Home / НОВИНИ / 119 обекта провери през ноември РИОСВ-Плевен

119 обекта провери през ноември РИОСВ-Плевен

119 обекта през ноември провериха експертите на Регионалната инспекция по околна среда и води в Плевен.
От тях 68 са извънредни. Дадени са 61 предписания, съставени са два акта за нарушения и е издадено едно наказателно постановление. По издадени наказателни постановления са събрани 2750 лв. 27 017 лв., събрани в предходен период са разпределени и преведени на общини на чиято територия се намират санкционираните субекти. През месеца в РИОСВ – Плевен са постъпили 10 сигнала, 2 жалби и 83 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи и залесяване в държавни, общински и частни гори. След проверка на сигналите е установено, че пет от тях са основателни, четири – не, а един е препратен по компетентност. За периода са постъпили 73 уведомления инвенстиционно предложения, планове и програми, издадени са шест Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и две Решения за преценяване на необходимостта от ЕО. В резултат на завишения превантивен, текущ и последващ контрол през отчетния период няма случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.