Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ / Областният управител върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Ловеч с което се освобождава от длъжност Съвета на директорите на „ЕКО” ЕАД

Областният управител върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Ловеч с което се освобождава от длъжност Съвета на директорите на „ЕКО” ЕАД

Областният управител Георги Терзийски върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Ловеч, прието на 27 септември, с което се освобождава от длъжност Съвета на директорите на „ЕКО” ЕАД – Ловеч и избира нов такъв.
.В мотивите на заповедта се казва: Решението е прието в нарушение на Правника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, в който е казано: “Предложение за прегласуване се прави веднага след обявяване на резултатите от гласуването. Когато начинът на гласуване или резултатът от него бъдат оспорени, председателят разпорежда да бъде прегласуван проектът за решение. Резултатът, установен при повторното гласуване е окончателен“.
Видно от разискванията, отразени в протокола, предложението за прегласуване на вече приетото решение е направено без да е налице оспорване, нито на процедурата по гласуването, нито на резултата от него, тоест не са налице предпоставки, при които би могло да се поиска повторно гласуване, както се е случило по време на заседанието. Преценката дали да бъде допуснато повторно гласуване е предоставена на председателя на Общинския съвет, като във всички случаи следва да бъде съобразена с наличието на валидно оспорване, каквото липсва, се казва още в мотивите.
Пълният текст на заповедта може да се види в секция „Заповеди и решения” в сайта на Областна администрация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.