Home / НОВИНИ / Втора международна Хайфу конференция в Медицински университет – Плевен

Втора международна Хайфу конференция в Медицински университет – Плевен

Форумът бе официално открит от ректора на висшето училище проф. д-р Славчо Томов и министъра на образованието и наука Красимир Вълчев в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния ендоскопски център. Образователният министър бе на двудневно работно посещение в Плевен, част от което е и визитата му във висшето училище с цел запознаване с високотехнологичните решения в обучението, разглеждане на новоразкрития Факултет по фармация и провеждане на срещи с академичната общност.
Целта на форума бе да се направи окончателен доклад за резултатите от двустранния научен проект, озаглавен „Проучване на възможностите на ХАЙФУ технологията за лечение на миомна болест при български и китайски пациентки като неинвазивен, алтернативен на хирургията метод“. Архивирането, анализа и обработката на резултатите в проучването са осъществени чрез специално създаден за целта софтуер. Това е отличен пример и модел за бъдещите проекти между ХАЙФУ центровете по света, за да се увеличат и улеснят научноизследователските проучвания помежду им с цел откриване на все повече доказателства за ползите от това лечение за пациентите.
Двустранният проект се финансира от Министерството на науката и технологиите на Китайската Народна Република и Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката в България. За втори път форумът се превърна в платформа за обмен на знания, идеи и опит между специалисти в различни клинични приложения на Хайфу терапията с по-широк кръг от медицинска аудитория на национално и международно ниво. Регистрираните участници бяха над сто от 13 държави, а част от гост-лекторите на събитието – професори от водещи клинични центрове в Европа, както и китайските партньори от Втора асоциирана болница към Медицинския университет Чонгчинг, Китай.
По време на конференцията бе представен натрупания 5-годишен опит в прилагането на този неинвазивен метод на термична аблация в лечението на над 500 случая на доброкачествени и злокачествени солидни тумори. Това е напълно неинвазивна медицинска терапия, при която чрез насочен ултразвуков сигнал и при уникална прецизност се постига аблация (стопяване) на новообразуванието. Терапията е органосъхраняваща, без конвенционална хирургична интервенция – без разрези, без кръвозагуба, с минимален риск от инфекции и липса на оперативен стрес. В световните ХАЙФУ центрове с богат опит рискът от усложнения за пациента е сведен до под 0.5%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.