Home / НОВИНИ / Плевенска област на 16-то място в страната по средна заплата за 2016 година

Плевенска област на 16-то място в страната по средна заплата за 2016 година

Плевенска област е на 11-то място в страната по брой наети лица и на 16-то място сред 28-те области по средна брутна годишна заплата, сочат данните на статистиката за 2016 година. Средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 758 души, което е близо 2.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите намалява със 842 души или с 1.4%. Увеличение се наблюдава в осем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“. Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности – най-значимо в „Добивна промишленост”. В сравнение с останалите области от Северозападния район през 2016 г. област Плевен е на първо място по наети лица, следвана от област Враца – 36.1 хиляди, а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди. В област Плевен средната брутна годишна работна заплата за 2016 г. е 8 630 лв. при 11 379 лв. средно за страната. През 2016 г. средната годишна брутна работна заплата в област Плевен се увеличава спрямо 2015 г. с 9.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Професионални дейности и научни изследвания” (15.8%) и „Преработваща промишленост” (14.5%). В региона средната годишна работна заплата през 2016 г. в обществения сектор нараства със 7.1% спрямо 2015 г., а в частния сектор – с 10.5%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.