Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ / Топъл обяд за деца ще бъде осигурен за шести път от БЧК-Ловеч

Топъл обяд за деца ще бъде осигурен за шести път от БЧК-Ловеч

Топъл обяд за деца ще бъде осигурен за шести път от БЧК-Ловеч. От 1 декември до 31 март 2018 г., ще се организира трапезария в столовата на ОУ«Св.Св.Кирил и Методий» в Ловеч, в която ще се предлага топъл обяд на 60 деца от социално слаби семейства, сираци и полусираци на стойност два лева на ден. Подборът на целевата група – 60 деца от социално-слаби семейства, сираци и полусираци, на възраст от 7 до 14 години, живеещи в община Ловеч, се извърши по критерии, заложени в Правилник на БЧК за предоставяне на храна в обществени трапезарии на деца сираци и полусираци, деца с увреждания, деца от социално-слаби семейства с доход на член от семейството до 80 % от минималната работна заплата, редовно посещаващи учебни занятия. Училищното ръководство извърши социално анкетиране на учениците и на база събраните данни БЧК ще утвърди окончателния списък на бенефициентите. Всяко дете ще получи купони за всеки месец, а храненето ще се извършва в учебни дни, на обяд от 11.45 до 14.00 часа в трапезария, обозначена със знака на Червения кръст. Основната цел е подобряване качеството на хранене и психо-социалния климат на децата през зимните месеци чрез осигуряване пълноценен обяд на най-нуждаещите се деца, облекчаване бюджета на социално-слаби семейства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.