Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ / Обучение на тема „Проява на насилие над деца. Определение. Видове насилие. Причини. Превенция“ в Ловеч

Обучение на тема „Проява на насилие над деца. Определение. Видове насилие. Причини. Превенция“ в Ловеч

В тридневно специализирано обучение на тема „Проява на насилие над деца. Определение. Видове насилие. Причини. Превенция“, проведено в град Ловеч от Симеон Тодоров, служителите на Областен екип по приемна грижа-Ловеч по Проект „Приеми ме 2015“ повишиха своята квалификация и мотивация за работа на специалистите по приемна грижа.
Чрез използването на интерактивни методи при реализацията на квалификационните форми с екипа, пряко зает с работа по приемна грижа, се цели разширяване и обогатяване на уменията им, за предоставяне на подкрепа, насочена към конкретните потребности на приемните семейства. Задача на обучението е да се усъвършенстват уменията на екипите за сътрудничество със специалистите от институциите, с които си взаимодейства ОЕПГ и работа в екип, както и надграждане на практически умения за индивидуална работа със семейства, чийто приемни деца са били жертви на насилие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.