Home / НОВИНИ / На 78 % е изпълнен годишният план за местни приходи в Община Плевен за деветмесечието

На 78 % е изпълнен годишният план за местни приходи в Община Плевен за деветмесечието

Към 30 септември дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен отчита постъпления от местни данъци и такси в размер на 18 307 000 лв. Изпълнението на плана за приходи по данък върху недвижимите имоти е 86 %, данък върху превозните средства – 87 %, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 54 % и такса битови отпадъци – 80 %.Изпълнението на плана за приходи от местни налози към 30 септември възлиза общо на 78 %, посочват от общинската администрация. Оттам напомнят, че на 31 октомври изтича срокът за заплащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017 година. Дължимите суми могат да бъдат заплатени на каса в Дирекцията, по банков път или чрез Интернет през сайта на Община Плевен. Считано от 1 ноември, на непогасените задължения ще се начислява лихва за просрочие в размер на основния лихвен процент плюс 10 пункта наказателна лихва.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.