Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ / Извънредно заседание на Общински съвет-Ловеч ще се проведе на 23 май

Извънредно заседание на Общински съвет-Ловеч ще се проведе на 23 май

Председателят на Общински съвет Ловеч Петър Цолов свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, на 23 май /сряда/ 2018 г. от 17,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Поканата към общинските съветници е на основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Проекто–дневният ред е от две точки:
1. Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р П.Стоянов“ АД, гр. Ловеч, насрочено за 28.05.2018 година., докладвана от Петър Цолов – председател на Общински съвет Ловеч
2. Ново обсъждане на решение № 735/26.04.2018 г. – Даване мандатност на квалифицирано лица (адвокат), за защита на решение № 593/2017 г. на Общински съвет-Ловеч по АД № 1/2018 г. на Административен съд Ловеч, до окончателното решение на съдебните институции, върнато от кмета на Община Ловеч с предложение с вх. № ОС-399/10.05.2018 г. Докладчик е Васил Василев – председател на ПК по ЖКРОС.
Следващото ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ остава насрочено за 31.05.2018 г., четвъртък, от 10.00 часа.

Общински съвет Ловеч
15.05.2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.