Home / НОВИНИ / Приключи Среднозимното преброяване на водолюбиви птици в Плевенско и Ловешко

Приключи Среднозимното преброяване на водолюбиви птици в Плевенско и Ловешко

42-то Среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен, се проведе на 12 и 13 януари тази година. Преброяването се извърши от Българската орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, при Българската академия на науките и експерт от РИОСВ – Плевен. Обходени са влажни зони в област Плевен и област Ловеч – 40 точки на наблюдение по поречията на реките Искър, Вит, Осъм и Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница,Тотлебен, Каменец, Александрово, рибарници, блата и др. Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, черноврат гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, земеродно рибарче, голям горски водобегач и др.
Установени са и екземпляри от други видове птици-обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, малък ястреб и др.Събраните данни ще бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, за да се определят популациите на водолюбивите птици и състоянието на местата, на които зимуват.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.