Home / НОВИНИ / Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2018 г. на Община Тетевен

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2018 г. на Община Тетевен

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 39 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тетевен
кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 12 януари 2018 год./петък/ от 16.00 часа в салона на Община Тетевен

НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджет за 2018 г. на Община Тетевен

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Тетевен за 2018 година.
Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината. Затова те трябва да се вземат с активното участие на всички граждани.

Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2018 г. до 12.01.2018 г. в Информационен център на Общината или на електронен адрес: mayortn@abv.bg или mayortn@mail.bg
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Материалите по проекта на бюджет за 2018 г. са публикувани на сайта на Общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.