Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ / Здравни инспектори проверяват: здравословното хранене детски заведения и детските кухни , обекти с обществено предназначение и лечебните заведения

Здравни инспектори проверяват: здравословното хранене детски заведения и детските кухни , обекти с обществено предназначение и лечебните заведения

За периода 05.02.2018г. – 09.02.2018 г. здравните инспектори от Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 54 проверки на обекти с обществено предназначение (5 места за настаняване, 2 фитнес зали, 1читалище, 1 игрална зала, 15 фризьорски салони, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 9 детски ясли и градини, 2 местни водоизточници, 1 училище, 1 музикална школа, 4 минерални водоизточника, 2 плувни басейна и 8 хотела) в гр. Ловеч, гр. Угърчин, гр. Луковит, гр. Троян, с.Шипково, с. Рибарица, с. Умаревци, гр. Летница, с. Г. Сливово, гр. Тетевен, с. Бабинци. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба с изключение на една детска градина, в която е издадено предписание за осигуряване на масички за хранене на децата, отговарящи на нормативните изисквания.
През изтеклия период са проверени 15 козметични продукта в 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.
Проверени са 3 химични вещества и смеси в 1 обект. Химичните вещества и смеси са проверявани за етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.
През периода са извършени 14 проверки на здравословното хранене на децата в детски заведения и детските кухни в с. Бабинци, гр. Летница, гр. Угърчин, гр. Луковит и с.Рибарица, без нарушения и 1 проверка за здравословното хранене на учениците в заведение за социални услуги за деца в гр. Тетевен, без нарушение.
За периода 05.02.-09.02.2018г. в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани са 2 проби вода от плувни басейни от гр.Троян и с.Шипково.
По изследваните показатели – микробиологични и химични, пробите води от плувни басейни съответстват на нормативните изисквания.
През седмицата са извършени общо 31 проверки за спазване забраните за тютюнопушене в административни обекти и на обекти за хранене и развлечение и лечебни заведения в гр. Ловеч, с. Галата, с. Рибарица, с. Български Извор и гр. Луковит без нарушения.
Инспектори на Дирекция „Медицински дейности” са осъществили: 3 проверки в лечебни заведения за извънболнична помощ, за съответствие на осъществяваната дейност съобразно регистрираната им по Закона за лечебните заведения; 3 проверки в аптеки за спазване на изискванията по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 2 проверки по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. При текущия контрол няма установени нарушения.
От регистъра на лечебните заведения и хосписите е извършена промяна в обстоятелствата на 1 лечебно заведение и е заличено лечебно заведение за специализирана медицинска помощ поради преустановена дейност за повече от 6 месеца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.