Home / НОВИНИ / Административният съд образува дело и за конкурса за управител на Трето ДКЦ в Плевен

Административният съд образува дело и за конкурса за управител на Трето ДКЦ в Плевен

В Административен съд – Плевен е образувано административно дело по подадена жалба от Кмета на Община Плевен срещу Решение № 709/25.09.2017 г. на Общински съвет – Плевен, съобщиха от съда. С оспореното решение Общински съвет – Плевен не утвърждава Протокол от 01.08.2017 г. от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център ІІІ – Плевен” ЕООД и класиране на кандидатите, като възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме необходимите правни и фактически действия за провеждане на нов конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ ІІІ – Плевен” ЕООД.
С подадената жалба се иска от съда да се отмени като незаконосъобразно посоченото решение на Общински съвет – Плевен, предвид противоречието му с разпоредбите на наредбата за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. Жалбоподателят излага съображения, че то е и неизпълнимо, тъй като не е ясно какво точно му се възлага. Органът, който взима решение за провеждането на конкурс по силата на наредбата е Общинският съвет. Същият орган назначава комисията за организиране, подготовка и провеждане на конкурсната процедура. Предвид тези доводи, жалбоподателят счита, че не са налице правни и фактически действия, които кметът е в състояние да предприеме за провеждане на нов конкурс.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.