Home / НОВИНИ / Плевенска болница ще прилага 10-годишния опит в роботизираната хирургия при лечението на своите пациенти през 2019 година

Плевенска болница ще прилага 10-годишния опит в роботизираната хирургия при лечението на своите пациенти през 2019 година

Болницата вече разполага с роботизирана система от последно поколение, с която ще се извършват робот-асистирани операции в гинекологията, общата хирургия и урологията. Роботизираната хирургия е нова философия, която промени бъдещето на хирургията въобще. С въвеждането на новата роботизирана система в клиничната практика ще се наблюдават по-добри резултати в оперативната и лечебната дейност. Доказани са многобройните ползи за пациентите при прилагането на роботизираната хирургия – намаляване на болничния престой, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и дискомфорт, бързо възстановяване и връщане на пациентите към нормален социален живот. През  2018 г. се навършиха 10 години от въвеждането за първи път на роботизираната хирургия в България и в Югоизточна Европа от екипа на проф. д-р Григор Горчев. Проф. д-р Григор Горчев и проф. д-р Славчо Томов и техните екипи имат съществен принос за развитието на това революционно направление в съвременната медицина не само у нас, но и в Европа. Професор Горчев е първият сертифициран хирург на конзола за работа с роботизираната система da Vinci за Югоизточна Европа и нашата страна, преминал успешно четири нива на обучение в Центъра по телехирургия в Страсбург, Франция. Приложението на роботизираната хирургия в България стартира през 2008 г. с извършването на първата в Източна Европа асистирана с робот радикална хистеректомия (отстраняване на матката) от пионера в роботиката проф. д-р Григор Горчев. През 2012 г. той извършва първата в Източна Европа роботизирана операция на жена с рак на шийката на матката със запазване на детеродните й функции, след която пациентката преминава успешна процедура по ин витро оплождане и става майка на здраво дете. Към 2012 г. в световната научна литература са описани само 19 случая на жени с такава патология, оперирани с роботизираната система, но българската пациентка е единствената с успешно завършила бременност.  През 2011 г. под ръководството на проф. Горчев за първи път в България стартира развитието на роботизираната хирургия в урологията. Извършена е първата в България асистирана с робот нефректомия (отстраняване на бъбрек). Обучени са двама уролози като хирурзи на конозола, които осъществиха и първите у нас радикални роботизирани простатектомии (премахване на простатна жлеза). През 2014 г. е факт инсталирането на роботизирана система от последно поколение с тренировъчен симулатор за провеждане на обучения и развиване на научноизследователска дейност. Сформиран е и първият за страната екип по обща хирургия за работа с роботизираната система, който успешно завършва обучителен курс в Страсбург, Франция. През 2014 г. е осъществена първата за България операция на пациент с рак на дебелото черво с роботизираната система. В началото на 2018 г. в Медицински университет – Плевен бе официално отбелязана 10-годишнината от въвеждането за първи път на роботизираната хирургия в Югоизточна Европа и в България от екипа на проф. д-р Григор Горчев. Това стана с откриването в Телекомуникационен ендоскопски център към МУ-Плевен на единствената за страната експозиция „История на минимално инвазивната хирургия“. За 10-годишен период екипът на чл.-кор. проф. Григор Горчев извършва  1200 робот-асистирани операции в гинекологията. За последните 5 години научната продукция на екипите по роботизирана хирургия е значителна – 3 дисертации, 3 автореферата, 2 дипломни работи, 11 публикации в чуждестранни научни списания и над 112 публикации в български научни списания. За учебната 2017/2018 година Медицински университет – Плевен е първото висше медицинско училище в страната, което въведе в учебния план по „Медицина“ дисциплината „Минимално инвазивна хирургия“, част от която е и роботизираната хирургия. За четири поредни години професор Григор Горчев и професор Славчо Томов участват в Световния конгрес по роботизирана хирургия в САЩ, запознавайки международната аудитория с натрупания опит в роботизираната гинекологична хирургия. Професор Горчев е президент на ІІІ Международен Конгрес по роботизирана хирургия на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа, който се проведе през 2014 г. в София под патронажа на Медицински университет – Плевен. За два поредни мандата той бе член на Управителния Съвет на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия. Към днешна дата член на Съвета е ректорът на Медицински университет – Плевен проф. д-р Славчо Томов. През септември тази година под патронажа на МУ-Плевен в София ще се проведе ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.