Home / НОВИНИ / Община Троян отново спечели финансиране по проект „Красива България“, в размер на 71 956 лв. Салонът на Общината и Центъра за административно обслужване ще придобият нова, модерна визия и функционалност

Община Троян отново спечели финансиране по проект „Красива България“, в размер на 71 956 лв. Салонът на Общината и Центъра за административно обслужване ще придобият нова, модерна визия и функционалност

През 2018 г. Община Троян отново получи одобрение за финансиране по проект „Красива България“ пред Министерство на труда и социалната политика (МТСП).
На 20.02.2018 г. стана ясно, че с Решение №1/20.02.2018 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ са одобрени 36 проектни предложения на 35 общини и една областна администрация за финансиране и реализация през 2018 г. От тях 17 бр. са по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“, 18 бр. – по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ и 1 бр. – по мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“. Община Троян е сред одобрените 35 общини с проектното си предложение по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, включващо дейности за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Основен ремонт на Центъра за административно обслужване и салона в сградата на Общинска администрация – Троян, находящ се в гр. Троян, пл. „Възраждане” №1.
Общият бюджет на проектното предложение възлиза на 179891 лева с ДДС, като Община Троян ще получи Финансиране от ПКБ с ДДС: 71956 лева и ще осигури съфинансиране, в размер на 107935 лева.
Реализирането на проекта предвижда изпълнение на цялостен ремонт, преустройство, обзавеждане и оборудване на залата на общински съвет и центъра за административно обслужване на община Троян, с което те ще придобият нова, модерна визия и функционалност.
Ще бъде изградена нова подова конструкция, чрез която ще се повдигнат нивата на залата на общински съвет и центъра за административно обслужване до нивото на главното фоайе на общината. В пространството пред подходите им ще бъде обособено място за изчакване със седящи места. Предвиден е монтаж на окачен таван, нови подови и стенни покрития. В салона стенните покрития ще бъдат акустични. Ще бъде изградено ново изкуствено осветление. Местата за зрителите и общинските съветници ще бъдат разположени ветрилообразно. Броят на местата с банки е 27, а на останалите 63. Предвидени са и две достъпни места за хора с нарушени двигателни способности.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.