Home / НОВИНИ / Текст от правилника за работа на общинския съвет в Троян, който гласи, че председателят упражнява контрол върху харченето на пари за издръжка на местния парламент, отива на съд

Текст от правилника за работа на общинския съвет в Троян, който гласи, че председателят упражнява контрол върху харченето на пари за издръжка на местния парламент, отива на съд

Текст от правилника за работа на общинския съвет в Троян, който гласи, че председателят упражнява контрол върху харченето на пари за издръжка на местния парламент, отива на съд.По протест на Окръжна прокуратура – Ловеч, подаден против текст от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в Административен съд – Ловеч е образувано административно дело, което ще се гледа на 14 февруари. Протестираният текст гласи, че председателят на общинския съвет упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на местния парламент.
Доводите на прокурор Кирил Петров за незаконосъобразност на оспорената разпоредба са, че същата противоречи на разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, свързани с компетентността на общинския съвет и кмета на общината. В протеста се поддържа, че в закона ясно е разписано, че общинският бюджет се приема от общинския съвет, а изпълнението се организира от кмета, но не се предвиждат правомощия на председателя на общинския съвет по отношение на общинския бюджет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.