Home / НОВИНИ / Коефициентът на икономическа активност в област Плевен е нараснал с 2,7 процентни пункта за една година

Коефициентът на икономическа активност в област Плевен е нараснал с 2,7 процентни пункта за една година

В област Плевен през 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 103 хил., или 69.2% от населението на същата възраст от областта. Данните са от наблюдението на работната сила в региона за миналата година. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност в област Плевен нараства с 2.7 процентни пункта. Общият брой на заетите лица през 2017 г. в област Плевен е 94.8 хил. Най-много са заетите лица със средно образование – 57.9 хил., следвани от тези с висше образование – 27.9 хил., а с основно и по-ниско образование са 9.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението на възраст 25 – 34 навършени години е 61.8% , или с два проценти пункта по-малко в сравнение с 2016 година. При възрастовата група 55 – 64 години този коефициент достига почти 57 %, или с 3 процентни пункта по-висок в сравнение с предходната година. Безработните в областта са 11.1 хил., като коефициентът на безработица за областта нараства с 0.2 процентни пункта спрямо 2016 г. и достига 10.5%. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46 хиляди.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.