Home / НОВИНИ / Шест гимназии в Плевенско предлагат дуално обучение през следващата учебна година

Шест гимназии в Плевенско предлагат дуално обучение през следващата учебна година

Регионалното управление на образованието в Плевен представи утвърдения държавен план-прием след завършено основно образование за следващата учебна година. 2445 седмокласници ще завършат основно образование в Плевен тази учебна година и ще могат да кандидатстват в гимназиите. Заедно с връстниците си от съседните региони те ще могат да избират широка палитра от профилирани паралелки, както и такива за професионална подготовка, подчерта началникът на Регионалното управление на образованието в Плевен Албена Тотева. 40 са профилираните паралелки в 18 средни училища в региона, 2 са профилирани гимназии. От тях 24 са с интензивно изучаване на чужд език и 2 с разширено. 59 са паралелките в 22 професионални гимназии, 4 средни и 2 обединени училища за придобиване на професионална квалификация по специалности от професии на втора и трета степен професионална квалификация. Сред тях с интензивно изучаване на чужд език са 4 паралелки, с разширено изучаване на чужд език – 19, без интензивно и разширено изучаване на чужд език – 36 паралелки. Четири паралелки в региона ще обучават за първа степен на професионална квалификация – до 10 клас, очаква се с министерска заповед да бъдат утвърдени още две. Вижда се активност от страна на бизнеса по отношение на дуалното обучение, коментира Цветанка Тончева от РУО-Плевен. Шест професионални гимназии в Плевенска област ще предлагат тази година дуално обучение по седем специалности. През настоящата учебна година в Плевенска област има една такава паралелка, а за новата ще има 7 специалности, заявени от работодателите. Шест училища, сред които две средни и едно обединено, ще предлагат обучение по нови специалности. Учениците ще получават професионална квалификация за сътрудник в малкия и среден бизнес, работник в растениевъдството, системен програмист, съдебен служител, помощник в строителството. 7 са паралелките за прием в задочна форма на обучение в професионалните гимназии. От 3 до 21 май е срокът за подаване на заявления за учениците със специални образователни потребности и хронични заболявания. Пълната информация за приема и за всички предлагани паралелки, вече са публично достъпни за ученици и родители в Регионалното управление на образованието и на интернет-страницата му.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.