Home / НОВИНИ / 100 проверки извърши РИОСВ-Плевен през септември

100 проверки извърши РИОСВ-Плевен през септември

Eкспертите на РИОСВ-Плевен извършиха 100 проверки на 98 обекта през септември. 48 от тях извънредни. Дадени са 13 предписания и са съставени три акта за установени административни нарушения. Издадени са две наказателни постановления и една заповед за намаляване на текуща санкция за замърсяване на воден обект. През месеца са постъпили 8 сигнала и 3 жалби. Установено е, че три от сигналите са неоснователни, два са основателни, два са препратени по компетентност и по един предстои проверка. Направени са 2 извънредни проверки по сигнали съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район“ за незаконен добив на баластра. Констатиран е добив на инертни материали, но извън коритото на река Вит в землището на село Божурица. Изпратено е писмо до община Долна Митрополия за предприемане на действия по Закона за подземните богатства. Не е установен добив на инертни материали от река Черни Осъм в землището на Троян. През септември в РИОСВ – Плевен са постъпили 92 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори. Експертите са изпратили за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора екземпляри от защитените видове Бял щъркел, Обикновен мишелов и Малък ястреб.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.