Home / НОВИНИ / СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

Сдружение „Национален център за информационно обслужване“ – гр. Плевен съвместно с Румънската асоциация за електроника и софтуерна индустрия – филиал Олтения – гр. Крайова; Асоциация Строителен клъстер – Олтения – гр. Крайова; Видинската търговско – промишлена палата изпълняват проект „Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата мобилност в областта на строителството от трансграничната зона Румъния-България“ – „JOINT CONSTRUCT“. С изпълнението на проекта партньорите са си поставили като основна цел да се развие съвместният пазар на труда в трансграничния регион, да се увеличат инвестициите в човешки капитал, да се открият нови икономически възможности, отговарящи на нуждите на региона в областта на строителството.
Общите предизвикателства от двете страни на река Дунав са свързани с високата безработица, ниското ниво на образование и квалификация, заплащане, по-ниско от средното за страната, миграцията на населението към по-големите градове или към други страни.
Тези и други аспекти на пазара на труда в сектор Строителство бяха изследвани в края на миналата година в трансграничната зона. Всички анализи и резултати са разписани и обобщени в „Проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството на територията на проекта“, която обхваща областите Видин, Монтана, Враца и Плевен в България и окръзите Мехединци, Долж и Олт в Румъния.

На 19 март 2018 година (понеделник) от 11:00 часа в зала 204, площад Възраждане №1 (сградата на Областна администрация), Плевен ще се проведе представяне на общото проучване и по-задълбочено представяне на частта от него, отразяващо ситуацията на пазара на труда в строителството на територията на областите Враца и Плевен“.

Поканени за участие са безработни лица, вкл. младежи, работодатели, служители от Бюрото по труда – Плевен, представители на професионални образователни институции, представители на местната власт.

Проект „JOINT CONSTRUCT“ е разработен по приоритетна ос 4 на програма „Interreg V-A Румъния-България“: Квалифициран и приобщен регион; специфична цел на приоритетната ос 4.1: Да се насърчи интеграцията на трансграничния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност.
Продължителност на проекта: 24 месеца.
Общ бюджет: 477 030,00 евро.
Стойност на финансиране от ЕС: 405 475,69 евро

Организатор на събитието е Сдружение „Национален център за информационно обслужване“.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас:
тел. 064821033, e-mail: nciobg@gmail.com
или да ни посетите на място: гр. Плевен, пл. Възраждане №1, офис 201.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.