Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ / Кметът на Ловеч отпуска стипендии на трима нови ученици

Кметът на Ловеч отпуска стипендии на трима нови ученици

Със заповед на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова се отпускат стипендии на трима нови ученици. Ивайла Константинова Василева, ученичка в ОУ „Христо Никифоров“ в Ловеч е класирана на трето място в Държавно първенство по биатлон, проведено на 17.02.2018г. в с. Рожен. Тя ще получава стипендия в размер на 60 лева със срок за изплащане от 01.03.2018 г. до 28.02.2019 г. включително.
Стипендия ще получава и Мелиса Янушева Свиленова, ученичка от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с Александрово, която е класирана на трето място в Национален конкурс „Моите детски мечти“. Размерът е 60 лева със срок на изплащане от 01.03.2018 г. до 28.02.2019 г включително.
Стипендиите се отпускат на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, раздел II, т.6.1 и т.6.2 от Правилата за подпомагане на деца и ученици с изявени дарби в Община Ловеч и Раздел II, т. 1 от Общинската програма с мерки за подпомагане на деца и ученици с изявени дарби, във връзка с протокол от 09.05.2018г. на комисия, назначена със заповед № 551/17.04.2018 г. на кмета на Община Ловеч. Сумите се изплащат по банков път на лицето, подало искането за стипендия.
Третият стипедиант е Пламен Светославов Стоянов, ученик в ППМГ- Ловеч, класиран на първо място в Национално първенство кадети и кадетки кумите, проведено в гр. Димитровград на 24.03.2018 г. Стипендията е в размер 135 лева със срок за изплащане- от 01.04.2018 г. до 31.03.2019 г. включително, като ще се изплаща чрез ППМГ- гр. Ловеч , считано от 01.04.2018г.
Тази помощ е на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.17 ал.1, т.2 във връзка с чл. 10 и чл.16, ал.1,т.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, Раздел II, т.2.28 от Програмата на мерките за закрила на деца от държавни и общински училища през 2018 г. и Протокол от 09.05.2018 г. на комисия назначена със Заповед 551/17.04.2018г. на Кмета на Община Ловеч.
По-рано, през март т.г., бяха отпуснати стипендии на трима други ученици – Константин Константинов Василев от ППМГ – Ловеч, Мария Ивайлова Иванова от ОУ „Васил Левски“ в Ловеч и на Десислава Цветанова Димитрова от ПЕГ „Екзарх Йосиф Първи“.
Община Ловеч, пресцентър
15.05.2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.