Home / НОВИНИ / 126 домакинства в Плевенско ще участват в статистическо наблюдение на семейните бюджети

126 домакинства в Плевенско ще участват в статистическо наблюдение на семейните бюджети

126 домакинства от Плевенска област са включени в наблюдението на домакинските бюджети, което Националният статистически институт стартира от началото на април. Това е най-старото извадково наблюдение, което се провежда от българската статистика. То е ежегодно и тази година стартира от началото на април, като Наблюдението на домакинските бюджети ще се провежда в новоизбрани домакинства. Отдел „Статистически изследвания – Плевен“ към ТСБ – Северозапад, като част Националния статистически институт, ще проведе изследването на територията на област Плевен. 126-те домакинства от региона са избрани на случаен принцип и са разделени в три подизвадки от по 42 домакинства. В периода април – юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип. По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването. Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.