Home / НОВИНИ / Област Плевен е на 25-то място в страната по ползване на онлайн услуги

Област Плевен е на 25-то място в страната по ползване на онлайн услуги

Под 12 на сто от хората в Плевенска област са използвали през 2018 г. интернет за взаимодействие с органите на държавната и местната власт.  Това сочи изследване на Териториално статистическо бюро „Северозапад”.

Плевенският регион изостава с 10 процентни пункта от средната стойност за страната по този показател, като заема едва двадесет и пето място сред всички области. Средният дял на хората у нас, които ползват глобалната мрежа за контакти с институциите, е 22 на сто. Най-значителен е делът на лицата, използвали онлайн услуги на публичната администрация в област Видин – 37.6%, а най-нисък в област Разград – 3.6%. Показателна е тенденцията от навлизането на новите технологии в Плевенско, посочват от статистиката. За деветгодишен период относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Плевен се е увеличил със 36.4 процентни пункта. През миналата година 55.4% от населението на възраст 16 – 74 години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В сравнение с 2017 г. този показател бележи лек ръст. Жените са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с мъжете. Значителни са и различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 91.1% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 30.2% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.