Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ / Водата от две чешми на територията на община Ловеч е негодна за пиене

Водата от две чешми на територията на община Ловеч е негодна за пиене

Водата от две чешми на територията на община Ловеч е негодна за пиене. Те се намират в селата Деветаки и Пресяка, съобщиха от РЗИ-Ловеч. Изследваните проби от водоизточниците са показали, че водата не отговаря на изискванията за качество. Водата от чешма „Беляновец” в село Деветаки е с отклонение по показатели нитрати, коли титър и микробно число и мътност. В с.Пресяка „Лальовска чешма” с отклонение по показатели коли титър и микробно число. На кметовете на двете села са издадени предписания за уведомяване на населението на селото по подходящ начин, че водата от чешмите не е годна за пиене и да не се ползва за питейни цели.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.