Home / НОВИНИ / Плевен отново е сред общините с най-добри финансови параметри според финансовото министерство

Плевен отново е сред общините с най-добри финансови параметри според финансовото министерство

За поредно тримесечие община Плевен е сред отличниците с най-добри финансови показатели. Това става ясно от публикуваните от Министерството на финансите данни за финансовото състояние на общините за третото тримесечие на 2017-та година. В документа на Министерството на финансите се изброяват 14 общини с най-добри параметри по показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за тримесечието. Според комплексния анализ на финансовото ведомство в тази група са общините Столична, Варна, Панагюрище, Божурище, Раднево, Балчик, Банско, Несебър, Ямбол, Русе, Плевен, Родопи, Пловдив, Девня. Данните сочат, че общините у нас използват дългосрочни заеми, както за дофинансиране на европейски проекти и програми, така и за реализирането на значими инвестиционни проекти. Важен показател, който е индикатор за финансовото състояние и дисциплина в общината, не е размерът на дълга като обща сума, а дали погашенията по него са правилно планирани и бюджетно разчетени, така че да не са в противоречие с фискалното правило, се посочва в анализа. Към края на третото тримесечие на 2017 г. общините отчитат още по-слаба инвестиционна активност от 9,4 %, сравнено с данните към края на 2016 г., когато средната стойност на този показател за страната е 15,16 %, както и спрямо средното равнище на показателя от 12,72 %, отчетено към същия период на миналата година. Сред посочените 13 общини с най-негативни тенденции по показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност за третото тримесечие на 2017 г.няма такива от Плевенска област.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.