Home / НОВИНИ / 57 на сто от домакинствата в Плевенско имат достъп до интернет в дома си

57 на сто от домакинствата в Плевенско имат достъп до интернет в дома си

Близо 57 на сто от домакинствата в област Плевен имат достъп до интернет в домовете си през 2017 година, като увеличението е с 6,6 процентни пункта спрямо предходната година, показва изследване на статистиката, проведено в цялата страна. Показателна е тенденцията от навлизането на новите технологии – за осемгодишен период относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Плевен се е увеличил със 29.7 процентни пункта, посочват от Териториално статистическо бюро „Северозапад”. За миналата година Северозападният район изостава от средната стойност за страната с 57,8% достъп. За сравнение – в Югозападния район този процент е 70,5. В област Плевен през 2017 г. 55.2% от населението на възраст 16 – 74 години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В сравнение с 2016 г. този показател бележи ръст от 10.5 процентни пункта. Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените – съответно 56.4 и 54.0 %. Значителни са и различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 90.1% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 23.9% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. През миналата година в региона 12.7% от хората са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление. По този показател областта изостава с 8 процентни пункта от средната стойност за страната, която е 20.7% и заема двадесет и второ място сред 28-те области. Най-значителен е делът на лицата, използвали онлайн услуги на публичната администрация в област Монтана – 36.7%, а най-нисък в област Разград – 9.%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.