Home / НОВИНИ / Преките чуждестранни инвестиции в Плевенска област намаляват, по данни за 2016 година

Преките чуждестранни инвестиции в Плевенска област намаляват, по данни за 2016 година

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2016 г. възлизат на 187.6 млн. евро, което е с 33.6% по-малко в сравнение с 2015 година. Това съобщи Териториално статистическо бюро „Северозапад”. Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектор „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 161.9 млн. евро, следван от отрасъл „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” – 15.5 млн. евро. През 2016 г. тези дейности формират 94.6% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции, а относителният им дял общо нараства с 13.2 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции намаляват с 32% в сравнение с 2015 г. и са в размер на 3.2 млн. евро. С най-голям размер на преки чуждестранни инвестиции е община Плевен – 34.3% от общия обем, следвана от община Червен бряг – 17 на сто.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.