,10,1,7,13,5, Месност Бончовец  , Мусала  6,4,2,3,1,10, Оборище  7,6,12,3,11,1,8,9,13, Огоста  3,2,19,17,15,9,23,11,13,5,7, Одрин  4,7,2,3, Омайниче  3,1, Опълченска  2,8,1,3,9,5, Орех  4,8,26,3,1, Орляк  3,10,1,8,6,2, Осогово  4,3,2,5,7,1,11,9,10,8, Осъм  8,4,7,3,5,1,10,8а, П.К.Яворов  6, Паисий  12,23,27,16,31,26,19,10,29,14,21,11,4,3,13,8,9,5,6,1,2, Пеевска  1,3,2, Перущица  2,6,6а,1,3,5,4, Пирин  8,11,10,23,6,1а,2,14,15,9а,5,9,3,16,4,1,12, Плевен  8,2,10,5,4,3,7, Победа  1, Пробива  1,4,2,5,14, Пчелина  15,9,2,3,6,7,5,1, Първомайска  1,4,3,5,7,2,6, Район Циглена Фабрика  2,6, Раковски  4,12,8,18,2,16,10,20,6, Рила  13,11,3,9,18,10,7,6,5,2,1,22,20,16,8,12,16а,14,4, Родопи  11,7,6,16,5,10,8,4,2,1,9,12,3, Роза  3,20,10,5,16,1,8,1а,14,2,7,22,12,6,4,24, Росица  5,8,3,4,6,1,10, Ружа  6, Руски  2,6,1,4, Св.Св.Кирил И Методий  1,7а,11,9,3а,1а,2,10,5,13,12,7,3,18,33,25,22а,23,4,31,16,8,19,20,22,17,29,24,14,6,35,21,39,15,26,37,63,36,49,65,58,42,38,50,48,41,28,32,34,54,57,67,45,30,59,69,40,55,44,61,46,52,51,43,56, Светулка  3,9,7,5, Синчец  3, Скобелев  2,4,1,6,12,8,5,3, Славейче  7,1,2,9,3,5, Сливница  11,16,2,24,13,10,1,18,9,15,3,20,5,7,14,22,4,11,12, София  5,3,1, Стамболийски  23,19,10,4,27,6,21,25,12,29,17,2а,22,9,29,13,5,15,3,11,24,9а, Стари Кладенец  7,13,5,1,3, Стефан Караджа  14,7,9,3,10,8,1,12,6,4,2,11,5,31,43,23,59,16,34,13,17,25а,19,21,40,30,47,24,51,35,37,33,42,39,22,49,38,45,15,36,41,20,18,28,53,32,26, Столетов  5,9,7, Стоян Заимов  2,11,15,5,4,3,9,13,19,4,2,6,17, Странджа  1,3, Струма  5,6,1,7,3,2, Студенец  14,13,17,21,19,5,7,25,20,24,4,6,3,22,10,15,1,23,29,12,9,18, Съединение  1,15,5,3,1,7,2, Теменуга  5,1,2,7,4,6, Усойна  5,7,3,1,4,2, Хаджи Димитър  19,12,2,17,8,16,5,4,15,10а,20,10,14,11,18,1,6,9,13,7,3,46,37,52,35,42,44,48,38,40,25,31,36,34,30,23,28,33,26,21,29,27,24а,24,22,32, Хайдушко Изворче  7,3,2,5, Хан Аспарух  19,1,10,8,4,2,12,14,6,5, Хан Крум  3,5,1,7, Хан Кубрат  1,3,1а,6,4,12, Хан Омуртаг  5,3,6,8,2, Хан Тервел  6,2,3, Христо Ботев  25,27,23,21,10

На 18.12.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Садовец:   Ал.Батенберг  67, Беласица  4,10,6,8,2,3, Врабче  16,12,26,14,22,20,24,32,34,30, Гъмза  1,6,7,3,5,8,4, Захари Стоянов  , Рила  13,11, Св.Св.Кирил И Методий  1,7а,11,9,3а,1а,2,10,5,13,12,7,3, Светулка  3,9,7,5, Стефан Караджа  14,7,9,3,10,8,1,12,6,4,2,11,5, Стоян Заимов  2,11,15,5,4,3,9,13, Странджа  1,3, Съединение  1, Христо Ботев  25,27,23,21,10

На 18.12.2019 Г. /09:45 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:00 Ч./ –  Ракита, Общ. Червен Бряг:   Помпена Станция,Помпена Станция

На 18.12.2019 Г. /09:45 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:00 Ч./ –  Телиш:   Ал Стамболийски  22,15,10,17,3,7,11,16,26,24,21,20,23,1,28,18,8,12,2,31,25,4,13,6,19,27,33,57,44,40,56,38,48,36,47,25,43,42,53,29,59,49,35,46,30,45,34,28,Ракетна Площадка,32,41,39,51,55,26, Бежанска  10,7,34б,9,3,8,4,12,1,11,5,46, Богдан Димитров  50,13,21,10,22,5,18,15,4,12,8,14,20,6,16,2,7,17,24,34б,42,32,40,21,30,26, В Друмев  8,13,17,10,12,18,7,11,15,1,6,4,1,5,3, В Йотов  4,2,5,11,3,6,13,8,10,9, В Михайлова  25,27,31,21,13,1,21,5,15,3,2,23,6,19, Васил Коларов  12,8,10,14,4,1,2,2а,9,24,2а,46,42, Вежен  7,3,4,4а,6,1,5, Витоша  4,9,6,5,3,8, Гео Милев  6,4,1,3а,2,34,23,21,21б,36,34а,33,31,38,29,27,19,26,24,12,15,14,17,7,19,33,10,6,13,15, Георги Дамянов  4,2,10,7,25,13,1,12,21,27,3,20,19,11,18,9,17,16,31,28б,24,22,36,59,38,53,40,35,28а,52,51,46,49,29,65,34,67,32,41,43,45,63,55,57,48,47,18,44,20,50,37,17,69,64,79,56,80,66,58,71, Георги Димитров  53,13,21,14,20,29,2,9,4,27,35,22,23,26,5,25,6,39,16а,16,3,33,10,24,43,47,59,8,45,55,18,43а,57,15,31,121,74 4,70,48,72,85,54,67,86,91,42,125,76,38,60,99,74 1,63,78 6,119,129,109а,103,127,93,76а,50,131,68,47,101,71,36,89,52,117,69,77,109б,73,74 2,115,123,83,100,82,40,90,66,111,81,107,87,78 5,95,70а,105,76 4,65,9,66,100,90,84,92,94,98,157,88,96,135,102, Георги Раковски  33,31,20,19,22,17,25,13,18,14,15,24,29,27,23,6,2а,5,11,9,2,7,8,3,4, Девети Септември  7,2а,3,4,5,26,14,36,51,57,28б,30,45,24,20,53,47,55,22,15,30а,16,6,23,15,12,31,13,17,25,28,27,39,

43,11,37,21,19,10,33,59, Димитър Грънчаров  3,22,20,7,14,18,5,6,1, Дунав  41,29,37,23,5,33,15,1,19,9,31,21,3,35,17,13,8,4,6, Езерна  3,20,9,24,28,26,22,2,4,8,10,12,6, Иван Вазов  3,9,7,11,1,5,13,17,19,23,15, Индустриална  2,12,6,2,10,4,8, К И Методий  7,2,5,34,9,12,7,10,4,13,8,30,24,29,27,20,25,22,17,21,19,18,28,31,32, Л Димитрова  12,2,4,8,6,5,7, Любен Каравелов  1,40,12,4,48,21,10,22,14,9,1а,8,31,32,18,30,29,38,13а,5,50,19,7,35,35а,11,37,39,28,20,15,27,44,24,13,25,17,36,33,43, Марица  5,22,8,2,6,7,14,26,1,12,18,16, Маршал Толбухин  30,21,28,18,26,11,13,19,11а,15,16,20,25,32,23,27,33,37,29,31,35,45,44,39,48,40,46,42,50,36,10,8,14,9,12,5,27а,7,16,3,6, Митко Палаузов  6,2,4,1,3,5, Никола Вапцаров  15,37,17,18,19,9,16,27,22,21,6,24,11,2,23,7,13,12,4,10,14,3,25,8,5,1, Пело Пеловски  1,2,18,11,9,13,8,14,8б,3,6,12,4,16,10, Перпелицин  8,4, Пръвчанска Рампа  , Р Даскалов  3,4,2,7,1, С Румянцев  7,6,8,9,5,3,1,4,10,2,22,15,21,18,13,11,29,12,14,19,23,28,26,16,24,27,17,25, Средния Връх  , Странджа  1,2,6, Страцин  12,1,6,16,10,3,8,3а,2,14, Тодор Луканов  5,22,19,23,8,29,17,13,11,7,20,18,21,27,16,6,3,2,1, Филип-Тотю  2,4,3,6,7, Х.Витков  3,13,8,15,1,2,10,6,4,9, Хаджи Димитър  4,15,17,23,9,3,2,5,19,7,11,13,21,6,1,4,57,49,55,25,35,43б,51,27,61,45,33,41,39,6,47,29,37,69,65, Христо Ботев  2,3,5,11,6,10,7,1,11,9,22,8,17,15,4,16,21,19,13, Христо Кърпачев  29,11,3,15,13,32,21,38,31,33,24,36,40,9,37,39,7,30,19,5,17,16,8,14, Цанко Церковски  13б,16,18,11,21,24,22,20,14а,15,9,17,5,16,22,3,20,12,14,2,1,10, Цветан Спасов  7,10,5,3,4,1,6,38,27а,19а,33,13,45,25,37,29,23,57,14,12,43,15,49,Помпена Ст,11,8,17,47,35,41,27,31,10,16,21,3а,53, Цеко Ненов  17,4,12,15,9,18,19,6,5,11,7,13,2,14,10,8, Шипка  8,6,3,2, Янко Забунов  7,10,6,25,14,12,51,19,29,23,53,18,15,16,5,11,20,12а,8,33,17,49,31,4,9а,21,9,2,27,3,13,37,30,26,49,41,35,28,32,45,43,34,38,42,53,39,   Снегоринна База,Помпена Станция

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

                           CEZ GROUP  

Майя Ананиева дари 12-годишен архив от Арт школа „Колорит“ на читалище „Съгласие 1869“

Ценно дарение направи ръководителката на Арт школа „Колорит” Майя Ананиева на читалище „Съгласие 1869” – архива на школата за период от 12 години. Поводът е предстоящите светли празници и 150-годишния юбилей на читалището.
Архивът е за времето, през което школа „Колорит” има договор за съвместна дейност с читалището. „На фона на 150-годишната история това е малко време, но според мен е един изключително колоритен, красив и емоционален щрих в неговата история, а на практика е половината от историята на школата”, сподели Ананиева. Дарението включва всички публикации за този период на школата, снимки от участия във форуми и фестивали, плакати, покани за изложби, снимков материал за големия проект към ООН и дал огромна възможност в един труден период школата да се развие бързо. Сред дарението са и материали от различните видове техники, усвоявани от децата в школата през този период, колекция от рисунки и от етюди. „В арт школа „Колорит” не само откриваме таланти и работим с тях, а тук много деца получиха старт в живота си да поемат пътя на професионални художници. Смятам, че тук е мястото на този архив, в един културен институт на 150 години, който събира и съхранява паметта на нашия град и той по най-достойния начин ще поеме дарението и ще има грижата да го съхрани за поколенията”, допълни още Майя Ананиева. Най-ценни за нея са рисунките, които са включени в първия каталог, издаден съвместно с читалище „Съгласие 1869”. Това беше първата дипляна, която в най-бедните години успяхме да издадем съвместно, ,точни тя. „Свидно ми е това, че за пръв път тук се случиха големите събития в живота на школата – за пръв път участвахме в Индия по покана на президента им, за пръв път участвахме в световния арт фестивал в Македония, за първи път участвахме в Португалия… Това беше изключително успешен старт, който ни изстреля в топ 10 на света, където продължаваме да бъдем повече от 20 години. Това беше времето на прехода, когато школата нямаше ателие. Читалище „Съгласие 1869″ни подаде ръка и се превърна в наш дом“, с вълнение сподели ръководителката на Арт школа „Колорит“. 
За мен, като председател на читалището, е радост и чест това дарение, каза при приемането на дарението председателят на читалището Ивайло Атанасов. Той благодари за жеста и обеща в най-скоро време да бъде обособена специална експозиция с дарението. Убеден съм, че ще продължим да организираме съвместни инициативи с Майя и нейната школа, допълни той.

Общински съвет – Плевен ще обсъжда правилника за работата си

Предложение за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година ще обсъждат плевенските съветници на сесията в четвъртък. Проектодокументът е внесен от временна комисия, избрана на първата сесия. Ще бъдат избрани заместник-председатели на местния парламент и ще бъдат попълнени съставите на постоянните комисии. Сред другите точки в предварителния дневен ред са начални цени за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци, предоставяне безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районна прокуратура – Плевен на нежилищен имот – частна общинска собственост, продажба на общински помещения и прекратяване на съсобственост, отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения. Съветниците ще обсъждат и предложение за изработване на проект за план за застрояване, с който ще бъде разширен гробищен парк „Чаира“ в обхвата на съседни поземлени имоти.

Удължават концесионните договори за находищата „Долни Дъбник“ и „Горни Дъбник“

С по 15 години ще бъдат удължени концесионните договори за находищата „Долни Дъбник“ и „Горни Дъбник“, област Плевен. Това реши Министерският съвет на свое заседание, приемайки исканата промяна от концесионера – „Проучване и добив на нефт и газ“ АД. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находищата, които биха останали неиззети. Концесионните договори за двете находища са сключени през 2003 г. за срок по 17 години.

Поредица концерти очакват плевенчани в предколедните дни

Три концерта са включени в предколедната програма на Община Плевен. Те са със свободен вход и ще се състоят в Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ следващата седмица. На 17 декември от 18 часа е концертът на Орлин Павлов. На следващата вечер, 18 декември, също от 18 часа, е концертът на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“. На 19 декември от 18 часа е концертът на познатата на плевенската публика Милица Гладнишка и Михаил Йосифов Секстет ще се представят в концерт, наречен „Живот като на кино”. На 16 декември от 20ч. Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ ще представи Коледен спектакъл за плевенската публика. Режисьор е Ива Николова. Рождественски концерт ще представят на 23 декември Общински хор „Гена Димитрова“ и Плевенска филхармония. Домакин на събитието ще е католическият храм „Дева Мария от Фатима” в Плевен при свободен вход. В концерта ще вземат участие Георги Милтиядов – пиано, Марина Белчева – виолончело, Чавдар Вълков – цигулка, и Лора Табакова – виолончело. Солисти ще са Боряна Бешева, Виолета Боянова и Даниел Меса. В програмата са включени популярни рождественски песни от цял свят. Диригент ще е Анелия Дечева.

300 литра незаконен алкохол иззеха от къща в село Девенци

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, специализирани полицейски сили при ОДМВР- Плевен, РУ Червен бряг и ТМУ-Свищов проведоха съвместна акция по противодействие на нелегалното разпространение на акцизни стоки.  Към 10.00 часа в четвъртък е предприето претърсване на адреси в село Девенци и град Червен бряг, обитавани от 55-годишен мъж. В имот в селото инспектиращите са открили съоръжение за производство и изваряване на етилов алкохол, бъркалки, различни по марка и вид метални и пластмасови капачки, етикети, стикери от търговските марки, дозатори и гумени уплътнители, туби и стъклени бутилки с различна вместимост, без поставен на тях валиден акцизен бандерол. Съдовете съдържали течност, наподобяваща на етилов алкохол с мирис на ракия, водка и уиски с общо тегло около 300 литра и различен алкохолен градус. Иззети са 254 кашона с бутилки. Намерен е и газов пистолет с отстранена предпазна муфа и поставен пълнител с патрон с гумена сачма, както и 9 боеприпаса.
Действията са осъществени под наблюдението на Районна прокуратура – Червен бряг. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по документирането му продължава, уточняват от пресцентъра на МВР в Плевен.

Главният прокурор награди окръжния прокурор на Плевен Ваня Савова

За отлично изпълнение на служебните задължения като прокурори и административни ръководители с отличие знак „За Заслуга“ и грамота, със заповед на Главния прокурор бяха наградени административни ръководители на прокуратури от Великотърновски апелативен район. Сред тях е и окръжният прокурор на Плевен Ваня Савова. Другите отличени административни ръководители са на Апелативна прокуратура – Велико Търново Таня Недкова, на Окръжна прокуратура Габрово Надежда Желева,
на Окръжна прокуратура Ловеч Валентин Вълков, на Окръжна прокуратура Русе Георги Георгиев, на Районна прокуратура Русе Яна Илиева и на  Районна прокуратура – Свищов Блага Георгиева.

13,7 милиона лева ще са разходите за чистота и битови отпадъци в община Плевен за 2020г.

13 761 000 лева ще са разходите за чистота и битови отпадъци в община Плевен за 2020г., сочат разчетите на общинската администрация. От такса смет се очаква да се съберат 7 200 000 лева. Това става ясно от представената план-сметка за чистотата за 2020 година, внесена от администрацията за разглеждане от Общинския съвет. С близо два милиона лева повече ще трябва да плати за годината Община Плевен като отчисления по закона за управление на отпадъците, ако останат в сила сегашните разпоредби на МОСВ. Прогнозният разход по това перо ще е 4,3 милиона лева в сравнение с малко над 2,5 милиона лева за тази година. Преди дни обаче министърът на околната среда Нено Димов съобщи, че повишението на таксата за депониране до 95 лева на тон няма да е еднократно, а плавно за три години. През 2020 г. таксата ще се повиши от 57 до 69 лева на тон, съобщи пресцентърът на екоминистерството. За следващата година за сметосъбиране и сметоизвозване в община Плевен ще бъдат дадени 3, 2 млн. лева, се посочва още в предложението до общинските съветници. За почистване на улиците и обществените места, както и за трикратно миене на града през годината и за почистване на паркове, речни корита, детски площадки и нерегламентирани сметища са заложени 4 милиона лева. За третирането на отпадъците в регионалната система за следващата година са планирани 2 милиона лева. През 2019г в сепариращата инсталация на новото депо са третирани над 54 хиляди тона смесен битов отпадък от община Плевен, за компостиране са постъпили 7 886 тона зелени отпадъци. Депонирани са близо 46 хиляди тона, а отделени за рециклиране са близо 11 хиляди тона отпадъци от пластмаса, хартия, картон, стъкло и метали. План-сметката за чистотата ще стои на вниманието на общинските съветници на декемврийската им сесия, която е насрочена за 19 декември. Както кметът Георг Спартански обяви по-рано, няма да има промяна в размера на такса смет за следващата година. 

Работилница за сурвачки отваря врати в плевенския музей

В Регионалния исторически музей в Плевен започват станалите традиционни прояви, посветени на Рождество Христово и свързаните с него обичаи. На 18 декември в експозиция „Традиционен бит и култура” в музея ще гостува коледарска група от Начално училище „Христо Ботев“ в Плевен. Ученици от трети клас с ръководители Валентина Николова и Йонита Милова ще пресъздадат обичая „Коледуване“. Тази седмица ще се проведе и придобилата популярност работилница за изработване на сурвачки и коледни картички в музея. Екипът на отдел „Етнография” с ръководител Миглена Николаева ще запознава гостуващите ученици не само с начина на изработване, а и със символиката и традициите при сурвачките. За седмицата, в която функционира работилницата за сурвачки, в музея обичайно гостуват над 200 деца от различни плевенски училища.

В съвместни четения участваха плевенски деца

ЦСОП „ П. Р. Славейков“ – Плевен под мотото „Аз избирам, ти четеш!“ проведе съвместни четения с детска градина „1-ви юни“, СУ „ Стоян Заимов“ и ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, съобщиха от центъра. Първото от тях бе четене с разбиране на откъс от романа „Под игото“. Помагащите технологии – управление на компютър с поглед – помогнаха на невербалните ученици да участват. В Библиотека на играчките в ЦСОП “П.Р. Славейков“ по-малките ученици отбелязаха заедно седмицата на четеното по забавен и непринуден начин. С помощта на психолог и логопед чрез алтернативния метод за комуникация учениците с множество увреждания избраха любими приказки, а връстниците им четоха откъси от тях. Децата от ЦСОП участваха в съвместно събитие в ОДЗ „1-ви Юни“ – „Познай любима приказка по рисунка“ и беседа в литературен клуб „Как се прави книга“. Те се включиха с удоволствие, като представиха и подариха на малките деца илюстрация по приказката „Майчина сълза“, а Симеон Николов, ученик от седми клас, прочете с радост и вълнение откъс от нея. Седмицата на четенето приключи в деня на чудесата, когато всички ученици от центъра от първи до четвърти клас с помощта на своите учители и терапевти се потопиха в света на приказките и усетиха, че да се чете е най – голямото вълшебство. Това събитие бе реализирано по иновативен начин чрез сензорната приказка „Житената питка“.

Общински съвет – Ловеч разглежда размера такса битови отпадъци на 19 декември

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов, на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква третото заседание на ОбС Ловеч на 19 декември, четвъртък, от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Проекто-дневният ред  включва  предложение за приемане на план-сметка за разходи за 2020 година, определяне на размера на такса битови отпадъци, наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч, актуализация на капиталовите разходи, информация за дейността на общинските фирми  „Еко“ и  „Общински пазари“ и други.

Арестуваха двама мъже за множество кражби в Ловеч

На 11 декември криминалисти от РУ Ловеч са установили и задържали за срок от 24 часа двама криминално проявени мъже, съответно 30-годишен от Ловеч и 26-годишен от с.Дойренци, по подозрение в извършването на множество кражби на територията на града.

В хода на проведени оперативно издирвателни мероприятия служителите на РУ Ловеч са установили, че в периода от м. септември до края на м.ноември 2019 година, двамата мъже поотделно или в съучастие са извършили кражба на: около 110 литра дизелово гориво, резервоар за дизелово гориво, 10 колани за укрепване на товари и 3 акумулаторни батерии от 4 МПС паркирани в Ловеч; от дърводелски цех в ж.к. „Здравец“ е извършена кражба на различни по вид и модели електрически, дървообработващи инструменти;  счупено предно панорамно стъкло на лек автомобил „Хонда“, паркиран на бул. „България“; кражба на 4 автомобилни гуми, сгъваема шатра и 4 сгъваеми маси от апартамент в ж.к „Здравец“;  взломяване на входна врата и проникване в магазин за „Домашни потреби“ в ж.к „Здравец“, откъдето са отнети различни по вид, марка и количество козметика, перилни препарати, ароматизатори, детски играчки и др. вещи на обща стойност около 2000 лв. 

Част от инкриминираните вещи са иззети по надлежния ред и работа по образуваните досъдебни производства продължават служители на  РУ Ловеч.

Общинският съвет в Ловеч избра членове на шест постоянни комисии

Общинският съвет в Ловеч избра членове на шест постоянни комисии за мандат 2019-2023 г.

За членове на постоянната комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси в състав от 10 члена:

1. Анатолий Георгиев Иванов;

2. Ангел Маринов Заимов;

3. Антон Ангелов Долапчиев;

4. Валентина Янкова Митева;

5. Детелина Димитрова Сотирова;

6. Доротея Миленова Цанкова;

7. Младен Минков Близнаков;

8. Петър Цолов Николов;

9. Росица Димитрова Маринова;     

10. Теодор Антонов Арсов

Избира за председател на постоянната комисия Детелина Димитрова Сотирова.

 Избира за членове на постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти в състав от 9 члена:

3.1. Валентина Янкова Митева;

3.2. Виктор Василев Стойчев;

3.3. Ертан Хюсеин Хасан;

3.4. Ирина Любенова Митева ;

3.5 Мариан Василев Василев;

3.6. Минчо Стойков Казанджиев;

3.7. Нели Веселинова Читинова;

3.8. Пенко Михайлов Михайлов;

3.9. Петко Тинков Петков;

3.10. Избира за председател на постоянната комисия Ирина Любенова Митева.

4. Избира за членове на постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика в състав от 11 члена: 

4.1. Борислав Игнатов Игнев;

4.2. Георги Цанков Карамишев;

4.3. Иван Иванов Минков;

4.4. Иван Николаев Николов;

4.5. Иваничка Пенева Каменова;

4.6. Калин Петков Кръстев;

4.7. Младен Минков Близнаков;

4.8. Николай Петков Стоянов;

4.9. Николай Тодоров Джачков;

4.10. Петър Цолов Николов;

4.11. Юнал Джелалов Мъстънов;

4.12. Избира за председател на постоянната комисия Георги Цанков Карамишев.

5. Избира за членове на постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество в състав от 13 члена:

5.1. Анатолий Георгиев Иванов;

5.2. Виктор Василев Стойчев;

5.3. Георги Николов Митев;

5.4. Георги Цанков Карамишев;

5.5. Ертан Хюсеин Хасан;

5.6. Иваничка Пенева Каменова;

5.7. Кирил Владимиров Гумнеров;

5.8. Мариан Василев Василев;

5.9. Минчо Стойков Казанджиев;

5.10. Николай Петков Стоянов;

5.11. Пенко Михайлов Михайлов;

5.12. Петко Тинков Петков;

5.13. Цоло Гачев Христов;

5.14. Избира за председател на постоянната комисия Минчо Стойков Казанджиев.

6. Избира за членове на  постоянната комисия  по  социална дейност, демографска политика и здравеопазване в състав от 11 члена:

6.1. Ангел Маринов Заимов;

6.2. Борислав Игнатов Игнев;

6.3. Георги Николов Митев;

6.4. Детелина Димитрова Сотирова;

6.5. Доротея Миленова Цанкова;

6.6. Ирина Любенова Митева;

6.7. Мария Илиева Съева;

6.8. Радослав Христов Хитов;

6.9. Страцимир Веселинов Петков;

6.10. Цоло Гачев Христов;

6.11. Юнал Джелалов Мъстънов;

6.12. Избира за председател на постоянната комисия Борислав Игнатов Игнев.

7. Избира за членове на  постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО в състав от 12 члена:

7.1. Антон Ангелов Долапчиев;

7.2. Иван Иванов Минков;

7.3. Иван Николаев Николов;

7.4. Калин Петков Кръстев;

7.5. Кирил Владимиров Гумнеров;

7.6. Мария Илиева Съева;

7.7. Нели Веселинова Читинова;

7.8. Николай Тодоров Джачков;

7.9. Радослав Христов Хитов;

7.10. Росица Димитрова Маринова;

7.11. Страцимир Веселинов Петков;

7.12. Теодор Антонов Арсов;

7.13. Избира за председател на постоянната комисия Страцимир Веселинов Петков.

Община Ловеч организира среща в понеделник за избор на спортист и треньор на годината

Община Ловеч отправя покана до всички медии и  спортните клубове в града във връзка с процедурата по избор на „Треньор на годината“ и  „Спортист на годината“.

Поканата е техни представители да вземат участие в работна среща за попълване на анкета с имената на всички номинирани състезатели. Предложенията за изготвяне на анкетата бяха представени от спортните клубове с изявили се през годината треньори  и състезатели по тяхна преценка.

Работната среща ще се проведе на 16 декември 2019 г., понеделник, от 16,15 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Съгласно т.7.4 от Статута за ежегодна персонална награда  „Треньор на годината“ и „Спортист на годината“, приет с Решение №484/27.07.2017 г. на Общински съвет – Ловеч, на срещата се канят представители на всички медии и спортни клубове на територията на Община Ловеч.

Организаторите разчитат на Вашето съдействие!

Общинският съвет в Ловеч избра Ирина Митева за член на Областния съвет за развитие

Общинският съвет в Ловеч избра Ирина Митева за член на Областния съвет за развитие на Област Ловеч с 23 гласа „За“, без гласове „Против“ и пет гласа „Въздържал се“. Другото предложение бе за Николай Стоянов, но то събра по-малко гласове.

Същевременно Общинският съвет гласува освобождаването на Цветослава Банева като член, представляващ Общински съвет – Ловеч в Областния съвет за развитие на Област Ловеч. Освобождаването се налага поради факта, че тя вече не е общински съветник.

Още на 13.11.2019 г.  Ваня  Събчева – Областен управител на Област Ловеч, е изпратила писмо, с което напомня, че на основание чл.62.ал.3 и чл.63 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е необходимо Общински съвет да вземе решение за определяне на представител в Областния съвет за развитие на Област Ловеч.

Така на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.62, ал.3 и чл.63 от Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие,  Общински съвет-Ловеч определи за член на Областния съвет за развитие на Област Ловеч Ирина Митева, общински съветник, като представител на Общински съвет-Ловеч.

Общински съвет Ловеч, пресцентър

12.12.2019 г.

Малка талантлива пианистка зарадва всички в детска градина в Левски

Далия Петкова от група „Ежко Бежко“ в детска градина  „Локомотив“ в Левски   поздрави всички деца и персонала на детската градина с няколко детски музикални пиеси. Малката талантлива пианистка с невероятните си изпълнения изпълни детската градина с вълшебствата на музиката. С пианото Далия се запознава още през лятото, а от началото на учебната година посещава читалище „Георги Парцалев“ в Левски, клас пиано с ръководител Геновева Трифонова. Изпълнените в края на концерта детски коледни песни са запели всички деца. Да запази ентусиазма си и в бъдеще да покори световните сцени, пожелават й всички от детската градина.

Успешно приключи проект за подготовка на първокласници в Обнова

Детска градина „ Теменуга“  в село Обнова, съвместно със сдружение „Пъстра палитра“ в Левски реализираха успешно проект „Формиране на социални умения у деца в предучилищна възраст, в партньорство с техните родители и учители“. Проектът стартира на 1 септември и приключва в края на годината.Той е  насочен за работа с уязвими групи и е на стойност 5 420 лв.,  финансиран от МОН. Начинанието приключи с „Карнавал на приказните герои”. Децата показаха своите знания за приказките и представиха по интересен начин своя герой пред гостите: инж. Кольо Домеников – зам.-кмет на община Левски, Петя Чолакова – гл.експерт „Образование, култура и спорт”, Анелия Николова – кмет на село Обнова, Ваня Радева –директор на ОУ „Неофит Рилски” в село Обнова, представители на НЧ „Светлоструй-1903” в селото и НЧ „Георги Парцлев-1901” в Левски, родители. Обхванати са изцяло двете подготвителни групи в детската градина с основна цел да се подготвят бъдещите първокласници. „С проведените беседи, ролеви игри и интерактивни методи бъдещите първокласници научиха какво трябва да правят в първи клас, какви са техните отговорности и задължения, на кого да се доверяват, как да се извиняват и да споделят. За родителите на децата това бе доста полезно и интересно, те разговаряха и споделяха за своите притеснения за първия учебен ден и как да поставят правила в къщи. Научиха как правилно да изслушват децата си. Изразиха желанието си за подобни инициативи и проекти”, разказа  Силвия Йорданова. На своите родители и гости бъдещи първокласници подариха маски и картички, изработени от тях. „Подкрепяйте децата, не ги изоставяйте по пътя на тяхното образование”, пожела на родителите зам.-кметът Кольо Домеников, отбелязвайки поставеното добро начало. Кметът на Обнова Анелия Николова благодари на всички за грижата за децата и хубавите чувства, с които се изпълва душата преди коледните и новогодишни  празници.

10 библиотеки в Плевенско получават средства за нови книги

10 библиотеки в област Плевен са одобрени за финансови средства за обровяване на фондовете с книги и други информационни източници във втората за годината конкурсна сесия на Министерство на културата. Средствата са по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ за 2019 г., а оценяването е извършено съгласно Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници. Сред класираните са Регионална библиотека „Христо Смирненски” в Плевен, която получава 18 670 лева, както и девет читалища. За читалище „Петко Симеонов” в село Муселиево са одобрени 1080 лева, за „Пробуда” в Буковлък – 655 лева, за „П.Р.Славейков 1923” в Гулянци – 818 лева. Читалище „Надежда 1902” в село Козар Белене ще бъде субсидирано с 943 лева, „Неофит Рилски 1972” в Тръстеник – с 1047 лева. Читалище „Никола Вапцаров 1897” в село Брест ще получи 894 лева, „Напредък 1871” в Никопол – 918 лева. За плевенското читалище „Христо Ботев 1959” са одобрени 686 лева, а за „Наука 1905” в Комарево – 763 лева. Общо 386 са одобрените за финансиране библиотеки в страната от 507 кандидатствали културни институции.

Кметът на Никопол се срещна с приемни родители

По покана на кмета на община Никопол Ивелин Савов се проведе станалата вече традиционна преди коледните празници – среща с приемните семейства от общината. Това съобщиха от общинската администрация в крайдунавския град. В нея се включиха също директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Мая Пенкова, Лариса Козова – началник отдел „Закрила на детето“, Зорница Георгиева – управител на ЦОП, Клара Генова – социален работник и специалисти от екипа по приемна грижа. Приемните родители обсъдиха както обикновени житейски проблеми, така и дългата и сложна процедура по пътя към приемане на дете в семейството. В приятелски разговор те споделиха добри практики, радостите и трудностите, които ги съпътстват, и получиха много полезни съвети. Кметът на общината благодари на родителите за хуманното отношение и грижи към децата, които се нуждаят от приемна грижа. Факт е, че те са деца в риск или лишени от пълноценна родителска грижа. Към тях е необходимо да се прояви специално разбиране, внимание, грижа и приемане, от което са били лишени.

С над 1000 акта и фишове завърши акция „Зима” в Плевенско

6522 превозни средства са проверили пътните полицаи от ОДМВР-Плевен в рамките на 33 специализирани полицейски операции, част от акция „Зима”. Проверени са над 5000 леки автомобили, 95 каруци, 21 велосипеди, 23 селскостопански машини, 1321 товарни автомобили и други. Издадени са 472 акта, 871 глоби с фиш, от движение са спрени 45 пътни превозни средства. Наложени са и 33 други мерки. Общият брой на констатираните неизправности на превозни средства е 138. Най-много са били случаите на неизправности по осветителните системи – 72, 30 са неизправностите при устройствата за измиване на предното стъкло, а констатираните случаи на разкъсани или износени гуми са 6. Констатирани са 9 неизправни велосипеди. Спрямо велосипедисти са взети 11 мерки, от които 6 акта и 5 глоби с фиш. Към водачи на каруци са приложени 60 мерки, от които 16 акта  и 44 глоби с фиш. Спрямо пешеходци мерките са 170, от тях актове – 5 и глоби с фиш – 165. Само в град Плевен на неправилно пресичащи пешеходци са съставени 95 фиша, останалите 70 са съставени за нарушения в областта. Акция „Зима“ започна на 1 ноември и приключи на 30 ноември. Тя бе разделена на три етапа, като всеки един от тях обхвана по една десетдневка и бе насочен към различните участници в движението по пътищата – водачи на моторни превозни средства, велосипедисти, пешеходци и водачи на пътни превозни средства, задвижвани от животинска тяга.